Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Визначення освітніх труднощів першого рівня підтримки в освітньому процесі
»
Взяти участь Всі події

опис досвіду роботи " Використання різноманітних форм і методів роботи у вдосконаленні навичок читання на уроках англійської мови"

Англійська мова

Для кого: 2 Клас

08.01.2021

208

3

0

Опис документу:
Психофізіологічна основа техніки читання англійською мовою.Труднощі іншомовного читання на початковому етапі.. Особливості формування навичок та методи навчання техніки читання учнів початкової школи.. Мотивація навчальної діяльності учнів засобами гри.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Іноземна мова - це специфічний навчальний предмет, бо мова, за висловом В. Гумбольта, - душа нації. В ній відбито національний характер, систему соціальних відносин, традицій. Іноземна мова є важливим засобом спілкування між народами, кращого ознайомлення з культурою країни, мови якої вивчається. Настав час, коли українське суспільство відчуває гостру потребу у фахівцях різних галузей, які активно володіли б іноземною мовою та користувалися нею для вирішення своїх професіональних та персональних проблем.

Це неминуче веде до перебудови всієї системи іншомовної освіти в Україні, яка передбачає оновлення змісту та методів навчання іноземних мов у загальноосвітній школі. Оновлення цілей та змісту навчання потребує нових освітніх технологій, в основу яких покладене ініціативне мовлення, а не репродуктивні вміння.Робота за новими програмами потребує від учителя оволодіння комунікативною методикою навчання іноземних мов, яка розглядає урок як діяльність спілкування. Усе це потребує вмілого використання інтерактивних форм навчання, які наближають учнів до умов реального спілкування.

Однією з умов успішного навчання предмету є визначення чіткої стратегії та тактики навчання. Успішне оволодіння предметом - це процес своєрідної співпраці вчителя та учня. Крім досконалого володіння предметом, педагогу необхідно уміти зацікавити учня, активізувати його навчально-пізнавальну діяльність.

Спеціальними дослідженнями доведено, що раннє шкільне навчання іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування є ефективним інструментом стимуляції пізнання, розкриття творчого потенціалу особистості учня і посилення гуманізації початкової освіти.

Одним з найважливіших видів мовленнєво-пізнавальної діяльності людини є читання. Читання іноземною мовою як комунікативне вміння та засіб спілкування є найрозповсюдженішим способом іншомовної комунікації, яким учні загальноосвітньої школи мають оволодіти згідно з вимогами чинної програми.

На уроках англійської мови учні повинні засвоїти 60 варіантів читання шести голосних літер і їх комбінацій, в тому числі 13 варіантів літери А та її сполучень, 13 варіантів літери О та її сполучень, 12 варіантів літери U та її сполучень, 10 варіантів літери Е та її сполучень, 8 варіантів літери І та її сполучень, 3 варіанти літери Y.

Практика показує, що більшість помилок в техніці читання закріплюються в перший рік навчання і переходять із року в рік аж до закінчення навчання. Труднощі читання збільшуються при переході з одного класу в інший, так як збільшується обєктивна трудність тексту. Ці труднощі носять однотипний характер: учні не сприймають швидко друковані слова, не завжди безпомилково вимовляють їх уголос або про себе, не завжди уміють прочитати незнайомі слова по аналогії з відомими, не в змозі застосувати на практиці вивчені правила читання. Дуже часто учні не впізнають слова, засвоєні усно (причина: не склався графічний образ слова).

Основні помилки в читанні, зумовленні графічними труднощами мовленнєвого матеріалу, виникають із-за недостатньої кількості тренувальних вправ, недооцінки роботи по засвоєнню правил читання, зменшення важливості буквенно-звукового і звуко-буквенного аналізу, відсутності вправ на запамятовування графічних образів слів з опорою на наочність, недооцінки контролю техніки читання за допомогою спеціальних прийомів. Тому слід інтенсифікувати процес навчання, раціонально використовувати на уроках графічну наочність і приділяти більше часу навчанню техніки читання

Кожний навчальний рік потрібно розпочинати з повторення читання всіх голосних літер і їх сполучень, і буквосполучень, котрі викликають труднощі при читанні.

Отже, в процесі навчання читанню потрібно продумати пояснюючі і диференціальні вправи та ігрові ситуації, направленні на закріплення правил розпізнання графем при читанні

Отже ,у моїй практиці застосовувалисятакі методи і напрямки вдосконалення навичок читання,як вивчення букв алфавіту, ознайомлення з правилами читання, тренування на рівні слова, фрази та окремих речень. Добре починати навчати учнів читати тоді, коли вони вже мають певну базу знань з виучуваної мови. На

практиці беру за основу фонетичний метод, починаючи навчати з показу окремих літер. З цією метою, зазвичай, використовуються картки з літерами. Технологія презентації букви наступна: вчитель показує картку з літерою, двічі-тричі називає її,наприклад, It is letter A. Учні повторюють назву літери кілька разів, потім переходять до наступної літери. Якщо учням відомо вже кілька букв, їм можна запропонувати наступні завдання:

а) вчитель називає, діти показують картку з цією буквою;

б) вчитель показує букву, учні її називають;

в) вчитель називає букву, учні записують її в зошит.

Як підсумок, можна проспівати алфавіт.

В цілому процес навчання читання за цим методом відбувається повільніше, але він дає змогу учням впізнавати літери в різних словах, вчитися вимовляти різноманітні комбінації звуків, створені закономірним розташуванням літер

На наступному етапі ,що застосовувалися на практиці учні вчаться читати окремі слова. Необхідно звертати увагу на різне читання голосних в залежності від типу складу. Надалі можна перейти до читання словосполучень, речень, текстів; в цей же час потрібно пояснити учням поняття про словесний та логічний наголоси.

На цьому етапі застосовувалися наступні види вправ, які учні виконують хором:

а) вчитель читає слово (фразу), учні повторюють за ним;

б) учні читають слово (фразу) одночасно з вчителем,

в) учні читають слово (фразу) без підтримки вчителя.

На мою думку,доцільним є також використання малюнків, щоб забезпечити контекстуальне розуміння значення слова. Корисні вправи на знаходження, написання, читання транскрипцій знайомих слів. Неабияке значення мають і малюнкові диктанти.

При навчання техніки читання потрібно також звернути увагу на фонетичну сторону тексту і приділити увагу правильному озвучуванню графічних образів в тексті . Неправильне формування звязків між графічними і слухо-мовно-моторними образами, можуть призводити до перешкоджання правильній диференціації значень мовних одиниць, які сприймаються при читанні, а отже, й гальмує розвиток уміння розуміти прочитане.

При навчанні читанню неможна забувати про один з важливих методів викладання – гра. Однією з концепцій програми НУШ є –«навчаємось,граючи».

Результати навчання показують, що участь у грі є одним із найвагоміших мотивів вивчення англійської мови. Серед мотивів включення учнів початкової школи у дидактичну гру можна виділити такі:

прагнення до самовираження:

можливість проявити себе у колективній діяльності;

стати лідером (капітаном);

бути не гіршим за інших;×докласти власні зусилля для перемоги команди;

успішно виконати свою роль у грі;

можливість здобути та поглибити власні знання;

наявність неформального оточення у процесі дидактичної гри;

особиста зацікавленість та інтерес до ігрової діяльності;

задоволення фізіологічних і духовних потреб:

подолати втому; займатися руховою діяльність;

відчути себе членом колективу;

переключити увагу з одного виду діяльності на інший.

У процесі гри кожен учень є безпосереднім учасником процесу навчання, який самостійно шукає шляхи і засоби розвязання навчальних завдань. Таким чином, засвоєння необхідних знань є його внутрішньою потребою, що породжує мотиви навчальної діяльності, котрі дозволяють активізувати процес навчання та підвищити його ефективність.

На основі спостережень за процесом навчання,можна зробити висновки, що ефективне оволодіння навичками техніки читання англійською мовою можливо за умови використання наведених вище методик ,що включають в себе елементи гри. Причому їх успішність залежить від рівня і старанності підготовки матеріалів вчителем, правильності організації, регулярності застосування даного прийому навчання і, звичайно, від майстерності вчителя і його відданості своїй справі.

Прийом гри має безсумнівну дидактичну цінність, адже гра сприяє ефективному засвоєнню матеріалу, поліпшенню загального настрою в класі, а також ламанню психологічних барєрів.

Завдання педагога полягає в тому, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності. Педагог повинний постійно удосконалювати процес навчання, що дозволить дітям ефективно і якісно засвоїти програмовий матеріал.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.