Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Опис досвіду. «РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ НАЦІОНАЛЬНО-_ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ»

Самоосвіта

Для кого: Дорослі

05.04.2020

351

2

0

Опис документу:
Сучасні умови освітньої модернізації потребують нових підходів до освіти і виховання підростаючого покоління. Виховні цілі, завдання і способи їх реалізації повинні забезпечувати розв’язання проблем виховання і розвитку патріотизму в навчальному закладі.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ОПИС ДОСВІДУ

Адреса досвіду: Парасковіївська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат № 40 Донецької обласної ради

84536 Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Парасковіївка вул. Гірників,б.23

Автор досвіду: В. М. Ятченко

Тема досвіду:«РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ НАЦІОНАЛЬНО-_ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ»

Базова модель досвіду

Актуальність досвіду

Сучасні умови освітньої модернізації потребують нових підходів до освіти і виховання підростаючого покоління. Виховні цілі, завдання і способи їх реалізації повинні забезпечувати розв’язання проблем виховання і розвитку патріотизму в навчальному закладі.

У Законі «Про освіту» зазначено, що освіта в Україні повинна здійснюватися з урахуванням національних традицій та звичаїв, історичних, культурних цінностей України, що дасть змогу звертатися до історії українських традицій та сприяти спадкоємності поколінь. Культура створюється національними шляхами і засобами, вона має національний зміст і характер, гуманістичний потенціал і втілює у собі та розвиває національні, загальнолюдські цінності. Чим більше ми дбаємо про розвиток національної культури, тим більше дбаємо і про розвиток загальнолюдських цінностей, що так необхідні нам на сучасному етапі становлення суспільства. Дуже важливим є розкриття того, що наш народ, як і інші, з давніх-давен виховував своїх дітей рідною мовою, засобами міфології, мистецтва, народної педагогіки, національних традицій, звичаїв і обрядів. Виховання у кожної дитини правильного ставлення до культури, мистецтва, особистості - одне з найважливіших завдань сучасної національної системи виховання. Самобутня особистість - це найбільше багатство нації. Чим більше буде яскравих, самобутніх особистостей, тим кращі умови створюватимуться для поглиблення, розвитку самобутності нації. Українська народна іграшка несе дітям цілком доступні знання про працю, відпочинок людей у давнину, їхній побут, мистецтво, життя загалом. Використання народної іграшки, зробленої власними руками в ігрову діяльність дітей, збагачує, розширює сферу пізнання дитиною світу і свого народу, розвиває традиційні для національної, господарської, побутової культури навички.

Сучасна педагогіка базується на відродженні духовності українського народу, його менталітету. Тому виховання має ґрунтуватися на засадах родинного виховання, надбаннях народної педагогіки, народної творчості, фольклору. Народна педагогіка, що містить в собі надійно перевірені часом та історичним відбором традиції людства, являє сьогодні для нас предметом високої актуальності.

Перспективність досвіду

Національно-культурне відродження України передбачає зростання ролі процесу виховання підростаючого покоління на основі народних традицій, народної культури, оволодіння технікою народних ремесел. Народне виховання завжди спирається на характер і душу людини. Виховання будується відповідно до інтересів народу, а тому розвиває і змінює в дітях ті цінні психологічні риси і моральні якості, які є основою патріотизму, національної гордості. Народність - це той фундамент, на якому базується все подальше виховання. Саме у шкільний період життя дитини формуються патріотичні почуття, які засновуються на їх інтересі до найближчого оточення - сім’ї, батьківського дому, рідного міста, села.

Відомо, що світогляд українця, розвиток у нього високої духовності, творчого розуму й моральних якостей формується на основі почуттів та емоцій. Тому особливого значення у вихованні школярів на основі народної творчості набуває народна іграшка – найдоступніший емоційний засіб народної педагогіки. Народна іграшка є спадщиною подібно до рідної мови, казки, пісні, вони перевірені дитячою любов'ю до неї, дитячою грою. Народна іграшка та гра з нею є важливими засобами національного виховання. Лялька як образ людини – є одним з центральних в українській народній іграшці. Ляльки допомагали дітям як найповніше відтворити у грі буденні й святкові події, обряди, звичаї та заняття дорослих і у такий спосіб підготувати дитину до майбутнього життя. Виготовляючи ляльку-мотанку чи ляльку з ниток, кукурудзяного листя чи з трави, вони розвивають свою творчу уяву, удосконалюють моторику рук, шліфують естетичні смаки. Працюючи з традиційною народною лялькою, можна відзначити позитивний вплив самого процесу виготовлення такої ляльки на психіку дитини. Виготовлення ляльки-мотанки – це свого роду психотерапія, яка бере свої витоки в глибокій давнині, яка допомагає зняти певні психологічні травми. Діти, які відвідують гуртки по виготовленню ляльки-мотанки стають врівноваженішими, спокійними, виваженими.

Таким чином, народно-педагогічні традиції як соціально-історичне багатство українського народу в нинішніх умовах набувають особливого змісту. Залучення нових поколінь наших школярів до цих цінностей є той внесок в історію, який надає їм стійкість, надійність, безперервність.

Мета досвіду:

- обґрунтування особливостей та змісту етнокультурного виховання учнів засобами народної педагогіки. виховання у школярів почуття національної самосвідомості, любові до своєї країни рідного краю прищеплення поваги до народних традицій, культурних надбань.

Завдання досвіду:

- вивчення сутності та закономірностей розвитку особистості дітей з порушеннями інтелектуальної сфери засобами народної педагогіки;

- удосконалення існуючих та розробка нових прийомів, методів і засобів корекції порушень психофізичного розвитку дитини з урахуванням її індивідуальних здібностей на засадах народної педагогіки;

- збагачення емоційно-естетичного досвіду дітей, розуміння зв’язків народного мистецтва з природним і культурним середовищами життєдіяльності людини;

- формування духовних і моральних загальноукраїнських цінностей засобами народної педагогіки, зацікавленості культурними традиціями свого краю, інтерес до народної іграшки;

- сприяння гармонізації базових якостей особистості, розвитку її креативності, збагачувати духовний світ дитини, збудити активне мислення та творчу уяву;

В своїй професійній діяльності Ятченко Валентина Миколаївна визначила основні напрямки корекційно-виховної роботи, що сприяють гармонізації базових якостей особистості учня з порушеннями пізнавальної сфери.

Основні напрямки позакласної корекційно-виховної роботи вихователя з дітьми, що мають порушення пізнавальної сфери

- включення учнів у корекційно-виховну діяльність, спрямовану на подолання труднощів, перешкод та недоліків психофізичного розвитку дитини засобами позакласної роботи;

- адаптація змісту корекційно-виховних занять до пізнавальних можливостей учнів з порушенням пізнавальної сфери;

- створення комплексної системи методичних заходів корекційно-розвивального та психокорекційного характеру, що сприяють розвитку творчих здібностей дітей та адаптації їх до соціального оточення;

« Мистецтво виховання має ту особливість,

що майже всім воно здається справою знайомою

й зрозумілою, а іншим – навіть легкою,

і тим зрозумілішою і легшою здається воно,

чим менше людина з ним знайома

теоретично і практично .»

К. Ушинський

Головною метою формування та діяльності дитячого колективу є особистість, її здібності, інтереси, потреби, розкриття творчого потенціалу, визначення спільної творчої діяльності.

Велику роль у цьому відіграють групові і загальношкільні заходи. Вихователь Ятченко Валентина Миколаївна проводить їх за різними напрямами виховання, у різних формах – свято, зустріч, бесіда, година спілкування, конкурс, вікторина, пізнавально-розважальна програма, екологічна розвага, творча естафета, година економічного господарювання, виховна година, літературна вітальня, заочна екскурсія, інформаційний майданчик, загальношкільні свята до Дня вчителя, Покрова, Нового року, Масляної, 8 березня, Великодня, Дня матері, Свято до дня працівників обслуговуючого персоналу. Такі свята проводяться за спеціально підготовленим і розробленим сценарієм і є спільною творчістю педагогів і вихованців,що створює атмосферу активної співпраці, сприяє розвитку навичок толерантного спілкування, вихованню відповідального ставлення до дорученої справи. Участь у загальношкільних і класних святах згуртовує дитячий колектив, допомагає пізнати один одного з різних сторін. Валентина Миколаївна вважає, що створення мовного середовища, спеціальна організація мовленнєвих ситуацій є головними умовами для успішної роботи з формування соціально-комунікативної компетентності учнів. Знайомлячись з текстом, вивчаючи вірші діти набувають певні знання з різних сфер життя. З метою розвитку діалогічного мовлення молодших школярів, Валентина Миколаївна пропонує їм під час проведення корекційно-розвиткових групових заходів мовленнєві ситуації, що спонукають висловлюватись замість персонажу літературного твору або разом з ним.

Впровадження проектних технологій у корекційно-виховну роботу сприяє формуванню відповідальності учнів, підвищенню пізнавальної активності, розвитку толерантних взаємовідносин в учнівському колективі. На протязі 2-х років Валентина Миколаївна розробила і реалізувала разом з учнями корекційно-виховні проекти різноманітного змісту і направлення:

-короткостроковий проект «Пожежна безпека»;

-середньостроковий інформаційний проект «Кроки безпеки»;

-короткостроковий проект «Зустрічаємо Масляну»;

-довгостроковий проект народознавчого гуртка «Чарівний світ ляльки-мотанки»-«Хустка для жінки»;

-довгостроковий проект народознавчого гуртка «Чарівний світ ляльки-мотанки»-«Український віночок»;

-довгостроковий народознавчий проект «Обереги мого народу»;

-довгостроковий народознавчий проект спільний з міською бібліотекою «Українські свята в образі стародавньої ляльки»;

-довгостроковий проект народознавчого гуртка «Чарівний світ ляльки-мотанки»-«Національний костюм»;

-довгостроковий народознавчий проект спільний з сільською загальноосвітньою школою «Джерела народних обрядів»;

- середньостроковий народознавчий проект «Народна іграшка » (спільно з гуртком «Художнє випилювання») ;

- народознавчий проект «Писанкарство»;

-короткостроковий проект «Ми творчі діти»;

-короткостроковий проект «Правила безпечного відпочинку влітку »;

-короткостроковий народознавчий проект «Новорічні та Різдвяні свята»;

-короткостроковий народознавчий проект «Весняні свята в Україні».

Працюючи над проектами Валентина Миколаївна формувала в учнів вміння активно слухати та обговорювати, приймати колективні рішення, аргументувати свою власну думку, займатися пошуком інформації з різних джерел, таких як: інтернет- ресурси, печатні видання(книги, журнали, газети). Одним з напрямків корекційно-виховної роботи в групі є формування навичок здорового способу життя, адже людина майбутнього — це естетично та фізично вихована дитина сьогодні.

Вихователь Валентина Миколаївна намагається залучати всіх дітей до активної взаємодії в шкільному середовищі. Так всі вихованці класу займаються в різних гуртках за інтересами, більшість не в одному, а в декількох, що позитивно впливає на їх розвиток.

Вихователь веде народознавчий гурток «Чарівний світ ляльки-мотанки» вже на протязі 6-х років. Позакласна діяльність це особлива сфера, де школярі можуть задовольняти особистісні потреби в самоорганізації, самооцінюванні власного «Я». Вона дає змогу дітям виступати в нових соціальних ролях, що сприяє формуванню активної життєвої позиції дитини.

Для більш широкого використання творчого потенціалу школярів, вихователь пропонує на корекційних заняттях, в гурткової роботі придумувати і виготовляти не однотипні вироби, а різні, відмінні за змістом, формою та компонуванням. Для організації цієї роботи використовує технологічні картки з неповними даними , як засіб розвитку творчої уяви школярів. Колектив спонукає дитину до більш активної діяльності. Валентина Миколаївна вважає,що колективне обговорення індивідуальних завдань сприяє підвищенню мотивації та уваги учнів до виконання своїх творчих завдань. При цьому організовує змагання на досягнення кращих результатів.

При виборі форм та методів роботи з дітьми під час корекційно-розвивальних та виховних занять звертає увагу на застосування засобів, що активізують самого учня: асоціації, ділові, рольові ігри, вирішення ситуативних завдань, створення проблемних ситуацій та інші. При цьому особливу увагу звертає на розвиток самостійності в досягненні поставлених завдань

На заняттях гуртка «Світ ляльки- мотанки» в ході роботи над іграшками діти набувають трудових навичок, розвиваються їх сенсорні здібності, кмітливість, допитливість, інтерес до моделювання, художній смак. На заняттях Валентина Миколаївна поєднує гру, працю і творчість. Під час виконання практичної роботи проводить змагання між учнями «Справа майстра боїться», «Найкраща майстриня»,та інші, що сприяє підвищенню якості виконання завдань, активізує процес критичної самооцінки, виховує позитивне відношення до праці. Так гру-змагання «Справа майстра боїться» проводить на початковому етапі роботи. Вона складається з декількох конкурсів і побудована на добре відомому дітям цього віку матеріалі: казках, загадках, прислів’ях про працю і працелюбність. У ході гри діти демонструють свої вміння працювати з аплікацією, конструювати, моделювати. Виконуючи завдання конкурсів дітям необхідно: назвати прислів’я про працю; обрати будь-який інструмент та назвати, який казковий герой ним користувався; одягнути персонажів казок за допомогою клею, ножиць та різнокольорового паперу, тканини; за описом визначити з якої казки та чи інша дійова особа, намалювати її; виготовити за планом поетапної роботи.

З метою кращого закріплення знань, вмінь та навичок у мистецтві виготовлення українських традиційних народних іграшок, при проведенні підсумкових занять гуртка «Чарівний світ ляльки-мотанки», впроваджує такі інтерактивні вправи, як «Секрети творчості», «Творю красу», «Знайомі незнайомці», «Ми чекаємо гостей» тощо.

Робота учнів з виготовлення ляльок-мотанок, українських оберегів сприяє вихованню художньо-естетичних смаків учнів, поваги до історичного минулого рідної держави, національних традицій, культурної спадщини.

Результативність впровадження досвіду:  результативність виховної та гурткової роботи , яку проводить Ятченко В.М. полягає в успіхах  учнів ( від найщиріших почуттів та емоцій  від власного виступу для себе або близьких людей до перемог у виставках, конкурсах, нагороджень грамотами  та дипломами шкільного та обласного рівня) :

Участь у Всеукраїнських, обласних, міських, районних конкурсах, змаганнях, виставках тощо:

№п/п

Повна назва заходу

Дата проведення

учасники

Результати

( обласний рівень)

1

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості “Знай і льюби свій рідний край” номінація”декора-тивно-ужиткове мистецтво”

Квітень

2018р.

Керносенко Артур

ІІІ місце

Грамота Наказ ОПДЮТ

Від 04.04.2018р.№88

2

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Єдина родина”

Лютий

2018р.

Волкова Дарина

11 місце

Грамота Наказ ОПДЮТ

Від 21.05.2018р.№125

3

4

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Єдина родина

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої творчості “Єдина родина»

Лютий

2018р.

Травень

2018р.

Височина Любов

Бурцева Катерина

Романченко Аліна

Зайняте 1місце грамота

Зайняте 1місце грамота

Наказ ОПДЮТ

05.02.2018р.№189

І1 місце

Грамота

Наказ ОПДЮТ

Від 21.05.2018р.№125

5

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу творчості дітей «За нашу свободу»

січень

2019р.

Бурцева Катерина

І1 місце

Грамота

Наказ ОПДЮТ

Від 25.01.2019р.№18

6

Обласний етап Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль народного мистецтва “Смарагдові витоки”

Лютий

2019р.

Рудченко Сергій

ІІ місце Грамота

Наказ ОПДЮТ

Від 19.02.2019р.№34

7

Обласний конкурс-виставка робіт з декоративно-ужиткового мистецтва “Ми усе можемо”

Лютий

2018р.

Неклеса Михайло

ІІ місце

Грамота

Наказ ОПДЮТ

Від 05.02.2018р.№189

8

Обласний конкурс-виставка робіт з декоративно-ужиткового мистецтва “Ми усе можемо”

Грудень

2018р.

Керносенко Артур

9

До 27річниці незалежності України виготовлення пано “Велич українського народу”

Вересень

2019р.

Колективна робота

11І місце

Грамота

Наказ ОПДЮТ

13.12.2018р.№181

10

Участь в обласному очному конкурсі – виставці писанкарства робіт з декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Країна писанкова»

Квітень

2019 р

Романченко Тетяна

111 місце

Грамота Департаменту освіти і науки

11

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Єдина родина”

Березень

2019р.

Височина Любов та Бурцева Катерина

11 місце

Грамота

Наказ ОПДЮТ

Від 25.03.2019р.№49

12

Всеукраїнський онлайн конкурс

«Всеосвіта»-

«Українське народознавство»

Січень

2020р.

Волкова Дарина

11 місце

Грамота

Наказ НV 826680

Січень 2020р.

13

Всеукраїнський онлайн конкурс

«Всеосвіта»-

«Українське народознавство»

Січень

2020р.

Романченко Тетяна

11 1місце

Грамота

Наказ JK 653895

Січень 2020р.

14

Обласний етап Всеукраїнського відкритого літературно-музичного фестивалю вшанування воїнів «Розстріляна молодість»

Грудень 2019р.

Золотов Артем та Сопін Владислав

111 місце

Грамота

Наказ JK 653895

Січень 2020р.

111 місце

Грамота

Наказ ОПДЮТ

Від 21.12.2019р.

За №200

15

Обласний конкурс-виставка робіт з декоративно-ужиткового мистецтва «Ми усе можемо»

Грудень 2018р.

Бурцева

Катерина

Та Романченко Тетяна

11 місце

Грамота

Наказ ОПДЮТ

Від 13.12.2018р.

За №461

Валентиною Миколаївною розроблено та впроваджуються інтерактивні методи та форми навчання та виховання,розроблені методичні міні-посібники,якими вдало користуються педагоги:

 • Корекційно- дидактичні ігри «Цікава абетка»;

 • Майстер – класи для педагогів «Нетрадиційні техніки малювання»;

 • «Безпека учня під час канікул»;

 • Корекційно – розвивальні вправи;

 • Вправи – тренінги під час самопідготовки (корекційний розвиток);

 • НУШ. Мій настрій;

 • Гра на автоматизацію звука (Ж) «Жолуді для білочки»;

 • Казкотерапія;

 • НУШ.Сенсорна гра «Малюємо фігури на спині»;

 • НУШ. «Малюнок за допомогою цифр;

 • НУШ. Цікавинки про кімнатні рослини;

 • Самоосвітня діяльність педагога.

 • НУШ. Фонетична зарядка. Чистомовки;

 • «Як виховувати дитину без криків і покарань;

 • Збірка веселих промовлянок;

 • НУШ. «Як протидіяти боулінгу?»

 • «Виховання з любов'ю» (шпаргалка для мами);

 • НУШ. Веселі фрази.

 • НУШ. Щоденник читача.

 • НУШ. Теми тижнів.

 • НУЦ. Щоденні п'ять «Тексти диктантів»

 • НУШ. Ігри та вправи на розвиток слухового сприйняття;

 • НУШ. Веселі загадки.

 • НУШ. Поради учням.

 • Артикуляційна зарядка.

 • НУШ. Який предмет зайвий?

 • НУШ. Математичний лабіринт.

 • НУШ. Порівняння.

 • Дидактична скарбничка «Пишемо букви правильно»

 • Дітям про голодомор.

 • НУШ. Цікаве тестування.

 • НУШ. До якої казки картинка?

 • НУШ. Підбери колір.

 • НУШ. Лабіринт для дітей. Розвиваємо увагу та просторове мислення.

 • НУШ. Який предмет зайвий?

 • НУШ. Граючись готуємо руку до письма.

Ятченко Валентина Миколаївна не зупиняється на досягнутому, постійно підвищує свою професійну майстерність шляхом самоосвіти, участі в різних методичних заходах. Вона приймала участь:

- у Всеукраїнській науково – практичній конференції студентів і молодих учених-«Проблеми технологічної та професійної освіти в контексті нової української школи» доповідь на тему «використання українських традицій як засобу національного виховання школярів на прикладі виготовлення української народної іграшки» ( м. Слов’янськ 23 – 24.05. 2018 р.);

- у ІІ обласній науково–практичній конференції «Досягнення та виклики національно–патріотичного виховання в регіоні», доповідь та проведення майстер–класу з виготовлення стародавньої ляльки (м.Краматорськ. 26.10.2018 р);

- у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективні напрям ки сучасної науки та освіти» з доповідями: «Використання українських традицій як засобу національно-патріотичного виховання школярів на прикладі виготовлення української народної іграшки (педагогічний досвід)» та «Методи,засоби і форми патріотичного ви ховання у корекційно-виховній роботі керівника народознавчого гуртка» (м.Слов’янськ 17 травня 2019р.)

-у Всеукраїнській науково-практичній конференції присвяченій 50-річчю започаткування підготовки учителів трудового навчання в ДДПУ м.Словянськ

«Проблеми професійного розвитку вчителя трудового навчання в контексті реалізації концепції «Нова українська школа»-доповідь-«Використання традицій українського народу у вихованців під час гурткового заняття» (30-31 жовтня 2019р.м.Слов’янськ)

- у обласному семінарі – практикумі з образотворчого мистецтва «Національно – патріотичне виховання як складова гармонійного, творчого розвитку особистості в наслідуванні українських культурних традицій засобами образотворчого мистецтва», доповідь та проведення майстер–класу «Писанкарство в Україні» (м. Слов’янськ 19.04.2018 р);презентувала досвід роботи:

- на міському святі «Скарбничка народних мистецтв» за підсумками міського туру Всеукраїнської виставки дитячої творчості «Знай і люби свій край» (майстер-клас «Виготовлення вузлової ляльки-берегині селища Парасковіївка – (18.04.2019р.));

- на методичному об'єднанні вихователів Парасковіївської спеціальної школи-інтернату № 40, доповідь: «Фольклорно-етнографічні екскурсії – невід’ємна практична частина учнівського дослідження на прикладі роботи гуртка “Чарівний світ ляльки-мотанки”, проведення майстер-класу - 2019р;

- на педагогічній нараді- доповідь «Виховання школярів в умовах нових стандартів в освіті » (23.10.2018р.);

- проведення майстер-класів у рамках довгострокового проекту “Джерела народних обрядів” у сільській бібліотеці с. Парасковіївка ( 2018-2020роки), на міському семінарі-практикумі «Розвиток науково-дослідницької, творчо-пошукової, експериментальної діяльності, раціоналізаторства та винахідництва учнів шляхом створення єдиної системи партнерської співпраці (29.11.2019р., м.Бахмут);

-участь у народознавчому обласному фестивалі «Лемко-мозаїка»з обміном досвідом з проведенням мастер-класів з виготовлення стародавньої ляльки-мотанки,(вересень 2019р.с.Раздолівка)

-одержала перше місце у презентації досвіду роботи в контексті реалізації концепції «Нова українська школа»(ДВНЗ м.Слов’янськ 2019р.)

-на педагогічній нараді-доповідь «Використання онлайн ресурсів як засіб оптимізації навчально-виховного процесу та підвищення навчальної діяльності»-13.01.2020р.

-на методичній раді-презентація досвіду «Використання новітніх технологій у навчально-виховній роботі-«Веб-квести,.сторітелінг,кью-ер-коди,нон-фікшин,скрайбінг,смаркбокси,хедмеки,флортайм»

Має наукові статті:

 1. . «Розвиток духовності дитини у гуртковій роботі»//Збірник наукових робіт м. Переяслів-Хмельницький -2018.-випуск 1(33) частина 6.,стор.197-202.

 2. «Сутність національного виховання старшокласників на засадах народних традицій»- 2018р.випуск 2розділ-Психологія: теорія і практика стор.83-87.

 3. «Педагогічний потенціал національно-культурних традицій українського народу» 2018р.випуск 2розділ-Психологія: теорія і практика стор.93-99.

Репрезентація досвіду:  даний досвід на рівні навчального закладу презентований у формі узагальненого творчого звіту вихователя , як частина організації системи позакласної роботи школи.

Висновки:

Робота вихователя щодо формування та розвитку творчих здібностей учнів являє собою налагоджену ефективну систему корекційно-виховної роботи вихователя. Аналізуючи досвід роботи вихователя Ятченко В.М. з даної проблеми, слід зазначити високі досягнення, активну пізнавальну діяльність її учнів, створення у дитячому колективі системи гуманних стосунків, які забезпечують гідне місце кожної особистості, увагу, повагу до її думок, проблем. Дуже важливо, що в основі організації роботи з дітьми в позаурочний час лежить самоврядування, забезпечується свобода творчості, самостійність, активність, можливість вибору виду діяльності, формуються інтереси підростаючого покоління до суспільного життя. Отже шлях до виховання особистості - включення дитини в значущу для неї діяльність, а також організація таких видів діяльності, де здійснюється саморозвиток особистості. Валентина Миколаївна активно  використовує в своїй роботі, вбачаючи в цьому основне завдання педагогічної роботи. У роботі керується особистісно-орієнтованою моделлю навчання та виховання дітей, задовольняючи особистісні потреби кожної дитини, створюючи оптимальні умови для розвитку творчих здібностей та інтересів школярів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.