Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Використання наскрізної інтеграції святкових днів та пам’ятних дат в освітньому процесі
»
Взяти участь Всі події

Оцінювання в НУШ як ефективна стратегія підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти

НУШ

Для кого: 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас

24.01.2022

228

25

0

Опис документу:

Початкова школа – важливий етап у житті дитини, і одне з найголовніших умінь, яке вона здобуває в цей період, – навичка вчитися. Тобто вміння виконувати не завжди цікаві та потрібні, на думку дитини, завдання; систематично працювати з матеріалами, долати труднощі при виконанні. Так, тут надважлива роль вчителів – організувати весь навчальний процес у привабливій для дитини формі. Але сама дитина повинна прагнути навчатися, цікавитися та бажати працювати.
Замість 12-бальної шкали – система з чотирьох рівнів: початковий, середній, достатній, високий. Зокрема, для підсумкового оцінювання у 3-4 класах пропонується використовувати не бальну систему, а рівневу.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Оцінювання в НУШ як ефективна стратегія підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти

Початкова школа – важливий етап у житті дитини, і одне з найголовніших умінь, яке вона здобуває в цей період, – навичка вчитися. Тобто вміння виконувати не завжди цікаві та потрібні, на думку дитини,  завдання; систематично працювати з матеріалами,  долати труднощі при виконанні. Так, тут надважлива роль вчителів – організувати весь навчальний процес у привабливій для дитини формі. Але сама дитина повинна прагнути навчатися, цікавитися та бажати працювати.
Не так давно МОН винесло на громадське обговорення зміни до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів Нової української школи. Замість 12-бальної шкали – система з чотирьох рівнів: початковий, середній, достатній, високий. Зокрема, для підсумкового оцінювання у 3-4 класах пропонується використовувати не бальну систему, а рівневу. 

На заміну узагальненій бальній оцінці розробники пропонують використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання, яка, окрім оцінювального судження, може також називати рівень результату навчання.

Для уникнення термінів і зручності їх використання введення оцінювальне судження пропонують називати вербальною оцінкою, а оцінювальне судження із зазначенням рівня – рівневою оцінкою. Обидві оцінки можна виражати як усно, так і письмово.

Для позначення рівня міністерство пропонує використовувати такі позначки:

П (початковий рівень);

С (середній рівень);

Д (достатній рівень);

В (високий рівень).

За рекомендацією, частіше варто використовувати саме вербальну оцінку. Вона підходить як для оцінювання особистих надбань учнів початкових класів, так і для об’єктивних результатів навчання.


Для зручності розуміння, треба розгалужувати функції оцінювання в НУШ:

мотиваційна – активізує внутрішні й зовнішні мотиви до навчання;

діагностична – сприяє визначенню рівня компетентності учнів, усвідомленню ними прогалин у своїх знаннях;

коригувальна – спрямовує зусилля учнів на подолання труднощів;

прогностична – ставить цілі навчання на майбутнє;

розвивальна – мотивує до рефлексії та самовдосконалення;

навчальна – забезпечує зворотний зв’язок між учителем і учнем;

виховна – налаштовує дитину на розвиток власної організованості;

Важливим компонентом освітнього процесу в початкових класах є оцінювальна діяльність, що здійснюється на засадах компетентнісного, діяльнісного,суб'єкт-суб'єктного підходів та передбачає партнерську взаємодію вчителя, учнів та їхніх батьків або інших законних представників. Навчальні досягнення учнів других класів підлягають формувальному і підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання результатів навчання учнів у других класах здійснюється вербально.

Формувальне оцінювання, метою якого є відстеження особистісного розвитку учнів, процесу опанування ними навчального досвіду як основи компетентності, забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку особистості, є невід'ємним складником освітнього процесу та здійснюється постійно. Формувальне оцінювання передбачає організацію учителем діяльності учнів щодо усвідомлення ними цілей та очікуваних результатів навчання, способів їх досягнення та визначення подальших навчальних дій щодо покращення досягнень за результатами зворотного зв'язку. Неприпустимим є формулювання оцінних суджень, що принижують гідність дитини, прирівнювання оцінних суджень до певних рівнів навчальних досягнень, а також використання зовнішніх атрибутів (зірочки, квіточки, прапорці тощо) у разі їх співвіднесення з певними балами чи рівнями навчальних досягнень здобувачів освіти.

Існують ще й такі переваги оцінювання в НУШ:

- Активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання..

- Постійне спостереження за динамікою розвитку дитини й адаптація освітнього процесу до здібностей учня.

- Стимулювання у дітей бажання вчитися та прагнення досягти високих результатів.

- Внутрішнє оцінювання насамперед передбачає оцінку процесу, а не досягнень.

- Центрованість на учневі, а головна мета – покращення та розвиток когнітивних здібностей дитини (ідентифікація, де необхідне покращення).

- Допомагає учням вчитися одне в одного.

Оцінювання навчальних досягнень учнів є невіддільною складовою освітнього процессу. Це оцінювання, яке допомагає учню "навчитися вчитися". Це коли учень має навчитися ставити конкретні цілі свого навчання, планувати, як їх досягти, вчитися самостійно знаходити та виправляти свої помилки, оцінювати свої успіхи та невдачі, планувати шлях від неуспіху до успіху.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.