Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

Нормативно правова база для роботи в інклюзивному класі

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Інклюзивна освіта

Для кого: Дошкільнята (3-4 роки), Дошкільнята (4-5 років), Дошкільнята (5-6 років), 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас, Дорослі

20.10.2021

180

46

0

Опис документу:

Документ має перелік законів і нормативно-правових документів потрібних для роботи в інклюзивному класі. Цей перелік є необхідним для ознайомлення всім учасникам психолого-педагогічного супроводу і невід'ємною частиною документації вчителів, вихователів та асистентів інклюзивних класів.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Нормативно-правова база

 • Наказ МОН від 06.12.2010 р №1205 “Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів”.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. №635 “Про введення посади асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням”.

 • Лист МОНМСУ від 28.09.2012 р. №1/9-694 “Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням”.

 • Лист МОНМСУ від 25.09.12 №1/9-675 “Щодо посадових обов'язків асистента вчителя”

 • Постанова КМУ від 08.07. 2015 р. № 479 урегульовує умови оплати праці асистента учителя (внесеними змінами у додаток 2 до постанови КМУ від 30 .08. 2002 р. №1298 встановлюються 8–10 тарифні розряди)

 • Наказ МОН від 01.02.2018 р. №90 “Про внесення змін до наказу МОН від 06.12.2010 року №1205” (1 ставка)

 • Наказ МОН від 08.06.2018 р. №609 “Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти” (функції асистента вчителя).

Закон України «Про освіту»

- інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників;

- інклюзивне освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей;

 • розумне пристосування - запровадження, якщо це потрібно в конкретному випадку, необхідних модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації особами з особливими освітніми потребами конституційного права на освіту нарівні з іншими особами;

універсальний дизайн у сфері освіти - дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну

 • корекційно-розвиткові послуги (допомога) - комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, спрямованих на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

 • психолого-педагогічні послуги - комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, іншими фахівцями;

 • психолого-педагогічний супровід - комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачених індивідуальною програмою розвитку;

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

 • Стаття 9. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти

-викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) способами, що є найбільш прийнятними для осіб відповідного віку, у тому числі шляхом адаптації/модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів) для осіб з особливими освітніми потребами;

 • дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування відповідно до найкращих інтересів дитини.

 • діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування комунального закладу освіти, мають право на першочергове зарахування до нього у порядку, визначеному законодавством, для здобуття початкової та базової середньої освіти.

 • Стаття 12. Формування класів (груп) у закладах загальної середньої освіти

- у разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку.

- спеціальний клас утворюється керівником закладу освіти за погодженням із засновником цього закладу освіти або уповноваженим ним органом.

 • Стаття 17. Оцінювання результатів навчання учнів та їх атестація

 • Оцінювання результатів навчання учня з особливими освітніми потребами в закладах освіти здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).

Стаття 19. Учасники освітнього процесу

- Учасниками освітнього процесу в закладах освіти є: асистенти дітей (соціальний робітник, один із батьків учня або уповноваженою ними особою). + проходження спеціальної підготовки, що підтверджується відповідним документом. Рішення про допуск асистента учня до участі в освітньому процесі приймає керівник закладу освіти на основі укладення відповідного договору між закладом освіти та асистентом учня за згодою батьків.

 • Стаття 24. Робочий час та оплата праці педагогічних працівників

 • за роботу в інклюзивних класах (групах) - 20 відсотків

 • за педагогічні звання та за роботу в спеціальних закладах освіти (класах, групах) педагогічним працівникам у порядку, визначеному законодавством, встановлюються підвищення посадового окладу на 10-30 відсотків.

 • Стаття 26. Інклюзивне навчання.

 • потреба учня з особливими освітніми потребами в ІПР, ІНП визначається згідно з висновком інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків.

 • за зверненням закладу освіти до реалізації освітньої програми залучаються інклюзивно-ресурсні центри, міжшкільні ресурсні центри та заклади позашкільної освіти.

Основні документи з ІО

 • Постанова КМУ від 9 серпня 2017 року №588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 • Постанова КМУ від 21.08.2019 р.№773 Про внесення змін до Постанови КМУ від 23 квітня 2003 р№585”

 • для дітей з ООП тривалість навчання може бути продовжена на один рік на кожному рівні освіти з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Рішення затверджується наказом керівника закладу освіти, що видається на підставі рішення КППС+батьки

 • Наказ МОН від 23.04.2018 р. №414 «Про затвердження Типового преліку засобів корекції психофізичного розвитку дітей з ООП… » (зі змінами).

 • Постанова КМУ від 14.02.2018 р. №72 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 №1096”+лист МОН від 09.08.18 р.№2.5-2087 «Щодо доплати за роботу в інклюзивному класі»

 • Наказ МОН від 01.02.2018 р. №90 “Про внесення змін до наказу МОН від 06 грудня 2010 року №1205”

 • Наказ МОН від 08.06.2018 р. №609 “Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в ЗЗСО”

Наказ МОН від 08.06.2018 р. №609 “Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в ЗЗСО

 • Склад Команди супроводу затверджується наказом керівника закладу освіти, в якому здобувають освіту діти з ООП.

 •  До складу Команди супроводу дитини з ООП входять: постійні учасники і залучені.

 • 1 дитина з ООП – 1 наказ про КС.

 • Засідання не менше 3 разів на рік.

 • Команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини з ООП впродовж 2-х тижнів з моменту початку освітнього процесу.

 • Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП.

Основні документи з ІО

 • Постанова КМУ від 21.08.2019 р.№779 “Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти”

 • заява+висновок ІРЦ;

 • 1 дитина з ООП це є група(клас) інклюзивний

 • розробляється ІПР (зразок додається)

 • відповідно до висновку ІРЦ

Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з ООП в закладах освіти в 2019/2020 н.р. лист (МОН від 05.08.2019 р.№1/9-498)

ФІНАНСУВАННЯ

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 152 “Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2020 році»

 • субвенція у ЗДО, ЗЗСО, ЗПТО;

 • 35% придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку;

 • оплата годин на додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові послуги (заняття) з особами з ООП

 • перелік фахівців, які проводять додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові послуги (заняття) з особами з ООП


Постанова КМУ від 27 лютого 2019 р. № 129 
«Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році»

Оплата праці зазначених фахівців за проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) здійснюється за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 40, ст. 2544), підвищеними на 20 відсотків за роботу з особами з особливими освітніми потребами.”;

Наказ МОН від 7 січня 2018 р.№ 1369 «Про затвердження порядку проведення державної підсумкової атестації»

Від атестації в закладі освіти можуть бути звільнені (відповідно до пунктів 2 - 8 цього розділу):

 • здобувачі освіти, які за станом здоров'я не можуть її складати;

 • особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку;

 • Від проходження атестації за заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників звільняються особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку, а саме глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором, із порушеннями опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, порушеннями інтелектуального розвитку, розладами спектру аутизму.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.