Нормативне забезпечення викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво"

Опис документу:
Нормативне забезпечення викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво": Новий базовий закон «Про освіту».Зміст навчання предметів художньо-естетичного циклу. Навчання на засадах “педагогіки партнерства”. Вивчення предметів художньо- естетичного циклу здійснюватиметься за навчальними програмами. Викладання художньо-естетичних дисциплін в початковій школі .Домашні завдання із предметів художньо-естетичного спрямування.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Нормативне забезпечення викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво»
Слайд № 1

Нормативне забезпечення викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво»

Новий базовий закон «Про освіту» Згідно проекту нового базового закону «Про освіту» (№ 3491-д від 04.04.2016), концепції Нової української школи, в...
Слайд № 2

Новий базовий закон «Про освіту» Згідно проекту нового базового закону «Про освіту» (№ 3491-д від 04.04.2016), концепції Нової української школи, в цей час проходить упровадження нового змісту освіти, який заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

Зміст навчання предметів художньо-естетичного циклу спрямовані на: розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів; формування їх художньо-образного, асоц...
Слайд № 3

Зміст навчання предметів художньо-естетичного циклу спрямовані на: розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів; формування їх художньо-образного, асоціативного, критичного мислення; створення сприятливих умов для продукування креативних ідей, реалізацію власних творчих потреб у художній діяльності та пізнанні; засвоєння образного змісту творів мистецтва,що відкриває широкі можливості ефективного впливу на формування патріотизму, моралі та інших загальнолюдських цінностей в школярів.

Навчання на засадах “педагогіки партнерства” спілкування, взаємодія, співпраця між учителем, учнем і батьками
Слайд № 4

Навчання на засадах “педагогіки партнерства” спілкування, взаємодія, співпраця між учителем, учнем і батьками

Освітня галузь “Мистецтво”
Слайд № 5

Освітня галузь “Мистецтво”

Вивчення предметів художньо- естетичного циклу здійснюватиметься за навчальними програмами: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецт...
Слайд № 6

Вивчення предметів художньо- естетичного циклу здійснюватиметься за навчальними програмами: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво» для учнів 1-4 класів (оновлені у 2017 р.); «Мистецтво. 5 – 9 класи» для учнів 5-9 класів (оновлена у 2017 р.); «Художня культура» (рівні: стандарт, академічний, профільний) для учнів 10 – 11-х класів.

Викладання художньо-естетичних дисциплін в початковій школі базується на основі Концепції нової української школи, що пов’язується з реалізацією ко...
Слайд № 7

Викладання художньо-естетичних дисциплін в початковій школі базується на основі Концепції нової української школи, що пов’язується з реалізацією компетентнісного підходу та забезпечує: зміни підходів до підготовки і проведення уроку як основної форми організації навчальної діяльності в умовах класно-урочної системи навчання (певне структурування, встановлення міжпредметних зв’язків, конструювання на засадах міжпредметної інтеграції); розширення діапазону організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії, що мають на меті практичну спрямованість навчання і базуються на взаємозв’язках урочної та позаурочної діяльності.

Пріоритетне завдання навчання мистецтву в початковій школі встановлення міжпредметних зв’язків у вигляді моментів включення в урок запитань і завда...
Слайд № 8

Пріоритетне завдання навчання мистецтву в початковій школі встановлення міжпредметних зв’язків у вигляді моментів включення в урок запитань і завдань із матеріалу інших навчальних предметів, що мають допоміжне значення для вивчення теми й сприяють глибшому сприйманню та осмисленню певного поняття, залученням додаткового матеріалу, використанню інформаційно-цифрових і мультимедійних технологій.

Викладання мистецьких дисциплін може проходити через інтегровані уроки (коли у межах одного уроку вивчається матеріал різних навчальних предметів),...
Слайд № 9

Викладання мистецьких дисциплін може проходити через інтегровані уроки (коли у межах одного уроку вивчається матеріал різних навчальних предметів), бінарні інтегровані уроки (коли у межах двох уроків поспіль опрацьовується матеріал двох і більше навчальних предметів). Такі уроки можуть проводитись як одним учителем, так і двома вчителями.

Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів передбачає розширення діапазону форм організації навчання, методів та способів нав...
Слайд № 10

Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів передбачає розширення діапазону форм організації навчання, методів та способів навчальної взаємодії у взаємозв’язку урочної та позаурочної діяльності. Резервом оптимізації навчального процесу на компетентнісних засадах є його практична спрямованість.

Домашні завдання із предметів художньо-естетичного спрямування Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і норм...
Слайд № 11

Домашні завдання із предметів художньо-естетичного спрямування Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01).У 1-му класі домашні завдання не задаються. З 2-по 4 клас завдання повинні бути невеликого об’єму і творчого характеру.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх нав...
Слайд № 12

Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджено зміни до програм із музичного, образотворчого мистецтва з метою розвантаження учнів початкових класів.

Навчальна програма «Музичне мистецтво» оновлена за рахунок вилучення важких для сприймання дитиною теоретичних формулювань, музичних творів застарі...
Слайд № 13

Навчальна програма «Музичне мистецтво» оновлена за рахунок вилучення важких для сприймання дитиною теоретичних формулювань, музичних творів застарілого змісту або складних для сприйняття учнями цього віку.; наданням вчителеві більше можливостей для вибору репертуару – 50% музичного матеріалу вчитель може обирати на свій розсуд – із запропонованого програмою додаткового репертуару або здійснювати доцільну заміну відповідно до умов школи, підготовленості та запитів учнів тощо.

Навчальна програма «Мистецтво» зазнала незначних змін, до переліку синтетичних мистецтв додано «цирк», в «Орієнтовні твори для сприймання теми» – «...
Слайд № 14

Навчальна програма «Мистецтво» зазнала незначних змін, до переліку синтетичних мистецтв додано «цирк», в «Орієнтовні твори для сприймання теми» – «Картини місцевих художників» та «Роботи місцевих художників та майстрів», в перелік ХТ (художні техніки): роздмухування, набризк, монотипія, діатипія, гратографія, плямографія.

Викладання художньо-естетичних дисциплін в основній школі Навчальна програма «Мистецтво. 5-9 класи» передбачає наскрізний тематизм та логіку побудо...
Слайд № 15

Викладання художньо-естетичних дисциплін в основній школі Навчальна програма «Мистецтво. 5-9 класи» передбачає наскрізний тематизм та логіку побудови змісту за роками навчання від 5 до 9 класу. У 5–му класі учні засвоюють особливості мови різних видів мистецтва, у 6–му класі – палітру жанрів музичного та образотворчого мистецтв, у 7–му класі – новітні явища в мистецтві в єдності традицій і новаторства; у 8 – 9 класах учні знайомляться зі стилями та напрямами мистецтва.

Зміни в оновленій програмі «Мистецтво»: уточнено мету мистецької освіти; ураховано формування міжпредметних естетичних компетентностей; визначено к...
Слайд № 16

Зміни в оновленій програмі «Мистецтво»: уточнено мету мистецької освіти; ураховано формування міжпредметних естетичних компетентностей; визначено компоненти компетеностей таких як: знаннєвий, діяльнісний, ціннісний; подано опис можливостей мистецтва щодо формування ключових компетентностей учнів; введено наскрізні змістові лінії – соціально значущі надпредметні теми.

Завдання загальної мистецької освіти: виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів, естет...
Слайд № 17

Завдання загальної мистецької освіти: виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів, естетичних потреб; формування системи художніх знань, яка відображає видову специфіку і взаємодію мистецтв; розвиток умінь сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва й художніх явищ; стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження, до діалогу; розвиток художніх здібностей, креативного мислення; формування потреби в естетизації середовища та готовності до участі в соціокультурному житті.

Загальна мистецька освіта ґрунтується на принципах: наступності між початковою, основною і старшою школою; поєднання загальнолюдського, національно...
Слайд № 18

Загальна мистецька освіта ґрунтується на принципах: наступності між початковою, основною і старшою школою; поєднання загальнолюдського, національного та етнокраєзнавчого аспектів змісту освіти; інтегративності, спрямованості на поліхудожнє вихованняучнів; креативності (пріоритет творчої самореалізації); варіативності змісту, методів, технологій; діалогічності, полікультурності.

Опанування мистецтва ґрунтується на таких підходах: Компетентніснийпідхід Сприяє формуванню предметних,міжпредметнихі ключовихкомпетентностей Особи...
Слайд № 19

Опанування мистецтва ґрунтується на таких підходах: Компетентніснийпідхід Сприяє формуванню предметних,міжпредметнихі ключовихкомпетентностей Особистіснозорієнтований підхід забезпечує розвиток в учнів індивідуальних художніх здібностей (музичних, образотворчих та ін.), творчого потенціалу. Діяльніснийпідхід спрямований на розвиток художніх умінь і здатностізастосовувати їх у навчальній та соціокультурній практиці. Інтегративний підхід виражається в акцентуванні взаємодії різних видів мистецтва в рамках освітньої галузі та пошукуміжпредметнихзв’язків із предметами інших освітніх галузей

Предметна мистецька компетентність Це здатність до пізнавальної і практичної діяльності у певномувиді мистецтва. Вона формується у процесі опануван...
Слайд № 20

Предметна мистецька компетентність Це здатність до пізнавальної і практичної діяльності у певномувиді мистецтва. Вона формується у процесі опанування учнями системи знань та уявлень у сфері певного виду мистецтва (знаннєвий компонент), набуття ними художньо-творчого досвіду з мистецтва (діяльнісний компонент), виховання ціннісних орієнтацій щодо мистецтва та мистецької діяльності (ціннісний компонент)

Міжпредметні естетичні компетентності Здатність учня орієнтуватися в естетичних нормах різних сфер соціуму відповідно до сформованих естетичних іде...
Слайд № 21

Міжпредметні естетичні компетентності Здатність учня орієнтуватися в естетичних нормах різних сфер соціуму відповідно до сформованих естетичних ідеалів і цінностей, системи інтегрованих мистецьких знань і досвіду

Ключові компетентності Спілкування рідною /державною мовою; Спілкування іноземною мовою; Математична компетентність; Основні компетентності у приро...
Слайд № 22

Ключові компетентності Спілкування рідною /державною мовою; Спілкування іноземною мовою; Математична компетентність; Основні компетентності у природничих науках і технологіях; Інформаційно-цифрова компетентність; Уміння вчитися впродовж життя; Компетентності ініціативності і підприємливості; Соціальна та громадянська компетентності; Компетентність обізнаності та самовираження у сфері культури; Компетентність екологічної грамотності і здорового способу життя.

Педагог  мистецьких дисциплін має системно приділяти увагу формуванню ключових компетентностей, але застосовувати свій методичний інструментарій пе...
Слайд № 23

Педагог  мистецьких дисциплін має системно приділяти увагу формуванню ключових компетентностей, але застосовувати свій методичний інструментарій педагогічно доцільно і тільки у контексті реалізації завдань предмету «Мистецтво».

Наскрізні змістовні лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінан...
Слайд № 24

Наскрізні змістовні лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».

Особливості реалізації нового змісту освіти в 9 – х класах навчального предмету «Мистецтво» Учні 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, в...
Слайд № 25

Особливості реалізації нового змісту освіти в 9 – х класах навчального предмету «Мистецтво» Учні 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, відповідно до навчальної програми, продовжать опановувати особливості стилів і напрямів мистецтва.

Тематична структура програми інтегрованого курсу «Мистецтво» 8,9 клас Клас Тема року Теми 8 Мистецтвов культуріминулого Стилі та напрями мистецтва ...
Слайд № 26

Тематична структура програми інтегрованого курсу «Мистецтво» 8,9 клас Клас Тема року Теми 8 Мистецтвов культуріминулого Стилі та напрями мистецтва стародавніх епох і цивілізацій: античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс Стилі та напрями мистецтва (продовження): бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм 9 Мистецтвов культурісучасності Стилі та напрями мистецтва (продовження): імпресіонізм і постімпресіонізм, різновиди модернізму і постмодернізму Екранні мистецтва. Форми поширення мистецтва (музеї, медіа, реклама)

Підручники “Мистецтво” для учнів 8 класу:
Слайд № 27

Підручники “Мистецтво” для учнів 8 класу:

Підручники “Мистецтво” для учнів 9 класу “Мистецтво” підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Кондратова Л.Г.)
Слайд № 28

Підручники “Мистецтво” для учнів 9 класу “Мистецтво” підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Кондратова Л.Г.)

Підручники “Мистецтво” для учнів 9 класу “Мистецтво” підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Масол Л.М.)
Слайд № 29

Підручники “Мистецтво” для учнів 9 класу “Мистецтво” підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Масол Л.М.)

Підручники “Мистецтво” для учнів 9 класу “Мистецтво” підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Гайдамака О.В.) “Мистецтво” ...
Слайд № 30

Підручники “Мистецтво” для учнів 9 класу “Мистецтво” підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автор Гайдамака О.В.) “Мистецтво” підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (автори Назаренко Н.В., Чєн Н.В., Севастьянова Д.О., Мерзлікіна) https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv/mystetstvo-9-klas/

Провідні види діяльності на уроці пізнання мистецтва через сприймання, інтерпретацію і оцінювання художніх творів із акцентом на культурологічний к...
Слайд № 31

Провідні види діяльності на уроці пізнання мистецтва через сприймання, інтерпретацію і оцінювання художніх творів із акцентом на культурологічний контекст; творче самовираження учня, що реалізується у процесі виконання різноманітних завдань та мистецьких проектів (індивідуальних, колективних) відповідно до потреб учнів у співі, малюванні, конструюванні, відеозйомці тощо, що сприятиме активному формуванню компетентностей, визначених навчальною програмою.

Структура поурочного планування пізнання мистецтва через знайомство з новим навчальним матеріалом, сприймання, аналіз-інтерпретацію творів мистецтв...
Слайд № 32

Структура поурочного планування пізнання мистецтва через знайомство з новим навчальним матеріалом, сприймання, аналіз-інтерпретацію творів мистецтва; виконання учнями практичних робіт із образотворчої діяльності, вокальної роботи; презентації результатів самостійної пошукової чи творчої діяльності школярів; здійснення віртуальних екскурсій тощо.

Особливості опанування змісту мистецької освіти в старшій школі Курс за вибором «Художня культура» для учнів 10-11-х класів у старшій школі має три...
Слайд № 33

Особливості опанування змісту мистецької освіти в старшій школі Курс за вибором «Художня культура» для учнів 10-11-х класів у старшій школі має три рівня: стандарт, академічний, профільний. За рівнем стандарту та академічним рівнем зміст програми структуровано за вертикально-горизонтальними координатами: у 10-му класі опановується українська художня культура, а в 11-му класі – зарубіжна художня культура.

Список державних документів щодо нової мистецької освіти 1.Концепція Нової української школи (http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B...
Слайд № 34

Список державних документів щодо нової мистецької освіти 1.Концепція Нової української школи (http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf) 2. Оновлені програми для початкової школи – «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво» (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html) 3.Державні стандарти (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/derj-stand.html) 4. Оновлені програми для основної школи освітньої галузі «Мистецтво» (https://artmon59-new.ed-era.com/). 5.Опис ключових змін в програмах початкової школи (http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/1-09-6pdf.pdf).

Програма «Художня культура» профільний рівень (http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/hud-kult-pr.pdf) Програма «Художня ку...
Слайд № 35

Програма «Художня культура» профільний рівень (http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/hud-kult-pr.pdf) Програма «Художня культура» рівень академічний (http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/hud-kul-ak.pdf) Програма «Художня культура» рівень стандарту (http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/hud-kult-st.pdf)

Дякую за увагу
Слайд № 36

Дякую за увагу

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»