і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Навчання письма як виду мовленнєвої діяльності на різних ступенях

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Сьогодні основною метою навчання іноземної мови в школі є формування комунікативної компетенції, тобто здатності та готовності здійснювати іншомовне міжособистісне і міжкультурне спілкування з носіями мови в заданих програмою межах. Це можливо тільки в тому випадку, якщо у школярів будуть сформовані всі компоненти іншомовної комунікативної компетенції : мовна, мовленнєва, соціокультурна, компенсаторна, навчальна. Навчання письма як виду мовленнєвої діяльності сприяє формуванню мовної компетенції зокрема й іншомовної комунікативної компетенції в цілому.

Відомо, що письмо - це такий вид мовленнєвої діяльності, продуктом якого є письмовий текст. Чим вдаліше написаний текст, тим успішніше здійснюється комунікація автора і адресата. Від якості тексту залежить ефективність комунікації автора і читача. Комунікативний підхід у навчанні письма є найбільш ефективним. Навчання письму буде носити комунікативний характер, якщо учень перед виконанням завдання буде знати ЩО? КОМУ? КУДИ? і з ЯКОЮ МЕТОЮ? він пише. Завдання, безсумнівно, повинні носити значимий характер, ґрунтуватися на особистому досвіді учнів.

Як зазначається в Державному освітньому стандарті з іноземних мов, володіння письмом передбачає досягнення елементарної комунікативної компетенції, яка забезпечує учневі вміння в найбільш типових ситуаціях повсякденного спілкування за допомогою письма:

- написати короткий твір із теми і стисло передати в письмовій формі зміст почутого чи прочитаного;

- самостійно висловлюватися на основі вербальних чи зорових опор;

- написати зарубіжному другові листа, привітальну листівку;

- заповнити анкету;

- скласти нотатки для себе або інших людей, написати коротке повідомлення;

- скласти і записати план тексту, зробити короткі записи стосовно прочитаного чи прослуханого;

- написати реферат, повідомлення.

Мовні повідомлення мають певну структуру, обумовлену змістом висловлювання, видом повідомлення і його значенням. Письмове повідомлення включає тему, ідею і характеризується певним способом викладу думки. Тема – основа висловлювання. У письмовому тексті особливе значення для розкриття теми має заголовок: він направляє думку в певне русло і полегшує розкриття змісту тексту. Ідея – центральна думка висловлювання в писемних текстах, що звичайно формулюється в кінці. Проблема – питання, яке потребує розв'язання, в будь-якому місці повідомлення. Особливості розміщення матеріалу, а також спосіб викладу думок (опис, пояснення, розповідь, міркування) – усе виробляється у процесі тренувань при навчанні писемного мовлення.

У навчанні письма виділяються три етапи:

- оволодіння каліграфією;

- оволодіння орфографією із залученням матеріалу, опрацьованого усно;

- оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування.

Для кожного з етапів характерні різні типи і види вправ. Так, на етапі формування орфографічних навичок використовуються вправи на ідентифікацію та диференціацію:

- звуко–буквений аналіз слова; групування слів з однаковими звуками;

- групування слів на основні протиставлень;

- диференціація подібних, але не тотожних букв;

- списування за зразком;

- списування з різними завданнями (підкреслити букву, буквосполучення, слова з однією і тією ж орфограмою);

- групування слів із використанням схем;

- написання слів за заданими першими літерами.

Основною метою другого етапу, поряд з орфографічними навичками, є формування лексико-граматичної правильності письма. На цьому етапі найбільш поширеними визначаються такі види вправ:

- вправи на запитання – відповіді з частковою зміною мовного матеріалу;

- на трансформацію мовного зразка;

- на підстановку;

- на розширення та скорочення;

- диктанти.

На середньому ступені навчання, крім зазначених, проводяться ускладнені диктанти, а саме: диктант із самоконтролем, пояснювальний диктант, диктант, вивчений напам’ять (уривок прози, вірш), диктант – переклад.

Мета третього етапу в навчанні письма і писемного мовлення – формування дій, що забезпечують виклад мовного матеріалу в письмовій формі навчання. Характерними видами вправ на цьому етапі можуть бути:

- відповіді на запитання, складання запитань до тексту;

- складання плану до прочитаного тексту;

- переказ за планом;

- складання листа другові за зразком;

- резюме до тексту;

- розповідь з придуманим початком (кінцем);

- переказ тексту;

- написання розгорнутого плану, тез для усного висловлювання.

Творче письмо робить слова та ідеї незабутніми. Творчо використовуючи іноземну мову, учні перетворюють її на власну, а творчі завдання допомагають відчути впевненість у своїх вміннях. Окрім контрольованого та супроводжувального існує творче письмо, навчання якого є найскладнішим. Творче письмо має такі види:

- виконання проектів;

- складання діалогів;

- переказ;

- написання реферату;

- складання описів;

- написання творів;

- написання віршів;

- ведення записів.

На середньому етапі навчання можуть мати місце всі види творчого письма, але питома вага їх повинна бути різною. Незалежно від запропонованого різновиду творчого письма, існує конкретний алгоритм написання творчої роботи, а саме:

- Створення необхідної мотивації.

- Акумулювання ідей.

- Планування.

- Занотовування.

- Складання чорнового матеріалу.

- Коректування чорнового матеріалу.

- Написання кінцевого матеріалу .

Зарубіжні методисти застерігають не вдаватися до стереотипного підходу, наголошуючи, що ступені творчого процесу можуть змінюватися: від складання плану до його перегляду, написання чорнового варіанту та його доопрацювання.

Тому у широкому розумінні підготовчий етап включає все, що допомагає автору сконцентрувати свою увагу на проблемі, акумулювати ідеї і знайти найкращі шляхи, щоб їх висловити читачеві. Такий підготовчий етап стимулює уяву автора та створює базу для подальшого письма.

Підготовчий етап творчої роботи передбачає, насамперед, пошук мети, адресата і форми письмової роботи. Цей етап забезпечує учнів основоположними ідеями. Підготовчий етап спрямований на генерування ідей. Він може здійснюватись різноманітними шляхами: через інтерв’ю, усний твір, застосування малюнків, дебатів, екскурсій, тощо.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
стаття
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Англійська мова
 • Клас
  10 Клас, 11 Клас
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  598
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  4
 • Номер матеріала
  OW749178
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
490 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь