Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Сучасні методики засвоєння норм нової редакції "Українського правопису"
»
Взяти участь Всі події

Навчальна програма гуртка науково-технічного напряму «ЮНІ ФОТОАМАТОРИ» (1 година на тиждень)

Виховна робота

Для кого: 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас

30.03.2021

426

22

0

Опис документу:
На основі програми з позашкільної освіти науково-технічного напрямку гуртка юних фотоаматорів Академія педагогічних наук України Український державний центр позашкільної освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова. Рекомендовано МОН України, 2007 р. (Опубліковано в "Програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям" Київ "Грамота", 2007) Програма розрахована на учнів 5-11 класів
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Новоселівська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Петропавлівської районної ради

Дніпропетровської області

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання методичної ради Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

___________ №_____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор школи ________________________

Наказ ___________ №_____

Навчальна програма гуртка

науково-технічного напряму

«ЮНІ ФОТОАМАТОРИ»

На основі програми з позашкільної освіти

науково-технічного напрямку гуртка

юних фотоаматорів Академія педагогічних наук

України Український державний центр

позашкільної освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова

Рекомендовано МОН України, 2007 р.

Керівник гуртка: Ілющенко А.С.

с.Українське

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фотографія є найпоширенішим і найпопулярнішим видом мистецтва серед учнівської молоді.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами фотоаматорства.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

-пізнавальної: оволодіння основами фотографії, знаннями про різні жанри фотографії, ознайомлення з процесом фотографування;

практичної: формування практичних умінь і навичок роботи в різних жанрах фотографії, з різним обладнанням фотолабораторій;

творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток здібностей, художнього смаку, творчої уяви, фантазії; задоволення потреби особистості у творчій самореалізації;

соціальної: формування інтересу до техніки І мистецтва, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (уважність, наполегливість, доброзичливість, охайність і старанність у роботі).

Програма розрахована на учнів 5-11 класів.

Завданням програми є ознайомлення гуртківців з основами фотографії; найпоширенішою, доступною для учнів фотоапаратурою й обладнанням; жанрами фотографії та композиції. Особлива увага приділяється практичному фотографуванню.

Гуртківці ознайомлюються із правом інтелектуальної власності та юридичними основами роботи фотомитця. Особливістю її с створення оптимальних умов для творчого розвитку, систематизації одержаних знань і навичок мікро-, макрозйомки, фотополювання, оволодіння фотожанрами усіх видів.

Програма передбачає роботу з графічним редактором Photoshop. Діти вивчають призначення всіх інструментів програми для роботи із зображенням, додавання до зображень надписів, а також застосування до них різних фільтрів й ефектів. Вихованці одержують навички, необхідні для професійної обробки зображень і створення власних творчих образів.

Програму гуртка юних фотоаматорів складено з урахуванням знань, передбачених навчальними програмами з фізики, хімії й природознавства загальноосвітньої школи.

Керівник гуртка, враховуючи вікові особливості гуртківців, їхні інтереси й здібності, використовує різні форми навчання: бесіди, лекції, доповіді тощо. Програмою передбачена участь гуртківців в оформленні виставок, виготовленні альбомів, слайдів, буклетів, а також екскурсії на фотовиставки, в музеї.

За даною програмою можуть проводитися заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до «Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах».

Перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок гуртківців здійснюється під час виконання ними практичних робіт; теоретична частина — у формі тестування за основними розділами програми. Тести складає керівник гуртка за погодженням із дирекцією закладу.

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу.

При виконанні практичних робіт відповідно до вимог техніки безпеки можливий поділ гуртківців на підгрупи.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ. Тема

Кількість годин

Теор.

Практич.

Всього:

1.

Вступне заняття.

'

1

-

1

2.

Історія фотоапаратів і фотографії. Право власності.

1

-

1

3.

Різні жанри фотографії.

1

-

1

4.

Будова цифрових фотоапаратів, їхні моделі та основні характеристики.

1

1

2

5.

Програмне й системне забезпечення комп'ютера. Передача зображення з цифрового фотоапарата на комп’ютер.

1

1

2

6.

Класифікація ZOOM-об єктивів. Експозиція при зйомці та композиція

1

1

2

7.

Фотографування, вибір освітлення.

1

1

2

8.

Графічний редактор Photoshop. Його

можливості.

1

1

2

9.

Роздільна здатність. Способи стискання зображення.

1

1

2

10,

Режими та моделі кольору, установлення кольору.

1

1

2

11.

Панель інструментів. Робота із зображенням.

5

5

10

12.

Використання палітри Jayers (шари)

1

1

2

13.

Додавання тексту до фотографії.

1

1

2

14,

Коллаж

1

1

2

15.

Підготовка зображення до друку. Друкування фотографій.

1

1

2

16.

Web

1

1

2

17.

Підсумкове заняття

1

1

1

Разом

19

19

38

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступне заняття

План роботи гуртка на навчальний рік. Розробка індивідуальних планів вихованців. Вступний інструктаж із техніки безпеки.

 1. Історія фотоапаратів і фотографії. Право власності.

Різні моделі фотоапаратів в різні часи. Перші фотографії.

Правові питання. Право власності митця.

 1. Різні жанри фотографії

Особливості зйомки пейзажу, натюрморту, портрета, спортивних змагань, пам’яток архітектури, тощо.

 1. Будова цифрових фотоапаратів, їхні моделі та основні характеристики

Основні елементи будови цифрових фотоапаратів. Різні види передачі зображення. Система збереження Інформації. Вибіркове видалення знімків. Безперервна фотозйомка. Світлочутливість і баланс білого. Спалах, умови його використання.

Дво-, тримегапіксельні та більше цифрові фотоапарати. Напівпрофесійні цифрові фотоапарати. Професійні цифрові фотоапарати.

Практична робота. Фотографування різними фотоапаратами. Зйомка із пріоритетом різних параметрів. Видалення знімків.

 1. Програмне та системне забезпечення комп'ютера. Передача зображення із цифрового фотоапарата на компютер

Поняття про центральний процесор, оперативну пам'ять, жорсткий диск, їхні задачі.

Практична робота. Передача інформації з фотоапарата на комп'ютер за допомогою USB-порту. Записування фотографій на диски, вінчестери. Сканування фотографій. Друкування на принтері.

 1. Класифікація ZOOM-об'єктивів. Експозиція при зйомці та композиція фотокадрів

Різні види ZOOM-об'єктивів. Стабілізатор зображення. Композиція кадру: симетрія та баланс композиції, лінійність композиції, кількість і розмір об'єктів у кадрі, перспектива, передній і задній плани. Точка зйомки, ракурс і масштаб у кадрі. Колір і контраст у кадрі.

Практична робота. Користування ZOOM. Фотографування об'єкту з різних точок зйомки, з різним масштабом. Будування композиції кадру.

 1. Фотографування, вибір освітлення.

Спалах, природне та штучне освітлення.

Практична робота. Фотографування з використанням різних типів освітлення.

 1. Графічні редактори Photoshop, Paint.Net їх можливості

Графічні програми. Використання програми для обробки та відновлення фотографій. Основні етапи роботи в програмі. Імпортування файлів. Створення зображення з нуля або на основі існуючої фотографії.

Практична робота. Створення нового документа. Імпортування різних файлів. Ознайомлення з меню програми. Збереження зображення.

 1. Роздільна здатність. Способи стискання зображення

Роздільна здатність зображення та монітора. Розмір зображення. Способи

стискання зображення: архіватори, різні формати файлів (JPEG, PSD, PNG, GIF та ін.)

Практична робота. Стискання зображення шляхом збереження в різних форматах. Архівування. Зміна розмірів полотна й зображення.

 1. Режими та моделі кольору, установлення кольору

Поняття про моделі й режими кольору. Установлення кольору та його

параметрів різними способами.

Практична робота. Зміна моделей та режимів кольору. Установлення параметрів кольору за допомогою інструмента Variations, зміна інших параметрів (діалогові вікна Levels, Curves Colors Balance та ін.).

 1. Панель інструментів. Робота із зображенням

Інструменти виділення, малювання. Вирізання та копіювання фрагментів зображення. Виділення на основі різниці кольору. Збереження виділення. Знімок із розтушованими краями. Заливання. Просте заповнення та градієнтна заливка. Інструменти групи Shape. Кадрування.

Способи зміни розмірів зображення, полотна й розмірів виділеної області. Поворот за годинниковою стрілкою та проти неї, поворот виділених областей.

Створення й використання контурів. Контури та області виділення. Редагування контурів.

Фільтри різних видів. Декоративні фільтри: для різкості, для розмиття зображення. Спотворювальні фільтри. Текстурні групи фільтрів. Художні групи фільтрів.

Практична робота. Виділення об'єктів за допомогою різних інструментів. Вирізання елементів композиції. Просте заповнення та градієнтна заливка окремих фігур та фону. Кадрування різних фотографій, елементів.

Зміна розмірів зображення й полотна за заданими параметрами. Повертання фотографії та виділеного елемента. Навчання вирівнюванню лінії горизонту. Вільне перетворення.

Перетворення ділянки виділення в контур. Редагування контуру: інструменти та основні прийоми роботи з контурами, Використання контурів (заливка та штриховка контуру, перетворення контуру в область виділення).

Накладання фільтрів на зображення: наведення різкості, розмиття. Експериментування зі спотворювальними фільтрами. Створення власного фільтра.

 1. Використання палітри layers (шари)

Поняття шару. Створення нового шару. Видалення шару. Робота з декількома шарами.

Практична робота. Створення нового шару, зміна послідовності шарів, відображення, приховування та видалення шарів. Робота з декількома шарами: непрозорість, об'єднання шарів. Залучання ефектів до шарів. Копіювання об'єктів з одного шару на інший.

 1. Додавання тексту до фотографії

Інструмент Туре: додавання тексту, палітра Character та Paragraph.

Практична робота. Введення тексту. Робота з текстом: заливка, вирівнювання або викривлення надпису, додавання тіні та світіння.

 1. Коллаж

Види композицій. Призначення. Художні засоби передачі ідеї.

Монтаж зображень. Гармонія співвідношень зображень, їх тіні та розміри.

Практична робота. Створення власних композицій.

 1. Підготовка зображення до друку. Друкування фотографій

Підготовка зображення до друку. Особливості різних принтерів.

Практична робота. Друкування фотографій.

 1. Web

Особливості підготовки зображень для Web. Формати та розміри файлів для Web.

Практична робота. Розміщення фотографій в Web, Створення галереї зображень.

 1. Підсумкове заняття

Підведення підсумків роботи за рік. Організація виставки кращих власних проектів гуртківців. Вручення нагород переможцям конкурсів, виставок.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.