Наказ "Про організацію роботи з охорони праці і призначення відповідальних"

Опис документу:
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 року № 56З, Закону України «Про охорону праці», з метою удосконалення форм і методів роботи з охорони праці, та виконання правил і норм техніки безпеки, безпеки життєдіяльності

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

НАКАЗ

від ______________ № __

Про організацію роботи

з охорони праці і призначення

відповідальних у н. р.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 року № 56З, Закону України «Про охорону праці», з метою удосконалення форм і методів роботи з охорони праці, та виконання правил і норм техніки безпеки, безпеки життєдіяльності

НАКАЗУЮ:

  1. Створити службу охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Положення про службу охорони праці, затвердженого наказом районного відділу освіти від __________ № __ у складі:

директора _______________________;

заступника директора з навчально-виховної роботи Сідової Надії Володимирівни;

учителів ____________________________________________________________;

2. Службі охорони праці:

2.1. Організувати слухання на засіданнях ради звітів керівників струк­турних підрозділів щодо створення здорових і безпечних умов та проведення навчально-виховного процесу, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці.

2.2. Проводити розслідування нещасних випадків, що сталися в ході навчально-виховного процесу згідно з Положенням та своєчасно інформувати районний відділ освіти.

2.3. Організувати проведення вступного інструктажу та його оформ­лення згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 56З.

2.4. Здійснювати контроль за забезпеченням відповідних категорій працівників спецодягом, засобами індивідуального захисту.

2.5. Забезпечувати проведення обов'язкових періодичних медичних оглядів.

2.6. Здійснювати постійний зв'язок з державними органами з метою запобігання травматизму учнів.

3. Затвердити:

3.1. Посадові обов'язки класного керівника з безпеки життєдіяльності.

3.2. Рекомендований перелік питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів школи.

3.3. Орієнтовний план проведення класними керівниками профілак­тичних бесід щодо запобігання дитячого травматизму.

3.4. Орієнтовну тематику бесід з безпеки життєдіяльності.

3.5. Інструкцію для чергового учителя по забезпеченню безпеки життєдіяльності.

3.6. Графік чергування вчителів на н. р.

  1. Призначити заступника директора з НВП Сідову Н.В. відповідальною за:

4.1. організацію виконання організаційно-технічних заходів зі ство­рення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять у класах, кабінетах, майстерні тощо;

4.2. контроль наявності, збереження і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-ви­ховного процесу;

4.3. організацію навчання педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності учнів;

4.4. забезпечення проведення первинного, повторного, позапланових інструктажів з учнями;

4.5. контроль за розробкою і періодичним переглядом (один раз на три роки) інструкції з охорони праці в частині, що стосується ви­конання лабораторних робіт у навчальних кабінетах, майстерні тощо;

4.6. своєчасним проведенням інструктажів з учнями призначити заступника директора з навчально-виховної роботи Сідову Н.В.

5. Заступнику директора з виховної роботи Сідовій Н.В.:

5.1. Здійснювати контроль за роботою по створенню відповідних умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкіль­них заходів, вживати необхідних заходів щодо її поліпшення та нести за неї особисту відповідальність.

5.2. Контролювати діяльність керівників гуртків щодо проведення походів, подорожей, екскурсій, організації ро­боти трудових об'єднань, здійснення громадських робіт з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці й відпочинку учнів, запобігання травматизму та нещасним випадкам, надавати їм практичну допомогу.

5.3. Проводити навчання та інструктаж класних керівників, керів­ників гуртків, вчителів та інших осіб, залучених до організації позакласної роботи згідно з наказом МОН України № 563.

6. Заступника директора школи з господарської роботи __________ призначити відповідальним за:

6.1. організацію роботи з охорони праці, проведення заходів щодо попередження травматизму серед технічного персоналу;

6.2. експлуатацію будівель, споруд і території відповідно до вимог, правил і норм з охорони праці та догляд за ними;

6.3. дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, енер­гетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів;

6.4. правильністю складування і збереження матеріальних цінностей, належний санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміжних приміщень;

6.5. дотримання норм пожежної безпеки в будівлях і спорудах, за наявністю та справністю засобів пожежогасіння;

6.6. організацію проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювань рівня освітлення, шуму, вібрації та радіації у приміщеннях школи;

6.7. розробку і на один раз на три роки перегляд інструкцій з охорони праці під час виконання конкретних робіт.

6.8. забезпечення проведення первинного, повторного, позапланово­го інструктажів на робочих місцях згідно з наказом МОН України № 563 та Положення про навчання від 06.04.2005 р. № 103.

7. Завідувачів кабінетами персонально призначити відповідальними щодо забезпечення належного стану робочих місць, обладнання, приладів, інструменту та відповідальними за дотримання правил техніки безпеки:

Рязанцеву Вікторію Вікторівну (у кабінеті хімії);

Рязанцеву Вікторію Вікторівну (у кабінеті біології);

Барана Михайла Миколайовича (у спортивному залі);

Міндзяка юрія Васильовича (у кабінеті інформатики);

Корнієнка Юрія Валентиновича (у кабінеті технічної праці);

8. Керівникам гуртків:

  • забезпечити належний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів;

  • спортивного спорядження тощо, не дозволяти учням працювати без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуаль­ного захисту;

  • проводити з учнями інструктаж на заняттях з техніки безпеки з обов'язковою реєстрацією його в журналі встановленого зразка;

  • проводити з учнями профілактичну роботу з безпеки життєдіяль­ності.

  1. Усім педагогічним працівникам школи:

протягом навчального року проводити необхідні інструктажі із фіксацією їх у таких документах:

  • у класному журналі (у разі проведення навчальних занять згідно з навчальним планом);

  • у журналі заступника директора з виховної роботи (у разі про­ведення позакласної та позашкільної роботи).

  1. Наказ довести до відома всіх працівників під розпис.

Директор школи ______________________

3 наказом ознайомлені:

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.