Найближча зоря — Сонце. Основні фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії.

Астрономія

Для кого: 11 Клас

23.08.2021

183

1

0

Опис документу:
Мета: • Навчальна: ознайомити учнів з фізичними характеристиками Сонця як зорі, з його хімічним складом та внутрішньою будовою, з основними даними про його атмосферу, ввести поняття радіуса Сонця, маси, температури, світності, тощо; • Розвивальна: розвивати спостережливість, уяву, логічне і розумове мислення, здатність до пізнання навколишнього світу. Продовжити розвиток ключових та предмет
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Астрономія 11 клас

Урок №

Дата

Тема: Найближча зоря — Сонце. Основні фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії.

Мета:

 • Навчальна: ознайомити учнів з фізичними характеристиками Сонця як зорі, з його хімічним складом та внутрішньою будовою, з основними даними про його атмосферу, ввести поняття радіуса Сонця, маси, температури, світності, тощо;

 • Розвивальна: розвивати спостережливість, уяву, логічне і розумове мислення, здатність до пізнання навколишнього світу. Продовжити розвиток ключових та предметних компетентностей;

 • Виховна: виховувати вміння аналізувати, узагальнювати одержані знання.

Розвиток компетентностей:

 • Математичної: здатність застосовувати математичні методи для опису, дослідження фізичних явищ і процесів, розв’язання фізичних задач, здатності опрацьовувати та оцінювати результати спостереженню

 • Природничої: вміння пояснювати природні явища, досліджувати природу, оцінювати значення астрономії та технологій для формування цілісної картини світу.

 • Інформаційно – цифрової: використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для вивчення фізичних явищ, для обробки результатів експериментів, моделювання фізичних явищ і процесів.

Матеріали та обладнання: підручник, презентація, відеофайли.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

На зоряному небі, яке з прадавніх часів спостерігала людина, змінював періодично свій вигляд Місяць, у повсякденному русі перебували планети, і лише зорі — яскраві й не дуже яскраві світні цятки — залишалися незмінними. Щоправда від часу до часу з неба «падали» окремі зорі, чи навіть справжнісінькі «зоряні дощі», але поверхні Землі вони не досягали. Зорі були для наших пращурів найтаємничішими небесними світилами. Натомість свою залежність від Сонця люди зрозуміли дуже давно, хоча нічого про нього не знали. Та практичний досвід свідчив — без Сонця життя неможливе. Тому не дивно, що майже у всіх народів світу Сонце стало об’єктом поклоніння й обожнювання. Значно пізніше астрономія допомогла людині з’ясувати справжню природу Сонця та інших зір.

 1. Вивчення нового матеріалу.

Розповідь вчителя з демонстрацією презентації.

Сонце ‒ центральне світило у Сонячній системі. Події та явища, що відбуваються на ньому, значною мірою визначають процеси, які відбуваються на планетах, зокрема і на планеті Земля.

Водночас Сонце ‒ типова жовта зоря серед багатьох мільярдів інших, що населяють нашу Галактику. Завдяки винятковій близькості до Землі Сонце ‒ єдина зоря, на поверхні якої ми бачимо окремі деталі і чиї властивості порівняно з іншими зорями добре вивчені. (таблиця заповняється разом з учнями, робота з підручником)

Фізичні характеристики

Числове значення

Відстань від Землі до Сонця

1a.о. = 149600000 млн км

Кутовий радіус

Лінійний радіус

км

Маса Сонця

Середня густина сонячної речовини

Температура фотосфери Сонця

Світність

Видима зоряна величина

-26,74m

Абсолютна зоряна величина

4,83m

Спектральний клас

G2V

Сонце випромінює енергію в усьому діапазоні довжин електромагнітних хвиль. Світність Сонця (тобто потужність випромінювання) Вт. Щоб краще уявити цю величину, зауважимо, що при сучасному розвитку електроенергетики людство лише за 10 млн років змогло б виробити таку кількість електроенергії, яку випромінює Сонце за 1 с.

Кутова швидкість обертання Сонця, яка спостерігається по фотосфері, зменшується в міру віддалення від екватора. Період обертання на екваторі дорівнює 25 діб, поблизу полюсів - 30 діб. Лінійна швидкість обертання на екваторі близька 2 км / с, тобто багато повільніше швидкості обертання Землі та інших планет, але воно відбувається в тому ж напрямку. Все це підтверджує припущення, що ми спостерігаємо обертання плазмової атмосфери і що внутрішнє тверде тіло зірки може обертатися з іншою швидкістю. Сонце є потужним джерелом теплової, електромагнітної і гравітаційної енергії. Ця енергія рівномірно розсіюється в космічний простір, і на частку Землі і планет доводиться лише мала її частина.

У спектрі Сонця виявлено 72 хімічних елемента. 70 % маси Сонця становить водень, 28% - гелій, кількість інших важких елементів не перевищує 2 %.

В оптичному діапазоні спектру, Земля наприклад, отримує 1,37 • 103 Вт/м2. Ця величина називається сонячною постійною. Вона дорівнює енергії, що отримує 1 м2 Землі за 1 с, якщо промені падають перпендикулярно до поверхні.

Іншою важливою характеристикою Сонця є його періодична активність, що виражається в появі на фотосфері темних плям, в хромосфері і короні - спалахів, факелів, протуберанців. Встановлено 11-річна періодичність явища сонячної активності. Найбільш яскравим показником сонячної активності є зміна числа темних плям та їх розмірів на диску Сонця. Температура їх на 1500 К нижче за температуру навколишньої фотосфери, діаметр досягає 2-50 тис. км. У рельєфі поверхні плями фіксуються у вигляді западин глибиною 700-1000 км. Важливою характеристикою плями є його магнітне поле, напруженість якого досягає гігантської величини - 4 • 105 А / м. Для порівняння зазначимо, що напруженість магнітного поля Землі в районі полюсів всього 70 А / м.

Будова Сонця та джерела його енергії.

 1. Закріплення вивченого матеріалу.

 • «Боротьба» яких сил забезпечує тривале існування зорі?

 • Що таке Сонце?

 • Коротко опишіть будову Сонця.

 1. Навчальні завдання

 • Поясніть, як ви розумієте фразу: «Сонце — джерело життя на Землі».

 • Як зі спостережень за диском Сонця встановити, що воно обертається навколо осі?

Робота в групах

 1. Ядро –

 2. Зона променистої рівноваги –

 3. Конвективна зона –

 4. Тахоклін –

 5. Фотосфера –

 6. Магніто-гідродинамічні хвилі –

 7. Сонячний вітер –

 8. Гранула –

 9. Спікула –

 10. Флокули –

 11. Факели

 12. Хромосфера

 13. Сонячні плями –

 14. Протуберанці –

 15. Корона –

 16. Число Вольфа –

 17. Сонячні спалахи –

 18. Пори -

 1. Домашнє завдання

Прочитати: § 19.

Підготувати повідомлення на тему:

«Вплив сонячної активності на живі організм».

«Умови спостереження полярних сяйв».

 1. Підсумок уроку.Джерела:

http://daleki-zori.com.ua/sonyachna-sistema/sonce

Сиротюк В. Д. Астрономія 11 клас. Підручник. — Київ : "Генеза", 2019. — С. 160

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили