! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Національно-патріотичне виховання на уроках англійської мови

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Чумак В. В.

м. Дружківка

ЗОШ № 12

НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Перед нашою державою стоїть завдання щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді в Україні, прийнята у червні 2015 р., наголошує: «В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації».

У системі сучасної освіти надзвичайно важливим і актуальним є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України.

В. О. Сухомлинський писав, що «патріотичне виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується».

Завдання патріотичного виховання та виховання громадянської компетентності на уроках англійської мови полягають у вихованні позитивного та поважного ставлення до власного народу, його культури, любові до Батьківщини й рідної мови та віри в світле майбутнє своєї країни. Величезну роль у патріотичному вихованні людини відіграє школа. А саме, зароджує в молодому поколінні почуття державності, закладає паростки гордості за Батьківщину, за вчинки предків, готує громадян і патріотів. Безумовно, дієвим та успішним засобом втілення такої мети є нетрадиційний підхід до уроку та використання інноваційних технологій.

Предмет «англійська мова» посідає особливе місце. Його своєрідність полягає в тому, що в ході вивчення іноземної мови учні здобувають не знання основ науки, а вміння й навички користуватися чужою мовою як засобом спілкування, засобом одержання нової корисної інформації. Викладання англійської мови в сучасній школі дає вчителю широкі можливості по вихованню громадянськості й патріотизму. Цьому сприяє комунікативна складова предмету, його спрямованість до вивчення побуту, звичаїв, традицій і, насамперед, мови іншого народу.

Розширення міжнародних зв'язків, створення умов для входження української освіти у світовий освітній простір робить іноземну мову реально затребуваною державою, суспільством, особистістю. У цей час іноземна мова розглядається як засіб спілкування, взаєморозуміння й взаємодії людей, пізнання інших національних культур, розвитку особистості.

В останній час помітно підсилився інтерес до проблеми взаємодії культур в умовах сучасної України й світу в цілому. Проблема поділяється на два аспекти: пошук схожого у чужій культурі і визначення труднощів розуміння у змісті іншої культури. Залежно від того, наскільки адекватно усвідомлюють люди цінності своєї культури й порівнюють їх з цінностями культур інших народів, визначається й благополуччя даного народу. У цьому зв'язку стає зрозумілим виникнення й розвиток культурологічного підходу.

Без вивчення рідної культури й мови неможливе вивчення іноземної мови. Усвідомлення загальнолюдських цінностей – невід`ємна частина розвитку почуття національної самобутності. Вивчаючи разом з мовою життя інших країн, школярі порівнюють отриману інформацію з життям рідної країни. Завдяки такому порівнянню вони вчаться бачити успіхи своєї країни і її проблеми, поважати й цінувати традиції й звичаї свого народу. Почуття національної гідності зміцнюється, коли учні вільно можуть розповісти іноземним гостям про свою оселю, родину, країну, свій край, його історію, про цікаві географічні маршрути, про наукові досягнення, про твори мистецтва, про традиції й звичаї.

Відповідно до нових Державних стандартів освіти, нових навчальних програм використання регіонального компонента змісту уроків іноземної мови стає пріоритетним. Це змінює ставлення до регіональних знань і спонукає вчителів іноземної мови до пошуків можливих шляхів інтеграції навчального процесу.

Діалог культур розуміється не тільки як знайомство з культурою всіх англомовних країн, але і як розуміння особливостей життя, побуту й менталітету українців, духовної спадщини України, її внеску у світову культуру. Тому, навчаючи школярів користуватися іноземною мовою як інструментом спілкування, широко використовую матеріали, пов'язані з культурою та історією країни мови, що вивчається, та рідної мови. Формування особистості учнів, виховання почуття поваги до чужої культури часто проходить через читання текстів краєзнавчого змісту, що містять нову чи проблемну інформацію, що відкривають «вікно» у світ іншої культури, що зачіпають почуття й емоції: прислів'я й приказки, римування, вірші, пісні, особистий лист ровесника з країни іноземної мови, листівки, художню літературу.

Особливостями Донеччини є розвинута промисловість, культура і наука, сільське господарство. Треба навчати дітей умінню знаходити й застосовувати на уроці іноземної мови інформацію, одержану при вивченні географії, історії, літератури, біології та інших предметів.

Виховання патріотизму було й залишається однією з головних завдань учителів англійської мови. А також значна перевага віддається країнознавчому матеріалу іноземної мови, особливо при вивченні тем «Україна» та «Великобританія», які поєднуються для співсталення двох різних культур. Це дає змогу створити систему отримання знань про рідну країну, розширити, узагальнити ці знання та створити атмосферу патріотизму, прищіплювати та примножувати гордість та повагу, любов та щирі почуття до своєї Батьківщини і свого народу з кожним уроком.

Цикл уроків цієї тематики має низку особливостей, таких як використання нестандартних методів та інноваційних технологій. Матеріали англійською мовою, в яких показане позитивне ставлення жителів інших країн до України, враження іноземних туристів, патріотичне ставлення громадян України до своєї Батьківщини повністю відповідають темі та цілям й абсолютно доцільно використані в розробках уроків. Уроки саме цієї тематики повинні бути інноваційними та насиченими використанням комп’ютерних технологій, що значно покращує досягнення навчальної, виховної і розвиваючої мети. Без сумніву, використання інноваційних технологій на уроках англійської мови мотивує, підвищує інтерес до вивчення мови та сприяє міцному засвоєнню знань

Таким чином, використання регіонального компонента у вивченні іноземної мові, підвищує ефективність педагогічного процесу, однак потребує від учителя врахування вікових особливостей учнів, рівня їхньої мовної підготовки, сучасних творчих прийомів розвитку особистості школярів.

На мою думку, краєзнавчий матеріал повинен стати обов'язковою частиною при вивченні іноземної мови. Краєзнавство створює сприятливі умови для організації різних завдань творчого характеру, застосування в навчальній роботі різноманітних елементів пошуку й дослідження, широкого використання місцевих джерел.

Також, краєзнавство відкриває широкі можливості для самостійної діяльності учнів, для пошуку, дослідження й навіть невеликого відкриття. Це викликає у школярів глибокий інтерес до історії краю, країни, прагнення до знань.

Я вважаю, уроки англійської мови вносять свій внесок у вдосконалення людини морально, інтелектуально, духовно, поглиблюють ерудицію, сприяють розширенню іі світогляду. Я впевнена, що викладання англійської мови дає вчителю широкі можливості по вихованню громадянськості й патріотизму. Цьому сприяє комунікативна спрямованість предмета, зокрема: до вивчення побуту, звичаїв, традицій та мови іншого народу.

1. Богуш А. Патріотичне виховання починається з доброти : педагогіка Добра у спадщині Василя Сухомлинського / Алла Богуш // Дошк. виховання. – 2014. – № 11. – С. 4–7.

2. Загородня А. Актуальність патріотичного виховання молоді / А. Загородня, Д. Шевчук // Нова пед. думка. – 2014. –  3. – С. 142–143.

3. Матящук, В. П. Сучасне патріотичне виховання в школах України / В. П. Матящук. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 383 с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтернет-ресурси для опитування і тестування»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн
490 грн