! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

На допомогу заступнику директора з навчально-виховної роботи: Вивчення системи робити вчителя під час атестації

Опис документу:
Під системою роботи вчителя розуміють весь комплекс його педагогічної праці, сукупність форм, методів і прийомів, властивих діяльності певного вчителя, які дають йому змогу отримувати ті або інші результати у навчанні та вихованні учнів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Вивчення системи робити вчителя під час атестації

Під системою роботи вчителя  розуміють весь комплекс його педагогічної  праці, сукупність форм, методів і прийомів, властивих діяльності певного вчителя, які дають йому змогу отримувати ті або інші результати у навчанні та вихованні учнів. Вивчення СРВ – одна із форм внутрішкільного контролю, яка забезпечує фронтальну перевірку діяльності вчителя. Оскільки це велика за обсягом і значенням ділянка роботи (до місяця), то протягом року планують вивчити систему роботи лише тих учителів, які готуються до атестації. Кожен член адміністрації вивчає систему роботи одного-двох учителів.

Без вивчення СРВ неможливо:

 • об'єктивно оцінити педагогічну діяльність учителя;

 • у разі потреби допомогти вдосконалити систему його роботи;

 • провести атестацію вчителя;

 • вивчити перспективний педагогічний досвід учителя.

Методи вивчення СРВ:

 1. спостереження та аналіз уроків, інших форм педагогічного процесу;

 2. вивчення навчальної документації;

 3. проведення контрольних зрізів знань учнів;

 4. бесіди з учителем і його колегами;

 5. анкетування батьків та учнів.

Під час вивчення СРВ:

 1. Відвідують та аналізують усі уроки за певною темою в одному класі (до 10-12 уроків). Кожен урок учителя не потребує грунтовного аналізу, якщо в цьому немає нагальної потреби (виправлення грубої помилки теоретичного чи методичного характеру). Проаналізувати необхідно систему відвіданих уроків, щоб мати можливість побачити діяльність учителя в умовах певної педагогічної технології, якою користується вчитель.

 2. Доцільно також відвідати уроки (епізодично) в різних класах для порівняння психологопедагогічних підходів учителя до класів із різним рівнем успішності; в старших та молодших класах - для виявлення вміння вчителя враховувати вікові особливості учнів під час вибору тих чи інших методів і форм роботи на уроці. Всього відвідують до 40 уроків, позакласних заходів з навчального предмета, виховних заходів у класі, де вчитель є класним керівником, масові заходи з батьками.

 3. Вивчають класні журнали, зошити та щоденники учнів з метою перевірки виконання вчителем навчальної програми, вимог до ведення й перевірки зошитів, проведення контрольних робіт.

Орієнтовний план вивчення системи роботи вчителя

Зміст роботи

Методи і форми вивчення

К-сть годин

Дата

Клас

Хто вивчає

1

Аналіз об’єктивних даних про вчителя

Робота з документами

 

 

 

Заступник директора

2

Вивчення навчально-матеріальної бази для викладання предмета

Бесіда, аналіз

 

 

 

Заступник директора

3

Відвідування та аналіз системи уроків (назва тем, які передбачається вивчати)

Спостереження і аналіз

 

 

 

Заступник директора

4

Епізодичне відвідування уроків у класах різних вікових категорій (назва теми, класи)

Спостереження і аналіз

 

 

 

Керівники МО

5

Проведення контрольних зрізів знань ( назва розділу чи теми навчальної програми, класи)

Тестування, усне опитування тощо

 

 

 

Заступник директора, керівники МО

6

Співбесіда з учителем (питання самоосвіти, самоаналізу і аналізу відвіданих занять, стану виховної роботи в класі, )

Бесіда

 

 

 

Заступник директора

7

Відвідування позакласних заходів з навчального предмета (назва заходу, тема)

Спостереження та аналіз

 

 

 

Керівники МО

8

Відвідування заходів з виховної роботи (назва заходу, тема)

Спостереження та аналіз

 

 

 

Заступник директора з виховної р.

9

Відвідування заходів по роботі з батьками

Спостереження та аналіз

 

 

 

Директор

10

Перевірка навчальної документації.

Бесіда, аналіз, узагальнення

 

 

 

 

11

Аналіз та узагальнення матеріалів за наслідками

вивчення системи роботи

Доповідна записка та проект наказу чи рішення педради

 

 

 

Заступник директора

План і методи вивчення системи уроків учителя

Зміст перевірки

Методи і форми перевірки

1

Ознайомлення із загальною підготовкою вчителя: науковою,

психолого-педагогічною, знання програми та пояснювальної

записки, спеціальної літератури з досліджуваної теми

Бесіда з учителем

2

Підготовка вчителя до вивчення теми. Лабораторія вчителя, елементи наукової організації праці. Якість календарно-тематичного та поурочного планування

Ознайомлення з планами

3

Відвідування всіх уроків з досліджуваної теми. Спостереження в ході уроків таких моментів:

3.1

Психологічний режим. Мобілізаційний початок уроку. Емоційний настрій учнів і його підтримка протягом усього уроку. Система стимулювання вчителем пізнавальної активності учнів, Їхньої навчальної праці й старанності. Намагання вчителя допомогти учням; підтримання інтересу до навчальної праці, до уроку. Виховання на уроці. Культура спілкування. Стиль і тон під час спілкування з учнями. Контакт із класом. Запобігання втомлюваності. Цілеспрямованість роботи вчителя та учнів

Спостереження на уроках, бесіди з учнями

3.2

Зміст навчання на уроках. Відповідність змісту навчання вимогам програми (повнота); науковість, систематичність та послідовність матеріалу; його доступність. Встановлення міжпредметних зв'язків.

Зв' язок навчання з сучасністю, з життям; використання краєзнавчого матеріалу

Спостереження на уроках, бесіди з учнями

3.3

Методи і прийоми роботи вчителя та учнів на уроці.

Методи вивчення нового матеріалу; методи закріплення вироблених умінь і навичок; методи і прийоми перевірки та оцінки знань учнів; використання на уроках методів, які активізують пізнавальну діяльність учнів (проблемне навчання, пошуково-дослідницький метод тощо); керівництво на уроці розумовою діяльністю учнів, навчання Їх на високому рівні складності; місце й питома вага самостійних і творчих робіт учнів на уроках; якість їх використання; елементи наукової організації праці вчителя та учнів на уроці

Спостереження, аналіз планів проведення уроків, вивчення системи письмових робіт учнів

3.4

Обладнання уроків. Ефективність використання наочності, ТЗН; їхній характер (ілюстративний, пошуково- пізнавальний)

Спостереження уроків, інформація лаборанта

3.5

Система домашніх завдань. Характер завдань. Диференційований підхід до визначення завдань. Зв'язок із життям, працею, краєзнавством.

Запобігання перевантаженню учнів домашньою роботою

Спостереження, аналіз класного журналу й зошитів учнів; бесіда з учнями

3.6

Система перевірки та оцінювання знань учнів. Методи перевірки домашньої роботи

Спостереження, бесіда з учителем

3.7

Озброєння учнів навичками самоосвіти. Самостійне набуття знань на уроці; робота з книгою, підручниками, посібниками. Складання плану тез; конспектування; підготовка рефератів, доповідей, рецензій

Ознайомлення з розробками, пам`ятками для учнів; бесіди з учнями

3.8

Використання різних типів уроків у системі вивчення теми. Різноманітність структури уроків, Їх чітка організація. Запобігання шаблону в композиції та структурі уроків, у виборі типів уроку

Спостереження, бесіда з учителем; детальне ознайомлення з тематичним планом

3.9

Реалізація на уроках дидактичних принципів навчання

Цілеспрямоване спостереження

3.10

Виконання єдиних вимог, встановлених у школі

Спостереження, аналіз журналу; зауваження чергових у школі

3.11

Санітарно-гігієнічний режим на уроці

Аналіз санітарного журналу; бесіда зі шкільним лікарем, черговим класом

3.12

Дотримаиня вчителем технологічних вимог ведення уроку. Організація робочого місця вчителя та учнів. Чітка організація діяльності вчителя та учнів на кожному етапі уроку й на уроці загалом. Завершеність усіх навчальних операцій. Поєднання колективної, групової та індивідуальної роботи учнів на уроці. Диференційований підбір завдань з урахуванням індивідуальних особливостей учнів для кожногo етапу уроку. Встановлення зворотних зв'язків у ході уроку. Неперервний коmpоль і самоконтpоль, залучення учнів до взаємоконтpолю. Оптимальний для кожногo учня темп і ритм роботи на уроці. Економія часу

Спостереження

4

Якість уроків, їхня результативність: педaгoгічний задум уроку та йогo реалізація. Ступінь оволодіння учнями знаннями, вміннями й навичками; їхні глибина і міцність. Обсяг і якість засвоєного, зробленого (написаногo або розв'язаного), просування учня в розумовому розвитку, вихованні. Система письмових робіт учнів та якість їх виконання

Опитyвання учнів під час уроків за програмою, підготовленою спільно з учителем

5

Організація вчителем позакласногo читання з предмета, що рекомендує вчитель; контроль та оцінка даної роботи

Опитyвання учнів під час уроків за програмою, підготовленою спільно з учителем

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись