! В а ж л и в о
  • Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Діловодство
  • На допомогу заступнику директора з навчально-виховної роботи: Можливі рекомендації за підсумками внутрішкільного контролю (відвідування уроків)
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

На допомогу заступнику директора з навчально-виховної роботи: Можливі рекомендації за підсумками внутрішкільного контролю (відвідування уроків)

Опис документу:
Кожна пропозиція (або рекомендація) складається з 4-х частин: 1. Кому адресована (рекомендація починається завжди з прізвища). 2. Формулювання рекомендації (приблизні формулювання наведені в таблиці). 3. Вказівка часу (строків) виконання рекомендації. 4. Вказівка відповідальних за виконання рекомендації.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Можливі рекомендації

за підсумками внутрішкільного контролю

(відвідування уроків)

 

Кожна пропозиція (або рекомендація) складається з 4-х частин:

  1. Кому адресована (рекомендація починається завжди з прізвища).

  2. Формулювання рекомендації (приблизні формулювання наведені в таблиці).

  3. Вказівка ​​часу (строків) виконання рекомендації.

  4. Вказівка ​​відповідальних за виконання рекомендації.

Рекомендації за підсумками відвідування уроків

Обговорити результати перевірки на нараді при директорі (на засіданні МО, на нараді при завучі).

Надати методичну допомогу ... при плануванні уроку.

Вивчити нормативні документи ...

Підібрати (скласти) список літератури за темою «...».

Вивчити тему «...» в методичній літературі

Підготувати тему «...» і виступити з повідомленням за цієй темою на засіданні МО

На кожному уроці планувати роботу з повторення теми «...»

Провести повторну контрольну роботу

Провести контрольну роботу з проблемної теми «...»

Посилити роботу на уроках з проблемної теми «...»

Організувати на уроках повторення теми «...», використовуючи індивідуальні та диференційовані форми роботи

Підготувати звіт про виконану роботу з проблемної теми «...» на нараді при директорі (на нараді при завучі, на засіданні МО).

Здійснити повторний контроль ...

Запросити для бесіди з директором вчителів ..., що порушують ...

Рекомендувати вчителю ... використовувати ... на уроках ... Скласти і затвердити на МО вчителів диференційовані завдання з теми «...».

Рекомендувати вчителю ... використовувати диференційовані домашні завдання для сильних і слабких учнів.

Використовувати більшу кількість завдань підвищеного рівня для учнів .... класів.

Планувати на уроках самостійну різнорівневу роботу учнів.

Здійснювати постійний контроль за ... . Підтримуючи зв'язок з батьками.

Відвідати уроки ... з метою вивчення досвіду роботи та подальшого використання на уроках та в позаурочний час.

Відвідати уроки ... з метою знайомства з організацією роботи за темою «...» та подальшого використання на уроках.

Включати в зміст навчального матеріалу наступних уроків недостатньо засвоєні розділи теми «...».

Вивчити державні стандарти ...

Вивчити норми оцінювання за усні та письмові відповіді учнів.

Довести результати перевірки до відома всіх вчителів МО ... і розробити план ліквідації прогалин у учнів за темою «...»

Приділяти на уроках більше уваги формуванню .... предметних умінь і навичок.

Продумати форми поточного контролю за засвоєнням нових знань з метою профілактики прогалин у сприйнятті і засвоєнні (теми, понять, окремих тем розділу, розділу ...).

Приділяти на уроках більше уваги ... практиці учнів

Включити при повторенні в зміст навчального матеріалу проблемні теми (...).

Продумати систему запису в навчальних зошитах основних понять (досліджуваної теми).

Продумати форми контролю навчальних записів на уроках і можливості їхнього ефективного використання при повторенні.

Розробити конкретну систему заходів з надання методичної допомоги молодому спеціалісту (молодому вчителю).

Посилити контроль за дотриманням єдиного орфографічного режиму (за виконанням єдиних вимог).

Спланувати методичну перепідготовку (курсову підготовку) вчителів ... з метою отримання необхідних знань і практичних навичок з питань ...

Скласти індивідуальний план з вивчення теми «...», ліквідації прогалин учнів з теми «...».

Взяти під постійний контроль роботу вчителя ... по оцінці знань.

Звернути увагу вчителів ... на недостатню роботу щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсів.

Поставити роботу вчителя ... на персональний контроль.

Планувати більш ретельно і конкретно роботу з освоєння, узагальнення та впровадження в практику передового досвіду.

Провести семінар-практикум з теми «...».

Спланувати взаємовідвідування уроків з урахуванням індивідуальних потреб вчителів та результатів їхнього діагностування.

Провести відкриті уроки з проблемних тем.

Намітити і здійснити заходи з корекції знань учнів з теми «...».

Розробити систему уроків з організації повторення теми «...» в ... класі з метою ліквідації прогалин у знаннях.

 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Ефективні комунікації (soft skills) учителя з батьками»
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн
590 грн
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись