«Морально-етичне виховання молодших школярів за творами В.Сухомлинського»

Опис документу:
Твори В.Сухомлинського» – потужний засіб морального виховання школярів і дорослих

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

«Морально-етичне виховання молодших школярів за творами В.Сухомлинського»

Моральне виховання — основа розвитку і формування особистості, що усвідомлювалася з давніх-давен народною педагогікою та вченими - дидактами, які наголошували, що підготовка людини-громадянина не може зводитися тільки до її освіти і розумового розвитку. Ще відомий давньоримський філософ Сенека радив: «Навчи спершу добрих правил моралі, а потім — мудрості, бо без перших важко навчитися останніх».

Класики педагогіки (К.Ушинський, Я.Корчак, В.Сухомлинський), сучасні педагоги-гуманісти (Ш.Амонашвілі, О.Захаренко, О.Я.Савченко), психологи І.Ф.Харламов, І.Д.Бех, В.А.Киричок у своїх працях компетентно висвітлюють питання морального виховання, етики людських взаємин.

Морально-етичне виховання – виховна діяльність школи і сім’ї, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участь у практичній діяльності.

Мета – виховання основ морально-ціннісного ставлення до навколишнього світу, людей, сімї, самого себе, відповідно до правил і норм загальнолюдської моралі, виховання любові до Батьківщини.

В.О. Сухомлинський зазначав: «Моральність у шкільному житті повинна стати етичною практикою – в цьому, на мій погляд, одна із умов тієї єдності навчання і виховання, про яку так багато говориться і яка ще не стала реальністю. Моральність стає етичною практикою тоді, коли поняття про зобов’язаність, про добро і зло, про моральні цінності одухотворяються живою людською пристрастю вчителя і учня – відданістю і любов’ю, непримиренністю і ненавистю, прагненням до ідеалу, взаємовідносинами однодумців і спільників» [8]

Доторкнутися до спадщини В.О.Сухомлинського можна через критичний аналіз усіх його книг, в яких автор наводить приклади етичної поведінки школярів, розглядаються життєві ситуації взаємодії вчителів з учнями, учнів із батьками. Причому для вчителя початкових класів настільною книгою завжди є книга Вчителя вчителів «Серце віддаю дітям». А оповідання етичного змісту для учнів міститься в «Хрестоматії з етики» В.Сухомлинського, у виданих сучасних збірках та окремих дитячих книжечках письменника та педагога В.Сухомлинського.

І в наш час ми продовжуємо розвязувати багато моральних задач, які стоять перед сучасними дітьми, їх батьками та вчителями та потребують сучасних методів навчально-виховної роботи.

Моїм завданням було вивчення творчості педагога-гуманіста В.О.Сухомлинського, критичне осмислення його праць та поглядів на морально-етичне виховання учнів.

Предметом дослідження - морально-етичне виховання за творами В.О.Сухомлинського для учнів у сучасній початковій школі.

Метою дослідження було з’ясування впливу творів В.О.Сухомлинського на морально-етичне виховання молодших школярів завдяки співпраці школи і родини.

Впевнена, що спільне родинне та шкільне морально-етичне виховання за творами видатного українського педагога і письменника В.О.Сухомлинського оптимізується у класі-родині, бо за його словами «Тільки разом з батьками, спільними зусиллями вчителі можуть дати дітям велике людське щастя».

Звертаючись до праць В.О.Сухомлинського, його «Хрестоматії з етики», бачимо, що мета педагога – виховання високоморальної особистості, «Справжньої людини». («Шляхетної людини» - за Ш.Амонашвілі.)

"Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне твоє бажання позначається на людях, що тебе оточують … Роби все так, щоб людям, які тебе оточують, було добре» - одне з правил моральної культури учня за В.Сухомлинським.

Залишені нам у спадок правила показують, стати такою людиною він бажав кожному.

Сучасні педагоги і психологи наголошують, що бажання «стати кращою» є у кожної дитини.

Анкетування показує, що всі батьки сучасних дітей хочуть бачити своїх дітей ввічливими, вихованими, культурними. Бо тільки таку людину поважають оточуючі. Культурна людина бажана в будь-якому середовищі. Гарантом цьому є засвоєння моральних норм та цінностей, цілеспрямована і систематично організована поведінка дітей при співробітництві з батьками.

Тому питання «Морального - етичне виховання молодших школярів за творами В.Сухомлинського» заслуговує на особливу увагу, бо вони – потужний засіб морального виховання школярів і дорослих. (Додаток)

О.Я.Савченко, автор підручників «Літературне читання» для початкових класів, підкреслює: «Спираючись на свій величезний педагогічний досвід, глибоке розуміння світу дитинства, знаючи безмежну довіру дітей до вчителя, Василь Олександрович поступово створює авторську педагогічну систему виховання і розвитку молодших школярів засобами художнього слова, яке він уважав найкращим виразником складних морально-етичних ідей». [5]

На її думку, В.О. Сухомлинський вперше … «почав створювати філософію для дітей (хоча йдеться про філософію для дітей, але за змістом, глибиною і обсягом охоплення понять, вона зовсім не дитяча, бо у змісті творів розкриваються тією чи іншою мірою загальнолюдські, національні, колективні, індивідуальні цінності життя і філософські смисли)».

Виступаючи перед учителями Павлиської середньої школи, на батьківщині В.Сухомлинського, Ш. Амонашвілі промовив: «Наближатися до класики дуже важко, а не наближатися – небезпечно».

Суспільство набуло змін, є суперечності щодо творчості письменників, педагогів минулих часів, доцільності використання їх творів. Та я впевнена в тому, що є потреба звернень до класиків гуманної педагогіки, до досвіду В.Сухомлинського, критичне їх осмислення. Вивчення літературних творів письменника на уроках і в позакласній роботі, широке використання досвіду проведення етичних бесід з дітьми та їх батьками, спільне планування та організація життя колективу в межах класу-родини, сформує несхитне моральне осереддя учнівського колективу, моральну вихованість, допоможе утвердити ідеал, виробити вміння самостійно орієнтуватися в складних обставинах життя.

Додаток

Аналіз підручників Літературне читання для учнів 2-4 класів (автор Олександра Яківна Савченко, віце-президент АПН України, голова Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського)

Вічні життєві цінності

Твори В.О.Сухомлинського

Ціннісне ставлення до себе, цінність життя

Цінність знань

Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

Любов до Батьківщини

Совість, доброта (гуманність), милосердя

Ціннісне ставлення до природи  

Толерантність

Ціннісне ставлення до праці  

Цінність і краса творчості                     

 • «Як же все це було без мене», «Про що думала Марійка», «Кінь утік», «Я хочу сказати своє слово

 • «Суперечка двох книг», «Спляча книга», «Горобчик і Вогонь»,

 • «Навіщо кажуть «спасибі»?», «Який слід повинна залишити людина на землі?», «Чого ж ти вчора не шукав моїх окулярів?»

 • «Дідова колиска»

 • «Горбатенька дівчинка», «Покинуте кошеня», «Як Павлик списав у Зіни задачу», «Усмішка», «Красиві слова і красиве діло»

 • «Соромно перед соловейком»

 • «Соловей і Жук»

 • «По волосинці», «Гвинтик»,

 • «Що таке Школа під Голубим Небом?», «Співуча пірїнка»

Жигайло О.В.,

вчитель початкових класів

Володимирівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів №1

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Гречаник М. Сімейна соціограма у роботі шкільного психолога [Текст] : Психолог. – 2012. - №9. – С. 8-9.

 2. Кириленко С., Горлач Т. «Виховна система «Я – особистість» [Текст]: Початкова школа. – 2006. - №4. - С.47-50.

 3. Киричок В.А. Моральне виховання другокласників [Текст] : Методичний посібник для вчителів Навчання і виховання учнів 2 класу / Упор. О.Я. Савченко – К.:Видавництво «Початкова школа», 2003. - 608 с.

 4. Критерії моральної вихованості молодших школярів [Текст] : Кн. Для вчителя / За ред. І.Д.Беха, С.Д.Максименка. – К.: Рад. шк., 1989. – 96 с.

 5. Науменко В. Навчання вдумливого читання і розуміння художнього твору [Текст] : Початкова школа. – 2008. - №7. - С. 50-51.

 6. Савченко О.Я. Художні твори Василя Сухомлинського для дітей як джерело виховання цінностей. [Електронний ресурс]: Педагогічний дискурс, випуск 10.- Режим доступу: www. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/peddysksavchenko.pdf

 7. Сухомлинський В.О. Гаряча квітка: Оповідання та казки: Для молодшого шкільного віку / Упоряд. Г.І.Сухомлинська. – К.: Веселка, 1978. – 104 с.

 8. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. – М.: Педагогика,1990. – 287 с.

 9. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. – К.: Радянська школа, 1973. – 288 с.

 10. Сухомлинський В.О. Чиста криниця: Казки, оповідання, етюди: Для сімейного читання / Упоряд. О.В.Сухомлинська. – К.: Веселка, 1993. – 287 с.

 11. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Джерело доступу: http://document.ua/pro-osnovni-orientiri-vihovannja-uchniv-1-11-klasiv-zagalnoo-doc76601.html

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтернет-ресурси для опитування і тестування»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн