Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

Модернізація організаційно-методичного супроводу інноваційної діяльності педагогів у закладах освіти

Інноваційні технології навчання

Для кого: Дорослі

18.08.2021

58

1

0

Опис документу:
У статті розглянуто основні вектори діяльності Центру інноваційного розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» щодо оновлення та забезпечення інтенсивного розвитку інноваційних процесів у закладах загальної середньої та позашкільної освіти області.
Перегляд
матеріалу
Отримати кодМодернізація організаційно-методичного супроводу інноваційної діяльності педагогів у закладах освіти


Посмітна Юлія Анатоліївна, завідувач Центру

інноваційного розвитку освіти

КВНЗ «Харківська академія неперервної освітиСучасні реалії в Україні вимагають від будь-якої особистості здатності в найкоротші терміни адаптуватися до змін і готовності розвивати свої знання та навички впродовж усього життя, впровадження освітньої моделі «освіта протягом життя».

Це створює нові виклики, що постають перед сучасною освітою - впровадження інноваційних форм освіти, інноваційних технологій.

У сучасних умовах входження України у світовий освітянський простір післядипломна педагогічна освіта є одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти в державі, оскільки вона безпосередньо пов’язана з процесами розвитку та соціальної стабільності суспільства. За словами Президента НАПН України Василя Григоровича Кременя, «завдання полягає не тільки у забезпеченні реальної, а не декларативної пріоритетної освіти. Не менш важливо побудувати освіту в контексті вимог і можливостей ХХІ століття, тобто осучаснити і модернізувати всі її складові ланки» [3].

Саме в цьому контексті визначених державних завдань щодо розвитку системи післядипломної педагогічної освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» здійснює цілеспрямовану роботу з питань сучасного ефективного організаційно-методичного супроводу закладів освіти, розвитку й забезпечення стратегічних і тактичних функцій у напрямку постійного вдосконалення фахової майстерності як керівників, так і педагогічних працівників освіти.

Специфічним різновидом освітньої діяльності в системі післядипломної освіти є методична робота – складова єдиної системи безперервної освіти педагогічних працівників, що розглядається як цілісна система взаємопов’язаних заходів, дій, засобів, заснована на досягненнях науки, передового досвіду і конкретному аналізі професійних потреб педагогічних працівників [4; 5].

Методична робота сьогодні розуміється як «сучасна система з основними її ознаками організаційного та науково-методичного забезпечення неперервного духовного й професійно-творчого розвитку особистості педагогічного працівника», дієвий засіб педагогічного управління навчально-виховним процесом [4, с.120].

Система методичної роботи в післядипломній педагогічній освіті має бути спрямована на науково-методичне забезпечення ефективності процесів підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки педагогічних кадрів; науково-методичний супровід процесів ефективного функціонування й розвитку закладів освіти на основі партнерства; науково-методичний супровід процесів розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, професійної педагогічної освіти; розроблення сучасних моделей супроводу професіоналізації педагогічних і управлінських кадрів в умовах інноваційного розвитку національної освіти і науки, інформатизації
суспільства [3; 5 ].

Інноваційна діяльність педагогів стає нині основним напрямом реалізації модернізаційних освітніх змін.

Тому основними напрямами діяльності Центру інноваційного розвитку освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» визначено:

- забезпечення реалізації в закладах освіти Харківської області положень Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» шляхом виявлення та популяризації кращих педагогічних практик, організації науково-методичного супроводу інноваційних процесів під час їх реалізації;

- надання адресної методичної допомоги освітянам Харківщини з питань упровадження інноваційних освітніх технологій та формування сучасного освітнього простору, наскрізного застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти;

- інформаційно-методичне забезпечення інноваційних процесів, спрямованих на розбудову Нової української школи, шляхом залучення освітян до різноманітних форм дослідно-пошукової та експериментальної роботи;

- активізація методичної роботи з педагогічними колективами закладів позашкільної освіти області та реалізація системного процесу залучення педагогічних працівників закладів позашкільної освіти до групових форм методичної роботи;

- осучаснення підходів до проведення обласної тематичної відкритої онлайн-виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття»;

- налагодження системи якісної підготовки педагогічних працівників області до участі в професійних конкурсах і фестивалях: всеукраїнському конкурсі «Учитель року», всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», Всеукраїнському конкурсі рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти, обласному фестивалі «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують».

Однією з дієвих форм виявлення та поширення інноваційних практик є виставкова діяльність. Кращий інноваційний досвід переможців та призерів поширюється під час проведення обласних тематичних онлайн-виставок «Освіта Харківщини ХХІ століття».

З 2005 року у виставці переможцями та призерами стали майже 250 закладів освіти області та м. Харкова. Цього року оновлено формат проведення заходу – 54 Обласна тематична відкрита виставка ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» стала І онлайн-виставкою, що розширює аудиторію спілкування педагогів-новаторів, дає можливість освітянам Харківщини ознайомитися з кращими напрацюваннями та інноваціями.

Протягом 2019 року організовано та проведено чотири обласні виставки в онлайн-режимі. Заклади освіти, методичні установи Харківської області отримали дипломи переможців і призерів, а ефективний педагогічний досвід виставки внесений до бази даних ефективного педагогічного досвіду освітян Харківського регіону.

Онлайн-виставка проходить в оновленому методичному форматі відеозустрічей та ЧАТі. Для її проведення використовуються програмні комплекси Skуpe, Zoom, які забезпечують взаємодію з учасниками виставки через мережу Інтернет.

Онлайн-виставка дозволяє презентувати інноваційний досвід і спілкуватися у зручних й звичних умовах, без відриву від основної роботи. Також, до перегляду онлайн-виставки можуть долучитись всі зацікавлені освітяни з будь-яких регіонів України у мережі «YOU TUBE».

ІІ (регіональний) тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року» традиційно проходить на Харківщині протягом багатьох років. Майстерно та яскраво презентують свою професійну діяльність кращі вчителі Харківщини, які розвивають єдиний освітній простір, сприяють поглибленню й розширенню професійної співпраці між педагогами та закладами освіти області.

Центром інноваційного розвитку освіти активізовано організаційно-методичний супровід керівників, методистів, керівників гуртків закладів позашкільної освіти області з питань підвищення професійної компетентності педагогів-позашкільників в умовах реформування освіти України.

Відповідно до проголошених Стратегією розвитку позашкільної освіти на 2019-2023 р.р. трендів позашкілля, методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, визначені основні завдання щодо більш ефективної організації освітнього простору в закладах позашкільної освіти: реалізація компетентнісного підходу в позашкільній освіті; упровадження SТЕМ-освіти в закладах позашкільної освіти; удосконалення системи науково-методичної роботи на основі інноваційних технологій, оновлення навчальних програм, змісту, форм і методів освітньої діяльності на основі компетентнісного підходу, упровадження педагогічних інновацій у практику роботи ЗПО.

У межах проведення школи молодого методиста закладу позашкільної освіти «Сучасний вектор розвитку професійної компетентності методиста закладу позашкільної освіти», педагогічної майстерні «Впровадження SТЕМ (STREAM)-технологій в освітній процес закладу позашкільної освіти» керівники гуртків науково-технічного напряму й методисти були ознайомлені з кращими національними та світовими навчальними практиками, науково-дослідницькими підходами SТЕМ (STREAM)-навчання, ефективним досвідом і здобутками педагогів закладів освіти області щодо впровадження STEM (STREAM)-навчання, створення інноваційного освітнього середовища в позашкіллі регіону. Учасники отримали сертифікати про навчання.

Центр сприяє підготовці та оновленню навчальних програм за різними напрямами позашкільної освіти, парціальних програм, надає адресну методично-консультаційну допомогу педагогам, методичним службам закладів позашкільної освіти з питань підготовки рукописів навчальних програм до участі у Всеукраїнському конкурсі рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти.

Для ефективного планування подальшої роботи Центром проведено інтерактивне опитування педагогічної спільноти закладів позашкільної освіти області та м. Харкова щодо вивчення запиту на участь у навчально-методичних проектах з підвищення професійної майстерності педагогів закладів позашкільної освіти. Виявлено, що: найбільш прийнятна форма групової методичної роботи є очна - 63,4% та дистанційна - 36,6 % опитаних; є необхідність брати участь в обласних методичних заходах для педагогічних працівників ЗПО з отриманням сертифікатів про навчання – 80,5% опитаних; цікаві формати проведення методичних заходів: тренінги, семінари-практикуми, майстер-класи, квести, методичні пікніки (78%); готовність поділитися власним досвідом роботи з колегами на спільних заходах - 51,2%.

Із урахуванням результатів опитування Центром розроблено проект «Інноваційний методичний кластер для директорів, заступників директорів, методистів та керівників гуртків закладів позашкільної освіти «Упровадження сучасних освітніх трендів – шлях до якісної позашкільної освіти», що проходитиме у 2020 році.

Отже, Центр інноваційного розвитку освіти Академії й надалі вбачає місію своєї діяльності в активній взаємодії безпосередньо з педагогами закладів загальної середньої та позашкільної освіти над тим, аби вони могли самостійно напрацьовувати свою освітню стратегію, виявляли довіру й уважність через культуру співробітництва, командну роботу, комунікацію в закладі, з громадою, локальною спільнотою для того, аби щодня покращувати навчальний досвід здобувачів освіти.


Список використаної літератури

  1. Карпенко М.М. Аналітична записка: Перспективи впровадження інноваційних форм освіти в Україні. Національний інститут стратегічних досліджень. Режим доступу:http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=5311

  2. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. - К.: Грамота, 2005. - 448 с.

  3. Стратегія розвитку позашкільної освіти / за заг. ред. проф. О.В. Биковської. – К.: ІВЦ АЛКОН, 2018. – 96 с.

  4. Маслов В. І. Теоретичні основи педагогічного менеджменту: навч. посіб. [для працівників освіти] / В. І. Маслов, В. П. Драгун, В. В. Шаркунова. - К.: УІПКККО, 1996. - 87 с.

  5. Чернишова Є. На шляху модернізації післядипломної педагогічної освіти / Є. Чернишова // Освіта України. - 2010. - № 53–54.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили