Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Мнемотехнічні прийоми засвоєння інформації

Опис документу:
Мнемотехніка – це один із найефективніших способів зпапм’ятовування, що запобігає інформаційному перенавантаженню. Це нова освітня технологія, що допомагає кожній дитині комфортно та легко здобувати знання у будь-якому віці. Даний матеріал допоможе практично ознайомитися з мнемотехнічними прийомами засвоєння інформації.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації

Не навчайте дітей так,

як навчали вас – вони народилися в інші часи

Конфуцій

Тривалий час зміст та організація навчального процесу були жорстко регламентовані. В оновленій українській школі вчитель отримав можливість створення власної педагогічної лабораторії, що, безперечно, вимагає набуття досвіду інноваційної діяльності.

Треба так будувати навчальний процес, щоб учень отримував задоволення від учіння, а це можливо тоді, коли робота буде спрямована не на заучування, а на навчання, не на знання, а на вміння й навички, не на експлуатацію інтелекту, а на його розвиток. Таке навчання сприяє створенню атмосфери співробітництва, успіху, зумовлює систематичне й різнобічне збагачення особистості.

Як же домогтися того, щоб процес здобуття знань став захоплюючим і бажаним для сучасного учня, якому щодня треба сприйняти та обробити той обсяг інформації, який на нього тисне з різних джерел: телевізор, Інтернет, школа, батьки, друзі, вулиця тощо. Організм дитини, захищаючись від переінформування, переключає їх розумову діяльність у режим так званого «кліпового мислення» - поверхового та фрагментарного сприйняття інформації. З одного боку, учні не аналізуть та не розуміють самого змісту матеріалу – і як наслідок: не розвивається логіка та творча уява. А з іншого боку, учні сприймають світ «кліпами» (готовими сюжетами) – це є основою для мнемотехніки, яка допомагає не лише формувати в дітей відповідні знання, а й піклу­ватися про збереження їхнього здоров’я.

Мне­мотехніка – це один із найефек­тивніших способів зпапм’ятовування, що запобігає інфор­маційному перенавантаженню. Це нова освітня технологія, що допомагає кожній дитині комфортно та легко здобувати знання у будь-якому віці.

Це система внутрішнього листа, що дозволяє послідовно записувати в мозок інформацію, перетворену в комбінації зорових образів.

Мнемотехніка (від грец. тпете - пам’ять, techne - мис­тецтво) — це технологія, спря­мована на поліпшення засво­єння нової інформації шляхом свідомого утворення асоціатив­них зв’язків за допомогою спе­ціальних методів і прийомів. Цю технологію протягом декількох років я активно впроваджую у своїй роботі.

Основні прийоми мнемотехніки


Піктограма

Опис

Приклад

Абстракт­ну або образну інформацію, яку потрібно запам’ятати, схема­тично зображають за допомо­гою спрощених малюнків (об­разні піктограми) або малюнків, які за формою нагадують літери (буквені піктограми) чи цифри (цифрові піктограми).

Українська література 8 класАналогія

Опис

Приклад

В інфор­маційних одиницях, які слід запам’ятати, знаходять спільні ознаки, властивості, якості, тен­денції розвитку тощо.


Українська мова 6 клас

Самостійні частини мови


Іменник

?

Що означає

Морфологічні ознаки

Синтаксична роль

Хто?

Що?

Предмет

- рід, число, відмінок;

- істота/неістота;

- загальна чи власна назва;

- відміна;

- група.


Усіма членами речення

За аналогією заповнити таблиці на всі самостійні частини мовиФразова асоціація

Опис

Приклад

Полегшує запам'ятовування шляхом утворення штучних асоціацій одним реченням.


Українська мова (усім відомі фрази)

 1. Відмінки:

"На Родини Для Зими Осінь Мостить Килими"

 1. Правопис ь

«Де Ти З'їСи Ці ЛиНи, ДЗиР?» (Дзир – ім’я котика)

 1. Правопис апострофа

«МаВПа БуФ» (губні приголосні звуки).

 1. Правило «9»

«Де Ти З'їСи Цю ЧаШу ЖиРу »

 1. Правопис префіксів с-, з-:

«КаФе "ПТаХ»

 1. Глухі приголосні:

"ЦаП ХоЧе ФіСТаШКи" .

 1. Дзвінкі приголосні

«БуДе ГоЖе ҐеДЗюу ДЖаЗі».

 1. Сонорні приголосні «Ми ВиНиЛи РіЙ».Колірний акцент

Опис

Приклад

Для посилення запам’ятовуван­ня інформаційні одиниці виді­ляють яскравим кольором.

Українська мова

Позиційне чергування


Сюжет/ небилиці

Опис

Приклад

Створюють асоціативні зв’язки між інформаційними одиницями, «вплі­таючи» їх у сюжет оповідання, казки, притчі, розповіді тощо.

Українська мова

Винятки із правил:


 • Спрощення:

«Кістлява, хвастлива, пестлива Баба Яга сплела шістсот шістдесят та ще шістнадцять зап’ястних браслетів із хворостняка для президентських, абітурієнтських, студентських, туристських заходів».

 • Подвоєння у словах іншомовного походження:

« Стоїть вілла. У віллі ванна. У ванні панна, виглядає як мадонна. Вона працює бонною , за це отримує пенні, за які купує манну тоннами та виноград (сорт“ізабелла”), який продають в упаковці (брутто ) і без упаковки (нетто ).

Коли їй сумно вона телефонує (“алло”) муллі. Вони зустрічаються біля дурри, роблять панно, читають аннали, білль, буллу з мотто.


 • И та І в словах іншомовного походженння:

«Митрополит розповідав єпископу та диякону сон: чи то в Пакистані, чи то в Узбекистані, а , може, в Китаї або Литві в кількох милях від лиману під кипарисом відпочивали кит та єхидна: пили спирт з графина та смакували лимон з імбиром. Усе закінчилося криміналом: кинджал, гиря та бинт знайдені на місці злочину. Вимпел отримає той, хто розкриє цю справу».


Мнемозарядка

Опис

Приклад

Фізкультурні вправи, виконання яких супроводжу­ємо використанням прийомів мнемотехніки. Така зарядка сприяє не лише збереженню здоров’я дітей, а й засвоєнню ними необхідної інформації.

Українська мова

Члени речення

 1. Підмет – права рука вперед (1 колія).

 2. Присудок - ліва рука вперед до правої.(2 колія).

 3. Означення – хвилясті рухи почергово правою та лівою рукою (гори та ліси).

 4. Додаток – рухи руками «паровозик».

 5. Обставина – рухи «паровозик» з додаванням руху «гудок паровозика».Опор­на схема-конспект

Опис

Приклад

Опорні схеми-конспекти містять головні теоретичні відомості й факти, об’єднують у систему розрізнені поняття та явища й подають їх учням у сконцентрованому вигляді, активніше включають зорову пам’ять. Це полегшує розумову діяльність, сприяє швидкому засвоєнню теоретичного матеріалу, вказує шлях до практичного його застосування.

Українська моваЗв'язування (колаж)

Опис

Приклад

Колаж – це наклеювання на основу різних за фактурою і кольорами матеріалів. Це гармонійне поєднання змісту і форми. Щоб створити колаж, необхідно добре знати матеріал.

Українська мова

Свято «День рідної мови»

Кожен клас середньої ланки отримував завдання, відповіді записували на пелюстках ромашки, які кріпили біля певної жовтої серединки квітки з написом розділу мовознавства.Гра-драматизація (інсценування)

Опис

Приклад

Театралізовані вистави дають змогу учню потрапити в епіцентр подій твору (епоха, одяг, манери, мовлення тощо). Усі працюють на результат: захопити виставою глядачів, а значить, треба продумати все до дрібниць: декорації, костюми, дібрати музичний супровід, вивчити ролі.

Таким чином учні-актори не тільки знайомляться з літературним твором, а переживають певні емоції та дарують їх глядачам. Результат активного та емоційного засвоєння інформації на довше зберігається в пам’яті, ніж звичайне прочитання твору.


Силами учнів були підготовлені вистави «Наталка - Полтавка» (І. Котляревський), «Мина Мазайло» (М. Куліш), «Дитинство Шевченка» (С. Васильченко), «Лісова пісня» (Л. Українка), «Грицева шкільна наука» (І. Франко), «Українські вечорниці» та літературно-музичні композиції, присвячені мові та країні.Асоціативна або ментальна карта

Опис

Приклад

Асоціативні карти створюються для візуалізації інформації за допомогою блок-схем. Таким чином швидко й легко запам’ятовується, а також відтворюється потрібна інформація.

Отже, використання мнемотехніки дозволяє значно підвищити рівень грамотності учнів, дає можливість засвоювати матеріал у атмосфері зацікавлення, насичує урок елементами новизни, підтримує в учнів інтерес до вивчення української мови та літератури..

Використання інноваційних методів навчання – це відхід від стандартів, це той розумовий і емоційний позитив, який забезпечує активну роботу мислення, уяви, пам’яті учнів і дає результат.


Список використаних джерел


1.Вікіпедія : мнемотехніка[Електронний ресурс]. –Режим доступу :

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0


2.Мнемотехники[Електронний ресурс]. –Режим доступу : https://4brain.ru/memory/mnemotehniki.php.


3.Немченко-Васілініч Т. В. Методика ейдотехніки та її використання на уроках української мови та літератури [Електронний ресурс] .- Режим доступу :

https://dorobok.edu.vn.ua/article/pdf/624


4.Перебийніс С.М. Орфографічний практикум (слова-винятки у мнемонічних фразах) [Електронний ресурс] .–Режим доступу :

https://naurok.com.ua/orfografichniy-praktikum-slova-vinyatki-u-mnemonichnih-frazah-14763.html
Додатки

Колаж

ДраматизаціяІ. Франко «Грицева шкільна наука»С. Васильченко «Дитинство Шевченка»М. Куліш «Мина Мазайло»

Вечорниці

Ментальні карти

Опорні схеми – конспекти

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.