Міжпредметні зв'язки на уроках етики

Опис документу:
На уроках етики опрацьовуються такі фундаментальні категорії, як мораль, добро, зло, совість, гідність, щастя, дружба. У 6-му класі поглиблюється вивчення філософсько-етичних категорій. Учитель і учні оперують такими поняттями, як моральні цінності людини, людське життя, духовна краса. Тому на цих уроках етики необхідно опиратися на зв'язки з різними предметами, де морально-етичні категорії містяться в творах, вчинках відомих людей, народній мудрості.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ОЗ НВК Асканія-Нова – гімназія

Чаплинської районної ради

Херсонської області

ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВЯЗКІВ

НА УРОКАХ ЕТИКИ

Учитель етики

А.В.Фисина

ЗМІСТ

Вступ………………………………………… 3

Інтеграційний зв’язок з літераторою …….5

Інтеграційний зв’язок з мовою………….7

Інтеграційний зв’язок з історією…………9

Інтеграційний зв’язок з правознавством….11

Інтеграційний зв’язок образотворчим мистецтвом,

музикою ……………………………………….. 12 Використання рівнів пізнання та видів

технологій.……………………………………. 13

Вступ.

Особливістю сучасних знань є їх інтеграція. У дітей досить рано з’являється свій “образ світу”. При всій недосконалості він має суттєву характеристику – цілісність сприймання довкілля. З часом, в період навчання в школі ця цілісність, на жаль, починає руйнуватись через “суворі кордони” між окремими розділами програми або предметним викладанням “вузькими” спеціалістами.

Якісно новий рівень синтезу знань дітей – це інтегровані заняття, інтегровані курси, які об’єднують навколо певного заняття чи теми різнорідні знання. Синтез цих знань дозволяє досягти різнобічного розгляду об’єкта, показати взаємозв’язок явищ, інтенсивно формувати у дитини розумові операції аналізу, порівняння, узагальнення тощо. Особливо це важливо для розвитку світоглядних, людинознавчих, екологічних, естетичних умінь, понять.

Існують значні розходження між заняттями інтегрованого змісту і заняттями із використанням зв’язків між предметами. По-перше, це різні методичні поняття. По-друге, зв’язки між предметами передбачають включення в заняття завдань і питань із матеріалів інших предметів. Ці завдання мають додаткове значення. Це окремі короткочасні елементи заняття, що сприяють більш глибокому сприйняттю й осмисленню понять, що вивчаються.

На уроках етики опрацьовуються такі фундаментальні категорії, як мораль, добро, зло, совість, гідність, щастя, дружба. У 6-му класі поглиблюється вивчення філософсько-етичних категорій. Учитель і учні оперують такими поняттями, як моральні цінності людини, людське життя, духовна краса.

Тому на цих уроках етики необхідно опиратися на зв'язки з різними предметами, де морально-етичні категорії містяться в творах, вчинках відомих людей, народній мудрості.

Особливістю змісту курсу є значна кількість матеріалу, пов'язаного з фольклором, традиціями, звичаями, релігійними цінностями українського народу, оскільки навчити дітей бути моральними можна тільки постійно вертаючись до скарбниці народного досвіду і найкращих прикладів, якими так багата народна педагогіка і вітчизняна історія.

Для успішного здійснення міжпредметних зв’язків на своїх уроках завжди чітко ставлю мету, з якою встановлюватиму певний зв’язок і визначаю форму, в якій це буде зроблено. Тому на кожному уроці я застосовую інтеграційні зв'язки з тими навчальними предметами, де теж опрацьовуються морально-етичні категорії.

На мій погляд особливу роль у здійсненні міжпредметних зв’язків відіграють навчальні предмети суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного циклу (українська мова і література, світова література, історія, правознавство, музика, образотворче мистецтво, українознавство, основи здоров’я) та географія.

Шкільний предмет етика вимагає від мене як від учителя дотримання певних особливостей організації навчально-виховного процесу. Для цього я практикую на кожному уроці використання інтерактивних технологій навчання, які поряд з традиційними бесідою, тестуванням, моделюванням та розв’язуванням ситуацій, виконанням творчих пізнавальних завдань допомагають цікаво і по-сучасному провести урок.

Інтеграційний зв’язок з ЛІТЕРАТУРОЮ

ПЕРЕДБАЧАЄ:

 • ознайомлення зі значною кількістю художніх творів морально-етичного характеру,

 • опрацювання їх змісту й образів героїв.

На уроці “Чому не можна принижувати людську гідність” (5 кл.) учні можуть прочитати вірш-новелу В.Симоненка “Кривда” (як сусід посміявся з хлопчика, у якого не було тата) і відповідають на запитання:

 • Як ви оцінюєте вчинок сусіда?

 • Чи притаманне йому почуття гідності?

 • Чи можна засуджувати хлопчика, який розбив сусіду вікно?

На цьому ж уроці учням можна задати домашнє завдання скласти повідомлення “Що означає бути чемною людиною?”

Випереджальним завданням до уроку “З чого починається дружба” може бути підборка творів про дружбу, а також прислів'їв.

На уроці “Чому без праці життя людини втрачає сенс” (6 кл.) учні згадують казки, де казковий герой завдяки праці досягав своєї мети.

 • Морозко”

 • Аленький цветочек”

 • Попелюшка”

До уроку “У чому сила любові” учні готують підборку віршів про любов.

На уроці «Якими є моральні норми українського народу»(5 кл.) учні читають казку «Лисичка і журавель» і в групах складають правила Як догодити гостеві.

На уроці “Що означає бути громадянином своє держави” переглядаються фрагменти фільмів “Тарас Бульба” і “Судьба” і учні встановлюють головну думку і обговорюють її.

На уроці “У чому цінність життя” учні переглядають уривок із фільму “Рядовой Александр Матросов” і пояснюють назву теми.

ознайомлення зі значною кількістю художніх творів морально-етичного характеру;

опрацювання їх змісту й характеристика образів героїв.

Наприклад, на уроці з теми «Чому не можна принижувати людську гідність» (5 кл.) я пропоную учням прочитати вірш-новелу В.Симоненка “Кривда” (як сусід посміявся з хлопчика, у якого не було тата) і дати відповідь на ряд запитань:

 • Як ви оцінюєте вчинок сусіда?

 • Чи притаманне йому почуття гідності?

 • Чи можна засуджувати хлопчика, який розбив сусіду вікно?

Під час опрацювання вірша використовую метод «Мозкова атака». На цьому ж уроці учням даю завдання скласти есе на тему “Що означає бути чемною людиною?”.

На уроці з теми «Чому без праці життя людини втрачає сенс» (6 кл.) учні пригадують прочитані казки, в яких головний герой завдяки праці досягав своєї мети:

«Пані Метелиця», «Дванадцять місяців», «Попелюшка”, «Про дідову й бабину дочку».

Також пропоную учням скласти «Асоціативний кущ» до слова «праця», використовуючи матеріал опрацьованих на інших уроках казок.

Інтеграційний зв’язок з
МОВОЮ

ПЕРЕДБАЧАЄ:

словникову роботу з термінами, прислів'ями, метафорами, порівняннями та ін.

На уроці “Що означає бути щасливим”(5 кл) опрацьовуються терміни щастя, характер, індивідуальність.

Для обговорення можна використати прислів'я:

 • Кожна людина – коваль свого щастя.

 • Щастя там, де праця.

 • Щаслива дитина – радість батькам.

 • Там щастя не диво, де працюють не ліниво

На уроці “Чому ми прагнемо віри” (6 кл.) працюємо над термінами віра, релігія.

Учні підбирають прикметники-означення до слова віра (фанатична, релігійна, сердешна, полум'яна, сильна, слабка…. )

На уроці “У чому виявляється милосердя” (6 кл.) учні добирають ознаки, властиві милосердній людині (чуйна, ласкава, щедра, доброзичлива……)

На уроці “Як досягти успіху в спілкуванні” обговорюються вислови про спілкування:

 • Мабуть, в усне мовлення можна вкласти ще більш тонкий зміст, ніж у писемне”. (Ж.Лабрюйер)

 • Добре, якщо хтось добре говорить, але ще краще, якщо хто добре слухає”. (Р.Емерсон)

 • Найцінніше для нас – людське обличчя”.(Г.Ліхтенберг)

На узагальнюючі уроки учні можуть підготувати кросворди з використанням вивчених термінів.

 1. Проведення словникової роботи та аналіз змісту прислів’їв.

Опрацьовуючи тему «Що означає бути щасливим» (5 кл.), з’ясовуємо з учнями значення термінів щастя, характер, індивідуальність. Під час обговорення теми також використовую прислів'я:

 • Кожна людина – коваль свого щастя.

 • Щастя там, де праця.

 • Щаслива дитина – радість батькам.

 • Там щастя не диво, де працюють не ліниво.

 • Практикую такі методи роботи : «Закінчити прислів’я» та «Обмін думками».

 1. Підбір художніх засобів

 • На уроці «Чому ми прагнемо віри» (6 кл.) учні підбирають прикметники -означення до слова віра (фанатична, релігійна, сердешна, полум'яна, сильна, слабка). Під час уроку на тему «У чому виявляється милосердя”» (6 кл.) пропоную учням дібрати ознаки, властиві милосердній людині (чуйна, ласкава, щедра, доброзичлива), для цього застосовую метод «Асоціативний кущ».

 • Вивчаючи тему «Як досягти успіху в спілкуванні» обговорюю з учнями вислови відомих людей про спілкування:

 • Мабуть, в усне мовлення можна вкласти ще більш тонкий зміст, ніж у писемне”. (Ж.Лабрюйер);

 • Добре, якщо хтось добре говорить, але ще краще, якщо хтось добре слухає”. (Р.Емерсон);

 • Для опрацювання висловів застосовую метод «Прес».

 • Вивчаючи тему «Мовний етикет. Культура мовлення» за допомогою творів сучасних українських письменників показую красу і милозвучність рідної мови, вчу висловлювати свою думку про людей, які зневажають рідну мову. На узагальнюючі уроки завдання підбираю сама або пропоную учням підготувати кросворди та ребуси з використанням вивчених на попередніх уроках термінів.

 • Використання інтеграції з історією передбачає:

 • «Уявні зустрічі» учнів з відомими їм історичними постатями;

 • «Подорожі» категоріями історичного часу і простору.

 • На уроці «Коли нам буває соромно» (5 кл.) , використовуючи метод «Мікрофон», обговорюємо вислови відомих історичних осіб про совість:

 • Совість – це праведний суд доброї людини (Аристотель).

 • Закон, який живе в нас, називається совістю. Совість є, власне, застосування наших вчинків до цього закону (І.Кант).

 • При вивченні теми «Як виникали правила етикету» (5 кл.) як приклад наводжу наступне:

 • етикетні правила, які існували при дворі Людовіка XIV;

 • опис прийому послів при дворі візантійського імператора.

 • Для роботи застосовую прийом «Рюкзак».

 • На уроці «Як треба поводитися в дні смутку та печалі» (або на іншому в 5 кл.) використовую “Повчання дітям” Володимира Мономаха, пропоную учням пригадати, чим прославився цей князь. Використовую метод «Замітки на полях».

 • До уроку «Місце духовності та релігійності в людському житті» рекомендую учням підготувати повідомлення про вірування давніх слов'ян та давніх народів взагалі.

 • Зустріч учнів з відомими їм із вітчизняної і всесвітньої історії деякими історичними постатями, категоріями історичного часу і простору

 • На уроці “Коли нам буває соромно” (5 кл.) в класі обговорюються вислови відомих історичних осіб про совість:

 • Совість – це праведний суд доброї людини. (Аристотель)

 • Закон, який живе в нас, називається совістю. Совість є, власне, застосування наших вчинків до цього закону. (І.Кант)

 • При вивченні теми “Як виникали правила етикету” (5 кл.) як приклад етикету наводяться :

 • етикетні правила при дворі Людовика XIV,

 • Опис прийому послів при дворі візантійського імператора;

 • На уроці “Як треба поводитися в дні смутку та печалі”(або на іншому в 5 кл.) використовується “Повчання дітям” Володимира Мономаха, при чому учні коротко пригадують чим прославився цей князь.

 • До уроку “Місце духовності та релігійності в людському житті” учні готують повідомлення про вірування давніх слов'ян, та давніх народів взагалі.

 • При вивченні теми “Що таке суспільна справедливість і соціальна різноманітність” (6 кл.) учні пригадують соціальні верстви Давнього Єгипту, Китаю, Індії, Давньої Греції та Риму , а також які права та обов'язки вони мали.

 • Інтеграційний зв’язок з
  ПРАВОЗНАВСТВОМ

 • ПЕРЕДБАЧАЄ:

 • Ознайомлення учнів з поняттям закон, правові норми;

 • Вміння розрізняти норми права і моральні норми

 • При вивченні теми “Будьмо громадянами” на уроці опрацьовуються поняття: громадянин, демократія, громадські організації, демократична держава, “Конвенція про права дитини”, рівноправність.

 • Учні розглядають певні життєві випадки і встановлюють, в яких йдеться про порушення моральних норм, а в яких – правових.

 • Ознайомлення учнів з поняттям закон, правовими нормами;

 • Формування вміння розрізняти правові й моральні норми.

 • При вивченні теми “Будьмо громадянами” (6 кл.) на уроці засвоюємо поняття: громадянин, демократія, громадські організації, демократична держава, “Конвенція про права дитини”, рівноправність. Учні розглядають певні життєві ситуації та випадки, і встановлюють, в яких з них йдеться про порушення моральних норм, а в яких – правових. Для цього застосовую метод «Займи позицію»

 • Інтеграційний зв’язок з
  ОБРАЗОТВОРЧИМ МИСТЕЦТВОМ, МУЗИКОЮ

 • ПЕРЕДБАЧАЄ:

 • ознайомлення учнів з картинами, де прослідковуються морально-етичні норми, проблема вибору та їх обговорення;

 • Замальовки самими учнями морально-етичних ситуацій та їх коментар.

 • Випереджальним завданням до уроку “Яке значення для людини має сімя” (5 кл.) може бути:

 • Намалювати батьків, сцени із родинного життя, традиційні блюда, родинні свята;

 • Пісні моєї родини (бабусини, мамини, татуся)

 • Створити фотоколаж “Щаслива родина” (аплікації із журналів)

 • На уроці “З чого починається дружба” (5 кл.) можна провести невелике змагання між 4-5 групами учнів: Пригадати як можна більше пісень про дружбу і проспівати уривки з них:

 • Вместе весело шагать..

 • Всё мы делим пополам

 • Улыбка

 • Не секрет,что друзья не растут в огороде

 • Песня о дружбе (гардемарины)

 • На волоске судьба твоя…

 • Випереджальним завданням до уроку “Що означає бути громадянином своєї держави”(5 кл.) може бути намалювати народні символи України (фото колаж, предмети)

 • До уроку “Що означає бути вдягненим доречно” (5 кл.) учні приносять власні малюнки або створюють фотоальбоми святкового одягу, спортивного, ділового, шкільної форми.

 • Завданням уроку “У чому виявляється милосердя” (6 кл.) може бути фото колаж із журналів.

 • Використовуючи міжпредметні зв'язки, учні зможуть отримати повну картину морально-етичних цінностей людини, використовувати набуті знання у повсякденному житті, зможуть зрозуміти, що етика – не тільки шкільний предмет, але й осягнута поколіннями людей школа життя.

 • Ознайомлення учнів з картинами, де простежуються морально-етичні норми, проблема вибору та їх обговорення;

 • Замальовки учнями морально-етичних ситуацій та їх коментар;

 • Створення фотоколажу «Щаслива родина» (аплікації із журналів).

 • Слухання музичних творів під час виконання завдань.

 • На уроці «З чого починається дружба» (5 кл.) проводжу міні-турнір між 3-4 групами учнів з таким завданням:

 • 1. Пригадати якнайбільше пісень про дружбу;

 • 2. Проспівати уривки з цих пісень;

 • 3. Проаналізувати пісні за методом «Кольорові капелюшки».

 • До уроку «Що означає бути вдягненим доречно» (5 кл.) учні отримують творче завдання: намалювати малюнки або створити фотоальбом різних видів одягу - святкового, спортивного, ділового, робочого, шкільної форми.

 • Отже, я впевнена, що формування умінь навчальної і розумової діяльності потребує цілеспрямованої спільної роботи вчителів різного фаху, оскільки окремі види роботи не є прерогативою одного предмета, а належать до міжпредметних умінь.

 • Використання рівнів пізнання та видів технологій.

 • Використовуючи міжпредметні зв'язки та застосовуючи методи і прийоми інтерактивного навчання, я на своїх уроках намагаюся досягти отримання учнями повної картини морально-етичних цінностей людини, навчаю їх використовувати набуті знання у повсякденному житті. А для ефективності процесу навчання важливі всі рівні пізнання і всі види методик і технологій.

 • Метод «Прес»

 • Урок “ У чому полягає сила любові ” ( 6 клас )

 • Я вважаю, що не існує людини, яка б не бажала, щоб її любили.

 • Тому що, коли ми відчуваємо любов до себе, то розуміємо, що нас цінують, що ми потрібні іншим.

 • Наприклад, герой казки “Сандалі Жозе” бразильського письменника Пауло Коельо любові не знав, але не став злим і зробив гідний вчинок, пожалівши нещасного хлопчика. І сталося диво. Сила любові змінила людей, які оточували Жозе.

 • Отже, не існує жодної людини, якій не потрібна любов. Кожен хоче, щоб у нього були найдорожчі люди, яким він потрібен, з якими можна поділитися своєю радістю й отримати підтримку тоді, коли буде важко.

 • Метод «Рюкзак»

 • Упродовж уроку кожен з учнів стисло записує на папері, які з тих знань, умінь, що отримав на уроці, він візьме із собою для використання в житті.

 • Закінчи висловлювання одним словом:

 • У сучасних умовах життя бути здоровою людиною …

 • ( легко, важко)

 • Духовний світ - це … ( мрії, думки, почуття, досконалість)

 • Задатки – це … ( память: зорова та слухова, відчуття ритму, міцне здоров’я, музичний слух)

 • Цінність життя полягає у … ( житті, взаємоповазі, взаєморозумінні, щасті, благополуччі, кар’єрі …)

 • Для повноцінного життя людині потрібні … ( житло, робота, освіта, друзі, родина, кохання …)

 • Проявом брехні … ( хитрість, наклеп, блюзнірство, лицемірство, підступність )

 • «Сенкан»

 • Білий вірш”, в якому синтезовано інформацію, написання невеличкого слогану з пяти рядків.

 • Сенкан раціонально створювати у кінці уроку для закріплення теми.

 • Перший рядок складається з одного слова – іменника ( назви поняття);

 • у другому представлено опис, що складається вже з двох слів – прикметників;

 • третій рядок визначає характерні дії і складається з трьох слів – дієслів;

 • у четвертому рядку формулюється фраза, що складається з чотирьох слів і показує ставлення автора до теми;

 • пятий рядок складається з одного слова – синоніма до теми, в якому відображено суть чи сформульовано висновок.

 • Розминка

 • «Ми – громадяни України»

 • Визначте тему уроку, зібравши докупи зірочки

 • «Обери позицію»

 • Учні позначають на шкалі своє ставлення до проблемної ситуації різнокольоровими маркерами ( на аркуші паперу ) або на шкалі, що накреслена на дошці. При цьому висловлюються аргументи на підтримку своєї точки зору.

 • Людина несе особисту відповідальність за свій розвиток.

 • Чи може милосердя зробити світ кращим?

 • Усі громадяни демократичної держави є рівними та рівноправними.

 • Життя людини залежить від того, в якій країні, в яких умовах вона народилася, як її виховали батьки, в яку школу віддали для навчання.

 • так ні

 • «П’ятихвилинне есе»

 • Наприкінці уроку учням пропонується протягом пяти хвилин написати:

 • ключові поняття теми;

 • нові поняття, які вони дізналися;

 • поняття, які сподобались / не сподобались;

 • одну річ, про яку вони дізналися з теми, й одне запитання, на яке поки що не знайшли відповіді.

 • Наступний урок доцільно розпочати посиланням на ці есе, сказавши: “ На попередньому уроці залишилось незрозумілим …”

 • Кросворд

 1. Почуття моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою.

 2. Вікова людська чеснота.

 3. Ставлення до когось, яке виникає на підставі віри у чиюсь правдивість, чесність, щирість.

 4. Все добре у житті людини, що відповідає її інтересам, бажанням, мріям.

 5. Іменник, що має родинні стосунки з дієсловом “ чинити “.

 6. Позитивна моральна якість у характері людини, доброчесність.

 7. Почуття повного задоволення життям, безмежної радості, яку відчуває хто – небудь .

 • Різнокольорові капелюшки

 • Урок «Як пов’язані довкілля і здоров’я людини »

 • Опрацювання тексту

 • про вплив алкоголю на долю Джека Лондона (с.67)

 • Білий капелюшок (виділення фактів) : з раннього дитинства Джек Лондон був кинутий напризволяще: тікав з дому, мандрував, крав. Під впливом приятелів став пиячити. З часом знайшов сили кинути цю шкідливу звичку. Став письменником. Але в останні роки свого життя повернувся до алкогольної залежності. Помер у сорокарічному віці.

 • Чорний капелюшок ( критика ) : Джек Лондон був слабкою людиною. Вже з дитинства він обрав для себе шлях у безодню, бо шкідливі звички ще нікого не довели до добра. Як людина творча і популярна , він мав можливість до самовдосконалення та самореалізації, але не скористався цією нагодою.

 • Червоний капелюшок( емоції, почуття): доля Джека Лондона не залишила нас байдужими. Нам дуже жаль, що талановитий митець так і не зміг реалізувати всіх своїх задумів і планів. Смуток огортає наші душі, бо всі усвідомлюємо, що його доля не була поодиничною. Але урок так і не був засвоєний іншими обдарованими, але слабкими у своєму виборі митцями.

 • Жовтий капелюшок( оптимістична позиція ) : для Джека Лондона боротьба зі шкідливою звичкою продовжувалася з дитячих років. Оточуюче середовище наклало певний відбиток на формування звичок письменника. Але слід відзначити, що митець знайшов у собі сили відійти від вживання алкоголю на довгі роки. Світ побачили чимало оповідань і віршів .

 • Синій капелюшок ( життєвий урок, який випливає ): усвідомлення того, що доволі молода талановита людина пішла з життя не в наслідок тяжкої невиліковної хвороби, а залежності від алкоголю, ще раз примусила нас переглянути життєві орієнтири молоді і прийти до висновку : “ Алкоголь руйнує молодість, підриває сили, відбирає енергію, вщент знищує людину ”

 • Прийом «Позначки на полях»

 • («v» - я так і думав, «+» - нова інформація, «+», - дуже цінна інформація, «-» - у мене по-іншому, «?» - Не дуже зрозуміло, я здивований)

 • Даний прийом вимагає від учня не звичного пасивного читання, а активного та уважного. Він зобов'язує не просто читати, а вчитуватися в текст, відстежувати власне розуміння в процесі читання тексту або сприйняття будь-якої іншої інформації. На практиці учні просто пропускають те, що не зрозуміли. І в даному випадку маркувальний знак «питання» зобов'язує їх бути уважним і відзначати незрозуміле. Використання маркувальних знаків дозволяє співвідносити нову інформацію з наявними уявленнями.

 • Самооцінка

 • Урок за темою
  “ Як пов
  язані між собою здоровя і моральність людини ” ( 6 клас )

 • Есе

 • Давайте поговоримо про необхідність милосердя, доброти, гуманності. Більшість моїх однолітків вважає, що бути милосердним – це професія медичного працівника.

 • Доброта, гуманність, співчутливість – ці важливі риси породжуються вдачею людини, характером, проявляються у здоровому способі життя.

 • Тільки здорова людина, життєрадісна, сповнена енергії, здатна в повній мірі надавати необхідну допомогу людям.

 • Здоров’я – обов’язкова умова життя кожної людини,її краси, адже здоров’я здатне надати по-справжньому чудовий колір обличчю, робить шкіру пружною, еластичною, волосся – густим, блискучим, дихання – легким і чистим.

 • Природа заклала резерви здоровя кожному з нас із досить великим запасом. Вони зберігаються, якщо людина правильно ними користується. Без тренування резерви здоров’я згасають, бо здоров’я – це не відсутність захворювань, а щось позитивне й життєрадісне, охоче виконання обов’язків, що їх життя покладає на людину.

 • Мирослава, 12 років

 • Прийом «Кошик» ідей, понять, імен ...

 • Це прийом організації індивідуальної та групової роботи учнів на початковій стадії уроку, коли йде актуалізація наявного у них досвіду і знань. Він дозволяє з'ясувати все, що знають або думають учні з обговорюваної теми уроку. На дошці можна намалювати значок корзини, в якій умовно буде зібрано все те, що всі учні разом знають про досліджуваної теми. Багато уроків вивчення нового матеріалу починаються з прийому «Кошик», на дошці демонструються або виводяться через проектор основні ідеї майбутнього уроку.

 • МОЇ ПЕДАГОГІЧНІ ЗНАХІДКИ

 • Для активізації пізнавальної діяльності учнів під час роботи використовую набір символічних позначень видів роботи на уроці:

 • - самостійна робота; - робота в парах;

 • - взаємоперевірка; - фізкультхвилинка;

 • - робота з підручником;- контрольна робота

 • - ігри. конкурси; - підсумок уроку

 • - дослідження; - привітання;

 • Найчастіше на початку уроку пропоную учням висловити усно, письмово чи графічно свої очікування від даного уроку. В5-6 класах це може бути велике сонечко на промінчики якого діти чіпляють невеличкі папірці, на яких записані їхні очікування, у старших класах зображують графічно чи висловлюють вголос, намагаючись не повторюватись. Іноді пропоную учням зобразити свій настрій на початку уроку.

 • Досвід показав, що дуже важливо на початку уроку створити ситуацію успіх, наприклад, можна запропонувати відповісти на питання: Які асоціації у вас викликає слово «урок»? Запропонувати розписати це слово таким чином:

 • У – успіх

 • Р - радість

 • О - обдарованість

 • К – кмітливість

 • Сподіваюсь, сьогодні на уроці ми зможемо розкрити свою обдарованість, проявити кмітливість, відчути радість і досягти успіху.

 • Для зацікавлення учнів використовую нестандартні способи повідомлення теми уроку, наприклад, щоб учні здогадались про що йтиметься на уроці, якщо тема стосується уже знайомих понять, учні дають навідні питання:

 • Цей обєкт вивчає етика (Так)

 • Унього є характер? (Ні)

 • Він потрібний людині? (Так)

 • Це почуття? (Ні)

 • Це вияв характеру? (Так)

 • Важливим також є ознайомлення з метою уроку. Можна дати можливість учням, виходячи з теми уроку сформулювати його мету, таким чином мета уроку постає зрозумілою, привабливою, особистісно-вагомою для учня, і він залучається до запланованої вчителем діяльності.

 • У кінці уроку повертаємось до очікувань, оголошених на початку уроку. Іноді я пропоную намалювати свій настрій у вигляді явищ природи, наприклад, сонечко – символізуватиме гарний настрій, темна сіра хмарка – поганий. Іноді заповнюємо табличку:

 • Я cьогодні дізнався: _____________________________________________________________________

 • навчився:

 • Мені залишилось не зрозумілим: ______________________________________________________________________

 • Мій настрій:

 • Старшим учням пропоную позначити задоволеність уроком таким чином:

 • - Нічого з того, що очікував - ?

 • Менше, ніж очікував - ?!

 • Все, що очікував - !

 • Більше, ніж очікував - !!

 • Навіть не очікував - !!!

 • Намагаємось відповісти на питання:

 • Якщо ! , !!, !!!, то – завдяки чому?

 • Якщо !?, ?, то – що завадило?

 • Практикую також оцінювання своєї роботи на уроці, наприклад, сказати: Сьогодні я собою не задоволений, мені не вдалося справитись з дисципліною на уроці.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно? »
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн