Методика викладання англійської мови. Технології інтерактивного навчання. Частина Є

Опис документу:
У роботі охарактеризовано і досліджено інтерактивні методи навчання, розкрито сутність технологій інтерактивного навчання, вивчено можливості та доцільність їх використання на уроках англійської мови у сучасній школі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Технології інтерактивного навчання.

Інтерактивні технології кооперативного навчання. Частина Є

Case-метод. Технологія корисна при аналізі певних ситуацій, випадків із життя: правових, історичних, моральних тощо, в яких стикаються інтереси людей, життєві погляди, позиції. Такі ситуації можуть аналізуватись учнями індивідуально, в парах, у групах або піддаватись аналізу в загальному колі.

Такий аналіз потребує певного підходу, алгоритму. Технологія вчить учнів задавати запитання, відрізняти факти від думок, виявляти важливі і другорядні обставини, аналізувати і виносити рішення.

Ситуації, випадки слугують для учнів конкретними прикладами для ідей і узагальнень, забезпечують основу для високого рівня абстрагування і мислення, демонструють людські почуття і емоції, зацікавлюють учнів, захоплюють їх уяву, допомагають зв’язати навчання з досвідом реального життя, дають шанс реального застосування знань.

Вчителю необхідно підготувати заздалегідь проблемну ситуацію, випадок, дилему. В ній обов’язково мають бути дві конфліктуючі сторони, позиції, інтереси яких суперечать одна одній. Зверніть увагу, що ситуація повинна бути представлена таким чином, щоб дотримувався баланс інтересів сторін (тобто кожна з них мала підстави для захисту своєї позиції).

Дилема ставить людину перед важким вибором, який виникає завдяки конфлікту цінностей.

Думаючи над дилемами, учні можуть краще зрозуміти історичний контекст, сьогоднішню соціальну і політичну ситуації, а також свої внутрішні цінності. Також вони вчаться займати позицію, приводити обґрунтовані аргументи на захист своєї позиції і розуміти логіку і обґрунтування позицій інших. Дилеми призначені для ускладнення процесу мислення без висловлення крайніх думок і з поважним ставленням до точки зору інших.

Наступні кроки можуть бути корисними для моделювання дилеми із сучасної події або на історичному (літературному, правовому ) сюжеті:

Якої загальної теми буде стосуватися дилема (наприклад, списування або заздрість, обдурювання).

Хто є центральною фігурою і який вибір повинен зробити герой у цій дилемі (наприклад, чи може абітурієнт, що бажає вступити в університет, списувати на іспиті; чи чесний законодавець, що підтримує ті соціальні програми саме тепер, коли стоїть проблема перевиборів на другий термін; чи може людина не сплачувати податки на підставі, що держава не забезпечує їй належний рівень життя тощо).

Якою первісною інформацією має володіти учень, щоб мати відповідну можливість зрозуміти контекст, у якому наш герой стоїть перед дилемою (наприклад, інформація про важкі вступні іспити, результати попередніх голосувань у Верховній раді з соціальних програм)

Треба дати ім’я герою Вашої дилеми і приписати йому характерні риси живої людини, які б дозволяли іншим краще зрозуміти його суть і те, що ним рухає.

Необхідно подати факти (аргументи) і думки, які б відстоювали дві позиції: Так і Ні.

Треба написати історію, що і буде дилемою. Необхідно почати зі сцени з Вашим героєм і додати контекст, у якому він має зробити вибір. Потім представити саму дилему і навести 2-3 найбільш переконливих аргументів з кожного боку (щодо вибору, перед яким стоїть герой дилеми). Закінчити ситуацію можна формулюванням вибору, задавши запитання, що вимагає відповіді так або ні.

У вдалій, зрозумілій дилемі мають бути присутні 4 елементи: загальний контекст дилеми, знайомство з вибором, що дає дилема, наведення однаково сильних аргументів за і проти, і пропозиція зробити чіткий вибір наприкінці.

Мозковий штурм. Метод використовується для вироблення уміння приймати декілька рішень конкретної проблеми, спонукає учнів проявляти уяву і творчість, дозволяє їм вільно висловлювати свої думки.

Метою є зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого часу.

Після презентації проблеми і чіткого формулювання проблемного запитання (його краще записати на дошці) необхідно запропонувати всім висловити ідеї, коментарі, навести фрази або слова, пов’язані з цією проблемою.

Треба записати усі пропозиції на дошці в порядку їх виголошення без зауважень, коментарів або запитань.

Броунівський рух припускає рух учнів по всьому класу з метою збору інформації за запропонованою темою.

Дерево рішень. Вчителю необхідно поділити класна 3 або 4 групи з однаковою кількістю учнів. Кожна група обговорює питання і робить записи на своєму «дереві» (лист ватману), потім групи міняються місцями і дописують на деревах сусідів свої ідеї.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!