Методика викладання англійської мови. Сутність інтерактивного навчання

Опис документу:
У роботі охарактеризовано і досліджено інтерактивні методи навчання, розкрито сутність технологій інтерактивного навчання, вивчено можливості та доцільність їх використання на уроках англійської мови у сучасній школі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Сутність інтерактивного навчання

Сьогодні основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, яка передбачає вміння використовувати іноземну мову як засіб спілкування у різноманітних сферах життя. Тому в шкільну практику активно впроваджуються інтерактивні технології, які ефективно сприяють засвоєнню матеріалу, оскільки впливають на свідомість учня, на його почуття та волю, формують творчу особистість, що здатна доцільно і ефективно застосовувати набуті знання, уміння і навички у практичній діяльності в будь-якій сфері суспільного життя.

Методисти доводять, що для успішного виконання завдань, які стоять перед сучасною школою, важливо створити ситуацію, за якої вчитель і учень стануть повноправними суб’єктами системи освіти, а основою навчання буде рівноправний діалог між тими, хто навчає, і тими, хто навчається.

У зв’язку з цим, підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності використання різноманітних, найбільш відповідних навчальній темі та віковим особливостям учнів методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу.

На уроках англійської мови найбільш доцільно використовувати методи, що стимулюють учнів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до активних дій, спілкування і висловлювання власних думок англійською мовою.

Зазначеним вимогам найкраще відповідають саме інтерактивні методи

навчання.

Інтерактивний (від англ. interaction – взаємодія) – той, що базується на взаємодії; означає наявність зворотного зв’язку між педагогом та учнями.

Інтерактивне навчання – це вид діяльності, що передбачає взаємодію учня з навчальним середовищем, яке є джерелом засвоюваного ним досвіду.

Інтеракція у розумінні педагогічних методик передбачає навчання у співпраці, коли і слухачі, і педагог є суб’єктами навчання.

Інтерактивність у навчанні можна пояснити як здатність до взаємодії, навчання у режимі бесіди, діалогу, дії. Інтерактивним можна назвати

метод, в якому той, хто навчається, є учасником. Учень не виступає тільки слухачем, спостерігачем, а бере активну участь у тому, що відбувається на уроці.

За такої форми організації процесу навчання школярі стають його повноправними учасниками. Функція вчителя полягає, в основному, у стимулюванні їх до самостійної діяльності, пошуку шляхів досягнення визначених цілей. На інтерактивних уроках активність учнів є пріоритетною, а завдання вчителя полягає у створенні ефективних дидактичних і методичних умов для виявлення їх ініціативи.

Інтерактивна форма навчальної роботи співвідноситься із комунікативно-діяльнісним підходом до оволодіння іноземною мовою, який домінує у практиці сучасної школи. Відповідно до концепції навчання іноземної мови передбачається соціальна взаємодія учнів як міжособистісна комунікація, важливою характеристикою якої є здатність одного зі співрозмовників приймати роль іншого як партнера у спілкуванні і відповідно інтерпретувати ситуацію, визначаючи власні дії.

У практиці навчання іноземних мов інтерактивне навчання можна асоціювати з розвитком критичного мислення як конструктивної інтелектуальної діяльності школярів під час організації та здійснення мовленнєвої взаємодії.

На думку методистів, використання інтерактивних технологій дає змогу:

зробити навчання цікавим;

навчати формулювати власну думку;

моделювати різноманітні соціальні ситуації;

будувати стосунки в групі;

навчати поважати альтернативну думку;

збагачувати соціальний досвід учнів;

● розвивати навички самостійної творчої роботи;

● вміти шукати компроміси.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!