Методичний посібник "Тиждень безпеки дитини" в дошкільному навчальному закладі

Опис документу:
Методичний посібник підготовлено методистами курсів Олексишиним П.М. і Сагайдаком Л.Д. під керівництвом начальника курсів цивільної оборони Тернопільської області підполковника Вигонного О.К. У посібник увійшли матеріали педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Тернопільської області, а також напрацювання щодо організації навчання дітей з безпеки життєдіяльності та проведення “Тижня безпеки дитини" в дошкільних навчальних закладах.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Курси цивільної оборони

Тернопільської області

У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

м. Тернопіль

2005 р.

Методичний посібник

Тиждень безпеки дитини " в дошкільному навчальному закладі

Методичний посібник підготовлено методистами курсів Олексишиним П.М. і Сагайдаком Л.Д. під керівництвом начальника курсів цивільної оборони Тернопільської області підполковника Вигонного О.К.

У посібник увійшли матеріали педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Тернопільської області, а також напрацювання щодо організації навчання дітей з безпеки життєдіяльності та проведення “Тижня безпеки дитини " в дошкільних навчальних закладах області

"Тиждень безпеки дитини" в дошкільних навчальних закладах освіти проводиться щорічно в кінці навчального року за тематикою охорони здоров'я і життя дітей і з практичним закріпленням змісту сказаного і показаного вихователям та змісту варіантних дитячих ігор протягом року. Це головний захід навчального закладу у сфері цивільного захисту до якого необхідно ґрунтовно готуватися і якісно проводити.

Метою даного методичного посібника є ознайомити педагогічних працівників з організацією та проведенням у дошкільних закладах освіти області "Тижня безпеки дитини" та удосконалити рівень теоретичної та практичної підготовки педагогів, привернути увагу до створення безпечних умов перебування дитини у довкіллі.

Методичний посібник розглянуто та затверджено на методичній раді Курсів цивільної оборони Тернопільської області і пропонується використовувати при підготовці та проведенні занять на курсах цивільної оборони області з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів, початкових класів загальноосвітніх шкіл, а також усіх хто займається вихованням і навчанням дітей з питань їх особистої безпеки.

Зміст

1. Передмова............................................................................................

2. Визначення термінів............................................................................

3. Методичні рекомендації щодо організації та проведення "Тижня безпеки дитини".....................................................................................

4. Орієнтовне календарне планування "Тижня безпеки дитини" ......

4.1. Варіант1..........................................................................................

4.2. Варіант2..........................................................................................

4.3. Варіант3..........................................................................................

5. Орієнтовний конспект занять.............................................................

5.1. "Стоп! Первоцвіти " .....................................................................

5.2. "Вітер віє, віє буйний” .................................................................

5.3. Моделювання знаків безпечної поведінки взимку....................

5.4. “Гори, свічечка, невеличечка”......................................................

5.5 "3имонька прийшла, хуртовину принесла" ................................

5.6. "Голосистий телефон" ..................................................................

5.7. "Хто такий - незнайомець"...........................................................

5.7.1. Знайомі і незнайомі люди.............................................................

5.7.2. Небезпечні ситуації, що можуть виникнути при спілкуванні з незнайомою людиною на вулиці,...........................................................

5.7.3. Небезпечні ситуації, що можуть виникнути, коли дитина залишається вдома одна..........................................................................

5.8. "Швидкий вогонь"...........................................................................

6. Кращий досвід педагогічних працівників дошкільних закладів Тернопільської області............................................................................

6.1. Серія занять "Коли я сам удома".....................................................

6.2. Конспект-заняття "Сірник маленький, а біда велика" ...............

6.3. Конспект-заняття "Подорож у місто небезпек".............................

6.4. Конспект-заняття "Чудодійні вітаміни''.........................................

6.5. Конспект-заняття "Квітка вогню".................................................

6.6. Конспект-заняття "Вітер, буря, ураган".........................................

Література.................................................................................................

4

5

8

13

13

15

19

24

24

26

29

30

32

35

38

38

38

41

43

48

48

52

55

58

62

66

68

1.Передмова

Дитинство - найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні особистості, саме в цей час дитина формується фізично, психічно й інтелектуально, набуває необхідних знань, умінь та навичок, і саме в цей період вона потребує найбільшої уваги, спілкування і захисту.

Підготовка дітей в дошкільних закладах освіти проводиться у дитячих групах і в групах батьків за тематикою охорони здоров'я та життя дітей і спрямована на виховання у дітей почуття свідомого та обов'язкового виконавця установлених правил і норм поведінки при спілкуванні на вулиці з однолітками та старшими за віком людьми, в місцях переходу вулиці, у місцях купання, у відкритих водоймищах; формування вмінь щодо користування вдома газом та електричними побутовими приладами, ліфтом, іграшковими і малими транспортними засобами біля свого будинку тощо.

У роботі з батьками наголошується на їх особистій відповідальності за виховання у своїх дітей духовного і фізичного здоров'я, як основної передумови їх щасливого майбутнього, майбутнього нашої Батьківщини – України. Духовність і мораль батьків - взірець для дітей.

Протягом навчального року в дошкільному закладі проводиться планомірна робота за тематикою "0хорона здоров'я і життя дітей". Підсумки цієї роботи підводяться в кінці навчального року під час проведення "Тижня безпеки дитини”.

Метою проведення "Тижня безпеки дитини" і в цілому навчання і виховання з питань - захисту життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях повинно бути формування у дітей:

- розуміння цінності власного життя та здоров'я, основ здорового способу життя;

- правил безпечної поведінки на ігрових і спортивних майданчиках під час ручної праці;

- правил безпечного перебування на вулицях, правил поводження з незнайомими людьми;

- навичок безпечної поведінки при агресивному поводженні однолітків або дорослих;

- уявлень про небезпечні для життя отруйні рослини, ягоди, гриби;

- уявлень про стихійні природні явища (землетрус, повінь, буря, ожеледиця, гроза, град тощо), ознайомлення дітей з їх природою, характерними ознаками, негативними наслідками;

- уявлень про основні правила поведінки в екстремальних ситуаціях;

- обережного поводження з ліками, хімічними, речовинами і побутовою хімією;

- відчуття небезпеки щодо вогню, електричного струму і правил пожежної безпеки.

2. Визначення термінів

Цивільний захист - система організаційних, інженерно-технічних, санітарно - гігієнічних, протиепідемічних та інших заход1в, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими Їм силами і засобами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, добровільними рятувальними формуваннями, що забезпечують виконання цих заходів з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, які загрожують життю та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час і в особливий період.

Служба цивільного захисту - державна служба особливого характеру, пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки, запобіганням і реагуванням на інші надзвичайні ситуації техногенного, природного та військового характеру, ліквідацією їх наслідків, захистом населення і територій від негативного впливу.

Сили і засоби цивільного захисту - особовий склад і працівники органів та підрозділів цивільного захисту, добровільні рятувальні формування, пожежна та аварійно-рятувальна техніка, пожежно-технічне та аварійно-рятувальне обладнання, засоби пожежогасіння та індивідуального захисту, інше майно, призначене для гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій, повеней, землетрусів та інших катастроф техногенного, біологічного, радіаційного, хімічного або екологічного та військового характеру, мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи;

Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежою, застосуванням засобів ураження або іншим чинником, що призвели (можуть призвести) до загибелі та (або) значних матеріальних втрат.

Нещасний випадок - непередбачений збіг обставин, який супроводжується людськими жертвами і травмами.

Небезпека - це негативна властивість, що проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам життєдіяльності. Якщо йдеться про небезпеку для населення, то в такому разі маються на увазі явища, процеси, об'єкти, які здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини.

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, яка спричинила загибель людей чи створює на об'єкті або території загрозу житлу та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю.

Катастрофа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків.

Стихійне лихо - явище природи, яке викликає катастрофічні обставини і характеризується раптовим порушенням нормального життя та діяльності населення, загибеллю людей, руйнуванням або пошкодженням будівель та споруд, знищенням матеріальних цінностей.

Несприятливі побутові або нестандартні ситуації – ситуації, що виникають у побуті, невиробничій сфері, які не набули масштабу надзвичайної ситуації, але являють собою загрозу життю та здоров'ю людей чи заподіянню матеріальних збитків.

Техногенна безпека - стан захищеності населення, території, об'єктів від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Зона можливого ураження - окрема територія або об'єкт, на яких внаслідок надзвичайної ситуації техногенного, природного чи військового характеру виникає загроза життю або здоров'ю людей чи заподіяння матеріальних втрат;

Об'єкт підвищеної небезпеки - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Потенційно-небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об'єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

Небезпечна речовина - хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або властивостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям.

Оповіщення - доведення сигналів і повідомлень органів управління про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення.

Евакуація - комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах (місцях) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров'ю людей.

Життєдіяльність - це властивість людини взаємодіяти з елементами життєвого середовища, що проявляється у повсякчасному його перетворенні та споживанні природного і створеного самою людиною.

Безпека життєдіяльності людини - така характеристика існування людини в певному місці її перебування, що відображає збалансованість між діями чинників, які загрожують життю людини, та чинників, які запобігають наслідкам дій таких загроз. Це - комплекс постійно-діючих адміністративно-організаційних заходів та дій відповідним чином підготовленого людського контингенту, що зумовлює збереження здоров'я і життя людини як у повсякденній діяльності, так і в умовах надзвичайної ситуації через дотримання учасниками заходів правил і норм самозахисту. Метою освіти з питань безпеки життєдіяльності людини є підготовка особи до активної участі в забезпеченні тривалого повноцінного життя в суспільстві, яке динамічно змінюється.

Безпека населення - це поняття, що відображає саму сутність людського життя, його ментальні, соціальні і духовні надбання, а також відбивається в тій чи в іншій сфері або виді діяльності. Безпека населення - невід'ємна складова характеристика стратегічного напрямку людства, що визначений ООН як сталий людський розвиток, тобто такий, який веде не тільки до економічного, а й соціального, культурного та духовного зростання, що сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного загальнолюдського досвіду.

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій - проведення комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру (далі - надзвичайні ситуації), і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров'я людей, а також на локалізацію зон надзвичайних ситуацій.

Аварійно-рятувальні роботи - робота, спрямовані на пошук, рятування і захист людей (включаючи надання їм невідкладної медичної допомоги), захист матеріальних і культурних цінностей та довкілля під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, із залученням працівників, які мають спеціальну підготовку, засоби індивідуального захисту та оснащення.

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання технічної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом'якшення можливих наслідків. Крім того, змістом запобігання надзвичайним ситуаціям в галузі освіти і науки є постійно і ефективно діюча навчально-виховна система, спрямована на забезпечення мінімізації, а то і включення впливу факторів ураження надзвичайних ситуацій на учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі.

3. Методичні рекомендації

щодо організації та проведення "Тижня безпеки дитини"

Перехід дошкільної освіти до особистісно-орієнтованої моделі вимагає переосмислення змісту, критеріїв оцінювання ефективності освітньої діяльності, орієнтації педагога на визначення пріоритету виховання у формуванні особистості дитини дошкільного віку. Ці зміни відображено у принципово новому документі дошкільної освіти - базовому компоненті, який поряд з іншими завданнями має на меті забезпечення достатнього рівня психофізичного розвитку та необхідної компетенції дитини для безпечного перебування у навколишньому середовищі.

Відповідно до вимог директиви начальника Цивільної оборони - прем'єр-міністра України від 10 лютого 2000 року № 2-дск та організаційних вказівок Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 2000 року № 1/9-38 щодо підготовки учасників навчально-виховного процесу до захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, з метою поліпшення якості організаційної практичної і навчально-виховної роботи у дошкільних закладах України по забезпеченню безпеки у надзвичайних ситуаціях, започатковано проведення щорічно у травні "Тижня безпеки дитини", що має за мету:

 • поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми у дошкільних закладах з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях;

 • удосконалення теоретичних і практичних навичок педагогічних працівників дошкільних закладів з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

 • пропаганду кращого педагогічного досвіду з проблем виховання та організації заходів із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Підготовка та проведення "Тижня безпеки дитини" здійснюється обласним та районними (міськими) органами управління освітою за участю представників Головного управління МНС України у Тернопільській області, управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій, курсів цивільної оборони (цивільного захисту), санітарно-епідеміологічної служби охорони праці, управління внутрішніх справ.

Районні (міські) органи управління освітою на місцях вивчають роботу дошкільних закладів з організації навчально-виховної роботи з особистої безпеки і захисту життя у надзвичайних ситуаціях, оцінюють загальний стан по забезпеченню безпеки життєдіяльності у дошкільних закладах, вживають заходів щодо ліквідації виявлених недоліків, пропагують та впроваджують кращий педагогічний досвід.

За підсумками роботи районні (міські) органи управління освіти визначають переможців серед дошкільних закладів, подають до обласного управління освіти узагальненні матеріали про кращий колективний та індивідуальний педагогічний досвід роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях.

Педагогічні колективи, які показали кращий стан організаційної та навчально-виховної роботи з дітьми, беруть участь у підготовці та проведенні районних (міських) показових виступів-зустрічей для керівного та педагогічного складу дошкільних закладів освіти.

Критерії оцінки "Тижня безпеки дитини"

1. Стан організації виховання і навчання дітей з питань особистої безпеки та захисту життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях.

1.1 Планування та проведення навчально-виховної роботи з формування у дітей уявлень про можливі небезпеки природного і техногенного характеру та відпрацювання стереотипів поведінки під час надзвичайних ситуацій.

1.2 Ознайомлення дошкільнят під час екскурсій, прогулянок, ігор, розваг та інших виховних моментів з причинами надзвичайних ситуацій з метою усвідомлення дітьми цінності свого життя та здоров'я, гуманного ставлення їх до людей, які потрапили у біду.

1.3 Забезпечення дітей у групах ігровим матеріалом (тематичні ігри та іграшки, атрибути для творчих ігор з елементами безпечної поведінки тощо), які б дали змогу відпрацьовувати стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

1.4 Проведення заходів агітаційно-пропагандистського характеру з питань надзвичайних ситуацій та захисту від їх наслідків. Пропаганда серед батьків та залучення їх до заходів з питань захисту життя та здоров'я дітей під час надзвичайних ситуацій.

1.5 Оснащення наочними посібниками, навчально-методичними матеріалами, використання території дошкільних закладів з метою закріплення навичок поведінки у дітей в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

2. Підготовка керівного складу та організація превентивного навчання педагогічного і допоміжного персоналу з основ безпеки життєдіяльності.

2.1 Дотримання періодичності навчання керівного складу дошкільного закладу на курсах цивільної оборони області та їх участь у навчально-методичних зборах, навчаннях та тренуваннях з Ц0 (цивільного захисту) (відповідно до планів місцевих органів управління освітою).

2.2 Організація навчання у групах працівників дошкільного закладу та оцінка рівня їх знань та умінь в обсязі курсу "Основи безпеки життєдіяльності" для педагогічних кадрів освіти.

3. Ступінь впровадження комплексу спеціальних заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації.

3.1 Розробка інструкцій функціональних обов'язків посадових осіб щодо безпеки у надзвичайних ситуаціях та потенційної небезпеки від прилеглих об’єктів економіки. Проведення періодичних тренувань виконавців.

3.2 Створення належних умов з цивільного захисту дітей i персоналу дошкільного закладу:

 • стан захисних споруд (сховище, протирадіаційне укриття), а у разі їх відсутності - обсяги робіт з дообладнання підвальних та інших заглиблених приміщень, створені умов щодо підвищення захисних якостей дошкільних будівель на випадок надзвичайних ситуацій;

 • забезпечення дітей i працівників дошкільного закладу найпростішими засобами захисту органів дихання. Наявність документації на отримання зaco6iв індивідуального захисту до складу резерву. Готовість дошкільного закладу до проведення санітарної обробки персоналу i дітей та спеціальної обробки споруд;

 • наявність плануючих матеріалів з проведення екстреної евакуації або тимчасового відселення та розрахунків на організоване виведення дітей і працівників у разі загрози виникнення критичних умов для безпечного перебування, витягів з плану евакуації району (міста);

 • організація медичного обслуговування та спроможність персоналу дошкільного закладу до надання першої медичної допомоги постраждалим.

4. Діяльність дошкільного закладу із створення безпечних санітарних умов для життя i здоров'я та по запобіганню виникненню та поширенню інфекційних хвороб.

5. Виконання комплексу організаційно-технічних заходів щодо запобігання пожежі та створення умов для її гасіння.

При плануванні у дошкільному закладі заходів з питань підготовки та проведення "Тижня безпеки дитини" слід чітко визначити час i місце їx проведення для кожної з вікових груп та призначити відповідальних. Особлива увага звертається на виконання вимог заходів безпеки для ycix учасників "Тижня безпеки дитини" під час практичного відпрацювання заходів.

Подальша розробка та реалізація планів підготовки та проведення "Тижня безпеки дитини" не носить суворо регламентованого характеру, а залежить від місцевих умов, традицій, природно-техногенних особливостей територій i рівня педагогічної роботи дошкільного закладу, професіонального досвіду, творчих здібностей вихователів та підготовленості дітей.

У загальну частину плану тижня безпеки дитини, як правило включається:

 • урочисте відкриття (урочисті збори дітей старшого дошкільного віку, вихователів, батьків із запрошенням представників державних служб допомоги, засобів масової інформації, спонсорів тощо);

 • свята, розваги, вікторини, змагання, комбіновані естафети для дітей, які планують та проводять фахівці та вихователі;

 • перегляд театралізованих вистав (відвідування театру в місті, вистав, що підготовленні вихователями або старшими дошкільниками для молодших);

 • огляд-конкурс на кращий дитячий малюнок з безпеки життя та здоров'я;

 • зустрічі працівників дошкільного закладу, батьків, а також дітей з працівниками штабів Ц0 та з надзвичайних ситуацій, пожежниками, лікарями тощо;

 • заходи агітаційно-пропагандистського характеру серед батьків з питань надзвичайних ситуацій, охорони, захисту від їх наслідків, профілактики захворювань, зміцнення здоров'я;

 • навчально-методичні заходи з педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом з основ безпеки життєдіяльності;

 • виставки, огляди-конкурси наочних посібників, ігрового та навчального обладнання, виготовлених власноруч.

Підготовлений варіант загального плану розглядається та уточнюється на педагогічній нараді дошкільного закладу.

Базуючись на загальному плані, вихователі складають план "Тижня безпеки дитини" для кожної вікової групи. Загальний план наповнюється конкретним змістом навчально-виховної роботи з дітьми.

Важливе значення у цей період має робота з батьками. Разом з ними обговорюється підготовлений загальний план проведення, вислуховуються їх поради. Батьки запрошуються до участі у підготовці та проведенні заходів «Тижня безпеки дитини».

Остаточний варіант загального плану проведення "Тижня безпеки дитини" у дошкільному закладі подається на узгодження до місцевих органів управління освітою.

На підставі загального плану дошкільного закладу вихователі складають календарні плани навчально-виховної роботи з дітьми з визначенням необхідних умов та засобів, що використовуються, форм і методів проведення заходів.

Особлива увага при плануванні та проведенні заходів приділяється раціональній організації рухомої активної діяльності дошкільнят через ігри і заняття, що складають різні рівні фізичного та емоційного навантаження.

Програмно-методичне забезпечення мінімально достатнього та необхідного рівня знань і умінь дітей з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях представлено в Україні експериментально випробуваними програмами "Основи безпеки життя та здоров'я дітей, норми поведінки у надзвичайних ситуаціях" та "Основи безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку", які розроблені управлінням освіти та з питань надзвичайних ситуацій відповідно Сумської та Рівненської обласних державних адміністрацій.

Програми передбачають за необхідність розвиток свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров'я вже у дошкільному віці та забезпечують наступність між дошкільною освітою і початковою ланкою загальноосвітньої підготовки з питань основ безпеки життєдіяльності.

Протягом навчального року педагогічні працівники дошкільних закладів мають використовувати у своїй роботі інтегрований комплекс занять з однієї із експериментальних (новаторських) програм, а також методичних рекомендацій до них.

Під час проведення «Тижня безпеки дитини" традиційні навчальні заняття збагачуються сюжетно-ігровим змістом (групові ігри, виконання вправ загального характеру, ігри драматизації з музичним супроводом тощо).

Поряд із сюжетно-рольовими іграми, де діти вчаться орієнтуватись у світі природи, техніки, людей, значне місце при проведенні займають дидактичні ігри, що дозволяють більш спрямовано керувати поведінкою дітей. Ігровий характер таких занять забезпечується введенням елементів сюжету, яскравістю та привабливістю матеріалів та постановкою завдань.

Вихователі вчать дітей знаходити істину шляхом запрошення їх до обговорення та направленими питаннями підводять до відповіді.

Велику зацікавленість викликає у дітей взаємне відвідування у групах занять, вікторин, змагань, виступів самодіяльних артистів, виставок дитячих робіт.

Педагог за допомогою вірного підбору методів і прийомів керує дитячою діяльністю, поглиблює позитивні взаємовідношення дітей, розвиває чуйність, милосердя, гуманне ставлення до людини, збагачує емоційні враження під час відпрацювання стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

Декілька слів щодо психологічної готовності дітей сприймати навчальний матеріал про небезпеки та практичного відпрацювання дій.

Практика засвідчила, що екстремальна поведінка людей у більшості, визначається фізіологічно нормальним явищем жаху. Він сприяє екстремальній мобілізації фізичної та психологічної напруги, що необхідна для самозбереження. Але при плануванні занять з дітьми вихователям слід додатково враховувати "вікові" жахи, які властиві дошкільнятам та базуються на високій емоційності, малому досвіді життя і великому уявленні.

Обережна корекція емоціональної готовності дитини до реакції жаху відбувається за умови активного збагачення знань дитини про предмети, явища природи, світу людей і взаємовідношень, формування звички до ситуацій, в яких вони можуть виникнути. Коли ситуація не таїть в собі елементів несподіванки, тоді незрозумілих і тим лякаючих явищ біля дитини стає менше.

Крім заходів, що організовуються безпосередньо вихователем, під час «Тижня безпеки дитини" обов'язково створюються умови для самостійних форм дитячої діяльності.

Наприкінці "Тижня безпеки дитини" доцільно в групах провести з дітьми бесіду, з'ясувати, що сподобалось та запам'яталось дітям. Це допоможе зробити оцінку проведеної вихователем роботи.

По завершенню відпрацювання заходів загального плану з підготовки і проведення "Тижня безпеки дитини" у дошкільному закладі відзначаються діти, які стали переможцями в іграх, змаганнях, виставках малюнків тощо. Керівник закладу готує інформаційний матеріал для подання у районні, міські органи управління освітою та складає наказ за підсумками заходів.

Викладачі, методисти, майстри виробничого навчання курсів цивільної оборони області беруть активну участь у проведенні "Тижня безпеки дитини" та надають дошкільним закладам консультативно-методичну допомогу,

4. Орієнтовне календарне планування “Тижня безпеки дитини”

4.1. Варіант 1

Перший день

1. Урочисті збори вихователів, дітей, гостей, спонсорів.

2. Дидактична гра "Свої-чужі".

Мета: дати уявлення дітям про те, що окремі дорослі можуть бути небезпечними, що не завжди приємна зовнішність людини збігається з добрими намірами. Навчити дитину сказати "ні" іншим дітям, які хочуть втягнути їх у небезпечну ситуацію. Виховувати о6ережність у поведінці з іншими.

3. Сюжетно-рольова гра "Сім'я".

Мета: учити дітей правильної поведінки вдома, коли є батьки і коли їх немає; не заходити в під’їзд самому; не говорити по телефону, якщо батьків немає вдома.

4. Планові заняття з групою працівників дитячого закладу згідно з розкладом за тематикою відповідно до програми занять (проводить керівник групи).

Другий день

1. Дидактична гра "Стихійні лиха".

Мета: дати дітям уявлення про небезпечні природні явища та ознайомити їх з правилами поведінки під час стихійних лих. Формувати свідому, правильну поведінку, уміння надавати першу медичну допомогу.

2. Екскурсія у природу.

Мета: ознайомити дітей з проблемами забруднення довкілля. Пояснити, як погіршення екологічних умов відбивається на людині та живій природі. Розповісти, що небезпечною для здоров'я людини стала вода з різних джерел. Виховувати вміння правильно користуватися дарами природи.

3. Екологічна вистава "В гостях у знахарки".

Мета: дати дітям уявлення про рослини корисні і небезпечні, гриби їстівні і неїстівні, учити розрізняти їх у природному середовищі, правильно поводитися з ними. Виховувати любов до рідної природи.

4. Лекція з працівниками дитячого закладу на тему "Правила надання першої медичної допомоги дітям при ураженнях і травмах" (проводить медичний працівник дитячого закладу або закріплений за дитячим закладом лікар).

Третій день

1. Розповідь-бесіда "Що шкідливо".

Мета: формувати уявлення дітей про шкідливий вплив хімічних речовин на здоров’я. Учити правил поведінки під час користування термометром. Використовувати обережну поведінку в побуті.

2. Дидактична гра "Аварія".

Мета: учити дітей використовувати найпростіші засоби захисту, в найкоротший термін вийти з небезпечної зони. Виховувати спритність, сміливість.

3. Конкурс малюнків.

Мета: учити дітей правильно поводитися з електроприладами, побутовою технікою. Розвивати творчість, уяву. Виховувати позитивне ставлення до заборони дорослих.

Четвертий день

1. Бесіда з дітьми "Що таке здоров'я".

Мета: дати можливість дітям зрозуміти, що здоров'я - це одна з головних цінностей життя. Формувати в них бажання бути здоровими, бадьорими, енергійними. Учити викликати швидку допомогу, не вживати ліків без дозволу батьків.

2. Спортивна розвага "Ми - весела дітвора".

Мета: учити дітей бігати, їздити на велосипеді, метати в ціль; звертати увагу на самопочуття, внутрішнє відчуття. Розвивати бажання самовдосконалюватися. Виховувати уміння поводитись під час масових заходів.

3. Гра-моделювання «Землетрус".

Мета: дати дітям уявлення про землетрус, його можливі наслідки. Учити правил поведінки під час землетрусу. Виховувати почуття взаємодопомоги.

4. Лекція для працівників на актуальну тему (вибирає її керівник дитячого закладу. Для проведення лекції рекомендується запросити відповідного фахівця: лікаря, пожежника, автоінспектора, еколога тощо).

П’ятий день

1. Сюжетно-рольова гра "Лікарня'.

Мета: учити дітей надання правил першої медичної допомоги, поведінки у лікарні. Розвивати зосередженість. Виховувати правила культурної поведінки, розуміння необхідності лікування.

2. 3аняття. Сигнал "Увага всім".

Мета: формувати в дітей поняття про причини подання сигналу, учити правил поведінки під час екстремальних повідомлень (при аваріях, стихійних лихах, загрозі хімічного та радіаційного зараження). Виховувати уважність, організованість, дисциплінованість.

З.Спортивна естафета. Гра "Юний пожежник".

Мета: учити дітей профілактичних заходів щодо запобігання пожеж, ознайомити їх з причинами виникнення пожеж, пояснити правила поведінки під час пожеж, навчити викликати пожежну службу, виховувати спритність, сміливість, турботу про менших братів і сестер.

4. Бесіда з батьками про правила поведінки дорослих і дітей під час надзвичайних ситуацій (використання підготовлених матеріалів, наочної агітації).

5. Підведення підсумків Тижня безпеки дитини.

Мета: підбити підсумки, визначити недоліки, розробити заходи для їх усунення. Видати наказ про результати проведеного Тижня безпеки дитини.

4.2. Варіант 2

Перший день

"День здоров'я"

1. Бесіда "Що таке здоров’я".

Мета: формувати розуміння того, що здоров'я - це одна з головних цінностей життя. Виховувати бажання бути сильними, бадьорими, енергійними та дбайливими до свого здоров'я.

2. Дидактична гра "Можна - не можна".

Мета: повторити правила особистої гігієни, виховувати бажання позбутися негативних звичок, шкідливих для здоров'я.

3. Інтегроване заняття (валеологія, мовленнєве спілкування, малювання).

Тема: Мандрівка до країни Вітамінії.

Мета: систематизувати знання дітей про вітаміни, їх користь, правила вживання, культуру харчування; розвивати мовленнєву творчість (складання творчих розповідей), активізувати словник; розвивати творчу уяву засобами образотворчої діяльності (кляксографія "Портрет Вітамінки").

4. Прогулянка.

Рухлива гра з м'ячем "Їстівне - неїстівне".

Мета: активізувати знання про продукти, формувати культуру харчування; тренувати навички бігу, розвивати спритність, витривалість, швидкість реакції.

Спортивна розвага "Ми малята-здоров’ята».

Мета: вдосконалювати навички бігу, їзди на велосипеді, метання в ціль. Звертати увагу дітей на самопочуття, внутрішнє відчуття, потребу свіжого повітря, чистоти. Розвивати почуття власної гідності, бажання самовдосконалюватися. Виховувати у дітей уміння поводитись під час масових заходів, дбайливе ставлення до свого здоров'я.

Друга половина дня

5. Сюжетно-рольові ігри "Лікарня", "Сім'я", "Аптека" (внести до сюжету надзвичайні ситуації).

Мета: відпрацювати правильну поведінку за умов хвороби, вміти викликати швидку допомогу, не вживати ліки без дозволу дорослих. Виховувати бажання бути здоровими.

Вечір

6. Гра-драматизація казки К. Чуковського "Лікар Айболит"

Мета: збагачувати уявлення дітей про чинники здоров'я, виховувати зацікавленість, потребу у здоровому способі життя; формувати правила культури поведінки, розуміння необхідності у лікуванні та наданні допомоги хворому.

7. Робота з батьками

Нетрадиційні методи оздоровлення дітей. (Консультація, практичні вправи, рекомендації щодо пальчикової гімнастики, точкового масажу, фіто-аромотерапії, інтенсивного загартування тощо).

Другий день

"Сам вдома"

Ранок

1. Дидактична гра "Свої-чужі".

Мета: повторити, хто є свої та чужі люди, вчити поводитись з ними, виховувати культуру поведінки та спілкування з різними людьми.

2. Розповідь-бесіда "Небезпечні речі".

Мета: закріпити уявлення про шкідливий вплив хімічних речовин на здоров'я та життя людини, розуміння того, що не можна гратися аерозольними балончиками (лак, освіжувач повітря, дезодорант, дихлофос, отрута для комах), ліками, градусником та інше; виховувати обережну поведінку в побуті, особливо у відсутності дорослих вдома.

3. Заняття

Тема "Допоможи собі сам".

Мета: моделювання та відпрацювання засобом ігрового тренінгу правильної поведінки дитини у надзвичайних ситуаціях, уміння надати посильну першу допомогу собі та потерпілому; виховувати впевненість у собі, турботливе ставлення до оточуючих.

4. Прогулянка

Етюди з психогімнастики.

5. Вечір

Театралізація казки "Вовк та семеро козенят".

Мета: виховувати обачність у своїх вчинках.

Третій день

"Вогонь - друг або ворог"

Ранок

1. Дидактична гра "Добре - погано".

Мета: систематизувати знання дітей про користь та шкоду від вогню та вогнепальних засобів (сірники, електроприлади, газова плита, іграшкові вибухівки, петарди та інше); виховувати почуття обережності при користуванні ними.

2. Ранкова гімнастика (тематичний ігровий комплекс "Пожежники").

Мета: відпрацювати навички у дітей вправно лазити по драбині, ходити по мотузці і таке інше; виховувати спритність, швидкість, гнучкість, витримку.

3. 3анятгя

Мовленнєве спілкування.

4. Складання казки "Про двох веселих сірничків".

Мета: уточнити уявлення дітей про причини виникнення пожежі, сприяння запобіганню пожеж, що виникають від пустощів; виховувати почуття обережності, дбайливе ставлення один до одного, доброзичливість, товариськість.

Прогулянка

5. Екскурсія до пожежної частини.

Мета: познайомити дітей із службою "01", розширити уявлення про професію пожежника, засоби боротьби з вогнем: виховувати повагу до людей, що перемагають вогонь, бажання бути сильними, мужніми, сміливими.

Вечір

6. Літературна вікторина (читання невеличких уривків, з творів дитячої художньої літератури, описування героїв, їх героїчних вчинків: С.Маршак "Оповідання про невідомого героя", Л.Толстой "Пожежні собаки", С.Михалков "Дядя Стьопа", С.Маршак "Пожежа", І.Донець "Жаринка", казка "Довірливий їжачок").

Мета: залучити дітей до аналізу ситуації за змістом художніх творів, до самостійного пошуку правильних дій в певних ситуаціях, повторити правила поведінки під час пожежі.

7. Дидактична гра "Кому що потрібно".

Мета: систематизувати знання дітей про засоби необхідні для гасіння пожежі: сокиру, вогнегасник, відро, пісок, лопату, багор (попередньо ознайомити з інвентарем протипожежного куточка дитячого садка).

Четвертий день

"Ми - пішоходи та пасажири".

Ранок

1. Бесіда "Я йду до дитячого садка".

Мета: систематизувати знання дітей про рух транспорту та пішоходів, про частини вулиці та правила для пішоходів; виховувати обережність, культуру поведінки пішоходів на вулиці, почуття безпеки.

2. Дидактична гра "Відгадай за описом".

Мета: повторити види транспортних засобів, їх призначення; з'ясувати, чому машини швидкої допомоги, міліції та пожежної охорони мають перевагу в русі, в яких випадках та як їх викликати.

3. Заняття

Образотворче мистецтво

Тема: "Колобок на міській вулиці".

Мета: закріпити знання щодо користування світлофором на вулиці та перехресті; виховувати увагу, вміння своєчасно реагувати на сигнал, дбайливе ставлення до власного здоров'я та здоров'я інших людей.

Прогулянка

5. Сюжетно-рольова гра "Автомістечко".

Мета: відпрацювати моделі правильної поведінки на вулиці, вдосконалювати навички дітей правильного користування громадським транспортом. Виховувати обачність, культуру поведінки.

6. Рухливі ігри: "Знайди свій знак", «Кольорові автомобілі".

Мета: розвивати увагу, швидкість реакції на сигнал.

Вечір

7. Дидактична гра "Дорожні знаки".

Мета: повторити знайомі дорожні знаки попереджувального та забороняючого характеру; розвивати швидкість, пам'ять; виховувати обачність власної поведінки.

П'ятий день

«Екологознайко»

Ранок

1. Екологічна вікторина "Розумники й розумниці".

Мета: повторити корисні та небезпечні рослини, їстівні та неїстівні гриби, вчити розрізняти їх у природному середовищі, правильно поводитись з ними, надавати першу допомогу у випадках отруєння;

виховувати любов до рідної природи, дбайливе відношення до її дарів, чуйне ставлення один до одного.

2. Дидактична гра "Стихійні лиxа".

Мета: закріпити знання про небезпечні геологічні та гідрологічні природні явища та правила поведінки під час стихійних лих; формувати свідому поведінку, вміння надати першу допомогу (використати ілюстративний матеріал).

3. 3аняття

Екскурсія в природу

Мета: ознайомити дітей з проблемою забруднення навколишнього середовища; пояснити, як погіршення екологічних умов впливає на людину і живу природу; виховувати вміння правильно використовувати природні ресурси, дбайливе ставлення до природи як джерела життя.

Прогулянка

4. Рухливі ігри "На риболовлі", "Рибалки та рибки", "Мисливці та зайці".

Мета: розвивати основні рухи, формувати фізичні якості: спритність, швидкість, витримку, гнучкість та інше.

5. Гігієнічна гімнастика після сну.

Тематичний комплекс "Туристи" (гімнастика "пробудження" за методикою М.М.Єфименка).

Вечір

6. Екологічна розвага

Брейн-ринг "Знавці природи" (командний конкурс дітей та батьків).

Мета: з'ясувати наявність у дітей та батьків життєво необхідних знань про природне оточення; розвивати вміння орієнтуватися у надзвичайних ситуаціях природного характеру; виховувати любов до природи, екологодоцільну поведінку в природі у дітей і дорослих тощо (ігрові вправи та завдання — окремо для дітей та батьків).

7. Робота з батьками

"Бесіда компетентної людини". Зустріч з медичними працівниками (лікар-педіатр, лікар санітарно-епідеміологічної служби, старша медична сестра дошкільного навчального закладу).

Рекомендації батькам щодо організації літнього оздоровчого відпочинку дітей та певних дій у випадках можливих надзвичайних ситуацій.

4.3. Варіант З

Перший день

"Здоров'я дитини - багатство країни" Ранок

1. Дидактична вправа "Який настрій?"

Мета: вчити дітей визначати душевний стан (веселий, сумний, здивований, сердитий та ін.) за інтонацією вихователя, дітей. Малювання "сумна", "весела", "сердита", "гнівна" хмаринка. Згадати прислів'я:

Якщо дитина бігає й грається, то їй здоров'я усміхається. Як на душі, так і на тілі. Весела думка - половина здоров'я.

2. Заняття

Інтегроване заняття (валеологія, мовленнєве спілкування).

Тема: закріпити знання дітей про першу допомогу, якщо щось трапилось: дуже замерзло обличчя, порізав палець, укусила бджола. Вчити турбуватися про себе та інших, співпереживати.

3. Прогулянка

Бесіда "Вчимося жити в мирі і злагоді".

Мета: вчити розуміти один одного, жити в мирі і в злагоді; формувати такі риси характеру, які допомагають миритися, відповідно ставитись до своїх вчинків, бути справедливими.

Правила доброти:

 • допомагати слабким, маленьким, хворим, старим, тим хто потрапив в біду;

 • прощати помилки іншим;

 • не бути жадібним;

 • не заздрити; .

 • жаліти інших.

4. Гра "Мімічна гімнастика".

Мета: вивчення міміки обличчя і пов'язаного з ним емоційного стану людини, тренування виразної міміки.

Дітям пропонується виконати ряд вправ для мімічних м'язів обличчя.

5. Спостереження за сонцем, небом.

Мета: розвивати уяву, образну фантазію; формувати естетичне сприймання довкілля, вчитися милуватися «xмаринками-пір'їнками».

6. Рухливі ігри за бажанням дітей.

Програвання ситуації:

 • посварився з другом, а тепер хочеш помиритися;

 • хочеш підвищити настрій (усміхнутися один одному, спробувати розсміятися, згадати про щось хороше, зробити добру справу іншому).

Друга половина дня

7. Театралізована вистава "У лісовій лікарні Айболита".

Мета: узагальнити знання дітей про свій організм та його можливості (зір, слух, травну систему, серце, кров); підготувати дітей до взаємодії з навколишнім середовищем, до вміння надавати першу допомогу собі і своїм друзям; вчити дітей логічно і послідовно будувати розповідь на запропоновану тему з валеології; виховувати у дітей милосердя, співчуття, турботливе відношення один до одного.

8. Робота з батьками

Робота з папками-пересувками на тему "Овочі та фрукти в харчуванні дитини».

Запропонувати батькам анкету: "Перевір себе і свого малюка".

1. Ягоди яких кущів дуже багаті вітамінами?

(Барбарис, малина, шипшина, смородина, калина, аґрус).

2. Чому не можна їсти під час ходьби?

4. Де полюбляють жити мікроби?

5. Який вітамін називають "вітаміном росту"?

6. Чому кажуть "Чистота - запорука здоров'ю"?

7. Навіщо треба їсти багато овочів і фруктів?

8. Навіщо декілька разів на день чистити зуби?

9. Чому не можна смоктати бурульки?

10. Навіщо мити фрукти, які тільки що купив?

11. Чому не можна харчуватися лише цукерками, тістечками, морозивом, варенням?

Другий день

"Відчуй небезпеку"

Ранок

1. Дидактична вправа "Скажи або покажи"

Мета: вправляти дітей у складанні діалогу, вчити проявляти співчуття.

Як ти заспокоїш дитину, людину, яка плаче?

Що і як ти скажеш?

Як ти прохатимеш що-небудь у дорослих, у однолітків?

Як ти відмовиш кому-небудь у проханні?

2. Бесіда "Свої-чужі"

Мета: закріпити уявлення дітей про те, хто є чужі і свої люди, вчити поводитися з ними. Виховувати культуру поведінки серед людей.

Повторення правил:

 1. Не відчиняй двері незнайомим людям.

 2. Не кажи нікому, що ти вдома сам.

 3. Відчиняє двері хтось чужий - швидше клич на допомогу.

 4. Ніколи не приводь у свій дім незнайомих дітей.

 5. Не розповідай, що в домі є цінні речі і гроші.

 6. Запам'ятай необхідні номери телефонів і свою адресу.

 7. Ніколи не чіпай те, що може стріляти або вибухати.

 8. Виходячи з дому закрий вікна, балконні двері, виключи воду, газ, світло.

 9. Ніколи не залишай записку на дверях, а також під килимком.

 10. Не заходь в ліфт або під'їзд разом з незнайомими тобі людьми.

3. Заняття

Інтегроване: рідна природа, фізкультура.

Тема: закріпити знання дітей про життя лісових мешканців: мурашок, павуків, мишей; обговорити норми поведінки з ними; удосконалювати основні рухи: біг, стрибки; розвивати уяву; виховувати доброзичливість.

4. Прогулянка

Екскурсія по вулиці.

Мета: уточнити знання дітей про небезпеку, яка може чекати на вулиці;

дати знати про тварин, яких можна зустріти поблизу дитячого садка.

5. Моделювання ситуацій: "Собака-друг?" «Гей, не стійте дуже близько, тигреня я, а не кицька" (заборонені дії з тваринами).

Рухливі ігри за бажанням дітей.

Друга половина дня

6. Інсценізація казки або театралізована вистава: "Вовк і семеро козенят".

Мета: закріпити правила поведінки вдома; розвивати творчі здібності, вміння входити в образ; виховувати почуття товариськості.

7. Прогулянка

Сюжетно-рольова гра "Сім’я'.

Мета: учити дітей правильній поведінці вдома, коли є батьки і коли їх немає (не заходити в під'їзд одному; не говорити по телефону, що немає вдома батьків); виховувати обачність у своїх вчинках.

Вечір

8. Ігри за сюжетами казок відповідно до теми "Котик і півник", "Колобок" та інші.

9. Робота з батьками

Консультація "Перегляд телепередач дошкільниками".

Третій день

"Будь обережним"

Ранок

1. Розповідь-бесіда "Що шкідливо".

Мета: закріпити уявлення дітей про шкідливий вплив хімічних речовин на здоров'я та життя людей; учити правилам поведінки під час використання термометра, розуміти небезпечність для життя ртуті у термометрі; виховувати обережність поведінки людей в побуті.

2. Дидактична гра "Можна - не можна".

3. Інтегроване заняття: рідна природа, конструювання.

Тема: "Допоможи собі сам"

Мета: формувати уміння поводитись правильно під час надзвичайних ситуацій, вміти знайти правильний вихід із них та надавати посильну допомогу іншим; залучити дітей до моделювання природних ситуацій; розвивати творчі здібності; виховувати інтерес до практичної діяльності.

Прогулянка

4. Рухливі ігри-естафети: "Автомобілі", "Пожежники", "Перша допомога", "Швидка допомога".

Мета: розвивати основні рухи, закріплювати правила поведінки у надзвичайних ситуаціях.

Друга половина дня

5. Дидактична гра "Аварія".

Мета: учити дітей використовувати найпростіші засоби індивідуального захисту (марлеві пов'язки, хустки, рушники тощо) і в найкоротший термін покинути зону зараження; виховувати спритність, сміливість.

Прогулянка

6. Спостереження за промисловими об’єктами, за автомобілями, що забруднюють навколишнє середовище.

Мета: учити дітей правильно розуміти шкідливість для здоров'я людини викидів промислових об'єктів, що знаходяться поряд; виховувати негативне відношення до джерел забруднення навколишнього середовища.

Вечір

7. Розгляд дитячих малюнків на тему "3аняття вдома".

Мета: продовжувати учити дітей правильно поводитися з електроприладами та побутовою технікою; повторити правила користування електропраскою, телевізором, магнітофоном; виховувати обережність, позитивне ставлення до заборони старших.

Четвертий день

"День здоров'я"

Ранок

1. Бесіда-розповідь "Що таке здоров'я?"

Мета: вчити дітей піклуватися про своє здоров'я та здоров'я природи, берегти природу як джерело нашого здоров'я; готувати дітей до правильного спілкування з природою; дати можливість дітям зрозуміти, що здоров'я - одна з головних цінностей життя; формувати у дітей бажання бути сильними, бадьорими, енергійними.

2. Дидактична гра "Мама захворіла".

Мета: учити дітей правильній поведінці за умови хвороби інших, уміти викликати швидку допомогу по телефону, не вживати ліків без дозволу дорослих; виховувати турботу про рідних, бажання надавати посильну допомогу.

3. Прогулянка

Спортивна розвага "Фізкультура!"

Мета: закріпити уявлення про значення занять спортом, фізичними вправами, рухливими іграми, загартуванням для зміцнення здоров'я людини; продовжувати учити дітей бігати, їздити на велосипеді, метати в 'ціль, звертати увагу на самопочуття, потребу чистого повітря, чистоти; розвивати почуття власної гідності, бажання самовдосконалюватись; виховувати у дітей уміння поводитися під час масових заходів.

Друга половина дня

4. Сюжетно-рольова гра "Лікарня".

Мета: учити дітей надавати собі та іншим першу допомогу при трамвах, опіках, обмороженні, отруєнні тощо; виховувати бажання бути здоровими.

П'ятий день

"Екологознайко"

Ранок

1. Пошуково-дослідна робота: досліди з повітрям (повітря є всюди, воно рухається, його можна почути).

Мета: закріпити знання дітей про властивості повітря та його значення у природі; розвивати дослідницький підхід до вивчення природних явищ, спостережливість, уміння аналізувати явища, розкривати їхні причини, робити висновки.

2. Заняття

Екскурсія в природу

Мета: продовжувати знайомити дітей з проблемою забруднення навколишнього середовища; пояснити, як погіршення екологічних умов відображається на людині і живій природі; виховувати уміння правильно користуватися природними ресурсами.

3. Прогулянка

Дидактична гра "Добре - погано".

Мета: закріпити знання дітей про екологічно доцільну поведінку в природі, вчити по-господарчому використовувати дарунки природи.

4. Малювання на асфальті "Хай ніхто не марнує, що природа дарує".

Мета: продовжувати вчити дітей використовувати різний матеріал для

зображення об'єктів природи (кольорова крейда, вуглинки).

 1. Рухливі ігри за бажанням дітей.
  Друга половина дня

 2. Ігри-загадки

Мета: продовжувати вчити дітей за описом впізнавати птахів, квіти; закріпити знання про правила поведінки під час екскурсій в природу; виховувати любов до природи, розвивати мислення.

"Хто обідав у пташиній їдальні?"

Батько говорить синові: "Вчора ми поклали з тобою в годівничку гілочку сушеної горобини і крихти хліба. Вранці, коли ти ще міцно спав, прилетіли маленькі пташки, хліб поклювали, горобини не зачепили.

Дивлюсь, аж сіли на годівничку інші пташки. Животики у них червоні, хвостики, крильця і голівки темно-сині, а на крильцях по білій смужці. Горобини в годівничці не залишилося. Подумай будь-ласка і скажи, які птахи прилітали до нашої годівнички?

Які ще птахи могли з'їсти залишену їжу? Яких птахів потрібно підгодовувати взимку?"

"Термінові телеграми"

"Дорога Надійко від імені всіх квітів, що ростуть на клумбі біля твого будинку до тебе звертається Настурція. Давно вже не було дощу. Нам не вистачає вологи, ми голодуємо, не ростемо. Дуже просимо - допоможи нам!"

"Ми - дерева і кущі, що першими зацвіли у лісі край вашого села, і за це нас всі обламують. Просимо, Андрійку тебе і твоїх друзів - допоможіть нам."

Ваші зелені Друзі

Якої допомоги потребують зелені Друзі?

7. Екологічний словесний конкурс: читання віршів про весняні квіти.

8. Робота з батьками "Разом з татами" (виготовлення годівничок, шпаківень, Їх влаштування.

5. ОРІЄНТОВНІ КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ

5.1 "Стоп! Первоцвіти"

(соціально-екологічний тренінг)

Для дітей старшого дошкільного віку

Мета:

 • закріпити знання дітей про весняні явища в природі, про первоцвіти, особливості їх зовнішнього вигляду, цвітіння, значення в природі;

 • підвести до розуміння єдності і гармонії всіх об'єктів живої і неживої природи, дати поняття про соціально-екологічний ідеал;

 • формувати розуміння залежності здоров'я і безпеки людини від стану природи;

 • розвивати спостережливість, вміння самостійно робити висновки, розвивати творче мислення;

 • виховувати у дітей інтерес до живої і неживої природи, бажання охороняти і примножувати її багатства.

Матеріал: ілюстрації весняних квітів, схема "Екологічний ланцюжок"; ємкість з гіркою каміння і піску, лійки з водою; вірші і загадки про весняні квіти; знаки "Правила поводження в природі"; музичний запис.

Хід заняття

Бесіда

Вихователь:

Вона приходить з ласкою

І зі свою казкою,

Чарівною паличкою поведе В лісі пролісок розцвіте.

 • Про яку пору року ця загадка?

 • Чи любите ви весну? Чому?

 • Для багатьох людей весна улю6лена пора року, тому що весною пахне свіжістю, розпускаються молоді листочки, весело співають пташки, ласкаво світить сонце, а ще розцвітають перші квіти, які так і називаються – первоцвіти. Які з первоцвітів ви знаєте? (діти читають вірші, загадки про них).

 • Здавна полюбилися людям провісники весни - підсніжники і проліски, можливо тому, що з ними пов'язані найкращі сподівання, очікування жаданого тепла. Так, підсніжник називають "квіткою надії". Як би ви ще назвали цю квіточку?

Квітка надії Квітка весни

Квітка краси Квітка білого кольору

Квітка сподівання Квітка радості

Квітка весняного сонця Квітка мами

Гра-емпатія під музику “Весняна квіточка”.

Я зовсім маленька квіточка,

Але я росту, тягнуся до сонечка,

Розкриваю свої маленькі пелюстки,

Мої пелюсточки грають з вітром,

І я, немовби кружляю з ними у таночку,

Сонечко сіло, квіточка закрила свої пелюстки,

Склала тоненькі листочки і заснула

А в ранці знову квіточка розкрилась.

Потягнулась до сонечка.

Розповідь вихователя

 • Ви вірно назвали підсніжник квіткою краси, мабуть це можна сказати про всі первоцвіти, але, кажуть, що краса беззахисна, може у цьому причина того, що в Україні зменшилася їх чисельність. Так, 531 виду рослин України загрожує зникнення, а майже 50 вже щезли безслідно і замість того, щоб прикрашати наші ліси, оселилися на сторінках Червоної книги.

 • Ви можете сказати: ну той що, коли зникне один вид квітів, що від цього зміниться?

 • У природі немає випадкових об'єктів, все переплетено і взаємопов'язане, а отже первоцвіти - це частина ланцюжка, що виконує свою незамінну роль.

Складання екологічного ланцюжка: первоцвіти - комахи - птахи - травоїдні - хижаки – людина.

 • Ось так зникнення тільки однієї квіточки може вплинути на стан всієї природи і навіть на життя людини.

 • А ще є одна страшна загроза, яка з'являється із зникненням первоцвітів. І від цього залежить безпека життя багатьох людей. Мабуть, всі знають про лихо, яке спіткало жителів Закарпаття, що ви можете про це розповісти? - Йшли дощі, які спричинили повінь.

 • А ще з гір сходили дощові потоки, які розмивали грунт, розмивали схили і несли вниз, в долини, разом з водою бруд, каміння, вимиті з корінням дерева. Ніщо не могло стати їм на заваді, затримати брудні потоки, бо схили Карпат стали голі і безлісі. А все тому, що люди бездумно винищили квіти і дерева, які росли на схилах Карпатських гір. Вони затримували своїм міцним корінням грунт і каміння, які потім змила з гір дощова вода.

Моделювання ситуації "Повінь в горах" (У піддоні - гора піску з камінням. Ллємо з лійок воду, яка розмиває грунт, залишає голе каміння).

 • Уявіть собі, якої біди можна було б уникнути, якби вчасно зупинили винищування звичайних весняних квітів.

 • А що ми можемо зробити, щоб захистити квіти від зникнення?

Не рвати самим.

Не давати це робити іншим.

Пояснювати друзям і знайомим, чому не можна їх рвати.

Не купувати букетики, якими торгують на ринку.

Посадити їх біля свого дому, в саду.

 • А ще прийняти участь в акції, яку оголосила міська станція юннатів і всеукраїнська спілка "Дитяча екологічна варта".

 • Вони звертаються до всіх з закликом: бережіть первоцвіти! І просять нашої допомоги.

 • Я пропоную роздати іншим дітям такі пам'ятки-знаки: "Стоп! Первоцвіти!" Нехай вони, коли роз'їдуться по своїх домівках, передадуть їх своїм друзям, сусідам і розкажуть про цю акцію. Уявіть собі, скільки ще дітей стануть на захист первоцвітів. А ми поповнимо цим знаком нашу галерею знаків "Правила поводження в природі".

 • Тож, на цьому наша зустріч закінчується, і я хочу ще раз нагадати:

Любі діти,

Вмійте ж природу любити,

Кожній стеблинці радіти.

В полі, у лісі, над яром.

Квіти, дерева і трави...

Цвіту не вирви задаром.

Гілки не втни для забави.

Оберігайте ж повсюди

Шлях і стежиночку в гаї,

Все те окрасою буде

Нашого рідного краю!

5.2 "Віє вітер, віє буйний"

Мета:

 • дати уявлення про виникнення вітру, його види, користь, руйнівні властивості;

 • закріпити правила поведінки в надзвичайних ситуаціях, зокрема під час сильного вітру, бурі, вчити приймати правильне рішення, як діяти в екстремальних ситуаціях, логічно його обґрунтовуючи;

 • виховувати бажання пізнавати явища природи, вміння берегти своє здоров'я, прагнення до взаємодопомоги, доброзичливих стосунків між однолітками.

Матеріал: загадки, приказки про вітер, картини, схеми, осінній одяг для дівчинки та хлопчика, паперові сонечка, хмаринки; сухе листя, прапорці, стрічки, млинки для кожної дитини; вентилятор, повітряні кульки.

Хід заняття

Бесіда

Вихователь: Послухайте уважно загадку і дізнайтесь, про що сьогодні піде мова на занятті:

Крил не має, скрізь літає,

Та ще й куряву здіймає. (Вітер)

Літає часто він довкола,

Дерев чимало поламав,

Але ніхто, ніде й ніколи

Його не бачив, не тримав. (Вітер)

Так, сьогодні мова піде про одне з природних явищ – вітер. Вітер може бути лагідним, теплим, сильним, могутнім, руйнівним.

 • Чи можна побачити вітер? - Вітер можна відчути, або побачити тільки його дію, тому що вітер - це рух повітря. Його дію можна побачити, спостерігаючи політ повітряної кульки, повітряного змія, роботу вітрильника, млина, паперового човна.

 • Як в кімнаті можна створити вітер? (Вентилятор, протяг з допомогою відчинених вікон і дверей).

 • Люди здавна шанували і обожнювали вітер, про нього складено багато казок, легенд, загадок, приказок. Згадайте декілька з них:

 • Крутить, вертить, з городу летить.

 • Без вітру і трава не шелестить.

 • За вітром в полі не угонишся.

 • Вітер в рукавицю не спіймаєш.

 • Вітер добрий при стозі, а злий при морозі.

 • В давнину існувало повір'я, що вітер - де чотири істоти, що дмуть з чотирьох боків світу, викликаючи рух повітря, і кожен має свій характер і голос.

(Демонстрація картини)

 • А чи доводилося вам чути голос вітру?

Люди часто прислухаються до його звуків, і в нашій мові існує багато влучних характеристик, які відтворюють голос вітру. Пригадайте їх: шумить, свистить, гуде, реве, стогне, сопе, співає, тужить, плаче, ридає, виє, голосить, скиглить, сумує.

 • Вітри, як і люди, мають свій характер, Чи зустрічали ви ласкавий вітер? В яку пору року? (Навесні, влітку, вітер - "котяча лапка"). – А чи всі вітри мають лагідну вдачу? Пригадайте назви, що відбивають нелегку вдачу вітрів: суховій, сніговій, шуговій, буран, буревій, бурелом, вітровал, листовій.

 • Крім добрих вітрів існують і злі.

Показ картин, розповідь вихователя про шквал, бурю, торнадо, ураган, мусони, вітер-афганець.

 • Але, якщо вітер такий небезпечний, чи потрібен він взагалі?

Дидактична гра "Добре - погано"

(3а відповідь на користь вітру дитина отримує сонечко, за шкоду - хмаринку)

- Тож вітер приносить як користь, так і шкоду, і щоб ця шкода була як найменша, нам треба знати і дотримуватись правил безпеки.

Вирішення дітьми проблемних ситуацій

Ситуація 1

Тож в один з таких днів ви граєте самі вдома. Раптом на вулиці піднявся сильний вітер. Ваші дії? (3ачинити вікна, двері, квартирки, перевірити надійність засувів, покликати з вулиці братиків чи сестричок, попередити друзів, ввімкнути радіо, слухати сигнал небезпеки: "Увага! Всім!").

- А якщо в цей час ви знаходитесь на вулиці? (3ібрати іграшки, забрати братика чи сестричку, пояснити друзям небезпеку і негайно йти додому, тримаючись подалі від будинків і дерев).

Ситуація 2

На дворі сильний вітер, а ви згадали, що на вулиці сохне випрана мамою білизна. Ваші дії? (3вернутися до сусідів, дорослих за допомогою. Не виходити за білизною самим, бо безпека життя важливіша за будь-які речі).

Ситуація 3

Ви самі вдома, а мама дозволила виходити на прогулянку тільки при помірному вітрі.

Як визначити силу вітру? (3а одягом людей, за деревами, за димом, за допомогою прапорця, стрічки, слухати прогноз погоди по радіо, телевізору).

Завдання: за схемами визначити силу вітру (слабкий, помірний, сильний), при якому можна виходити на вулицю.

Ситуація 4

Як вдягнутися у вітряну погоду на вулицю?

Завдання: за радіопрогнозом підібрати одяг для дівчинки і хлопчика для прогулянки (дітям пропонуються різні види одягу, повідомляється прогноз погоди).

Пошуково-дослідницька діяльність

Досліди з вентилятором

1. Як легше йти: за чи проти вітру?

2. Як визначити напрямок вітру? (за допомогою прапорців, стрічок, повітряних кульок).

3. Чому вітер здуває різні речі? (в залежності від ваги предмета і сили вітру: сухий листок, папірець, машинка, цеглинка)

4. Як визначити силу вітру? (за допомогою млинка: чим сильніший вітер, тим сильніше він крутиться).

 • А чи можна в приміщенні, стоячи на місці, змусити іграшку-млинок рухатись? (вітер можна створити самостійно, дмухаючи на верхушку сильно, потім легенько).

 • Тож, я бажаю вам і всім дорослим, щоб вітер приносив вам тільки користь, приємні відчуття і веселий настрій, як нам сьогодні цей млинок.

5.3. Моделювання знаків безпечної поведінки взимку

Мета:

 • продовжувати вчити дітей зображувати зимові розваги, передаючи індивідуальні характерні особливості зовнішності лижника, ковзаняра, саночника, хокеїста та інших, закріплюючи та уточнюючи правила безпечної поведінки під час зимових розваг;

 • вчити самостійно підбирати форму листка для відповідного знака (попереджуючого, забороняю чого, інформативного);

 • удосконалювати уміння дітей розміщувати предмет у просторі, добирати фарби, використовуючи потрібні кольорові олівці;

 • розвивати вміння пояснювати зображене, у співвідношенні з правилом безпечної поведінки взимку;

 • виховувати розуміння цінності життя і здоров я.

Матеріал: ілюстрація із зображенням зими, спортивний інвентар (лижі, ковзани, клюшка, санчата), дорожні знаки, тонований папір у формі кола, трикутника, прямокутника, фарби, кольорові олівці.

Попередня робота: розглядання серії ілюстрацій "Ой, весела в нас зима!", читання художніх творів на тему "Зимові розваги", дидактична гра "Хто робить правильно, а хто ризикує", "Добре - погано", вивчення правил безпечної поведінки взимку.

Хід заняття

Вступна бесіда

Вихователь зачитує вірша, показуючи портрет Зими:

Морозець пощипує,

Білий сніг рипить,

Кришталева зимонька

Всіх нас веселить!

 • Діти, а чим саме веселить нас зимонька? (відповіді дітей).

 • Погляньте, вона для нас приготувала подарунок, (розглядають мішок).

 • Як ви думаєте, що тут може бути? (діти відгадують).

 • Давайте перевіримо, хто ж відгадав? (вихователь розкриває і діти бачать: на санчатах лежать лижі, лижні палиці, ковзани, ключка, дорожні знаки).

Діти розглядають предмети, розповідають про їх призначення і використання.

- А чому зима поклала ще й дорожні знаки? (підвести дітей до розуміння того, що розважаючись взимку, потрібно знати і виконувати правила безпечної поведінки).

Назвіть правила безпечної поведінки:

 • катаючись на санчатах з гори, дивись куди їдеш, щоб не виїхати на проїзну частину дороги, не збити когось з ніг;

 • кататись на ковзанах не можна на річці, на озері , бо можна провалитись під кригу;

 • катаючись на лижах, не можна розмахувати лижними палицями, щоб когось не поранити;

 • граючись в сніжки, не можна цілитися в обличчя;

 • граючись в хокей, сильно не бий шайбу, не розмахуй ключкою;

 • не можна їсти сніг, смоктати лід.

Отже, не тільки знаки для пішоходів та пасажирів, які забезпечують безпечний дорожній рух, а є ще й правила безпечної поведінки взимку.

І сьогодні ми з вами змоделюємо ці знаки правил безпечної поведінки взимку. Вам потрібно вибрати, який саме знак хочете зобразити: попереджуючий, забороняючий, інформаційний. Пам'ятайте: по середині знаку потрібно зобразити хлопчика чи дівчинку, які не повинні розважатися так, щоб завдати собі і оточуючим шкоди.

Підготовка до малювання

Діти самостійно підбирають відповідні форми, тихо, на вухо вихователю, говорять, що вони намалюють.

Самостійне виконання роботи. Індивідуальна допомога при потребі.

Малюнки-знаки діти прикріплюють на портрет "Кришталева зима". Розглядають і ще раз закріплюють, яке саме правило відтворено на відповідному знакові.

Підсумок

Вихователь пропонує передати портрет зими зі знаками-правилами іншим дітям (в інші групи), щоб дітки вивчили ці правила і дбайливо відносилися до свого життя та здоров'я, щоб зима для всіх була доброю і веселою.

5.4. “Гори, свічечка, невеличечка...”

Мета:

 • ознайомити дітей з правилами користування свічкою для освітлень приміщення, пояснити їм необхідність дотримання правил безпеки;

 • вчити висловлювати свої міркування на основі спостереження, розвивати уміння слухати, уяву, зв'язне мовлення, поповнювати словниковий запас;

- учити аналізувати вироби-аплікації (виділяти основну частину, визначати форму, колір і матеріал, закріплювати уміння вирізати з кольорового паперу прямокутні форми, овал, заокруглюючи кути);

- виховувати почуття відповідальності, любов до прекрасного.

Матеріали: ілюстрації, папір, серветки, клей, ножиці, клейонки,

підсвічник з свічкою, таця, рушник, штори, телефон, пензлі.

Хід заняття

Вихователь: Діти відгадайте загадку:

Стоїть стовпчиком, горить вогнем, зранку сміється, а ввечері сльози течуть. (Свічка)

Ось сьогодні ми поговоримо про свічку.

Діти, для чого потрібна свічка?

(Свічка використовується для освітлення. Свічками прикрашають святковий пиріг на День народження. На Новий рік прикрашають стіл свічками. Свічками користуються в обрядах).

Вихователь: Ось бачите, як потрібна свічка людям. А зараз я запалю свічку, хай вона погорить.

(Стукіт у двері).

Вихователь: Діти, хтось до нас ще прийшов? Це мишенята Круть і Верть. (Вносить двох іграшкових мишенят). Послухайте, діти, яка історія з ними трапилась.

Побачили мишенята свічку і давай з нею гратися. Крутили-крутили її в руках, поки вона не впала і не загорівся папір, який лежав на столі. Верть перелякався і заховався під стіл. А Круть не злякався вогню і швиденько взяв, що було під руками, і накрив полум'я. Так він врятував свого товариша.

Сідайте мишенята з нами. Зараз діти, давайте розкажемо мишенятам, як правильно користуватись свічкою та поводитися в надзвичайних ситуаціях.

(Діти пригадують правила)

 1. Не можна гратися з сірниками.

 2. З запаленою свічкою гратися заборонено.

 3. Свічка повинна бути надійно закріплена.

 4. Поблизу свічки не повинно бути речей, які можуть спалахувати.

 5. Якщо щось загорілося не можна ховатися.

 6. Вогонь можна чимось накрити, залити водою, засипати піском.

 7. Якщо сталося лихо, треба подзвонити за номером 01, назвати точну адресу, ім'я, прізвище і що саме горить.

Ігровий тренінг ”01". Діти по телефону набирають 01 і викликають пожежну службу.

Вихователь: Я думаю, тепер наші мишенята більше не будуть гратися з вогнем, сірниками, будуть обережно поводитись із свічкою.

Фізхвилинка: 1-2 піднялись

3-4 усміхнулись

5-6 підтягнулись

Ми маленькі діточки,

Як маленькі свічечки

Горімо, палаємо,

Дружно підростаємо. Старанно навчаємось, Спортом всі займаємось.

Вихователь: А зараз тихенько сідайте, закрийте очі і уявіть собі, що ви знаходитесь у темній кімнаті і бачите, як горить свічечка.

(Вихователь закриває вікна шторами).

А тепер відкрийте очі і погляньте. Ви справді у темній кімнаті і ось бачите, горить свічка. На що вона схожа? Яка вона?

(Тепла, лагідна, добра, гарна. Коли не має світла - страшно, а коли запалили - стає тепло і затишно. Свічка схожа на якогось світлячка. Вона схожа на зірочку).

Вихователь: Діти, ви добре розповіли про свічку, а зараз мишенята допоможуть відкрити вікна, а я розкажу вам ось про цю свічку. Свічка ця воскова, вона є оберегом. Перед Великоднем є свято Чистий четвер. У цей день люди ідуть до церкви і приносять запалену свічку ось у такому фонарі, потім на сволоці запалюють свічку, випалюючи хрест, щоб лихо дім обминало. Свічку запалювали коли була гроза, тому називали її "громичною". Свічка оберігала дім від пожежі, хвороб. Ось бачите яка чудодійна сила свічки.

Виготовлення аплікації

А зараз зробимо аплікацію "Свічка". Давайте розглянемо зразок. З яких геометричних фігур складається свічечка? Якого кольору підсвічник? Якої форми та кольору вогник?

Спочатку візьміть маленький прямокутничок жовтогарячого кольору. Складіть його навпіл, потім ножицями відріжте куточки, заокруглюючи їх. (Нагадаймо правила користування ножицями).

Потім охайно наклейте, спочатку свічечку, а потім вогник. Користуйтеся клейоночкою і серветкою.

Самостійна робота дітей. Музичний супровід.

Підсумок заняття

 • Діти, що цікавого ви сьогодні почули?

 • Як треба користуватися свічкою?

 • Діти, ці свічечки ви можете подарувати своїм рідним або кому захочете. Це частинка тепла, воно буде зігрівати і оберігати.

5.5. "Зимонька прийшла, хуртовину принесла"

Мета:

 • систематизувати знання дітей про зимові явища: хуртовину, метелицю, завірюху і ожеледицю, про дитячі розваги взимку, про правила поведінки на вулиці взимку;

 • збагачувати словник дітей словами, які позначають різні зимові явища, розвивати зв'язне мовлення, вживаючи різні типи речень;

 • вчити дітей елементарним правилам надання першої допомоги собі та своїм товаришам при трамвах;

 • виховувати у дітей бажання допомагати тим, хто потрапив у біду, співпереживання.

Матеріал: ілюстрації; які демонструють явища взимку, розваги дітей і наслідки безпечної поведінки.

Попередня робота: Спостереження за зимовими явищами в природі вивченням віршів та прислів'їв про зиму.

Хід заняття

Вихователь: Діти, послухайте і скажіть про що ця загадка?

Стало біло навкруги

Я розтрушую сніги,

Наганяю холоди,

Води сковую в льоди,

Здогадались, я -... (Зима)

- А чому ви так гадаєте, що це зима?
Назвіть прикмети зими.

(Прийшли морози, випав сніг, стало холодно, люди вдягнулись у теплий одяг, річки покрилися льодом, сонечко світить, але не гріє; небо хмарне, птахи перебираються ближче до осель, щоб знайти корм; деякі звірі сплять).

- Про зиму, зимові явища та зимові місяці люди склали багато прислів'їв, приказок, прикмет. Які ви знаєте?

(Грудень рік закінчує, а зиму починає. Зимою сонце світить, та не гріє. Як лютий не лютуй, а на весну брів не хмур. Багато снігу - багато хліба. Два друга - мороз та в'юга. До завірюхи треба кожуха. Сніг, завірюха - вже зима коло вуха).

Вихователь: Діти, а ви любите зиму? А що саме?

(Відповіді дітей).

Ігровий момент, під музику забігає Сніговик.

Вихователь: А хто це прийшов до нас у гості?

Сніговик: Ой, діти, куди це я попав? Доброго ранку! Спасибі, діти, за те, що любите зиму. Любите гратися у сніжки, ліпити мене з такого білого сяючого, снігу. Я такий гарний, веселий виходжу. Взимку можна весело розважатись: кататися, де забажаєш, стрибати, штовхатися, сміятися, бавитись.

Вихователь: Зачекай, Сніговик, заспокойся.

- Діти; вірно каже Сніговик, як ви думаєте, чи можна так поводитись узимку? Ось, послухай, Сніговик, як треба вести себе на вулиці? Давайте розкажемо.

(Відповіді дітей: ходити обережно, не поспішаючи, обходити дуже слизькі місця, посипані піском, не торкатися взимку язиком чи вологими руками металу, бо отримаєш опік. На санчатах кататися тільки у дворі, або у парку).

Вихователь: Ось бачиш, Сніговик, наші діти знають, як треба поводитися на вулиці взимку. Послухай, що тобі ще діти розкажуть.

 • Діти, а чи можна кататися на проїзній частині дороги або обабіч неї?

Що може трапитись з дітьми? (Показ ілюстрацій).

Снігових: Та нічого з ними не трапиться! Ух, як тільки весело кататися!

Вихователь: Ні! Санчата швидко їдуть і виїдуть на проїзну частину.
Водій автобусу чи машини не встигне загальмувати, бо колеса сунуться дуже легко по слизькій дорозі. Може трапитися лихо.

Запам'ятав, Сніговик, де можна кататися?

Сніговик: Так!

Вихователь:

- Діти, а-де можна кататися на лижах?
Сніговик: О, це я знаю, знаю...

Вихователь: Почекай, краще ми тобі самі розповімо.

(Краще кататися на лижах по свіжому снігу у лісі або парку чи на шкільному спортивному майданчику).

Розгляд ілюстрацій

Вихователь: Треба дотримуватися правил безпеки, щоб не трапилося ніякої біди. (Діти повторюють правила).

- Взимку виникають різні явища природи, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дітей та дорослих.

 • Які ви знаєте зимові явища?

(Хуртовина, завірюха, ожеледиця, метелиця).

 • Ось чуєш, Сніговику, скільки є зимових явищ у природі.
  Сніговик: Так, а я і не знав.

Вихователь: Діти, давайте нагадаємо, що ж таке ожеледиця? Яке оповідання про ожеледицю ми читали? Так, "Ожеледь". Що трапилося з хлопчиком в оповіданні? (Впав і зламав ногу).

Сніговик: - Ха-ха-ха!

Вихователь: Діти, а чи можна сміятися з чужої біди? (Ні! Не смійся з чужого горя, бо з тобою таке теж може трапитися).

 • Чого не можна робити під час ожеледі?

 • Що треба робити, коли людина впала?
  (Допомогти встати, надати першу медичну допомогу).

- А що може трапитися з людьми, коли на вулиці великий мороз?
Згадайте казку, яку ви слухали.

Сніговик: А ну, розкажіть!

(Казка називається "Морозенько" П.Мирного. В ній розповідається про те, як Пилипко ходив до хрещеного батька засівати і замерз уночі. Був сильний морозний вітер, а хлопчик слабенький, він утомився, присів, став дрімати, так і замерз).

 • То ж чи можна далеко ходити, особливо взимку без дорослих?

 • Ні!

Вихователь: Давайте згадаємо, що таке хуртовина, завірюха, метелиця. Чому я назвала ці явища разом? (Тому що вітер віє, снігом мете, завиває, дме).

Розгляд ілюстрацій.

 • Хто знає вірш про хуртовину, прислів'я? (Діти розповідають).

 • А хто знає вірш про завірюху?

Вихователь: Діти, ви дуже добре впоралися з різними завданнями. Діти, а давайте уявимо, що ми з вами йдемо до зимового лісу на лижах.(Діти імітують ходьбу на лижах. Раптом падає Сніговик).

Сніговик: Ой-ой-ой! У мене травма!

- Що трапилося?

Сніговик: Рука болить. Мабуть вивих.

- Треба щось робити. Як допомогти?

(Треба накласти шину: спочатку палку, потім обв'язати шарфом або хустиною, підв'язати хусткою, притиснути до тіла, треба викликати швидку допомогу).

Ігровий тренінг: виклик медичної допомоги.

З'являється Лікар.

Лікар: Що трапилось? Ах ти неуважний, Сніговичок...

 • Що ви, діти, зробили?

(Діти відповідають).

Лікар: Ви все правильно зробили. Молодці!

Вихователь: Добрий Лікарю, залишайтеся з нами. Ми будемо далі подорожувати, а то ще може трапитися яке-небудь лихо.

 • Вирушаємо далі, а на чому поїдемо, відгадайте?

Крешуть лід, ріжуть лід,

Залишають дивний слід.

Ой, які ж прудкі вони,

Це, звичайно, ...(Ковзани)

Лікар: Ой, чомусь, у Влада щічки дуже холодні, бліді і пальчики затерпли, замерзли. Мабуть відморожуються ці місця. Як йому допомогти?

(Треба потерти ці місця вовняним шарфом чи рукавичкою, але не снігом, бо можна снігом пошкодити шкіру. Закутати чим набудь теплим і бігти додому. Вдома краще опустити пошкоджене місце у теплу воду кімнатної температури на 20 хвилин. Постраждалого треба напувати теплим чаєм).

- Дякуємо тобі за допомогу!

Сніговик: Я багато чому навчивсь у вас. Тепер я буду обережним і

уважним.

Підсумок заняття

З досвіду роботи “Центру по охороні життя та здоров’я дітей дошкільного віку” при ДНЗ №

5.6. Голосистий телефон

Завдання:

- Ознайомити дітей з телефонним апаратом, його будовою, правилами користування та історією його виникнення;

 • Навчити дітей практично користуватися телефонним апаратом (телефонувати друзям, своїм рідним, сусідам тощо).

 • Розвивати у дітей пам'ять та мислення;

 • Виховувати культуру спілкування.

Матеріал:

 • Ілюстрації до теми: "Історія виникнення телефону";

 • Телефонні апарати для проведення тренінгу.

Рекомендації до проведення навчально-пізнавальної діяльності:

 • Вихователь пропонує дітям дізнатися, чому (називає ім'я дитини) не відвідує дитячого садка. Як це можна зробити? (Розглядаються можливі варіанти: зайти до нього додому, запитати у його батьків, подзвонити по телефону).

 • Як можна передати потрібну інформацію в інше місто? (Розглядаються варіанти: написати листа, передати через іншу людину або подзвонити по телефону).

Дидактична вправа-гра: "Підбери потрібне слово"

 1. Письмове поздоровлення до свята -ЛИСТІВКА

 2. Біда, яка виникає через необачну поведінку з сірниками - ПОЖЕЖА

 3. Місце, де ходять люди і їздять машини - ВУЛИЦЯ

 4. Напис, за яким можна знайти людину в місті-АДРЕСА

 5. Кабіна, що піднімає людей у багатоповерховому будинку - ЛІФТ

 6. Він складається із цифр і є на будинках та на дверях квартир -
  Н
  ОМЕР

 7. Гучний звук, за допомогою якого можна привернути увагу,
  подзвонивши до квартири - ДЗВІ
  НОК

Складемо із виділених букв у відгаданих словах нове слово і прочитаємо його: ТЕЛЕФОН

Читання уривка із твору К.Чуковського "Телефон"

Тлумачний словник

Телефон - пристрій для передачі розмови на відстані. Що означає слово "телефон"? Теле" - далеко, "фон" - звук. Як ми дізнаємося, що нам хтось телефонує? (чуємо дзвінок).

Дзвінок - сигнал, за допомогою якого привертається увага.

Які взагалі можуть бути сигнали? (Розглядаються варіанти: сирена машин різних рятівних служб, дзвоник годинника тощо).

Будова телефону, принцип його дії, правила користування
(розповідь вихователя):
-

- У кожного телефону є свій НОМЕР. Він складається з таких же цифр, які можна зустріти на будинках та на дверях квартир. Щоб комусь зателефонувати, треба обов'язково знати номер його телефону. А коли потрібний номер телефону невідомий, що робити в такому випадку?

Всі дорослі знають, що існує спеціальна служба - довідкова. І вона теж має свій номер телефону. Можна зателефонувати за цим номером і довідатися про потрібний вам номер (для цього слід назвати адресу людини, її прізвище або назву потрібної вам рятівної служби).

Можна поставити запитання на кмітливість: як спілкувалися люди до виникнення телефону?

Екскурсія до музею.

Діти-екскурсоводи за допомогою ілюстративного матеріалу розповідають про те, як раніше люди могли обходитися без телефону.

 • Вздовж усього шляху стояли ланцюжком голосисті люди і викрикували один одному звістку.

 • Барабанщики стояли уздовж шляху та барабанили. Це означало, що хтось захворів.

 • За допомогою малого та великого вогнища козаки повідомляли про щось важливе.

 • Гонець доносив звістку на коні.

 • До лапки голуба прив'язували папірець і птах летів у потрібному напрямку.

 • Кидали у море закорковану пляшку із звісткою.

Зараз люди користуються різноманітними телефонами, які мають різнобарвний зовнішній вигляд. (Діти розглядають телефонні апарати.)

Для того, щоб зв'язатися з потрібною людиною у той час, коли сам перебуваєш на вулиці, існують телефони-автомати. З них треба телефонувати за допомогою спеціальної картки. Користуються також мобільним зв'язком. Мобільні телефони також бувають різні.

Дидактична вправа "Мій телефонний довідник".

Треба запам'ятати телефонні номери рятівних служб "01" (пожежна), “02" (міліція), "03" (швидка допомога), “04" (аварійна газова служба) і сказати, якій службі який номер належить.

Гра-тренінг "Телефонування".

Розмова по телефону з рідними, друзями. Виклик служб допомоги.

Ворогам зробить заслон

Допоможе телефон.

Дуже гарно дітворі

Треба знати номери.

Запишіть їх всіх разом,

Щоб висіли за столом.

Пам'ять номер пригадає,

Пальчик номер набирає.

Ручна праця.

Виготовлення іграшкових телефонних апаратів для сюжетно-рольових ігор у підгрупах:

 • до готового телефонного апарату виготовити цифровий диск;

 • нанести необхідні цифри на дисках;

 • виконання аплікації телефонного апарата з номерами служб допомоги;

 • виготовлення телефонного апарата у вигляді трубки з кнопковим циферблатом.

5.7. Хто такий - незнайомець?

Молодший дошкільний вік

Мета: розглянути небезпечні ситуації, що можуть виникнути при спілкуванні із незнайомою людиною, і визначити можливі дії у таких ситуаціях.

Матеріал: тематичні ілюстрації, маски Лисички, Ведмедика, Вовка, Колобка, м'яч, цукерка, іграшковий автомобіль, лялька, маски трьох Поросят, телефон, стіл, стільці, макет телевізора, двері з вічком, вікна, дитячі музичні інструменти.

5.7.1. Знайомі і незнайомі люди

Розповідь

Слово вихователя:

- У кожної людини, у дорослих та маленьких дітей є своя родина. Всі
члени однієї родини називають себе родичами. До них належать:
батько і мати, ваш братик або сестричка, бабусі і дідусі, тітки,
дядьки. Всі вони - ваші рідні, тобто "свої". Часто бувають у вашому
домі і добре вам знайомі. Окрім них знайомими вам можуть бути
близькі сусіди, добрі знайомі ваших батьків. Усі інші люди, яких ви
ніколи не бачили, вам незнайомі. Таких людей називають
незнайомцями. Ви їх не знаєте, а тому краще поводитися з ними
розумно та обережно.

Бесіда:

Запитання до дітей:

 • Хто належить до членів вашої родини? Як їх звати? Де вони живуть? Як часто ви з ними бачитеся?

 • Хто із дорослих людей (близьких сусідів, друзів вашої родини) вам знайомий? Де ви їх зустрічаєте?

 • Як звати людину якої ви не знаєте? Як краще поводитися з незнайомими дорослими?

5.7.2. Небезпечні ситуації, що можуть виникнути при

спілкуванні з незнайомою людиною на вулиці Читання

Українська народна казка "Колобок".

Бесіда, обговорення казки

Слово вихователя:

Отака собі історія. Шкода колобка. А як ви гадаєте, чому так трапилося? (Тому, що він утік із дому. Тому, що не попередив діда та бабу куди пішов гуляти. Тому, що вважав себе розумнішим за всіх).

Та коли Колобка з'їли, виходить він не найрозумніший. Хто виявився хитрішим за нього? (Лисиця)- А чому ви вважаєте, що саме лисиця - найхитріша? (Тому, що вона чіпляється не до великих, Вовка та Ведмедя, - а до маленького Колобка). А чому вона так чинить? (Великі сильніші за маленьких. Великі більше знають. Великих важче обдурити). А якби на місці маленького Колобка був його батько - дорослий Колобок, - то що зробив би він? (Спитав би , хто вона така. Не звернув би на неї уваги. Якщо вона йому незнайома, не захотів би з нею розмовляти). Так хто ж такий незнайомець? (Людина, яка не буває у нас удома. Людина, якої ми не знаємо). Вірно, людина, якої ми не знаємо - незнайомець. І якщо на зупинці до вас підійшла і почала чіплятися така людина - мерщій біжіть додому. А коли незнайома людина взяла вас за руку або зробила боляче, гучно кричіть: "Рятуйте, бандити!"

Гра-внстава "Колобок повертається"

Слово вихователя:

- А зараз давайте пограємося. Уявіть собі, що Колобок живий та здоровий повернувся до нас у місто. Як ви гадаєте, чи може Колобок у місті зустрітися з незнайомцями? Мабуть, може. Тільки то будуть не Ведмідь, Вовк та Лисичка, а хитруваті незнайомці, схожі на них.

Правила гри:

Спочатку обирають акторів - героїв казкової гри: Колобка, Вовка, Ведмедя, Лисичку. Діти одягають відповідні маски та деталі одягу дорослих людей: картуз, окуляри, хустку, годинник тощо. Вовк бере цукерку, Ведмідь - іграшковий автомобіль, Лисичка - ляльку. Всі казкові незнайомці повинні спробувати ошукати Колобка і підманути його подарунками, а діти повинні Колобкові допомогти, коли незнайомці будуть йому щось пропонувати. Діти повинні підказувати: голосно кричати ТАК" або "НІ", тупотіти ніжками.

Зображувальне мистецтво

Запропонувати дітям зробити Колобка. Перш за все розглянути можливі варіанти матеріалу: борошно, сніг, пластилін тощо. Потім розфарбувати м'яча і покласти його напроти сонечка "прохолонути".

Хід гри:

Вихователь:

- Ось біжить та й біжить собі Колобок, коли це назустріч йому незнайомець у картузі та в масці Вовка.

Вовк:

- Колобок, Колобок, а поглянь, що у мене є - цукерка! Пішли зі мною до річки, пограємось. Домовилися?

Колобок:

 • Друзі, що мені робити? Йти чи ні!?

Діти:

 • Ні! Ні! (діти голосно кричать і тупотять ніжками).
  Колобок:

 • Ні, Вовчику, ніколи мені, а пісеньку я тобі все ж заспіваю:

Я не з борошна печений,

Та один раз вже навчений,

Я від друзів утік,

Той від тебе втечу!

Вихователь:

- Тай побіг собі, покотився. Аж іде другий незнайомець у масці Ведмедя та в окулярах.

Ведмідь:

- Колобок, Колобок, а дивись, що у мене є - автомобіль! Сідай, малий, поїдемо, покатаємося. Домовились?

Колобок:

 • Друзі, що мені робити? їхати чи ні!?

Діти:

 • Ні! Ні! (діти голосно кричать і тупотять ніжками).

Колобок:

 • Ні, не поїду я з тобою, Ведмедю, а ось пісеньку заспіваю:

Я не з борошна печений,

Та один раз вже навчений,

Я від друзів утік,

Той від тебе втечу!

Вихователь:

 • Тай покотився Колобок далі. І зустрічає тіточку в хустинці та у масці Лисички.

Лисичка:

- Колобок, Колобок, а дивись, що у мене є - лялька! Мене твоя матуся просила віддати її тобі, а потім погуляти з тобою, куди-небудь піти. Пішли разом у кіно. Домовилися?

Колобок:

 • Друзі, що мені робити? Вірити чи ні!?

Діти:

 • Ні! Ні! (діти голосно кричать і тупотять ніжками).

Колобок:

 • Не вірю я тобі, Лисичко, а пісеньку все ж заспіваю:

Я не з борошна печений,

Та один раз вже навчений,

Я від друзів утік,

Я від Вовка утік,

Від Ведмедя утік,

Той від тебе втечу!

Вихователь:

- А Лисичка така хитра-прехитра. "Яка гарна пісенька, - каже, - тільки навіщо тобі, Колобок, одному тікати? Давай разом утечемо. І від тата, і від мами, і від друзів...",

Колобок:

- Друзі, що мені робити? Тікати чи ні!?

Діти:

 • Ні! Ні! (діти голосно кричать і тупотять ніжками).

Колобок:

 • А коли не треба тікати, то що ж мені треба робити?

Слово вихователя:

- Що треба робити Колобкові? Мабуть, повертатися до рідного двору, до друзів та більше ніколи і нікуди не тікати. Все скінчилося добре. Колобок живий-здоровий. Дякуючи, діти, тому, що ви допомогли йому зрозуміти просте правило: якщо до вас на вулиці чіпляється незнайома доросла людина - скоріше біжіть додому або кличте на допомогу.

Зображувальне мистецтво

Малювання у робочому зошиті за темою гри.

Бесіда за змістом гри "Колобок повертається"

 • Як треба поводитися при зустрічі з незнайомою дорослою людиною на вулиці?

 • Чому Колобок казав "Ні!" усім незнайомцям?

 • Чим схожа ця ситуація з тією, що трапилася з Буратіно при його зустрічі з Котом та Лисичкою?

Робота з батьками

Було б добре, якби діти отримали завдання розповісти батькам про те, чого навчилися у дитсадку, і відповіли у присутності батьків на тематичні запитання, запропоновані в робочому зошиті. Бажано, аби батьки також розповіли про випадки, які, можливо, траплялися з ними в дитинстві. Як вони себе поводили в подібних ситуаціях?

5.7.3. Небезпечні ситуації, що можуть виникнути, коли дитина залишається вдома одна

Читання

Англійська народна казка "Троє поросят".

Бесіда-обговорення казки

Слово вихователя:

- Ось така казочка. Поросята перемогли страшного Вовка. Хто як гадає, чому? (Тому, що вони були разом. Тому, що у них був кам'яний будинок). Добре. А хто ж побудував будинок з каменю? (Старший брат. Він багато працював, молодші брати тільки забавлялися та насміхалися з нього). Виходить, для того, щоб уміти себе надійно захистити, треба дуже багато працювати і сумлінно всьому навчатись. А зараз давайте пригадаємо, що робив старший брат, коли Вовк почав стукати у двері? (Він швидко зачинив двері на засув). Тобто, старший брат не злякався, бо він звав, що треба робити. А хто з вас зостається один? Так, зрозуміло. А хто знає, що треба робити, коли до вас стукає або дзвонить незнайома вам людина?

Конструювання "Я майструю, дім будую, як збудую – розповім!"

Запропонувати дітям збудувати свій будиночок. У навчальній кімнаті поставити стільці, стіл з телефоном, макет телевізора, дверей із дзвінком та вічком, вікна тощо.

Гра-вистава "Небезпечний дзвінок"

Правила гри:

Спочатку обирають казкових героїв - трьох сміливих та кмітливих Поросяток (можливо, із тих дітей, хто найчастіше залишається вдома один). Герої одягають свої маски і починають займатися повсякденними справами.

Вихователь виконує роль незнайомця і час від часу натискає на дзвінок.

Всі інші діти – глядачі-помічники. Вони беруть в руки дитячі музичні інструменти. Коли герої будуть робити все правильно, то глядачі повинні сидіти тихо, а коли Поросятка зроблять щось невірно, то помічники повинні стукати, грюкати і кликати на допомогу.

Хід гри:

Лунає дзвінок до першого Поросятка. Наш герой зро6ить правильно, коли, перш за все, підійде до дверей і подивиться у вічко або запитає: "Хто там?".

Вихователь:

 • Діти, а коли ви вдома самі, кому можна відчиняти двері.

Діти:

 • Своїм рідним: мамі, татові, бабусі...

Вихователь:

 • А якщо за дверима скажуть, що це прийшов міліціонер або лікар,

поштар або мамина подруга з подарунками?

Діти:

 • Треба відчинити.

 • Ні, не треба відчиняти, бо вони незнайомі люди.

Вихователь:

 • Вірно! Коли ви самі вдома, не варто відчиняти двері нікому, окрім членів вашої родини. Скажіть, а як треба відповідати на питання незнайомця, аби він не зрозумів, що ви вдома самі?

Діти:

 • Прийдіть пізніше, тато спить.

 • Зачекайте там, мама скоро прийде від сусідки.

 • Дідусь пішов прогулятися з со6акою, він невдовзі повернеться.

 • Передзвоніть по телефону, бабуся пішла до магазину.

Вихователь:

 • Вірно. Нам треба добре запам'ятати: нікому не варто розповідати про те, що ви інколи залишаєтеся самі вдома. А зараз, увага! Незнайомець продовжує дзвонити до вас у двері. Що треба робити?

Лунає дзвінок до другого Поросятка. Треба підказати, що герой зробить правильно, коли одразу вибіжить на балкон і почне кликати на допомогу. Або почне стукати яким-небудь предметом до сусідів у стінку. Чи спробує зателефонувати на роботу батькам або міліції.

Гра "Телефон-помічник"

Діти по черзі тренуються виконувати вказані дії.

Наприклад, маленький Дмитрик повинен зателефонувати за номером "02" і голосно сказати: "Я - Дмитро Пилипчук. Зостався вдома один. Хтось довго дзвонить у двері. Моя адреса: вулиця Курська, будинок 41, квартира 52".

Бесіда за змістом гри "Небезпечний дзвінок"

 • Чи треба відкривати двері незнайомим людям?

 • Чи варто розповідати про те що ви інколи залишаєтеся вдома самі?

 • Що треба зробити, коли хтось надто довго стукає або дзвонить до вас у двері?

 • Чим схожа казка "Троє поросят” із казкою "Семеро козенят"?

Зображувальне мистецтво

Малювання в робочому зошиті за темою гри.

Робота з батьками

Добре, якщо діти одержать завдання розповісти про почуте на заняттях батькам і дадуть відповіді на поставлені запитання у робочому зошиті. Важливо аби батьки навели приклади зі свого життя і проаналізували разом з дитиною можливі дії у подібних ситуаціях.

Підсумок

Закінчуючи вивчення теми "Хто такий незнайомець?", діти мають уявлення про те:

 • Що таке родина? Кого можна називати членами родини?

 • Які люди є для них знайомими, тобто "своїми", а які незнайомими "чужими"?

 • Як поводитися, коли незнайома доросла людина зупиняє дитину на вулиці?

 • Що треба робити, коли хтось незнайомий стукає у двері квартири?

 • Вміють зателефонувати батькам та до міліції.

Список літератури

1. Українські народні казки, - К-: Веселка, 1989. – 412 с.

2. Троє поросят. - К.: Літера ЛТД, 1987. – 14 с.

5.8. "Швидкий вогонь"

молодший дошкільний вік (3-4роки)

Мета: розвинути дитячі уявлення про користь вогню і шкоду, якої він може завдати, розглянути ситуації, пов'язані з пожежею, і визначити елементарні правила поведінки в таких ситуаціях.

Реквізити: стільці для дітей, іграшковий телефон, сірники, папір, іграшкова плита, елементи костюмів пожежника, лікаря, військового та міліціонера, маски або костюми Зайчика, Їжачка, Зайчихи, відра з піском та з водою, ополоники, ложки, лава, дощечка, мотузка, зошити для малювання, олівці та фломастери.

Ситуації пов’язані з виникненням пожежі

Розповідь.

Слово вихователя:

- Діти, підніміть руки ті, чия мама сьогодні вранці готувала сніданок на газовій плиті і запалювала вогонь. А хто може мені сказати, вогонь - це наш друг чи ворог? Як він допомагає людям? А коли може заподіяти шкоду? Сьогодні ми з вами спробуємо в усьому, розібратися, але спочатку послухаємо казочку.

Читання

Снігуронька

Російська народна казка

Усяко на світі буває, про всяке й казка розповідає. Були собі дід та баба, мали вони всього вдосталь, а дітей не було. Дуже вони сумували та журилися.

Одного разу взимку випало снігу по коліна. Сусідські дітлахи на вулицю висипали - на санчатах з гір спускалися, в сніжки гралися, та ще й сніговика почали ліпити. Подивився на них дід у віконечко тай каже бабі:

- Чого, стара, зажурилася, на чужих діток глядячи? Ходімо й ми

розгуляємось, зліпимо снігову бабу

А баба йому відповідає:

- Що ж, ходімо, старий, на вулицю. Тільки нащо нам бабу ліпити - добре з тебе й мене одної, виліпимо собі краще доньку Снігуроньку.

Сказано – зроблено. Пішли старі в город і почали снігову доньку ліпити. Зліпили дівчинку, замість очей їй сині намистинки вставили, з червоної стрічечки ротик. Така гарна вийшла донька - Снігуронька!

Дивляться на неї дід та баба не надивляться, милуються не намилуються.

А в Снігуроньки ротик усміхається, волоссячко завивається. Ворухнула Снігуронька ніжками-ручками, з місця зрушила та й пішла по городу до хати.

Дід та баба так і скам'яніли.

- Ой, - кричать, - та це ж у нас і справді донечка жива! Снігуронька дорога!

І до хати кинулись. Що вже радощів було!

Росте Снігуронька не днями - годинами та що день, то кращою стає. Дід та баба на неї не намилуються. Снігуронька з себе - мов сніжинка біла, очі - мов сині намистинки, русява коса до пояса. Тільки рум’янцю на щічках нема, але й так дуже гарна Снігуронька!

От прийшла весна ясна, понабухали бруньки, полетіли бджілки в поле, заспівав у небі жайворонок. Усі хлоп'ята радісінькі, дівчата веснянок співають. А Снігуронька засумувала, невесела стала, все у віконечко давиться й сльози ллє.

От настало й красне літечко, розцвіли квіти в садках, заколосився хліб на полях... Ще дужче Снігуронька засумувала, все від сонця ховається, все б їй в холодок та затінок, а ще краще - під дощик, Дід з бабою бідкаються:

- Чи здорова ти, донечко?

- Здорова я, бабусечко.

А сама все в куток ховається, на вулицю вийти не хоче, Одного разу зібралися дівчата в ліс по ягоди - по малину, по чорниці, по червоні суниці-Стали й Снігуроньку з собою кликати:

- Ходімо та й ходімо, Снігуронько!

- Ходімо та й ходімо, подруженько!

Неохота Снігуроньці до лісу йти, неохота під сонечко.

А дід з бабою кажуть:

Іди, іди, Снігуронько, іди, іди, дитиночко, повеселися з подружками! Взяла Снігуронька козубок, пішла в ліс з подружками. Подружки по лісі ходять, вінки заплітають, пісень співають.

А Снігуронька знайшла холодний струмочок, біля нього сидить, у воду дивиться, пальці в бистрій воді мочить, краплинками, мов перлинами, грається.

От і вечір прийшов. Розгулялися дівчата, вінки на голову понадівали, розклали вогнище з хмизу, почали через вогнище перестрибувати.

Неохота стрибати Снігурочці. Та пристали до неї подруженьки. Підійшла Снігуронька до вогнища, стоїть, тремтить, в лиці ні кровинки нема, русява коса розсипалась...

Закричали подруженьки:

- Плигай, плигай, Снігуронько!

Розбіглась Снігуронька й плигнула... Зашуміло над вогнем, застогнало жалібно - і не стало Снігуроньки. Потягнулася пара біла над вогнищем, звилася легкою хмаринкою і полетіла в піднебесну височінь.

Розтанула Снігуронька...

Бесіда-обговорення казки

Слово вихователя:

 • От ми і послухали казочку. А тепер подумайте і скажіть мені, чому із Снігуронькою трапилась біда? (Тому що вона була зроблена із снігу, стрибнула через вогонь і розтанула. Вона не знала, яка небезпека може бути від вогнища).

 • Виходить, щоб з вами не трапилося біди, ми повинні все про вогонь знати і вміти з ним поводитися. А хто відповість яка людям користь від вогню? (На вогні готують їжу. Коли в печі розпалюють вогонь, то в хаті стає тепло. Коли вночі запалюють вогонь, то навколо стає світло),

 • А яку шкоду може вчинити вогонь? (Вогонь може скоїти велику пожежу, спалити будинок і цілий ліс. У вогні можна загинути.)

 • Правильно! Звідки ж з’являється вогонь? (Вогонь може виникнути від сірника або запальнички. Він буває на плиті, коли мама готує їжу, а ще з’являється тоді, коли розпалюють багаття.)

 • Діти, Як ви гадаєте, що таке пожежа? (Це коли вогонь дуже великий і сильний; коли його не можна самому загасити і треба викликати пожежників.)

 • А чому виникає пожежа? (Тому що, коли діти граються з сірниками, з'являється вогонь, вони лякаються і тікають, а вогонь спричиняє пожежу. Тому що, коли покласти на гарячу плиту які-небудь речі, вони можуть загорітися. Тому що, коли підпалити папір, траву, сухі гілки, то може загорітися ліс.)

 • Тож, діти, що треба робити, щоб запобігти лиху? (Не чіпати сірники. Не підпалювати папір, траву, сухі гілки тощо. Не гратися біля багаття, гарячої плити. Не вмикати без дорослих праску, пральну машину, телевізор та інші електроприлади.)

Гра “Підкажи слово”

О.Б.Лоза

Щоб здоров'я діткам мати

Та уникнути біди,

Треба правила ці знати,

Пам'ятати їх завжди.

Як немає поруч мами,

То вирішуйте самі:

Можна гратись сірниками?

Кожен скаже вірно: НІ!

В лісі вогнище розклали

Для забави навесні.

Аж до зір воно палало.

Так робити можна?.. НІ!

Телевізор увімкнули, . Подивились тай пішли.

Тільки вимкнути забули.

Так і треба, діти?.. НІ!

На плиті вогонь палає.

Мама вийшла, ви одні.

Коли хтось вогонь займає.

То він вірно робить?.. НІ!

Тож, щоб сонечку радіти

І дорослим і малим,

Від пожежі треба вміти

Захищатися самим.

Гра-вистава "Друг чи ворог"

(Дійові особи: Їжачок, Зайчик, Зайчиха).

Вихователь: не за горами високими, не за морями глибокими, а біля лісу, на лузі зустрілися друзі (заходять Їжачок, Зайчик та Зайчиха).

Їжачок: Слухай, Зайчику, як ти гадаєш, вогонь нам ворог чи друг?

Зайчик: А давай запитаємо у моєї мами. Матусю, ось скажи: вогонь нам друг чи ворог?

Зайчиха: Звичайно, друг і надійний помічник. Ось я зараз приготую на плиті обід, пригощу вас, і ви зрозумієте, яка від нього користь.

Їжачок: А ще вогонь дає тепло.

Зайчиха: Правильно діти, але коли з ним необережно поводитися, він може стати дуже небезпечним ворогом і завдати великої шкоди.

Зайчик: От бачиш, Їжачок, як все просто. Пішли обідати (Їжачок, Зайчик та Зайчиха виходять з кімнати).

Слово вихователя: Поки наші друзі обідають, подумаємо разом, яка ще користь від вогню. (Відповіді дітей).

(3аходять Зайчик та Їжачок).

Вихователь: А зараз ми перевіримо, хто з вас може відгадати загадку.

Зайчик: Ну, Їжачок, читай скоріше.

Їжачок: Скільки б не їв, ніколи ситим не буває. Хто це? Може, корова?

Зайчик: Та ні, вона, коли гарно попаcеться, то лежить собі спокійно.

Їжачок: То, може, це верблюд?

Зайчик: Ні! Верблюд, як наїсться і нап'ється, то може тиждень нічого в рот не брати. А тут сказано, що скільки б не їв, а ситим не бува. То, може, діти знають правильну відповідь на цю загадку?

(Відповіді дітей)

Якщо діти не знаходять правильну відповідь ("Вогонь"), вихователь повинен допомогти їм зробити висновок із гри.

Було б добре зупинитися на питаннях:

 • Чому не треба брати сірники?

 • Чому не слід підходити до багаття та підпалювати суху траву, папір тощо?

 • Чому не варто гратися біля гарячої плити та торкатися її?

Доцільно провести екскурсію на харчоблок дошкільного закладу, показати дітям плиту, щоб вони відчули тепло та жар від неї.

Слово вихователя: Діти, сьогодні ми з вами дізналися, що вогонь може бути не тільки другом, а й ворогом. І щоб не виникло пожежі та не скоїлося лиха, треба завжди виконувати прості правила:

* Не чіпати сірники.

* Не підпалювати папір, траву, сухі гілки тощо.

* Не гратися біля багаття та не кидати в нього різні предмети.

* Не гратися біля гарячої плити та не торкатися її.

* Не вмикати без дорослих праску, пральну машину, телевізор та інші електроприлади.

Образотворче мистецтво

Малювання за темою заняття.

Робота з батьками

Діти отримують завдання розповісти вдома про все побачене і почуте у дитсадку. Бажано, щоб дорослі навели приклади з особистого життя, якщо такі були, та розповіли про те, як вони діяли у подібних випадках. На закінчення дорослі повинні змоделювати ситуацію та оцінити поведінку дитини у такій ситуації як "добре" або "що не зовсім добре".

6. Кращий досвід педагогічних працівників дошкільних закладів Тернопільської області

ДНЗ № 6 «Іскринка»

м. Тернопіль

Вихователь: Сапига З. П.

Серія занять

6.1. "Коли я сам удома"

Мета: ознайомити дітей з небезпеками, які можуть підстерігати вдома; вчити вибирати безпечні місця та предмети для гри; формувати вміння та навички, які допоможуть уникнути небезпечних ситуацій під час відсутності дорослих; виховувати у дітей о6ережність, вміння вчинити розсудливо в різних життєвих ситуаціях.

ЗАНЯТТЯ 1. "Наші помічники".

Програмовий зміст: продовжувати знайомити дітей з правилами безпечної поведінки біля предметів побуту та вжитку (праска, водопровідні крани, кухонні прилади та інше). Вчити правил 6езпечної поведінки з ними та контролю з боку дорослих.

Словник: електрик - людина, що стежить за роботою електроприладів, ремонтує їх.

Пожежник - гасить пожежу, стежить, щоб вона не виникла.

Матеріал: ілюстрації, художнє слово (загадки, вірші), дидактична гра "Чарівні телефони".

Хід

Бесіда:

1. Поясніть, чому так кажуть: "Вогонь - біда і вода - біда, а без вогню і без води ще більше біди".

2. "Наші помічники" - бесіда про користування предметами побуту.

 • Що було б, якби не стало вогню? Води? Електрики?

 • Для чого вони потрібні людям?

 • Які електроприлади є в нашій групі? А у вас вдома?

 • Чи зручно людям з такими помічниками?

 • Що може статися через недбале поводження з нашими помічниками (якщо забули закрити водопровідний кран; вимкнути чайник чи праску та інше)

3. Закріплення віршованих правил безпечної поведінки з газо- і електроприладами.

Вогню боятися не треба,

Якщо порядок в домі в тебе,

Магнітофони, праски, печі

І телевізор, й газоплита –

Пожежа в дім не завіта.

Якщо підете в гості з дому

Надовго до своїх знайомих,

Про газ та струм не забувайте:

Ретельно все перевіряйте

І прилади всі вимикайте.

ЗАГАДКИ

Л.Коваль

Що дім освітлює щоднини,

Без полум'я вечерю зварить,

Працює в електромашинах,

А необачних сильно вдарить?

(Струм)

Що прозоре, прохолодне

Напува кого завгодно?

Вмиє дуже-дуже чисто

Малюка, машину, місто.

(Вода)

Що зараз майже в кожнім домі

Є необхідним безперечно,

Бо варить їжу всім без втоми?

Хоч він отруйний, небезпечний,

Ним користуємось щораз...

Вже здогадалися? Це...

(Газ)

4. Дидактична гра "Чарівні телефони".

Мета: закріплення номерів телефонів служб безпеки (01, 02, 03, 04).

ЗАНЯТТЯ 2. Незнайомець. Наші дії.

Програмовий зміст: знайомити дітей з правилами безпечної поведінки з незнайомими людьми вдома і на вулиці, виховувати обережність і обачність.

Матеріал: ілюстрації, папка-пересувка з правилами для дітей і батьків "Наодинці - вдома".

Хід

 1. Розгляд ілюстрацій "Незнайомець. Наші дії", бесіда за ними.

 2. Розв'язання проблемних ситуацій (за ілюстраціями).

Ситуація "Батьків немає вдома, задзвонив телефон, хлопчик підняв слухавку і якась жінка запитала чи є мама вдома". Як діяти хлопчикові?

Варіанти відповіді: (або правила безпечної поведінки)

 • сказати, що мама зайнята чи спить і попросити зателефонувати пізніше;

 • взагалі не піднімати слухавку;

 • ні в якому разі не називати домашню адресу і не казати, що вдома нікого немає;

 • не називати свого імені або імені того хто телефонує, можна легко помилитися.

Ситуація "Ти вдома один. В двері подзвонили: "Відкрийте, міліція!" Як діяти?"

Варіанти виходу із ситуації:

 • не відчиняти двері нікому, навіть якщо ці люди називають себе працівниками міліції або комунальних послуг ("Ми з ЖЕКУ");

 • зателефонувати батькам на роботу;

 • якщо помилково відкриті двері і не можете їх закрити через поставлені ноги, то скористайтесь чимось важким, чи направте зловмисникові струмінь аерозолю;

 • не відчиняти двері на відповідь "Я", треба попросити назвати ім'я повністю;

 • ніколи не відчиняти двері не подивившись у вічко і не спитавши, хто прийшов.

Ситуація "Ти вийшов винести сміття. На сходах незнайомий чоловік взяв тебе за руку і запропонував піти подивитися на маленьке цуценя." Твої дії?

Варіанти відповіді:

 • потрібно нанести несподіваний удар відром для сміття, а тоді втікати і волати: "Пожежа! Горимо".

 • якщо незнайомець намагається затиснути рота, то вкусити за руку;

 • привернути до себе увагу людей волаючи: "Це не мої батьки! Я їх не знаю!"

3. Дидактична гра "Розкажи і поясни".

Мета: вивчити правила поведінки в екстремальних умовах.

4. Читання вірша Н.Красоткіної "Особиста безпека".

ЗАНЯТТЯ 3. "Скарби дитячих кишень".

Програмовий зміст: дати поняття про функціональні призначення предметів (ґудзик, намистинка, голка, цвях, насіння рослин), які можуть зашкодити здоров'ю.

Матеріал: різноманітні дрібні предмети, загадки про предмети, малюнки із зображеними предметами.

Хід

1. Бесіда про дрібні предмети (ґудзик, намистинка, голка, цвях, горошина, насіння рослин), розгадування загадок про них.

2. Розглянь предмети, зображені на малюнку:

 • Як ти гадаєш, чому з ними треба бути обережними?

 • Назви предмети, які тут зображені. Чи потрібні вони людям і для чого?

 • Чому художник зобразив їх на одному малюнку?

 • Чому не можна гратися голкою, ножем?

 • Що станеться, якщо горошинка чи намистинка попаде в ніс або в вухо?

 • Чи можна брати ґудзик чи монету до рота?

3. Колективне виготовлення стенду "Скарби дитячих кишень".

ЗАНЯТТЯ 4. "Ліки - друзі чи вороги"

Програмовий зміст: дати дітям елементарні уявлення про ліки, користь, яку вони приносять, як допомагають боротися зі шкідливими мікробами, що проникли в організм; застерегти від небезпеки, що пов’язана з неправильним вживанням ліків; формувати навички особистої гігієни з метою запобігання різним хворобам.

Матеріал: аптечка, ліки, бинт.

Хід

1. Бесіда "Чому люди хворіють"

 • Чому ви хворієте? (від переохолодження; від перегрівання; тому що в організм потрапляють мікроби).

 • Яких правил слід дотримуватись, щоб шкідливі мікроби не потрапили в організм?

2. Розгляд ліків в аптечці та закріплення правил надання першої допомоги при порізах і укусах комах.

 • Ти повинен вміти надавати першу медичну допомогу, коли хтось порізався, обпікся, обморозився, вдарився. Для цього треба мати аптечку.

 • Які з цих ліків тобі відомі?

 • Коли їх використовують і які їхні лікувальні властивості?

3. Бесіда-розповідь "Ліки - друзі чи вороги?"

 • Які предмети з аптечки можна брати самому?

 • Чи можна самому приймати таблетку чи мікстуру? Чому?

 • Як треба поводитись з невідомими ліками, що не мають етикеток або зі стертою назвою?

4. Практична діяльність.

 • Перев'язування порізів.

 • Надання першої допомоги при носовій кровотечі.

ДНЗ № 20 «Берізка»

М. Тернопіль

Вихователь: Діхтярук Р. І.

Конспект-заняття

6.2. "Сірник маленький, а біда велика"

(Старша група)

Програмовий зміст: закріпити знання про небезпеку гри з сірниками, вогнем. Формувати вміння використовувати раніше набуті знання, висловлювати свої думки реченнями різних типів. Активізувати у мовленні дієслова. Розвивати увагу, мислення, зв'язне мовлення. Виховувати потребу повсякденного дотримання правил пожежної безпеки.

Обладнання: ілюстрації до казки Т.Коломієць "Козенята і вогонь", матеріал для малювання.

Хід занятгя

Вихователь:

- Дорогі діти! Нас оточує така краса, такий простір, стільки радості і щастя. Як же важливо все це зберегти таким, як воно є. Не знищити, не зруйнувати, а залишити землю такою чудовою для інших людей. А це у великій мірі залежить від нас самих, як ми будемо себе поводити, виконувати правила поведінки, як ви будете любити і берегти навколишній світ.

Відгадайте загадку:

Темний, тепленький будинок,

Мешкає там сто іскринок.

Якщо з ними пустувати –

Можна неприємність мати.

Лиш єдина пройде мить –

І навколо все згорить...

Як ім'я у тих іскринок,

Що сховав темний будинок?

(Сірники)

Сьогодні ми поговоримо про сірники, вогонь і про те, чому не можна з ними гратись.

Послухайте, що трапилось з хлопчиком Васильком.

Читання вірша "Сірник маленький, а біда велика"

Мама з татом наказали сірників не брати,

А самі пішли поле орати.

Залишивсь вдома Василько.

Що йому робити?

Тут коробочка знайшлася...

Чи не запалити?

Але вдома неможливо,

Бо ж казали тато, щоб у хаті

Навіть в руки сірників не брати!

Хлопець шапку натягає,

Йде за скирту Вася.

Чирк! Сірник упав в солому,

А та зайнялася.

Вася дуже налякався

І почав тікати.

А соломі цього треба -

Почала палати!

Поки люди позбігались

Та стали гасити,

То й соломи не лишилось.

Що вже тут робити?

Чим корову годувати?

Чим він тільки думав?..

Врятували люди хату

І знайшли Василька,

Що забіг у ліс від страху,

Бо накоїв лиха.

От! Сірник який маленький,

А біда - велика!

 • Чому сталося лихо?

 • Як ви розумієте вислів "Сірник маленький, а біда - велика"?

Якось мені довелося спостерігати таке: влітку хлопчаки спускали з балкону паперові літачки. Але перед тим, як пустити, літачок підпалювали.

Як ви гадаєте, це хороша гра? Чому вона могла стати причиною страшного лиха?

Запам'ятайте!

"3 вогнем погані жарти - жартувати з ним не варто".

Говорять, що вогонь може бути добрим, а може бути злим, що він допомагає...

 • Коли вогонь добрий? У чому він може допомагати?

 • А коли несподівано почалась пожежа, що потрібно робити? Навіщо потрібно кликати на допомогу дорослих?

 • Чи можна ховатись, коли виникла пожежа? Чому?

 • Чому ігри із сірниками називаються небезпечними?

 • Який номер пожежної охорони?

Давайте виведемо правила:

1. Як залишиш сірника - може трапитись біда.

2. Від вогню ти не ховайся, а тікай і клич людей.

3. 01 ти викликай і адресу свою дай.

Ви трішки стомились, давайте пограємо у гру "Хто швидше загасить вогонь?"

Поділимось на дві команди.

Завдання:

На двох кубах горять свічки.

З великого відра потрібно перенести воду в маленьке відро. Яка команда швидше перенесе воду, та "гасить свічку" і виграє.

- Пригадайте казочку, яку ми вивчили про пожежу. Як вона називається?

Діти: "Козенята і вогонь".

Вогонь працював у кози у печі -

Варив їй куліш, випікав калачі.

Вона ж годувала щоранку малят -

Трійко біленьких своїх козенят.

Ось мамі вже з дому рушати пора,

Лишається в хаті сама дітвора.

- Ми будем слухняні, - синок запевня.

Куди ж це найменше спішить козеня?

Воно потихеньку взяло сірники

І вогник маленький пуска між тріски.

- Ану, як у мами моєї гори! –

І ось уже дим потягнувсь до гори ...

Сердитий вогонь розходивсь, гоготить!

Сестричка з найменшим сховалась умить.

А брат не злякавсь: - Нуль-один подзвоню!

Врятують пожежні і нас від вогню.

- Алло! Загорілася хата в кози!

Адреса: Діброва, провулок Лози.

А номер в нас другий. Скоріше сюди!

Мерщій порятуйте від злої біди!

Спішили сусіди - Лисиця й Ведмідь,

І Заєць - відомий усім скорохід.

І мчали в машині ген-ген із гори

Пожежні умілі і мужні - бобри.

Вогонь не давався, пручався, шипів,

Сердитий вогонь погасать не хотів –

Не дуже він любить сидіть у печі,

Варити куліш і пекти калачі.

Пожежу згасили. Живі малюки.

І каже Бобер: - Не беріть сірники!

І мовить коза: - Пам'ятайте завжди,

Що гра із вогнем приведе до біди!

Запитання до дітей:

 • Що стало в будиночку кози причиною пожежі?

 • Чи можна ховатись, коли виникла пожежа?

 • Яким змальовано вогонь, яким ви уявляєте його собі?

А зараз давайте намалюємо епізоди із казки "Козенята і вогонь".

Самостійна робота дітей.

Створення вернісажу "Неслухняні козенятка". Діти викладають свої малюнки по розгортанню сюжету казки.

ДНЗ № 16 «Сніжинка»

м. Тернопіль

Вихователь: Василина М. В.

Конспект-заняття

6.3. «Подорож у місто небезпек»

(Старша група)

Мета: ознайомити дітей з правилами безпечної поведінки на вулицях міста, у транспорті, під час зустрічі із незнайомими людьми; привернути увагу до небезпечних ситуацій, що можуть, виникнути; нагадати про необхідність дбайливого ставлення до свого здоров'я і життя.

Розвивати увагу, спостережливість.

Хід

Сьогодні діти ми помандруємо з вами у місто, але воно незвичайне, а казкове. Під час нашої мандрівки ми маємо знайти і виправити усі негаразди, що трапились з казковими героями. А ось і наш автобус. А для того, щоб сісти на місце, ми водієві маємо показати квиток. А замістъ квитка буде правило, як себе потрібно вести в транспорті.

1 дит.: Заходити потрібно не штовхаючись.

2 дит.: Поки з автобуса не вийшли пасажири, заходити не слід.

3 дит.: Зайшовши, сідаєш на вільне місце, але якщо є старші за тебе люди, чи люди похилого віку встань і запропонуй своє місце.

4 дит.: Не висовуйся з вікна і не кидай звідти нічого.

5 дит.: Не заходь у переповнений транспорт з громіздкими речами.

6 дит.: Не вчиняй у транспорті сварки, умій володіти собою у будь-якій ситуації.

7 дит.: Не притуляйся до вхідних дверей, це небезпечно.

Водій: Ну що ж, бачу правила ви знаєте і я залюбки вас повезу.

- Діти сідаютъ на стільчики. (Під час уявного руху автобуса діти співають пісеньку "Ми їдемо"...)

Водій: Обережно двері відчиняються, провулок Лісовий.

(біля хатинки стоїть мама Коза).

Вихователь: Як ви гадаєте, героїня якої казки нас зустрічає?

Чого вона сумна і плаче?

Хто забрав її козенят?

Чому трапилась біда?

Як можна заподіяти лиху?

Щоб ви вчинили на місці козенят?

У яку службу маємо звернутися, щоб допомогти матусі-Козі?

Подзвони Андрійку по необхідному номеру і виклич на допомогу. (Дитина дзвонить на 02 і повідомляє про біду).

Правило 1:

Хоч ви зовсім ще малята,

Але пам'ятайте

Люди ви, не козенята,

Правила вивчайте!

Якщо ви самі удома,

То запам'ятайте:

Ви людину незнайому

В дім свій не пускайте.

Вихователь: А нам час далі у дорогу.

(Діти сідають на стільчики, замістъ дорослого - водія сідає дитина, імітуючи його рухи).

Водій: Обережно, двері відчиняються, вулиця квіткова. (Стоїть квітка - будиночок Дюймовочка, а ляльки не має).

Вихователь:Бачу тут також без нашої допомоги не обійтись.

Як звали маленьку дівчинку, будинком якій служила квітка? Хто викрав Дюймовочку?

Через яку необачність трапилося лихо?

По якому номеру маємо подзвонити, щоб повідомити про те, що трапилось(02).

Подзвони, будь-ласка, Оленко, розкажи що трапилось і виклич на допомогу.

Правило 2.

Двері й Вікна зачиняйте,

Кожен раз, постійно!

Правило запам'ятайте,

І живіть спокійно.

А нам час їхати далі,

(Діти сідають в уявний автобус)

Щоб дорога довгою не була, відгадайте загадки:

 1. Кожен знає перехожий

Перехід на ... схожий

(Зебра)

2. Має хто три різних ока

Та ще й дивиться з висока?

Ними він весь час моргає

Що за звір хто відгадає?

(Світлофор)

Водій: Обережно двері відчиняються. Площа світлофора. (на стільчику сидитъ зайчик біля нього багато іграшкових машинок).

Вихователь:

Стрибав через вулицю

Неуважний зайчик.

Неуважний зайчик

Потрапив під трамвайчик

Тепер сидить мале зайчатко

Зламав собі він двоє лапок.

Чому зайчик не уважний?

Як ви гадаєте з яких причин трапилась дорожня пригода?

Чи трапилось би лихо якби зайчик переходив на зелене світло?

Якби переходив, де дорожній перехід?

Кого потрібно викликати, щоб допомогти зайцю? (Лікаря)

Який номер маємо набрати? (03)

Виклич, будь-ласка, Насте швидку допомогу.

Правило 3. Щоб здоровим завжди бути,

Треба добре те збагнути,

Що дорога, безперечно,

Дуже й дуже небезпечна!

Так як правила ти знаєш,

І щодня їх пам'ятаєш,

То звичайно, що тоді

Де узятися біді?

Ну що ж, ми й тут допомогли.

Час вирушати й далі.

(Діти сідають на місця, проводиться гра "Школа екстрималь-

Петрика П’яточкіна")

1. Грався Петрик сірниками

Вдома не було ні тата, ані мами

Запалала ковдра вмить

Куди треба подзвонить. (01)

2. Якось наш Петрусь зустрів пірата,

Той почав у нього гроші вимагати.

Щоб не трапилось біди, який номер набери? (02)

3. Ой чому Петрусь наш плаче

Він собі порізав пальчик

Щоб не трапилось біди,

Який номер набери? (03)

4. Якось Петрик в кухні був

Запах газу там відчув

Щоб не трапилось біди

Який номер набери? (04)

Водій: кінцева зупинка вулиця Садова.

(На столі настільний театр "Червона Шапочка", будинок, ліжко, бабуся, ліс, Червона Шапочка, іграшкова газова плита, на ній чайник).

А чий це будинок, давайте постукаємо.

Баба: "Смикніть за мотузок, двері відчиняться".

Вихователь: А де ж твоя онучка бабусю?

Баба: Пішла до магазину купити бубликів, до чаю, бо чайник вже на плиті.

Вихователь: Діти правильно зробила Червона Шапочка? Чому? Як би ви вчинили? Чи залишили б ви чайник без нагляду? Що могло трапитися не підійшли б ми? Яку службу викликають під час пожежі? Її номер?

Правило 4.

Знай: пожежа -

То не жарти

Пам'ятати всім це варто!

Вихователь: Ми сьогодні зробили багато добрих справ,

І нам слід повертатися до дитячого садочка,

Тому що ми проґавимо заняття з фізкультури,

До спортивного залу кроком руш.

ДНЗ №2 “Колобок”

м.Тернопіль

Вихователь Кравчук С.І.

Конспект - заняття

6.4. "Чудодійні вітаміни"

Для дітей старших груп

Музика. З'являеться гном.

Гном: Добрий день любі малята. Я дуже радий вас вcix бачити. Малята, а ви любите казки? Сьогодні я з задоволенням розповім вам дуже цікаву казочку. А про кого ця казка ви дізнаєтесь відгадавши мої загадки.

- Хто це зранку на току все співає ку-ку-рі-ку! Вірно, півник! А ця про кого?

- Куд-ку-дах, куд-ку-дах, знесла яйце, як кулак.

Ага, це про курочку. Молодці, малята! А зараз сідайте гарненько, казка розпочинається.

Біля річки, над водою стояв co6i дім казковий. Там півень з куркою-сестрою немало літ жили у нім. .

Музика. Виходить сонце. (закріплюється на ширмі).

Курка: Ко-ко-ко! Пора вже людям звістити, що почався новий день.

Сонечко вже зійшло. Вийде, проспіває своє голосне: ку-ку-pi-кy! Півень лежить на ширмі, під головою у нього подушка.

Півень: Та я ще не виспався, спати хочу.

Курка: Любчику, братику, золотий наш голосок, проспівай.

Півень встає співає захриплим голосом.

Півень: Захрип я.

Курка: Дгги, давайте допоможемо заспівати півникові ку-ку-pi-кy!

Діти: Ку-ку-pi-кy!

Курка: I тo6i не соромно? Поглянь, півнику, як діти гарно співають.

Півник: Кажу ж тo6i захрип.

Курка: Невже захрип? А я тобі ось яєчко свіженьке знесла, щоб горличко змастив. (дає. Півник п'є)

Курка: Ну що, покращало?

Півень встає i кричить.

Півень: Ой-ой-ой!

Курка: Що таке? Що знову трапилося?

Півень: Не можу встати. Лапка болить. Ти ж не знаєш, що вночі! прилітав комар i наступив мені на лапку. Ой-йо-йой! Як болить.

Курка: Та невже комар був такий великий та сильний?

Півень: Ще й який великий! А сильний який!

Курка: Півнику, а ти не вигадуєш?

Півень: Hi.

Курка: А якщо я в дітей запитаю?

Півень: Ко-ко-ко! Спробуй. От знову не віриш.

Курка (до дітей): Діти, хіба це правда? Хіба може комар віддавити лапку півникові? Півнику, тобі не соромно?

Півень: Ну, гаразд, проспіваю.

Музика. Півник летить, сідає на тин і співає,

Курка: Ну, молодець, півнику. Вже пора сніданок готувати, я піду піч топити, а ти іди дров нарубай!

Півень: Гаразд, я швидко!

Музика. Півень іде з сокирою, рубає дрова,

Півень: Що це там шкребеться? (Помічає Зайця, який йде з іншого боку з кошиком в лапках)

- О, зайчик! Привіт, довговухий! Що квіти збираєш?

Заєць: Та ні, черемшу на салат. Знаєш, як корисно! Особливо навесні, коли так не вистачає вітамінів!

Півень: Пограйся зі мною трішки, подивись, яка погода чудова.

Заєць: А мама сказала, що спочатку діло потрібно зробити, а тоді вже гратися і розважатися.

Півень: А робота - не вовк, в ліс не втече!

Заєць: (злякано): Де вовк?

Півень: Ха-ха-ха! Та, який там вовк! Це ж народне прислів’я таке.

Заєць: Який ти розумний, півнику! Гаразд, давай, гратися! А в яку гру?

Півень: В доганялки.

Музика. Півень з зайцем грається. Раптом півень падає,

Заєць: Що з тобою півнику?

Півень: В мене в голові паморочиться. В очах темно.

Заєць: А йти можеш?

Півень: Зовсім сили немає.

Заєць: А може я курочку покличу! Курочко, курочко! Не чує. Малята, допоможіть усі разом.

Діти: (Гукають. Курочка приходить).

Курка: Що трапилось? Що з тобою, півнику, любий мій братику?

Півень: Мені погано, сил зовсім немає.

Курка: Зайчик, допоможи, будь ласка, мені відвести півника додому. Я викличу лікаря.

Музика. Курочка і зайчик ведуть півника додому,

Курка: Ти лягай, півнику, а я подзвоню в лікарню, викличу лікаря Пігулкіна. (тримає в лапах телефону трубку). Це лікарня? В мене півник захворів. Що болить? Голова крутиться, сил немає. Адреса? Діти, а яка в нас адреса? (Діти відповідають).

Курка: (Повторює адресу). А зараз, що робити, лікарю? Напоїти чаєм з медом та лимоном, зміряти температуру? Дякую.

Курка дає півнику термометр.

Курка: Півнику хочеш їсти?

Півень: Ні!

Курка: Ти ж з самого ранку нічого не їв.

Півень: В мене немає апетиту.

Курка: То хоч чаю попий з медком та лимоном.

Півник п’є чай.

Курка: Давай, термометр (дивиться). Температура нормальна.

Стук в двері, заходить лікар Пігулкін.

Лікар: Лікаря викликали?

Курка: Так, так, викликали, заходьте.

Лікар: Де наш хворий? Почнемо огляд. Зараз послухаємо (дістає з сумочки стетоскоп). Дихай, не диxай... (мне півникові живіт). Живіт м'який (дістає шпатель). Відкрий ротик і скажи: - А-а-а.

Півень: У-у-у.

Лікар: Не бійся, я нічого поганого тобі не зроблю. Чого ти так тремтиш?

Півень (відкриває ротик): А-а-а.

Лікар: Горличко чисте. А температура є?

Курка: Ні, Лікарю, а чим наш півник хворий?

Лікар: Авітаміноз. Навесні це звичайне явище.

Курка: А це не страшно? Поясніть.

Лікар: Якщо півник слідкуватиме за своїм здоров'ям, буде робити зранку зарядку, обливатиметься водою, вживатиме вітаміни то все швидко нормалізується.

Курка: А що таке вітаміни?

Лікар: Це корисні речовини, які містяться в різних продуктаx. Таких, як морква, яблука, лимон, мед, молочні продукти. Зрозуміла?

Курка: Та ніби зрозуміла.

Лікар: Якщо зрозуміло, тоді я хочу вас перевірити в грі.

Ведуча проводить гру "Корисне, не корисне".

(Якщо ведуча називає продукти багаті на вітаміни: капуста, буряк, петрушка, часник, цибуля... - діти плескають в долоні. Якщо продукт не містить в собі вітамінів: торт, цукерки, тістечка, - діти не плескають).

Курка: нашому півнику щось вже зовсім недобре.

Лікар: Почнемо з зарядки. Трішки розігріємось. А ви, малята, виконуйте разом з нами.

Ведуча проводить під музику зарядку.

Лікар: А тепер перейдемо до водних процедур.

Півень: Я боюсь води, кури ж не вміють плавати.

Лікар: А тобі і не о6ов'язково плавати. Потрібно тільки ніжки у воді намочити, щоб закалятись.

Півень: А діти це роблять?

Лікар: А як же! Кожного дня! Вірно, малята?

Півень: Я подивлюсь, і теж зроблю так! Тільки після дітей.

Діти йдуть по дорожці "Здоров'я", а ведуча бере півня і теж робить.

Півень: Ой, як добре! Зразу полегшало! І голова перестала боліти. Тільки ще сил немає.

Лікар: А з’їж яблучко, морквинку, попий сік і зразу ж відчуєш силу.

(дає кружку і тарілку з шматочками яблук, моркви)

Лікар: А це для вас вітаміни, мої любі малята, (дає ведучій сумочку в якій є тарілка з помитими овочами, фруктами).

Ведуча: Дякуємо, вам лікар, Пігулкін, а що ж там за вітаміни?

Лікар: Відгадаєте, коли скуштуєте.

Гра: "Відгадай на смак".

Лікар коментує вітамінні властивості кожного овочу чи фрукта.

МОРКВА багата на вітамін "А", каротин, які покращують ріст і зір, тому, малята, якщо ви хочете підрости, то вживайте її в їжу.

ЯБЛУКА багаті на залізо, яке покращує роботу серця.

КІВІ, КАПУСТА, ЛИМОН містять в собі багато вітаміну "С". Це особливо корисно навесні.

ЦИБУЛЯ І ЧАСНИК корисні тим, що містять вітаміни "С", "Е", "В".

ЗЕЛЕНЬ ПЕТРУШКИ також багата на вітамін "С" та корисні

мікроелементи.

Лікар: Раджу також вам, малята їсти салати з свіжих овочів та фруктів, пийте соки та будьте здорові.

Курка: А моя бабуся радила в борщ та салати додавати листочки молодої кропиви, варити варення з квітів кульбаби, пити березовий сік, чай з плодів шипшини, калини.

Лікар: Дуже корисні поради твоєї бабусі. Слідкуйте, діти, за своїм здоров'ям, виконуйте наші поради, вживайте більше овочів та фруктів, загартовуйтесь водою, гуляйте на свіжому повітрі, і завжди будете здоровими та веселими.

До побачення, до нових зустрічей!

ДНЗ №6 “Іскринка”

м.Тернопіль

Вихователь: Левченко А.Б.

Конспект – заняття

6.5. "Квітка вогню"

(старша група)

Мета: Закріпити з дітьми причини виникнення пожежі; закріпити правила пожежної безпеки. Навчати дітей у набиранні телефонів екстреної служби. Закріпити з дітьми прислів'я, загадки про вогонь. Вчити дітей розв'язувати логічні завдання. Закріпити з дітьми номери телефонів:

01 - пожежна охорона;

02 - міліція;

03 - швидка допомога;

04 - газова служба.

Розвивати у дітей пам'ять, логічне мислення, вміння орієнтуватись в даній ситуації. Виховувати потребу повсякденного дотримання правил пожежної безпеки.

Матеріал: іграшковий телефон, прислів'я, загадки, цифри з математичного набору.

Хід

1. Вступна частина.

1. Організація дітей.

Діти сіли всі рівненько. Зараз у нас буде цікаве заняття.

2. Зацікавлення (сюрпризний момент)

Діти, послухайте, хто до нас стукає. (3аходь Білочка).

3. Повідомлення теми.

Білочка: Добрий день, діти! Я прийшла до вас, щоб ви мені допомогли,

бо у лісі сталася біда – пожежа.

ІІ. Основна частина.

1. Розповідь Білочки.

Вихователь: А чому пожежа, від чого вона сталася?

Білочка: У мене е братик маленький. І ось одного разу він побачив залишене туристами у лісі не загашене багаття, де жевріла палка. Братику так сподобалась ця жевріюча палка, що він подумав, що то "Квітка вогню" і захотів її принести додому, Він взяв ту жевріючу палку і приніс до себе в дупло. Але палка була гаряча, він не втримав палку і вона впала в дупло. І ось все загорілося в будиночку нашому. Він надихався диму і лежить тепер непритомний і не може встати. Допоможіть йому!

2. Бесіда по змісту.

- Діти, що сталося з братиком Білочки?

- Чому в нього захворіли лапки?

- Чого він не повинен був зробити?

- Що він приніс в дупло?

- Можна брати палаючу гілку і нести в дупло додому?

3. Розігрування ситуації.

 • Діти у нас склалася дуже не добра ситуація. Білочки братик захворів він попік собі лапки, в дуплі повно диму і все горить. А тепер скажіть, що нам потрібно зробити.

 • Спочатку винести братика з дупла на свіже повітря.

 • Викликати по телефону пожежну машину, щоб погасити пожежу в дуплі.

 • А який номер ми будемо набирати, щоб викликати пожежну машину?

 • Хто хоче набрати номер пожежної машини? (викликати 2-х дітей).

 • А ще що треба зробити, щоб допомогти братику Білочки? (викликати швидку допомогу).

 • А який номер ми будемо набирати? (03).

Хто хоче викликати? (викликати 2-х дітей).

Входить пожежник, який приїхав на пожежній машині і гасить пожежу в дуплі.

Приїжджає швидка допомога і виходить лікар. Бинтом обмотує лапку братику Білочки.

4. Гра "Оце я, оце ми, оце друзі всі мої”.

Вихователь: А тепер ми пограємо з вами гру, в якій перевіримо чи ви не порушуєте правил пожежної безпеки. Увага! Я називаю два рядки, а ви доповнюєте словами: "Оце я, о це ми, оце друзі всі мої"

- Хто без дозволу із вас не вимикає в плиті газ?

- Зараз гості всі почують хто з електрикою пустує?

- Якщо в полі хліб палає, хто пожежних викликає?

- Новий рік! Зійшлись малята, щоб ялинку прикрашати. Хтось на гілку ставить свічку і вона почала палати, Хто це робить з вас малята?

- Хто почув що пахне дим, викликає 01.

Вихователь: Молодці, добре знаєте правила. Отже запам'ятайте всі і ти Білочко з своїм братиком.

Вогонь - це не іграшка!

Пожежа – це велике нещастя!

Не пустуйте з вогнем!

5. Закріплення правил.

Вихователь: Давайте ще раз пригадаємо правила, що не можна робити щоб не сталася пожежа?

 • Хто скаже ?

(Відповіді дітей)

- Не брати сірників.

- Не залишати без догляду електроприлади.

- Не кидати іграшки і одяг біля запалених печей.

- Гасити вогнище в лісі.

- Не гратися з запальничками, петардами, хлопавками, бенгальськими вогниками.

- Виходячи з дому - вимикати всі прилади і освітлення.

Вихователь: Запам'ятала Білочка і твій братик.

Але діти знають не тільки правила, а й загадки, прислів'я про вогонь.

6. Фізкультxвилинка.

Але зараз Білочко, ми заспіваємо пісню “Бім-Бом”. Діти співають пісню і роблять вправи.

Бім - бом, дзелень бом - нахилились в сторону;

Загорівся кицькин дім - змах рук вниз-вверх;

Біжить курочка з відром - біг на місці;

Щоб гасити кицькин дім - дують і махають руками вниз-вверх.

7. Розповідь загадок і прислів'я.

Прислів'я: 1. Сірник невеличкий, а вогонь – велетень.

2. Не май звички сірники носити в кишені.

3. Сірник маленький, а біда велика.

4. З вогнем погані жарти - жартувати з ними не варто.

5. Сірники не чіпай, в сірниках вогонь.

Загадки: 1. Темний тепленький будинок,

Мешкає там сто іскринок.

Можна неприємність мати.

Лиш єдина пройде мить

І навколо все згорить...

Як ім'я у тих іскринок,

Що сховав темний будинок. (Сірники)

2. Смілива людина, що бореться з вогнем? (Пожежник).

3. Лишає він страшні сліди, усе він пожирає,

А як даси йому води, відразу помирає. (Вогонь)

4. Дерев'яна паличка темну голівку має, темряву розганяє. (Сірник)

8.Закріплення.

Вихователь: Отже, Білочко та братику, ви зрозуміли, що з вогнем небезпечно гратися.

- Так у разі небезпеки: виникнення пожежі потрібно негайно залишити місце пожежі і повідомити про це дорослим, а6о зателефонувати за номером 01;

- Як прийшла біда у дім, не ховайтесь, а дзвоніть. Кожна донечка і син, знайте номер 01.

9. Завдання на логічне мислення.

Вихователь: Послухайте випадок і дайте оцінку дітям.

- "Наталочка схвильовано кричить у трубку телефону: - Алло, пожежна охорона! Негайно приїздіть сюди. У нас пожежа!"

- Вовчик набирає номер "01". "Алло, виникла пожежа. Вулиця

Драйвера, 3 квартира 8. Повідомив Лях Володя"

Чи приїде пожежна охорона до Наталочки?

- Чому ні?

 • Хто в цьому випадку діяв правильно.

Молодці.

10. Практичні дії. (Елементи математики).

А зараз щоб Білочка з братиком запам'ятали, ми з вами підемо до столів і сядемо. З цифр складемо відповідні номери, а Білочка запам'ятає:

- викладіть, будь-ласка, номер пожежної машини (01);

- номер швидкої допомоги (03);

- номер газової служби (04);

- номер міліції (02).

ІІІ. Заключна частина.

1. Оцінка відповідей дітей

Молодці, ви всі добре попрацювали, гарно відповідали.

2. Підсумок заняття.

Вихователь: А тепер Білочка з братиком піде в ліс і розкаже всім звірятам, що треба робити, щоб не сталося пожежі і запам'ятали необхідні номери

До побачення!

ДНЗ №6 “Іскринка”

м. Тернопіль

Вихователь: Ящук О.Я.

Конспект-заняття

6.6."Вітер, буря, ураган"

Мета: закріпити знання дітей про природні явища, виникнення вітру, про його користь. Дати знання про його руйнівні властивості та його види. Навчати правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях, зокрема під час сильного вітру, бурі; вчити приймати правильне рішення, як діяти в екстремальних ситуаціях. Виховувати бажання пізнавати явища природи, вміння берегти своє здоров'я.

Матеріал: Ілюстрації, загадки, карточки жовтого і зеленого кольору, картки для індивідуального завдання.

Хід

У нас сьогодні наче свято

Гостей зібралося багато

А ви на мене подивіться

І веселенько посміхніться.

Вихователь: Сьогодні ми з вами поговоримо про природні явища, згадаємо що відноситься до природи, що в природі буває приємним і що неприємним. Але спочатку ми пограємо у гру. Коли я називаю слова, що означають природу ви піднімаєте зелену карточку, а жовту тоді, коли називатиму предмети, які створила людина,

До нас прийшов лист від Незнайки, він не може відгадати загадки, просить нас допомогти.

- Коли нема - чекають, коли прийде - тікають. (Дощ)

- Не звір, а виє . (Вітер)

- В небі хмара пролітала, білий пух порозсипала . (Віхола)

Ви вже здогадались, що це загадки про природні явища. В листі Незнайко написав, що хоче дізнатись про природні стихії, які пов'язані з вітром.

- Давайте пригадаємо, що таке вітер. (Це повітря яке рухається)

А буває вітер і небезпечний для життя людей. До таких вітрів відносяться СМЕРЧІ та УРАГАНИ.

СМЕРЧ - завжди народжується над поверхнею землі. Це раптовий, недовгий але страшний вітер, Він виникає перед грозою. Може легко перевернути вантажні машини, руйнувати будинки, дерева ламати.

УРАГАН - це вітер величезної руйнівної сили, він викликає жахливі морські шторми, сильніший за смерч.

ПИЛЬНІ БУРІ - виникають при сухій погоді і сильних вітрах. В Україні їх називають “чорними бурями”.

У своєму житті ви можете з ними зустрітися, але повинні знати правила захисту, у народі кажуть "Береженого Бог 6ереже".

Якщо буря чи ураган застав вас вдома - потрібно закрити двері, вікна, загасити вогонь, газ, не підходити до вікна.

Якщо на вулиці - то сховатись у най6лижчому будинку. На відкритій місцевості - в канаві, ямі, ярі.

Гра "Чотири стихії".

Вихователь: В природі бувають інші стихійні лиха. Давайте їх пригадаємо (повінь, землетруси, снігові замети).

Подумайте і скажіть, яке стихійне лихо може викликати:

- вода;

- сніг;

- коливання землі;

- вітер.

Вихователь: Я вас прошу сісти за столи, щоб виконати останнє завдання: надіслати Незнайкові відповідь про природні явища. Схематично намалювати вітер, дощ, бурю, смерч, повінь, землетрус.

Діти розповідають вірші про вітер, дощ.

Вихователь підсумовує хід заняття, робить висновки.

Методичні рекомендації

керівникам дошкільних навчальних закладів з проведення

„Тижня безпеки дитини”

І. Визначення цілей „Тижня безпеки дитини”:

 • покращення якості навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку з питань особистої безпеки та захисту життя;

 • удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формувань у дошкільнят відповідного ставлення до власного здоров’я та безпеки життя;

 • пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

 • інтегрування суспільного та родинного виховання з проблем безпеки життєдіяльності дитини.

ІІ. Підготовка методичних матеріалів проведення „Тижня безпеки дитини”:

 • написання доповіді керівника ДНЗ про небезпечну ситуацію у яку попадали діти протягом поточного року (в країні, області, місті, селі ) і що треба робити ,щоб оберегти їх від нещасних випадків;

 • видати наказ по ДНЗ про проведення „Тижня безпеки дитини”;

 • скласти план проведення „Тижня безпеки дитини”;

 • написати сценарій проведення „Тижня безпеки дитини”;

 • написати графік проведення „Тижня безпеки дитини”;

 • розробити заходи підготовки та проведення „Тижня безпеки дитини”;

 • підготувати методичну літературу та посібники до проведення „Тижня безпеки дитини”;

 • обладнати куток з висвітленням проходження „Тижня безпеки дитини” у навчально-виховному закладі;

 • видати по ДНЗ наказ про підсумки проведення „Тижня безпеки дитини”

ІІІ. Орієнтований зміст „Тижня безпеки дитини”:

 • в усіх святковий настрій;

 • гарно прибрані приміщення і територія ДНЗ;

 • гарна розважальна дитяча програма;

 • зміст вікторини складений на тему „Безпека здоров’я та життя дітей”;

 • змагання дітей за програмою „Безпека життєдіяльності”;

 • комбіновані естафети для дітей, які плануються і проводяться фахівцями та вихователями;

 • перегляд дітьми театралізованих вистав;

 • проведення огляду-конкурсу на кращий дитячий малюнок з безпеки життя та здоров’я;

 • зустрічі працівників дошкільних закладів, батьків і дітей з працівниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області, працівниками МНС України в Тернопільській області;

 • проведення заходів агітаційно-пропагандистського характеру серед батьків з питань виникнення надзвичайних ситуацій та захисту дітей від їх наслідків, профілактика захворювань і зміцнення здоров’я дошкільнят;

 • проведення навчально-методичних бесід і практикумів з педагогічним працівниками та обслугою дошкільного навчального закладу на тему: „Безпека життєдіяльності дітей – наше завдання”;

 • колективний огляд виставок;

 • перегляд наочних посібників, ігрового та навчального обладнання, виготовлених педагогами закладу;

ІV. Зміст навчально-виховної роботи:

 • проведення групових тематичних занять;

 • проведення дидактичних ,сюжетних, рольових, театралізованих, конструктивно-будівельних ігор з елементами безпеки життя;

 • проведення екскурсій та прогулянок;

 • читання творів художньої літератури відповідної тематики;

 • моделювання правильної поведінки дітей;

 • аналіз небезпечних ситуацій.

V. Зміст проведення бесід із дошкільнятами:

 • ознайомлення з правилами пожежної безпеки;

 • поповнення знань дітей правилами користування телевізором і приймачем;

 • навчання дітей користуватися телефоном;

 • ознайомлення дітей з номерами телефонів аварійно-рятувальної служби цивільного захисту, швидкої медичної допомоги та міліції;

 • навчання дітей як чітко повідомити необхідну інформацію у відповідну інстанцію у разі виникнення небезпечної ситуації;

 • ознайомлення дітей з явищами природи;

 • розповідь дітям про отруйні гриби, рослини та ягоди;

 • пояснення про неможливість куштування речовин неприродного походження;

 • читання художнього слова про небезпечні явища та ситуації;

 • розповідь дітям казок, оповідань, загадок, приказок, прислів’їв про явища та ситуації;

 • проведення практичних дослідів у ігровій формі;

 • пояснення про поведінку дітей в побуті ,на вулиці, в лісі та річці;

 • коментування ілюстративного матеріалу про вогонь, методи боротьби з ним;

 • демонстрація дитячих вистав з безпеки життєдіяльності;

 • проведення конкурсу малюнків;

 • забезпечення норм поведінки дітей при надзвичайних ситуаціях і виходу з них;

 • проведення з дітьми фізичних ігрових вправ.

Література:

 1. Конституція України. Прийнята на першій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.

 2. Закон України "Про правові засади цивільного захисту" від 24.06.2004 , №1859-IV.

 3. Закон України "Про цивільну оборону України" від 03.02.1993 р., № 555-XIV, із змінами і доповненнями від 29.05.2001 р.,№ 2470-ІІІ.

 4. Закон України "Про освіту" від 4.06.1991 р., № 1144-ХІІ.

 5. Закон України "Про загальну середню освіту", 1999 р.

 6. Закон України "Про дошкільну освіту", 2001 р.

 7. Закон України "Про охорону праці", 2002 р.

 8. Закон України "Про охорону дитинства", 2001 р.

 9. Положення про функціональну підсистему "Освіта і наука України" єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, затверджено Наказом МОН України від 17.01.2002 р.№ 27.

 10. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р., № 305.

 11. Безпека життєдіяльності дошкільника. Л.А.Грицюк, М.І.Киратаєва. Кам'янець-Подільський, 2003 р,

 12. Навчально-методичний посібник "Тиждень безпеки дитини" у дошкільному навчальному закладі, Тернопільське міське управління освіти, 2002 р.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
1
9
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!