Методичний посібник "Безпека життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі"

Опис документу:
Методика проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних закладах освіти, а також поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях. Посібник підготувала Вовченко Н.О. - завідуюча методичним кабінетом НМЦЦЗ та БЖД Вінницької області. Джерело: http://lypovec-osvita.gov.ua/upload/files/%D0%9B%D0%95%D0%A1%D0%AF/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%20%D0%91%D0%96%D0%94%20%D1%83%20%D0%94%D0%9D%D0%97.doc

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

ОСВІТИ

( методичний посібник для педагогічних працівників ДНЗ )

Вінниця 2006

Рекомендовано Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Вінницької облдержадміністрації педагогічним працівникам дошкільних закладів освіти в організації підготовки та проведенні «Тижня безпеки дитини» (лист від «06» травня 2006р. № 01-01-8-399).

Рекомендовано Управлінням освіти і науки Вінницької
облдержадміністрації (лист від «18» травня 2006р. № 3835/02).

Рецензенти:

начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Вінницької облдержадміністрації Вовченко С.Д.,

начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області полковник внутрішньої служби Степанов С.М.,

начальник управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Івасюк І.Д.

Посібник підготувала Вовченко Н.О. - завідуюча методичним кабінетом НМЦЦЗ та БЖД Вінницької області.

Метою даного методичного посібника є ознайомлення педагогічних працівників з організацією підготовки та методикою проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних закладах освіти області, а також поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях.

Навчально-методичний посібник розглянутий на методичній нараді НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області (протокол № 2 від 24.02.2006 р. ) та науково-методичній раді ЦЗ та БЖД населення Вінницької області (протокол № 4 від 23.03.06 р.).

____________________________________________________________________

Комп'ютерний набір: Ведяйкіна О.М.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА …………………………………………………………….. 4

ПРОГРАМИ КУРСУ «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»
ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ………………….......... 6

 1. Програма «Основи безпеки життєдіяльності дітей
  дошкільного віку», Рівне, 1999р. ………………………………………… 7

 2. Програма «Охорона життя та здоров'я дітей, норми
  поведінки у надзвичайних ситуаціях», Суми, 1997р. …………………… 10

«ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ» У ДОШКІЛЬНИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ………………………... 28

1. Методичні рекомендації до проведення «Тижня безпеки

дитини у дошкільних закладах освіти». Осипенко С.1. …………………. 28

2.Документація щодо проведення «Тижня безпеки дитини» …………….. 38

3. План заходів по проведенню «Тижня безпеки дитини» ……………….. 39

4.Зразки матеріалу до проведення «Тижня безпеки дитини»...................... 46

ДОДАТКИ ……………………….. 66

ПЕРЕДМОВА

Дошкільний навчальний заклад:

 • створює безпечні та нешкідливі
  умови розвитку, виховання та
  навчання дітей...;

 • формує у дітей гігієнічні навички та
  основи здорового способу життя,
  норми безпечної поведінки.
  /Закон України «Про
  дошкільну освіту», розділ II,
  ст. 11/

Стрімкі темпи розвитку нашого суспільства висувають вимоги принципово нової стратегії виховання, нових підходів до розвитку дитини. Реалізацію цих вимог передбачає Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності.

Зважаючи на те, що з кожним роком збільшується кількість травмованих дітей внаслідок несформованих навичок користування предметами, речами, поведінки з незнайомими людьми, у природному довкіллі та в різних ситуаціях, постала потреба в систематичній роботі з дошкільниками, аби виробити в їхній свідомості стереотипи щодо безпеки в життєвому середовищі.

Підготовка дітей в дошкільних закладах освіти проводиться у дитячих групах і в групах батьків за тематикою охорони здоров'я та життя дітей і спрямована на виховання у дітей почуття свідомого та обов'язкового виконання установлених правил і норм поведінки при спілкуванні на вулиці з однолітками та старшими за віком людьми, в місцях переходу вулиці, у місцях купання, у відкритих водоймищах; формування вмінь щодо користування вдома газом та електричними побутовими приладами, ліфтом, іграшковими і малими транспортними засобами біля свого будинку тощо.

У роботі з батьками наголошується на їх особистій відповідальності за виховання у своїх дітей духовного і фізичного здоров'я як основної передумови їх щасливого майбутнього, майбутнього нашої Батьківщини - України. Духовність і мораль батьків - взірець для дітей.

Протягом навчального року в дошкільному закладі проводиться планомірна робота за програмою «Охорона здоров'я і життя дітей». Підсумки цієї роботи підводяться під час проведення «Тижня безпеки дитини». «Тиждень безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах освіти проводиться щорічно в кінці навчального року за тематикою охорони здоров'я і життя дітей і є практичним закріпленням змісту сказаного і показаного вихователями та змісту варіантних дитячих ігор протягом року. Це головний захід навчального закладу у сфері цивільного захисту до якого необхідно ґрунтовно готуватися і якісно проводити.

Проблема безпеки дитини та уміння захистити себе завжди була актуальною, а останнім часом загострюється все більше. За результатами опитування, яке було проведене у ДНЗ міста Вінниці, близько третини дітей 5-річного віку та близько половини дітей 6-річного віку самостійно граються на вулиці. Близько 50% дітей обох вікових груп батьки залишають вдома самих, без нагляду дорослих. Спеціалісти відзначають високий рівень травматизму серед старших дошкільників та молодших школярів. І якщо серед учнів переважає вуличний травматизм, то дошкільники частіше отримують побутові, домашні травми. Сумна статистика свідчить, що кількість дітей, які загинули від різних надзвичайних подій на території Вінницької області зростає з кожним роком:

 1. рік - 23 дит.

 2. рік - 19 діт.

 3. рік - ЗО діт.

 4. рік - 37 діт.

Ось чому, починаючи з дошкільного віку, так важливо формувати у дітей свідоме розуміння цінності власного життя та здоров'я, розуміння особистої відповідальності за них.

Важливість зазначеної проблеми викликала необхідність підготовки даного посібника, який має за мету актуалізувати проблему, удосконалити рівень теоретичної та практичної підготовки працівників ДНЗ, привернути їх увагу до створення максимально безпечних умов перебування дитини в довкіллі.

ПРОГРАМИ КУРСУ

«ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Програмно-методичне забезпечення мінімально достатнього та необхідного рівня знань, умінь та навичок дітей з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях представлено в Україні експериментальне випробуваними програмами «Охорони життя та здоров'я дітей, норми поведінки у надзвичайних ситуаціях» та «Основи безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку», які розроблені управліннями освіти та з питань надзвичайних ситуацій відповідно Сумської та Рівненської обласних державних адміністрацій.

Ці програми передбачають за необхідність розвиток свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров'я вже у дошкільному віці та забезпечують наступність між дошкільною освітою і початковою ланкою загальноосвітньої підготовки з питань основ безпеки життєдіяльності.

Протягом навчального року педагогічні працівники повинні використовувати у своїй роботі інтегрований комплекс занять з однієї із експериментальних програм, а також методичних рекомендацій до них.

ОСНОВИ

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

(Методичні рекомендації до програми для дітей дошкільного віку).

Рівне 1999

Основи безпеки життєдіяльності дітей

дошкільного віку

Створення програми курсу «Основи безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку» передбачено необхідністю свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров'я вже в дошкільному віці.

Програма має за мету:

 • формування у дітей уявлення про можливі небезпечні ситуації
  природного, техногенного, медичного та біологічного характеру;

 • відпрацювання стереотипів поведінки дітей в умовах загрози та
  виникнення надзвичайних ситуацій;

- виховання гуманного відношення до людини, яка потрапила в біду. В програмі
визначений обсяг завдань для дітей старшого віку (6-го та 7-го років життя), ж
найбільш сприятливого для засвоєння змісту.

Програма

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПГОГРАМИ

І. Дитина і інші люди.

 1. Про невідповідність приємної зовнішності і добрих намірів.

 2. Небезпечні ситуації контактів з незнайомими людьми.

 3. Ситуації насильницької поведінки зі сторони незнайомого дорослого.

 4. Дитина і інші діти, в тому числі і підлітки.

 5. Якщо "Чужий" приходить в дім..

 6. Дитина, як об'єкт сексуального насильства.

II. Дитина і природа.

 1. В природі все взаємопов'язане.

 2. Забруднення навколишнього середовища.

 3. Погіршення екологічної ситуації.

 4. Бережливе ставлення до живої природи.

 5. Отруйні рослини.

 6. Контакти з тваринами.

 7. Відновлення навколишнього середовища.

2.8. Природні стихійні лиха.

Ш. Дитина вдома.

 1. Прямі заборони та навички правильно поводитись з деякими предметами.

 2. Відкрите вікно, балкон як джерело небезпеки.

 3. Екстремальні ситуації в побуті.

IV. Здоров'я дитини.

 1. Здоров'я - головна цінність людського життя.

 2. Вивчаємо свій організм.

 3. Прислуховуємось до свого організму.

 4. Цінність здорового способу життя.

 5. Про профілактику захворювань.

 6. Навички особистої гігієни.

 7. Турбота про здоров'я оточуючих.

 8. Повторимо про хвороби.

 9. Інфекційні хвороби.

 1. Лікарі - наші друзі.

 2. Про роль ліків та вітамінів.

 3. Правила першої допомоги.

V. Сигнал "Увага всім!"

 1. Захисти себе сам.

 2. Пожежа.

 3. Радіація.

ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ,

НОРМИ ПОВЕДІНКИ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

(Програма для дітей дошкільного віку)

Суми 1997

ВСТУП

Створення програми курсу "Охорона життя та здоров'я дітей, норми поведінки у надзвичайних ситуаціях" передбачено необхідністю свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров'я вже в дошкільному віці.

Програма має на меті:

- формування у дітей уявлення про можливі небезпечні
ситуації природного, техногенного, медичного та біологічного
характеру;

 • відпрацювання стереотипів поведінки дітей в умовах загрози
  та виникнення надзвичайних ситуацій;

 • виховання гуманного відношення до людини, яка потрапила
  в біду.

В програмі визначений обсяг завдань для дітей старшого дошкільного віку (6-го та 7-го років життя), як найбільш сприятливого для засвоєння змісту.

Запропонований курс має інтегрований характер, бо змістовно пов'язаний з розділами базових програм "Малятко", "Дитина". ("Дитина і навколишній світ", "Рідна природа", "Виховуємо здорову дитину" та ін.).

Реалізація змісту курсу, виходячи з умов кожного конкретного закладу, відбувається через навчальну діяльність (окремі заняття, або комплексні, що органічно поєднані з вищезгаданими розділами), трудову, ігрову, художньо-творчу, тощо.

Тематика поданих занять дається як орієнтовна, тому вихователь може її змінювати залежно від підготовки дітей і матеріалу, який вивчається.

Більшість понять та уявлень про загрозу здоров'ю та життю діти мають усвідомити не спираючись на конкретну діяльність (землетрус, радіація, затоплення, аварія, катастрофа та подібні). Саме тому вихователю доречно надати перевагу в навчально-виховному процесі бесідам, моделюванню, аналізу певних ситуацій, екскурсіям, художній творчості, дидактичним та сюжетно-рольовим іграм, що проводяться у повсякденному житті. При цьому доречно максимально використовувати наочність (плакати, альбоми, ілюстрації з журналів, газет, дитячу художню літературу, діафільми та ін.)

З курсу навмисно виключені поняття про надзвичайні ситуації дорожньо-транспортного руху, які разом з правилами поведінки на вулиці, дорозі, в транспорті, розглядаються при проведенні огляду конкурсу "Зелений вогник".

Зміст програми

Надзвичайні ситуації природного характеру

Дати елементарне поняття про стихійні природні явища: землетрус, повінь, бурю, ураган, грозу, ожеледицю, град, тощо.

Познайомити з природою їх виникнення, характерними ознаками, негативними наслідками для природи та людини.

Формувати свідому, правильну поведінку під час стихійного лиха, вміння надати першу допомогу.

Формувати уявлення дітей про причини виникнення пожежі в лісі, полі, степу.

Познайомити з правилами пожежної безпеки під час відпочинку на природі, правилами правильної поведінки у випадках виникнення пожежі.

Надзвичайні ситуації техногенного,

медичного та біологічного характеру

Ознайомити з правилами поводження з вогнем, вогневибухоподібними предметами, а також правилами експлуатації побутових приладів (телевізор, газова та електрична плити, праска та ін.).

Вчити користуватися при потребі номером "01" - виклику пожежної допомоги по телефону.

Формувати чуття небезпеки щодо вогню, газу, вміння дотримуватись правил протипожежної безпеки, а також уміння швидко знаходити правильний вихід у небезпечній ситуації, надати допомогу людині, що потрапила в біду.

Формувати уявлення про шкідливий вплив хімічних речовин на здоров'я та життя людини.

Вчити обережно поводитись з оточуючими дитину хімічними речовинами (ртуть у градуснику, ліки, отрута для травлення шкідників садів та городів та речовини побутової хімії), а також про хімічні отруєння повітря, водойм, рослин, продуктів харчування та ін. під час аварій на промислових підприємствах.

Ознайомити з найпростішими засобами самозахисту.

Формувати елементарні поняття про радіацію, використання радіації людиною, радіаційну небезпеку. Познайомити з особливостями життя людини у зонах підвищеної радіації, найпростішими засобами самозахисту.

Вчити свідомо виконувати обов'язкові правила поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Ознайомити дітей з сигналом "Увага, всім!" та діями за сигналом.

Формувати поняття про інфекційні захворювання, причини виникнення, та заходи попередження: дотримання правил особистої гігієни. Викликати співчуття, бажання допомогти хворому, доглядати за ним.

Формувати поняття про небезпечні для життя людини отруйні рослини, ягоди, гриби, вчити розрізняти їх у природному оточенні, правильно поводитись з ними, у випадках отруєння надати елементарну допомогу.

Вчити дітей вмінню надати собі та постраждалим першу допомогу при травмах, нещасних випадках, що трапляються з дітьми на вулиці, у дворі, в побуті. Вчити користуватися при потребі номером "03"- виклику медичної допомоги по телефону.

Орієнтовна тематика занять

Старша група (6-й рік життя)

1.Віють вітри, віють буйні

(причини, ознаки, наслідки, поведінка під час бурі, урагану, грози, граду, нещасні випадки, перша допомога).

2.Зимонька прийшла, хуртовину принесла

(стихійні явища взимку: ураган, хуртовина, ожеледиця, заметіль, нещасні ви­падки, перша допомога при відморо­женні).

3. Відпочинок у лісі

(причини пожежі в лісі, правила поводження з вогнем у лісі під час відпочин­ку).

4. Сірники не тронь - в сірниках вогонь

(наслідки пустощей з сірниками).

5. На наших вулицях ходимо безпечно

(правила пішоходів, дії дітей та дорослих при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації).

6. Ми - пасажири

(користування транспортом і поведінка в ньому).

7.Іноді гра не доводить до добра

(дитячі пустощі у дворі, на вулиці,

дитячий травматизм, перша допомога).

8.В ліс по гриби та ягоди

(отруйні ягоди: конвалія майська,

вороняче око; рослини: білина, дурман, чемериця; гриби: мухомор, бліда поганка, правила поводження з ними, перша допомога при отруєнні).

Підготовча група (7-й рік життя)

1. Землетрус - стихійне лихо

(причини, характерні ознаки, особливості, правила поведінки).

2. Весняне затоплення

(причини виникнення, наслідки, небезпека).

3. Шкідливі мікроби та бактерії

(інфекційні захворювання, причини,

наслідки, дотримання правил особис­тої гігієни).

4. Якщо вдома хворий

(обережне поводження з градусником,

загроза отруєння ліками, правила догляду за хворою людиною).

5. Вогонь наш друг - вогонь наш ворог

(користування електроприладами, газом, поведінка при пожежі).

6."Чисте джерельце - чисте деревце "

(забруднення середовища хімічними ре-

човинами, дії дорослих та дітей у ви­падках хімічної небезпеки та отруєння).

7. Радіація та людина

(радіація, ознаки, використання радіа-

ції людиною, радіаційна небезпека, поведінка в радіаційній зоні).

8. Допоможи собі та іншим.

(травматизм, перша допомога)

ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ, НОРМИ ПОВЕДІНКИ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

(Методичні рекомендації до програми для дітей дошкільного віку)

Суми 1997

Природні стихійні лиха

Дітям необхідно дати елементарні поняття про стихійні явища в природі та познайомити з правилами поведінки під час стихійних лих.

Затоплення

Якщо зима сніжна, а ще весною часто йдуть дощі, то можна спостерігати таке явище, як повінь. Повінь може заливати поля, садки, дороги і навіть населені пункти. Це явище тимчасове. Дорослі завжди знають про наближення повені і готуються до неї. В такі дні діти не повинні покидати приміщення без дорослих. Наочною демонстрацією повені є твір М.О.Некрасова "Дідусь Мазай та зайці" та ілюстрації до нього.

Гроза, злива, буря, ураган

Влітку даємо дітям уявлення про зливу, град, блискавку. Розповідаючи про грозові явища, негоду слід провести з дітьми детальний аналіз всіх фактів у неживій природі, які є умовами виникнення грому і блискавки.

Старшому дошкільнику можна пояснити такі умови:

- підвищення температури повітря (випаровується велика
кількість води, яка охолоджується і віддає своє тепло в навколишнє
середовище);

 • утворення купчасто-дощових хмар, як результат скупчення
  крапель випарованої і охолодженої води;

 • поява сильного поривчатого вітру.

Чому виникає грім? Кожна хмара несе в собі певний заряд електроенергії, під час сильного вітру хмари стрімко пересуваються, наштовхуються одна на одну, віддаючи при цьому свої заряди. Тоді виникає на небосхилі пряма, ламана або зигзагоподібна лінія - блискавка, що виникає від зустрічі двох різних електрозарядів хмар.

Найбільшу небезпеку під час грози становить блискавка. Частіше всього блискавка вражає людину на відкритих місцях (у степу, полі, стадіоні, майданчиках), коли вона ховається під одиноке дерево, в копицю сіна, становиться біля електричного стовпа.

Якщо опинилися поза приміщенням, на природі, сховатись треба десь у канаві, балці, не треба бігти, краще лягти на землю.

У приміщенні не можна сидіти біля відчиненого вікна, тримати високо над головою металеві речі. Не можна купатися в річці під час грози, бо вода- провідник енергії, струму.

Людину, яку вразила блискавка, не можна закопувати або засипати землею.

Для того, щоб діти яскраво відчули коловорот стихії вихователю рекомендується розглянути з дітьми картину Миколи Пимоненка "Перед грозою". Запитати, який настрій навіває ця картина? Добре відчутно тривогу, хвилювання, навіть страх - передчуття справжньої бурі.

Град - це також різновидність опадів, які випадають на землю із хмар.

Розглядаючи град, дітям слід розповісти, що він як і сніг, утворюється з води. Це - "грудки снігу" які заледеніли тому, що рухаючись в середині великих хмар, наштовхувались на краплини води. Від цього вони стають більшими і важчими. Град випадає лише з купчастих дощових хмар. Градинки так щільно заледенівають, що не встигають швидко розтанути. Град завжди супроводжується грозою, але не під час кожної грози випадає. Град - небезпечне явище в природі. Він знищує посіви в полі, ламає гілки молодих дерев, кущів, молоді пагони. Від ударів градин гине свійська птиця, дрібна худоба. Бувають випадки ураження градинами і великої рогатої худоби, а також людей. Граду передує гроза. Тому в час наближення грози дітям слід зайти до приміщення, якщо вже застав град, то сховатися під покрівлю будівлі, кущик, накрити голову.

Діти в природі спостерігають за вітром. Слід дати поняття про стихійне явище - ураган. Його спричиняє повітря, яке рухається досить швидко в атмосфері. Від урагану гинуть люди, тварини, він може зруйнувати будинки, комунікації. Взимку урагани приносять снігові бурі, які можуть продовжуватись від декількох годин до декількох діб. Під час таких бур може виникнути ожеледиця, заледеніння доріг, проводів, покрівлі приміщень. При ожеледиці машини не можуть їхати, важко рухатися людям. Діти при такій погоді мають бути вдома, виходити на вулиці лише з дорослими.

Якщо ураган застав вас на вулиці триматися треба подалі від дерев, лінії електропередач. Не можна ховатися у пошкоджених або напівзруйнованих будівлях.

Під час ураганів, бурь, гроз, ожеледиці можуть статися нещасні випадки. Дуже важливе в таких ситуаціях уміння надати першу допомогу.

Відмороження

Якщо пальці рук, ніг або інші частини тіла затерпли, відчутно кольки, треба потерти ці місця собі або товаришу вовняним шарфом, рукавичкою, рукавом вовняного одягу, але не снігом (можна пошкодити шкіру). Вдома найкраще опустити відморожені частини в воду (не гарячу) кімнатної температури на 20 хвилин. Якщо сталося сильне відмороження (шкіра бліда, холодна, болить, а потім втрачає чутливість), обов'язково закутати пошкоджену частину будь-чим теплим (шарф, шапка, хустка) та швидко бігти в тепле приміщення. В приміщенні не можна відразу зняти пов'язку, треба, щоб пройшов певний час.

Постраждалого треба напоїти гарячим напоєм (гаряча або холодна ванна може зашкодити) та викликати швидку медичну допомогу.

Враження струмом

Під час стихійного лиха можуть розірватися електричні проводи та вразити людину.

Не можна торкатися руками до проводу та враженої людини. Провід можна відкинути дерев'яною палкою, гумовим предметом, але не металевим, бо через метал відразу постраждаєте від електричного струму.

Формуючи знання дітей про стихійні лиха влітку слід познайомити дітей з причинами природних пожеж. Пожежа в лісі, полі, степу може виникнути, коли дуже жарко, немає довго дощу. Така пожежа може статися від необережного користування вогнищем у лісі, кинутого сірника, а також від блискавки. Вогонь знищує дерева, кущі, зернові культури в полі, кормові трави, дітям не дозволяється розводити багаття в полі, лісі, степу. Помітивши пожежу слід негайно повідомити дорослих, зателефонувати - 01, перейти в безпечне місце, але не ховатися під кущем чи в долині.

Знайомлячи дітей з стихійними явищами в природі завдання вихователя полягає в створенні оптимальних умов для розвитку пізнавальної активності, спонуканні до самостійного вирішення виходу з надзвичайної ситуації.

Вихователь повинен використовувати проблемні запитання, ситуації, логічні вправи, народну творчість, завдання-жарти тощо.

Землетрус

Даємо дітям поняття про землетрус, його природне виникнення, знайомимо з правилами поведінки під час землетрусу.

Землетрус - це сильні зміщення, розриви, поштовхи, що відбуваються глибоко у земній корі. На поверхні земля починає сильно колихатися, трястися, під час землетрусу може зруйнуватися все, що є на землі, гинуть люди, обриваються лінії електропередач.

Щоб краще пояснити дітям природу цього стихійного лиха слід використати метод моделювання. На столі відтворити разом з дітьми макет місцевості: з будівельного матеріалу збудувати будинки, "посадити деревця", в блюдечко налити води - то озеро і т.д. Поштовхами, ударами під кришку стола можна наочно показати, як все це руйнується. При обговоренні наслідків цього лиха слід використовувати ілюстрації з газет, журналів. Діти старшого дошкільного віку повинні знати, що в першу чергу необхідно якомога скоріше покинути приміщення. Якщо це неможливо, то слід стати в віконній або дверній прогалині. Покидаючи приміщення треба вимкнути електроприлади, відключити газ. На вулиці слід відбігти від будівель, дерев, не зачіпати обірвані проводи.

Отруйні гриби, ягоди, рослини

Не менш важливим напрямком в роботі вихователів є ознайомлення дітей з негативними явищами екологічного характеру. Це насамперед отруєння грибами, ягодами, рослинами.

Формуючи вміння милуватися красою весняного, осіннього лісу пояснити дітям, що в природі існують отруйні гриби: мухомор, бліда поганка та інші рослини: дурман звичайний, чемериця, болиголов крапчатий, молочай, лютик їдючий, ягоди: конвалія майська, вороняче око, вовче лико тощо. Це все потрібне в природі, бо їх використовують в медицині, то є ліки для тварин, птахів, але в людей і особливо дітей отруєння цими рослинами викликає смерть.

Діти повинні знати, що не можна збирати в лісі ягоди, гриби без дорослих. До кошика слід класти тільки ті їстівні гриби, які добре знаємо. Не можна смажити гриби на вогнищі.

Якщо після вживання ягід, грибів нудить треба негайно повідомити про це дорослих, звернутися до лікаря, випити багато води, щоб викликати блювання.

Пожежа

Діти старшого дошкільного віку мають засвоїти дві групи правил, що стосуються пожежі:

 • правила попередження пожежі;

 • правила поведінки під час пожежі.

Для того, щоб діти засвоїли ці правила свідомо, вихователі повинні з'ясувати, які знання та уявлення мають діти про вогонь, пожежу:

 • для чого людині потрібний вогонь;

 • чому вогонь можна назвати ворогом;

 • коли він стає ворогом.

Використовуючи наочний матеріал (плакати, альбоми, кадри діафільмів, де ілюстровані небезпечні ситуації) треба підвести дітей до самостійного висновку:

 1. Що спричинило пожежу?

 2. Хто винен в цьому?

 3. Які трагічні наслідки події?

 4. Що треба було робити, щоб запобігти лиха?

Можна залучити дітей до складання невеличких розповідей, казок, оповідань про недбайливе ставлення до сірників, про дитячі пустощі.

Бажано познайомити дітей з правилами користування електроприладами (телевізор, праска, пральна машина, електроплита). Доцільно провести екскурсії на харчоблок дошкільного закладу, показати дітям електричну плиту, щоб вони відчули тепло, жар від неї та засвоїли прості правила:

 • не можна класти будь-які речі на плиту;

 • не можна торкатися плити;

 • не можна гратися біля плити, бігати.

Під час творчої гри «Сім'я», діти звичайно відображають інтер'єр квартири, і обов'язково використовують телевізор, радіоприймач, праску, газову плиту, пральну машину. В грі діти засвоюють важливе правило: виходячи з дому необхідно вимкнути електроосвітлення, електроприлади.

Профілактикою пожежі повинно стати дотримання дітьми певних правил. Не можна:

 • гратися із сірниками, запалювати папір, пух тополі, траву,
  переносити вогонь;

 • без догляду дорослих розпалювати багаття;

 • займати вугілля в печі, гратися іграшками біля гарячої плити;

 • у відсутності дорослих вмикати побутові електронагрівальні
  прилади;

 • палити легкозаймисті речовини або перевіряти можливості їх
  загорання.

Доцільно познайомити дітей з правилом користування газовою плитою. Небезпека може статися у випадках виходу газу з приміщення (полум'я залило водою з чайника, загасило протягом).

Діти повинні зрозуміти, що запалювати газову плиту дітям не можна.

А якщо трапиться 6іда| та відчувається неприємний запах в приміщенні, треба знати:.

 • не можна вмикати світла;

 • не можна запалювати сірники;

 • не можна користуватися пошкодженими вилками, розетками,
  вимикачем;

 • необхідно якомога швидше відчинити вікна, двері;

 • покинути приміщення;

 • повідомити дорослих.

Другу групу правил складають правила поведінки під час пожежі:

 • необхідно повідомити про виникнення пожежі сусідам або
  кому-небудь з дорослих;

 • під час пожежі не можна ховатися у приміщення;

 • якщо виникла пожежа на маленькій ділянці, необхідно залити
  водою, засипати піском;

 • збити маленьке вогнище за допомогою ковдри, будь-якої
  міцної тканини;

 • якщо в приміщенні є діти, які не можуть самі його покинути,
  необхідно негайно вивести їх на вулицю до небезпечного місця;

 • якщо відсутні дорослі, слід зателефонувати за номером "01",
  повідомити адресу та своє прізвище. Не можна жартувати з викликом
  пожежної команди.

Коли пожежа виникла на вулиці під час вибуху та загорівся одяг, полум'я можна швидко погасити, притулившись одягом до стіни, дерева, або просто впасти на Землю, та притиснутись до землі або підлоги ( в приміщенні). Не можна бігти, якщо загорівся одяг, бо полум'я від повітря буде посилюватись. Людину, на якій загорівся одяг, не можна накривати з головою ковдрою, бо в неї можуть пошкодитися органи дихання, гасити одяг на людині вогнегасником не можна - травмує шкіру потерпілого.

На емоційну сферу дитини глибоко впливають художні образи. Читання художньої літератури, обговорення ситуацій, залучення дітей до самостійного пошуку, рішення в певній ситуації можуть бути використані при роботі з книгою.

Орієнтовані питання для бесіди:

1. А як би ти вчинив на місці героя ?

2. А щоб ти зробив, якби це трапилось в твоїй присутності?

 1. А щоб ти порадив бешкетникам?

 2. А як би ти допоміг постраждалим?

Зміст простих творів доцільно неодноразово обіграти в різних видах театралізованої діяльності. Дошкільнята з захопленням будуть гасити "кицьчин дім", лікувати потерпілу кицьку тощо. В роботі можна використовувати таку дитячу літературу:

1. А.Маршак "Кицьчин дім", "Пожежа", "Розповідь про

невідомого героя"

 1. Б.Житков "Допомога йде", "Що було", "Пожежа", "Дим",
  "Пожежа в морі", "Перша тривога".

 2. В.Островський "З вогнем не жартують".

 3. С.Михалков "Дядя Степа", "Пожарные моей страны",
  "Пожарные собаки".

 4. Г.Фірсов "Куди поспішають червоні машини".

 5. А.Кунецов "На пожежі".

 6. К.Оленев "Красные машины".

Ліки і хімічні речовини

Дослідно-пошуковий рефлекс у дітей дошкільного віку дуже сильний. Вони пробують на смак клей, ваксу для взуття, фарбу, ліки.

Діти повинні засвоїти, що ліки треба приймати тільки з дозволу лікаря, дорослого. Безпечних ліків для дітей не існує, особливості обміну їх такі, що доза безпечна для дорослого може стати смертельною для дитини.

Треба вчити дітей бережному поводженню з градусником. Його не можна розбити, бо в середині ртуть. Це отруйна речовина, яка при нагріванні піднімається і стовпчик вам показує температуру. З розбитого градусника ртуть розбігається кульками, ними не можна гратися, закочувати під ліжко, брати в руки. Діти повинні негайно покинути кімнату, де розбився градусник і повідомити дорослих.

Небезпеку для здоров'я дитини становлять речовини побутової хімії, що присутні сьогодні в кожному домі. Діти мають розуміти - що не можна гратися аерозольними балончиками (лак, освіжувач повітря, дезодоранти, дихлофос, отрута для комах та інше). Не можна їх гріти на вогні, трясти, викидати в сміттєпровід, такі ігри та пустощі з ними можуть викликати вибух, отруєння.

Треба вчити дітей обережно поводитись з отрутою, що використовують для знищення шкідників садів та городів. Не можна перебувати дітям на городі; в саду, та на дачі під час обробки насаджень отрутою.

Якщо трапилось лихо (з'їли пігулки, ковтнули якусь речовину, брали до рота отруту) треба терміново повідомити дорослих. Важливо пояснити дітям, що не треба приховувати, говорити неправду, лякатися - це небезпечно для життя. Дорослі можуть допомогти, надати термінову допомогу (промити шлунок, викликати блювоту), врятувати від загибелі.

Інфекція. Інфекційні захворювання.

Відомо, що інфекційні захворювання іноді набувають масового характеру. Дітям дошкільного віку корисно знати про найпоширеніші з них, щоб свідомо виконувати профілактичні заходи.

Іноді хворобу, загрозу життю тварин та людині спричиняють віруси, мікроби, бактерії. Вони мають дуже малі розміри, людина не відчуває їх в природному оточенні, тому може заразитися: при спілкуванні, або перебуванні біля хворого; через продукти харчування; через предмети домашнього вжитку яким користувались хворі; через укус тваринами (блоха, гризуни, собака).

Найпоширеніші інфекційні хвороби: дифтерія, дизентерія, опісторхоз. Дифтерія розповсюджується через дихальні шляхи (людина кашляє, чхає, дихає) або предмети, якими вона користується. У хворого висока температура, болить горло, голова, слабкість, блювання. Щоб не захворіли інші, хворого розміщують в окрему кімнату. Дітям заходити до неї не можна.

Дизентерія розповсюджується через брудні руки, вживання немитих овочів, фруктів, при контакті з хворими. У людини підвищується температура, болить живіт, відкривається блювання, бігунка.

Опісторхоз викликають паразити що можуть жити в організмі людини 20-40 років. Заражуються люди від вживання сирої, слабопросоленої або недосмаженої риби карпових порід.

Діти старшого дошкільного віку повинні зрозуміти, щоб запобігти інфекційним хворобам потрібно:

- дотримуватись правил особистої гігієни (мити руки,
користуватись особистими речами в побуті);

- не вживати брудних, не митих ягід, фруктів, овочів та інших;

- підтримувати повітря в приміщенні чистим та свіжим
(забруднює повітря в кімнаті горіння газової плити, вугілля у печі,
тютюновий дим, лак від меблів, пил з одягу, ковдри, оббивки меблів,
повітря від машин, заводів, фабрик тощо).

З метою збереження власного здоров'я діти мають пам'ятати, що при перших ознаках недуги обов'язково треба розповісти дорослим (мамі, батьку, вихователю тощо). Своєчасний вияв захворювання допоможе лікуванню та одужанню.

В деяких випадках діти можуть доглядати хвору людину, допомагати, виявляти співчуття. Дітей можна ознайомити з найпростішими правилами догляду за хворою людиною:

- під час перебування у кімнаті хворого знищити мікроби допоможуть свіже повітря, сонячне проміння, вологе прибирання;

- хворому виділяють окремий посуд, рушник, мило для
користування;

 • заходячи у кімнату до хворого треба зав'язати рот і ніс
  пов'язкою з марлі;

 • якщо хворому стає гірше, треба викликати швидку медичну
  допомогу за телефоном "03";

 • якщо в квартирі є хвора людина, треба забезпечити її спокій (не
  можна бігати, голосно кричати, шуміти);

- з хворою людиною треба поводитися лагідно, ввічливо,
турботливо, підтримувати йому хороший настрій.

Радіація

В підготовчій групі дітям можна дати елементарні поняття про радіацію, бо вони часто чують про неї через засоби інформації. Доцільно зосередити їх увагу на поняттях.

Що таке радіація?

Це струм дуже маленьких частинок, що мають велику руйнівну енергію. Цей струм людина не може побачити очима, не відчуває його на смак, він не має запаху. Про наявність радіації можуть повідомити лише прилади, якими її вимірюють.

Де знаходиться радіація?

Радіація існує скрізь та в усьому: в космосі, землі, рослинах, тваринах, навіть у кожній людині. Але розповсюджена вона нерівномірно. Сильніша вона високо в атмосфері та глибоко в землі. Вона може підвищуватись в місцях, де добувають вугілля, будують шахти, бурять нафтові свердловини або артезіанські свердловини, щоб забезпечити людей чистою водою.

Чим корисна радіація?

Радіація служить людині. Завдяки їй в медицині лікарі можуть побачити організм людини (флюорографія), знайти хворобу та потім лікувати хворого. В промисловості, завдяки радіації, знаходять залежі нафти, добувають її, вимірюють товщину виробів, знаходять дефекти, тріщини в металевих конструкціях. В енергетиці радіація є джерелом світла, тепла (атомні електростанції).

Чим шкодить радіація:

При недбайливому ставленні до радіації вона може стати дуже шкідливою, небезпечною і навіть привести до трагедії.

В 1986 році сталася аварія на Чорнобильській АЕС, біля м.Прип'ять, внаслідок вибуху одного з блоків станції. Під час аварії загинули люди, а також забруднилася дуже велика територія нашої країни та за кордоном. З найбільше постраждалих місць були евакуйовані люди, бо жити там більше не можна.

Люди, що ліквідували аварію, отримали дуже сильну радіацію, та через швидкий час померли. Ті, хто отримали радіацію невеликими дозами - хворіють променевою хворобою, та захворюваннями щитовидної залози. Забруднене вибухом повітря від Чорнобиля відносило на далеку відстань. Дощі, що йшли в цих місцях, забруднили землю. Радіація існує дуже довго, її не можна знищити, тому і зараз ці місця називають зонами підвищеної радіації (в Сумській області - С.-Будський, Ямпільський, Шосткинський райони).

Люди, що живуть в таких зонах дотримуються правил безпеки:

 • не вживають свіжого молока (бо корови випасаються на
  забруднених луках та пасовищах);

 • не вживають варених яєць (бо в них багато радіації);

 • обов'язково довго варять їжу;

 • не збирають в лісі грибів та ягід.

Для того, щоб зменшити радіацію в організмі людини треба вживати більше овочів та фруктів яскравого кольору: шипшина, облепиха, чорна смородина, виноград, цитрусові, яблука, груші, полуниці, вишні, капуста, буряк, морква, гарбуз та інші). А також треба вживати сир, квасолю, горох.

Як діяти при загрозі радіаційного зараження

Звичайно, що діти повинні засвоїти найпростіші правила та дії, що спрямовані на самозахист:

 • при повідомленні про радіаційну небезпеку, у відсутності
  дорослих, зачинити фрамуги, кватирки, вікна, двері;

 • одягнути одяг, що захистить тіло (довгі рукава, комбінезони
  тощо);

 • користуватися ватно-марлевою пов'язкою, або просто закрити
  при необхідності рот тканиною, рукавом одягу;

 • звернутися до дорослих (сусіди, знайомі, родичі, що
  знаходяться найближче).

Якщо загроза зникла, необхідно виконати просту санітарну обробку:

- одяг зняти, витрусити, віддати дорослим для обробки
(заходити з зони радіаційного забруднення в одязі не можна); мити 3-5
хвилин чистою водою руки, обличчя, шию (обов'язково з милом);

 • прополоскати чистою водою рот (воду не ковтати);

 • почистити зуби;

- відкриті частини тіла протерти вологими тампонами, або
просто тканиною.

Сигнал "Увага, всім!"

В старшому дошкільному віці діти мають знати, що у випадках аварії, загрози від стихійного природного лиха, радіаційної небезпеки, хімічного вибуху та іншого на допомогу мешканцям міст та сіл приходить служба цивільної оборони.

Щоб під час небезпеки не створилась паніка, щоб запобігти лиха, допомогти людям зберегти життя та здоров'я, вони забезпечують порядок. Повідомляють людей про загрозу сигналом (сирена, гудок), який називається "Увага, всім!".

Кожна людина повинна знати, що треба робити при цьому сповіщальному сигналі.

Діти також не повинні лякатися, а діяти швидко та правильно:

- якщо сигнал настиг на вулиці, треба бігти додому, а якщо
вдома відсутні дорослі - до найближчих сусідів, родичів, знайомих;

 • у приміщенні треба вмикнути телевізор, радіо, послухати
  повідомлення;

 • в квартирі, будинку треба зачинити вікна, двері, фрамуги,
  кватирки;

 • вимкнути електроприлади, світло;

 • якщо відчули неприємний запах, закрити рот, ніс хусткою,
  рукавом, шарфом та бігти до дорослих.

Перша допомога при травмах

Допитливі та рухливі старші дошкільнята під час ігор та розваг на вулиці, в приміщенні втрачають обережність, дуже часто створюють загрозу власному життю, життю своїх товаришів. Дитячий травматизм, на жаль, трапляється дуже часто.

При нещасних випадках, травмуванні діти часто лякаються, розгублюються, іноді своїми діями погіршують свій стан, причиняють більшу шкоду.

Доречно навчити дітей елементарним правилам надання першої допомоги собі та товаришам, якщо поруч немає дорослих.

Травма голови (упав, забив голову)

Діти повинні розуміти що навіть, коли зовсім не боляче, треба розповісти про це дорослим (мамі, батькові, вихователю). Вони обов'язково звернуться до лікаря, якщо тобі стане гірше. Такі випадки часто спричиняють струс мозку - це небезпечна травма для людини.

Перелом, вивих кінцівок

Якщо при падінні або різкому руху дуже заболіла рука, нога, важко її підняти, то краще намагатися не рухати нею, притиснути до тіла. Якщо зламана кістка, то при русі можна одержати зміщення кісток. Якщо це трапилося з твоїм товаришем - допоможи йому: поклич дорослих, або відведи додому (якщо він може пересуватися).

Поранення, кровотеча

Якщо внаслідок травми дуже сильно тече кров, її треба негайно зупинити: сильно затиснути рану рукою, пальцем, або хусткою чи тканиною (одягом). Від втрати крові людина може померти. Треба швидко кликати дорослих, викликати швидку допомогу.

«ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ»

У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ

"ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ"

У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

(На допомогу педагогічним працівникам дошкільної освіти

з питань основ безпеки життєдіяльності)

Перехід дошкільної освіти до особистісно-орієнтованої моделі вимагає переосмислення змісту, критеріїв оцінювання ефективності освітньої діяльності, орієнтації педагога на визначення пріоритету виховання у формуванні особистості дитини дошкільного віку. Ці зміни відображено у принципово новому документі дошкільної освіти - базовому компоненті, який, поряд з іншими завданнями, має на меті забезпечення достатнього рівня психофізичного розвитку та необхідної компетенції дитини для безпечного перебування у навколишньому середовищі.

Відповідно до вимог директиви начальника Цивільної оборони прем'єр - міністра України від 10 злотого 2000 р. №2-дск та вказівок Міністерства освіти і науки України від 21 жовтня 2000 року №1/9 - щодо підготовки учасників навчально-виховного процесу до захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, з метою поліпшення якості організаційної практичної і навчальне - виховної роботи у дошкільних закладах України по забезпеченню безпеки у надзвичайних ситуаціях, започатковано проведення щорічно у травні "Тижня безпеки дитини", що має за мету:

- поліпшення якості роботи з дітьми у дошкільних закладах з
питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях;

- удосконалення теоретичних знань і практичних навичок
педагогічних працівників дошкільних закладів з питань захисту та дій в
умовах надзвичайних ситуацій;

- пропаганду кращого педагогічного досвіду з проблем виховання
та організації заходів із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Підготовка та проведення "Тижня безпеки дитини" здійснюється обласними та районними (міськими) органами управління освітою за участю представників управлінь з питань надзвичайних ситуацій, служб пожежної охорони, санітарно-епідеміологічної та охорони праці.

Районні (міські) органи: управління освітою на. місцях вивчають роботу дошкільних закладів з організації навчально-виховної роботи з особистої безпеки і захисту життя у надзвичайних ситуаціях, оцінюють загальний стан по забезпеченню безпеки життєдіяльності у дошкільних закладах, вживають заходів щодо ліквідації виявлених недоліків, пропагують та впроваджують кращий педагогічний досвід.

За підсумками роботи районні (міські) органи управління освіти
визначають та нагороджують переможця серед дошкільних закладів,
подають до обласного управління освіти узагальнені матеріали про
кращий колективний та індивідуальний педагогічний досвід

роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях.

Педагогічні колективи, які показали кращий стан організаційної та навчально-виховної роботи з дітьми, беруть участь у підготовці та проведенні районних (міських) показних виступів-зустрічей для керівного та педагогічного складу дошкільних закладів освіти.

Критерії оцінки "Тижня безпеки дитини"

1. Стан організації виховання і навчання дітей з питань особистої безпеки та захисту життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях.

 1. Планування та проведення навчально-виховної роботи з
  стереотипів поведінки під час надзвичайних ситуацій. Формування у
  дітей уявлень про можливі небезпеки природного та техногенного
  характеру та їх відпрацювання.

 2. Ознайомлення дошкільнят під час екскурсій, прогулянок,
  ігор, розваг та інших виховних моментів з причинами надзвичайних
  ситуацій з метою усвідомлення дітьми цінності свого життя та здоров'я,
  гуманного ставлення їх до людей, які потрапили у біду.

1.3.Забезпечення дітей у групах ігровим матеріалом (тематичні ігри та іграшки, атрибути для творчих ігор з елементами безпечної поведінки тощо), які б дали змогу відпрацювати стереотипи поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

1.4.Проведення заходів пропагандистського характеру з питань надзвичайних ситуацій та захисту від наслідків. Пропаганда серед батьків та залучення їх до заходів з питань захисту життя та здоров'я дітей під час надзвичайних ситуацій.

1.5 .Оснащення посібниками, навчально-методичними

матеріалами, використання території дошкільних закладів з метою закріплення навичок поведінки у дітей в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

2.Підготовка керівного складу та організація превентивного навчання педагогічного і допоміжного персоналу дошкільного закладу з основ безпеки життєдіяльності.

2.1. Дотримання періодичності навчання керівного складу
дошкільного закладу на курсах цивільної оборони та їх участь у
навчально-методичних зборах, навчаннях та тренуваннях з ІДО
(відповідно до планів місцевих органів управління освітою).

2.2. Організація навчання у групах працівників дошкільного
закладу та оцінка рівня їх знань та умінь в обсязі курсу "Основи безпеки
життєдіяльності" для педагогічних кадрів освіти.

3.Ступінь впровадження комплексу спеціальних заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації.

3.1.Розробка інструкцій, функціональних обов'язків посадових осіб щодо безпеки у надзвичайних ситуаціях та потенційної небезпеки від прилеглих об'єктів економіки. Проведення періодичних тренувань виконавців.

3.2.Створення належних умов з цивільного захисту дітей і персоналу дошкільного закладу:

- стан захисних споруд (сховище, протирадіаційне укриття), а у
разі їх відсутності - обсяги робіт з дообладнання підвальних та інших
заглиблених приміщень, створені умови щодо підвищення захисних
якостей дошкільних будівель на випадок надзвичайних ситуацій;

 • забезпечення дітей та працівників дошкільного закладу
  найпростішими засобами захисту органів дихання. Наявність
  документації на отримання засобів індивідуального захисту зі складів
  резерву. Готовність дошкільного закладу до проведення санітарної
  обробки персоналу і дітей та спеціальної обробки споруд;

 • наявність плануючих матеріалів з проведення екстреної
  евакуації та розрахунків на організоване наведення дітей і працівників у
  разі загрози виникнення критичних умов для безпечного перебування,
  витягів з плану евакуації району;

 • організація медичного обслуговування та спроможність
  персоналу дошкільного закладу до надання першої медичної допомоги
  постраждалим.

4. Діяльність дошкільного закладу зі створення безпечних
санітарних умов для життя і здоров'я по запобіганню виникненню та
поширенню інфекційних хвороб.

5. Виконання комплексу організаційно-технічних заходів щодо
запобігання пожежі та створених умов для її гасіння.

При плануванні у дошкільному закладі заходів з питань підготовки та проведення "Тижня безпеки дитини" слід чітко визначити час та місце їх проведення для кожної з вікових груп та визначити відповідальних. Особлива увага звертається на виконання вимог техніки безпеки для всіх учасників "Тижня безпеки дитини" під час практичного відпрацювання заходів.

Подальша розробка та реалізація планів підготовки та проведення "Тижня безпеки дитини" не носить суворо регламентованого характеру, а залежить від місцевих умов, традицій, природно техногенних особливостей територій і рівня педагогічної роботи дошкільного закладу, професіонального досвіду, творчих здібностей вихователів та підготовленості дітей.

У загальну частину плану тижня безпеки, як правило, включаються:

- урочисте відкриття;

- відкриті заняття, вікторини, змагання, комбіновані естафети
для дітей;

- відпрацювання дій за картками, інструкціями можливих
ситуацій;

 • огляди, конкурси на кращу наочну агітацію;

 • перегляд театралізованих вистав;

 • проведення заходів пропагандистського характеру;

- перелік робіт щодо вдосконалення матеріальної бази з
цивільного захисту дітей і персоналу, підтримки санітарних умов та
пожежної безпеки, організація підсумків "Тижня безпеки дитини".

Підготовлений варіант загального плану розглядається та уточнюється на педагогічній нараді дошкільного закладу.

Важливе значення у цей період має робота з батьками. Разом з ними обговорюється підготовлений загальний план проведення, вислуховуються їх поради. Батьки запрошуються до участі у підготовці та проведенні заходів "Тижня безпеки дитини".

Остаточний варіант загального плану проведення «Тижня безпеки дитини» у дошкільному закладі подається на узгодження до місцевих органів управління освітою.

На підставі загального плану дошкільного закладу вихователі складають календарні плани навчально-виховної роботи з дітьми з визначенням необхідних умов та засобів, що використовуються, форм і методів проведення заходів.

Особлива увага при плануванні та проведенні заходів приділяється раціональній організації рухомої активності дошкільнят через ігри і заняття, що складають рівні фізичного та емоціонального навантаження.

Програмно-методичне забезпечення мінімально достатнього та необхідного рівня знань і умінь дітей з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях представлено в Україні експериментальне випробуваними програмами "Охорона життя та здоров'я дітей, норми поведінки у надзвичайних ситуаціях" та "Основи безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку," які розроблені управліннями освіти та з питань надзвичайних ситуацій відповідно Сумської та Рівненської обласних державних адміністрацій.

Програми передбачають за необхідність розвиток свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров'я вже у дошкільному віці та забезпечують наступність між дошкільною освітою і початковою ланкою загальноосвітньої підготовки з питань основ безпеки життєдіяльності.

Протягом навчального року педагогічні працівники дошкільних закладів мають використовувати у своїй роботі інтегрований комплекс занять з однієї із експериментальних (новаторських) програм, а також методичних рекомендацій до них.

Орієнтовне календарне планування

"Тижня безпеки дитини".

Перший день. "Відчуй небезпеку".

Ранок. Дидактична гра "Свої - чужі".

Мета: дати уявлення дітям про те, хто є чужі і свої люди, вчити поводитись з ними. Виховувати культуру поведінки серед людей.

Заняття. Гра-драматизація "Добро-зло".

Мета: дати уявлення дітям про те, що деякі дорослі можуть бути небезпечними, що не завжди приємна зовнішність людини збігається з добрими намірами. Уміння дитини сказати "ні" іншим дітям, які хочуть втягнути її в небезпечну ситуацію. Виховувати обережність у поведінці з іншими.

Прогулянка І.Екскурсія до лялькового театру.

II половина дня. Етюди з психогімнастики. Робота практичного психолога.

Прогулянка II. Сюжетно-рольова гра "Сім'я".

Мета: учити дітей правильній поведінці вдома, коли є батьки і коли їх немає, не заходити в під'їзд одному, не говорити по телефону, що немає вдома батьків.

Використовуючи сюжет казки "Вовк та семеро козенят", виховувати обачність у своїх вчинках. Настільні ігри за сюжетами казок відповідно до теми.

Другий день. "Екологознайко". Ранок. Дидактична гра "Стихійні лиха."

Мета. Дати дітям уявлення про небезпечні геологічні, гідрологічні явища та познайомити їх з правилами поведінки під час стихійних лих. Формувати свідому, правильну поведінку, вміння надати першу допомогу.

Розгляд ілюстрацій про повені, землетрус.

Заняття: Екскурсія в природу.

Мета: ознайомити дітей з проблемою забруднення навколишнього середовища. Пояснити, як погіршення екологічних умов відображається на людині і живій природі. Розповісти, що небезпечними для здоров'я стала питна вода з різних джерел: колодязів, річок, водопроводу. Тому не слід пити таку воду без попереднього очищення. Виховання уміння правильно користуватися природними ресурсами.

Створення ігрових ситуацій спортивного характеру. "Переберись з купини на купину", "Мавпочки". "Хто далі закине шнур".

П половина дня. Музична розвага "В гостях у знахарки" (Екологічна вистава.)

Мета: дати уявлення дітям про рослини корисні і небезпечні, гриби їстівні і неїстівні, учити розрізняти їх у природному середовищі, правильно поводитись з ними та надавати першу допомогу у випадках отруєння. Виховувати любов до рідної природи, дбайливе відношення до її дарів та чуйне ставлення один до одного.

Прогулянка II. Праця дітей на грядці.

Ігри: "Картопля-капуста". "їстівне - неїстівне". "Чия команда швидше збереться?".

Вечір. Гра моделювання "Землетрус".

Мета: дати дітям поняття про землетрус, його природне виникнення, про можливі наслідки землетрусу. Учити правилам поведінки під час землетрусу. Виховувати взаємодопомогу.

Третій день. "Будь обережним". Ранок. Розповідь -бесіда "Що шкідливо?"

Мета: формування уявлення про шкідливий вплив хімічних речовин на здоров'я та життя людини. Учити правилам поведінки під час використання термометра, розуміти небезпечність для життя ртуті у термометрі. Виховувати обережність поведінки дітей у побуті.

Заняття-гра "Допоможи собі сам".

Мета: учити дітей правильно реагувати на випадок аварії на підприємстві, у транспорті під час руйнування будівель, гребель, дамб тощо. Формувати уміння правильно поводитись під час надзвичайних ситуацій, вміти знайти правильний вихід із них та надавати посильну допомогу іншим. Виховувати любов і турботу до інших.

II половина дня. Дидактична гра "Аварія".

Мета: учити дітей використовувати найпростіші засоби індивідуального захисту (марлеві пов'язки, хустинки, рушники тощо) і в найкоротший термін покинути зону зараження. Виховувати спритність, сміливість.

Прогулянка І. Естафета - гра.

 1. Гра "Автомобілі".

 2. Гра "Пожежники".

 3. Гра "Перша допомога".

 4. Гра "Швидка допомога".

Прогулянка II. Спостереження за промисловими об'єктами, що забруднюють навколишнє середовище.

Мета: учити дітей правильно розуміти шкідливість для здоров'я людини викидів об'єктів, що знаходиться поряд. Виховувати негативне відношення до джерел забруднення навколишнього середовища.

Вечір. Конкурс малюнків на тему "Заняття вдома".

Мета: учити дітей правильно поводитись з електроприладами та побутовою технікою.

Розвивати творчість, уяву, виховувати позитивне ставлення до заборони старших.

Четвертий день. День здоров'я. Ранок. Бесіда з дітьми. "Що таке здоров'я."

Мета: дати можливість дітям зрозуміти, що здоров'я - це одна з головних цінностей життя. Формувати у дітей бажання бути сильними, бадьорими, енергійними та думати про своє здоров'я.

Дидактична гра "Мама захворіла".

Мета: учити дітей правильній поведінці за умови хвороби інших, уміти викликати швидку допомогу по телефону, не вживати ліків без дозволу дорослих. Виховувати турботу про рідних, бажання надавати посильну допомогу.

Прогулянка І. Спортивна розвага «Ми весела дітвора».

Мета: учити дітей бігати, їздити на велосипеді, метати в ціль, звертати увагу дітей на самопочуття, внутрішнє відчуття, потребу свіжого повітря, чистоти. Розвивати почуття власної гідності, бажання самовдосконалюватись. Виховувати у дітей уміння поводитися під час масових заходів, дбайливе ставлення до свого здоров'я.

II половина дня. Засідання клубу "Малятко - здоров'ячко."

Мета: учити дітей надавати собі та іншим першу допомогу при травмах, опіках, обмороженні, отруєнні тощо. Формувати спостережливість до стану свого власного тіла, організму в цілому. Виховувати бажання бути здоровим.

Прогулянка II. Сюжетно-рольова гра "Лікарня".

Мета: учити дітей надавати першу допомогу при опіках, дорожньо-транспортної аварії, радіації тощо, правилам поведінки у лікарні. Розвивати зосередженість, стислість висловлювань. Виховувати правила культури поведінки, розуміння необхідності у лікуванні та наданні допомоги хворому.

Вечір. Гра-драматизація казки "Лікар Айболит".

Мета: учити дітей утримувати в чистоті своє тіло, захищати його від забруднення чинниками природного та техногенного характеру, розуміти значення вислову: "У здоровому тілі - здоровий дух". Виховувати любов до здорового способу життя, пояснюючи їм у доступній формі про значення попередження захворювань, різних видів загартування, корегуючої гімнастики, масажу.

П'ятий день. "Захистити себе сам". Ранок. Бесіда "Засоби масової інформації"" (радіо, телевізор).

Мета: нагадати дітям про роль засобів масової інформації, учити правилам поведінки під час екстрених повідомлень.

Гра "Що ми почули?" Заняття. Сигнал "Увага всім".

Мета: формувати у дітей поняття про причини подання сигналу (випадок аварії, загрози від стихійного природного лиха, радіаційної небезпеки, хімічного вибуху тощо). Познайомити з діями при цьому сповіщальному сигналі. Вчити діяти швидко і правильно. Виховувати уважність, організованість, дисциплінованість.

Прогулянка І. Екскурсія - склад, сховище.

Мета: ознайомити дітей з приміщенням сховища та його призначенням. Формувати у дітей правила поведінки під час перебування у сховищі.

Виховувати дисциплінованість, організованість,

взаємодопомогу.

II половина дня. Сюжетно-рольова гра "Що потрібно зробити?".

Мета: учити дітей правильно реагувати на сповіщальний сигнал, якщо він застав їх вдома. Виховувати турботливе ставлення до ближнього, вміння діяти без паніки в екстремальних ситуаціях.

Прогулянка II. Спортивна естафета

1 .Гра "Тривога".

2.Гра "Хто швидше збереться".

З.Гра "Знайти собі місце".

Вечір. Бесіда з батьками "Поведінка під час надзвичайних ситуацій" з використанням підготовлених матеріалів та наочної агітації реагування на сповіщальний сигнал "Увага всім!".

"Тиждень безпеки дитини" у дошкільному закладі розпочинається урочистими зборами вихователів, дітей із запрошенням представників державних служб допомоги у кризових ситуаціях, засобів масової інформації, спонсорів тощо.

Під час проведення "Тижня безпеки дитини" традиційні навчальні заняття збагачуються сюжетно-правовим змістом (групові ігри, виконання вправ загального характеру, ігри драматизації з музичним супроводом тощо).

Під час проведення "Тижня безпеки дитини" традиційні навчальні заняття збагачуються сюжетно-правовим змістом (групові ігри, виконання вправ загального характеру, ігри драматизації з музичним супроводом тощо).

Поряд із сюжетно-рольовими іграми, де діти вчаться орієнтуватися у світі природи, техніки, людей, значне місце при проведенні займають дидактичні ігри, що дозволяють більш спрямовано керувати поведінкою дітей. Ігровий характер таких занять забезпечується введенням елементів сюжету, яскравістю та привабливістю матеріалів, постановкою завдань.

Вихователі вчать дітей знаходити істину шляхом запрошення їх до обговорення та направленими питаннями підводять до відповіді.

Велику зацікавленість викликає у дітей взаємне відвідування у групах занять, вікторин, змагань, виступів самодіяльних артистів, виставок дитячих робіт.

Педагог за допомогою вірного підбору методів і прийомів керує дитячою діяльністю, поглиблює позитивні взаємовідношення дітей, розвиває чуйність, милосердя, гуманне ставлення до людини, збагачує емоційні враження під час відпрацювання стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення НС.

Декілька слів щодо психологічної готовності дітей сприймати навчальний матеріал про небезпеки та практичного відпрацювання дій.

Практика засвідчила, що екстремальна поведінка людей у більшості визначається фізіологічне нормальним явищем жаху. Він сприяє екстреній мобілізації фізичної та психічної напруги, що необхідна для самозбереження. А при плануванні занять з дітьми вихователям слід додатково враховувати "вікові" жахи, які властиві дошкільнятам та базуються на високій емоційності, малому досвіду життя і великому уявленні.

Обережна корекція емоціональної готовності дитини до реакції жаху відбувається за умови активного збагачення знань дитини про предмети, явища природи, світу людей і їх взаємовідношень, формування звички до ситуацій, в яких вони можуть виникнути.

Коли ситуація не таїть в собі елементів несподіванки, тоді незрозумілих і тим лякаючих явищ біля дитини стає менше.

Крім заходів що організуються безпосередньо вихователем, під час "Тижня безпеки дитини" обов'язково створюються умови для самостійних форм дитячої діяльності.

Наприкінці "Тижня безпеки дитини" доцільно в групах провести з дітьми бесіду, з'ясувати, що сподобалось та запам'яталось дітям. Це допоможе зробити оцінку проведеної вихователем роботи.

По завершенню відпрацювання заходів загального плану з підготовки і проведення "Тижня безпеки дитини" у дошкільному закладі відзначаються діти, які стали переможцями в іграх, змаганнях, виставках малюнків, тощо.

Керівник закладу готує інформаційний матеріал для подання у районні, міські органи управління освітою та складає наказ за підсумками проведених заходів.

Викладачі, майстри виробничого навчання курсів цивільної оборони беруть активну участь у проведенні "Тижня безпеки дитини" та надають дошкільним закладам консультативно-методичну допомогу.

Осипенко С.І.

«Методичні рекомендації», Київ, 1999р.

2. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

«ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ».

Підготовчий етап роботи до проведення «Тижня безпеки дитини» розпочинається в ДНЗ після отримання наказу начальника управління (відділу) освіти. /Додаток 1/

Відповідно до наказу начальника управління (відділу) освіти завідуюча ДНЗ видає свій наказ по дошкільному закладу щодо проведення «Тижня безпеки дитини». /Додаток 2/

По завершенню відпрацювання заходів загального плану з підготовки і проведення «Тижня безпеки дитини» у дошкільному закладі, керівник (методист) ДНЗ готує інформаційний матеріал для подання у районні (міські) органи управління освітою та складає наказ за підсумками проведених заходів. /Додатки 3, 4/

 1. ПЛАН ЗАХОДІВ ПО ПРОВЕДЕННЮ

«ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ».

Виходячи з наказу завідуючої ДНЗ щодо проведення «Тижня
безпеки дитини», методист ДНЗ складає «План заходів по проведенню
«Тижня безпеки дитини» в ДНЗ № ». Підготовлений варіант

загального плану розглядається та уточнюється на педагогічній раді дошкільного закладу. Остаточний варіант загального плану проведення «Тижня безпеки дитини» у ДНЗ подається на узгодження до місцевих органів управління освітою.

Варіант плану заходів

Погоджено

Начальник управління

(відділу) освіти ___________________

Затверджую

Завідуюча ДНЗ № ______

М.П. ______________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)

ПЛАН ЗАХОДІВ ПО ПРОВЕДЕННЮ

«ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ»

В ДНЗ № _______

1 День. "Відчуй небезпеку" Ранок.

1. Ситуативна гра "Дитина і незнайомець".

Мета: дати уявлення про поведінку з незнайомими людьми вдома, на вулиці. Виховувати обережність, пильність, обачність.

2. Бесіда на тему „Я прийшов в гості".

Мета: закріпити знання дітей про культуру поведінки в гостях.

Виховувати ввічливість.

Заняття: "Якщо ти сам залишився вдома". Мета: дати уявлення дітям про те, що деякі дорослі можуть бути небезпечними, що не завжди приємна зовнішність людини збігається з добрими намірами. Вивчити правила поведінки "Я сам вдома". Розучити прислів'я про добро і зло. Розвивати уміння сказати "ні" іншим, які хочуть вмішати дитину в небезпечну ситуацію. Виховувати пильність.

Прогулянка І.

1. Дидактична гра "Який предмет не на своєму місці".

Мета: вчити дітей класти кожний предмет на своє місце. Виховувати охайність.

2. Екскурсія до лялькового театру Казка "Котик і півник".

Мета: вчити дітей робити правильні висновки з переглянутої казки - обов'язково треба слухати старших, не піддаватися ні на які вмовляння та обіцянки чужих людей. Виховувати пильність.

II половина дня

Драматизація казки "Вовк і семеро козенят".

Мета: вчити дітей правилам поведінки при намаганні сторонніх проникнути в житло. Виховувати обережність, пильність, обачність.

Прогулянка II. Сюжетно-рольова гра "Сім'я".

Мета: учити дітей правильній поведінці, коли батьків нема вдома; коли батьки знаходяться вдома. Виховувати дисциплінованість, пильність, обережність.

Для співробітників: лекція на тему: "Організація життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях".

2 День "Екологознайко"

Ранок.

Дидактична гра "Треба - не можна".

Мета: закріпити правила поведінки в природному середовищі, уточнити знання про взаємозв'язок людини з природою, пояснити, як погіршення екологічних умов відображається на людині і живій природі. Виховання уміння правильно користуватися природними ресурсами.

Заняття: "Команда рятувальників вирушає на допомогу".

Мета: дати дітям уявлення про небезпечні геологічні, гідрологічні явища - природою їх виникнення, з характерними ознаками та негативними наслідками. Формувати правильну поведінку у складних умовах, ознайомити з найпростішими засобами самозахисту. Розвивати вміння орієнтуватися в складних ситуаціях.

Прогулянка І.

1. Бесіда на тему: "Відпочинок у лісі".

Мета: дати дітям уявлення про причини пожежі в лісі, правила поводження з вогнем у лісі під час відпочинку. Виховувати дбайливе ставлення до птахів та інших мешканців лісу.

2.Ігри спортивного характеру: "Хто далі закине шнур" "Переберись з купини на купину" "Мавпочки"

З. Ігри-естафети: "Хто спритніший" "Швидка допомога"

II половина дня

Музична розвага: "В гостях у знахарки".

Мета: дати уявлення дітям про рослини корисні і небезпечні; гриби їстівні і неїстівні. Учити розрізняти їх у природному середовищі, правильно поводитись з ними та надавати першу допомогу у випадках отруєння. Виховувати любов до рідної природи, дбайливе відношення до її дарів та чуйне ставлення один до одного.

Прогулянка II.

1. Сюжетно-рольова гра "Зелений патруль".

Мета: вчити дітей берегти природу, не руйнувати пташиних гнізд і мурашників, підгодовувати птахів та звірів взимку.

2. Гра-моделювання. "Землетрус".

Мета: дати дітям поняття про землетрус, його природу виникнення, про можливі наслідки. Учити правилам поведінки під час землетрусу. Виховувати взаємодопомогу.

Для співробітників: консультація і практичне заняття "Дії населення при евакуації з району стихійного лиха, аварії, катастрофи, зони зараження. Заходи безпеки під час виконання рятувальних робіт.

З День. "Будь обережним"

Ранок.

І.Розповідь-бесіда "Що шкідливо?".

Мета: формувати уявлення про шкідливий вплив хімічних речовин на здоров'я та життя людини. Учити правилам поведінки під час використання термометра, розуміти небезпечність ртуті у термометрі для життя людини. Виховувати обережність.

1. Дидактична гра "Який електричний прилад ввімкнено?".

Мета: розвивати зорову увагу; виховувати обережне поводження дітей у побуті.

Заняття: "В школі екстремальних ситуацій".

Мета: продовжувати знайомити дітей з правилами поведінки під час

екстремальних ситуацій. Закріпити та розширити знання про

правила користування електроприладами, навчити навичкам

надавати першу допомогу собі та іншим при травмах.

Удосконалювати знання про правила протипожежної безпеки.

Закріпити в пам'яті номери телефонів екстремальних служб.

Розвивати логічне мислення, розмовну мову, зорову увагу.

Виховувати обережність, пильність, інтерес до навколишнього

світу.

Прогулянка І.

1. Спостереження за промисловими об'єктами, що
забруднюють

навколишнє середовище.

Мета: учити дітей правильно розуміти шкідливість для здоров'я людини викидів об'єктів, що знаходяться поряд. Виховувати негативне відношення до джерел забруднення навколишнього середовища.

2. Сюжетно-рольова гра "Пожежники" (або "Швидка допомога").
Мета: знайомити з різними професіями, вчити наслідувати різні дії,
уміти швидко діяти в екстремальних ситуаціях.

П половина дня

Конкурс малюнків на тему: "Заняття вдома".

Мета: учити дітей правильно поводитись з електроприладами та побутовою технікою. Розвивати творчість, уяву, виховувати позитивне ставлення до заборони старших. Прогулянка II.

Гра - моделювання "Аварія".

Мета: учити дітей використовувати найпростіші засоби індивідуально захисту і в найкоротший термін покинути зону зараження. Виховувати спритність, сміливість.

Для співробітників: 1. Лекція па тему "Організація спеціальної обробки в разі зараження радіоактивними, отруйними та бактеріальними засобами".

2. Практичне заняття: "Засоби пожежогасіння та порядок їх використання".

4 День. "День здоров'я"

Ранок.

1. Бесіда на тему: "Що таке здоров'я".

Мета: дати можливість дітям зрозуміти, що здоров'я-це одна з головних цінностей життя. Формувати у дітей бажання бути сильними, бадьорими, енергійними та думати про своє здоров'я.

2. Дидактична гра "Якщо хочеш бути здоровим".

Мета: закріпити знання дітей про предмети особистої гігієни, про режим дня.

Заняття: "Якщо вдома хворий".

Мета: дати дітям уявлення про різні хвороби: інфекційні, застудні. Вчити правил користування термометром, вмінням знижувати високу температуру без застосування таблеток, шляхом обтирання хворого розчином оцту, спирту та води, уміти викликати швидку допомогу по телефону. Виховувати співчутливе ставлення до хворої людини, бажання їй допомогти.

Прогулянка І.

Спортивна розвага "Ми весела дітвора".

Мета: закріпити інтерес до занять фізкультурою, рухливих ігор на свіжому повітрі. Формувати почуття вишуканості руху, взаємопідтримку та товариськість, вміння відчувати свої почуття. Виховувати у дітей уміння поводитися під час масових заходів, дбайливе ставлення до свого здоров'я.

II половина дня

Засідання клубу: "Малятко-здоров'ятко".

Мета: вчити дітей надавати собі та іншим першу допомогу при опіках, обмороженні, отруєннях, високій температурі тощо. Формувати спостережливість до стану свого власного тіла, організму в цілому. Виховувати бажання бути здоровим.

Прогулянка II.

Сюжетно-рольова гра "Лікарня".

Мета: учити дітей надавати першу допомогу внаслідок пожежі, дорожньо-транспортної аварії, радіації тощо, правилам поведінки в лікарні. Розвивати зосередженість, стислість висловлювань. Виховувати правила культури поведінки, розуміння необхідності у лікуванні та надання допомоги хворому.

Для співробітників: практичне заняття "Прийоми само- та взаємодопомоги в разі поранень, отруєнь, обморожень".

5 День. „Захисти себе сам"

Ранок.

Бесіда на тему: "Засоби масової інформації*".

Мета: нагадати дітям про роль засобів масової інформації, учити правилам поведінки під час екстремальних повідомлень.

Заняття: "Допоможи та захисти себе сам. Сигнал "Увага, всім!".

Мета: формувати у дітей поняття про причини подання сигналу (випадок аварії, загрози від стихійного природного лиха, радіаційної небезпеки, хімічного вибуху та ін.). Познайомити з діями при цьому оповіщувальному сигналі. Вчити дітей швидко та правильно реагувати на надзвичайну ситуацію, що склалася. Виховувати уважність, організованість, дисциплінованість.

Прогулянка І.

1. Екскурсія-огляд сховища.

Мета: ознайомити дітей з приміщенням сховища та його призначенням.

Формувати у дітей правила поведінки під час перебування
у сховищі. Виховувати дисциплінованість, організованість, взаємодопомогу та взаємопідтримку.

2. Гра - моделювання „Радіація"

Мета: дати дітям доступні знання про правила поведінки під час підвищення радіаційного фону, про правила особистої гігієни, дотримання гігієнічних умов у приміщенні, використання необхідних продуктів харчування.

II половина дня

Читання І. Жук "Діти і радіація".

Розгляд ілюстрацій в журналах, газетах про потерпілі міста, ліси, водойми.

Прогулянка II.

1. Спортивні естафети:

„Тривога"

„Хто швидше збереться"

„Знайди собі місце"

2. Робота з батьками: «Поведінка під час надзвичайних ситуацій" з

використанням підготовлених матеріалів та наочної агітації реагування на оповіщувальний сигнал "Увага всім!".

Для співробітників: проведення об'єктового тренування по відпрацюванню плану евакуації.

_______________________________________________________________

На підставі загального плану дошкільного закладу вихователі складають календарні плани навчально-виховної роботи з дітьми з визначенням необхідних умов та засобів, що використовуються, форм і методів проведення заходів.

4. ЗРАЗКИ МАТЕРІАЛУ ДО ПРОВЕДЕННЯ

«ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ»

1 День. "Відчуй небезпеку"

Ситуативна гра : «Дитина і незнайомець»

Мета: дати уявлення про поведінку з незнайомими людьми вдома, на вулиці. Виховувати обережність, пильність, обачність.

Хід гри:

Вихователь пропонує дітям ситуації, в яких необхідно з'ясувати, як потрібно діяти у різних випадках.

«В двері постукали (подзвонили)» Що потрібно зробити?

 1. На відповідь : «Це я!» відчиняти двері чи ні?

 2. Якщо все ж таки до вас у квартиру увійшли - ваші дії?

 3. Ти поніс сміття і тебе зупинів незнайомець. Він пропонує:

 • цукерку;

 • покататись у ліфті;

 • показати щось надзвичайне в машині. Ваші дії.

Бесіда на тему: « Я прийшов в гості».

Мета: закріпити знання дітей про культуру поведінки в гостях. Виховувати ввічливість.

Хід бесіди:

1 .Ти прийдеш в гості вчасно чи запізнишся? Чому?

2.Як ти повинен виглядати?

З.Що потрібно зробити, коли тебе зустріли господарі?

4.Як потрібно себе вести за столом в гостях?

5.Чи гарно усамітнюватися без згоди господарів? Чому?

6.Коли вже наступив час повертатися до дому, що ти повинен

зробити?

Заняття: "Якщо ти сам залишився вдома"

Мета: дати уявлення дітям про те, що деякі дорослі можуть бути небезпечними, що не завжди приємна зовнішність людини збігається з добрими намірами. Вивчити правила поведінки "Я сам вдома". Розучити прислів'я про добро і зло. Розвивати уміння сказати "ні" іншим, які хочуть втягти дитину в небезпечну ситуацію. Виховувати пильність.

Матеріал: ілюстрації до казок.

Хід гри: Вихователь пропонує згадати казки "Вовк і семеро козенят", "Червона шапочка", "Котик і півник", "Бармалей". Після чого з'ясовують, яка біда трапилась з героями цих казок.

Розповідь вихователя про людей, які користуються дитячою наївністю і довірливістю, проникають у квартири, грабують, викрадають дітей, глумляться з них, навіть вбивають.

1.Читання вірша " Двері добре зачиняйте" (журнал БВДС)

Вивчення п'ять "ні"

ніколи не розмовляй з незнайомцями;

ніколи не сідай в машину до незнайомця;

ніколи не відчиняй двері незнайомцю;

ніколи не бери у незнайомця ласощі;

ніколи не куди не йди з незнайомцями.

2. Ознайомлення та вивчення правил поведінки "Я сам вдома"

Дидактична гра: "Який предмет не на своєму місці?"

Мета: вчити дітей класти кожний предмет на своє місце. Виховувати охайність.

Матеріал: картинки (ґудзики, голка, ніж, кнопки, цвяхи, медикаменти, ножиці, фарба) або іграшки.

Хід гри: Перед дітьми обладнана іграшкова кімната. Запропоновані речі розташовані в місцях, не передбачених правилами безпеки (голки, кнопки, цвяхи на підлозі, чайник на ліжечку, праска на скатертині та ін.)

Діти повинні знайти відповідне місце кожному предмету (термометр, ліки - в місце, недоступному для дітей, ніж - на кухню і т.д.).

Сюжетно - рольова гра "Сім'я"

Мета: учити дітей правильній поведінці коли батьків нема вдома, коли батьки знаходяться вдома. Виховувати дисциплінованість, пильність, обережність.

Попередня робота: бесіди про сім'ю, родину, дидактичні ігри.

Матеріал: відповідно до сюжетно - рольової гри (наявність в кожній групі)

Ігрові ролі: батько, мати, бабуся, дідусь, сестрички, братики.

Ігрові дії: діти обігрують ситуацію, коли батьки є вдома, обов'язки членів родини; ситуацію, коли дорослих немає, діти самі, їхні дії.

2 День: «Екологознайко»

Дидактична гра « Треба - не можна »

Мета: закріпити правила поведінки в природному середовищі, уточнити знання про взаємозв'язок людини з природою, пояснити як погіршення екологічних умов відображається на людині і живій природі. Виховання уміння правильно користуватися природними ресурсами.

Матеріал: ситуаційні задачі, картинки з зображенням дій в природі.

Хід гри

Дітям пропонують ситуативні задачі, в яких дається позитивна і негативна поведінка в природі. Діти повинні дати відповідь на запитання. Треба чи не можна так робити.

Наприклад: виходячи з лісу гасити вогонь (треба).

Зливати в водойм відходи з будівництва (не можна).

Заняття « Команда рятувальників вирушає на допомогу »

Мета: дати дітям уявлення про небезпечні геологічні, гідрологічні явища - природою їх виникнення, з характерними ознаками та негативними наслідками. Формувати правильну поведінку у складних умовах, ознайомити з найпростішими засобами самозахисту. Розвивати вміння орієнтуватися в складних ситуаціях.

Матеріал: медична аптечка. Макет лісу.

Хід заняття

 1. Вихователь пропонує прослухати термінове повідомлення
  по радіо: «Увага! Управління з питань надзвичайних
  ситуацій повідомляє, що в зв'язку з несприятливими
  породними умовами мешканці лісу потребують термінової
  допомоги!».

 2. Бесіда за змістом.

 • Які ви знаєте несприятливі погодні умови?

 • Що відбувається при повені?

 • Які явища виникають при грозі?

 • Яке явище природи спостерігається при грозі?

 1. Вихователь пропонує відправитися до лісу і з'ясувати, що
  трапилось і надати допомогу. При цьому діти складають медичну
  аптечку.

 2. В лісі зустріли зайчика, який розповів, що була гроза, він вибіг
  підслизнувся і зламав задню лапку. Вихователь з дітьми розповів зайчику
  про правила безпеки, поводження під час грози і надають медичну
  допомогу при переломі.

 3. Діти мандрують далі і зустрічають вовка. Він розповів, що
  рівень в річці після дощу піднявся. Вовк пошкодив передню лапу і в
  нього тече кров. Діти надають медичну допомогу, щоб зупинити
  кровотечу.

Вихователь з дітьми розповів Вовкові правила поводження під час повені.

Бесіда на тему: «Відпочинок у лісі».

Мета: дати дітям уявлення про причини пожежі в лісі, правила поводження з вогнем у лісі під час відпочинку. Виховувати дбайливе ставлення до птахів та інших мешканців лісу.

Хід бесіди

 1. Чи можна граючись підпалювати сміття?

 2. Де потрібно розкладати вогонь?

 3. Що є причиною виникнення пожежі в лісі?

 4. Які правила поведінки з вогнем у лісі ви знаєте?

 5. Чим можна загасити вогонь в лісі?

 6. Чи можна залишати вогонь? До чого це може привести?

 7. Яку шкоду приносить пожежа в лісі?

Ігри спортивного характеру:

«Хто далі закине шнур»

Мета: закріплювати вміння дітей діяти з шнуром. Розвивати окомір, координацію рухів, спритність.

Хід гри

Діти стоять на одній стороні залу чи майданчика за накресленою лінією. Всі отримують шнури і по сигналу вихователя кидають її вдалину. Кожен повинен побачити, куди впав його шнур. По сигналу вихователя діти біжать до своїх шнурів і зупиняються біля них; обома руками вони підіймають шнур вгору. Вихователь відмічає, хто кинув шнур далі всіх. Після цього діти повертаються назад за лінію.

«Переберись з купини на купину»

Мета: удосконалювати вміння стрибати в довжину на обох ногах. Розвивати спритність.

Хід гри

Діти стоять по один бік майданчика (залу). Вихователь розкладає на землі (підлозі) обручі або кружечки з картону на відстані 20-30 см один від одного. За сигналом вихователя «стрибаємо з купини на купину» діти стрибають, відштовхуючись обома ногами з обруча в обруч (4-5 стрибків).

«Мавпочки»

Мета: вчити дітей лазити по гімнастичній стінці (похилій драбині) приставним кроком. Виховувати сміливість, розвивати спритність.

Хід гри

Діти - «мавпочки» по одному підходять до гімнастичної стінки, піднімаються на 3-4 щаблини приставним кроком і опускаються вниз. Інші діти спостерігають, як «мавпочки збирають на деревах банани й апельсини». Потім на «дерево» піднімається наступна дитина.

Ігри естафети

«Хто спритніший»

Мета: під час ходьби і бігу прискорювати рух. Закріплювати вміння швидко реагувати на сигнал, вчити дружно діяти в колективі. Виховувати сміливість.

Хід гри

Діти стоять трьома колонами. Перед кожною колоною лежить обруч. Перший у колоні після сигналу повинен узяти обруч, пролізти крізь нього і покласти, добігти до стільця, на якому лежать прапорці, узяти один прапорець і підняти його вгору. Потім діти спокійно повертаються в кінець колони. Те саме виконують ті, що стоять другими в колонах та ін. Щоразу визначають переможця.

«Швидка допомога»

Мета: ознайомити малюків з швидкою допомогою, закріплювати вміння швидко реагувати на сигнал вихователя. Розвивати спритність. Виховувати сміливість.

Хід гри

Діти діляться на дві команди. Є двоє дітей, які імітують поранених з кровотечею. На одній стороні поранені, на другій стороні стоїть столик з медичною допомогою. Діти по черзі переносять медичний матеріал, а потім разом надають швидку медичну допомогу. Хто швидше.

Музична розвага «В гостях у Знахарки»

Мета: дати уявлення дітям про рослини корисні і небезпечні, гриби їстівні і неїстівні. Вчити розрізняти їх у природному середовищі, правильно поводитись з ними та надавати першу допомогу у випадках отруєння. Виховувати любов до рідної природи, дбайливе відношення до її дарів та чуйне ставлення один до одного.

Матеріал: картинки з зображенням їстівних і неїстівних грибів, корисних та отруйних рослин, кошики.

Дійові особи: Лісовичок - Боровичок, Сова, Медуниця. Декорації: імітована лісова галявина, дерева, кущі, пеньки.

Музичне оформлення: запис співу пташок, веселої рухливої музики.

Хід розваги

 1. В гості до дітей завітав Лісовичок - Боровичок. Він
  запропонував дітям відправитись до лісу.

 2. Під веселу музику діти крокують. Приходять на галявину, де
  ростуть гриби.

 3. Гра «їстівні - неїстівні гриби».

Гра «Знайди зайвий гриб».

Пісня «По гриби».

 1. Під веселу музику діти крокують по лісу далі і зустрічають
  Сову. Вона знайомить дітей з лікарськими рослинами: звіробій, ромашка,
  кропива.

 2. Хоровод «Калина».

Гра «Знайди зайву рослину».

1. До дітей виходить дівчинка Медуниця і знайомить їх, як
надавати допомогу.

2. Пісня «Волошка».

3. Лісовичок - Боровичок, Сова, Медуниця запитують, як
поводитись у лісі?

4. Пісня «Будь природі другом».

Сюжетно - рольова гра. « Зелений патруль »

Мета: вчити дітей берегти природу, не руйнувати пташиних гнізд і мурашників, підгодовування птахів та звірів.

Матеріал: картузи, сумочки, кошик (хліб, насіння, морква).

Попередня робота: проведення раніше занять, екскурсій, спостережень, бесід.

Ігрові дії та ролі: загін, командир, медсестра.

Дії: підгодовування птахів; створення годівничок; прибирання в лісі; розчищення смітника; загасити вогонь після туристів. Розміщування попереджувальних знаків:

не зачіпати пташиних гнізд;

не підходити до них близько;

не зривати на природі квіти для букетів;

не рубати дерев;

не ламати гілок на деревах;

не руйнувати мурашників;

не галасувати;

не ловити диких тварин і не приносити їх додому.

Гра - моделювання «Землетрус»

Мета: дати дітям поняття про землетрус, його природу виникнення, про можливі наслідки. Вчити правилам поведінки під час землетрусу. Виховувати взаємодопомогу.

Хід гри

Вихователь розповідає: «Землетрус - це підземні поштовхи і коливання земної поверхні, які передаються на великій відстані у вигляді коливань, струсів, руйнуються будівлі, школи, садки.

Дітки, землетрус виникає внаслідок коливань, поштовхів глибоко в землі.

По своїм рушійним (силам) наслідкам, землетрус не має собі рівних серед іншого стихійного лиха: розвалюються будинки, дороги, мости виникають обвали, зсуви.

Руйнуються системи комунально - електричного господарства, порушується зв'язок, розрушується полотно доріг, мостів, шляхові розв'язки. Внаслідок виходу із ладу електропостачання опалювальних і електронагрівальних приладів можуть виникнути пожежі.

Коли руйнуються будинки, обвали є головною причиною загибелі і каліцтва людей при сильному землетрусі.

Знання правил поведінки під час землетрусу і вміння їх застосовувати приводить до зменшення втрат. Відчувши підземні поштовхи, чи отримавши сигнал оповіщення про виникнення землетрусу, люди повинні діяти у відповідності з тією інформацією, яка поступила. Вихователь розповідає, що під час землетрусу потрібно знати такі правила.

Знаходячись в приміщені необхідно остерігатись падіння штукатурки, арматури, поличок з посудом та інших предметів.

В будь-якому приміщенні необхідно стояти на відстані від вікон, складних перегородок. Не вистрибувати у вікно, не користуватись ліфтом, не створювати «пробок» в дверях.

Опинившись на вулиці необхідно відбігти від будинку чи спорудження до центру вулиці чи в інше вільне від забудови місце. Не бігати в продовж будинків, не входити в будинки. Недопустимим є перебування людей поблизу об'єктів, на території яких є пожежонебезпечні і сильнодіючі отруйні речовини.

Особливу небезпеку складає обрив електропроводів, під напругою їх потрібно остерігатись.

Практичне закріплення.

Вихователь створює землетрус і пропонує дітям показати їхні дії при землетрусі.

3 День: «Будь обережним»

Дидактична гра «Який електричний прилад ввімкнено».

Мета: Розвивати здорову увагу, виховувати обережне поводження дітей у побуті.

Матеріали: Картки, на яких зображені електроприлади: телевізор, праска, електрочайник, електроплитка, магнітофон, радіоприймач, швейна машина, кіп'ятильник, вказівки на кожну дитину.

Хід гри:

В грі приймають участь від 2 до 8 дітей. Дітям роздаються картки, де зображено електроприлади, вони їх розглядають, називають їх, визначають призначення кожного електроприладу, пояснюють правила користування тим чи іншим електроприладом. Вихователь прикриває частину електроприладу і пропонує вказати який з електроприладів ввімкнено. Потім діти обмінюються картками і гра продовжується. Виграє та дитина, яка знайшла більше електроприладів, які ввімкнені.

Спостереження за промисловими об'єктами, що забруднюють

навколишнє середовище.

Мета: Вчити дітей правильно розуміти шкідливість для здоров'я людини викидів об'єктів, що знаходяться поряд. Виховувати негативне відношення до джерел забруднення навколишнього середовища.

Під час прогулянки вихователь веде дітей до кондитерської фабрики.

Хід спостереження.

1. Бесіда.

а) Діти, чи полюбляєте ви солодощі?

б) Як ви вважаєте, де їх виготовляють?
Так, вірно, на кондитерській фабриці.

Ось і ми з вами прийшли до кондитерської фабрики. Розгляньте її.

2. Розповідь вихователя про кондитерську фабрику.

а) Це велике підприємство з багатьма цехами. Зверніть увагу на те, що з
димарів кондитерської фабрики йде дим. Це відходи виробництва, які
потрапляють у повітря. Кондитерська фабрика викидає у повітря
незначну дозу аміаку. Це - отруйна речовина. Але якщо станеться аварія,
то ця доза може бути смертельна.

б) Діти, а де ви ще бачили вихід диму (машини). Так, це теж небезпечний
дим - це вуглекислий газ. Якщо стояти поблизу в закритому приміщенні
можна отруїтись.

3. Діти, як ви гадаєте, чи можна очистити повітря? (так) Висновок: Для того, щоб повітря ставало чистішим слід

насаджувати дерева, кущі, садити квіти, бо саме вони вбирають в себе

шкідливий газ і тим самим очищують повітря.

Сюжетно-рольова гра «ПОЖЕЖНИКИ»

Мета: ознайомити дітей з різними професіями, вчити наслідувати різні дії, вміти швидко діяти в екстремальних ситуаціях.

Матеріал: відерця для гри, сірники без сірки, шоломи на голову, замінники вогнегасника, лопатки для піску, коробочка, в якій зберігається пісок.

Попередня робота: розповідь вихователя про професію пожежника, розглядання ілюстрацій, читання вірша С. Михалкова «Дядя Стьопа», екскурсія до пожежного щита, до пожежної частини. Ігрові дії дітей: рятувальні роботи гасіння.

Хід гри:

 1. В групі створено куточок пожежної частини і макет житлового
  будинку.

 2. Прихід пожежника, який повідомляє про те, що сьогодні діти
  будуть грати в сюжетно-рольову гру «Пожежники».

 3. Розподілення ролей між дітьми. Одна частина дітей здійснює
  рятувальні роботи, інша — гасить.

 4. В кінці вихователь робить підсумок, хвалить дітей за те, що
  вони гарно виконали ролі.

Гра-моделювання «АВАРІЯ»

Мета: Вчити дітей використовувати найпростіші засоби індивідуального захисту і в найкоротший термін покинути зону зараження. Виховувати спритність, сміливість.

Вихователь повідомляє, що діти знаходяться на підприємстві. Раптом виникла пожежа, великий викид вуглекислого газу. Звучить запис-повідомлення: «Увага! Всім!».

Діти показують, як вони після цього швидко одягають засоби індивідуального захисту, шикуються і виходять з приміщення.

Повторити декілька разів, щоб діти навчилися дуже швидко реагувати на повідомлення і покидати зону зараження.

Для співробітників: практичне заняття « Засоби пожежогасіння та порядок їх використання»

При пожежі потрібно побоюватись високої температури, задимленості і загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання, падіння обгорілих дерев і провалів.

При рятуванні потерпілих із будинків, що горять і при гасінні пожежі, дотримуйтесь наступних правил:

насамперед, як ввійти в приміщення, що горить, накрийтесь мокрим покривалом, пальто, плащем, щільною тканиною;

двері в задимлене приміщення відкривайте обережно, щоб уникнути займання від великого притоку свіжого повітря;

в сильно задимленому приміщенні рухайтесь повзком або пригнувшись;

для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину.

Запам'ятайте! Маленькі діти від страху часто ховаються під ліжками, в шафи, забиваються в куток;

якщо на вас загорівся одяг, лягайте на землю, перевертайтесь, щоб збити полум'я, бігти не можна - це ще більше роздуває вогонь;

побачивши людину в одязі, що горить, накиньте на нього пальто, плащ або яке-небудь покривало. Міцно притисніть його. На місце опіків накладіть пов'язки і відправте потерпілого в медичний заклад;

при гасінні пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні крани, а також воду, пісок, землю, покривала та інші засоби;

речовини, що гасять вогонь, направляйте в місця найбільш інтенсивного горіння, і не на полум'я, а на поверхню, яка горить;

якщо горить вертикальна поверхня, воду подавайте в верхню частину;

в задимленому приміщенні використовуйте розпилений струм, який сприяє осадженню диму і пониженню температури;

горючі речовини гасіть складами, які викликають піну, засипайте піском або грунтом, а також накривайте невеликі осередки покривалом, одягом, брезентом і т.д.;

якщо горить електроприлад, спочатку виверніть пробки або вимкніть вимикач, а потім починайте гасити вогонь;

виходити із зони пожежі необхідно в навітряну сторону, туди звідки дує вітер.

Правильно використовуйте засоби гасіння пожежі: для приведення в дію пінний вогнегасник підніміть рукоятку доверху перекиньте її до відмови, потім переверніпь вогнегасник догори дном. Струмінь піни, що виникає, направте на поверхню, яка горить

(при відсутності струменю піни стряхніть вогнегасник або прочистіть отвір);

вуглекислий вогнегасник направте розрубом на поверхню, що горить, обертаючи маховичок проти ходу годинникової стрілки до відмови, відкрийте запірний вентиль. Снігоподібною масою, яка викидається з разтруба, покривайте поверхню, яка горить, до повного закінчення горіння.

Не тримайте розтруб рукою, яка гола - можна обморозитись.

Для приведення в дію пожежних кранів, які знаходяться в будинку (споруді), необхідно відкрити дверцята шафи і розгорнути в напрямку осередку пожежі рукав, який з'єднаний з краном і стволом;

відкрийте вентиль поворотом маховичка проти ходу годинникової стрілки і направте струмінь води із ствола на осередок горіння.

Запам'ятайте! Що дотримання і своєчасне проведення профілактичних протипожежних заходів знизить можливість виникнення пожеж і займань у вашому домі (квартирі) та зменшує імовірність їх швидкого розповсюдження.

4 День: «День здоров'я»

Бесіда на тему «Що таке здоров'я?».

Мета: дати можливість дітям зрозуміти, що здоров'я - це одне з головних цінностей життя. Формувати у дітей бажання бути сильним, бадьорим, енергійним та думати про своє здоров'я.

Матеріал: загадки і прислів'я про здоров'я, картки з овочами і фруктами, картки з фізкультурним обладнанням, картки, де зображене сонце та вода, картки із зображенням режимних моментів, картки з предметами особистої гігієни.

Запитання:

1. Які умови потрібні, щоб ви виросли здоровими, бадьорими,
енергійними?

 1. Для чого потрібно добре харчуватись?

 2. Як можна пояснити вислів «Рух - це життя»?

 3. чим корисні для організму відпочинок та загартовування?

 4. Чому необхідно дотримуватись режиму дня?

 5. Які основні вимоги гігієни і як їх дотримуватись?

Дидактична гра «Якщо хочеш бути здоровим».

Мета: закріпити знання дітей про предмети особистої гігієни, про режим дня. Розвивати пам'ять, увагу. Виховувати бажання відноситися до свого здоров'я, як до великого дару життя.

Матеріал: сюжетні і предметні картинки.

Хід гри:

На столі вихователь розміщує перед дітьми сюжетні картинки за темою «режим дня» в перемішку.

Дітям пропонується викласти їх правильно у послідовності і окремим дітям описати кожну картинку.

Предметні картинки пропонуються на тему «особиста гігієна», які перемішуються з іншими предметними картинками.

Вихователь пропонує відібрати лише картинки із зображенням предметів «особистої гігієни».

Заняття «Якщо вдома хворий».

Мета: дати дітям уявлення про різні хвороби: інфекційні, застудні. Вчити правилам користування термометром, вмінням знижувати високу температуру без застосування таблеток, шляхом обтирання хворого розчином оцту, спирту та води, уміти викликати швидку допомогу по телефону. Виховувати співчутливе ставлення до хворої людини, бажання їй допомогти.

Матеріал: лялька Катя, термометр, лікарські рослин: ромашка, мати-й-мачуха, мед, лимони, оцет, вода, спирт; телефон.

Хід заняття:

 1. Вихователь пропонує відправитись в гості до ляльки Каті,
  яка захворіла: в неї болить горло і живіт.

 2. В гостях у ляльки Каті вихователь разом з дітьми з'ясовує,
  що вона напилась холодної води і з'їла багато брудних сливок.

 3. Вихователь пропонує дітям розповісти ляльці Каті про те,
  що не можна пити холодну воду і їсти брудні сливки з дерева. До чого це
  може призвести?

 4. Діти міряють температуру (+38 °С), а вихователь тим
  часом пояснює правила користування термометром. Після чого лікують
  ляльку без таблеток: розтирають розчином оцту чи розчином спирту з
  водою, заварюють чай з лікарських рослин - ромашки, мати-й-мачухи.

 5. Пригадують номер швидкої допомоги.

6. Діти розповідають ляльці Каті, як приймати чай з лікарських рослин, а також, як потрібно себе поводити, щоб ніколи не хворіти.

Спортивна розвага «Ми весела дітвора».

Мета: закріпити інтерес до занять фізкультурою, рухливих ігор на свіжому повітрі. Формувати почуття вишуканості руху, взаємопідтримку та товариськість, вміння відчувати самопочуття. Виховувати у дітей уміння поводитись під час масових заходів, дбайливе ставлення до свого здоров'я.

Хід роботи:

На землі розсипані м'ячі. На майданчик виходять діти.

Ведуча. У нас сьогодні буде цікаве заняття. Ми покажемо нашим гостям, які ми спритні, швидкі, як любимо фізкультуру. Я знаю, ви дуже любите грати м'ячами. (Пропоную кожному взяти по м'ячу). (Грає музика, діти з м'ячами перешиковуються один за одним, виконують вправи під час ходьби).

Гра: «Швидкий м'яч».

Гра: «Дощик». (Під час другої гри вибігає козак Хома і починає збирати м'ячі в торбу, намагається втікти).

Входять Василь і Гриць.

Разом: Добридень, добродій!

Діти: Добрий день!

Гриць: А ну, розкажіть нам, що ви за козаки.

Діти: Ми спритні, сміливі, веселі й умілі.

Наше правило: Не тужить,

З жартом, з піснею дружить.

Наш девіз: В боротьбі не здаватись,

Труднощам не піддаватись.

(Гриць головний суддя. Вибирають дівчину, яка буде керувати змаганнями. Хома і Василь набирають команди.)

Команда Хоми має назву «Вітрило».

Команда Василя має назву «Стріла».

Ведуча: Команди прошу привітати один одного. Команді «Вітрило» фізкульт - ура! Команді «Стріла» фізкульт - привіт!

Оголошую перше змагання.

Проводиться гра: «З м'ячем навколо фішек».

(Гриць відзначає переможця і вручає відзнаку).

Гра «Передав - сідай».

Гра «Скачи».

Василь. Поки у нас перерва, я хочу, шановні добродії, нагадати вам, що коли ми були у Франції, мушкетери співали нам свої пісні. А чи знаєте ви казки, пісні наші козацькі?

Хома. А ось ми зараз перевіримо. Ми будемо починати пісню, а ви підхоплюйте. Домовились?

Пісні, «їхали козаки із Дону додому...», «Розпрягайте, хлопці, коней...», «Якби мені сивий кінь...», «їхав козак за Дунай...».

Гра. «Штурм фортеці».

Гра. «З м'ячем навколо фішки».

Хома. Василю! От я хочу поставити тобі одне запитання. Чи знаєш ти, Василю, чим славиться за кордоном наша Україна?

Василь. А чим?

Хома. Ех ти, Василю! А славиться вона дівчатами, такими гарними, як квіточки.

Ведуча. А тепер наші змагання продовжують старшини команд.

 1. Хто швидше піднімається по гімнастичній драбині і
  спускається вниз.

 2. «Потрійний стрибок». Хто з трьох стрибків буде далі від
  стартової лінії.

 3. «Пронеси - не випусти».

(За підсумками трьох змагань виявляється кращий із старшин).

Гра з болільниками «Передай м'яч».

Гра «Смуга перешкод». В грі беруть участь всі учасники команди.

Дівчина оголошує переможця.

Перемогла команда . В неї відзнак.

Василь. А команда, яка програла, не повинна сумувати. Ви зараховуєтесь до складу запасних гравців, ви теж дуже спритні, умілі, швидкі та моторні.

Для співробітників: практичне заняття: «Прийоми само- та взаємодопомоги в разі поранень, отруєнь, обморожень».

Кожна людина повинна мати індивідуальний перев'язувальний пакет, протихімічний пакет (ІПП-8), і аптечку (побутову, автомобільну), знати місце близько розташованої аптеки і вміти надавати само- і взаємодопомогу при ураженні і травмах:

зупинити кровотечу, для чого притиснути пальцями артерію до кістки вище рани, потім поверх одягу (або підкласти м'яку підкладку вище рани і ближче до неї) накласти скрутень або закрутку. Не закривайте скрутень бинтом. Час накладання скрутня (закрутки) укажіть в записці, яку закріпити на пов'язці або іншому видному місці;

перев'язати рану за допомогою перев'язувального пакету, бинта або інших засобів. Пов'язка захистить рану від додаткових травм, забруднення і зараження;

накласти шину при травматичних пошкодженнях кісток і суглобів для забезпечення їх нерухомості. Шину (палку, смужку фанери і т.п.) прибинтуйте так, щоб вона захватувала два суміжних суглоби вище і нижче місця перелому. При накладанні шини, зламаній кінцівці надайте найбільш зручний стан, а при вивихах такий стан, при якому кінцівка опинилася після травми;

В місцях виступів кісток між тілом і шиною зробити прокладки з м'якої тканини. Якщо нема шини, пошкоджену ногу прибинтуйте до здорової, а руку - до тулуба.

При наданні першої допомоги потерпілому необхідно терміново вжити заходи, щоб припинити дію шкідливого фактору:

при опіках скиньте з потерпілого одяг, що горить, погасіть вогонь водою або щільною тканиною. Добре вимийте водою шкіру і очі при попаданні на них кислот, лугів та інших агресивних рідин. На обпалену ділянку тіла накласти пов'язку. Не можна віддирати від опалених ділянок шкіри залишки одягу, що поприлипали до тіла, розкривати пухирі;

при обмороженні доставте потерпілого в приміщення, дайте йому теплого пиття, розітріть спиртом і обережно зробіть масаж чисто вимитими руками. Бажано помістити потерпілого в ванну з температурою води 25-35 °С. Не можна розтирати снігом обморожені місця;

при ураженні електричним струмом не торкайтесь ураженого, так як він знаходиться під напругою і є провідником струму. Вимкнути головний вимикач, при неможливості цього зробити відкиньте провід від потерпілого за допомогою сухої палки або іншого предмету, що не проводить струм;

при нещасному випадку на воді, витягнути потерпілого з води, очистити йому порожнину рота від сторонніх предметів, видалити воду із шляхів дихання, покласти утопленика на зігнуте коліно, голова повинна бути опущена донизу, декілька разів сильно надавити на спину.

У випадку зупинки дихання і серця негайно приступити до проведення штучного дихання методом «із рота в рот» і непрямого масажу серця.

При отруєнні грибами негайно промити шлунок. Для цього необхідно взяти 5-6 склянок перевареної води і зробити блідо-рожевий розчин марганцівки, випити його. Потім натиснути пальцями на корінь язика, визвати блювоту. Спорожнити шлунок. Відразу ж вжити активоване вугілля, білу глину, аптечні суспензії. Прийняти антибіотики (неоміїцин, левоміцин), тому що, токсини активізують всі хвороботворні мікроби в кишечнику. Обов'язково прийняти вітамін «С» до 1 грама. Водночас необхідно весь час поїти потерпілого, відновлюючи водно-сольовий баланс. Далі важливо терміново забезпечити кваліфіковану медичну допомогу потерпілому, навіть якщо йому стало краще від вжитих заходів.

5 День: «Захисти себе сам»

Бесіда на тему: «Засоби масової інформації». Мета: нагадати дітям про роль засобів масової інформації. Учити правила поведінки під час виникнення надзвичайних ситуацій.

Хід бесіди:

 1. Які основні засоби оповіщення населення при виникненні
  небезпечних ситуацій ви знаєте?

 2. Що означає сигнал «Увага! Всім!»?

 3. Які ваші дії після гудка сирени?

 4. Які ваші дії після екстремальних повідомлень?

Заняття: «Допоможи та захисти себе сам.

Сигнал «Увага Всім!».

Мета: формувати у дітей поняття про причини подання сигналу. Познайомити з діями при цьому оповіщу вальному сигналі. Вчити дітей швидко та правильно орієнтуватись в надзвичайних ситуаціях. Виховувати уважність, дисциплінованість, організованість.

Матеріал: плакати з зображенням дій населення під час виник­нення екстремальних ситуацій.

Хід заняття:

 1. Розповідь вихователя при виникнення стихійних лих природного
  характеру та аварій на виробництвах, радіаційної небезпеки,
  хімічного вибуху та їх наслідки.

 2. Запитання:

Що означає оповіщу вальний сигнал?

Читання дітям прикладів оповіщу вальних сигналів при

виникненні різних екстремальних ситуацій.

 1. Обговорення дій, які необхідно виконувати після оповіщу
  вального сигналу та практичне їх закріплення.

 2. Бесіда про збереження власного життя:

Чи можна виходити на вулицю після повідомлення про радіаційне забруднення? Чому?

Для чого потрібно щільно закривати вікна і двері, якщо оголосили про радіаційну небезпеку?

Які продукти необхідно вживати під час підвищення радіаційного фону?

Яких правил радіаційної гігієни ми повинні дотримуватись? (Робити вологе прибирання, мити овочі і фрукти, не пити воду з відкритих водойм, приймати щодня душ і мити голову, чистити верхній одяг, та взуття перед тим, як зайти у приміщення).

Екскурсія-огляд сховища в ЗОШ № 22

Мета: ознайомити дітей з приміщенням сховища та його призначенням. Формувати у дітей правила поведінки під час перебування у сховищі. Виховувати дисциплінованість, організованість, взаємодопомогу.

Хід екскурсії:

 1. Ознайомити з місцем розташування сховища.

 2. Розповідь вихователя про призначення сховища.

 3. Практичний показ порядку прямування в укриття.

 4. Ознайомлення з правилами поведінки під час перебування у
  сховищі.

Гра-моделювання «Радіація».

Мета: дати дітям доступні знання про правила поведінки під час підвищення радіаційного фону, про правила особистої гігієни, дотримання гігієнічних умов у приміщенні, використання продуктів харчування.

Матеріал: картинки із зображенням різних продуктів харчування.

Хід гри:

В групі створюється ситуація радіаційної небезпеки: вихователь дає гудок, вмикає запис на магнітофоні екстремального повідомлення «Увага! Радіаційна небезпека!».

Діти повинні показати свої дії (зачинити кватирки, двері, зібратися біля радіомовлення).

Після цього вихователь пропонує дітям згадати і відібрати картинки, на яких зображені продукти харчування, які необхідно вживати при підвищенні радіації.

Спортивні естафети.

1. «Тривога»

Мета: вчити дітей швидко знаходити своє місце у колоні, розвивати швидкість, вміння орієнтуватись у просторі.

Хід гри:

Дітей ділять на дві-три однакові за кількістю команди. Під музику діти довільно рухаються врозтіч по залу, виконуючи різні рухи (стрибають, бігають ...). На слова вихователя «Тривога!» - діти повинні зібратися у свої команди. Виграє команда, яка швидше збереться.

2. «Хто швидше збереться».

Мета: вчити дітей швидко діяти в різноманітних ситуаціях, розвивати спритність, уважність.

Хід гри:

Дітей ділять на дві однакові за кількістю команди, які стають в колону по одному. Біля кожної дитини лежать різні речі повсякденного життя. За сигналом вихователя діти збирають речі, які необхідно взяти по випадку екстремальної ситуації. Виграє та команда, яка швидше і правильно збере речі.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Зразок наказу та додаток до нього

НАКАЗ

начальника управління освіти Вінницької міської ради від 08.04.2005 року № 170

Про проведення

тижня безпеки життєдіяльності

Відповідно до плану роботи, з метою сприяння формуванню у маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питань особистої безпеки, правильно діяти в певних ситуаціях

НАКАЗУЮ:

 1. Провести в період з 18.04. по 22.04.2005 року в дошкільних
  навчальних закладах міста тиждень безпеки життєдіяльності.

 2. Затвердити заходи по проведенню тижня безпеки життєдіяльності
  згідно з додатком.

 3. Керівникам дошкільних навчальних закладів підсумки проведення
  тижня безпеки життєдіяльності узагальнити в наказ по закладах і подати інформацію до управління освіти (кім. № 115) до 29.04.2005 року.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника
відділу дошкільного та позашкільного навчання і виховання
управління освіти Постемську Н.П.

Заступник начальника управління В.В.Козир

Додаток до наказу начальника управління від 08.04.2005р. № 170

Заходи по проведенню тижня безпеки життєдіяльності

п\п

Назва заходу

Категорія

Відповідаль

учасників

ний

1.

Організація лекцій із залученням пра-

Працівники

Завідуюча

цівників ДАІ, пожежної служби, міської

закладу,

СЕС, психологів.

батьки.

2.

Провести засідання круглого столу:

Педагоги,

Завідуюча

"Обмін досвідом сімейного та суспіль-

батьки

ного виховання І навчання дітей правил

дорожнього руху".

Провести консультації та бесіди на тему:

Батьки

Методист

"Будь прикладом для малюка";

Дисципліна дорослих - запорука безпеки

дітей"; "Як допомогти дітям оволодіти

знаннями про правила дорожнього ру-

ху"; "Життя вулиці";"Правила безпечної

поведінки на воді" тощо.

4.

Виставка посібників з валеології

Педпрацівни

Методист

ки

5.

Провести цикл тематичних занять: "Про

Діти

Методист,

здоров'я треба знати, про здоров'я тре-

дошкільно-

вихователь

ба дбати"; "Дитина серед людей"; "Пред-

го віку

мети навколо нас"; "Вогонь друг -

вогонь ворог".

6.

Провести екскурсії до пожежної части-

Діти

Методист,

ни, водоиомів, цільові прогулянки -

ДОШКІЛЬНО-

вихователь

екскурсії вулицями міста.

ГО віку

7.

Драматизації казок "Кицьчин дім",

Діти

Методист,

"Вовк і семеро козенят", "Умій почека-

дошкільно-

вихователь

ти".

го віку

8.

Провести серію тематичних розваг.

Діти

Методист,

дошкільно-

вихователь

го віку

9.

Провести конкурс малюнків.

Діти

Методист,

ДОШКІЛЬНО-

вихователь

ГО віку

Додаток 2

Варіант наказу по ДНЗ

НАКАЗ №

від 12.04.2005р. поДНЗ№_

Про проведення «Тижня безпеки дитини»

Відповідно до наказу управління освіти № 170 від 08.04.2005р. «Про проведення тижня безпеки життєдіяльності», з метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров'я.

НАКАЗУЮ:

 1. В період з 18 квітня по 22 квітня 2005 року провести в
  дошкільному закладі «Тиждень безпеки дитини».

 2. Обговорити і затвердити план заходів з даного питання.

 3. Обговорити в трудовому колективі стан виконання санітарно-
  гігієнічних вимог, дотримання вимог та правил безпеки
  життєдіяльності.

 4. Вихователям:

організувати проведення бесід, розваг, занять, ігрових заходів, прогулянок, конкурси малюнків, моделювання і аналіз певних ситуацій з даного питання.

5. Методисту:

узагальнити підсумки проведення «Тижня безпеки дитини» і подати інформацію до управління освіти до 29.04.2005р.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідуюча ДНЗ (прізвище, ім'я, по-батькові)

Додаток З

Варіант інформації

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідуюча ДНЗ№

М.П.

Інформація

про проведення тижня безпеки життєдіяльності
в ДНЗ №

відповідно до плану роботи, з метою сприяння формуванню у
маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до
питань особистої безпеки, в певних ситуаціях в період з 18.04.05. по
22.04.05року в ДНЗ № був проведений «Тиждень безпеки дитини».

В рамках тижня безпеки життєдіяльності були проведені заняття, розваги, лялькова вистава, екскурсія до водойми, драматизація казок, поновлена виставка малюнків та посібників, проведені для батьків консультації, загальні батьківські збори.

З метою формування у дітей дбайливого та бережливого ставлення до власного здоров'я були проведені заняття з валеології під гаслом «Про здоров'я треба знати, про здоров'я треба дбати». Зокрема в

молодшій групі № 5, вихователь «Для чого треба мити

руки», молодша група №6 «Будьмо чистими завжди», в

середній групі № 7 «Бережи здоров'я змалечку» (про

умови збереження здоров'я у повсякденному житті, виховання

культурно-гігієнічних навичок); санаторна група № 1 «Для

чого ми їмо» (ознайомлення з системою травлення, про корисну і поживну їжу).

З метою формування у дітей знань про можливі небезпечні ситуації, які можуть виникнути в побуті,були присвячені заняття під назвою «Предмети навколо нас». Так, в середній групі № 8, вихователь

провела заняття «Гострі предмети» (про їх будову,

значенням у житті людини, правилами користування); старша група № 9

вихователь «Подорож до країни Електрики» (закріпила

знання дітей про електричний струм, електроприлади, правилами

користування); санаторна група № 2 вихователь

«Небезпечна кімната» (надала знання про небезпеку, яка криється в голках, кнопках, ґудзиках, цвяхах і т.д., правила поводження з дрібними,

гострими предметами).

З метою навчання поведінки з незнайомими людьми на вулиці, безпечної поведінки вдома, коли один, вивчення основних правил

безпеки в даній ситуації, вихователь , середня група № 7,

провела заняття «Один вдома», а вихователь , старша

група № 10 - «Школа безпечної поведінки».

Під час занять «Сірник маленький, а біда-велика», молодша група

№ 6, старша група № 9, вихователі

«Вогонь: друг чи ворог?»,

формували розуміння небезпеки гри з сірниками, про причини виникнення пожежі, про правила пожежної безпеки. В старшій групі діти вчилися правильно визивати пожежників, робили висновки про користь і небезпеку вогню.

В день театру, в II половину дня, по групам відбулася драматизація казок, що розкривають деякі правила безпеки. Зокрема «Вовк і семеро козенят» (молодша група № 5,6), «Котик і півник» (середня група № 7,8), «Киць чин дім» (група № 9,10), «Червона шапочка» (санаторні групи № 1,2)7

Силами педагогів були проведені лялькові вистави. Для дітей молодших, середніх груп «Казка про хлопчика », мета якої в доступній формі переконати у перевагах здорового і активного способу життя, засвоєння правил особистої гігієни. А для старших дітей «Дорожні пригоди Незнайки» (закріпили правила дорожнього руху).

З дітьми середнього - старшого дошкільного віку проведена екскурсія до річки Південний Буг. Під час екскурсії з дітьми закріплювали правила поводження на воді.

В дитячому садку міститься колекція малюнків вихованців на тему «Щоб не трапилось біди - пам'ятай про це завжди». В цьому році вона поповнилась новими малюнками, що відображають небезпеку поводження з вогнем, електроприладами, небезпека на вулиці, наодинці вдома, валеологічного напрямку.

Поповнилась і виставка посібників по ОБЖД, що містяться в методкабінеті дитячого садка, а саме: демонстраційні матеріали до теми «Режим дня», посібник «Дорога до школи», що розкриває за допомогою ілюстрацій правила поводження на вулиці.

Цікаво і змістовно пройшли розваги: спортивна розвага «Ми

весела дітвора», музкерівник , групи № 1, 10 була

присвячена вихованню у дітей здорового способу життя, навиків активного відпочинку під час виконання рухливих ігор, естафет, забав.

Музична розвага «Подорож на зорельоті» , муз керівник ,

групи № 2, 9 сприяла закріпленню знань дітей про протипожежну

безпеку, правил дорожнього руху, поводження з електроприладами, уявлення про стихійні лиха.

Була приділена увага і роботі з батьками. Проведені загальні батьківські збори на тему «Роль сім'ї і дошкільного закладу у формуванні навичок дотримання правил пожежної безпеки і бережного ставлення до добробуту народу з показом заняття «Вогонь - друг, вогонь - ворог», консультацію медперсоналу «Перша допомога при опіках і травмах під час виникнення пожеж».

В куточку для батьків були розміщені папки - ширми на такі теми: «Як надавати дитині першу медичну допомогу в разі її отруєння чадним газом та отримання опіків», «Безпека вашого малюка» (пожежна безпека), «Як допомогти дітям оволодіти знаннями про правила дорожнього руху», «Правила безпечної поведінки на воді».

Методист ДНЗ №

(підпис)

Додаток 4

НАКАЗ

від " " 200 р. по ДНЗ № _

Про підсумки проведення «Тижня безпеки дитини»

Скористайтеся нашими послугами

ЗАПРОШУЄМО ДО НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (НМЦ ЦЗ та БЖД) ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.

НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області є постійно діючою навчально-методичною установою цивільної оборони України, і забезпечує на регіональному, місцевому та об'єктову рівнях проведення функціонального навчання.

НМЦ, як юридична особа, заснований на державній формі власності. Засновниками НМЦ є МНС України та Вінницька обласна державна адміністрація.

У центрі є достатня кількість літератури, періодичних видань, методичних посібників з питань цивільної оборони та організації цивільного захисту населення. Кваліфіковані методисти та викладачі центру завжди нададуть вам методичну допомогу з питань цивільної оборони та безпеки життєдіяльності людини.

Навчання є основним засобом отримання людиною знань, умінь та навичок і тільки грамотна людина може діяти свідомо та адекватно, а не на інтуїтивному рівні.

Чекаємо на Вас за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Володарського, 26

Телефон: 35-15-79 НМЦ ЦЗ та БЖД

Вінницької області

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»