Методичні рекомендації "Розвиток самостійності на уроках географії через рейтингову систему оцінювання як фактор самореалізації особистості учнів"

Опис документу:
Методичні рекомендації "Розвиток самостійності на уроках географії через рейтингову систему оцінювання як фактор самореалізації особистості учнів" Практичне застосування створеної системи роботи направлено не стільки на перемоги учнів інтелектуально-творчого характеру, скільки на навченість, вихованість, розвиненість школярів, на їх грамотність та мовленєву компетентність.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Білокриницький ОЗЗСО І-ІІІст

Розвиток самостійності на уроках

географії через рейтингову систему оцінювання як фактор самореалізації особистості учнів

Методичні рекомендації

Л.Л. Коновалюк

вчитель-методист

вчитель вищої категорії

Завдання загальноосвітньої школи на сучасному етапі - озброїти учнів основними принципами побудови наукової картини світу, методами здобування знань, прийомами дослідження та логікою наукового мислення. Тільки за цієї умови, закінчивши школу, випускники її виявляться підготовленими до життя, до практичної роботи і подальшої самоосвіти.

Вимоги, що пред'являються до уроку на сучасному етапі, ставлять перед вчителем завдання планомірного розвитку особистості учня шляхом включення в активну навчально-пізнавальну діяльність. Випускник школи повинен вміти застосовувати отримані в школі знання і вміння в реальних життєвих ситуаціях. Знайти оптимальні методи і засоби, що дозволяють активізувати пізнавальний інтерес учнів, підвести їх до розуміння того, що географія пронизує всі сторони життя людини і може бути застосована в будь-яких питаннях, починаючи від особистих і закінчуючи суспільно-значущими - завдання вчителя географії.

Один з факторів активізації пізнавальної і творчої діяльності учнів - різноманітність форм організації навчання, включення учнів в активну навчальну роботу, використання при цьому різноманітних прийомів, форм, методів пізнавальної і творчої діяльності. Завдання сучасного вчителя - не підносити знання школярам, а створити мотивацію і сформувати комплекс загально навчальних умінь вчити самого себе.

Важливим на сьогодні є поняття "об’єктивності” оцінювання досягнень учнів. Адже ще В.Сухомлинський наголошував: "Оцінка – це найгостріший інструмент, використання якого потребує величезного вміння і культури”. Це один із інструментів впливу на особистість учня у навчально-виховному процесі, показник результативності, стимул діяльності учня. Тому форми і методи оцінювання навчальних досягнень учня можуть сприяти активізації творчого та духовно-психічного потенціалу особистості, самовдосконаленню. Об’єктивність оцінювання виходить на перший план тоді, коли процес навчання завершено (на певному етапі) і слід встановити його підсумковий результат з метою соціальної орієнтації учня і школи.

Саме модульно-рейтингова система навчання і оцінювання успішно поєднує всі переваги традиційних форм контролю і зводить до мінімуму недоліки кожної з них. Знімається проблема «тематичного стресу», стимулюється систематична самостійна та самоосвітня діяльність учня, налагоджується регулярний зворотній зв'язок, активізується навчально-пізнавальна діяльність учнів, посилюється її мотивація, збільшуються можливості раціонального управління навчанням з боку вчителя.

Адже рейтингова система допомагає не тільки об’єктивно оцінити учня, але й створює додатковий механізм активізації діяльності учня з усіх видів навчальної і позанавчальної діяльності.

У модульно-розвивальному навчанні креативне нетрадиційне мислення має велике значення для формування і розвитку позитивної «Я» концепції учня. Формування проблеми і творчий пошук нетрадиційних шляхів її розв’язання розвиває креативне мислення кожного учня тією чи іншою мірою. Рефлексія і самоконтроль дозволяють учням працювати так, щоб позитивно оцінити власні досягнення, результати, накреслити подальші шляхи власного вдосконалення, критично оцінити можливості та здобутки.

Рейтинговий бал дозволяє активізувати пізнавальну діяльність учнів, підвищити їх рівень мотивації, розвивати впевненість кожного учня в своїх здобутках. Рейтинг – це показник оцінки діяльності, популярності, авторитету якоїсь особи, організації, групи, програм у певний час, що визначається соціологічним опитуванням, голосуванням і визначається місцем, яке вони посідають серед собі подібних. Впровадженням рейтингової системи оцінювання передбачає широке використання можливостей для організації навчально-виховного процесу, і зокрема контролю навчальної діяльності, використання з цією метою різноманітних методів і засобів. Потужним стимулом для підвищення ефективності й результативності навчально-виховного процесу є реалізація на практиці ідей педагогіки співробітництва, встановлення демократичних стосунків учителів та школярів. Відкритість, доступність, гласність при плануванні й проведенні занять забезпечуються відповідними засобами. Основним документом, що регулює взаємовідносини учителя й учня, стає програма контролю навчальних завдань, яка реалізується у вигляді "Програми самореалізації особистості».

В цьому документі, що враховує специфічні особливості класу, предмета, теми вказуються всі передбачувані види діяльності, форми і види контролю, нижній та верхній оцінкові показники, критерії оцінки. Учні таким чином отримують реальну можливість чітко планувати свої досягнення, зіставляти їх із тими вимогами, які перед ними ставляться. У вчителя з'являються широкі можливості для стимулювання навчальної діяльності школярів завдяки введенню різноманітних додаткових умов (їх можна класифікувати як заходи заохочення та покарання). Вводяться додаткові бальні оцінки за виконання завдань творчого та пошукового характеру, за всілякі види додаткової роботи, за виконання додаткових завдань (не обов'язкових, але таких, що сприяють більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу, розширенню загального кругозору, — інформаційних повідомлень, доповідей, рефератів, самостійних спостережень, досліджень тощо). При цьому і учні, і вчителі можуть виявити максимум творчості, активності у визначенні умов функціонування рейтингової системи, усвідомлено приймати рішення щодо їх корекції.

Практичне застосування створеної системи роботи направлено не стільки на перемоги учнів інтелектуально-творчого характеру, скільки на навченість, вихованість, розвиненість школярів, на їх грамотність та мовленнєву компетентність. Для учнів створено умови для активізації навчально-пізнавальної діяльності , таким чином наближено школяра до його головної мети - формування вміння вчитися, розвитку пізнавальної та творчої активності, живому осмислення географії, оволодіння змістом предмета, розвитку в собі якостей, необхідних для творчого ставлення до життя.

Під час вивчення курсу «Географії материків та океанів» у 7 класі є можливість запровадити вивчення материків за програмою самореалізації особистості, створеною вчителем. Дана програма розрахована на вивчення материка за планом з виконанням різноманітних обов’язкових та додаткових, творчо-пошукового змісту, завдань. Учень самостійно обирає тему повідомлення або створює презентацію чи інший «продукт» своєї навчало-пошукової діяльності. Також учень має змогу до самооцінювання своєї діяльності.

Програма самореалізації особистості

Географія материків

Африка

Австралія

Антарктида

Південна Америка

Північна Америка

Євразія

7 клас

________________________________

2016-2017

Любий друже! Юний досліднику!

Чи готовий ти вирушити в подорож до далекого,

невідомого, цікавого та захоплюючого материка?

Материки Земної кулі неповторні та унікальні. Досліджувати материки, мабуть, буде дуже корисно і необхідно, адже вони дуже схожі і багато чим відрізняються один від одного.

Вважаємо, що тобі буде досить цікаво працювати і виконувати різноманітні завдання, що стосуються вивчення даних материків.

Сміливо вирушай у далеку подорож. Бажаємо тобі успіхів у відкритті нового і невідомого!

Перш ніж поринути в наукові дослідження, згадай, що таке погода, клімат, акваторія, промілле, гумус, дельта, пасати, циклон.

Ти маєш гарний теоретичний багаж . Тож уперед!

Зверни увагу! За результатами вивчення навчального матеріалу з теми «Південна Америка», «Північна Америка», «Євразія» ти будеш:

Знати особливості природи і населення материка і фактори, що мали вплив на їх формування.

Познайомишся з видами господарської діяльності людини на материку.

Вмітимеш визначати взаємозалежності між компонентами географічної оболонки.

Навчишся порівнювати особливості природи материка з природою інших материків.

Визнач, які потрібно виконати домашні завдання,

вибери варіанти творчих завдань, що зацікавили тебе

Домашнє завдання (обов’язкове)

  • Випереджальні творчі завдання — підготувати повідомлення про дослідників материка.

  • Скласти щоденник мандрівника

  • Заповнити таблицю: «Характеристика природних зон материка»

  • Скласти схему «Населення материка»

  • Скласти кросворд за матеріалами, що вже вивчено.

  • Провести дослідження унікальності природи материка

Творчі завдання (одне на вибір учня):

1. Підготувати повідомлення та намалювати одного з представ-

ників рослинного чи тваринного

світу материка.

2. Написати «Листа двієчника»

3. Підготувати матеріал, що стосується топоніміки — походження назв географічних об'єктів на материку

4. Підготувати повідомлення про корінне та прийшле населення материка

Графік вивчення теми

Уважно попрацюй з графіком, визнач

терміни навчальної роботи і розрахуй власний час

Тема

Завдання

Вид роботи

Географічне положення материка

Визначення координат крайніх точок материка

Робота з картою

Історія дослідження та освоєння материка

Складання хронологічної таблиці

Робота з підручником, додатковою літературою

Рельєф та корисні копалини

Складання схеми

Робота з фізичною картою

Клімат материка

Аналіз діаграм, заповнення таблиці «Характеристика типів клімату»

Робота з підручником, кліматичною картою

Води суходолу

Складання схеми

Робота з картою

Природні зони

Заповнення таблиці «Загальна характери-стика природних зон материка»

Дослідження «Природні дива»

Робота з підручником, картою природних зон, додатковою літературою

Населення та політична карта материка

Складання схеми «Населення материка»

Визначення країн материка та їх столиць

Робота з політичною картою

Шкала оцінювання навчальних досягнень (рейтинг)

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість балів

1-10

11-21

22-39

41-59

60-79

80-98

99-118

119-140

141-158

159-173

174-188

189-200

Вид діяльності, що оцінюється

Рейтинговий бал

Африка

Південна

Америка

Австралія

Антарктида

Північна Америка

Євразія

Визначення координат крайніх точок материка

5

Складання хронологічної таблиці

8

Складання схеми »Рельєф материка та корисні копалини»

6

Аналіз діаграм, заповнення таблиці «Характеристика типів клімату»

8

Географічний диктант

6

Складання схеми «Води суходолу»

8

Заповнення таблиці «Загальна характеристика природних зон материка»

20

Складання схеми «Населення материка»

5

Визначення країн материка та їх столиць

5

Практична робота

12

Оформлення контурної карти

20

«Щоденник мандрівника»,

Дослідження

15

Кросворд

10

Творче завдання

20

Відповідь на уроці (активність)

4×10

Тематичне оцінювання

12

Всього

200

Програма самореалізації ____________

10 клас Тема: Країни Європи

Шкала оцінювання навчальних досягнень (рейтинг)

Вид діяльності

Кількість балів

Д/З

Таблиця

5

Робота на контурній карті

5

Візитна картка

3

Презентація

9

Доповідь

7 3

(29)+3

Складання схеми

3

Визначте, до складу яких регіональних міжнародних організацій входять країни …

6

Робота з картою біля дошки /контурною картою

3/6

Візитна картка ( географічний портрет)

5

ЕГП країни

5

Господарство країни (схема,таблиця )

10

Особливості розміщення та формування населення країн та регіонів,

урбанізаційні процеси ( таблиця)

10

Самостійна робота

10

Практична робота

12

(68)

Зв'язки України з державами –сусідами (інтерв'ю)

12

Всього

Програма самореалізації ____________

10 клас Тема: Країни Азії

Шкала оцінювання навчальних досягнень (рейтинг)

Вид діяльності

Кількість балів

Д/З

Таблиця

5

Робота на контурній карті

5

Візитна картка

3

Презентація

9

Доповідь

7 3

(29)+3

Складання схеми

3

Визначте ресурсозабезпеченість окремих країн і регіонів Азії (таблиця)

6

Робота з картою біля дошки /контурною картою

3/6

Візитна картка ( географічний портрет)

5

ЕГП країни

5

Господарство країни (схема,таблиця )

10

Основні риси сучасного стану та розвитку економіки країн Азії

10

Самостійна робота

10

Дослідницька робота Культурно-історичні особливості країни

12

(68)

Роль країн Азії в світі (репортаж)

12

Всього

Шкала оцінювання

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість балів

1-10

11-22

23-34

35-39

40-44

45-50

51-56

57-62

63-69

70-80

81-90

91-100

Література

1. Алферов О. Д. Формування відповідального ставлення до навчання: Навч. посіб. — М., 1984.

2. Баженюк 3. С. Діагностика особливостей мотивації навчальної діяльності школярів підліткового віку // Методичні рекомендації. — Луцьк, 1999.

3. Гринько О. Проблеми стимулювання самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів // Рідна школа. — 1998. — № 5. _ с. 72—75.

9. Киричук О. В. Формування в учнів активної життєвої позиції. — К., 1983.

11. Маркова А. К. Проблеми формування мотиваційної навчальної діяльності. — К., 1989.

23

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
2
міс.
2
9
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!