• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Діловодство
 • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА ПРОФЕСІЄЮ «Оператор комп’ютерного набору ; секретар керівника»
До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
6
міс.
2
2
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА ПРОФЕСІЄЮ «Оператор комп’ютерного набору ; секретар керівника»

Опис документу:
До методичних рекомендацій увійшли перелік тем та основні вимоги до написання дипломної роботи з професії «Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника». Рекомендації підготовлені для викладачів та майстрів ПТНЗ , учнів з метою підвищення рівня виконання дипломної роботи та її оформлення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«БЕРЕЗІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА ПРОФЕСІЄЮ «Оператор комп’ютерного набору ; секретар керівника»

Виконала: викладач І категорії

Урсуленко Ірина Вікторівна

Розглянуто і погоджено

на засіданні методичної комісії

сфери послуг

Протокол № ____від

Голова МО ___________Захаренко А.А.

Березівка-2013р.

До методичних рекомендацій увійшли перелік тем та основні вимоги до написання дипломної роботи з професії «Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника».

Рекомендації підготовлені для учнів з метою підвищення рівня виконання дипломної роботи та її оформлення.

Розглянуто та ухвалено на засіданні методичної комісії сфери послуг

№ 2 від 26 січня 2013 року .

ЗМІСТ

1. Вступ....................................................................................................... 4

2. Мета і завдання дипломної роботи...................................................... 5

3. Порядок підготовки, затвердження та виконання

завдання дипломної роботи ......................................................................5

4. Тематика та зміст дипломної роботи................................................... 7

5. Вимоги до написання та оформлення дипломної роботи.......................................................................... ……………………8

6. Структура дипломної роботи................................................................ 10

7. Перевірка та рецензування дипломної роботи……………………….12

8. Критерії оцінювання дипломної роботи………………………………13

9. Організація захисту дипломної роботи………………………………..14

Додаток 1. Зразок титульної сторінки

Додаток 2. Завдання на дипломну роботу

Додаток 3 . Зразок оформлення змісту дипломної роботи

Додаток 4 . Зразок оформлення переліку використаної літератури

Додаток 5 . Перелік орієнтованих тем дипломних робіт з професії «Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника»

1.. ВСТУП

Методичні рекомендації включають в себе основні етапи підготовки до написання дипломної роботи згідно з існуючими положеннями, інструкціями, наказами Міністерства освіти і науки України про професійно-технічну освіту. Перероблені та доповнені згідно специфіки інтегрованої професії «Оператор комп’ютерного набору; секретар керівника». Виконання дипломної роботи має свої особливості, оскільки під час її написання учень повинен підвищити свої професійні знання за допомогою здобутих знань, умінь і навичків та при отримані самостійних результатів.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Виконання дипломної роботи передбачає наступну мету:

- засвоєння учнями методів розробки та технологічного вирішення поставленого завдання;

- закріплення навичок самостійної роботи з технічною літературою при застосуванні отриманих знань та досвіду перед випускної виробничої практики на підприємстві;

- перевірку рівня професійної підготовленості учнів до самостійної роботи по спеціальності.

Для досягнення цієї мети учень повинен продумати і якісно представити собі умови завдання, правильно вибрати або обробити вхідні данні, визначити найбільш раціональну технологію виконання роботи, обґрунтувати її доцільність. Крім того випускник повинен вміло користуватися технічною літературою, правильно викладати свої думки і грамотно виконувати креслення.

3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Державна кваліфікаційна атестація проводиться відповідно з Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. N 419, Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту (наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і науки України від 31.12.98 р. N 201/469, листом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2009 р. N 1/9-73 та листом Міністерства освіти і науки України від 09.04.2009 N 1/9-250 з метою визначення рівня знань, умінь і навичок, одержаних учнями під час навчання, їх підготовленості до самостійної роботи.

Державна кваліфікаційна атестація включає:

- виконання пробної кваліфікаційної роботи;

- захист дипломної чи творчої роботи, що її замінює.

У процесі виконання дипломної роботи учні самостійно працюють зі спеціальною літературою. При підборі літератури слід користуватися предметними каталогами бібліотек, бібліографічними збірниками з відповідної галузі знань, реферативними журналами, періодичними виданнями, методичними посібниками, довідниковою літературою, мережею Інтернет, тощо.

Матеріали за результатами діяльності підприємства, на базі якого виконується дипломна робота, збираються під час проходження переддипломної практики. Їх необхідно накопичувати цілеспрямовано, поступово систематизуючи за розділами дипломної роботи.

Теми та завдання на дипломні роботи складають викладачі діловодства та спецтехнології оператора комп’ютерного набору у ввідповідності до навчальної програми.

Теми дипломних робіт та завдання відповідають об’єму знань, умінь

та навичок, які є передбачені навчальними програмами і кваліфікаційною характеристикою, а також при їх складанні враховуються індивідуальні особливості учнів.

Теми та завдання дипломних робіт затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи.

Учні одночасно із темою отримують і завдання до дипломної роботи.

Керівники учнів ознайомлюють з вимогами до оформлення та написання дипломної роботи, а також з термінами виконання роботи.

Вимоги до написання дипломних робіт розглянуті та схвалені та засіданні методичної комісії з напрямку інформаційних технологій і затверджені заступником директора з навчально-виробничої роботи.

Доцільно в ПТНЗ обладнати один з кабінетів професійно-теоретичної підготовки стендом з докладними зразками виконання дипломної роботи. Проведення занять з виконання дипломних робіт у формі групових та індивідуальних консультацій в цьому кабінеті з використанням стенду підвищує ефективність роботи як учня, так і викладача-консультанта.

На період виконання дипломної роботи обов’язково складається графік консультацій викладачів-консультантів та проводиться облік їх відвідувань. Постійні консультації допомагають учням у виборі методів роботи, своєчасному усуненні недоліків, тощо. Виконання графіка консультацій контролюється заступником директора з НВР.

Викладач-консультант:

-надає рекомендації щодо основної літератури за темою;

-проводить консультації з питань виконання дипломної роботи;

-систематично здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту та оформлення дипломної роботи;

-перевіряє матеріали, що входять до складу дипломної роботи;

-здійснює контроль за дотриманням графіку виконанням дипломної роботи.

Рецензію на виконану дипломну роботу складає основний викладач-консультант, за яким закріплений даний учень.

Виконані дипломні роботи зберігаються у керівників, а за 2-3 дні до захисту видаються учням.

Термін зберігання в навчальному закладі виконаних дипломних робіт – 1 рік.

4. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Завдання до дипломної роботи містить комплекс питань, завдань з діловодства та спецтехнології операторів комп’ютерного набору, що дозволяють учням застосувати отриманні та здобутті знання, уміння та навички у відповідності з кваліфікаційними характеристиками та вимогами навчальних програм.

Дипломна робота включає:

 • Розкриття основних питань з спец предметів професії «Оператор комп’ютерного набору»;

розкриття основних документів діловодства їх реквізити та правила складання;

 • питання охорони праці та організації робочого місця оператора комп’ютерного набору;

 • питання охорони праці та організації робочого місця секретаря;

 • вимоги до виготовлення бланків, до текстів службових документів, до документів, що виготовляються за допомогою друкувальних пристроїв, до оформлення змінних реквізитів;

виготовлення та оформлення документів за допомогою персонального комп’ютера.

Робота повинна відповідати таким вимогам:

- містити всі питання плану згідно з завданням;

- містить теоретичні відомості, схеми, таблиці;

- містити висновки та пропозиції учня по даній темі;

- мати належне охайне оформлення чорною пастою;

- робота, що не відповідає вимогам, повертається для доопрацювання;

- бути виконаною і поданою на рецензування в термін, передбачений, графіком навчального процесу.

5. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота є звітною документацією учня і повинна відповідати структурі та правилам оформлення згідно з ДСТУ 3008-95. Вона має бути написана державною мовою.

Першими сторінками дипломної роботи є титульна , завдання , зміст дипломної роботи , вони мають бути оформлені та заповнені за формою, що наведена у відповідних додатках.

Додатки включають до загальної нумерації сторінок, але не нумерують. Нумерацію сторінок роботи надають арабськими цифрами згідно з планом.

Робота повинна бути охайно оформлена, машинописним текстом: розмір – 14, полуторний інтервал, шрифт – Times New Roman, на одній стороні стандартного аркушу формату А4 (210х297). Кожен аркуш пронумерований. Поля повинні бути встановленні: зверху, праворуч і знизу – 10 мм, ліворуч – 30 мм. Текст роботи повинен бути стилістично правильним і по можливості стислим, без скорочень, без копіювання текстів підручників, посібників та іншої літератури.

Всі документи, що згадуються в роботі повинні бути роздруковані.

Приблизний обсяг письмової екзаменаційної роботи повинен бути 15 – 20 сторінок по «Секретарській справі» та 15–20 сторінок по «Спецтехнології операторів комп’ютерного набору» (без урахування аркушів для заголовків).

6. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

1. Розподіл та закріплення тем

Теми дипломних робіт та зміст завдань розглядаються на засіданні циклової методичної комісії, підписуються викладачем спеціальних дисциплін та затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи. Тематика щорічно переглядається і оновлюється. Теми дипломних робіт підбирає викладач спеціальних дисциплін разом з майстром виробничого навчання для кожного учня індивідуально, враховуючи його рівень підготовки. Крім того, учень може запропонувати й іншу тему, яка має бути актуальною і цікавить його.

Теми дипломних робіт повинні відповідати змісту виробничої практики учнів, обсягу знань, умінь і навичок, передбачених навчальними робочими програмами предметів, кваліфікаційною характеристикою з професії: «Оператор комп’ютерного набору» та «Секретар керівника». Передбачається 25-30 тем, їх кількість повинна бути більше ніж кількість учнів, для вільного вибору. Орієнтовний перелік тем дипломних робіт додається (Додаток 4).

2. Затвердження тем в залежності від підприємств, де учні проходять виробничу практику.

3. Складання (заповнення) плану дипломної роботи та погодження його з викладачем, керівником дипломної роботи.

4. Підбір джерел інформації для написання дипломної роботи згідно з планом – завданням .

5. Написання і оформлення дипломної роботи.

6. Надання дипломної роботи для рецензування.

7. Доопрацювання роботи згідно з зауваженнями рецензента.

8. Захист дипломної роботи згідно з встановленим графіком.

6. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 • Титульна сторінка (Додаток 1)

 • Завдання для виконання дипломної роботи (Додаток 2)

 • Зміст (Додаток 3 )

 • Перелік умовних позначень, символів, сксорочень, термінів (за необхідністю)

 • Вступ

 • Коротка характеристика підприємства, на якому проходила практика

 • Основна частина (складається з двох розділів, перший розділ з спецтехнології оператора комп’ютерного набору , другий - з діловодства)

 • Організація робочого місця та посадові обов’язки секретаря

 • Питання охорони праці на підприємстві (окремо по секретарю та оператору комп’ютерного набору)

 • Висновки

 • Використана література

 • Додатки (за необхідністю)

Розділи повинні мати порядкові номери арабським цифрами (1, 2 без слова „Розділ”) та назви (заголовки). Заголовки розділів слід починати з абзацного відступу і писати великими друкованими літерами без крапки після номера та в кінці.

Розділи можуть мати підрозділи. Вони нумеруються за розділами ( 3.1., 3.2. ). Написання назви підрозділів необхідно починати з абзацного відступу і писати малими літерами крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки після номера та в кінці.

Текст має бути чітким і не допускати різних тлумачень. При цьому використовується терміни, позначення та визначення, рекомендовані в ДСТУ, навчальній та спеціальній літературі.

Відстань між заголовком (розділу чи підрозділу) і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж рядок тексту. Не допускається розміщувати назву розділу чи підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено один рядок тексту.

Абзацний відступ від рамки повинен бути однаковим упродовж усього тексту і дорівнювати 15мм або п’яти знакам.

Цифровий матеріал оформлюється, як правило, у вигляді таблиці, яка розміщується після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці.

Таблиці обов’язково нумерують та дають назву (наприклад Таблиця …). Номер та назва розміщується зверху ( над таблицею). В таблицях та схемах не допускаються переноси та стискання.

Перелік використаної літератури розміщується, починаючи з нової сторінки, не нумерується і містить у собі тільки ті підручники, навчальні посібники, довідники тощо, що були використані під час виконання роботи та на які є посилання. Посилання в тексті подаються в дужках, в яких проставляється номер, за яким джерело значиться в переліку використаної літератури. Написання літератури в переліку виконується мовою оригіналу за бібліографічними правилами (автори, назви видань, назви видавництв, роки видання). Зразок написання переліку використаної літератури наведено в Додатку 5.

Додатки До додатків відносять документи, які є складними для виконання учнями та виконані методом копіювання (таблиці, фотографії, рисунки, схеми тощо ). Кожний додаток повинен починатись з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок симетричний відносно тексту сторінки. Над заголовком повинно бути надруковано слово “Додаток” та номер додатку.

Висновки учня У висновках учень аналізує свій досвід, отриманий при проходженні виробничої практики на підприємстві, результати виконаної ним дипломної роботи та робить висновки. У висновках можуть з’явитися пропозиції, які не були розглянуті у розділах дипломної роботи. Обсяг висновків не має перевищувати двох сторінок.

Рецензія Рецензію в довільній формі складає основний викладач–консультант (Додаток 5). В рецензії надаються висновки про відповідність виконаної дипломної роботи завданню, аналізується повнота розкриття теми та висновки учня щодо роботи підприємства, в якому він проходив виробничу практику, правильність виконання розрахунків.

Повністю підготовлену дипломну роботу обов’язково оправляють будь - яким способом у твердій чи м’якій палітурці. Головні вимоги – естетичність та неможливість оперативної заміни аркушів.

7. ПЕРЕВІРКА ТА РЕЦЕНЗУВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота рецензується керівником.

Рецензія на дипломну або творчу роботу повинна бути зроблена за три дні до захисту після перевірки роботи.

В рецензії вказуються:

-об’єм виконання, дотримання плану та завдання;

-основні переваги та недоліки роботи;

-відповідність теми кваліфікаційній характеристиці;

-актуальність та практичне значення висновків та пропозицій;

-відповідність вимогам оформлення роботи;

-питання, на які треба звернути увагу при доопрацюванні роботи та надати додаткові пояснення при захисті.

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Оцінка з дипломної роботи виставляється по 12 бальній системі за підписом викладача та майстра виробничого навчання.

Оцінку “високий рівень (12, 11, 10)” отримують учні за всебічне та глибоке розкриття теми на підставі використання широкого кола джерел інформації, самостійність мислення, вірні розрахунки, висновки та пропозиції, при цьому недоліки у стилі викладення матеріалу відсутні, існує логічний зв`язок між питаннями. Учень показав глибокі професійні знання, завдання виконані творчо.

Оцінка „достатній рівень (9, 8, 7)” ставиться при порушенні однієї з вищезазначених вимог, але при умовах достатньої повної, самостійної розробки теми, а також додержування усіх інших вимог (глибина, логічність, чіткість тощо). Учень показав професійні знання.

Оцінка „середній рівень (6, 5, 4)” ставиться за роботу, яка свідчать про те, що учень ознайомився та проробив основні джерела інформації, без яких робота не могла бути виконана, розкрив зміст теми в основному правильно, але не повністю, показав вузькопрофесійні знання.

Учень, який під час захисту дипломної роботи не зумів розкрити тему дипломної роботи і отримав оцінку „початковий рівень (3, 2, 1)” до Державної кваліфікаційної атестації не допускається.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ

Державна кваліфікаційна атестація здійснюється державною кваліфікаційною комісією, склад якої затверджується наказом директора ПТНЗ та погоджується регіональним органом управління професійно-технічною освітою.

До складу комісії входять: голова – представник роботодавця або замовника підготовки кваліфікованих робітників, професіонал з господарства, галузі виробництва, заступник голови – директор або заступник директора ПТНЗ, члени комісії-педагогічні працівники ПТНЗ. Державна кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до затвердженого директором ПТНЗ розкладу, який доводиться до відома учнів не пізніше, як за два тижні до її проведення.

Майстер виробничого навчання повинен забезпечити отримання від підприємств, де учні проходили передвипускну практику, виробничої характеристики на кожного випускника, підготувати зведену відомість підсумкових оцінок успішності учнів з усіх предметів робочого навчального плану, щоденники обліку виконання навчально-виробничих робіт, наряди на виконані пробні кваліфікаційні роботи. Рекомендовано не пізніше, ніж за три дні до початку роботи ДКА вказані документи подати до навчальної частини ПТНЗ.

Засідання ДКК з державної кваліфікаційної атестації учнів та присвоєння їм кваліфікації проводяться у спеціально підготовлених приміщеннях, зокрема у кабінеті спеціальних дисциплін, в якому потрібно розмістити наочні посібники, макети, зразки тощо.

У день захисту дипломної роботи бажано провести урочисту лінійку, на якій представити членів комісії та нагадати порядок проведення захисту. Під час захисту учневі можна дозволити користуватись пояснювальною запискою.

Майстер виробничого навчання повинен зачитати виробничу характеристику на учня, та оцінка якості роботи. Після цього передати в комісію характеристику, наряд на виконану пробну кваліфікаційну роботу. Голова ДКК дозволяє випускнику розпочати розповідь з теми своєї роботи. Крім питань стосовно теми дипломної роботи члени ДКК можуть проводити усне опитування випускника в межах вимог кваліфікаційної чи освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Додаток 1

Зразок титульного листа до дипломної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

« БЕРЕЗІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ»

«До захисту допускається»

Заступник директора з НВР

___________ Галат В.М.

“____”________________2014 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

Текстовий редактор Microsoft Word. Складання і оформлення службових документів витягу з наказу, інструкції

Роботу виконала учениця групи № 7

Біла Ольга Євгенівна

Код : 4112 Оператор комп’ютерного набору;

4115 секретар керівника(підприємства,організації, установи)

Викладач -консультант Урсуленко Ірина Вікторівна

Майстер виробничого навчання Осадченко Лариса Володимирівна

Робота виконана на оцінку «_____» 2014 рік

м. Березівка 2014 р.

Додаток 2

Зразок завдання до дипломної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БЕРЕЗІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ

«Затверджую»

Заступник директора з НВР

Галат В. М.

«___»__________2014 р.

ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

З професії: 4121 Оператор комп’ютерного набору;

4115 Секретар керівника (підприємства,організації, установи)

Випускника групи № 7

Ковальової Юлії Миколаївни

ТЕМА Робота з функціями в EXCEL.Складання і оформлення службових документів: довідки, акти, пояснювальні записки.

Зміст дипломної роботи

Викладач-консультант

Графік виконання завдання

Зміст пояснювально-розрахункової записки

Розділи

Підрозділи

За планом

Фактично

І. Вступ

ІІ. Коротка характеристика підприємства, на якому проходила практика

ІІІ. Робота з функціями Excel

  1. Використання формул у табличному редакторі.

  2. Робота з функціями

  3. Види функцій

ІV. Організація робочого місця та посадові обов’язки секретаря

V . Складання,оформлення службових документів: акту, довідки, пояснювальної записки за допомогою ПК

5.1. Складання довідки

5.2. Складання та оформлення акту;

5.3. Складання та оформлення пояснювальної записки

VІ. Охорона праці при роботі з комп’ютером

6.1.Охорона праці при роботі з ПК

6.2.Охорона праці секретаря

VІІ. Висновки

Перелік використаної літератури

Додаток 3

Зразок оформлення змісту дипломної роботи

Зміст роботи

Тема : Текстовий редактор Microsoft Word. Складання і оформлення службових документів витягу з наказу, інструкції

Виконавець: Біла Ольга Євгенівна

№ п/п

Питання розділу

Сторінка

І.

Вступ

ІІ.

Коротка характеристика підприємства, на якому проходила практика

ІІІ.

Текстовий редактор Microsoft Word

3.1. Введення та редагування текстової інформації

3.2. Форматування тексту

3.3. Дії з обєктами WordArt

ІV

Організація робочого місця та посадові обов’язки секретаря

V.

Складання і оформлення службових документів витягу з наказу, інструкції засобами текстового редактора

5.1. Створення витягу з наказу за допомогою текстового редактора

5.2. Створення інструкції за допомогою ПК

VІ.

Охорона праці при роботі з комп’ютером

VІІ.

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Додаток 4

Зразок оформлення списку використаної літератури

Список використаної літератури

1. Берлінер Е.М., Глазиріна І.Б., Глазирін Б.Е. Office 2000. - М.: ЗАТ "Видавництво БИНОМ", 2000. - 528с.

2. Малявко С. Керівництво користувача Access для Windows'98 (серія "Без проблем!"): Пров. з англ. - М.: БІНОМ, 1996. - 400с.

3. Персон Р., Роуз До Microsoft Access 2000 в оригіналі: пров. з англ. - СПб.: BHV-С. - Петербург, 1997. - 1120с.

4. Фігурне В.Е. IBM PC для користувача. Вид. 5-е, виправлене. і доп.-С.Петербург, "Коруна", НПО "Інформатика і комп'ютери", 1994. - 352с.

5. Хомоненко А.Д. та ін «Основи інформаційних технологій»: Навчальний посібник. - СПб: КОРОНА print, 1998.

Додаток 5

Орієнтовний перелік тем дипломних робіт з професії

«Оператор комп’ютерного набору;

секретар керівника (організації, підприємства, установи)»

 1. Персональний комп’ютер та його основні вузли. Складання і оформлення службових листів засобами текстового редактора Microsoft Word .

 2. Текстовий редактор Microsoft Word. Складання і оформлення службових документів витягу з наказу, інструкції засобами текстового редактора Microsoft Word .

 3. Робота з базами даних Microsoft Access: конструювання таблиць. Діловодство в Україні . Виконавче діловодство.

 4. Побудова діаграм та графіків у програмі Microsoft Excel. Оформлення реквізитів документів: розпорядження та постанова засобами текстового редактора Microsoft Word.

 5. Принципи функціонування та ресурси мережі Internet. Складання заяви та наказу про прийняття на роботу засобами текстового редактора Microsoft Word

 6. Прийоми форматування у текстовому редакторі Microsoft Word. Порядок проходження вхідних, вихідних та внутрішніх документів.

 7. Структура і функції інформаційної системи. Стилі і лексика офіційно-ділових паперів.

 8. Програма електронної пошти. Формування поштового повідомлення. Складання доповідної записки засобами текстового редактора Microsoft Word.

 9. Прийоми редагування. та форматування тексту. Перевірка правопису. Складання та оформлення договору засобами текстового редактора Microsoft Word .

 1. Таблиця Microsoft Word. Робота з таблицями. Вимоги до оформлення документів та реквізитів документів.

 2. Форматування комірок у табличному редакторі Microsoft Excel. Порядок створення документів по особовому складу, їх реквізити: особова справа, резюме.

 3. Архітектура персонального комп’ютера. Організація прийому, передачі, доставки та обліку документів в установі.

 4. Історія створення та ресурси глобальної мережі Інтернет. Порядок створення довідково-інформаційних документів за допомогою ПК: службові листи.

 5. Побудова діаграм у табличному редакторі EXCEL. Складання, оформлення службових документів: довідки та акту.

 6. Операційна система Windows XP. Складання та оформлення службових документів засобами текстового редактора Microsoft Word: постанова та рішення.

 7. Створення презентацій Power Point.Створення за допомогоюПК типових документів з кадрових питань: трудова угода та особова картка працівника.

 8. Створення бази даних працівників фірми в Ms.Access. Описати порядок створення наказу на прийняття на робу та звільнення з роботи засобами текстового редактора.

 9. Створення та показ слайдових презентацій Power Point. Створення за допомогою комп’ютера типових документів з кадрових питань.

 10. Форматування та редагування комірок у табличному редакторі Excel.. Описати порядок створення і заповнення бланка інструкції за допомогою текстового редактора.

 11. Створення діаграм в табличному редакторі Excel. Описати створення і заповнення резюме засобами тестового редактора.

 12. Сортування та фільтрування даних в електронній таблиці. Порядок створення витягу з наказу та наказу про надання відпустки засобами текстового редактора.

 13. Робота з функціями в EXCEL.

 14. Складання і оформлення службових документів: довідки, акту, пояснювальної записки.

 15. Створення презентацій Power Point. Створення інформаційно-довідкових документів колегіального характеру: протокол.

 16. Створення таблиць та форм у СУБД Access. Описати порядок створення наказу по особовому складу та наказу про звільнення засобами текстового редактора Microsoft Word.

 17. Форматування та редагування комірок у табличному редакторі Excel. Складання і оформлення наказу та витягу з наказу засобами текстового редактора.

 18. Архітектура персонального комп’ютера. Правила ведення і заповнення трудової книжки.

 19. Робота з WEB – браузерами. Призначення та класифікація управлінської документації. Організація документообігу.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Психологічні особливості навчання вчителів у системі формальної і неформальної освіти»
Швень Ярослава Леонідівна
24 години
490 грн
490 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.