Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

«Методичні підходи до подання навчальної інформації з фізики в хмарно орієнтованому середовищі, спрямовані на формування фізичних знань учнів на основі візуалізації та структурування в закладах середньої освіти ІІ ступеня»

Інноваційні технології навчання

Для кого: Дорослі

23.08.2021

60

0

0

Опис документу:
Методичні підходи до подання навчальної інформації з фізики в хмарно орієнтованому середовищі, спрямовані на формування фізичних знань учнів на основі візуалізації та структурування в закладах середньої освіти ІІ ступеня
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Арешкіна Тетяна Олександрівна


«Методичні підходи до подання навчальної інформації з фізики в хмарно орієнтованому середовищі, спрямовані на формування фізичних знань учнів на основі візуалізації та структурування в закладах середньої освіти ІІ ступеня»


Урізноманітнення форм і методів роботи - одне з ключових завдань сучасного вчителя.

Програмою Міністерства освіти і науки України передбачено, що учні 7-9 класів закінчують вивчення базового курсу фізики [4]. Є надзвичайно важливим в цей період сформувати у них фізичні знання. В умовах дистанційного, очного або змішаного навчання, кожен освітній заклад має мати своє хмаро орієнтоване начальне середовище (ХОНС) для проведення повноціного якісного освітнього процесу. Застосування якого сприяє розвитку критичного мислення та інформаційної компетентності здобувачів освіти. Під ХОНС ми розуміємо, спеціально створене навчальне середовище, що охоплює будь-які аспекти використання хмарних обчислень і забезпечує мобільність усіх учасників навчально - виховного процесу [2, с. 246]..

Впровадження ХОНС в освітньому закладі дозволяє проводити тестування, опитування, виконувати проєкти або методичну роботу та унаочнити навчальний матеріал [1, с. 19]

На сьогоднішній день, організувати якісний освітній процес без використання сучасних засобів візуалізації навчального матеріалу неможливо. Адже, візуалізація сприятиме ітенсифікації навчання, активізації навчальної та пізнавальної діяльності, активізації емоційного компоненту навчання, розвитку креативного, критичного мислення, медіаграмотності та асоціативних навичок та урізноманітнення навчального процесу.

Сьогодні відомі основні компанії, які надають можливість створення такого навчального середовища Microsoft. Google, Amazon, IBM. Використання яких надає нам такі можливості:

 • Безкоштовне зберігання, мобільний доступ з будь - якого пристрою до фото, відео - та аудіофайлів, які дозволяють нам сформулювати в учнів уявлення про фізичні явища та закони.

 • Виконувати дослідницько - пошукову роботу.

 • Ілюстративно, наочно пояснити новий матеріал.

 • Провести онлайн - тестування, де учень одразу побачити свою оцінку та допущені помилки.

 • Використання тренувальних програм для розв'язування задач та побудови графіків, наприклад Exsel.

 • Моделювання дослідів, які складно провести в шкільній лабораторії.

 • Проведення віртуальних екскурсій.

 • Проведення дистанційних уроків [3, с. 5].

Уроки, на яких застосовано використання ХОНС створюють сприятливі умови для формування у дитини здатності сприймати предмети та явища різнобічно, системно, емоційно, забезпечують їм доступ до усіх матеріалів необхідних для вивчення предмета як в школі, так і вдома, створюються всі умови для їх саморозвитку.

Основною перевагою таких методів роботи є безперервність та доступність будь - де та будь - коли.

Список використаної літератури

 1. Литвинова С. Г. Методика використання технологій віртуального класу вчителем в організації індивідуального навчання учнів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» / С. Г. Литвинова. Київ : Видавництво Наука, 2011. 22 с

 2. Литвинова С.Г. Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу: [монографія] / Литвинова С.Г. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 354 c.

 3. Можливості використання хмарних технологій в освітній та соціальній сферах. Сабліна М.А. Київ : Видавництво Наука, 2014, 31 с.

 4. Навчальні програми з фізики рекомендовані МОН. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas0
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.