Методична розробка з : "Сучасні методи виготовлення незнімних протезів"

Опис документу:
Ортопедична стоматологія порівняно з іншими напрямками в стоматології найтісніше пов’язана з розвитком технологій. Безметалеві конструкції в даний час є найбільш сучасним видом незнімних протезів. З цим зв'язане широке їхнє впровадження в стоматологічну практику. Вони є високоестетичними, відрізняються гарною механічною міцністю, хімічною стійкістю, біологічною інертністю і слабкою теплопровідністю.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Комунальний заклад вищої освіти

«КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Дніпропетровської обласної ради»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

КОМПЛЕКС №1

Дисципліна ТЕХНІКА ВИГОТОВЛЕННЯ НЕЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 221Стоматологія

Освітньо-професійна програма

Стоматологія ортопедична

Тема заняття: Сучасні методи виготовлення незнімних протезів.

Тип заняття Теоретичне, лекція з елементами візуалізації

Кількість навчальних годин : 2 годин

Викладач: Чернова С.В.

Обговорено і затверджено

рішенням ЦМК зуботехнічних дисциплін

протокол № від 2018 р.

Голова ЦМК Бєлянінова Н.Є.

Актуальність теми:

Ортопедична стоматологія порівняно з іншими напрямками в стоматології найтісніше пов’язана з розвитком технологій. Безметалеві конструкції в даний час є найбільш сучасним видом незнімних протезів. З цим зв'язане широке їхнє впровадження в стоматологічну практику. Вони є високоестетичними, відрізняються гарною механічною міцністю, хімічною стійкістю, біологічною інертністю і слабкою теплопровідністю. Крім того, є найбільш стійкими до парадонтопатогенних видів бактерій стосовно металевого й особливо пластмасовим протезам. Однак, процес виготовлення цих протезів досить складний і вимагає особливої підготовки фахівців. В останні роки в клініці ортопедичної стоматології набули широкого використання керамічні вініри. Вініри відновлюють видиму частину зубної емалі, яка міцно зв'язується з поверхнею зуба, володіють добрими оптичними, механічними та біологічними властивостями. Керамічні вініри як альтернативний спосіб реставрації фронтальних зубів застосовуються у разі порушення формування емалі або аномалій форми коронок зубів, у разі зміни кольору коронок від вживання препаратів тетрациклінового ряду, а найчастіше після ендодонтичного лікування. їх також можна використовувати для закриття проміжків між коронками (діастеми, треми), відновлення ерозованих поверхонь зубів. Використовують їх звичайно для фронтальних зубів верхньої щелепи і, як виняток, для різців нижньої щелепи.

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

МЕТОДИЧНА

 • Застосування інформаційно-візуальних засобів на теоретичному занятті для ефективного засвоєння студентами навчального матеріалу.

НАВЧАЛЬНА

 • ознайомити студентів сучасними технологіями виготовлення незнімних протезів;

 • розглянути їх переваги та недоліки;

 • формувати вміння визначати особливості препарування зубів під вініли та безметалові коронки;

 • ознайомити з особливостями препарування уступу для досягнення якнайкращого естетичного результату протезування;

 • ознайомити з  етапами виготовлення безметалових протезів;

 • вчити логічно мислити, формувати навички узагальнювати, вчити правильно та чітко висловлювати свою думку;

 • розглянути помилки, що виникають під час виготовлення сучасних протезів та методи їх усунення.

РОЗВИВАЮЧА:

 • розвивати здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;

 • розвивати уміння аналізувати мету та етапи роботи і залежно від цього добирати конструкцію, матеріали та інструменти;

 • розширювати кругозір студентів, розвивати пам'ять студентів;

 • розвивати навички самостійного опрацювання наукової інформації за навчальною, методичною, науковою літературою;

 • розвивати уміння знаходити необхідну інформацію у всесвітній мережі Internet.

ВИХОВНА:

 • виховувати сумлінне ставлення студентів до роботи медика, зацікавленість щодо вивчення дисципліни;

 • прищеплювати любов до обраної професії;

 • виховувати почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Загальні компетентності:

 • Здатність до аналізу та синтезу отриманої інформації.

 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваної роботи.

 • Здатність до планувати та управляти часом.

 • Здатність використовувати інформаційні та комунікативні технології для опанування навчальної інформації.

 • Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.

 • Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

 • Здатність до адаптації та дії в різних клінічних ситуаціях.

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Фахові компетентності зі спеціальності:

 • Здатність аналізувати інформацію про процес виготовлення безметалового протеза залежно від локалізації дефекту.

 • Здатність використовувати теоретичні знання під час виготовлення мостовидних протезів.

 • Здатність орієнтуватись у питаннях підбору кольору.

 • Здатність пояснювати закономірності препарування зубів.

 • Здатність проаналізувати технологічні етапи для виявлення помилок виготовлення незнімногопротеза.

 • Здатність оцінювати якість виготовлених моделей згідно вимог.

 • Здатність аналізувати вимоги до відбитка, та оцінювати його якість.

 • Здатність класифікувати де помилки, а де ускладнення при виготовленні незнімних протезів.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

Навчально-методичний комплекс теоретичного заняття, презентація з теми, журнал групи, таблиці, моделі, відбитки, слайди, комп’ютер, мультимедійний проектор.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основна

1. Рожко М.М. Зубопротезна техніка / Рожко М.М., Неспрядько В.П. – К.: Книга плюс, 2016. – 311-315 с.

2. Король М.Д. Клінічні та лабораторні особливості виготовлення металокерамічних зубних протезів / Король М.Д., Рамусь М.О. – Вінниця: Нова книга,2015. – 272 с.

3. Власенко А.З. Зуботехнічне матеріалознавство ; за ред. проф. Фліса П.С. / Власенко А.З., Стрелковський К.М. – К.:Здоров’я, 2014.– 332с.

4. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии /Жулев Е.Н. - Н.Новгород: изд-во НГМА, 2017.- 136 с.

5.Жулев Е.Н. Несъемные протезы: Теория, клиника и лабораторная техника / Жулев Е.Н. - Н.Новгород: изд-во НГМА, 2015.- 365 с.

6.Жулев Е.Н. Частичные съемные протезы: Теория, клиника и лабораторная техника / Жулев Е.Н. - Н.Новгород: изд-во НГМА, 2014.- 428 с.

7. Абдурахманов А.И. Материалы и технологии в ортопедической стоматологии / Абдурахманов А.И., Курбанов О.Р. – М.: Медицина, 2012. – 208 с.

8.Король М.Д. Цементи для фіксації незнімних протезів / Король М.Д., Оджубейська О.Д. – Вінниця: Нова книга, 2016. – 96 с.

9.Матеріалознавство у стоматології ; за ред. проф. М.Д. Короля. - Вінниця: Нова книга. 2014.-240 с.

10.Копейкин В.Н. Зубопротезная техника / Копейкин В.Н., Демнер Л.М. – М.:Триада Х, 2003. – 416 с.

11.Фліс П.С. Техніка виготовлення знімних протезів / Фліс П.С., Банних Т.М. – К.:Медицина, 2008. – 256 с.

12. Mark H.Dumais. Применение полипропиленовых основ для упрощения процедуры изготовления восковых моделей мезиоокклюзионных и час-тичных коронок с облицовкой.//Квинтэссенция.-1991.N 5/6, с.329-334

13. Dong J.K., Luthy H., Wohlwend A., Scharer P. Керамика, прессование при высокой температуре. Технология изготовления и прочность. //Квинтэссенция.- 1993. N 2, с.42-45.

14. Аndreas Poschke. Celay-Метод мзготовления керамических вкладок. //Квинтэссенция. 1994, N 2, с.37-46.

Додаткова

1. Власенко А.З. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних та композитних матеріалів ; за ред. проф. Фліса П.С. / Власенко А.З., Стрелковський К.М. – К.: Здоров’я, 2015. – 164 с.

2. Пропедевтика ортопедичної стоматології ; за ред. проф. Короля М.Д. – Вінниця: Нова книга, 2015. – 240 с.

3. Рожко М.М. Ортопедична стоматологія / Рожко М.М., Неспрядько В.П. – К.: Книга плюс, 2013. – 552 с.

4. Скоков А.Д. Сплавы в ортопедической стоматологии / Скоков А.Д. – М.: Медицина, 2013. – 23 с.

Інтернет-ресурси

 1. https://www.zuby.in.ua/?p=3484

 2. http://intranet.tdmu.edu.ua

 3. https://studopedia.info

 4. https://ihealth.in.ua

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

ДИСЦИПЛІНА

ЗНАТИ

ВМІТИ

1. Попередні дисципліни

Моделювання анатомічної форми зубів

Анатомічну будову зубів.

Орієнтуватись у формах зубів залежно від віку та статі пацієнтів.

Зубопротезне матеріалознавство

Матеріали для виготовлення моделей, каркасів та облицювальні матеріали.

Використовувати знання властивостей матеріалів при виготовленні безметалових протезів.

2. Наступні дисципліни

Сучасні технології виготовлення зубних протезів”

Етапи виготовлення металево акрилових, металевокерамічних протезів

Обирати матеріали, способи виготовлення залежно від кожної окремої клінічної ситуації

Техніка виготовлення бюгельних протезів

Способи з’єднання облицювання з металом каркаса

З’єднувати коронки з каркасом бюгельного протеза та створювати ретенційні пункти

3. Внутрішньодисциплінарна інтеграція

Показання та протипоказання до застосування облицьованих мостовидних протезів

Вірно розташувати каркас залежно від показань

Етапи виготовлення суцільнолитих коронок з облицюванням пластмасою

Виготовляти суцільнолиті коронки з облицюванням

Принципи конструювання каркасів незнімних протезів

Моделювати каркаси з урахуванням вимог до коронок та проміжної частини

ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

ТЕОРЕТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення:

Розподіл

часу

І. Підготовчий етап:

1.1. Організаційні заходи:

 • Привітання

 • Облік присутніх

  1. Стимулювання та мотивація навчальної діяльності.

Ознайомлення з девізом заняття: Виготовлення протеза найбільш подібного з природніми зубами.

Постановка проблемного питання та його обговорення: «Всі люди по різному розу-міють естетику. Як ви гадаєте, пацієнту сподобаються зубні протези з рівними симетричними зубами без індивідуальних ознак?»

1.3. Визначення мети заняття.

1.4. Актуалізація опорних знань

1.5. Ознайомлення з планом лекції

Бесіда

Бесіда

Евристична бесіда

Метод «Мозковий штурм»

Повідомлення викладача

Фронтальне експрес - опитування

Повідомлення викладача

Журнал групи

НМК заняття

Слайд № 1

Слайд №2

Слайд №3

1-2 хв.

2-3 хв.

2-3хв

1-2 хв

1-2 хв

ІІ. Основний етап:

2.

Подання теоретичного матеріалу викладачем у вигляді лекції

Пояснення навчального матеріалу із застосуванням мультимедійних технологій.

Навчально-методичний комплекс лекції,

таблиця, відбиток, модель

мультимедійний проектор

 1. Техніка виготовлення фарфорових керамічних вкладок

 1. Переваги та недоліки безметалових конструкцій

 2. Препарування зубів

 1. Клініко-лабораторні етапи виготовлення безметалового протеза.

 1. Техніка виготовлення вінірів

Первинне осмислення теоретичного матеріалу.

Пояснення викладача.

Демонстрація слайдів.

Робота з таблицею

Демонстрація слайдів

Пояснення з демонстрацією відбитку та моделі

Фронтальна бесіда

Узагальнення знань

Слайд № 3-5

Слайди № 6-7

Слайди № 8-11

Слайди № 12-77

Слайди № 78-79

Слайди № 80

60-65 хв.

ІІІ. Заключний етап:

1.

Резюме лекції, загальні висновки.

Повідомлення викладача

Слайди № 81

3 хв.

2.

Рефлексія:

Які Ваші враження від лекції?

Що було не зрозуміло?

Фронтальна бесіда

2 хв.

3.

Завдання самостійної позааудиторної роботи за темою:

 1. Етапи препарування зубів під металевоакрилові конструкції

Інструктаж викладача

НМК СПРС №11

1-2 хв.

4.

Домашнє завдання:

 • Вивчити тему за підручником: Рожко М.М. Зубопротезна техніка / Рожко М.М., Неспрядько В.П. – К.: Книга плюс, 2016. стор. 311-315

 • Підготувати повідомлення на тему:

«Анатомія посмішки»

 • Робота з конспектом лекції.

Інструктаж викладача

Слайд № 82

2 хв.

Актуалізація опорних знань

Питання до фронтального експрес-опитування

 1. Опорний зуб препарують у вигляді циліндра чи конуса?

(конус)

 1. Чи можна виготовляти металево акриловий мостовидний протез при міжоклюзійному просторі 1,5 – 2ммм?

(так)

 1. Жорсткий литий каркас – це перевага, чи недолік?

(перевага)

 1. Чи відрізняється препарування зубів під металокерамічні та суцільнолиті металевоакрилові мостовидні протези?

(ні)

 1. Чи обов’язкове нанесення ретенційних перлів?

(так)

 1. Для відбитків використовують альгінатні чи силіконові відбиткові маси?

(силіконові)

 1. Чи впливає розмита на відбитку перехідна складка на якість мостоподібного протеза?

(ні)

 1. Який клас гіпсу використовують для цоколя моделі?

(гіпс третього класу)

 1. Який гіпс застосовують для виготовлення зубного вінця?

(гіпс четвертого класу)

 1. Для чого створюють уступ на вестибулярній поверхні коронки?

( для естетики)

 1. Тимчасові коронки запобігають зміщенню зубів?

(так)

 1. Які моделі необхідні для виготовлення мостоподібного протеза?

( робоча та допоміжна)

План подання лекційного матеріалу

 1. 1 Лицьова дуга та її практичне значення

 2. Артикулятори: застосування, будова, види

 3. Техніка виготовлення фарфорових керамічних вкладок

 4. Можливі порушення при формуванні дизайну посмішки

 5. Сучасні матеріали для виготовлення безметалевих незнімних протезів

Зміст навчального матеріалу

Лицьова дуга та її практичне значення

Відновлення функції жування полягає не тільки в заміщенні втрачених або зруйнованих зубів, але і відновленні траєкторії руху нижньої щелепи. Ці траєкторії строго індивідуальні, і залежать як від анатомічної форми коронок зубів, так і від форми зубних дуг та розташування суглобових головок скронево-нижньощелепних суглобів.

Через неправильне ортопедичне лікування, що проводиться без урахування особливостей співвідношення зубних рядів, відбуваються зміни в скронево-нижньощелепному суглобі, що призводять до артритів, артрозу, головних болів, дискомфортних відчуттів при відкриванні рота. Тому завданням стоматолога-ортопеда і зубного техніка є не лише відтворення природної форми і кольору коронок зубів, але запобігти виникненню патологічних змін у скронево-нижньощелепному суглобі.

Мистецтво відновлення єдино вірного розташування кожного зуба в зубній дузі з його усіма особливостями анатомічної форми ґрунтується на методиці використання системи лицьової дуги та регульованого артикулятора.

Лицьова дуга – пристрій, що дозволяє визначити в пацієнта і перенести в артикулятор просторове розташування верхньої щелепи відносно орієнтирів черепа.

Лицьова дуга

Артикулятор – механічній пристрій, що відтворює різноманітні рухи нижньої щелепи відносно верхньої.

Головними орієнтирами в роботі з лицьовою дугою є:

 1. сагітальна площина,

 2. оклюзійна площина,

 3. розташування вісі голівки скронево-нижньощелепного суглоба відносно Франкфуртської горизонталі або Камперівської горизонталі (площини).

Сагітальна площина проходить через середину носа, між центральними різцями, по шву твердого піднебіння і ділить обличчя на дві рівні половини.

Оклюзійна площина – уявна площина, що проходить через ріжучі краї нижніх центральних різців і дистальні щічні горбики нижніх третіх молярів (зубів мудрості), а за їх відсутності – нижніх других молярів.

Умовне зображення оклюзійної площини

Оклюзійна площина розташована на висоті змикання губ, паралельно зіничній лінії та Камперівській горизонталі:

Паралельність оклюзійної площини і Камперівської горизонталі

Камперівська горизонталь – носовушна лінія від середини козелка вуха до зовнішнього краю крила носа

Лицьові орієнтири для визначення Камперівської горизонталі

Умовне зображення Камперівської горизонталі

Камперівська горизонталь на черепі визначається за наступними ознаками: від верхнього краю зовнішнього кісткового слухового отвору до передньої носової ості.

Передня носова ость – це виступаюче вперед кісткове утворення, що знаходиться біля основи носа.

Франкфуртська горизонталь – лінія, що проходить від верхнього краю зовнішнього кісткового слухового отвору до нижнього краю орбіти (найнижчої точки кісткового краю очної ямки). Введена як антропологічна вимірювальна площина на антропологічному конгресі у Франкфурті-на-Майні у 1884 р., через що отримала таку назву.

Розташування лицьової дуги відносно орієнтирів черепа:

 1. Франкфуртської горизонталі

 2. Камперівської горизонталі

 3. Вказівники лицьової дуги

Лицьова дуга являю собою U-образну металеву пластину (раму) (1), яка фіксується в ділянці вух або скронево-нижньощелепних суглобів за допомогою вушних (чи суглобових) упорів (пелотів) і в ділянці перенісся за допомогою носового упору (2). Частина, що кріпиться до зубів, носить назву прикусної вилки (3). Вона прикріпляється до лицьової дуги за допомогою фіксувального тривимірного пристрою (4).

Складові частини лицьової дуги

Встановити лицьову дугу можна лише в одній позиції. Завдяки цьому досягається простота у використанні і стабільність отримуваних результатів.

Для реєстрації оклюзійних і контактних поверхонь зубів на прикусну вилку наноситься відбиткова маса, що дозволяє отримати відбитки ріжучих країв різців і жувальних поверхонь кутніх зубів.

За наявності зубів використовується перфорована вилка, за відсутності зубів – спеціальна вилка для прикусних (оклюзійних) валиків.

Прикусна вилка з відбитковою массою

Прикусна вилка разом з відбитковою масою-реєстратором розміщується в ротовій порожнині і притискається до зубів верхньої щелепи чи оклюзійних валиків за відсутності зубів. Після цього прикусна вилка і лицьова дуга жорстко скріплюються між собою. Далі ця конструкція виймається з вух і рота пацієнта, перехідний модуль з прикусною вилкою передаються в зуботехнічну лабораторію разом з відбитками, моделями та ін. В результаті використання лицьової дуги, зубний технік отримує моделі щелеп з їх просторовим розташуванням у черепі і траєкторією рухів нижньої щелепи пацієнта.

Загіпсовані моделі в артикуляторі згідно їх просторового розташування в черепі

Переваги використання лицьової дуги та артикулятора:

 • Виготовлена ортопедична конструкція відрізняється зручністю і комфортом для пацієнта.

 • Ефективність відновлення жувальної функції.

 • Правильно розподіляється навантаження на зуби, що збільшує термін експлуатації протеза, а також опорних зубів або імплантатів.

Таким чином, у сучасній ортопедичній стоматології використання лицьової дуги і артикулятора – невід’ємні атрибути при виготовленні якісних, індивідуально підібраних ортопедичних конструкцій.

Електронна діагностика рухів нижньої щелепи і скронево-нижньощелепних суглобів з використанням ARCUS digma

Arcus Digma – це електронна система для реєстрації різноманітних рухів нижньої щелепи.

Електронна аксіографія дуже точно визначає і записує індивідуальні кути рухів скронево-нижньощелепних суглобів в усіх можливих площинах.

Аксіографія – процедура запису рухів нижньої щелепи і визначення суглобових кутів.

Умовне зображення принципу аксіографії

За результатами такої діагностики, артикулятори програмуються для кожного пацієнта індивідуально, враховуючи кути і кривизну суглобового шляху, рухи нижньої щелепи, властиві цьому пацієнтові.

Електронна система (електронна лицьова дуга) Arcus Digma

Скріншот програмного забезпечення для роботи з електронною системою Arcus Digma

Виготовлені в такому апараті ортопедичні конструкції (коронки, мостовидні протези) – максимально точні і, відповідно, зручні, практично не вимагають звикання

Артикулятори: застосування, будова, види

Артикулятор – механічний пристрій, що призначений для відтворення різноманітних рухів нижньої щелепи відносно верхньої.

Артикулятори в стоматології застосовуються для:

 • вибору методу оклюзійної корекції;

 • діагностичного зішліфування зубів;

 • визначення наявності супраконтактів (передчасних контактів) на зубах;

 • усебічної діагностики оклюзії;

 • планування усіх видів стоматологічного лікування;

 • лабораторних етапів виготовлення знімних і незнімних конструкцій зубних протезів.

Будова артикулятора

Артикулятор складається з утримувачів моделі, верхньої і нижньої рами, які з’єднуються за допомогою суглобового механізму, різцевої підставки (столика), в яку упирається різцевий стержень для встановлення висоти оклюзії (вертикальної відстані між рамами), і фіксатора стержня.

Суглобовий механізм імітує рухи в скронево-нижньощелепному суглобі, а стержень з підставкою забезпечують відтворення переднього і бічного різцевих шляхів.

Таким чином, у пристрої артикулятора передбачений задній (суглобовий механізм) і передній (різцевий стержень і підставка) обмежувальні компоненти рухів нижньої щелепи.

Існують різні артикулятори, але всі вони діляться на чотири основні типи:

 1. прості шарнірні артикулятори (оклюдатори);

 2. середньоанатомічні;

 3. напіврегульовані;

 4. повністю регульовані чи універсальні.

У простому шарнірному артикуляторі можна виконати тільки шарнірні рухи, а будь-які бічні рухи виключені. Отже, використовувати такий артикулятор можна лише як наочний посібник для студентів.

Оклюдатор

Середньоанатомічні артикулятори мають фіксовані суглобові і різцеві кути. Середньоанатомічний артикулятор фірми Amann Girrbach має фіксований горизонтальний суглобовий кут Бенетта – 20°, встановлений кут сагітального суглобового шляху – 35°.

Середньоанатомічний артикулятор Artex CN фірми Amann Girrbach

Кут трансверзального (бічного) суглобового шляху (кут Бенетта) виникає при бічних рухах нижньої щелепи. Це кут між сагітальною площиною і шляхом балансуючої головки СНЩС. Зазвичай складає 15-20° (середньоанатомічний показник 17°).

Рух СНЩС у горизонтальній площині

Сагітальний суглобовий шлях – рух суглобових головок вниз та вперед по заднім скатам суглобових горбиків при зміщенні нижньої щелепи з центральної в передню оклюзію. Кут, що виникає, між траєкторією висування нижньої щелепи та Камперівською горизонталлю – це кут нахилу сагітального суглобового шляху. Зазвичай він складає 33-35°.

Напіврегульовані артикулятори містять механізми, що відтворюють суглобові (бічний і сагітальний суглобовий шлях) і різцеві шляхи, які можна налаштувати за середньоанатомічними даними, а також за індивідуальними кутами цих шляхів, отриманих у пацієнта.

Напіврегульований артикулятор Artex CT фірми Amann Girrbach

Для налаштування повністю регульованих артикуляторів потрібні аксіографічні записи рухів нижньої щелепи.

Універсальний артикулятор Artex CR фірми Amann Girrbach

При виборі артикулятора необхідно визначитися з рівнем і об’ємом робот, які необхідно провести в артикуляторі. Виготовлення ортопедичних конструкцій великої протяжності, тотальних реставрацій, аналіз патологічних і аномальних прикусів за визначенням пов’язаний з необхідністю оцінки вертикальних і горизонтальних співвідношень щелеп в універсальному артикуляторі.

Слід зазначити, що багато чинників обмежують роботу артикуляторів, вони є жорсткими механічними пристроями. Навіть за допомогою високоточного індивідуального програмування неможливо отримати повну картину фізіологічної рухомості зубів і сприйнятливості тканин скронево-нижньощелепного суглоба. Точність і стабільність артикуляторів, передусім будова їх механічних просторових поверхонь, не гарантує точності відтворення рухів нижньої щелепи. Точність імітації рухів нижньої щелепи обмежується також можливістю деформації застосовуваних матеріалів (матеріали для моделі, відбиткові маси, матеріали для реєстрації оклюзії). У зв’язку з цим кожна протезна конструкція повинна ретельно перевірятися в умовах оклюзії і артикуляції в порожнині рота пацієнта.

Перенесення положення моделі верхньої щелепи в артикулятор можливе декількома методами:

1. За допомогою переносного столика (це можна побачити на запропонованих відео)

Перенос показань з лицевої дуги в артикулятор:

Загіпсування верхньої щелепи в артикулятор:

2. За допомогою переносної штанги:

3. Установка лицьової дуги з прикусною вилкою і перехідним пристроєм безпосередньо в артикулятор

Фарфорові (керамічні) вкладки

Керамічні вкладки бувають двох типів: з діоксиду цирконію чи з прескераміки.

Вкладка з діоксиду цирконію виготовляються методом фрезерування (випилювання) заготовок з діоксиду цирконію за CAD/CAM-технологією. Процес виготовлення такої вкладки спрощено виглядає наступним чином:

 • Формують у зубі порожнину під вкладку певної форми.

 • Знімають відбиток з зубів, і віддають його в зуботехнічну лабораторію, де за ним відливається гіпсова модель зубів пацієнта.

 • Після цього зуб з підготованою порожниною сканується за допомогою спеціального сканера, а комп’ютер за цими даними вибудовує тривимірну модель майбутньої вкладки.

 • Далі комп’ютер передає тривимірну модель на фрезерувальний верстат, який без участі людини «випилює» дану вкладку із заготівлі діоксиду цирконію.

 • Потім готова заготовка піддається випалюванню (термічній обробці) та подальшому нанесенню і спіканню керамічної маси, з врахуванням форми і відтінку зуба.

 • Останній етап: фіксація вкладки в зубі пацієнта.

Вкладки з діоксиду цирконію з естетики незначно поступаються керамічним вкладкам, а за рахунок цирконієвого каркаса по міцності не поступаються металевим вкладкам. Крім того, процес випилювання (фрезерування) повністю автоматизований, тому досягається прекрасна якість прилягання вкладки до зуба.

Вкладки з пресованої кераміки

Виготовляються методом литтєвого пресування кераміки під тиском і високою температурою. Дозволяють добитися прекрасної естетики. Дещо поступаються міцністю оксидцірконієвим вкладкам.

Можливе виготовлення металокерамічних вкладок, тобто коли за основу вкладки береться металевий каркас, наверх якого спікається керамічна маса. Але через суттєву неточність і гіршу естетичність у порівнянні з оксидцирконієвими та прескерамічними вкладками, їх використання є недоцільним.

Металокерамічна вкладка на моделі

Композитні вкладки

Композитна вкладка на моделі

Найчастіше виготовляються зі звичайних світло-полімерних (фотополімерних пломбувальних) матеріалів, але не в ротовій порожнині, а на моделі. За якістю нічим не поступаються звичайним пломбам. Проте зручність у виготовленні дозволяє добитися в порівнянні з пломбами якісного міжгорбкового контакту із зубами-антагоністами. Крім того, така методика дозволяє виготовити вкладку за один прийом, хоча за більший час у порівнянні з пломбами. От чому таку методику виготовлення деколи називають напівпрямою.

Проте в таких вкладок є недолік – незначна усадка, що притаманна всім пломбувальним матеріалам.

Також композитні вкладки можна виготовити з композитних РММА-матеріалів (композитів технічного призначення) завдяки CAD/CAM-технології.

Загалом композити – це штучні високополімерні матеріали із спеціально заданими властивостями. З чого само вони складаються, ми, на жаль, сказати не можемо.

Технологія виготовлення вінірів

В останні роки в клініці ортопедичної стоматології набули широкого використання керамічні вініри. Вініри відновлюють видиму частину зубної емалі, яка міцно зв'язується з поверхнею зуба, володіють добрими оптичними, механічними та біологічними властивостями. Керамічні вініри як альтернативний спосіб реставрації фронтальних зубів застосовуються у разі порушення формування емалі або аномалій форми коронок зубів, у разі зміни кольору коронок від вживання препаратів тетрациклінового ряду, а найчастіше після ендодонтичного лікування. їх також можна використовувати для закриття проміжків між коронками (діастеми, треми), відновлення ерозованих поверхонь зубів. Використовують їх звичайно для фронтальних зубів верхньої щелепи і, як виняток, для різців нижньої щелепи. Для їх виготовлення раніше використовували польовошпатні фарфори, нині це великий спектр сучасних керамічних мас (GC Inital LF, Duceram LFC) тощо. Товщина вінірів коливається від 0,3 до 0,7 мм. Для успішної роботи зубного техніка важливо, якою відбитковою масою знято анатомічні відбитки. Відбитки повиннні зніматися масами, які використовуються для виготовлення незнімних конструкцій зубних протезів, таких, як поліефірні, полісульфідні або полівінілсилоксанові маси. Зубний технік, отримавши відбитки за допомогою технологічної системи, наприклад "Асси Тгас", виготовляє розбірну гіпсову модель, використовуючи для цього супергіпс "GC Fugirock". Приготування супергіпсу проводять за допомогою вакуумного міксера. За допомогою пристрою для розрізання гіпсових моделей останню розрізають на фрагменти (мал.305). Наступний технологічний етап у виготовленні вінірів — це підготовка та дублювання необхідного гіпсового фрагмента.

Для цього зубний технік виймає з гіпсової моделі необхідний гіпсовий фрагмент і встановлює у кювету для дублювання. Приготувавши дублювальну масу на основі силікону, проводить дублювання. Кювету для дублювання поміщають у камеру, в якій створено тиск 2,5 атмосфери. Після закінчення полімеризації дублювальної маси гіпсовий фрагмент виймають з неї і, приготувавши вогнетривку масу "Nori-Vest" у пропорції ЗО г порошку і 6 мл рідини за допомогою вакуумного міксера, заповнюють вогнетривкою масою відбиток у силіконовій масі. Відливання вогнетривкої моделі проводять за допомогою вібростолика. Для повної кристалізації вогнетривкої маси необхідно 1 год. Після закінчення кристалізації вогнетривкої моделі її дуже обережно вивільняють із силіконового відбитка й обов'язково проводять дегазацію у муфельній печі за таких параметрів: початкова температура 20 °С, у подальшому за кожну хвилину температуру піднімають на ЗО °С до кінцевої 700°С і витримують за даної температури ЗО хв. Подальшу дегазацію проводять у печі для спікання кераміки за схемою: початкова температура 600 °С, за кожну хвилину температуру піднімають на 40 °С до кінцевої 1080 °С, за даної температури витримують упродовж 20 хв. Закінчивши дегазацію фрагмента вогнетривкої моделі, йому дають охолонути до кімнатної температури. Перед тим як почати безпосередньо працювати з фарфоровими масами, фрагмент вогнетривкої моделі необхідно наситити водою. За визначеним лікарем стомато. Насичення фрагмента вогнет- логом-ортопедом кольором вініра ривкої моделі водою необхідно використати базовий шар фарфорової маси, наприклад "Screening ЕХ—3 Noritake". Перший шар наноситься дуже тонко і спікання проводиться за наступною схемою: початкова температура 600 °С, за даної температури впродовж 10 хв проводять просушування, далі за кожну хвилину піднімають температуру на 40 °С до кінцевої 950 °С, тиск 72 мм рт.ст. Після повного охолодження фрагменти повторно насичують водою і проводять моделювання тією ж масою, а спікання за тих самих параметрів, що і першого шару. Провівши охолодження фрагмента вогнетривкої моделі разом з фарфоровою композицією вініра до кімнатної температури, їх знову насичують водою. Моделювання форми вініра здійснюють, використовуючи дентинні та емалеві маси, спікання проводять за названих параметрів. Потім припасовують, коригують анатомічну форму, оклюзійні співвідношення. Після того проводять глазурування. За допомогою алмазних дисків та твердосплавних борів зрізають вогнетривку модель. Залишки вогнетривкої моделі з внутрішньої поверхні вініра видаляють за допомогою піскоструменевої обробки скляними кульками розміром 50 мікрон за робочого тиску 0,2 МПа. Проводять завершальне припасування на робочій моделі; в разі необхідності корекції форми вініра використовують низькотемпературну фарфорову масу "Noritake Addmate". Після того готовий вінір передається у клініку ортопедичної стоматології для фіксації.

Можливі порушення при формуванні дизайну посмішки

Студенти і практикуючі лікарі все частіше звертаються до методів цифрового дизайну посмішки для того, щоб безпосередньо продемонструвати пацієнтам і членам команди (зокрема і зубним технікам) потенційні естетичні зміни. Принципи дизайну посмішки включають дослідження естетики обличчя, архітектури ясен і зубного ряду, а також фонетичної складової. Щоб краще пояснити пацієнтам і продемонструвати своїм колегам динаміку естетичних змін посмішки, багато лікарів проводять просто фантастичну роботу, ілюструючи принципи проектування посмішки відносно необхідного ідеального стану гармонії, відштовхуючись при цьому від індивідуальних анатомічних особливостей і фізіологічних характеристик кожного окремого пацієнта.

Цей підхід є корисним не лише з погляду демонстрації, але і відносно виявлення можливих порушень, компрометуючих естетичний вигляд. Тому рекомендації відносно належної оцінки і рішення конкретних помилок, що виникли на етапі проектування посмішки, є певним керівництвом у практиці естетичної стоматології.

У цій статті розглянуто 7 головних порушень при формуванні дизайну, а також методи їх оцінки і рішення для відновлення ідеальної гармонійної форми.

1. Крива посмішка

Крива посмішка – порушення украй помітне не лише для стоматолога, але і для звичайної людини, на кшталт криво прибитої полиці на рівній стіні. Після реставрації мало хто ще додатково перевіряє стан міжрізцевої лінії, адже саме вона впливає на візуальний нахил лінії посмішки відносно вертикальної осі (фото 1 і фото 2). Випрямлення посмішки вимагає розробки попереднього плану лікування з урахуванням основних естетичних принципів. Серед аспектів, які обов’язково треба досліджувати: горизонтальні і вертикальні параметри обличчя, у тому числі і лінія, що сполучає куточки рота, а також міжзінична горизонталь. Вертикальна лінія, проведена через середину обличчя, має бути оцінена відносно ділянки перенісся, кінчика носа і середини підборіддя.

Важливо також забезпечити те, щоб міжрізцева контактна лінія була перпендикулярна до абсолютної горизонталі. Для попередження кривої посмішки важливо розуміти, що аналіз естетики обличчя має починатися з вивчення фотографії пацієнта, і в жодному разі не має бути зведений до аналізу моделей (що є украй популярним порушенням, з урахуванням того, що навіть моделі в більшості аналізуються тільки на ділянці щелепи, що цікавить). Вивчаючи площини обличчя потрібно брати до уваги характерну для пацієнта горизонтальну позицію голови, оскільки вона значною мірою є точкою відліку для подальшого формування дизайну посмішки. Як правило, цей критерій у більшості випадків співпадає з абсолютною горизонтальною площиною, відносно якої деякі риси обличчя можуть мати порушення (як наслідок ефекту асиметрії). Також важливо аналізувати область обличчя в цілому, а не концентруватися на положенні ділянки, що тільки цікавить, відносно горизонтальної площини. Відновлення горизонтальної площини також є важливим моментом співпраці із зубним техніком з використанням лицьової дуги і воскової репродукції (фото 3 і фото 4).

Фото 1

Комплексний аналіз обличчя перед втручанням – запорука успіху лікування. Зміни міжрізцевого кута, які можуть бути непомітні, можна виявити за допомогою графічного аналізу фотографій, що також полегшує співпрацю з лабораторією при виправленні кривої посмішки

Фото 2. Виготовленні прескерамічні реставрації

Фото 3

Використання лицьової дуги і попереднього моделювання допомагає лікарю скоординувати зубного техніка відносно необхідної позиції ріжучих країв і міжрізцевої лінії, що робить результати лікування більш прогнозованими.

Фото 4

2 Зворотна посмішка

Формування посмішки вимагає підтримки симетрії між ріжучим краєм передніх зубів верхньої щелепи і межею нижньої губи (принцип лабіодентальної динаміки), що йде за нею. Лабіодентальна динаміка формується з ріжучого краю, де при цьому створюється опукла лінія, яка йде в ділянку жувальних зубів. Жувальні зуби, як правило, йдуть за рівнем оклюзійної площини паралельно камперівській горизонталі (від носа до козелка вуха). Рівень опуклості залежить від статі пацієнта, віку, форми нижньої губи та індивідуальних особливостей.

Прямі лінії посмішки характерніші для чоловіків і старших людей, тоді як більше опуклі криві характерні для молодих людей і жінок. Зворотна посмішка за формою увігнутої кривої провокує неестетичний вигляд ріжучої лінії, створюючи при цьому лицьовий образ «нещасної» людини (фото 5). Для того, щоб забезпечити «щасливий» вигляд посмішки, треба детально проаналізувати довжину зубів і їх відношення з губами в динамічному стані. Такий підхід допоможе зрозуміти, що краще зробити: укоротити ікла чи подовжити різці, щоб виправити увігнуту форму посмішки.

Фото 5

При зворотній або увігнутій посмішці лінія ріжучого краю зубів не конгруентна з межею нижньої губи. Корекція лінії ріжучого краю до більш опуклої форми забезпечує симетрію посмішки відносно нижньої губи і формування естетичнішого профілю.

Хоча в літературі існують ще рекомендації з приводу того, що треба перевіряти саме положення іклів відносно краю губ, оскільки вигляд різців залежить від занадто великого набору чинників: форми і довжини губ, довжини зуба і навіть особливостей рухів губ.

Результати реєстрації остаточного положення ріжучого краю передаються в лабораторію до етапу виготовлення воскової репродукції, адже в такому разі можна ще підкоригувати довжину зубів і опуклу форму посмішки як з використанням діагностичного моделювання (mock-up), так і при використанні цифрового програмного забезпечення (фото 6-8). Положення форми посмішки частково можна зареєструвати і за допомогою лицьової дуги і правильно загіпсованих в артикуляторі моделей, але для визначення лабіодентальної динаміки вимагається проаналізувати фотографії і відео з пацієнтом.

Фото 6

Перед початком лікування важливо встановити остаточну позицію ріжучого краю з урахуванням форми ясенного краю і співвідношень довжини і висоти коронок. Надмірне подовження зубів може спровокувати ефект вузьких центральних різців. Використання цифрових методів (наприклад, пропорційних форм з певними співвідношеннями ширини і висоти) на етапах попереднього планування дозволить визначити необхідну довжину ріжучих країв з урахуванням змін ясенного краю. Остаточну довжину різців також можна перевірити ще раз на mock-up перед зміною контуру ясен. Використання воскових репродукцій значно зменшує час, необхідний на виготовлення провізорних конструкцій. Увігнута форма посмішки була відновлена до більше опуклого контуру прескерамічними реставраціями.

Фото 7

Фото 8

3. Соціальна шестірка

Естетичні порушення передніх зубів (їх кольору і форми) набагато складніше піддаються корекції, ніж аналогічні порушення в задній ділянці, оскільки саме фронтальні зуби відтворюють основний вигляд посмішки. Хоча дослідження дентолабіальної ширини вказує на той факт, що в більшості випадків при посмішці оголюється від 10 до 12 зубів верхньої щелепи, так що корекцію посмішки треба проводити ширше за діапазон соціальної шестірки (фото 9-11). Для цього перед початком лікування треба детально вивчити фотографії посмішки пацієнта з фронтального та бічного ракурсів. Інший принцип дентолабіальної динаміки (відомий також як щічний коридор або щічна ширина) полягає в тому, що розмір простору між задніми зубами і щокою може варіюватися від пацієнта до пацієнта, тому цей аспект також є не менш важливим при контуруванні посмішки. Якщо щічний коридор досить вузький, то лікування тільки соціальної шестірки зубів ще більше провокує вузький вигляд посмішки. Крім того, подібний підхід до реабілітації провокує ефект виділення фронтальних зубів і їх контрасту в порівнянні з жувальною групою. І навпаки, реставрація жувальних зубів з певним їх висвітленням може зімітувати ширший об’єм щічного простору, і тим самим відтворити абсолютною новий і повніший контур посмішки.

Правильне рішення полягає в тому, щоб знайти баланс між цими параметрами. Знову ж таки перед лікуванням треба проаналізувати характер посмішки, оцінити колір і контур існуючих задніх зубів. Крім того, треба враховувати і співвідношення між оклюзійною площиною в задній ділянці і площиною ріжучого краю. Завжди треба брати до уваги ті варіанти лікування, при яких вдається не лише відновити посмішку за допомогою окремих реставрацій у фронтальній групі зубів, але скоректувати її контур і відносно жувальних зубів, при цьому надавши їй повноту вигляду і естетичної гармонії.

Фото 9

Пацієнти з надмірним розміром щічного простору можуть покращити загальний вигляд посмішки, спровокований проблемами тільки передніх зубів. Дефіцит щічного коридору, навпаки, може скомпрометувати результат лікування за допомогою ефекту штучної посмішки. Розширення посмішки від фронтальних прескерамічних реставрацій до безпосередньо відновлених премолярів дозволяє сформувати ідеальний параметр ротової ширини.

Фото 10

Фото 11

4. Ігнорування пропорцій центрального різця

Центральні різці, природно, домінують у посмішці, тому симетрія різців має первинне значення для досягнення оптимального естетичного контуру. Крім того, пропорція кожного окремого різця також грає не менш важливу роль. Золотий переріз традиційно є еталонним принципом при створенні ідеальної посмішки, але сьогодні художній дизайн схиляється до менш регламентованих підходів і індивідуалізації конструкцій. Відношення ширини до висоти в нестертих різців, як правило, складає 80%. Цієї пропорції треба дотримуватися для того, щоб уникнути занадто довгого, вузького, або, навпаки, занадто широкого і надмірного об’ємного вигляду фронтальних зубів. При корекції естетичної довжини або ширини або при умисних змінах різців унаслідок скупченості зубів найчастіше виникає ефект занадто довгого або занадто звуженого зуба в порівнянні з його фактичною шириною. При втраті центральної домінанти розміри центральних і бічних різців можуть здаватися аналогічними, що формує неестетичний і штучний зовнішній вигляд посмішки. Якщо простір для реставрації центральної домінанти обмежений, можна дещо звузити форми латеральних різців, або навіть трохи повернути їх навколо осі (фото 12 і фото 13). Ефективним принципом є підтримка 65% ширини центральних різців у ділянці латеральних зубів, і, відповідно, 75% поперечної ширини латеральних у ділянці іклів. Використання графічних обмежувачів пропорцій у спеціалізованому програмному забезпеченні з їх позиціонуванням поверх зображення зубів, або вимір реальних показників ширини і висоти коронки в пацієнтів з розрахунком співвідношень значно полегшує ефект візуалізації посмішки і сприяє кооперації з лабораторією на етапах планування лікування.

Фото 12

Пацієнти з надмірним розміром щічного простору можуть покращити загальний вигляд посмішки, спровокований проблемами тільки передніх зубів. Дефіцит щічного коридору, навпаки, може скомпрометувати результат лікування за допомогою ефекту штучної посмішки. Розширення посмішки від фронтальних прескерамічних реставрацій до безпосередньо відновлених премолярів дозволяє сформувати ідеальний параметр ротової ширини.

Фото 13

5. Надмірно оконтуровані зуби

Існують три основні форми зубів: вузькі, квадратні і овальні. Усі зуби також мають відбиваючі і заломлюючі зони, розділені прямими кутами. Маніпулюючи з цими кутами, можна імітувати коротку і об’ємну форму, довгий і вузький вигляд, більше прямокутний або зігнутий контур зубів. Мезіо– і дистально-лицьові прямі кути знаходяться на лицьовій поверхні ближче до контактної ділянки. Їх переміщення назовні від контактних площадок створює ширший вигляд зуба, а диспозиція в бік центру імітує вужчу форму зубів. Без формування відмінностей між відбиваючими і заломлюючими зонами зуби можуть здаватися надмірно оконтурованими (фото 14 і фото 15). Оскільки зубні техніки працюють в умовах, створених етапом препарування, при яких перехідні кути зредуковані, їм треба відновити специфічні зони зуба за допомогою самої кераміки як облицювального матеріалу. При препаруванні під вініри треба ретельно переконатися в адекватному редукуванні тканин відносно контуру остаточних реставрацій ще на стадії mock-up. Глибина препарування має бути відповідною з мезіо– і дистально-лицьовий сторін в усіх трьох площинах, щоб забезпечити достатньо місця для відтворення в цих ділянках естетичних відбиваючих і заломлюючих зон без потовщення при цьому форми усього зуба.

Фото 14-15. Зуби, позбавлені візуалізації остаточних прямих кутів, здаються надмірно оконтурованими, оскільки параметр висоти контуру мігрує в лицьовому напрямі. Така проблема пов’язана з дизайном препарування. Препарування з mock-up дозволяє досягнути ідеально необхідного дизайну. Використання воскової репродукції допомагає спрогнозувати результат і зробити потрібні корекції до етапу фіксації. Існуючі керамічні реставрації на зубах 4-13 були замінені на прескерамічні реставрації; зуби 20-29 також відновлені.

Фото 14

Фото 15

6. Ігнорування негативного простору

Простір навколо зуба визначає його візуальні межі і загальну композицію посмішки. При проектуванні посмішки важливо забезпечити достатній простір для амбразур у ділянці різців і міжрізцевих кутів у ділянці ріжучого краю. Ширина зуба і візуальна глибина визначається ділянкою міжзубних контактних площадок, які для центральних різців розширюються до ріжучого краю і зменшують величину ріжучого кута. Контактні точки зубів мігрують апікальніше від центральних різців до іклів, збільшуючи при цьому міжрізцеві кути. При стиранні зубів ріжучі кути зменшуються чи повністю зникають, створюючи плоску лінію посмішки, і створюють ефект старіння. При відновленні посмішки клініцисти повинні відтворювати природну прогресію міжрізцевого кута, який у свою чергу визначає морфологію, відповідну довжину зуба і опуклість ріжучої кривої. Ріжучі кути також враховуються при препаруванні під конструкцію, для того, щоб керамісти мали достатньо місця для відновлення негативного простору. Ці ділянки можна коригувати і після цементування за допомогою належного інструментарію (фото 16-19).

Фото 16

Втрата простору між різцями створює вигляд вікової посмішки. Вигляд перед втручанням: 38-річний пацієнт з ознаками патологічного стирання внаслідок бруксизму. На етапі планування був виготовлений mock-up і визначені пропорції для відновлення ідеальної форми зубів. Після установки прескерамічних реставрацій міжзубні проміжки були відновлені, що зробило зовнішній вигляд ще мужнішим; при цьому також були оптимізовані параметриміцності, функції та естетики.

Фото 17

Фото 18

Фото 19

7. Асиметрія ясен

Позиція ясен є ще одним важливим чинником, що визначає дизайн посмішки. Естетика ясен впливає на параметри симетрії (ідентичність параметрів відносно вертикальної осі) і гармонії (критерій повторення параметрів взаємовідношення), і є одним з ключових критеріїв на етапі планування лікування. Проте відновлення довжини зуба для відтворення симетрії може порушити гармонію посмішки, особливо якщо висота і позиція краю ясен не були враховані при плануванні лікування. Положення краю ясен особливо важливе в людей із середньою і високою лініями посмішки. Лінія посмішки – це теж один з параметрів лабіодентальної динаміки, що визначає позицію губ під час посмішки (наприклад, 69% людей при посмішці оголяють від 75% до 100% висоти центральних різців разом з ділянкою міжзубного сосочка). Ясенні краї іклів і центральних різців мають бути симетричними і позиціонуватися більше апікально в порівнянні з аналогічним параметром бічних різців. Ясенний край повинен поступово мігрувати до ділянки ріжучого краю в напрямі від центральних до бічних зубів. Правило полягає в тому, щоб край ясен іклів і центральних різців знаходився на одній лінії, а ясна навколо бічних зубів повинні знаходитися дещо ближче до ділянки ріжучого краю, тобто лінія ясенного краю латеральних різців повинна знаходиться нижче за аналогічну лінію, що сполучає край ясен центральних різців і іклів (фото 20).

Оскільки позиція ясенного краю визначається по фотографіях і моделях правильно спозиційованим відносно горизонтальної прямої, виникає потреба в якісних передопераційних зображеннях. Оптимальний діагностичний аналіз допоможе вибрати потрібний лікувальний підхід: чи контурувати ділянку ясен або ж обійтися подовженням коронки.

Втрата рівня м’яких тканин найчастіше спостерігається у випадках неякісного планування хірургічного втручання, тому використання хірургічних шаблонів допомагає точніше контролювати подібні зміни. Оцінка посмішки спільно з пацієнтом допомагає лікарю мотивувати останнього для виконання конкретних процедур, націлених на нівеляцію чинників, компрометуючих зовнішній естетичний вигляд. Крім того, кооперація з пацієнтом допомагає лікарю зрозуміти і задовольнити конкретні індивідуальні побажання і досягти саме тих результатів, яких хворий у принципі і чекає.

Фото 20

Естетика ясен також грає ключову роль у дизайні посмішки, а розуміння ідеальних параметрів м’яких тканин полегшує планування відповідного лікування, демонструючи важливі моменти, які треба обговорити з пацієнтом до початку втручання. Для ідеальної симетрії важливо, щоб латеральні різці знаходилися більш гінгівально відносно лінії, що сполучає ясенний край центральних різців і іклів.

Висновки

Правильне обстеження і лікування хворих з порушеннями посмішки допомагає відтворити необхідний естетичний вигляд пацієнта і досягти максимально можливих позитивних результатів реабілітації. Постійне навчання основним принципам формування посмішки допоможе визначити і зрозуміти основні критерії, яких необхідно дотримуватися під час лікування, а обговорення 7 найбільш поширених помилок проектування допоможе передбачати і уникнути наступних ускладнень і розчарувань у реабілітації.

Сучасні матеріали для виготовлення безметалевих незнімних протезів

IPS Empress Esthetic

лейцитные стеклокерамические блоки для технологии прессования.

С начала 1990-х годов технология прессования является синонимом точного краевого прилегания и вдохновляет пациентов, стоматологов и зубных техников.

IPS Empress Esthetic – это материал выбора, когда речь идет об изготовлении прессованных высоко эстетичных одиночных реставраций. В дополнение к отличной прочности лейцитные стеклокерамические заготовки отличаются исключительной эстетикой. Гомогенный материал естественно преломляет свет и обеспечивает сбалансированный эффект хамелеона.

Используя IPS Empress Esthetic, вы получаете гораздо больше, чем просто производительность. Эта керамика сочетает точность краевого прилегания, эффективность и эстетику.

IPS Empress Esthetic выпускается 7 степеней прозрачности, распределенной среди 12 заготовок. Слегка окрашенные TC заготовки выпускаются 6 цветов.

Заготовки E T

За счет высокой прозрачности E T заготовки используются для изготовления маленьких реставраций, таких как вкладки. Эти заготовки можно применять у пожилых пациентов с сильно прозрачными, стекловидными зубами или у молодых пациентов с зубами низкой опаковости.

Заготовки E O

Заготовки E O с увеличенной опаковостью идеально подходят для прессования коронок и виниров пациентам с зубами с опаковостью от среднего до очень высокого уровня и для пациентов с отбеленными зубами.

Заготовки E TC

Окрашенные заготовки E TC выпускаются 6 цветов. За счет их насыщенности они особенно подходят для техники редуцирования, при которой режущая и/или окклюзионная часть наслаивается эмалевыми массами после прессования.

Преимущества

 • Высоко эстетичные прессованные реставрации

 • 12 заготовок 7 степеней прозрачности

 • Естественное преломление света сбалансированный эффект хамелеона

 • Отличные результаты прессования и точность краевого прилегания

 • Прочность на изгиб - 160 МПа

Показания

Одиночные реставрации (виниры, вкладки, передние и боковые коронки)

IPS Empress –Индивидуализация

реставрации, изготовленные из IPS Empress Esthetic и IPS Empress CAD, в конце могут быть окрашены и отглазурованы или даже индивидуально облицованы.

IPS Empress Universal Shade/Stains

С помощью пастообразных красителей IPS Empress Universal Shades and Stains на поверхности реставрации имитируются индивидуальные характиристики, а затем проводится обжиг в керамической печи Programat.

IPS Empress Esthetic Veneer

Опалесцентные облицовочные массы IPS Empress Esthetic Veneer приближают реставрации еще на один шаг к природе. С помощью «техники редуцирования» полно-анатомические реставрации из IPS Empress Esthetic или IPS Empress CAD сошлифовываются в режущей трети, а затем индивидуализируются (например, создаются мамелоны). Форма зуба восстанавливается, используя эмалевые массы.

IPS e.max Ceram

высокоэстетичная облицовочная керамика для всей системы IPS e.max. Она позволяет достигать превосходные эстетические результаты с естественным светорассеиванием и сбалансированным соотношением светлоты и цветовой насыщенности.

В рамках системы IPS e.max облицовочная керамика является ключевым компонентом высокоэстетичного результата – как на дисиликате лития (LS2), так и на оксиде циркония (ZrO2). Точное соответствие цвета и единая схема наслоения являются преимуществами этой керамики. К тому же все реставрации, облицованные керамикой IPS e.max Ceram, имеют одинаковые клинические показатели, такие, например, как стираемость и блеск.

IPS e.max Ceram выпускается в цветах Chromascop и A-D, а также в 4 цветах Bleach BL. Наряду с широким предложением дополнительных масс ассортимент дополняется десневыми массами IPS e.max Ceram Gingiva для эстетичной имитации десны у цельнокерамической реставрации или супраструктуры имплантатов.

Преимущества

 • Одна облицовочная керамика для стеклокерамики LS2 и керамики на каркасе из оксида циркония ZrO2

 • Эффективная и экономичная работа

 • Точное соответствие цвета и одинаковые клинические показатели, такие, например, как стираемость и блеск – независимо от материала каркаса.

 • Порошковые красители Essence с практичным эффектом 3-в-1 (для смешивания с массами или для наружной и внутренней характеризации)

 • Десневые массы

Показания

 • характеризация и облицовка реставраций IPS e.max (Press, ZirPress, CAD, ZirCAD)

 • характеризация и облицовка абатментов Straumann® Anatomic IPS e.max

 • характеризация и облицовка каркасов, абатментов имплантов и супраструктур имплантов из спеченного оксида циркония или HIP - Оксида циркония, а также предварительно спеченного оксида циркония (диапазон КТР: 10.5–11.0 (100–500 °C)

 • наслоение виниров

IPS e.max Press

инновационная заготовка из стеклокерамики на основе дисиликата лития (LS2) для технологии прессования

Инновационная стеклокерамика на основе дисиликата лития (LS2) IPS e.max Press предлагает точность, функциональность и эстетику при одновременно высокой прочности в 400 МПа. Заготовки выпускаются в четырех степенях прозрачности, двух размеров, а сейчас еще и новинка - новые заготовки Impulse. Как результат – живая эстетика, независимо от цвета культи.

Заготовки HT (HighTranslucency – высокая прозрачность) выпускаются в 16 цветах A–D и 4 цветах Bleach BL. Благодаря высокой прозрачности они идеально подходят для изготовления реставраций небольшого размера (например, вкладки Inlay и Onlay). Их можно эффективно индивидуализировать с помощью техники окрашивания.

Заготовки LT (Low Translucency – низкая прозрачность) выпускаются в 16 цветах A–D и 4 цветах Bleach BL. Благодаря низкой прозрачности они идеально подходят для изготовления реставраций большого размера (например, коронки на боковые зубы). Отличаются естественной светлотой и насыщенностью цвета. Применением техники Cut-back можно максимально выразить их живую эстетику.

Заготовки MO (Medium Opacity – средняя опаковость) выпускаются в 5 группах цветов (MO 0 – MO 4). Благодаря своей опаковости они идеально подходят для изготовления каркасов витальных и слегка измененных в цвете зубов. Они представляют собой превосходную основу для естественной реставрации, выполненной техникой наслоения.

Заготовки HO (High Opacity – высокая опаковость) выпускаются в 3 группах цветов (HO 0 – HO 2). Благодаря своей опаковости они идеально подходят для изготовления каркасов для сильно измененных в цвете зубов или титановых абатментов. Они закрывают темную основу и позволяют достигать хороших эстетических результатов.

Заготовки Impulse (Value, Opal) выпускаются в трех цветах Value (Value 1, 2, 3) и двух цветах Opal (Opal 1, 2). Прежде всего, они применяются при изготовлении люминиров, виниров, накладок Table Tops, частичных и одиночных коронок.

В зависимости от предпочтений в технике работы (техника окрашивания, Cut-back или наслоения), а также конкретной ситуации в полости рта можно подобрать соответствующую заготовку. Индивидуальную характеризацию или облицовку можно осуществлять с согласованными красителями или облицовочными массами IPS e.max Ceram. Для обработки материалов IPS e.max Press в печах для прессования Programat EP 3000 и EP 5000 в вашем распоряжении находятся паковочные массы IPS PressVEST и IPS PressVEST Speed.

Преимущества

 • высокая прочность (400 МПа) и превосходная эстетика

 • минимально инвазивные и точные реставрации

 • четыре уровня прозрачности и дополнительные заготовки Impulse для максимальной гибкости в работе

 • живая эстетика независимо от цвета препарированной культи

 • в зависимости от показаний: адгезивная, самоадгезивная или традиционная фиксация

Показания

 • (тонкие) виниры

 • минимально инвазивные вкладки Inlay/Onlay (1 мм)

 • частичные и одиночные коронки

 • мостовидные протезы на передние зубы и область премоляров

 • супраструктуры имплантов

Керамика

Использование фарфора в качестве реставрационного материала открыло новую эру в эстетической стоматологии. Первые керамические массы были довольно примитивны и не удовлетворяли даже невзыскательным требованиям. Однако осознание потенциала фарфора в эстетической стоматологии привело к значительному усовершенствованию материалов и технологий.

Первое значительное улучшение эстетических параметров, в частности прозрачности керамических коронок, было достигнуто в 1958 г., когда Vines и соавт. предложили керамическую массу для обжига в вакууме или под низким давлением. Weinstein и соавт. в начале 1960 гг. впервые добились адгезии керамики к золоту при вакуумном обжиге." Помимо указанных достижений, производители научились изготавливать керамические порошки достаточно мелкого помола, которые можно было эффективно обжигать в вакууме. С этого началось стремительное развитие эстетической стоматологии. Благодаря возможности послойного нанесения и моделирования керамики стоматологи и зубные техники смогли влиять на оптические характеристики реставраций.ъ л

В 1965 г. McLean и Hughes опубликовали методику работы со спеченным оксидом алюминия, который сначала использовали в качестве заготовок для коронок, мостовидных протезов малой протяженности и индивидуальных промежуточных частей. Однако этот материал обладал значительной усадкой, что не позволяло изготавливать индивидуальные каркасы для керамических коронок. Первая керамическая масса с низкой усадкой была предложена стоматологическому рынку в 1966 г., и вот уже более 30 лет подобные материалы широко используются.

В 1968 г. McCulloch предложил метод изготовления искусственных зубов, виниров и коронок из стеклокерамики. Однако изменение цвета таких реставраций было возможно только с помощью поверхностных красителей, которые через некоторое время стирались. С другой стороны, фарфор легко ломался и требовал прямой фиксации на композитном цементе с предварительным протравливанием. В 1970-х гг. появились плечевые керамические массы, что повысило эстетику и качество металлокерамических коронок. Эти массы спекались при большей температуре и не стекали при нагревании, что снизило нарушение точности при обжиге винира.

В тот период отказ от золотого каркаса и замена его высокопрочной керамикой еще не были возможны. В 1976 г. McLean и Seed разработали первую систему для изготовления керамических коронок на каркасе из фольги." Прочность стоматологического фарфора можно было увеличить с помощью распределения кристаллов керамики высокой прочности с большим модулем эластичности внутри стеклянной матрицы. McLean и Hughes использовали этот метод для создания первых масс на основе оксида алюминия. Прочность такой усиленной керамики достигала 180 МПа, что приблизительно в два раза больше, чем у традиционной керамики на основе полевого шпата. В 1979 г. Rogers предложил метод электролитического создания фольги и использования покрытия из оксида олова для прикрепления к фольге обычной керамической массы при изготовлении металлокерамических коронок. В 1980-х гг. появилось несколько систем керамики для применения с фольгой.

Кроме того, была предложена технология шликерного литья для изготовления конструкций путем заполнения пористой опоки стабилизированной керамической суспензией с последующим образованием загустевшего слоя керамики на внутренней поверхности опоки благодаря капиллярной абсорбции жидкости (Count von Schwerin). В 1989 г. на Международной конференции по стоматологической керамике (Лидс, Великобритания) Sadoun сообщил о совершенствовании техники шликерного литья, что позволило создавать каркасы высокой прочности. Первым доступным материалом этого класса стал Ин-Церам (In-Ceram), прочность которого достигала 630 МПа.60 ИнЦерам позволил повысить эстетические качества коронок передних зубов без потери прочности, что стало важной вехой в истории стоматологической керамики.

В 1993 г. Anderson и Oden опубликовали технику изготовления индивидуальных цельнокерамических коронок из спеченного оксида алюминия. Однако цвет этого материала может меняться в зависимости от условий обжига, что является недостатком. На стоматологическом факультете университета Цюриха была разработана керамика Импресс (Empress), усиленная кристаллами лейцита. Этот материал состоит из мелких кристаллов лейцита (несколько микрон), полученных в ходе контролируемой кристаллизации специального стекла. Сегодня керамика является основой эстетической стоматологии. Быстрое совершенствование керамических материалов и технологий их применения позволило максимально эффективно имитировать естественный вид зубов. Однако, несмотря на быстрый прогресс технологий, окончательный успех или неудача лечения с использованием керамических реставраций непосредственно связаны с квалификацией стоматолога и зубного техника. Сегодня все чаще используются керамические реставрации без металлического каркаса. Обычно применяется усиленная керамика, способная противостоять окклюзионной нагрузке.

История использования керамических виниров

Прозрачная керамика впервые была использована в стоматологии в 1862 г. Керамические виниры стали чаще применять в 19201930-х гг.64* В 1938 г. Pincus попытался использовать адгезив, применявшийся при изготовлении съемных протезов, для фиксации виниров к зубам,66 однако, реставрации были слишком хрупкими, а адгезивная связь не обладала ни прочностью, ни надежностью.67 В 1955 г. Buonocore разработал методику кислотного протравливания.68 Данная методика обеспечивала микромеханическое соединение между композитом и неорганическим компонентом эмали. Впоследствии прозрачные композитные цементы вытеснили цинк-фосфатные. Отсутствие пленки опакового цемента позволило повысить прозрачность реставраций, что улучшило эстетические результаты.

Цельнокерамические и металлокерамические реставрации

С начала использования фарфора в стоматологии наибольшую популярность получило его применение в металлокерзмических реставрациях. С годами эта технология доказала свою эффективность для восстановления не только боковых, но и передних зубов. Даже сегодня большинство стоматологов по-прежнему используют металлокерамические реставрации при протезировании в переднем отделе зубного ряда. Однако металлический каркас таких реставраций препятствует прохождению света. При тонком биотипе тканей пародонта краевая десна в области погруженных металлических шеек коронок может выглядеть темной (рис. 1-13). Тонкий и опаковый пришеечный керамический край нарушает прохождение света сквозь ткани десны из-за прямого вестибулярного уступа. При отсутствии металлического каркаса возможно беспрепятственное прохождение света. Однако цельнокерамические реставрации требуют иссечения большего объема тканей зуба для обеспечения достаточного пространства для стенки жакетной коронки.

До 1980-х гг. основная проблема в стоматологии заключалась в точном воспроизведении параметров препарированного зуба. В последние два десятилетия было разработано несколько вариантов конструкций металлокерамических коронок, которые были использованы при изготовлении цельнокерамических реставраций. Улучшение физических характеристик керамики в сочетании с совершенствованием технологий адгезии к эмали и дентину," протравливания и силанизации керамики способствовало появлению новых методик протезирования. Стоматологи, зубные техники, производители стоматологических материалов и исследователи прилагают большие усилия для создания материала, заменяющего естественную эмаль и спо собного прочно фиксироваться к твердым тканям. Такой материал также должен быть экономичным и способствовать максимальному сохранению интактных тканей зуба.

Керамические виниры

Рост эстетических требований пациентов к реставрациям передних и боковых зубов привел к необходимости разработки новых материалов, обеспечивающих высокую прочность и оптимальные эстетические характеристики. В настоящее время керамические виниры являются реальной альтернативой цельнокерамическим и металлокерамическим коронкам. С помощью виниров можно быстро изменить улыбку человека, не причиняя значительного дискомфорта и ограничиваясь минимальным препарированием зубов. Полированная поверхность реставраций по текстуре близка к поверхности эмали, что способствует сохранению здорового состояния мягких тканей. Виниры обладают естественной флуоресценцией, проводят, поглощают и отражают свет точно так же, как и естественная эмаль. Такие консервативные реставрации позволяют удовлетворять самые высокие требования пациентов.

Использование виниров ассоциируется с уменьшением индекса зубного налета и жизнеспособности бактерий, что помогает сохранению здорового состояния десны

Внедрение технологии кислотного протравливания повысило надежность фиксации виниров. Horn,83 Simonsen и Calamia8" убедительно доказали возможность достижения высокой прочности адгезивной фиксации протравленного плавиковой кислотой и обработанного силаном винира к композитному цементу. Оказалось, что такая связь прочнее чем у того же композитного цемента с протравленной эмалью.

Минимальная реакция мягких тканей на керамические виниры, вероятно, является одним из самых больших преимуществ этих реставраций. Возможность создания исключительно гладкой поверхности виниров позволяет поддерживать здоровое состояние пародонта и обеспечивать удовлетворительную гигиену полости рта. Реакция тканей пародонта на разные виды реставраций была изучена в целом ряде исследований. По данным некоторых авторов, мягкие ткани одинаково реагируют на металлокерамические реставрации и виниры, в то время как другие исследователи отметили, что керамические виниры вызывают значительно менее выраженную реакцию мягких тканей, чем металлокерамические коронки.

Korukent и соавт. обнаружили, что после изготовления керамических виниров наблюдается увеличение тока десневой жидкости и значительное снижение индекса зубного налета и жизнеспособности бактерий в зубной бляшке. При выборе метода лечения важнейшим вопросом является срок службы реставраций. Более инвазивные методики приводят к большему риску для зубов. Керамические и металлокерамические коронки требуют иссечения значительного объема здоровых твердых тканей зуба, что увеличивает риск неудачи лечения. Это объясняет повышение интереса к менее инвазивным процедурам.

Современное состояние проблемы

В стоматологии постоянно идет поиск методик и материалов, позволяющих создавать естественные и надежные реставрации. Ранее небольшой выбор стоматологических материалов делал эту задачу невыполнимой. Однако в настоящее время усовершенствование керамических материалов и адгезивных систем создает большое число вариантов лечения, обеспечивающих благоприятный долгосрочный прогноз реставраций.

Керамические виниры считаются последним достижением эстетической стоматологии, во многом превосходящим любые ранее существовавшие системы реставраций. Они сочетают отличный внешний вид и надежность. Процедуры по изготовлению виниров не затрагивают прилежащие ткани пародонта. С самого начала современного использования виниров, почти 20 лет назад, керамические виниры стали основой большинства эстетических манипуляций.

Прочность

Керамические виниры очень тонкие (0,3-0,5 мм) и поэтому очень хрупкие. Так же, как бытовые керамические плитки, виниры легко ломаются до момента постоянной фиксации. Однако после адгезивной фиксации к твердой поверхности виниры становятся очень прочными. Соблюдение требований к работе с керамикой и выбор оптимального композитного цемента гарантируют положительный исход. До недавнего времени наиболее эстетичный результат восстановления передних зубов обеспечивали только полные коронки. Однако препарирование под коронки требует удаления большого объема эмали, что часто негативно сказывается на тканях пародонта и пульпе зубов. Поэтому керамические виниры в большей степени отвечают требованиям эстетической стоматологии.

Замещение эмали

Адгезивы произвели революцию в стоматологии, обеспечив надежное соединение между керамикой и поверхностью зуба. Появление многоэтапных адгезивных систем и методики тотального протравливания позволило еще более увеличить прочность адгезии к эмали и дентину. Керамические виниры, фиксированные с помощью современных адгезивов, биологически совместимы и обеспечивают надежный функциональный и превосходный эстетический результат. Керамика очень близка по своим свойствам к естественной эмали, что и предопределило выбор именно этого материала для изготовления виниров. Многие авторы считают, что глубина препарирования зуба под керамические виниры не должна быть меньше 0,5 мм. Однако на практике толщина керамических виниров варьируется от 0,4 до 0,7 мм, что соответствует толщине естественной эмали. Возможность сохранения большего объема естественной эмали повысила популярность керамических виниров в качестве альтернативы полным коронкам.

Биологическая совместимость

Керамические виниры обладают прекрасной биологической совместимостью благодаря высокой химической стабильности, малой

цитотоксичности и низкой аллергенности. Кроме того, керамические виниры не способствуют аккумуляции налета и облегчают его удаление с поверхности реставрации. Более того, оказалось, что на поверхности керамики жизнеспособность микроорганизмов значительно меньше. Quirynen и Bollen показали, что на керамике скапливается намного меньше зубного налета, чем на любом другом реставрационном материале и даже на естественной эмали. Это объясняется гладкой глазурованной поверхностью керамики, препятствующей прикреплению бактерий. Отсутствие отрицательного влияния керамических виниров на мягкие ткани подтверждается многочисленными исследованиями и не подвергается сомнению.

Показания к применению виниров

Знание характеристик керамики и тщательное соблюдение показаний к использованию виниров определяют успех реставрационного лечения в целом. Керамические виниры применяют в самых разных ситуациях: от устранения небольших проксимальных дефектов и сколов резцов до коррекции врожденных аномалий твердых тканей или изменения цвета пигментированных интактных зубов. Кроме того, виниры успешно используются для устранения диастем, коррекции положения или формы зубов. При необходимости улучшения вида некрасивых, но здоровых зубов керамические виниры позволяют получить прекрасный эстетический результат при консервативном препарировании твердых тканей. В более сложных клинических ситуациях (переломы резцов, восстановление депульпированных зубов) керамические виниры рассматриваются в качестве одного из альтернативных вариантов лечения. Помимо повышения качества стоматологических материалов сильно изменились методики препарирования твердых тканей зубов. В настоящее время существуют подробные руководства по препарированию зубов под частичные реставрации. Выбор той или иной методики лечения основывается на количестве имеющихся твердых тканей, необходимом объеме препарирования и пространстве для реставрации.

Продолжительность службы реставраций

Соединение протравленной эмали и керамики с помощью адгезива, силана и композитного цемента обеспечивает длительный срок службы реставрации. Исследования, посвященные оценке отдаленных результатов функционирования реставраций, подтверждают высокую надежность виниров. Несмотря на то что материалы, использовавшиеся в 1980-х гг., сегодня считаются примитивными, керамические виниры, изготовленные 15 лет тому назад, демонстрируют хорошие долгосрочные результаты, что повышает доверие к этому виду реставраций По мере получения всё большего числа подтверждений надежного функционирования керамических виниров возрастает их популярность. Стоматологи всё активнее применяют керамические виниры во множестве клинических случаев. По данным литературы выживаемость керамических виниров составляет от 18 мес до 15 лет.85 По данным Friedman, выживаемость 3500 керамических виниров при сроке наблюдения до 15 лет составила 93 %.

Прозрачность

Способность керамических реставраций пропускать свет обусловливает возможность достижения превосходного эстетического результата. Прозрачность керамики создает глубину цвета и придает реставрации естественную прозрачность вне зависимости от ее толщины. Правильный выбор цвета и использование прозрачного композитного цемента позволяют получить потрясающий эстетический результат.

Керамические материалы для изготовления виниров

Для изготовления виниров применяют несколько видов керамических материалов, которые можно разделить на пять групп: литая стеклокерамика; керамика для горячего прессования; керамика для компьютерного моделирования и изготовления реставраций из стандартных заготовок; традиционная керамика на основе полевого шпата для послойного наслоения; керамическая масса на основе полевого шпата для нанесения на огнеупорный штамп или на колпачок из платиновой фольги. Каждая система обладает преимуществами и недостатками. В настоящее время наиболее часто используются прессуемая ке

Керамические амика и массы на основе полевого шпата для моделирования на огнеупорном штампе или на колпачке из платиновой фольги. Эстетические качества этих материалов и полученные результаты могут отличаться.

Прессуемая керамика

Прессуемая керамика успешно вышла на стоматологический рынок примерно 25 лет тому назад. С тех пор благодаря признанию надежности и преимуществ данного материала появилось множество аналогичных продуктов, которые наводнили рынок. Прессуемая керамика поставляется в виде стандартных спеченных блоков, представляющих собой силикатную стеклянную матрицу и, в зависимости от марки, содержащих кристаллическую фазу. Материалы этой группы показали высокую надежность при функционировании в полости рта. Впоследствии были разработаны новые материалы, например Импресс II, с улучшенными оптическими и физическими характеристиками. Такие материалы отличаются по составу от лейцитной стеклокерамики Импресс.

Стеклокерамика отличается от таких материалов, как стекло и спеченная керамика, и представляет собой стеклянный кристаллический материал, содержащий, как минимум, одну стеклянную и одну кристаллическую фазу. Основу продукта составляет стекло, в матрицу которого встроены кристаллы, созданные путем контролируемого формирования центров кристаллизации.

Методики изготовления реставраций

Для изготовления реставраций из прессуемой керамики требуется специальное оборудование. Очень важно использовать материалы и оборудование одного производителя и иметь все необходимые инструменты. Огромное значение имеют все составляющие; специальный пресс, особая паковочная масса, заготовки материала и поверхностные красители. Чем полнее укомплектована система, тем спокойнее будет работа и проще достижение предсказуемых результатов. Зубной техник моделирует реставрацию из воска, а затем заливает ее паковочной массой; муфель разогревают и помещают в него один, два или несколько стандартных керамических заготовок. Процесс прессования в настоящее время полностью автоматизирован и контролируется электроникой. После раскрытия муфеля зубной техник получает идеально прилегающие конструкции, которые, в зависимости от выбранной техники, требуется либо только подкрасить, либо облицевать дополнительными слоями керамики.

Преимущества:

1. Безопасность.

2. Эстетичность.

3. Меньшие затраты времени.

4. Точное прилегание.

5. Большой срок службы.

6. Возможность использования во многих случаях.

Недостатки: 1. Относительно высокая стоимость оборудования.

Система IPS Empress

Майже 20 років тому кераміка IPS Empress внесла корінні зміни в наші представлення про обробку кераміки й, завдяки численним перевагам лейцитної склокераміки, насамперед, чудової естетичності, кераміка IPS Empress стала «золотим стандартом» у світі стоматології. Понад 33 мільйони готових реставрацій IPS Empress і стійка асоціація «IPS Empress» з безметаловою керамікою - свідчать про безумовний успіх і високий рівень якості цього матеріалу.

В галузі цільнокерамічних конструкцій поряд з технікою пресування, яка вже добре зарекомендувала себе, розвивалася технологія CAD/CAM. Для того, щоб мати можливість і тут запропонувати свій «золотий стандарт», система IPS Empress поєднує продукти для обох цих технологій. Вони базуються на 20-літньому клінічному досвіді й пропонують чудову естетику, незалежно від того, яка технологія використовується: пресування або CAD/CAM.

Для технології пресування застосовується матеріал IPS Empress Esthetic, для CAD/CAM технології - IPS Empress CAD.

Ці два продукти складаються з лейцитної склокераміки, яка давно зарекомендувала себе з найкращого боку в клінічній практиці, і, крім усього іншого, є дуже естетичним матеріалом. Ці дві кераміки мають високу міцність, естетичність й тому можуть бути використані для виготовлення повно-анатомічних реставрацій одиночних зубів, таких, як вкладки Inlays/Onlays, вініри й коронки. Ці два продукти на кінцевому етапі можуть бути забарвлені барвниками IPS Empress Universal Shades/Stains або глазуровані, а також індивідуально облицьовані керамікою для нашарування IPS Empress Esthetic Veneer.

Таким чином, система IPS Empress і в майбутньому залишиться синонімом високоестетичних повно-анатомічних реставрацій одиночних зубів із цільної кераміки, незалежно від обраної технології їх виготовлення. Технологія пресування: Технологія CAD/CAM: 4 IPS Empress CAD - інформація про продукт МАТЕРІАЛ IPS Empress CAD призначений для виготовлення високоестетичних повноанатомічних реставрацій одиночних зубів за допомогою технології CAD/CAM.

Блоки IPS Empress CAD виготовлені з лейцитної склокераміки, який складається зі скляної й кристалічної фаз. У результаті багатоступінчастого процесу, з аморфної скляної фази виростають лейцитні кристали на декілька мікрон, рівномірно розподіляючись. При виготовленні блоків порошкоподібний напівфабрикат автоматично спресовується в блоки, що дозволяє досягти максимальної гомогенності. Через різницю в коефіцієнтах теплового розширення (КТР) скляної й кристалічної фаз (лейцит), при охолодженні після спікання утворюються напруження в скляній фазі. Цей механізм веде до підвищення міцності матеріалу, у результаті чого міцність на згиб матеріалу IPS Empress CAD досягає 160 МПа.

Тип цього матеріалу має більше ніж 20-літній досвід успішного клінічного використання. Виточені реставрації мають високу точність і гомогенну поверхню. На кінцевому етапі реставрації можуть бути забарвлені барвниками IPS Empress Universal Stains і/або індивідуально облицьовані керамікою для нашарування IPS Empress Esthetic Veneer.

Для подальшої обробки реставрацій із блоків IPS Empress CAD існують наступні можливості: - естетичне фарбування й глазурування повно-анатомічних реставрацій за допомогою IPS Empress Universal Shades/Stains і глазурувальної пасти. - естетичне нашарування в інцизальній третині вкорочених реставрацій (вініри й коронки на фронтальні зуби) масами для нашарування IPS Empress Esthetic Veneer. Протипоказання - мостовидні конструкції - традиційне цементування - дуже глибоке підясенне препарування - пацієнти зі значно зниженим числом зубів, які залишилися - бруксизм - фронтальні й бічні зуби, повністю (циркулярно) облицьовані IPS Empress Esthetic Veneer. 6 Важливі обмеження при роботі При недотриманні наступних вказівок, успішна робота із блоками IPS Empress CAD не може бути гарантована: - заниження необхідної мінімальної товщини повно-анатомічних реставрацій IPS Empress CAD - заниження необхідної мінімальної товщини вкорочених (техніка редукування CutBack) реставрацій IPS Empress CAD - перевищення товщини максимально припустимого шару при нашаруванні мас IPS Empress Esthetic Veneer - фарбування й глазурування реставрацій з IPS Empress CAD іншими матеріалами, крім IPS Empress Universal Shades/Stains і глазурі. - змішування порошкоподібних і пастоподібних матеріалів - обточування блоків у несумісній з даними блоками системі CAD/CAM. Побічні дії При відомій алергії на компоненти матеріалу, від використання реставрацій із блоків IPS Empress CAD слід відмовитися.

СКЛАД

Блоки IPS Empress CAD Склад: SiО2 Інші компоненти: Al2О3, К2О, Na2О, СаО, інші оксиди й пігменти - IPS Empress Esthetic Veneer Склад: SiО2 Інші компоненти: Al2О3, К2О, Na2О, СаО, оксиди й пігменти - IPS Empress Universal Shades, Stains і глазурувальна паста Склад: оксиди, гліцерин і бутандіол - IPS Empress Esthetic Veneer Modellierliquid Моделювальна рідина Склад: вода, бутандіол і хлорид - IPS Empress Universal Glasur- und Malfarbenfluid Універсальна рідина для барвників і глазурі Склад: бутандіол - IPS Contrast Spray Labside Контрастний спрей для використання зубним техніком

Склад: суспензія пігментів в етанолі, робочий газ - суміш пропану й бутану 7 - IPS Natural die Material Культьовий матеріал Склад: поліестеруретандіметакрилат, парафінова олія, SiО2 і сополімер - IPS Natural die Material Separator Склад: віск, розчинений у гексані - IPS Ceramic Aetzgel Протравлювальний гель Склад: плавикова кислота Запобіжні заходи - бутандіол має подразнювальну дію - уникати контакту зі шкірою й очами, пари не вдихати. - гексан є легкозаймистим і небезпечним для здоров'я. Уникати контакту зі шкірою й очами. Пари не вдихати, зберігати вдалині від джерел вогню. - керамічний пил, який утворюється в процесі обробки реставрації, не вдихати - використовувати відсмоктувач і захисну маску. - протравлюючий гель містить плавикову кислоту. Обов'язково уникати потрапляння на шкіру, в очі і на одяг, оскільки вона отруйна й сильно подразнює. Протравлюючий гель призначений тільки для професійного застосування й не може бути використаний у порожнині рота пацієнта. - контрастний спрей для зубного техніка не може бути використаний у порожнині рота пацієнта.

Система компьютерного моделирования и изготовления реставраций (CAD/CAM)

Вначале системы компьютерного моделирования и изготовления (CAD/САМ) обеспечивали менее точную припасовку реставраций по сравнению с другими методиками. Однако постоянное совершенствование таких технологий цельнокерамических реставраций увеличивает их популярность. Некоторые системы компьютерного моделирования и изготовления обеспечивают высокую точность припасовки реставраций. Для создания таких реставраций используются разные материалы: ранее чаще применяли усиленный оксид алюминия, оксид циркония и лейцитную керамику. Некоторые CAD/CAM-системы, например Церек (Сегес), сегодня широко используются в стоматологических клиниках. Разрабатывается следующее поколение CAD/CAM-систем, обеспечивающих возможность создания реставраций любой формы. Показания к применению таких систем практически не ограничены. Параметры предполагаемой реставрации передаются путем сканирования или пересылкой оттисков или моделей. В результате изготавливаются прекрасно припасованные (с точностью до 5 мкм) каркасы реставраций уже необходимого цвета и прозрачности. Окончательные реставрации получают, облицовывая фрезерованные каркасы керамикой. Данная технология очень перспективна, поскольку исключает человеческий фактор в процессе изготовления каркаса. Кроме того, зубные техники могут сконцентрироваться целиком на творческой части работы

Преимущества:

1. Высокая эстетичность.

2. Быстрота работы.

3. Широкие показания к применению.

4. Безопасность.

Недостатки: 1. Высокая стоимость оборудовани

В принципе, выбор керамического материала имеет мало значения, поскольку при правильном применении большинство материалов обладает высокой прочностью и позволяет получить удовлетворительный эстетический результат. При работе зубного техника методики создания реставраций и используемые керамические материалы также влияют на окончательный результат. Некоторые керамисты за один день выполняют очень небольшой объем работ, а другие, напротив, работают быстро, что определяет выбор технологий и материалов. Талантливый зубной техник может получить хорошие результаты вне зависимости от вида керамики. Выбор материалов зависит также от финансовых возможностей пациента, квалификации стоматолога и необходимости достижения определенного результата.

Зависимость от техники работы

Изготовление керамических виниров требует специального подхода. Однако высокие требования к технике работы могут иметь и отрицательную сторону). Так же, как и в других новых стоматологических технологиях, результат лечения с использованием керамических виниров непосредственно связан с качеством изготовления реставраций. Успех обеспечивается строгим соблюдением правильной последовательности манипуляций. Прочность и высокая продолжительность службы керамических виниров позволяют предположить, что они станут еще более популярны. Однако рост популярности требует совершенствования и повышения квалификации, особенно при определении и выборе цвета и методов маскировки подлежащих пигментированных тканей.|

Значение стоматолога

Эстетическая стоматология в большей степени, чем любая другая область зубоврачебной практики, зависит от индивидуальных особенностей восприятия. В целом, наиболее важным условием успешного лечения является рациональное мышление оператора. Для работы недостаточно одних только твердых научных знаний. Стоматолог несет ответственность за правильный психологический подход и моделирование оптимальных реставраций для каждого конкретного пациента. Профессиональное чутье не является врожденным, оно развивается благодаря наблюдательности и опыту. Стоматолог должен развивать свои творческие способности. Нельзя ограничиваться доскональным пониманием технических аспектов, их нужно уметь применять в клинической практике при создании функциональных и эстетичных реставраций.miso Для достижения профессионального успеха стоматологу необходимы творческий подход и техническое мастерство. Квалифицированный специалист обязан уметь моделировать новую улыбку, чтобы она удовлетворяла требованиям пациента. Творческий подход к изменению размеров и цвета зубов, а также правильное использование современных методов и материалов позволяют влиять самым положительным образом на улыбку индивидуума

Стоматолог в роли дизайнера

По аналогии с опытным архитектором, учитывающим множество параметров при проектировании здания, стоматолог должен обращать внимание не только на форму и функцию зубов, но и на индивидуальность, профессию и даже стиль жизни пациента. Улыбка является зеркалом человека, поэтому необходимо обсуждать с пациентом все аспекты лечения. Стоматолог должен четко понимать, к чему приведет каждая процедура у конкретного пациента, и ясно представлять себе предполагаемый результат лечения. При необходимости, стоматолог обязан без колебаний направить пациента к своему коллеге для консультации и обсуждения возможных вариантов терапии. Такой подход этически корректен и создает благоприятную профессиональную атмосферу. С повышением стандартов качества стоматологического лечения растет и репутация специалиста. Стоматолог должен знать пределы возможностей каждой технологии и используемых материалов, досконально понимать принципы препарирования зубов и применения реставрационных материалов. Понятие мастерства в любой профессии определяется как обладание качествами или навыками в высшей или нестандартной степени. В стремлении к мастерству стоматолог должен стремиться к совершенным результатам. Ответственность за выбор методов и материалов полностью лежит на стоматологе. Перед началом лечения следует проанализировать характеристики имеющихся реставрационных материалов и целесообразность их применения в конкретном случае. Твердые знания, стремление к улучшению технических навыков и постоянное изучение современных продуктов должны сочетаться с наиболее важным качеством стоматолога - способностью видеть красоту. Реставрации должны обеспечивать нормальную функцию и гармонично сочетаться с окружающими тканями. В такомслучае улыбка вызывает эстетическое удовольствие.

Современное обучение

Стоматолог должен соблюдать осторожность при использовании новых материалов. Однако, быстрое усовершенствование реставрационных материалов заставляет специалиста постоянно повышать свою квалификацию. Неправильное применение технологий может быть причиной разочарования. На стоматологических факультетах обучают только основам, поэтому каждый стоматолог обязан следить за развитием стоматологии и постоянно совершенствоваться.

Создание естественной улыбки

Вся ответственность за лечение лежит на стоматологе. При изготовлении любой реставрации следует рассматривать пациента как ельную личность, а не фокусироваться только на одном или двух зубах. Каждый зуб является частью полости рта и всего лица и помогает создавать улыбку, отражающую индивидуальность человека. При правильном анализе зубов, окружающих мягких тканей и типа лица пациента получается цельная картина. Стоматолог должен знать о принципах соотношения передних зубов и окружающих мягких тканей и анализировать эти соотношения для достижения желаемого результата. Даже улучшение вида лишь нескольких зубов может дать больший результат, чем реконструкция всех зубов, поэтому лечение может варьироваться от простого эстетического пришлифовывания угла одного зуба до полного воссоздания новой улыбки. Вне зависимости от сложности лечения все пациенты считают, что эстетика имеет главное значение, хотя они могут и не высказывать своего мнения. Отсутствие красивой улыбки негативно влияет на самооценку человека. Анатомические особенности иногда отрицательно сказываются на функции и эстетике. В таких случаях функциональные нарушения снижают надежность реставраций. Невозможность получения оптимального эстетического результата может быть очевидна уже в самом начале лечения. При этом пациент должен быть заблаговременно поставлен в известность о возможности неоптимального эстетического исхода. Это позволяет предупредить недовольство пациента по поводу его неоправданных ожиданий.

Анализ улыбки пациента

Пациенты, обращающиеся к стоматологу за улучшением внешнего вида зубов, обычно полны энтузиазма и хорошо мотивированы. К сожалению, они часто ставят себе свой собственный диагноз, и стоматолог должен быть очень осторожен, чтобы не пойти на поводу у пациента. Не следует приступать к планированию лечения без досконального анализа причин, вызвавших эстетические проблемы. Правильный диагноз является основой для созда

ния адекватного плана лечения, детали которого необходимо обсудить с пациентом. При разработке плана лечения стоматолог должен внимательно выслушать пациента для понимания его ожиданий. Стоматолог обязан уважать мнение пациента и учитывать его при планировании лечения. Важную роль играет анализ мимических мышц и особенностей лица, который можно упростить с помощью фотосъемки. Несимметричный десневой край, сглаженные или воспаленные десневые сосочки и т. д. ухудшают внешний вид, чего нельзя недооценивать при оценке эстетического состояния. Поскольку новая улыбка пациента является визитной карточкой и рекламой стоматолога, удовлетворение пациента окончательным функциональным и эстетическим результатом приобретает огромное значение. Профессиональная ответственность стоматолога подразумевает больше, чем коррекцию функциональных или морфологических проблем. Каждый пациент вправе рассчитывать на квалифицированную стоматологическую помощь с учетом своих индивидуальных особенностей. Полное понимание стоматологом нужд пациента, его индивидуальности и психологического состояния способствует получению согласия пациента на предложенный план лечения. Важным элементом в успехе лечения является внимание к деталям. Именно мелкие детали обеспечивают превосходный результат, в противном случае результат будет посредственным. Именно внимание к деталям выделяет стоматолога среди своих коллег.

Понимание пациента

Некоторые пациенты «заряжены на результат» и их можно не занимать долгим показом слайдов, дискуссиями или пространственными объяснениями. Однако встречаются эмоциональные и неорганизованные пациенты, которые не интересуются деталями и быстро принимают решение. Несмотря на это, стоматолог должен объяснить пациенту особенности лечения с помощью иллюстраций. Представление о прекрасном у разных людей отличается, поэтому необходимо разработать общие принципы визуального восприятия.

Зрительное восприятие

При осознанном взгляде на что-либо человеческий мозг выделяет наиболее важный объект и игнорирует второстепенные. Когда человек открывает рот и становятся видны его зубы, мозг смотрящего на него собеседника автоматически фокусирует взгляд на зубах. Однако, поскольку люди обычно разговаривают друг с другом, находясь на некотором расстоянии, их внимание акцентируется не на мелких деталях каждого зуба, а на общей симметрии, линиях, пропорциях, форме и размерах зубных рядов. Стоматолог должен уметь фокусировать взгляд на очевидных деталях полости рта. Наблюдательность и способность правильно оценивать зубы можно и нужно тренировать. Несмотря на стремление избежать ошибок, они возможны вне зависимости от внимательности стоматолога. Такие ошибки могут возникать из-за неспособности глаза правильно воспринимать объекты. Поэтому стоматолог должен не только уметь создавать реставрации правильной формы, но и корректировать любые ошибки, которые могли бы привести к серьезным проблемам.

Морфологическое мышление

Несмотря на то что феномен зрительного восприятия в стоматологии еще не изучался, анализ возможных ошибок в работе стоматолога вследствие неправильного зрительного восприятия должен быть частью стоматологического обучения. Изучение этого вопроса поможет понять влияние оптических иллюзий на морфологию реставраций. При создании максимально естественных реставраций в качестве ориентира используются естественные зубы. Стоматолог должен уметь анализировать естественные зубы и определять различия между ними. При наличии достаточного опыта в проведении подобного анализа шансы на успех реставраций возрастают.

Командный подход

Эстетическую стоматологию можно считать творческой специальностью. Повышение требований к эстетическим результатам стоматологического лечения требует участия многих специалистов и строгого контролирования всех этапов терапии. Цель команды специалистов заключается в предоставлении лучших вариантов лечения, доступных в настоящее время. На диагностическом этапе эстетической реабилитации деятельность участников лечения должна быть полностью координирована. Роль лечащего стоматолога заключается в руководстве работой стоматологической команды и эффективной передаче информации между ее членами, анализе требований пациента и формулировании плана лечения, которое может включать в себя реставрационные, пародонтологические, ортодонтические и другие манипуляции.

Специалисты

Успешное эстетическое лечение требует участия профессиональной команды квалифицированных специалистов. Здоровье никогда нельзя приносить в жертву эстетике. Это особенно важно при работе с капризными пациентами, предъявляющими нереальные требования. Обеспечение эффективной коммуникации и сотрудничества между пациентом и стоматологической командой имеет решающее значение и позволяет обсудить и выбрать оптимальный план лечения.й Каждый член стоматологической команды должен осознавать свою ответственность перед коллегами за собственную работу. Большое значение имеет понимание возможностей каждого члена команды. Лечащий стоматолог является дирижером оркестра, состоящего из стоматологов разных специальностей и зубных техников, и отвечает за каче

Коммуникация

ство концерта. Члены команды могут иметь разное мнение о лечении в каждом конкретном случае, однако, только от лечащего врача зависят выбор плана лечения и передача его концепции другим членам команды. Например, стоматолог может направить пациента для коррекции несимметричного контура десны. В большинстве случаев для пародонтолога задача лечения ограничивается восстановлением здоровья пародонта. Однако его работа приобретает другое значение при необходимости изменения уровня десневого края. Аналогичная ситуация возникает, если требуется помощь ортодонта. По мнению большинства ортодонтов удовлетворительный эстетический результат характеризуется расположением режущих краев резцов на одном уровне. Однако лечащий стоматолог может направить пациента для ортодонтической интрузии одного из резцов для создания симметричного десневого контура без пародонтологической операции . Естественно, что эта манипуляция приведет к нарушению ровного контура режущих краев. Однако, после выравнивания десневого края, неровный контур режущего края, созданный в результате ортодонтической процедуры, может быть исправлен с помощью керамических виниров. В таких условиях необходимо взаимное уважение специалистов и поощрение конструктивной критики.

Зубной техник

Следует отметить, что зубной техник является одним из наиболее влиятельных членов команды. Исход терапии непосредственно связан с наблюдательностью техника и его творческими способностями .

Пациент

Удивительно, но при создании реставраций стоматологи часто не принимают в расчет пациентов, которые на самом деле являются наиболее важными участниками лечения. Для успеха терапии необходим мотивированный пациент, ответственно сотрудничающий со стоматологом. Пациент должен получать всеобъемлющую информацию от стоматолога о масштабе, особенностях, преимуществах и недостатках различных вариантов лечения для обоснованного выбора. Пациенты ценят искренние усилия врача, направленные на коллегиальное решение задач.

Вспомогательный персонал

Важную роль в работе играют не только стоматологи, но и вспомогательный персонал: гигиенисты, ассистенты и администраторы клиники. Они должны разделять философию и энтузиазм в отношении рекомендованного лечения, поскольку пациент проводит больше времени, общаясь с гигиенистом и ассистентом стоматолога, чем с самим стоматологом. Вспомогательный персонал общается с пациентами, причем последние делятся некоторыми из своих мыслей именно с персоналом, поскольку не могут говорить во время выполнения стоматологических манипуляций. После покидания стоматологом кабинета у пациента появляется возможность пообщаться с ассистентами и гигиенистом о проводимых манипуляциях. Пациенты хотят получить ответы на возникшие вопросы, поэтому весь персонал должен^быть хорошо информирован обо всем, что""касается лечения, и быть способен ответить на любые вопросы. Благодаря такой совместной работе на пациента и остальных членов команды будет оказываться положительный эффект .

Коммуникация

Эстетическая стоматология отличается от стандартной стоматологической помощи. Обычно пациент посещает стоматолога для планового осмотра или лечения конкретной проблемы. При наличии дефекта твердых тканей зуба, переломе зуба, дискомфорте или отеке пациент обращается за лечением, детал

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Акція «Методичне літо»
Призовий фонд 50 000 грн!
Взяти участь

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
0
міс.
2
2
дн.
1
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!