Методична розробка уроку Спецтехнологія

Опис документу:
Тема методичній розробці «Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами» відкриває розгляд загальних питань з прийомів і техніки виконання електродугового наплавлення і зварювання пластин у вертикальному та горизонтальному положеннях шва

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Методична розробка

Тема № 5 «Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами»

Урок № 24 «Виконання вертикальних та горизонтальних швів; положення електрода, орієнтовні режими зварювання».

Розробив: викладач

Будилко Тетяна Костянтинівна

Зміст

1. Анотація.

Зміст

1. Анотація

2. Методичні рекомендації щодо проведення уроку.

3. Структура уроку.

4. Хід уроку

5. План-конспект уроку.

6. Критерії оцінювання.

7. Використана література

Методичні рекомендації щодо проведення уроку

Успіх будь - якого уроку значною мірою залежить від того, наскільки учні зацікавлені матеріалом. Матеріал даного уроку готує учнів до виконання різного роду самостійних завдань, як теоретичних, так і практичних. Вирішальною умовою, яка визначає якість викладання і засвоєння його учнями, є правильна послідовність висвітлення питань теми.

Урок проводиться в такій послідовності:

 • Оголошення теми та мети уроку.

 • Мотивація навчальної діяльності.

 • Актуалізація опорних знань учнів.

 • Вивчення нового матеріалу.

 • Закріплення нового матеріалу.

 • Рефлексія.

 • Підведення підсумків уроку.

 • Домашнє завдання.

Така структура планування уроку забезпечує висвітлення матеріалу в логічній послідовності, сприяє максимальній активності учнів на уроці, питання ставляться таким чином, щоб учні намагалися вирішувати їх самостійно.Під час проведення уроку були використані такі методи навчання:

 • Словесні, які використовували на початку уроку, щоб підвести учнів до розуміння завдання уроку,частково при поясненні нового матеріалу а

також коли підводилися підсумки уроку.

 • Наочні методи навчання - мультимедійна система, зразки швів, плакати, схеми виконання вертикальних та горізонтальних швів.

дають можливість краще засвоїти матеріал.

 • Під час актуалізації опорних знань та закріпленні матеріалу були

використані практичні методи навчання - це дидактичні ігри «Мозговий штурм», «Кросворд.»

 • Під закріплення та узагальнення вивченого матеріалу використовуються інтерактивні технології використовуються для, ІКТ та технологія критичного мислення створюють на уроці атмосферу зацікавленості, пожвавлюють процес засвоєння, закріплення й узагальнення знань, умінь і навичок.

Використання ІКТ одночасно з інноваційними прийомами і методами

 • навчання при викладанні матеріалу підвищує:

 • продуктивність праці викладача і учнів;

 • інформаційність процесу викладання;

 • мотивацію та індивідуалізацію навчання;

 • розвиток творчих можливостей учнів.

Використання відеоматеріалу дозволяє зручно й ефективно візуалізувати

інформацію, а також допомагає:

 • раціоналізувати форми подачі інформації (економія часу на уроці);

 • отримати швидкий зворотний зв'язок;

 • створити емоційне ставлення до навчальної інформації;

 • активізувати пізнавальну діяльність учнів;

 • реалізувати принципи індивідуалізації та диференціації навчального процесу;

 • підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу учнями.

Технологія інтерактивного навчання створює комфортні умови навчання,

при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість.

Велике значення для майбутнього електрозварника є розвиток критичного мислення. Технологія критичного мислення формує пізнавальний інтересу в учнів та розуміння мети вивчення даної теми, розвиває внутрішню мотивацію до цілеспрямованого навчання, підтримує пізнавальну активності учнів спонукає учнів до порівняння отриманої інформації з особистим досвідом, розвиває критичний спосіб мислення. Застосування сучасні технології, методи, прийоми навчання підвищує інтерес до уроку, змушує уважно слідкувати за матеріалом, який дається на уроці, а також виховує спостережливість, уважність, допитливість.

Структура уроку

Етапи уроку:

Діяльність педагога:

Діяльність учнів:

Термін:

Організаційний

Привітання. Перевірити присутність учнів за журналом та їх підготовку до уроку (наявність зошитів, ручок).

Відповідь на привітання викладача, приготування до уроку

3 хв.

Мотиваційний

Сьогодні на уроці ми будемо говорити про технологію зварювання металу у різному просторовому положенні шва. Визначим особливості зварювання в вертикальному та горізонтальному положенні. Навчимося правильно підбірати режими зварювання, щоб уникнути дефектів при виконанні вертикальних та горізонтальних швів

Учні уважно слухають.

працюють з підручником

2 хв.

Актуалізація опорних знань

Опитування учнів із використанням методів активних технологій :

- «мозковий штурм», «кросворд» .

Учні відповідають на запитання з місця

6 хв.

Вивчення нового матеріалу

 • Формування уявлення про виконання зварювання верікальних та горізонтальних швів, та вибору режимів зварювання.

Перегляд відео фільму «Технологія зварювання вертикальних та горізонтальних швів»

Учні вивчають матеріал, занотовують головне у конспект.

Складають опорний конспект з теми уроку

Після перегляду фільма ставлять запитання щодо особливостей виконання швів.

20 хв.

Закріплення

Закріплення матеріалу вивченого на уроці із використанням інтерактивної вправи

Учніпроходять тестування на компютері

10 хв.

Підсумок уроку

Викладач підводить підсумок уроку коротким оглядом його змісту та оголошує оцінки з урахуванням завдань, які виконували учні.

Учні сприймають інформацію, приймають участь в підведенні підсумків.

3 хв.

Інформація про домашнє завдання

Підведення підсумків уроку. Оцінювання роботи учнів на уроці.

Домашнє завдання: підручник - Стор.137.

П.7.10.

Учні уважно слухають.

Учні записують у зошит

1 хв.

План уроку

Предмет : Спецтехнологія електрозварювальних робіт.

Професія : Електрозварник ручного зварювання 2-го розряду.

Тема : Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами.

Тема уроку : «Виконання вертикальних та горизонтальних швів, положення електрода, орієнтовні режими зварювання»

Мета уроку :

навчальна :

 • вивчити особливості техніки і технології ручного дугового зварювання покритими електродами швів у стельовому, вертикальному і горизонтальному положеннях

 • вавчити правильно обирати режими зварюваннята та положення електрода при виконанні зварювання в горізонтальному та вертікальному положенні.

 • формування умінь і навичок щодо застосування теоретичних знань отримання зварних швів без дефектів на практиці ;

розвиваюча :

 • розвивати навички пізнавальної діяльності до самостійного виконання зварювання в вертикальному та горізонтальному положенні шва.

 • вселити учням впевненість у власних силах, допомогти розкрити їхні індивідуальні здібності;

 • навчити мислити і відстоювати власні переконання, поважати при цьому думки інших;

виховна :

 • формувати навички культури спілкування;

 • спонукати учнів до самостійної роботи над розвитком власного інтелекту, культурного рівня, самостійного здобуття нових знань поряд з умінням реагувати на швидкозмінні умови навколишнього світу.

Тип уроку : комбінований .

Метод : пояснювально-ілюстративний з елементами інтерактивних технологій навчання.

Література : І.В.Гуменюк, О.Ф.Іваськів, О.В.Гуменюк. Технологія електродугового зварювання. Київ – 2006. 512 с.

Навчально-технічне забезпечення :

 • Опорний конспект уроку

 • Роздатковий матеріал

 • Інтерактивна вправа

 • Проектор

 • Мультімедійна дошка

Міжпредметні зв’язки : технічне креслення, матеріалознавство, виробниче навчання, інформаційні технології.

Місце проведення : кабінет спецтехнології електрозварювальних робіт.

Хід уроку

І. Організаційна частина .

 • перевірка наявності учнів ;

 • перевірка готовності до уроку.

II . Актуалізація опорних знань.

Перевірка опорних знань із використанням технології «Мозковий штурм» Питання учням, по матеріалу пройденому на попередніх уроках теоретичного навчання:

(кожна правильна відповідь — 1 бал)

Дидактична гра «Мозговий штурм»

1. Зварювальна дуга буває ?
- Дуга прямої дії.
- Дуга непрямої дії
- Трифазна дуга.
- Стиснена дуга.

2.Що таке зварний шов?
- Зварювальний шов – це ділянка зварного з’єднання, утворена в результаті кристалізації металу зварювальної ванни.
3.Що таке зварювальна ванна?
- Зварювальна ванна – ділянка зварного шва, яка при зварюванні знаходиться в рідкому стані.

4.Що називають кратером?
- Кратером називають заглиблення, утворене в зварній ванні тиском дуги(полумя).
5.Що називається основним металом?
- Основний метал – це метал який підлягає зварюванню.
6.Що називають наплавленим металом?
- Наплавленим металом називають переплавлений присаджувальний метал, введений в зварну ванну до основного металу.
7.Що називають металом шва?
- Металом шва називають сплав, утворений переплавленими основним і наплавленим металами.
8.Яві є способи запалювання дуги?
- Впритул.
- Чирканням.

9.Охарактеризувати переміщення електрода у трьох напрямках.
- Перший поступальний рух електрода у напрямку його осі виконується зі швидкістю плавлення електрода та забезпечує підтримання стабільної товщини дуги.
- Другий рух електрода вздовж осі шва виконується зі швидкістю зварювання.
-
Третій рух – це коливання кінця електрода впоперек шва для утворення валика певної ширини, нормального провару кореня та кромок і уповільнення охолодження зварної ванни.
10. Що таке кратер в кінці шва, як його уникнути або усунути?
- Для цього електрод тримають нерухомо до природного обриву дуги або сильно вкорочують дугу до частих коротких замикань, після чого дугу різко обривають.

Розв’яжіть кросворд, відгадайте закодоване слово. Дайте пояснення відгаданому слову.

( правильна відповідь — 3 бала)

Кросворд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 1. Місце збудження дуги при зварюванні похилим електродом.

 2. Частина металу зварного шва.

 3. Шов довжиною до 250 мм.

 4. Шов зварений від середини до країв.

 5. Шов який зварюється в просторі під кутом 60-900.

 6. Назва літери Л, яка умовно позначає простір положення зварювання.

 7. Назва літери Пг, яка умовно позначає простір положення зварювання.

 8. Шов виконаний без поперечних коливань руху електрода.

 9. Наплавлений метал за один прохід.

10.Сукупність параметрів які визначають форму і розмір шва.

Відповіді

1.Поличка

2.Шар

3.Короткий

4.Ступінчастий

5.Вертикальний

6.Човник

7.Горизонтальне

8.Ниточний

9.Валик

10.Режим

Ключове слово: Просторове.

III. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчання.

Сьогодні ми будемо говорити про зварювання сталей в вертикальному та горізонтальному положенні. Пригадаємо основні способи зварювання у нижнему положенні шва і з'ясуємо які відмінності використовуються при виконанні зварних швів в вертикальному та горізонтальному положенні. Навчимося обирати орієнтовані режими зварювання.

Після цього уроку ви зможете:

 • Правильно обрати технологію зварювання в вертикальному положенні шва

 • Правильно обрати технологію зварювання в горизонтальному положенні шва

 • Визначити потрібні параметри режимів зварювання

IY. Вивчення нового матеріалу.

Короткі відомості:

Важливим достоїнством ручного дугового зварювання покритими електродами є можливість виконання швів у різних просторових положеннях.

Зварювання у положеннях, відмінних від нижнього, потребує підвищеної кваліфікації зварника у зв’язку з можливим під дією сил тяжіння витіканням розплавленого металу із зварювальної ванни. Для попередження цього зварювання необхідно виконувати якомога коротшою дугою з поперечними коливаннями, але ширина валиків обмежується до двох-трьох діаметрів електрода.

Зварювання горизонтальних стикових швів утруднена через стікання розплавленого металу із зварювальної ванни на нижню кромку, в результаті чого  на верхній кромці можливе утворення підрізів. Для усунення стікання металу при зварюванні великих товщин скіс кромок роблять тільки у верхнього листа, шви виконують нитковими валиками. Техніка зварювання горизонтальних кутових швів не відрізняється від зварювання у нижньому положенні.

Технологія зварювання вертикальних швів

Технологія зварювання вертикального шва «знизу вверх»

Вертикальні шви зварюються знизу вверх і зверху вниз. При цьому основний і електродний метали скапують униз. Тому при вертикальному зварюванні зварювальний струм зменшують на 10-15% порівняно із зварюванням у нижньому положенні, а діаметр електрода не повинен перевищувати 4-5 мм. Щоб метал не витікав з ванни, слід підтримувати дуже коротку дугу, при якій відстань між краплями електродного і основного металу настільки мала, що між ними виникає взаємне протягування.

рідкого металу.

Технологія зварювання

вертикального шва «зверху вниз»

При зварюванні знизу вверх  дуга збуджується в найнижчій точці шва і після утворення зварної ванни електрод, спочатку встановлений горизонтально відводиться догори   на кут 45-50°. При цьому нижня частина зварної ванни починає кристалізуватися і утворюється поличка, на якій утримуються краплі металу. Щоб запобігти витіканню металу з ванни необхідно здійснювати поперечні коливальні рухи електродом із відводом його вверх і почергово в різні сторони. Це забезпечує швидку кристалізацію

При зварюванні зверху вниз  у початковий момент електрод розташовується перпендикулярно до основного металу і дуга збуджується у верхній точці шва. Після утворення зварної ванни електрод нахиляють на 15-20° так, щоб дуга направлялась на основний і наплавлений метал. У цьому випадку рідкий метал частково підтікає під дугу і товщина металу штучно збільшується, що дає можливість уникати про палів. Тому зварювання зверху вниз використовують для зварювання тонких металів. Для зменшення скапування металу застосовують електроди з целюлозним або пластмасовим покриттям органічного виду (ОЗС-9, АНО-9, ВСЦ-2, ВСЦ-3 та ін.). Продуктивність зварювання зверху вниз вища порівняно із зварюванням знизу вверх. Вертикальні шви зручно зварювати електродами з впиранням покриття на зварювані кромки.

Технологія зварювання горізонтальних швів

Горизонтальні шви (на вертикальній площині) зварювати складніше вертикальних. На верхньому листі можливі підрізи. Тому зварювання ведуть короткою дугою і електродами діаметром до 4-5 мм. Силу зварювального струму зменшують на 10-15% порівняно з нижнім положенням. Щоб запобігти скапуванню рідкого металу скіс кромок виконують на одному верхньому листі  під кутом 50 +5°. Дуга при цьому збуджується на нижній горизонтальній кромці, а потім переноситься на похилий скіс, піднімаючи догори краплю металу. Електродом виконують спіральні коливальні рухи.

Горизонтальні шви внапуск зварювати легше стикових тому, що кромка нижнього листа сприяє утриманню розплавленого металу від скапування вниз. Коли зварюють горизонтальні шви з двома скосами кромок, установлюють

такий порядок накладання швів, при якому в процесі проварювання верхньої кромки вдається уникнути стельового положення кратера з розплавленим металом. При зварюванні горизонтальних швів високу якість забезпечують електроди з целюлозним покриттям, які виконують упиранням покриття електроду в кромки металу.

Опорний конспект

Орієнтовні режими зварювання для різних видів електродів, в різних просторових положеннях зварного шва

З метою закріплення вивченого матеріалу та оволодіння основними навичками виконання ручного дугового зварювання в вертикальному та горізонтальному положенні зварного шва, пропонується перегляд відеофільму

Електродугове зварювання вертикальних та горізонтальних швів

https://www.youtube.com/watch?v=eNo05v10ToM

Зразки швів

Вертикальні:

Горізонтальні:

V.Закріплення матеріалу вивченого на уроці

Перевірка отриманих знань проводиться із використанням ІКТ технології «Знайди пару». Виконання тестових завданьдопоможе учням узагальнити та закрипити вивченний матеріал.

(Оцінка за тестування 5 балів)

https://learningapps.org/watch?v=pwny1ftmn18

VІ. Рефлексія.

1.Як, сподобався вам урок?

2.Чи є незадоволені?

3. Чим, корисні на вашу думку уроки з використанням ІКТ?

4. Що нового ви узнали на уроці?

5. Де і коли ви можете застосувати нові знання?

Використана література

І.В.Гуменюк, О.Ф.Іваськів,О.В.Гуменюк: «Технологія електродугового зварювання»: Підручник. Київ. « Грамота». 2006р.

В.М.Рибаков: «Дугове і газове зварювання»: Підручник. Москва. «Вища школа».

В.П.Фоміних, А.П.Яковлєв: «Електрозварювання»: Підручник. Москва. «Вища школа».

М.І.Макієнко: «Загальний курс слюсарної справи»: Підручник. Київ. «Вища школа». 1994р.

Державний Стандарт Професійно Технічної Освіти: ДСПТО 7212.01.27.00-2013 затверджений наказом Міністерства освіти і науки України

від 05.07.2013 № 927

https://learningapps.org/watch?v=pwny1ftmn18

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтернет-ресурси для опитування і тестування»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.