Методична розробка семінарського заняття "Правові основи взаємодії учасників трудових відносин"

Опис документу:
Навчальна гра як методичний засіб активізації розумової діяльності студентів та можливість навчити їх формулювати свою особисту позицію, вміння користуватись нормативно-правовими актами і самостійно приймати рішення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

Методична розробка

семінарського заняття

Автор Чернова Л.А., викладач Білгород-Дністровського морського рибопромислового технікуму

Пояснювальна записка

У вивченні дисципліни "Основи правознавства" однією з важливих проблем методики викладання є проблема активізації розумової діяльності студентів. Усім викладачам відомо, що успіх, як на лекції, так і на семінарському занятті, багато в чому залежить від уміло вибраної проблеми, яка орієнтується на вузлові моменти теми загалом, в той же ж час, будить розумово-практичну діяльність.

Одним з методичних засобів активізації розумової діяльності студентів є навчальна гра. Навчальна гра може бути успішно проведена тільки після ретельної підготовки до неї. Перш за все, необхідні передумови, тобто ґрунтовні знання права, зокрема, трудового, знання фактів і самої проблеми.

Підготовка до гри - це перш за все лекції і практичні заняття. Вже на цих заняттях ставляться ті проблеми, які будуть детально розібрані в навчальній грі.

Важливим компонентом гри є розробка викладачем сценарію гри та визначення додаткового матеріалу для більш ґрунтовного визначення проблеми.

Хід гри. Навчальна гра проводиться на семінарському занятті. Важливим у ході гри є необхідність суворого порядку її ведення. Вітання викладача і студентів, перекличка, ведення гри за регламентом, висновки, оцінка - все це є фундаментом успіху гри загалом. У ході гри у викладача є можливість розбудити у студента почуття відповідальності, заохотити, чи навпаки, зробити зауваження щодо участі в грі. У ході гри є можливість вчити студентів формулювати свою особисту позицію, вміння користуватись нормативно-правовими актами і самостійно приймати рішення.

Найбільш сприятливим механізмом активізації в ході гри є досягнення емоції задоволення у студентів. Емоція задоволення складає сприятливу атмосферу для реалізації схеми "знання - переконання - практичні дії". Практична навчальна гра дає можливість накопичувати досвід, пізнавати доцільність і важливість правильної соціально-правової поведінки.

Роль викладача. Перш за все, від викладача вимагається визначений такт. Він керує організацією всього процесу підготовки і проведення гри, але дає можливість студентам пробувати себе і в ролі організаторів, коли треба підготувати наочні засоби, підрахувати бали, очолити команду тощо.

Викладач підбадьорює тих, хто активно приймає участь у грі, заохочує тих, хто соромиться чи не наважується. Тобто поведінка студентів постійно повинна перебувати під його контролем. Ефект гри віддзеркалюється в емоційних реакціях студентів: поведінці, зосередженні уваги, усмішці, міміці, репліках. Ці емоційні реакції є для викладача сигнальною інформацією, на основі якої він приймає подальші рішення по корегуванню гри. Це дає можливість виявити помилки, моменти, що не були раніше враховані.

Семінарське заняття (2 год.)

Тема. Правові основи взаємодії учасників трудових відносин

Мета. Поглиблення знань щодо основних трудових прав громадян

Навчальні результати:

- уміти виробити правильну оцінку ситуації;

- мирно вирішувати трудові конфлікти;

- розуміти застосування механізмів захисту трудових прав людини.

Вид семінару: рольова гра

Наочні посібники: Кодекс Законів про працю, картки з назвою документів, необхідних при прийомі на роботу, канцелярські приладдя

Література

1 Кодекс Законів про працю

2 Трудове право Укрїни.-Х.: Одисей, 2002.-512 с.

3 Трудовое право в вопросах и ответах : Учебно-справ. пособие. Изд второе, перер. и доп./Под ред. В.В.Жернакова.- Х.:Одиссей, 2002.-656 с.

4 Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч. посіб./ За заг. ред. І.П. Лаврінчук.- К.: Каравела, 2004.- 376 с.

План і організаційна структура семінарського заняття

1 Підготовчий етап

1.1 Організація заняття

1.2 Повідомлення теми та мети семінарського заняття

2 Основний етап

Прийняття на роботу

Ролі

Документи, які надаються адміністрації

Документи, що складаються і якими оформляється укладання трудового договору

Керівник підприємства

Начальник відділу кадрів

Працівники, що влаштовуються на роботу:

- випускник технікуму,

- юнак, що повернувся з лав Збройних Сил,

- інженер-технолог у порядку переводу з іншого підприємства

Диплом про освіту, паспорт, військовий білет, ідентифікаційний код

Паспорт, військовий білет, трудова книжка, ідентифікаційний код

Паспорт, диплом про освіту, ідентифікаційний код, трудова книжка

наказ

заява про прийняття на роботу

Інструкція.

1 З кожним із працівників, що приймаються на роботу, керівник проводить бесіду, після чого направляє у відділ кадрів для укладання трудового договору. Начальник відділу кадрів перевіряє наявність необхідних документів, оформляє укладання трудового договору і віддає на підпис керівнику відповідний документ.

2 Усі інші студенти уважно слідкують за подіями і, у разу, необхідності їм пропонується прокоментувати дії героїв з використанням КзпП.

Дисциплінарна практика

Ситуаційні вправи

Дійові особи

Необхідні документи

1 На механіка Дмитрука, члена профкому, директор підприємства наклав дисциплінарне стягнення. Дмитрук, вважаючи дії директора незаконними, звернувся у комісію по трудових спорах із заявою про зняття стягнення. При цьому він вказав, що питання про накладенення стягнення на нього, як члена профкому, попередньо не обговорювалось на засіданні комітету.

2 Рибовод Гудемчук був відсутній на роботі 28 лютого 2006 року. Наступного дня, з'явившись на роботу із запізненням, він відмовився від дачі письмового пояснення про причини відсутності на роботі. Тоді дирекція підприємства склала акт про його відмову і, одержавши згоду профкому, звільнила його з роботи за прогул.

Механік Дмитрук, директор підприємства, члени КТС у кількості трьох чоловік

Рибовод Гудемчук, керівник, інспектор ВК, секретар директора; члени профкому.

Наказ директора підприємства про дисциплінарне стягнення, заява Дмитрика у КТС, рішення комісії

Акт про відмову від пояснень причин прогулу, виписка із протоколу засідання профкому про згоду на звільнення, наказ про звільнення

Інструкція.

До ситуаційної вправи 1: 1) механік Дмитрук у кабінеті директора намагається вирішити питання про незаконність дисциплінарного стягнення, результат негативний; 2) Дмитрук подає заяву до КТС; 3) засідання КТС. Розгляд справи з використанням КЗпП. Винесення рішення; 4) коментар порядку виконання рішення КТС директором (дають незадіяні у ситуації студенти).

До ситуаційної вправи 2: 1) у кабінеті директора рибовод Гудемчук відмовляється від письмового пояснення причини прогулу; 2) дирекція (директор, інспектор ВК, секретар) складають акт про відмову Гудемчука від письмових пояснень; 3) засідання профкому і підготовка необхідного документа; 4) оформлення наказу про звільнення.

Звільнення з роботи

Ситуаційні вправи

Дійові особи

Необхідні документи

1 Ветеринарний фельдшер Крушельницькій з'явився на роботі у нетверезому стані. Директор радгоспу зробив йому зауваження, але Крушельницькій заявив, що він тверезий. Тоді директор запропонував йому піти до лікарні з метою визначення стану, але фельдшер відмовився. Після цього директор виніс наказ про звільнення Крушельницького з роботи. Працівник оскаржив цей наказ і суд поновив його на роботі.

2 Провідний економіст підприємства Василенко, перебуваючи у черговій відпустці, був звільнений з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства. Він звернувся в суд з позовом. У якому вимагав поновити його на посаді провідного економіста (із збереженням розміру заробітної плати) на іншому підприємстві галузі у зв'язку з тим, що він не був попереджений за два місяці, як того вимагає закон.

Фельдшер Крушельницькій, директор, члени профкому, суддя

Інспектор ВК,

економіст Василенко, суддя

Наказ про звільнення, позовна заява в суд про поновлення на роботі

Наказ про звільнення, заява в суд

Рішення судді

Інструкція.

До ситуаційної вправи 1: 1) Зіткнення директора з п'яним фельдшером Крушельницьким, пропозиція піти до лікарні, відмова; 2) звернення звільненого працівника до суду; 3) розгляд справи і прийняття рішення

До ситуаційної вправи 2: 1) Василенко виходить на роботу і знайомиться з наказом про звільнення; 2) Василенко подає заяву в суд; 3) суд розглядає справу і виносить рішення

3 Заключний етап

3.1 Загальний підсумок заняття

Робота студентів на семінарському занятті дозволила викладачеві перевірити ступінь засвоєння ними матеріалу, викладеного на лекції, і закріпити набуті знання шляхом виконання практичних завдань.

3.2 Оцінювання роботи студентів на семінарському занятті

Оцінка студента (за 5-ою шкалою) складається з оцінок, отриманих ним за виконання ролей, за участь в обговоренні завершених рольових ігор, за коментарі дій учасників та правових норм трудового законодавства. Загальний бал залежить від ефективності роботи студента на всіх етапах.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Психологічні особливості навчання вчителів у системі формальної і неформальної освіти»
Швень Ярослава Леонідівна
24 години
490 грн
490 грн