Методична розробка, посібник-квест "Біологічна Мозаїка"

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Електронний посібник-квест має дещо інший стиль навчання, у якому немає чітко вираженої орієнтації на послідовне і лінійне вивчення матеріалу. Перш за все це зв’язано з використанням наочності, яка на кілька порядків вища, ніж у друкованих підручниках. Крім того, посібник містить ігрові елементи навчання. У посібнику-квесті використовується графіка, анімація, гіперпосилання, відео сюжети тощо. І як наслідок, є можливість відтворювати і перевіряти інформацію у різноманітних формах

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО -ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

Н.В.Вертелицька, В.В.Должкова

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА-КВЕСТУ

«БІОЛОГІЧНА МОЗАЇКА»

м. Запоріжжя

2017

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………………….….……..3

 1. Опис електронної навчальної розробки «Біологічна мозаїка» ..………..............................4

 2. Інструкція щодо користування електронним посібником-квестом ..……………………...4

 3. Фрагмент посібника-квесту «Молекулярний рівень організації життя» ...…………….…5

 4. Навчально-контролюючий тест з теми: «Вода. Особливості молекули води» ...................9

 5. Тест з теми: «Сучасне визначення поняття «життя». Основні властивості живого» …. .15

 6. Фрагмент «Лабораторна робота № 1» …….………………………………………………..18

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….……………….…..22

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………...…………...23

ВСТУП

Актуальність і перспективність. Проблеми розробки і використання нових інноваційних засобів навчання були і залишаються актуальними впродовж всього періоду впровадження інформаційних технологій в освітній процес.

Можливості звичайних засобів навчання обмежені. Традиційні підручники для вивчення біології та хімії мають певну кількість навчальних матеріалів, малюнків та схем, але не містять цікавого перевірочного матеріалу, а також немає можливості вивчити більш поглиблено ту чи іншу тему.

Переваги електронних засобів навчання в тому, що вони дозволяють вивчати теми курсу дистанційно. Також можливо оновлення навчальної інформації в електронних засобах навчання. В порівнянні з друкарськими виданнями це може відбуватися швидко і виграє у фінансовому плані. Електронні засоби навчання володіють інтерактивністю, при цьому учень стає суб’єктом освітнього процесу.

Електронний посібник-квест має дещо інший стиль навчання, у якому немає чітко вираженої орієнтації на послідовне і лінійне вивчення матеріалу. Перш за все це зв’язано з використанням наочності, яка на кілька порядків вища, ніж у друкованих підручниках. Крім того, посібник містить ігрові елементи навчання. У посібнику-квесті використовується графіка, анімація, гіперпосилання, відео сюжети тощо. І як наслідок, є можливість відтворювати і перевіряти інформацію у різноманітних формах, які неможливо застосувати у друкарських примірниках. Також це забезпечує різноманітність перевірочних завдань, тестів і самостійних робіт, які можна виконувати як в інтерактивному, так і в навчальному режимах, що дуже актуально в наш час. Посібник-квест можна доповнювати, корегувати, змінювати структуру і вносити свої зміни. Наш посібник орієнтований на чинну програму з біології для 10 -11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від 14.07.2016). У наш час це дуже важливо для якісної освітньої підготовки і конкурентоспроможності української молоді.

Характеристика інноваційної розробки. Представлений посібник-квест може використовуватися викладачами професійних ліцеїв, загальноосвітніх шкіл для підготовки до занять, повторення матеріалу, а також може використовуватися як основа – шаблон для створення власних посібників з біології та хімії, чи інших предметів природничо-гуманітарного циклу.

Мета створення посібника-квесту:

- формування особистих якостей учнів, їх навчальної компетентності;

- активізація пізнавальної діяльності учнів, розвиток їх творчого мислення, уяви, асоціацій, фонових знань та самостійності у навчанні;

- збільшення евристичної складової навчального процесу;

- впровадження інформаційно - комунікаційних технологій у навчально-виховний процес;

- впровадження дистанційної форми навчання в навчальний процес ліцею;

- впровадження ігрової форми з постановкою запитання та правом вибору відповіді.

- запровадження автоматизації моніторингу успішності учнів.

Для досягнення означеної мети створені й апробовані наступні розробки:

 1. Екологічне виховання на уроках хімії. Методичні рекомендації

 2. Інтегровані уроки біології. Методичні рекомендації

 3. Фрагменти електронного навчально-методичного комплексу, що використовуються при вивченні дисциплін «Біологія», «Хімія» (набір з чотирьох електронних інтерактивних анімаційних розділів, перевірочних і підготовчих тестів з курсу біології та хімії).

 1. Опис електронної навчальної розробки «Біологічна мозаїка»

Електронний посібник-квест «Біологічна мозаїка» складається з чотирьох розділів: вступ, молекулярний рівень, клітинний рівень і організмовий рівень.

У розділі «Вступ» розглядається історія біології, видатні українські біологи та біологи світу. Також цей розділ знайомить з поняттям «життя» і основними властивостями живого. Дає розгорнуту відповідь на питання про рівні живого і про методи біологічних досліджень.

«Молекулярний рівень» пропонує розглянути елементарний хімічний склад живих організмів, а також роль неорганічних речовин в життєдіяльності організмів, є лабораторні роботи.

У розділі «Клітинний рівень» розглянута історія вивчення клітини, її основні компоненти і функції. Також увага приділяється виконанню практичних і лабораторних робіт.

«Організмовий рівень» знайомить з неклітинними формами життя. Акцентує увагу на хвороби, які спричиняють віруси. Також наведені дані про одноклітинні і багатоклітинні організми.

Після вивчення кожної теми і наприкінці розділів є перевірочні та підсумкові тести.

Електронний посібник-квест, який ми представляємо, містить учбові матеріали, які можна використовувати і у якості самоосвіти. Вони розділені на незалежні один від іншого модулі, кожен з яких дає цілісне уявлення про певний розділ біології.

Гіпертекст електронного навчального посібника-квесту містить невеликі тексти, анімаційні пояснення учбового матеріалу, багато відео фрагментів тощо.

Акцент посібника ставиться на використання постановки запитань з правом вибору відповіді, тому що це призводить до підвищення інтересу до предмета й кращого осмислення тем.

Текстова інформація зведена до мінімуму у зв'язку з тим, що тривале читання тексту з екрану знижує розумову активність і швидко призводить до значного стомлення, і як наслідок – до зниження сприйняття і засвоєння знань.

2. Інструкція щодо користування електронним посібником - квестом:

 1. За допомогою запускаючого файлу 0.0.doc відкрити головне меню

 2. Вибрати розділ і за гіперпосиланням перейти до нього.

 3. Прочитати питання й дати відповідь.

 4. Якщо відповідь неправильна, то перейти до теоретичної частини посібника з допомогою гіперпосилання.

 5. Уважно прочитати теоретичну частину і спробувати пройти тест знову.

 6. Після отримання результату тесту, учень має можливість перейти до вивчення наступної теми, скориставшись гіперпосиланням.

Очікувані результати

Після використання посібника-квесту «Біологічна мозаїка» очікуємо від учнів таких результатів:

- оволодіння теоретичними знаннями з певних тем біології та хімії;

- розширення обізнаності учнів із сучасними технологіями у галузі біології та хімії;

- бажання вивчати предмети природничо-гуманітарного циклу.

Матеріально-технічне забезпечення електронного посібника-квесту:

 1. Мультимедійний проектор

 2. Демонстраційний екран

 3. Сучасна комп'ютерна техніка

 4. Доступ до глобальної мережі Інтернет

3.Фрагмент посібника-квесту

«Молекулярний рівень організації життя»

Мета: Вивчити елементний склад живих організмів; звернути увагу на роль неорганічних речовин у життєдіяльності організмів. Навчитися характеризувати хімічні елементи, найважливіші для організму людини.

Після запуску програми кліком на «Почати гру», учень вибирає відповідний розділ

(мал.1, 2)

Oval 7

Oval 8

Мал.1

Oval 7

Мал. 2

Зробивши клік на розділ «Молекулярний рівень», учень переходить за гіперпосиланням на слайд з запитанням та варіантами відповідей (мал. 3)

Мал. 3

Якщо учень правильно обирає відповідь, то за гіперпосилання переходить на наступний слайд (мал. 4)

Oval 7

Мал. 4

Натиснувши на гіперпосилання «Граємо далі» учень переходить до наступного питання (мал. 5)

Мал. 5

Якщо учень обирає неправильну відповідь, то гіперпосилання переводить його до наступного слайду (мал. 6), а він в свою чергу на «Теоретичну частину» (мал. 7)

Oval 7

Мал. 6

Oval 7

Мал. 7

Після перегляду теоретичної частини учень знову проходить той же тест (мал. 5) і знову обирає відповідь. Якщо відповідь правильна, гіперпосилання на наступний слайд, як на мал. 4 і слайд з наступним запитанням.

 1. Навчально-контролюючий тест з теми:

«Вода. Особливості молекули води»

Мета: вивчити молекулу води, її склад і функції

Після запуску тесту, учень вводить у відповідне поле своє прізвище та ім'я. Після цього натискає кнопку «Почати тестування» (мал. 8)

Oval 2

Oval 7

Мал. 8

Розгорніть вікно на весь екран. Для повернення у віконний режим натисніть кнопку «Esc» на клавіатурі.

Після натискання кнопки «Почати тестування» починається навчально-контролюючий тест, в якому є навчальний матеріал, а наприкінці необхідно відповісти на запитання й отримати бали за правильні відповіді. Ви бачите наступне вікно (мал. 9):

Oval 5

Мал. 9

Якщо все зрозуміло, натискаємо кнопку «Далі» (мал. 9-15)

Oval 7

Мал. 10

Oval 7

Мал.11

Oval 7

Мал. 12

Oval 7

Oval 7

Мал. 13

Oval 7

Мал. 14

Мал. 15

Починаючи з малюнка №16, необхідно пройти тест. На екрані є кілька тверджень і потрібно обрати правильне і натиснути кнопку. Після цього обираємо поле «Далі».

Oval 7

Мал.16

Oval 7

Мал.17

Oval 7

Мал. 18

Oval 7

Мал.19

Після проходження тесту, учень бачить кількість правильних і, якщо є, неправильних, відповідей. Програма також виставляє і оцінку за проходження тесту. (мал. 20)

Мал.20

5.Тест з теми:

«Сучасне визначення поняття «життя». Основні властивості живого»

Мета: вивчити властивості та їх визначення

Учень вводить своє прізвище та ім'я у відповідне поле й натискає на кнопку «Почати тестування» (мал. 21).

Мал. 21

Наступні малюнки №22 і №23 пропонують з’єднати назви властивостей і їх визначення. Потрібно навести курсор на визначення, зробити один клік лівою клавішею і перевести курсор на обраний для відповіді прямокутник. Знову натиснути лівою клавішею – визначення переміститься на прямокутник.

Мал. 22

Мал.23

Малюнок № 24 і № 25 подібні до попередніх. Тільки тепер слід переміщувати назви властивостей.

Мал.24

Мал. 25

По закінченні тесту, учень отримує оцінку згідно правильних відповідей. (мал. 26)

Мал. 26

6.Фрагмент «Лабораторна робота №1»

Тема: Визначення деяких органічних речовин

Мета: навчитися визначати деякі речовини, вивчити їхні властивості.

Натиснувши гіперпосилання «Почати роботу», учень переходить до наступного слайду, де може обрати дослід, натиснувши на гіперпосилання «Дослід 1» або «Дослід 2» (мал. 27, 28)

Oval 7

Мал.27

Oval 7

Мал.28

Обравши дослід, учень переходить за допомогою гіперпосилання на слайд, дивиться відеоролик, натиснувши на нього, та відповідає на запитання, натиснувши на «Далі» (мал. 29)

Oval 7

Мал.29

Учень обирає відповідь і натискає на гіперпосилання, якщо відповідь правильна, то буде слайд з наступним запитанням. (мал. 30 - 36) Якщо відповідь неправильна, то буде гіперпосилання на попередній слайд. (мал. 29)

Мал. 30

Мал. 31

Мал. 32

Мал. 33

Мал.34

Якщо всі відповіді правильні, то на останньому слайді треба вибрати правильний висновок. (мал. 35)

Мал.35

Якщо висновок правильний, гіперпосилання переходить на слайд, аналогічний малюнку 4, а якщо неправильний – малюнку 6 і надається змога знову пройти дослід гіперпосиланням на слайд, який зображений на малюнку 29.

ВИСНОВКИ

Перспективність нашої розробки обумовлена все зростаючою потребою у створенні електронних навчально-методичних посібників, навчально-методичних комплексів в умовах збільшення  комп'ютерної і мульти медійної техніки в навчальних  закладах, розвитку сучасних інформаційних технологій, які надають широкі можливості по своєчасному забезпеченню учнів необхідними матеріалами, автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення, контролю за результатами засвоєння знань учнями, застосування при дистанційному навчанні тощо.

Наша розробка є черговою ланкою у реалізації вимог осучаснення процесу навчання. В ній враховано особливості сприйняття нових знань учнями старших класів, здатність електронних засобів полегшити сприйняття матеріалу, прискорити передачу знань.   Гнучка структура посібника надає можливість подальшого удосконалення шляхом розширення та поглиблення інформаційного забезпечення завдяки зазначенню посилань на доступні інформаційні електронні джерела.

Перспективність вбачається і в тому, що в подальшому передбачена розробка таких посібників не тільки з біології, чи інших загальноосвітніх предметів, а й із спеціальних дисциплін.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Біологія. Підручник для 10 класу загальноосвітнього навчального закладу/ Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В.,Данилов С.А. – Х.: Торсінг, 2001. -256 с.

 2. Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shpargalka.org.ua/r/2/2016.htmi.

 3. Корбут О.Г. Електронний підручник як елемент освітнього середовища [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1087

 4. Осадчий В.В., Шаров С.В. Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації. Навчально-методичний посібник/ В.В. Осадчий, С.В. Шаров. –Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. -120 с.

 5. Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення [Текст]/Уклад.: В.Т. Горобенко, Г.І. Лоза, І.О. Мікульонок. – К.: НТУУ «КПІ», 2008, - 48 с. - 420 прим.

 6. Савченко І. Впровадження інформаційно - комунікаційних технологій у навчально - виховний процес професійно - технічних навчальних закладів/ І. Савченко// Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи: зб. наук. праць. – Випуск 4. – К.:ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – С. 192 – 205.

 7. Саражинська, Н. Електронні засоби навчання: міфи та реальність [Текст] / Н. Саражинська // Школа (Шкільний світ) : Інформаційно - методичний журнал. - 2007. - № 12. - С. 50-53

 8. Тагліна О.В. Біологія.10 клас ( рівень стандарту, академічний рівень). Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. - 256с.

 9. Ткачук Г. Розвиток ІКТ- компетентності педагогів у системі методичної роботи професійно – технічного навчального закладу/ Г.Ткачук// Науковий вісник інституту ПТО НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць. – Випуск № 10. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2015. – С. 72 – 77.

 10. Шепетко, Ю. М. Електронний підручник як ефективний засіб підвищення якості освіти / Ю. М. Шепетко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. - № 6.

 11. Ярошенко О.Г. Хімія: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2010. – 224 с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!