Методична розробка на тему: "Застосування імплантантів в ортопедичній стоматології"

Опис документу:
Сучасна імплантація зубів – це досить тривалий процес і людині, яка мріє про відновлення втрачених зубів, необхідно бути готовою до тривалої і серйозної роботи. Залежно від методу імплантації, кількості і якості кісткової тканини, а також індивідуальних особливостей організму пацієнта, стоматолог-імплантолог формує загальну картину імплантації. Пацієнтам доведеться пройти через перераховані нижче етапи імплантації зубів, щоб у результаті отримати чарівну посмішку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Комунальний заклад вищої освіти

«КАМ'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Дніпропетровської обласної ради»

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

КОМПЛЕКС №15

Дисципліна ТЕХНІКА ВИГОТОВЛЕННЯ НЕЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 221Стоматологія

Освітньо-професійна програма

Стоматологія ортопедична

Тема заняття: Застосування імплантантів в ортопедичній стоматології.

Тип заняття Теоретичне, лекція з елементами візуалізації

Кількість навчальних годин : 2 годин

Викладач: Чернова С.В.

Обговорено і затверджено

рішенням ЦМК зуботехнічних дисциплін

протокол № від 2018 р.

Голова ЦМК Бєлянінова Н.Є.

Актуальність теми:

Сучасна імплантація зубів – це досить тривалий процес і людині, яка мріє про відновлення втрачених зубів, необхідно бути готовою до тривалої і серйозної роботи.

Залежно від методу імплантації, кількості і якості кісткової тканини, а також індивідуальних особливостей організму пацієнта, стоматолог-імплантолог формує загальну картину імплантації.

Пацієнтам доведеться пройти через перераховані нижче етапи імплантації зубів, щоб у результаті отримати чарівну посмішку.

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

МЕТОДИЧНА

 • Застосування інформаційно-візуальних засобів на теоретичному занятті для ефективного засвоєння студентами навчального матеріалу.

НАВЧАЛЬНА

 • ознайомити студентів з показаннями та протипоказаннями до виготовлення незнімних і знімних конструкцій на імплантантах;

 • розглянути їх переваги та недоліки;

 • формувати вміння визначати особливості протезування незнімними протезами на стоматологічні імплантанти;

 • ознайомити з  проблемами сучасної імплантології;

 • ознайомити з  етапами виготовлення незнімних і знімних конструкцій на імплантантах;

 • вчити логічно мислити, формувати навички узагальнювати, вчити правильно та чітко висловлювати свою думку;

 • розглянути помилки, що виникають під час виготовлення виготовлення ортопедичних конструкцій на імплантантах.

РОЗВИВАЮЧА:

 • розвивати здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;

 • розвивати уміння аналізувати мету та етапи роботи і залежно від цього добирати конструкцію, матеріали та інструменти;

 • розширювати кругозір студентів, розвивати пам'ять студентів;

 • розвивати навички самостійного опрацювання наукової інформації за навчальною, методичною, науковою літературою;

 • розвивати уміння знаходити необхідну інформацію у всесвітній мережі Internet.

ВИХОВНА:

 • виховувати сумлінне ставлення студентів до роботи медика;

 • прищеплювати любов до обраної професії;

 • виховувати почуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій.

 • формувати зацікавленість до вивчення дисципліни;

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Загальні компетентності:

 • Здатність до аналізу та синтезу отриманої інформації.

 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваної роботи.

 • Здатність до планувати та управляти часом.

 • Здатність використовувати інформаційні та комунікативні технології для опанування навчальної інформації.

 • Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.

 • Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

 • Здатність до адаптації та дії в різних клінічних ситуаціях.

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Фахові компетентності зі спеціальності:

    • Здатність аналізувати інформацію про клініко-лабораторні етапи виготовлення ортопедичних конструкцій на імплантах.

    • Здатність використовувати теоретичні знання під час виготовлення незнімних і знімних конструкцій на імплантантах.

 • Здатність орієнтуватись у питаннях системи імплантів.

 • Здатність пояснювати проблеми сучасної імплантології.

 • Здатність проаналізувати технологічні етапи для виявлення помилок незнімних і знімних конструкцій на імплантантах.

 • Здатність оцінювати якість виготовлених моделей згідно вимог.

 • Здатність аналізувати вимоги до відбитка, та оцінювати його якість.

 • Здатність класифікувати де помилки, а де ускладнення при виготовленні незнімних і знімних конструкцій на імплантантах.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

Навчально-методичний комплекс теоретичного заняття, презентація з теми, журнал групи, таблиці, моделі, відбитки, слайди, комп’ютер, мультимедійний проектор.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основна

1. Рожко М.М. Зубопротезна техніка / Рожко М.М., Неспрядько В.П. – К.: Книга плюс, 2016. – 543 с.

2. Король М.Д. Клінічні та лабораторні особливості виготовлення металокерамічних зубних протезів / Король М.Д., Рамусь М.О. – Вінниця: Нова книга,2015. – 272 с.

3. Власенко А.З. Зуботехнічне матеріалознавство ; за ред. проф. Фліса П.С. / Власенко А.З., Стрелковський К.М. – К.:Здоров’я, 2014.– 332с.

4. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии /Жулев Е.Н. - Н.Новгород: изд-во НГМА, 2017.- 136 с.

5.Жулев Е.Н. Несъемные протезы: Теория, клиника и лабораторная техника / Жулев Е.Н. - Н.Новгород: изд-во НГМА, 2015.- 365 с.

6.Жулев Е.Н. Частичные съемные протезы: Теория, клиника и лабораторная техника / Жулев Е.Н. - Н.Новгород: изд-во НГМА, 2014.- 428 с.

7. Абдурахманов А.И. Материалы и технологии в ортопедической стоматологии / Абдурахманов А.И., Курбанов О.Р. – М.: Медицина, 2012. – 208 с.

8.Король М.Д. Цементи для фіксації незнімних протезів / Король М.Д., Оджубейська О.Д. – Вінниця: Нова книга, 2016. – 96 с.

9.Матеріалознавство у стоматології ; за ред. проф. М.Д. Короля. - Вінниця: Нова книга. 2014.-240 с.

10.Копейкин В.Н. Зубопротезная техника / Копейкин В.Н., Демнер Л.М. – М.:Триада Х, 2003. – 416 с.

11.Фліс П.С. Техніка виготовлення знімних протезів / Фліс П.С., Банних Т.М. – К.:Медицина, 2008. – 256 с.

Додаткова

1. Власенко А.З. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних та композитних матеріалів ; за ред. проф. Фліса П.С. / Власенко А.З., Стрелковський К.М. – К.: Здоров’я, 2015. – 164 с.

2. Пропедевтика ортопедичної стоматології ; за ред. проф. Короля М.Д. – Вінниця: Нова книга, 2015. – 240 с.

3. Рожко М.М. Ортопедична стоматологія / Рожко М.М., Неспрядько В.П. – К.: Книга плюс, 2013. – 552 с.

4. Скоков А.Д. Сплавы в ортопедической стоматологии / Скоков А.Д. – М.: Медицина, 2013. – 23 с.

Інтернет-ресурси

 1. https://www.zuby.in.ua/?p=3484

 2. http://intranet.tdmu.edu.ua

 3. https://studopedia.info

 4. https://ihealth.in.ua

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

ДИСЦИПЛІНА

ЗНАТИ

ВМІТИ

1. Попередні дисципліни

Моделювання анатомічної форми зубів

Анатомічну будову зубів.

Орієнтуватись у формах зубів залежно від віку та статі пацієнтів.

Зубопротезне матеріалознавство

Матеріали для виготовлен-ня імплантів та незнімних і знімних конструкцій на імплантантах.

Використовувати знання властивостей матеріалів при виготовленні імплантів та незнімних і знімних конструкцій на імплан-тантах.

2. Наступні дисципліни

Сучасні технології виготовлення зубних протезів”

Етапи виготовлення суцільнолитих, металево акрилових протезів, металево керамічних, безметалевих.

Обирати матеріали, способи виготовлення залежно від кожної окремої клінічної ситуації

Техніка виготовлення знімних протезів

Техніку та етапи виготовлення знімних конструкцій на імплантантах.

Орієнтуватись в техніці та етапах виготовлення знімних конструкцій на імплантантах.

3. Внутрішньодисциплінарна інтеграція

Особливості протезування незнімними протезами на стоматологічних імплантантах

Вірно розташувати каркас залежно від показань

Клініко-лабораторні етапи виготовлення ортопедичних конструкцій на імплантантах.

Визначати особливості клініко-лабораторних етапів виготовлення ортопедичних конструкцій на імплантантах.

Принципи конструювання каркасів мостовидних протезів на імплантах

Аналізувати принципи конструювання каркасів мостовидних протезів на імплантах.

ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

ТЕОРЕТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення:

Розподіл

часу

І. Підготовчий етап:

1.1. Організаційні заходи:

 • Привітання

 • Облік присутніх

  1. Стимулювання та мотивація навчальної діяльності.

Постановка проблемного питання та його обговорення: «Всі люди по різному розу-міють естетику. Якою може бути альтернатива, якщо пацієнт відмовляється препарувати зуби для виготовлення мостоподібного протеза або відмовляється від знімних конструкцій?»

1.3. Визначення мети заняття.

1.4. Актуалізація опорних знань

1.5. Ознайомлення з планом лекції

Бесіда

Бесіда

Евристична бесіда

Метод «Мозковий штурм»

Повідомлення викладача

Фронтальне експрес - опитування

Повідомлення викладача

Журнал групи

НМК заняття

Слайд № 1

Слайд №2

Слайд №3

1-2 хв.

2-3 хв.

2-3хв

1-2 хв

1-2 хв

ІІ. Основний етап:

2.

Подання теоретичного матеріалу викладачем у вигляді лекції

Пояснення навчального матеріалу із застосуванням мультимедійних технологій.

Навчально-методичний комплекс лекції,

таблиця, відбиток, модель

мультимедійний проектор

    1. Показання до застосування.

    2. Особливості протезування незнімними протезами на стоматологічні імплантанти.

    3. Історія виникнення, становлення та розвиток методу стоматологічної імплантології, її переваги.

    4. Проблеми сучасної імплантології.

    5. Клініко-лабораторні етапи виготовлення ортопедичних конструкцій.

    6. Переваги та недоліки незнімних і знімних конструкцій на імплантантах.

Первинне осмислення теоретичного матеріалу.

Пояснення викладача.

Демонстрація слайдів.

Демонстрація слайдів

Пояснення з демонстрацією відбитку та моделі

Фронтальна бесіда

Узагальнення знань

Слайд № 3-5

Слайди № 6-7

Слайди № 8-11

Слайди № 12-77

Слайди № 78-79

Слайди № 80

60-65 хв.

ІІІ. Заключний етап:

1.

Резюме лекції, загальні висновки.

Повідомлення викладача

Слайди № 81

3 хв.

2.

Рефлексія:

Які Ваші враження від лекції?

Що було не зрозуміло?

Фронтальна бесіда

2 хв.

4.

Домашнє завдання:

 • Вивчити тему за конспектом лекції

 • за підручником:

 • Підготувати повідомлення на тему:

«Імпланти з кераміки»

 • Робота з конспектом лекції.

Інструктаж викладача

Слайд № 82

2 хв.

План подання лекційного матеріалу

 1. Показання до застосування.

 2. Особливості протезування незнімними протезами на стоматологічні імплантанти.

 3. Історія виникнення, становлення та розвиток методу стоматологічної імплантології, її переваги.

 4. Проблеми сучасної імплантології.

 5. Клініко-лабораторні етапи виготовлення ортопедичних конструкцій.

 6. Переваги та недоліки незнімних і знімних конструкцій на імплантантах.

Зміст навчального матеріалу

Показання та протипоказання до застосування імплантів

Применение имплантатов должно быть обоснованным, поскольку их использование связано с оперативными вмешательствами и требует всестороннего обследования больного, а также зависит от мануальных навыков имплантолога и технических возможностей клиники. Во время консультации следует предупредить больного о возможных непредвиденных осложнениях и о том, что имплантаты рассчитаны на определенные сроки функционирования.

Показания для использования имплантатов:

1) Отсутствие одного уба в переднем отделе.

2) Наличие ограниченных включенных дефектов зубного ряда.

3) Наличие концевых дефектов (двусторонних или односторонних) зубного ряда при отсутствии 5 зубов и более.

4) Полное отсутствие зубов, особенно при значительной атрофии альвеолярных отростков.

5) Непереносимости съемных протезов вследствие повышенной чувствительности к акрилатам или при сильно выраженном неподдающемся купированию рвотном рефлексе.

6) Заболевания желудочно-кишечного тракта, обусловленные потерей зубов и нарушением пережевывания пищи. Операция имплантации, как правило, проводится лицам не старше 60 лет при хорошем общем состоянии.

Противопоказания к имплантации можно разделить на абсолютные и относительные.

К абсолютным противопоказаниям относят:

1) хронические заболевания организма (туберкулез, ревматизм, сахарный диабет, стоматиты и др.);

2) болезни кроветворных органов;

3) заболевания костной системы, снижающие ее регенерационную способность;

4) заболевания центральной и периферической нервной системы;

5) злокачественные опухоли.

Относительными противопоказаниями являются:

1) пародонтит;

2) патологические виды прикуса;

3) неудовлетворительное состояние гигиены полости рта;

4) предраковые заболевания;

5) наличие металлических имплантатов в других органах (спицы Киршнера, искусственные суставы, клапаны, стимуляторы);

6) заболевания височно-нижнечелюстного сустава;

7) бруксизм.

Етапи імплантації зубів: від підготовки до встановлення протеза

Сучасна імплантація зубів – це досить тривалий процес і людині, яка мріє про відновлення втрачених зубів, необхідно бути готовою до тривалої і серйозної роботи.

Залежно від методу імплантації, кількості і якості кісткової тканини, а також індивідуальних особливостей організму пацієнта, стоматолог-імплантолог формує загальну картину імплантації.

Пацієнтам доведеться пройти через перераховані нижче етапи імплантації зубів, щоб у результаті отримати чарівну посмішку.

Найбільш відповідальний період при імплантації зубів – підготовка до майбутньої операції. Він потрібний для того, щоб зменшити вірогідність ускладнень.

1. Підготовка до імплантації зубів

На цьому етапі проводиться ретельний огляд ротової порожнини пацієнта, оцінюється стан зубів, слизової оболонки порожнини рота, пародонта, усієї зубощелепної системи, наявних протезів, ступінь атрофії (зменшення в об’ємі) кістки щелепи. У процесі огляду спеціальними інструментами вимірюється товщина слизовоокістного шару на вершині альвеолярного відростка (відростка щелепи, в якому розміщені зуби).

Обов’язково проводиться рентгенологічне дослідження чи комп’ютерна томографія. По знімку чи даним КТ встановлюється ступінь повноцінності кісткової тканини альвеолярного відростка і особливості будови щелеп  пацієнта, а також вимірюється кількість кісткової тканини в місці встановлення імплантату.

Рентген знімок встановлених імплантатів разом з абатментами

Велика увага приділяється медичному обстеженню стану інших систем і органів людини, адже основа імплантації – хірургічне втручання.

Безпосередньо перед операцією пацієнту обов’язково слід ретельно почистити зуби і видалити наліт з язика.

2. Нарощування кісткової тканини

Якщо кісткової тканини в пацієнта вистачає, цей етап не є обов’язковим. Але якщо кістки бракує для встановлення імплантату чи вона слабка, необхідно проводити нарощування кісткової тканини (про це ми більш детально поговоримо в наступному розділі).

3. Хірургічний етап (встановлення імплантатів)

Штучний титановий корінь зуба під місцевою анестезією інтегрується в кістку щелепи згідно хірургічного протоколу. При імплантації застосовується переважно місцеве знеболення. Навіть при великих втручаннях у загальній анестезії (наркозі) немає жодної необхідності – місцеві анестетики дуже ефективні і їх дії вистачає для того, щоб абсолютно не відчувати болю.

 Пам’ятка пацієнтові перед проведенням імплантації

·       Перед операцією за 1-2 дні необхідно зробити професійну чистку зубів.

·       За добу до операції не вживайте алкогольні напої та напої, що містять кофеїн.

·       Необхідно приймати лікарські засоби до і після операції відповідно до рекомендації лікаря. При прийомі лікарських засобів не можна вживати алкогольні напої, а також інші медичні препарати без узгодження з лікарем. При появі яких-небудь небажаних ефектів при прийомі антибіотиків, будь ласка, негайно повідомте про це лікаря.

·       На операцію бажано приходити в одязі з бавовни з короткими рукавами (наприклад у футболці).

·       Жінкам рекомендується приходити без макіяжу.

 

Безпосередньо імплантація може проводитися в один або в два етапи. При одноетапній імплантації імплантат встановлюється в лунку видаленого зуба відразу після його видалення. У цьому випадку застосовуються більш агресивні за різьбленням імплантати, які встановлюються в заздалегідь сформоване кісткове ложе. Після того, як ложе сформоване, проводиться власне імплантація під контролем глибини і напряму введення.

Велике значення при цьому має наявність хірургічного шаблону і рентгенологічна оцінка стану кістки щелепи і встановленого імплантату безпосередньо після імплантації. Коли імплантат встановлений, накладають шви.

Після операції на оперовану сторону обличчя прикладають холод, призначають знеболюючі і протинабрякові лікарські препарати. Потім, протягом тижня призначають протизапальне лікування.

Далі проводиться обробка рани; пацієнтам рекомендують багато разів на день полоскати рота слабкими розчинами антисептиків (про це більш детально написано в пам’ятці пацієнтові). Наступний огляд проводиться через день, рана обробляється антисептиками. Шви знімають через тиждень.

При двохетапній імплантації коронкова частина (абатмент) імплантату приєднується пізніше, після повної інтеграції (приживлення) імплантату. На нижній щелепі протезування починають проводити через 2-3 місяці після операції, на верхній – через 5-6 місяців.

Схематичне зображення двохетапної імплантації

Також існує відстрочена імплантація. Така процедура проводиться після повного перетворення кістки в місці видалення зуба (приблизно через 9 місяців).

Пам’ятка пацієнтові після проведення імплантації

1.        Больовий симптом – звичайне явище після будь-якого хірургічного втручання, тут потрібне вживання болезаспокійливих засобів і антибіотиків за призначенням лікаря.

2.      Після операції протягом 1-2 діб може спостерігатися незначна кровоточивість, за наявності вираженої кровотечі негайно зв’яжіться з лікарем.

3.      Після операції не слід обмежувати прийом рідини, яка в перші 1-2 днів після операції має бути кімнатної температури. Не можна використовувати соломинку.

4.      На другий-третій день після операції може з’явитися невеликий набряк; але це нормальна реакція організму на проведене хірургічне втручання. Наступні 3-4 дні набряк буде поступово проходити. Для зменшення набряку необхідно прикладати лід до щоки в області оперативного втручання протягом перших 2-3 годин після операції, роблячи через кожні півгодини 15-20-хвилинні перерви. При сильному набряку негайно зверніться до лікаря.

5.      Протягом 7 днів після операції необхідно знизити фізичну активність. Уникайте бігу чи великих навантажень. Не можна відвідувати басейн, лазню і сауну, робити масаж або гарячі компреси в області голови і шиї.

6.      Протягом двох-трьох днів після імплантації вранці, вдень і  ввечері вимірюйте температуру тіла. При температурі вище 37,5° зверніться до лікаря.

7.       Прискорить післяопераційне відновлення дотримання гігієни. Після операції почніть використовувати нову зубну щітку. Чистити зуби треба дуже акуратно, щоб не зачепити шви і не травмувати ясна. Необхідно очищати від нальоту також і спинку язика. Зуби слід чистити після сніданку і вечері, з використанням для полоскання дезинфікуючого розчину після кожного прийому їжі.

8.      Прийом гарячої їжі можливий тільки через 1 добу після операції. Не рекомендується жувати на прооперованій стороні. Краще всього вживати їжу, яка не вимагає старанного пережовування (молочні продукти, яйця, супи, дієтичні концентрати, фрукти). У цей період слід вживати їжу багату поживними речовинами, вітамінами і мікро-елементами.

9.      Після імплантації зуби і м’які тканини прооперованої ділянки стають більш чутливими. Тому постарайтеся на 1-2 тижні виключити з раціону занадто тверду, дуже холодну чи гарячу їжу, а також їжу, що сильно впливає на слизову оболонку (солону, кислу, гостру), а також цитрусові соки, особливо фреші.

10.Не паліть на протязі як мінімум 72 годин до і після операції, а краще взагалі відмовтеся від паління, оскільки воно збільшує вірогідність виникнення ускладнень. Куріння помітно погіршує процеси мікроциркуляції крові в яснах. Як наслідок, тканини, що оточують імплантат, отримують менше кисню, що у свою чергу, веде до їх розсмоктування.

11.   Телефонний спокій. Не турбуйте язиком шви.

Виконання перерахованих рекомендацій сприятиме загоєнню рани без ускладнень.

Зняття швів проводить стоматолог під час вашого повторного візиту через 7-14 днів.

У разі невиконання вищезгаданих рекомендацій стоматолог може зняти з себе відповідальність за результат оперативного лікування і можливість розвитку післяопераційних ускладнень.

 

3а. Кортикальна (базальна) імплантація

Поряд з класичною (двохетапною) імплантацією впродовж останніх десятиріч з успіхом застосовується кортикальна (базальна) або одноетапна імплантація.

Базальна імплантація – це напрям зубної імплантології, який з’явився у Франції у 1980-х роках. Ця методика дозволяє відновлювати зуби навіть у найскладніших випадках, коли об’єм кісткової тканини щелеп є недостатнім для використан­ня класичних гвинтових імплантатів. Більше того – вже на третю-четверту добу пацієнт отримує повноцінні незнімні зубні протези.

Суть цього методу імплантації полягає в тому, що кортикальний (базальний) імплантат вкручується у тверду кістку, що оточує м’яку (губчасту) кістку (див. на малюнку).

Стрімко розвиваючись, кортикальна (базальна) імплантація на сьогодні складає серйозну альтернативу класичній двохетапній імплантації і вважається насправді революційним методом відновлення дефектів зубного ряду. Основні переваги кортикальної (базальної) імплантації є наступними.

 1. Можна уникнути додаткових операцій, спрямованих на збільшення об’єму (“нарощування”) кісткової тканини. За умов значної атрофії щелеп підбираються імплантати спеціального дизайну, які забезпечують надійну фіксацію відразу після встановлення. Якщо існує невеликий об’єм кісткової тканини імплантати встановлюються під кутом з фіксацією в корти­кальних (базальних) ділянках щелеп за методикою, запозиче­ною з практики загальної травматології та ортопедії.

Рентген-знімок встановлених кортикальних (базальних) імплантатів

 1. Імплантати встановлюються без обширних розрізів і ушивань, а їх фіксація здійснюється в найбільш глибоких шарах кісткової тканини, які не схильні до резорбції (розсмоктування). Такий метод дозволяє значно полегшити перебіг післяопераційного періоду, знизити до мінімуму ризик відторгнення імплантатів, навіть у пацієнтів із захворюваннями пародонта та супутньою патологією.

 2. На відміну від класичної імплантації, кортикальна (базальна) імплантація передбачає протезування з негайним навантаженням. Тобто вже на третю-четверту добу пацієнт отримує готові зубні протези, що суттєво економить його час.

 3. Стійкість імплантатів до інфекції зумовлена їх повністю полірованою поверхнею та спеціальним покриттям, яке попереджає розвиток периімплантиту – ураженню тканин навколо імплантату.

Недоліками цього виду імплантації є складність протезування і відносно менша естетичність у порівнянні з класичною імплантацією.

4. Встановлення абатмента

Встановлення абатмента здійснюється після повного і надійного приживлення імплантату. У порівнянні з імплантацією – це проста процедура, під час якої стоматолог видаляє гвинти-заглушки, що необхідні для захисту імплантатів під час процесу загоєння.

Встановлений імплантат без гвинта-заглушки

Цей етап проводиться лише при двохетапній імплантації, бо кортикальний  (базальний) імплантат являє собою суцільну конструкцію з абатментом. Тобто встановлення абатменту відбувається разом з вкручуванням у кістку імплантату.

Рентген-знімок встановлених класичних імплантатів

Рентген-знімок встановлених кортикальних (базальних) імплантатів

Після цього на імплантат встановлюють формувач ясен, який готує форму ясен для отримання чудової естетики при постійному протезуванні.

Встановлений  формувач ясен

Цей етап також відноситься до розряду хірургічних процедур, але в даному випадку травматичність обмежується невеликою ділянкою слизової оболонки. Для надання необхідної форми яснам потрібно приблизно 7-10 днів, після цього формувач ясен вигвинчується і абатмент приєднується до імплантата.

Встановлений абатмент

Абатменти виготовляються з різних сплавів металів і кераміки, а також розрізняються своїми розмірами і формою – це все сприяє індивідуальному підходу до конкретної клінічної ситуації.

Абатменти можуть бути як стандартними (промислового виробництва), так і індивідуальними. Виготовлення індивідуального абатмента, безумовно, збільшує вартість імплантації, але підходить для будь-якої клінічної ситуації, зберігаючи відмінні естетичні якості.

Індивідуальний абатмент

Разом з встановленням абатмента проводиться самий останній етап лікування – протезування зубів. При цьому знімний протез, або штучна коронка кріпляться на абатмент. Процес протезування триває зазвичай 1-3 тижні.

Найчастіше на початку протезування використовують тимчасовий протез, а потім вже переходять на постійний, хоча можлива фіксація постійного протеза відразу.

За статистичними даними, відсоток успішного функціонування зубних імплантатів складає приблизно 98% при дотриманні умов і протоколу їх встановлення, а також при неухильному виконанні пацієнтом усіх рекомендацій лікаря і дотриманні правил особистої гігієни ротової порожнини.

Нарощування кісткової тканини

Стрілками вказана атрофія альвеолярного відростка

У деяких випадках проведення імплантації стає неможливим через нестачу кісткової тканини в щелепі. Брак кісткової тканини в кістках щелеп виникає за відсутності зуба протягом тривалого часу (це призводить до розсмоктування кістки), при утворенні дефекту кістки в результаті травми чи після щелепно-лицьових операцій (з приводу остеомієліту, пухлини щелеп). У деяких випадках брак кісткової тканини є індивідуальною особливістю людини.

Якщо імплантацію все ж вирішено проводити, то іноді проводиться нарощування кісткової тканини, якщо неможливе використання субкортикальних імплантатів.

Для цього використовуються методики:

 • синус-ліфтинга (про це мова піде в наступному розділі);

 • збільшення об’єму і висоти альвеолярного гребеня методом спрямованої тканинної регенерації (відновлення кістки).

Для відновлення кісткової тканини розроблені методики з використанням кісткової пластики (нарощування тканин за допомогою кісткового трансплантату). Кісткові трансплантати для нарощування можуть бути взяті в самого пацієнта з якоїсь іншої ділянки (зазвичай з кісток щелепи чи тазу), або виготовлені штучним шляхом.

Приживлення імплантатів

Встановлені імплантати з абатментами

Після встановлення тимчасових коронок або знімного протеза починаються процеси перебудови кісткової тканини, що оточує імплантати. У зв’язку з цим на протязі 2-3 місяців не варто сильно навантажувати, але і не слід зовсім виключати протези на імплантатах з жування, оскільки тільки під впливом адекватного навантаження відбувається позитивна перебудова кісткової тканини. Покращується кровопостачання, збільшується щільність кістки, активніше протікає процес мінералізації. Ніяких хворобливих відчуттів ні в стані спокою, ні під час жування імплантати викликати не повинні. При появі болю негайно зверніться до лікаря.

Конструкції імплантів та матеріали для їх виготовлення

Существует множество конструкций имплантатов. Как уже было сказано выше, в каждой конструкции имплантата различают три основные части: корневую часть, шейку и головку (опорную часть). Корневую часть еще называют внутриальвеолярной или внутриопорной конструкцией, шейку — пришеечной частью имплантата, шейку и головку вместе — внеальвеолярной коронковой частью имплантата. В зарубежной литературе конструкции имплантатов объединили в систему, давая им определенные названия: CBS диск-имплантат по Скортеччи, имплантат поЛинкову, имплантат по Шульту, AMS.

Система CBS представляет собой набор внутрикостных имплантатов из алюминийо-ксидной керамики и инструментов для их имплантации. Корневая часть имплантата имеет винтообразную форму, коронковая — круглую форму со шлицами. Размеры: общая длина 15—20 мм, диаметр 4—5 мм.

Диск-имплантат по Скортеччи представляет собой цилиндрический стержень с основанием в форме диска и головной частью с винтовой нарезкой, на которую наворачивают коронковую часть имплантата. Имплантат изготавливают из чистого титана. Выпускается в виде набора, состоящего из трех типоразмеров имплантатов и трех типоразмеров режущих инструментов, соответствующих по форме диск-имплантату.

Имплантаты, применяемые в стоматологической практике изготавливают из сплавов благородных металлов, сплавов кобальта, хром молибдена. Это так называемое биотолерантные материалы. Титан и его сплавы, А1 О — биоинертные сплавы. К биоактивным относят стеклокерамику с биоактивной поверхностью, СаРО -керамику, гидросилапатит.

Так же используют: нержавеющую сталь, КХС, титан, никелид титана, серебрянопалладиевые сплавы

Успех имплантации зависит от состава и свойств сплава, формы имплантата, свойств костной ткани. Важнейшим свойством материала имплантата является устойчивость его к коррозии. Из всех перечисленных материалов, лучшими в этом отношении являются титан и его сплавы. Высокая коррозийная стойкость титана и его сплавов позволяют осуществить полноценную имплантацию фиксаторов в организме больного. Никелид титана, кроме того, обладает еще свойством термохимической памяти — эффектом памяти формы.

МЕТОДЫ ИМПЛАНТАЦИИ

В настоящее время существуют два метода имплантации, разделяемые по срокам проведения:

1)непосредственно после удаления зуба (имплантация в свежую лунку удаленного зуба),

2)отсроченные (после полного заживления лунки зуба). В зависимости от выбора этих методик приживление имплантата идет в условиях функциональной нагрузки или без нее.

Суть методики непосредственной имплантации заключается в том, что операцию имплантации проводят одновременно с удалением зуба.

Этот метод применяют для замещения передних зубов, но он противопоказан после удаления зубов при заболевании пародонта.

Классическим примером непосредственной имплантации являются тюбингенские непосредственные имплантаты (Frialit) из алюминийоксидной керамики ступенчато-цилиндрической формы с лакунами по всей поверхности корня. В пришеечной области этих имплантатов имеется гладко отполированная борозда для десны. Головка имплантата разборная, она фиксируется в корневой части после введении ее в костное ложе. Тюбингенские имплантаты показаны для замещения резцов, клыков и премоляров, подлежащих удалению вследствие травмы, резорбции корней, периодонтита и других причин, кроме системных заболеваний пародота .

Методика отсроченной или двухмоментной имплантации заключается в формировании искусственной лунки. Для этого после разреза и отслоения слизистой наметочным сверлом высверливаются предварительные гнезда для установки имплантата, затем берут основное сверло диаметром 2,7 мм и производят углубление гнезда. Для контроля за глубиной сверление на сверле нанесены кольцевые отметки, соответствующие глубине 10, 13, 16 мм.

В верхней части имплантатов, для более эффективной хирургической посадки, на протяжении 5мм резьба отсутствует. С целью достижения наиболее полного соответствия контура имплантата и посадочного гнезда применяется зенкер, соответствующий диаметру основного сверла. К выбору соответствующего инструмента следует относиться очень внимательно, так как ошибка в диаметре используемого инструмента может привести к нарушению фиксации имплантата или срыву операции.

Внутриальвеолярная часть имплантата устанавливается в подготовленное гнездо при помощи специального цангового ключа, вводимого во внутреннюю резьбу имплантата.

Через 3—4 месяца на нижней челюсти и через 4—6 месяцев на верхней, после надежного вживления имплантата в костную ткань перфоратором удаляют участок слизистой, обнажая головку винта. Отверткой извлекают винт и на его место ключом-отверткой устанавливают по резьбе опорную головку (внеальвеолярную часть) имплантата. Затем проводят протезирование.

Протезирование начинают через 2 недели после установки опорных головок. Двухэтапное имплантирование дает весьма успешные результаты. На протяжении 15—20 лет стабильность протезов отмечена в 99% случаев на нижней челюсти, в 95 % — на верхней челюсти.

Возможности современной науки и медицины неисчерпаемы. Операциями имплантации занимается хирургическая стоматология .

Так как применение имплантатов носит не только практический , но и эстетический характер – они находят все большее применение во всем мире

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Акція «Методичне літо»
Призовий фонд 50 000 грн!
Взяти участь

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
0
міс.
2
7
дн.
1
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!