Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Методична робота на тему: »Проведення відкритих уроків – одна з форм удосконалювання педагогічної майстерності майстра»

Інтерактивні методи навчання

Для кого: Дорослі

09.03.2021

228

6

0

Опис документу:
У даній методичній роботі автор розкриває значення проведення відкритих уроків, їх відвідування майстрами виробничого навчання та інноваційні підходи до проведеення відкритих уроків. У практичній частині роботи надано методичну розробку інтегрірованого уроку виробничого навчання «Підготовка гіпсокартонних поверхонь пвд обклеювання шпалерами” по темі:” Виконання основних операцій при підготовці та обробці поверхонь під обклеювання шпалерами” з професії : “ Маляр 2 розряду».
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Державний навчальний заклад

«Слобожанський регіональний центр професійної освіти»

Методична робота

на тему: »Проведення відкритих уроків – одна з форм удосконалювання педагогічної майстерності майстра»

Виконала: Безбородова С.М.

Зміст

Анотація

У даній методичній роботі автор розкриває значення проведення відкритих уроків, їх відвідування майстрами виробничого навчання та інноваційні підходи до проведеення відкритих уроків.

Автором опрацьовано літературні джерела за темою роботи; результати аналізу і систематизації джерел представлено у теоретичній частині роботи.

У практичній частині роботи надано методичну розробку інтегрірованого уроку виробничого навчання «Підготовка гіпсокартонних поверхонь пвд обклеювання шпалерами” по темі:” Виконання основних операцій при підготовці та обробці поверхонь під обклеювання шпалерами” з професії : “ Маляр 2 розряду».

Робота може бути цікавою для початківців – майстрів вирбничого навчання у професійно-технічних навчальних закладів у контексті удосконалення їх педагогічної майстерності .

Вступ

Актуальність теми підсумкової випускної роботи ”Проведення відкритих уроків- одна із форм удосконалення педагогічної майстерності майстра” обумвлена тим, що проведення відкритих уроків дають змогу обміну досвідом, демонстрації інноваційних технологій освіти, удосканалення майстерності майстрів.

Більшість майстрів виробничого навчання - спеціалісти своєї справи, але є і такі, хто не має педагогічної освіти і методичної підготовки. Тому для всіх молодих, починаючих і недостатньо досвідчених майстрів виробничого навчання відвідування відкритих уроків у кращих майстрів виробничого навчання є справжньою школою педагогічної майстерності. На цих уроках вони одержують конкретне уявлення про те, які основні педагогічні принципи, методи практично використовуються в діяльності досвідчених, творчих викладачів і майстрів виробничого навчання, спостерігають за процесом спілкування їх з учнями. Безсумнівну користь приносять відкриті уроки не тільки тим хто їх відвідує, але і тим, хто їх проводить. В процесі підготовки до відкритих уроків навіть найбільш досвідчений майстер виробничого навчання ще раз критично аналізує свою систему роботи, особливо старанно аналізує методи, що застосовує, прийоми, засоби навчання і виховання учнів. Така ретельна підготовка і обмін думками про урок не тільки надає впевненості майстру виробничого навчання в правильності його пошуків, ефективності застосування методів, прийомів, засобів, але і нерідко допомагає педагогічну знахідку спрямувати в правильне русло навчально-виховного процесу. З іншої сторони, конкретні поради запрошених на урок допомагають навіть найбільш досвідченим майстрам виробничого навчання позбутися деяких недоліків, яких вони не бачать на своїх уроках.

Особливе місце в удосконаленні навчально-виховного процесу і підвищення педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання займають відкриті уроки.

Відкриті уроки відносяться до колективних норм методичної роботи. Вони допомагають колективно визначити і на конкретних прикладах показати, які методи, прийоми і педагогічні засоби доцільно використати при вивченні найбільш складних тем програми, як організувати і провести лабораторно-практичні роботи, як при мінімальних затратах навчального часу добитись ефективного засвоєння учнями нового навчального матеріалу, як вчити учнів думати, робити висновки тощо.

Відкритий урок на відміну від звичайних – спеціально підготовлена форма організації методичної роботи, в той же час на таких уроках протікає реальний навчальний процес.

Об’єктом даної підсумкової випускної роботи є відкриті уроки у професійно-технічному навчальному закладі.

Вивчення і втілення досягнень теорії та передового досвіду в практику навчання конкретних навчальних дисциплін.

Мета методичної роботи:

На підставі огляду літературних та методичних джерел розкрити основні напрями вдосконалення методики проведення відкритих уроків.

Вдосконалити власні методичні уміння з практичної реалізації теоретичних положень, за темою роботи.

Завдання методичної роботи:

Підібрати і опрацювати педагогічні та методичні джерела інформації з теми дослідження. Представити результати аналізу і систематизації інформації, отриманої з опрацьованих літературних джерел, у теоретичній частині даної роботи.

Створити методичну розробку відкритих уроків.

Завдання даного дослідження вирішуються, а мета — досягається шляхом використання таких методів дослідження: теоретичні та емпіричні .

Практична значущість підсумкової випускної роботи полягає у тому, що її виконання дозволяє удосконалити педагогічну майстерність майстра в/н.

Методична мета відкритого заняття може бути сформульована наступним чином:

- Методика використання персонального комп'ютера у вирішенні практичних завдань ;

- Методика організації самоосвіти майстрів в/н ;

- Активізація пізнавальної діяльності учнів на заняттях в процесі роботи з наочними посібниками і дидактичним матеріалом.

- Методика використання ІКТ в процесі викладу нового матеріалу , перевірки знань , міжпредметних зв'язків тощо.

Форми і методи

Тип і форма проведення уроку, методи організації роботидітей можуть бути будь-які. Але при цьому необхідно пам'ятати , що відкритий урок- не час для апробації нових способів організації навчальної діяльності учнів . Відкритий урок повинен пройти у звичній , відомій і вчителю , і учням формі , тільки тоді і вчитель , і його підопічні зможуть відчувати себе впевнено і комфортно.

1. Відкритий урок –це демонстрація інноваційних технологій освіти.

Відкритий урок – це форма обміну досвідом, демонстрація інноваційних технологій освіти, творчого пошуку, удосконалення майстерності педагогів. У процесі підготовки та проведення відкритих уроків (заходів) педагоги керуються Законом України про освіту; Законом України про професійно-технічну освіту; Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України № 419 від 30.05. 2006 р.; Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затвердженим наказом МОН України № 582 від 12.12.2000 року; Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (із змінами, затвердженими наказом МОН молодьспорту від 20.12.2011 № 1473); даним Положенням.

Відкрите навчальне заняття є формою поширення та пропаганди передового досвіду , елементом методичної роботи викладача . метою відкритого навчального заняття є показ передових форм і методів навчально- виховної роботи , аналіз дидактичної ефективності використання технічних засобів навчання та застосування ІКТ, узагальнення прийомів наукової організації та контролю якості навчального процесу . застосування нових педагогічних технологій , прийомів і методів викладання , за допомогою яких реалізуються цілі заняття , формування знань , умінь і навичок на основі самостійної пізнавальної діяльності учнів , є основними вимогами до відкритого уроку.

Відкрите заняття повинно служити ілюстрацією висновків, до яких прийшов викладач в результаті педагогічного експерименту , роботи над педагогічної темою , результату роботи з педагогічної технології або на підставі багаторічного досвіду роботи.

Методична мета відкритого заняття може бути сформульована наступним чином: методика використання персонального комп'ютера у вирішенні практичних завдань; методика організації самостійної роботи учнів; активізація пізнавальної діяльності учнів на заняттях в процесі роботи з наочними посібниками і дидактични матеріалом;методика використання ІКТ в процесі викладу нового матеріалу ,перевірки знань , міжпредметних зв'язків .

Впроцесі підготовки до відкритих уроків навіть найбільш досвідчений майстер виробничого навчання ще раз критично аналізує свою систему роботи, особливо старанно аналізує методи, щозастосовує, прийоми, засоби навчання і виховання учнів. Така ретельна підготовка і обмін думками про урок не тільки надає впевненості викладачу або майстру виробничого навчання в правильності його пошуків, ефективності застосування методів, прийомів, засобів, але і нерідко допомагає педагогічну знахідку спрямувати в правильне русло навчально-виховного процесу.

1.1 Методичні рекомедації до проведення відкритого уроку

Методичні рекомендації до відкритого заняття повинні відображати питання організації та конкретизацію методики навчально-виховного процесу на занятті. Майстер виробничого навчання, який готує відкрите заняття, розглядає в методичній розробці цілісний навчально-виховний процес на уроці у світлі тих педагогічних завдань, які покладені в основу заняття. Методи та засоби, що використовуються, взаємодія педагога з учнями, способи організації їх навчальної діяльності мусять допомогти іншим педагогам критично оцінити всю систему роботи вчителя, що була продемонстрована на уроці та викликали бажання її удосконалення.Структура методичної розробки повинна містити анотацію, схему уроку, детальний конспект заняття, зразки дидактичного матеріалу, список літератури, що використана та інтернет ресурси. Особливу увагу в анотації слід приділити педагогічній технології чи методиці, за якою проводиться відкрите заняття.Методична розробка може доповнюватись і частково перероблятись після проведення відкритого заняття, щоби все цінне, що отримане у процесі проведення відкритого заняття, знайшло в ній віддзеркалення і могло використовуватись іншим майстрем виробничого навчання.

До підготовки та проведення відкритих уроків пред’являється ряд вимог:

Відкриті уроки проводять педагоги, які мають високий рівень науково-методичної підготовки та забезпечують високу ефективність навчально-виховного процесу. Урок педагога, працюючого по-старому, не може бути джерелом інноваційного досвіду.Молоді педагоги, що мають менше трьох роківпедагогічного стажу не повинні проводити відкриті уроки. Молоді майстри виробничого навчання можуть тільки відвідувати відкриті уроки, що є джерелом інноваційного досвіду.Показ уроків, в яких реалізується широко поширена на практиці методика, не сприяє професійному зростанню інших вчителів. Відкритий урок обов’язково повинен мати новизну. Новизна може відноситися до змісту навчального матеріалу або методиками його вивчення. Урок як форма організації навчального процесу сам може містити нове, наприклад, особливу структуру. Але в будь-якому випадку відкритий урок повинен містити щось нове для менш досвідчених колег, які його відвідали.

Відкритий урок показує рішення методичної проблеми, над якою працює майстер виробничого начання. Його індивідуальна проблема повинна бути пов’язана ззагальною методичною проблемою ліцея. Це показник реалізації системного підходу до організації методичної роботи.

Відкритий урок повинен показати переваги та високу ефективність новації. Тому майстер виробничого навчання, який показує відкритий урок, вибирає тему, зміст якої дозволяє це зробити. Наприклад, в моїй роботі показано приклад проведення відкритого інтегрірованого уроку методична мета, якого показати застосування іннваційних методів проведення уроків виробничого навчання. Характеристика та навчально - виховні задачі теми вибраної для відкритого уроку: “Виконання основних операцій при підготовці та обробці поверхонь під обклеювання шпалерами“. Маляр 2 розряду повинен уміти виконувати підготовку обуштукатурених і бетоних поверхонь, гіпсокартоннх поверхонь, дерев ‘яних поверхонь під обклеювання шпалерами, гіпсових поверхонь під обклеювання шпалерами. Також виконувати відбивання верхньої межі шпалер , очищення від набілу стін , перетирання . Справжній маляр 2 розряду повинен вміти приготувати грунтовки та правильно грунтувати поверхні. Тема:“ Виконання основних операцій при підготовці та обробці поверхонь під обклеювання шпалерами “ дає можливість учням навчитися правильно виконувати всі підготовчі операції різних поверхонь, тому, що виконання без помилок підготовку поверхонь дає можливість правильно обклеювати шпалерами.Навчально– виховними задачами цієї теми є вміння виконання підготовчих робіт , при цьому правильно використовувати інстументи маляра Вивчити властивості матеріалів та навчитися приготуванню грунтовок , шпаклівок.Застосовувати їх відповідно технології. Навчитися необхідним операціям при підготовці обуштукатурених і бетоних, гіпсокартоннх поверхонь, дерев ‘яних поверхонь під обклеювання шпалерами .Творчо підійти до правильного виконання технологічного процесу, дотримання правил охорони праці. Виховувати особистість, що відповідатиме усім критеріям усебічно розвиненої людини. Розвивати логічне мислення при підготовці поверхонь під обклеювання шпалерами та самостійно розвивати мислення у плануванні й організації робочого місця маляра. Розвивати в учнів систему швидкості та якісного виконання робіт.Виховати в учнів почуття відповідальності за якість виконаної роботи. Сформувати почуття етики і естетики в майстерні, повагу до обраної професії .

При проведенні відкритого уроку дотримуються всі вимоги до навчально-виховного процесу. Урок повинен проводитись у звичайних умовах, з узвичаєного тривалістю. Створення особливих умов для відкритих уроків, по-перше, порушує усталений режим навчально-виховної роботи, по-друге, ідеалізовані умови ставлять під сумнів тиражованою інновації.Відкритий урок не повинен завдавати шкоди системі знань, умінь і навичок учнів. Учні повинні отримати стільки знань, скільки вони засвоїли б на звичайному уроці. Також неприпустимо пояснення лише тієї частини теми, яка дозволяє найбільш яскраво демонструвати новий методичний прийом, залишаючи на самостійне вивчення, що залишилася. Для відвідувачів обов’язково готується робоче місце. Місця повинні розташовуватися за спиною учнів, щоб відвідувачі не відволікали їх увагу. Не можна садити відвідувача поруч з учнями; учень, що сидить за однією партою зі стороннім, навряд чи зможе сконцентрувати увагу на змісті навчального матеріалу.Число відвідувачів на відкритих уроках не може бути безмежним. Відкриті уроки та їх зміст не повинні суперечити навчальним програмам. Не можна непомірно розширювати зміст навчального матеріалу, щоб показати нову методику, неприпустима організація вивчення проблем, які не включені в програму. Не рекомендується також збільшувати час, відведений на вивчення тем.Відкриті уроки проводяться відповідно до плану методичної роботи ліцея та методичних об’єднань. Вчителі повинні мати у своєму розпорядженні достатній час для його підготовки. Не можна проводити в одній групі в один день кілька відкритих уроків. Небажано проведення декількох відкритих уроків в одній і тій жегрупі і протягом місяця. Це пояснюється великим психологічним навантаженням, яку відчувають і учні, і майстрів виробничого навчання. Дотримання вимог до підготовки і планування відкритих уроків входить у функціональні обов’язки старшого майстра . На такий урок запрошується методист, голова методичної комісії. Це дозволить майстру виробничого навчання психологічно підготуватися до відкритого уроку, на якому буде присутньо багато людей. Всі свої рекомендації, поради, особи, що приймають участь в підготовці уроку, повинні зробити в процесі цієї підготовки, не відкладаючи їх до обговорення результатів уроку. В майстерні для запрошених заздалегідь готуються місця, які вони займуть до дзвінка, але ні в якому випадку не після нього. Кожному із запрошених роздається план уроку. Присутність адміністрації обов'язкова. Проведення відкритого уроку вимагає від майстра виробничого значного психологічного навантаження. Тому дуже важливий педагогічний такт присутніх. Не допускається в процесі уроку вмішуватись в його хід, обмінюватись думками, перешіптуватись входити і виходити з майстерні. Кожен запрошений робить запис по ходу уроку, який використовує при його обговоренні. Дуже добре б записувати такі уроки на відеокамеру і поступово створювати в методичному кабінеті ліцею відповідну відеотеку. Це б сприяло більш широкому розповсюдженню кращого педагогічного досвіду.

1.2Використання електронних засобів навчального призначення для проведення відкритих уроків з виробничого навчання

Одним із пріоритетних напрямів Національної доктрини розвитку освіти в Україні є запровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій, створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, повне забезпечення ними закладів освіти. Це пояснюється стрімким розвитком сучасного інформаційного суспільства, однією з базових вимог якого є володіння знаннями та вміннями ефективно використовувати у своїй професійній діяльності комп'ютерну техніку.

Першо черговим завданням профтехосвіти є формування творчого, всебічно розвиненого фахівця. Практичний досвід роботи показує, що сучасні учні цікавляться всім, що пов'язане з комп'ютером. Саме тому майстрам в /н та викладачам необхідно вміти застосовувати мультимедійні засоби навчання для пробудження інтересу учнів, їх активності в навчанні.

Електронні засоби багатокомпонентне середовище, що дає змогу використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію. Електронні засоби подають інформацію багатоаспектно, у різних формах, чим роблять процес навчання ефективнішим. Економія часу, потрібного для вивчення конкретного матеріалу.

Час, у якому ми живемо, характеризується потужним інформаційним вибухом. В умовах значного зростання кількості нової інформації традиційний навчально-методичний супровід освіти не спроможний забезпечити виконання таких дидактичних завдань, як оновлення змісту освіти, активізації розвитку творчих здібностей учнів, мотивація їх навчальної діяльності.

Тому перед кожним навчальним закладом стоїть проблема підвищення якості навчально-виховного процесу, його адаптації до нових життєвих реалій. Одним з напрямків вирішення даної проблеми є використання електонних засобів навчального призначення, які відкривають перед педагогом практично безмежні можливості по вдосконаленню процесу навчання.

Добираючи той чи інший електонний засіб навчання для проведення відкритого уроку, викладачеві та майстрові в/н необхідно враховувати своєрідність і особливості конкретної навчальної теми , передбачати специфіку проведення уроку . Електонні засоби повинні відповідати цілям і завданням курсу навчання і органічно вписуватися в навчальний процесс . Враховуючи зазначені вище переваги використання електонних засобів навчання, для забезпечення високого рівня викладання й засвоєння дисципліни оптимальним, на нашу думку, є поєднання інноваційних і традиційних методик викладання.

За сучасних умов економічного розвитку країни, науково-технічного прогресу значно підвищилися вимоги до рівня кваліфікації робітників. Спеціальні знання, висока професійно-практична підготовка, загальна культура фахівця є обов’язковими умовами продуктивної праці будь-якого кваліфікованого робітника.

Одним із шляхів розв’язання проблеми професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців нової генерації є докорінна зміна змісту та методів навчання , забезпечення набуття учнями професійних (ключових) компетенцій, створення ефективних механізмів їх подальшого використання у трудовій діяльності.

Сучасна система освіти постійно оновлюється, зазнає змін. Важливим фактором, що визначає характер зміну системи освіти , є науковий прогрес , який не мислиться без комп‘ютерних технологій .

Комп‘ютерні технології постійно вдосконалюються , стають більш доступними , гнучкими. Все частіше впроваджуються в начальний процес профтехосвіти електронні засоби. Ця форма навчання дозволяє подати матеріал, як систему яскравих опорних образів , наповнених вичерпною структуровавною інформацією . Мета такого подання навчальної інформації, перш за все, у формуванні учнів системи образного мислення .

Кожен майстер виробничого навчання знає, як відбувається запам’ятовування інформації сриймається тільки слухом , засвоюється 20% , а за допомогою зору 30 % , За умови комбінованого поєднання слухового та зорового каналів інфомації учень спроможний засвоїти до 60 % інформації . А застосування різних електонних засобів дає змогу об’єднати текст , звук , графічне зображення , відеозображення . Систематичне використання електонних засобів навчання , на відкритих уроках виробничого навчання, на мою думку, сприяє: підвищенню якісного рівня використання наочності; зростанню продуктивності виконанню операцій ; реалізації міжпредметни зв ‘язків; структуванню навчального матеріалу , що значно підвищує рівень знань учнів. На уроках виробничого навчання найчастіше я використовую мультімедійні презентації, відеофільми, тестові завдання з використуванням мультімедійної доски. Самий улюблений вид електорнних засобів навчання є мультімедійні презентації .

Застосування мультимедійних презентацій доцільне на будь-якому етапі відкритого уроку виробничого навчання: на вступном, поточном, заключному інструктажів . Слайди можна використати для повідомлення теми й мети заняття, у процесі пояснення матеріалу для розгортання дискусії чи визначення проблемних завдань, для первинного закріплення знань, формування вмінь і навичок, для контролю знань тощо. Я помітила, що застосовуючи мультімедійні презентації на відкритих уроках виробничого навчання , учні краще засвоюють новий матеріал, швидше та якісніше працюють, розвивають творче мислення. При використанні електорнних засобів навчального призначення на відкритих уроках виробничого навчання дещо змінюється в підготовці майстра виробничого навчання до відкритого уроку . Щоб чітко організувати урок, у першу чергу треба аналізувати методику його проведення та зіставляю фактичний час, витрачений на окремі структурні елементи із запланованим, та удосконалити методику проведення уроку для досягнення позитивних результатів. Для цього майстру виробничого навчання треба займатися самоосвітою, що підвищує рівень педагогічної майстерності. У процесі дослідження, пошуку необхідної інформації покращилася і пошукова творча діяльність майстрів виробничого навчання.Важливим аспектом є те, що майстри виробничого навчання творчо підходять до підготовки кожного відкритого урокувиробничого навчання, шукають нестандартні рішення проведення.І коли на відкритому уроці вони вміло демонструють свої проекти, творчі роботи, то підвищується їх самооцінка, що спонукає до більшої активності та працювання. Наведу декілька прикладів застосування електронних засобів навчального призначення на уроках виробничого навчання. Для проведення вступного інструктажу відкритого уроку майстри виротбничого навчання іноді використовую для кращого сприяття інструкційно- технологічна карту у вигляді презентації . Наприклад інстркційно – технологічна карта “Підготовка гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами “ з професії “ Маляр-2 розряду. (Додаток № 1 ).Також майстри виробничого навчання використовую презентації для проведення повторення вивченого матеріалу ні відкритих уроках, наприклад вивчення інструментів , які потрібні для підготовки поверхні презентація “Інструменти маляра“ з професії: “Маляр2 розряду“.(Додаток № 2). Викорстання цього електронного засобу дає можливість економити час, потрібного для вивчення конкретного матеріалу .

Під час проведення відкритих уроків виробничого навчання часто використовують відеофільми. Які дають можливість показати всю можливістьпроведення відкритих уроків.

Крім того майстри виробничого навчання використовують ІКТ, різні комп’ютерні програми, для підготовки до відкритого уроку, що дає змогу удосконалити педагогічний досвід та майстерність. Найчастіше ці програми використовують на вступному інструктажі, для перевірки пройденого матеріалу. Відкритий урок проходить цікаво.

1.3 Самоаналіз уроку, як ілюстрація висновків , до яких прийшов майстер виробничого навчання в результаті педагогічного експеременту .

Група, кількість присутніх учнів, кількість за списком. Тема уроку та її місце у структурі навчального предмета, навчальній темі, взаємозв’язок даного уроку з попередніми та наступними. Тип уроку та його організаційна структура.Стисла психолого-педагогічна характеристика групи. Як поставлена триєдина мета уроку (навчальна, розвивальна, виховна), її конкретність. Дати оцінку успішності в досягненні цілей уроку, обґрунтувати показники результативності відкритого уроку. Відбір навчального змісту, форм і методів навчання відповідно до мети відкритого уроку. Виділити головні етапи уроку та дати їх повний аналіз, ґрунтуючись на результативності уроку.Чи раціонально було розподілено час, відведений на всі етапи уроку? Чи логічні "зв’язки" між етапами? Показати, як інші етапи працювали на головний етап.Відбір дидактичних матеріалів, мультимедійного обладнання, наочних посібників, роздавальних матеріалів відповідно до цілей заняття.Як організовано оцінювання навчальних досягнень учнів на уроці? На яких етапах заняття проводилось? В яких формах і якими методами здійснювалось? Як організовано регулювання та корекція навчальних досягнень учнів? Психологічна атмосфера на занятті.Самооцінка результативності уроку. Чи вдалось реалізувати всі поставлені завдання уроку? Якщо не вдалось, то чому? Намітити перспективи своєї діяльності.Під час проведення відкритих уроків майстри виробничого навчання бачуть свої недоліки в методиці проведення уроків виробничого навчання

2. Практична частина.

План уроку виробничого навчання .

Тема програми: “Виконання основних операцій при підготвці та обробці поверхонь під обклеювання шпалерами “ .

Тема уроку : “ Підготовка гіпсокартоних поверхонь під обклеювання шпалерами “ .

Мета уроку :

Навчальна –

.Навчитися необхідним операціям при підготовці гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами .

. Вивчити властивості матеріалів для підготовчих робіт .

.Навчитися правильно використовувати інструменти маляра для підготовчих робіт .

Розвиваюча –

.Розвивати логічне мислення при підготовці гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами.

.Розвивати самостійність у плануванні й організації робочого місця маляра.

. Творчо підійти до правильного виконання технологічного процесу, дотримання правил охорони праці .

.Розвивати в учнів систему швидкості та якісного виконання робіт.

Виховна –

. Виховувати особистість , що відповідатиме усім критеріям усебічно розвиненої людини .

.Виховати в учнів почуття відповідальності за якість виконаної роботи.

.Сформувати почуття етики і естетики в майстерні, повагу до обраної професії .

Тип уроку –Урок формування первинних умінь .

Вид уроку –Інтегрірований .

Методи проведення уроку –рольова гра , робота в групах , індивідуальне опитування , лекція- бесіда .

Мотивація - Сучасне опорядження не можливо представити без гіпсокартонних поверхонь , тому кожний маляр повиннен знати , як правильно підготувати під обклеювання шпалерами . Опорядження шпалерами дуже широко використовується в сучасному будівництві .

Матеріально- технічне забезпечення уроку –інтерактивна доска ; Презентація : “Інструменти для виконання малярних робіт “ з предмету : “ Технологія малярних робіт II розряду “ ; інструкція №2 з охорони праціі для виконання малярних робіт в приміщеннях ; кросворд – маляра по темі : “ Підготовка гіпсокартоних поверхонь під обклеювання шпалерами “ з виробничого навчання для професії : Маляр II розряду ; інструкційно- технологічна карта “ Підготовка гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами “ з професії “ Маляр – II розряду « ; презентація : “Інструкційно- технологічна карта підготовка гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами “ з професії “ Маляр – II розряду ";опорні конспекти для учнів по темі : “ Підготовка гіпсокартоних поверхонь під обклеювання шпалерами “ з виробничого навчання для професії : Маляр II розряду .

Міжпредметні та міжтемні зв ‘язки –Предмет :Матеріалознавство малярних робіт II розряду тема : “ Матеріали для обклеювання шпалерами “ та предмет Технологія малярних робіт IIрозряду тема : “ Способи підготовки поверхонь для фарбування та обклеювання “

Список основної та допоміжної літератури -Є . К . Карапузов , В . Г . Соха , Т . Є . Остапченко « Матеріали і технології в сучасному будівництві « ; Т. Є. Остапченко « Технологія опоряджувальних робіт « ; О. Ю. Старченко , Д. В . гулін « Технології сухого будівництва « ; А . С . Нікуліна , А . С заславська , Н . Г . Ничкало , В.В . Томашенко , Д . В . Панькова , Л . В . Яценко « Малярні роботи I, II,III томи .

Стукатура уроку

I . Організаційна частина ( 5 хвилин ) .II . Вступний інструкатаж ( 40 хвилин ) : 1 . Повідомлення теми , мети , мотивації , методу проведення уроку .

2 . Актуалізація знань .

3 . Ознайомлення з інструментами та матеріалами , які потрібні для виконання практичного завдання .

4 . Повторення правил охорони праці .

5 . Прийоми виконання робіт .

6 . Перевірка учнів засвоєння прийомів .

7 . Пояснення змісту навчально-технологічної документації .

II . Поточний інструктаж ( основна частина 195 хвилин ) :

1 . Цільовий обхід №

1 .2. Цільовийобхід № 2 .3.

Цільовий обхід № 3 .4.

Цільовийобхід № 4 .5.

Цільовий обхід № 5 .6 .

Цільовий обхід № 6 .

III . Заключний інструктаж ( 30 хвилин ) :

1. Перевірка та оцінка виконаних робіт .

2. Закріплення нового матеріалу .

3 . Підведення підсумків .

4 . Повідомлення домашнього завдання .

Хід уроку .

Організаційна частина ( 5 хвилин) .

Майстер виробничого навчання :Перевіряє підготовку учнів до початку уроку, організацію робочого місця , наявність спеціального одягу , допуск з охорони праці ( мається на увазі запис у журналі проведення інстру тажі ).

Учні :Готують робочі місця до уроку , звертають увагу на свій зовнішній вигляд.

Вступний інструктаж ( 40 хвилин ) .

1 . Повідомлення теми , мети , мотивації , методу проведення уроку .

Майстер виробничого навчання :Повідомляє тему та мету уроку , проводить мотивацію .

Сьогодні урок проведемо у формі гри , в якій ви братимите безпосередню участь . Уявіть собі , що ви влаштовуєтесь на роботу у будівельну фірму “Форум “ . Для того щоб визначити кращю бригаду опоряджувальників директор фірми “ Форум “ влаштував відбірний конкурс. Так , як фірма має направлення виконання шпалерних робіт , то дуже важливо мати досвід з підготовчих робіт під наклеювання шпалер . В сучасних опоряджувальних роботах найчастіше використовують гіпсокатронні поверхні, тому директор фірми має бажання визначити кращу бригаду по підготовці гіпсокартонних поверхонь .

Директором будівельної фірми буде викладач будівельного циклу , помічником буде майстер виробничого навчання . Тепер треба поділитися на три бригади .

Учні :Починають ділитися на три бригади. Якщо можлива проблема , то майстер виробничого навчання допомагає в поділу на бригади . Так , як майстерня має 6 кабінок по 2 робочих місць , то учнів може бути 12 . Кожна бригада має по 4 учня

Майстер виробничого навчання помічник директора фірми “ Форум “:

Кожна бригада повинна вибрати бригадира и придумати назву .Якщо знову можлива проблема , то майстер виробничого навчання допомагає вибирати назву бригади .

У нас є три бригади: “ Майстер “ , “ Фаворит “ , “ Супер-опоряджувальник “ . Кожна бригада має свого бригадира . ( Повідомляє майстер виробничого навчання ) .

Викладач (директор фірми “ Форум “): Для визначення кращої бригади , яка буде працювати в моїй фірмі “ Форум “ сьогодні буде запропоновано декілька завдань і конкурсів .

1. Завдання №1, 2, 3, 4 на перевірку знань з предметів: матеріалознавства малярних робіт II розряду по темі : “ Матеріали для обклеювання шпалерами “ та технології малярних робіт II розряду по темі :“ Способи підготовки поверхонь для фарбування та обклеювання “ у вигяді : тестів –завдань , практичних завданнь . Тестові завдання можуть бути не більш 6 балів , в нашому випадку - максимально 3 бали.

2 . Завдання на перевірку знань з охорони праці при виконанні малярних робіт у вигляді індивідуальних запитань . Питання початкового рівня , тому максимально – 1 бал .

3. Показ дій ( Максимально - 1 бал ) .4 . Практичне завдання .( Максимально- 6 балів ) .5 . Завдання для закріплення нового матеріалу . ( Максимально- 1 бал ) .

За кожне завдання бригада отримує залікові бали у вигляді карточок .Кожна карточка оцінюватимиться в 1 бал .Чим більше , тим краще . Максимально 12 балів . У кінці уроку , яка бригада отримуватиме більш карточок , та стає переможцем і буде прийнята на роботу в фірму “ Форум “ .

Карточка оцінювання .

Для того щоб практичне завдання виконати без ускладнень , треба мати деякі теоретичні знання. Отже , переходимо до актуалізації опорних знань .

2 . Актуалізація знань .

Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) : Бригади : “ Майстер “ , “ Фаворит “ , “ Супер-опоряджувальник “ получають папки з завданнями . В яких є завдання на перевірку знань з предметів : матеріалознавства малярних робіт II розряду по темі : “ Матеріали для обклеювання шпалерами “ та технології малярних робіт II розряду по темі : “ Способи підготовки поверхонь для фарбування та обклеювання “. Ці папки мають чотири завдання у вигяді : тестів –завдань , практичних завданнь . Максимально 3 бали .

Початковий рівень .

Завдання № 1 .

Тести-завдання для бригад :“ Майстер “ , “ Фаворит “ , “ Супер-опоряджувальник “ .

Оберіть правильні відповіді .

1 . Чи можно наклеювати шпалери на сиру поверхню ? ( Так чи ні )

2 . Чому поверхня має бути рівною :

а ) для зниження витрат шпалер ;

б ).для поліпшення естетичного вигляду приміщення ;

в ) . для підвищення міцності приклеювання шпалер ?

3 . Які технологічні операції додаються під час наклеювання цупких шпалер на бетонну поверхню :

а) . обклеювання паперовою макалатурою ;

б ) . шліфування пемзою стиків макулатури ;

в ) . повторне нанесення клейової суміші на полотнища шпалер ;

г ) .суцільне шпаклювання поверхні ?

Бажаємо успіхів .

Середній рівень .

Завдання № 2.

Практичне завдання для бригад : “ Майстер “,

Фаворит “,“Супер-опоряджувальник “

Виберіть потрібні матеріали для підготовки поверхонь під обклеювання шпалер .

1 . Штукатурний розчин ;

2 . Шпаклівка ;

3 . Грунтовка ;

4. Пігменти ;

5 . Клей шпалерний ;

6 . Водні фарби ;

7 . Підмазувальні пасти ;

8 . Оліфа ;

9. Антигрибок ;

10. Картон .

Бажаємо успіхів .

Достатній рівень .

Завдання № 3 .

Практичне завдання для бригад : “ Майстер “ , “ Фаворит “ , “ Супер-опоряджувальник “ .

Назва операцій: Підготовка під обклеювання шпалерами .

Інструменти . пристосування,інвентар

Техніка безпеки

Технологія виконання.

Матеріали.

1

Обштукатурені поверхні .

Бажаємо успіхів .

Високий рівень .

Завдання № 4 .

Практичне завдання для бригад : “ Майстер “ , “ Фаворит “ , “ Супер-опоряджувальник “ .

Опишіть технологію виконання підготовки відбивання верхньої межі шпалер .

Бажаємо успіхів .

Виконання актуалізації знань можно виконати за допомогою компьютера . Це пройде цікавіше для учнів .

Учні :Готуються разом . Кто підготовився починають давати відповіді .

Викладач (директор фірми “ Форум“ ): Дає оцінку роботі кожній бригаді . Корегує відповіді учнів . Повідомляє кількість зароблених карточок і оцінює в балах.

Майстер виробничого навчання( помічник директора фірми “ Форум “): А тепер перейдемо до ознайомлення з інструментами та пристроями , які будуть застосовуваться на уроці при виконанні практичного завдання директора фірми .

Для цього проведимо не велике повторення у вигляді презентації , які потрібні інструменти для виконання підготовки поверхні .

Проводиться огляд мультімедійної презентації : “ Інструменти маляра “ з предмету : “ Технологія малярних робітII розряду “ .

Учні: Переглядають презентацію. Сприймають інформацію, розглядають інструменти .

Викладач (директор фірми “ Форум“ ) : Для того щоб в моїй фірмі працювали самі кращі маляри , я пригласила для показу вправ свого помічника . ( Показує на майстра виробничого навчання ) . Який зараз вас познайоме з інструментами та пристосуваннями , які потрібні для виконання практичного завдання бригад , покаже як потрібно правильно виконувати дії при підготовці гіпсокартонних поверхонь. Також навчить вас правильно організовувати робоче місто та дотримуватись правил з хорони праці при виконанні малярних робіт .

3 . Ознайомлення з інструментами та матеріалами , які потрібні для виконання практичного завдання .

Майстер виробничого навчання( помічник директора фірми “ Форум “): Починає показ дій , які виконують при підготовці гіпсокартонних поверхонь при наклеювання шпалер .

Підходе до гіпсокартонної поверхні. Показує організацію робочого місця. Використовує інвінтарний столик на , якому лежать підготовлені інструменти та матеріали : шпателі – 10 ,15, 25 см ; скребок , ніж , щітка, шліфувальний прилад , наждачний папір , щітка макловиця , армірована стрічка, губка, відро з водою , посуд для приготування шпаклівки, мірний стаканчик , суха шпаклівка фірми Кнауф – фініш ( 1 кг ), клейовий розчин 1 літр . Знайоме учнів з інструментами .

4 . Повторення правил з охорони праці .

Використовує інструкцію № 12С з охорони праці для виконання малярних робіт в приміщеннях.

Нагадує про правила з охорони праці при виконанні малярних робіт .

- Шпаклівки та грунтовки готують тільки у спеціальних приміщеннях , де є вентиляція .

- При готуванні шпаклівок треба одягати індивідуальні засоби захисту органів захисту ( фільтрувальні респіратори ) .

- При виконанні робіт в закритих приміщеннях має бути від 10 до 20 градусів , відносна вологість повітряі за цих умов не повинна перевищувати 60 %, а швидкість руху повітря -0,3 м/с .

- Для захисту тіла людини застосовують спеціальний одяг ( комбінезон або штани і куртку , головний убір та взуття ) .

- Засобами індивідуального захисту рук є захисні рукавички .

- Для захисту органів зору треба одягати спеціальні окуляри .

- При підготовці поверхонь та матеріалів до опорядження велику увагу слід приділяти дотриманню безпечних методів роботи з електроінструментом ( корпус має бути заземлений , елекропровід српавний ).

В процесі своєї розповіді майстер виробничого навчання задає питання учням .

Питання : Що належить до індивідуального захисту рук ?; Чи можно залишити машину , що працює , без нагляду ? ; Хто допускається до роботи з машинами та механізмами ? ; Що належить до перших засобів гасіння пожежі ? ; Яких правил гігієни слід дотримуватися на виробництві ?

Відповіді : Захисні рукавички ; Не можна ; До роботи з електрикою допускаються особи віком від 18 років , відповідних кваліфікаційних груп з електробезпеки і з оформленням наряду-допуску; Первинними засобами гасіння пожежі є азбестове рідно . вогнегасники, сухий пісок , водопровідна вода ; Використовувати спеціальний одяг , рукавички , окуляри , прцювати при нормальних умовах праці .

Учні : Пригадують правила з охорони праці і відповідають на питання . Майстер виробничого навчання допомагає .

Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) : Оцінює відповіді бригад і видає карточку оцінювання . ( Правільні відповіді оцінюються в 1 бал тому , що це початковий рівень , тобто 1 карточка , максимально карточка ) .

5 . Приийоми виконання робіт .

Майстер виробничого навчання( помічник директора фірми “ Форум “ ): Для підготовки гіпсокартонних поверхонь треба виконати такі операції.

( Показує на поверхню ) .

Поверхня має бути без масляних плям і висолів , чистою , сухою , міцною , рівною , мати добру вбирну здатність . Перш ніж почати підготовку поверхні необхідно уважно обстежити стан . Майстер виробничого навчання обстежує стан поверхні ) . Показує учням , що поверхня має деякі недоліки ( очищає її від пилі і грязі задопомогою щітки макловиці ) . Потім показує тріщини на стиках гіпсокартонній поверхні. Для наклеюванні шпалер ці тріщини повинні бути замазані .

Вз’язку з тим , що для замазування тріщин потрібна не велика кількість шпаклівка , то можно приготувати вручну .

Одягає рукавички і іде приготувати шпаклівку у відвідене для цього місце .

Приготовлює шпаклівку ( висипає шпаклівку в посуд , добавляє воду ) .

Показує спочатку трудовий процес в нормальному темпі . А дії для замазування тріщин на стиках гіпсокартонній поверхні показує в сповільненому темпі .

Починає виконувати та розповідати про дії для замазування тріщин на стиках гіпсокартонній поверхні :

- За допомогою шпателя завширшки 10 см нанести тонкий шар шпаклівки обобіч кута ; перегнути арміровану стрічку під кутом 90 градусів .

- Накласти стрічку на кут і шпатель злегка втиснути її шпаклівку ; відрізати зайву частину стрічку .

- Шпателем для внутрішніх кутів занурити стрічку у шпаклівку , тримаючи його під кутом 45 градусів , і рухати його по стрічці , достатньо сильно притискуючи до неї так , щоб з під стрічки вичавлювалося деяка кількість шпаклівки ; рух шпателя здійснюватити до її кінців .

- Розрівняти шпаклівку шпателем для внутрішніх кутів або шпателем завширшки 15 см .

Дати їй затужавити протягом 24 години ; злегка зачисити зашпаровану поверхню наждачним папером або протерти вологою губкою до видалення плям шпаклівки ; Нанести другий шар , а потім у разі потреби і третій . ( Розповідає майстер виробничого навчання ) .

Учні : Спостерігають за показом дій майстра та усвідомлюють способи виконання кожної операції .

Майстер виробничого навчання( помічник директора фірми “ Форум “ ) : Обшивка з гіпсокартонних плит можна пошкодоти,як під час будівництва , так і при тривалій експлуатації будівель . Такі пошкодження повинні усунені через відповідний ремонт . ( Показує на пошкодженні елементи гіпсокартонної поверхні ) .

Починає показувати , як треба усунити пошкоджені міста . ( Виконує дії ) .

Показує спочатку трудовий процес в нормальному темпі , як треба усунити пошкоджені міста на гіпсокартонній поверхні , а потім показує в сповільненому темпі .

За допомогою шпателя завширшки 15 мм нанести на пошкоджену ділянку тонкий шар шпаклівки , розрівняти його і залишити на 24 години для тужавлення . Після цього зашпаровану шпаклівкою поверхню треба зачистити наждачним папером і протерти вологою губкою . В разі потреби можно нанести другий шар шпаклівки .( Повідомляє майстер виробничого навчання)

Учні :Спостерігають за показом дій майстра та сприймають інформацію

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “ ) : Інноді потребує замазування тріщин на кутовій захисній накладці гіпсокартонних поверхонь . Підходить до поверхні , показує спочатку трудовий процес в нормальному темпі , а потім замазування тріщин на кутовій захисній накладці на гіпсокартонній поверхні показує в сповільненому темпі .

Для цього потрібно здійснювати такі операції :

- Очистити від шпаклівки отвори кутової захисної накладки і укріпити її планки шурупами з кроком не більше як 15 см по всій довжині тріщини ; шпателем завширшки 10 см нанести тонкий шар шпаклівки .

- Розрівняти шпаклівку за допомпгою шпателя завширшки 15 см і дати їй затужавіти протягом 24 години ; для видалення плям шпаклівки зачистити всю зашпакльовану поверхню наждачним папером або протерти її вологою губкою ; нанести другий шар шпаклівки .

Дуже часто бувають виступи на стиках гіпсокартонних поверхнях .Продовжує майстер виробничого навчання і підходить до поверхні. Для замазування таких виступів потрібно виконати такі дії :

_ З метою якомога більшого вирівнювання виступної частини стику з поверхнею треба зачистити її , уникаючи при цьому надмірних пошкоджень картону або армірованої стрічки .

- Шпателем завширшики 25 см нанести тонкий шар шпаклівки на стик ; розрівнювати шпаклівку на відстані приблизно 25 см від виступу ; дати шпаклівці затужавіти протягом 24 години ; для видалення плям шпаклівки злегка зачистити зашпакльовану поверхню або протерти її вологою губкою ; шпателем завширшки 25 см нанести другий шар у разі потреби – третій шар шпаклівки .

Учні : Спостерігають за показом дій майстра та сприймають інформацію та усвідомлюють способи виконання кожної операції .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “): Якщо гіпсокартона поверхня ідеальна , то її потрібно очистити від пилі , виконати обклеювання стиків та проклеювати поверхню . ( Показує поклеювання ) . Виконує такі дії :

- Наносить клей на поверхню , за допомогою щітки макловиці.

6 . Перевірка учнів засвоєння прийомів .

Після показу дій для підговки гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами майстер визиває з кожної бригади бажаючих показати , як треба підготовити виступи на стиках гіпсокартонних поверхнях .

Учні : Виходять по черзі , показують дії , які потрібні для підговки гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “Форум“): Інформірує про типові помилки та їх виправлення .

Викладач(директор фірми “ Форум “): Дивиться на роботу учнів і разом з майстром виробничого навчання оцінює роботу , видаваючи карточки . (Правільні дії оцінюються в 1 бал , тобто 1 карточка ) . Потім проводить оцінку роботи за перший етап бригад“ Майстер “ , “ Фаворит « , “ Супер-опоряджувальник “ . Повідомляє учням .

Учні : Йдеться обговорення оцінок .

Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) : А тепер , як директор фірми “ Форум “ , хочу перевірити , як ви можете працювати .

7 . Пояснення змісту навчально-технологічної документації .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “ ): Видає інструкційо- технологічні картки . Пояснює учням зміст навчально - технологічної документації та правила користування нею .

Інструкційно-технологічні картки одержує кожен учень . Дуже добре для сприяття інформації інстркційно- технологічну картку виконати у вигляді презентації.

Методичні рекомендації щодо проведення вступного інструктажу .

Метод проведення цього уроку - інтегрірований . Дуже часто , як показує досвід , уроки виробничого навчання не зо всім пов’язані з уроками теоретичного навчання , що погіршує знання учнів .Тому мета цього уроку показати міжпредметні зв’язки , що надають підвищення рівню освіти учнів .

Використання міжпредметних зв’язків повинно допомагати рішенню конкретних задач уроку, таким чином можна зробити висновок, що вивчення виробничого навчання з опорою на міжпредметні зв’язки покращує рівень виробничої підготовки учнів і добре впливає на засвоєння знань учнів з теоретичного навчання. Впровадження між предметної інтеграції у професійно-технічних навчальних закладах є однією з умов підвищення якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

Методи активного сприйняття інформації учнями розпочинається з чіткого повідомлення майстром теми і мети уроку з послідовним викладанням завдань вступного інструктажу.

Мета проведення вступного інструктажу перевірка знань учнів з предметів теоретичного навчання:“Технологія малярних робіт II розряду“ та “Матеріалознавство малярних робіт II розряду “ , ознайомлення зі змістом роботи , прийомами виконання роботи , організації правильно робочого місця , перевірка знань з правилами охорони праці .

Ігрова форма роботи вибрана для того , щоб вступний інструктаж не був скучним , як іноді це буває . Учні на протязі проведення вступного інструкатажу ведуть себе активно , якщо вибрана ця форма проведення .

При поділі учнів на бригади іноді можуть виникати проблеми , для цього майстер виробничого навчання повинен підготовити списки бригад раніше початку уроку . Найкраще ділити дітей з різними рівнями успішності , що дає змогу працювати слабкішому учню разом з сильним. Завдання для бригад найкраще давати одинакове, щоб учні мали різні відповіді , могли між собой сперичатися, проводити дискусію і прийти до правильного рішення питань. Але іноді відбуваються проблеми , в вигляді сперичання , тоді викладач або майстер повинні допомогти у вірішені проблем .

При проведенні вступного інструктажу для перевірки знань учнів використовувались тести завдання та практичні завдання, над якими можно працювати за допомогою компьютера . Що дасть можливість зацікавити учнів і швидше виконати ці завдання .

З метою зацікавлення учнів вступний інструктаж на уроках з виробничого навчання вважаю доцільним проводити з використанням мультимедійної презентації. Для проведення цього вступного інструктажу вибрані мультімедійні презентації : “ Інстументи маляра “ та “Інструкційно-технологічна картка “ Підготовка гіпсокартоних поверхонь під обклеювання шпалер “, для того щоб учні згадали інструменти маляра , які вивчали на уроках : “ Технології малярних робіт “ . Але також можно використовувати різні мультімедійні презентації , наприклад : “ Гіпсокартонні листи “ , “ Види шпаклівок “.

Ефективність уроку з виробничого навчання багато в чому залежить від вступного інструктажу. Тому готуючись до показу прийомів і способів виконання трудової дії, важливо правильно відібрати, що демонструвати учням. Показувати треба тільки ті прийоми і способи виконання навчально-виробничих робіт, які для учнів на даному уроці є новими. Раніше вивчені прийоми і способи, які будуть застосовуватися в процесі вправ, показувати немає необхідності, потрібно тільки переконатися, що учні вміють їх виконувати.Тому для вступного інструктажу майстер виробничого навчання починає виконувати дії для замазування тріщин на стиках ; замазування тріщин на кутовій захисній накладці ; замазування виступів гіпсокартонних поверхонь виконуючи тільки правильно всі дії .

Спочатку майстер показує прийом втому темпі, у якому його виконують у виробничомупроцесі, а потім в уповільненому темпі з зупинками на окремих трудових діях.

Після показу пояснення прийому організовується тренувальні вправи , також у ігровій формі. Дуже важливий елемент вступного інструктажу - аналіз можливих помилок і шляхи їх попередження.

Окремої уваги потребує пояснення правил з охорони праці при виконання малярних робіт. Для закріплення зань з охорони праці використовано індивідуальне опитування , яке дає можливість закріпити знання з охорони праці . Також слід пам’ ятати про типові недоліки при проведенні вступного інструктажу та слід їх уникнення. А саме правильно демонструвати організацію робочого місця при підготовці гіпсокартоної поверхні під обклеювання шпалерами .

Мистецтво майстра виробничого навчання та викладача при проведенні вступного інструктажу полягає в тому, щоб зміст і методика його були спрямовані на використанні міжпредметних зв'язків,застосуванні інтерактивних методів навчання ,показу правильних дій при підготовці гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами .

Типові недоліки при проведенні вступного інструктажу : відсутність міжпредметних та міжтемних зв’язків, тому я хотіла показати інтегрірований урок; не використовуються інновації, тому вибрані були мультімедійні презентації ; не надаються відповіді на запитання учнів , тому використала індивідуальне опитування ; не проводиться правильно показ прийомів виконання роботи , тому звернула увагу на покази дій майстром виробничого навчання .

Поточний інструктаж ( основна частина 195 хвилин ) .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “Форум“ ): Видає завдання кожному учню з бригади , становить учнів до робочих місць , але щоб вони працювали рядом в одній бригаді .

Учні : Виконують вправизамазування тріщин на стиках гіпсокартонній поверхні.

1 . Цільовий обхід № 1 .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “Форум“): Проводить цільовий обхід №1 . Передбачає контроль та коригує в процесі замазування тріщин на стиках гіпсокартонної поверхні .

Учні: Виконують вправи усунення пошкоджених міст на гіпсокартонній поверхні.

2 . Цільовий обхід № 2 .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум“): Проводить цільовий обход № 2. Передбачає контроль та коригує в процесі усунення пошкоджених міст на гіпсокартонній поверхні.

Учні : Виконують вправи замазування тріщин на кутовій захисній накладці на гіпсокартонній поверхні .

3 . Цільовий обхід № 3 .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “ ): Проводить цільовий обход № 3 . Передбачає контроль та коригує в процесі замазування тріщин на кутовій захисній накладці на гіпсокартонній поверхні .

4 . Цільовий обхід № 4 .

Учні : Виконують вправи очищення від пилу .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “): Проводить цільовий обход № 4 .

Учні : Виконують вправи обклеювання стиків гіпсокартонних поверхонь .

5 . Цільовий обхід № 5 .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “Форум“): Проводить цільовий обход № 5 .

Учні : Виконують вправи по ґрунтуванні поверхні .

6 . Цільовий обхід № 6 .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “Форум“): Проводить цільовий обход № 6 .

В процесі обходів майстер виробничого навчання перевіряє правильність організації робочих місць учнів та дотримування правил з охорони праці . Також перевіряє правильність виконання учнями прийомів роботи . Обов‘язково перевіряє вміння користування учнями навчально- технологічною документацією . Якщо потрібно надає допомогу учням .Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) :Перевіяряє хід виконання роботи , якість роботи учнів та виконання ними норму часу . Записує помилки учнів при виконанні робіт по бригадам .

Методичні рекомендації щодо проведення поточного інструктажу та організації самостійної роботи учнів .

Поточний інструктаж передбачає контроль та коригування майстром виробничого навчання процес виконання учнями практичних завдань . Майстер виробничого навчання в процесі роботи контролює та коригує виконання учнями практичних завдань . Якщо майстер виробничого навчання в процесі виконання учнями роботи помітив будь- які помилки , він додатково повинен пояснити та показати учнями виконання роботи : виконування вправ по усуненню пошкоджених міст на гіпсокартонній поверхні ; виконування вправзамазуванні тріщин на стиках гіпсокартонній поверхні;виконування вправ замазуванні тріщин на кутовій захисній накладці на гіпсокартонній поверхні ; виконуванні вправ обклеювання стиків гіпсокартонних поверхонь ; виконування вправ по ґрунтуванні поверхні . При проведенні основної частини уроку майстру виробничого навчання слід дотримуваться таких вимог : вникати в роботу кожного учня , не випускаючи з поля зору роботи всіх бригад ; розвивати в учнів до самоконтроль ; спостерігати за раціональним використанням учнями робочого часу ; формувати вміння знаходити причини виникнення помилок та засоби їх усунення ; забезпечення умов праці . Типові недоліки , що можуть виникати при проведенні основної частини уроку : відсутня система практичної діяльності учнів ; відсутня чітка ситема в організації поточного інструктажу ; не береться до уваги майстром виробничого навчання порушення учнями правил організації робочого місця та правил з охорони праці ; не виконується міжопераційний контроль якості виконання робіт ; формально проводяться цільові обходи . Треба правильно застосовувати методичні засоби : інструкційно – технологічні картки “ Підготовка гіпсокартоної поверхні під обклеювання шпалерами ; Інструкціяї № 2 охорони праці для виконання малярних робіт в приміщенні .

Заключний інструктаж ( 30 хвилин ) .

1. Перевірка та оцінювання виконаних робіт .

Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) : Зараз , як директор , я маю право прийняти роботу кожного маляра . ( Підходить з майстром виробничого навчання до кожного учня , приймає роботи учнів , аналізує якість виконання робіт , визнає типові помилки допущені учнями ) .

Учні :Здають роботи майстру виробничого навчання , сприймають інформацію , аналізують помилки .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “ ): Повідомлює та обгрунтовує оцінки учням. ( За кожну правильну виконану операцію кожен учень получає 1 бал , тобто 1 карточка ) . Оцінює роботу бригад і видає карточки оцінювання кожній бригаді , максимально 6 балів , 6 карточок , тому , що було 6 завданнь по інструкційно- технологічній карті .

Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) : Повідомляє загальну кількість балів бригад “ Майстер “ , “ Фаворит “ , “ Супер-опоряджувальник “ .

2. Закріплення нового матеріалу .

Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) :Для того , щоб отримати ще бали , кожна бригада зараз матиме можливість . Для закріплення нового матеріалу Вам пропонуються розгадати кросворд .( Кожній бригаді пропонується кросворд – малярів ). Якщо виникає проблема з відповідями можно користуватися опорним конспектом для учнів по темі : “ Підготовка гіпсокартоної поверхні під обклеювання шпалерами “ .

Учні : Решають кросворд .

Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) :Кто перший відповідає получає 1 бал , тобто 1 карточку.

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “ ): Повідомляє переможців цього змагання .

3 . Підведення підсумків .

Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) : Підведемо підсумки уроку . Для цього кожній бригаді потрібно порахувати всі карточки .

Учні : Рахують карточки .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “ ): Повідомляє переможців . Поздоровляє .

Викладач (директор фірми “Форум“):Переможців запрошуємо на роботу з високою заробітною платою . Дякуємо усім за роботу на уроці .

4 . Повідомлення домашнього завдання .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “ ): На наступному уроці ми будемо виконувати підготовку дерев ‘яних поверхонь під обклеювання шпалерами , тому вам необхідно повторити матеріал попередніх уроків пов ‘ язаних з підготовчими роботами та охороною праці .

Викладач (директор фірми “Форум“ ) :А на уроки технології та матеріалознавства малярних робіт підготовити реферати або презентації на такі теми : “ Підготовка гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами “ , “ Види шпалер “ , “ Як підготовити поверхні під шпалери “.

Учні : Записують зміст домашнього завдання в щоденниках виробничого навчання .

Методичні рекомендації щодо проведення заключного інструктажу .

Назаключному інструктажі майстер виробничого навчання стисло повторює навчальний матеріал, який вивчався на уроці . Для цього в даному випадку використовується кросворд – маляра , в якому є всі основні ключіві знання по даному уроці . Але вз‘ язку з тим , що тема не проста , учням для рішення кросворду дається на допомогу опорний конспкет по новій темі уроку . В процесі виконання учнями практичних робіт виникали помилки , які треба аналізіровати при повідомлені оцінок . Оцінки обгрунтуати . Тобто підведення підсумків виконання завдань уроку треба завжди слід проводити на підставі аналізу успіхів та недоліків діяльності учнів . Але не треба акцентувати увагу на помилки , якщо їх причиною є недосвідчність .Починати аналіз діяльності учнів на прикладі досягнень .Аналіз підсумків уроку проводити об’єктивно та аргументовано , дотримуватися педагогічного такту. Я практикую порівняння робіт учнів із зразками – еталонами .

Типові недоліки при проведенні заключого інструктажу : часто не проводиться підсумки уроків , а тільки формально ; не видається домашнє завдання , тому в даному прикладі завдання видається інтегріроване ; не обгрунтованість оцінок учнів , тому я велике значення надала оцінюванні знань учнів .

Висновки

Мету дослідження досягнуто та виконання такі завдання:

Підібрано і опрацьовано 11 джерел педагогічної та методичної інформації з теми.

Результати аналізу і систематизації інформації, отриманої з опрацьованих літературних джерел, представлено теоретичною частиною даної роботи. Встановлено, що проведення відкритих уроків удосконалює педагогічну майстерність майстрів виробничого навчання. Підготовка до відкритого уроку дає можливість самоосвіти. Проведення відкритих уроків є необхідним і корисним , якдля самого майстра в/н , так і для колег.Тому, що розкриваються деякі теоретичні, методичні, практичні аспекти тем уроків з виробничого навчання.

При проведенні відкритих уроківчасто використовують електронні засоби навчання. При використанні електорнних засобів навчального призначення на відкритих уроках виробничого навчання дещо змінюється в підготовці майстра виробничого навчання до відкритого уроку, майстер постійно займається самоосвітою . В нашому навчальному закладіу багато молодих майстів в / н , яким є занеобхідне та корисне відвідування відкритих уроків, більш досвічених майстрів в/н . Вони навчаються новим методикам викладання та поведінки взаємовідносин майстер-учень, бо в молодого покоління бракує досвіду та спілкуванняз учніми.

Створено методичну розробку уроку виробничого навчання»Підготовка гіпсокартонних поверхонь пвд обклеювання шпалерами” по темі:” Виконання основних операцій при підготовці та обробці поверхонь під обклеювання шпалерами” з професії : “ Маляр 2 розряду”. Вид уроку інтнгрірований, що дає змогу показати міжпредметні зв язки з виробничим навчанням та технологією малярних робіт. Цей відкритий урок показує інноваційні підходи проведення відкритих уроків, що удосконалює педагогічну майстерність майстра виробничого навчання.

Література

1.Кравцов Н.И. Организация методической работы в СПТУ и рукодство ею. М.; Высшая школа, 1986

2. Ковальчук В.І. Як стати майстерним педагогом. Київ, 2007

3. Освітянський науково - методичний журнал «Відкритий урок» №5 – 6, 2009

4. Рюмина А.А. Организация и проведение открытых уроков в учебных заведениях ПТО. М.; 1989

5.Профтехосвіта №2, 2009 Навчально-методичний супровід діяльності ПТНЗ. Л.Шевчук ст..12-14

6. Профтехосвіта №2, 2010 Система методичної роботи в ПТНЗ Т.Петренко ст..36-40.

7. Галіцина Л. Шкільний методкабінет. Новий ритм роботи. К.; «Шкільний світ», 2008

8. Мурашко Н. Аналіз уроку. К.; «Шкільний світ», 2008.

9. Л.Є.Винокурова. Основи охорони праці: навчальний посібник для професійно технічних навчальних закладів./К.:факт, 2005р

10. Науково-виробничий журнал «Охорона праці».

11. В.П.Іващенко. Тематичний посібник з охорони праці та профілактики виробниого травматизму.-К.:Фенікс, 2007 р.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Державний навчальний заклад

«Слобожанський регіональний центр професійної освіти»

Методична робота

на тему: »Проведення відкритих уроків – одна з форм удосконалювання педагогічної майстерності майстра»

Виконала: Безбородова С.М.

Зміст

Анотація

У даній методичній роботі автор розкриває значення проведення відкритих уроків, їх відвідування майстрами виробничого навчання та інноваційні підходи до проведеення відкритих уроків.

Автором опрацьовано літературні джерела за темою роботи; результати аналізу і систематизації джерел представлено у теоретичній частині роботи.

У практичній частині роботи надано методичну розробку інтегрірованого уроку виробничого навчання «Підготовка гіпсокартонних поверхонь пвд обклеювання шпалерами” по темі:” Виконання основних операцій при підготовці та обробці поверхонь під обклеювання шпалерами” з професії : “ Маляр 2 розряду».

Робота може бути цікавою для початківців – майстрів вирбничого навчання у професійно-технічних навчальних закладів у контексті удосконалення їх педагогічної майстерності .

Вступ

Актуальність теми підсумкової випускної роботи ”Проведення відкритих уроків- одна із форм удосконалення педагогічної майстерності майстра” обумвлена тим, що проведення відкритих уроків дають змогу обміну досвідом, демонстрації інноваційних технологій освіти, удосканалення майстерності майстрів.

Більшість майстрів виробничого навчання - спеціалісти своєї справи, але є і такі, хто не має педагогічної освіти і методичної підготовки. Тому для всіх молодих, починаючих і недостатньо досвідчених майстрів виробничого навчання відвідування відкритих уроків у кращих майстрів виробничого навчання є справжньою школою педагогічної майстерності. На цих уроках вони одержують конкретне уявлення про те, які основні педагогічні принципи, методи практично використовуються в діяльності досвідчених, творчих викладачів і майстрів виробничого навчання, спостерігають за процесом спілкування їх з учнями. Безсумнівну користь приносять відкриті уроки не тільки тим хто їх відвідує, але і тим, хто їх проводить. В процесі підготовки до відкритих уроків навіть найбільш досвідчений майстер виробничого навчання ще раз критично аналізує свою систему роботи, особливо старанно аналізує методи, що застосовує, прийоми, засоби навчання і виховання учнів. Така ретельна підготовка і обмін думками про урок не тільки надає впевненості майстру виробничого навчання в правильності його пошуків, ефективності застосування методів, прийомів, засобів, але і нерідко допомагає педагогічну знахідку спрямувати в правильне русло навчально-виховного процесу. З іншої сторони, конкретні поради запрошених на урок допомагають навіть найбільш досвідченим майстрам виробничого навчання позбутися деяких недоліків, яких вони не бачать на своїх уроках.

Особливе місце в удосконаленні навчально-виховного процесу і підвищення педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання займають відкриті уроки.

Відкриті уроки відносяться до колективних норм методичної роботи. Вони допомагають колективно визначити і на конкретних прикладах показати, які методи, прийоми і педагогічні засоби доцільно використати при вивченні найбільш складних тем програми, як організувати і провести лабораторно-практичні роботи, як при мінімальних затратах навчального часу добитись ефективного засвоєння учнями нового навчального матеріалу, як вчити учнів думати, робити висновки тощо.

Відкритий урок на відміну від звичайних – спеціально підготовлена форма організації методичної роботи, в той же час на таких уроках протікає реальний навчальний процес.

Об’єктом даної підсумкової випускної роботи є відкриті уроки у професійно-технічному навчальному закладі.

Вивчення і втілення досягнень теорії та передового досвіду в практику навчання конкретних навчальних дисциплін.

Мета методичної роботи:

На підставі огляду літературних та методичних джерел розкрити основні напрями вдосконалення методики проведення відкритих уроків.

Вдосконалити власні методичні уміння з практичної реалізації теоретичних положень, за темою роботи.

Завдання методичної роботи:

Підібрати і опрацювати педагогічні та методичні джерела інформації з теми дослідження. Представити результати аналізу і систематизації інформації, отриманої з опрацьованих літературних джерел, у теоретичній частині даної роботи.

Створити методичну розробку відкритих уроків.

Завдання даного дослідження вирішуються, а мета — досягається шляхом використання таких методів дослідження: теоретичні та емпіричні .

Практична значущість підсумкової випускної роботи полягає у тому, що її виконання дозволяє удосконалити педагогічну майстерність майстра в/н.

Методична мета відкритого заняття може бути сформульована наступним чином:

- Методика використання персонального комп'ютера у вирішенні практичних завдань ;

- Методика організації самоосвіти майстрів в/н ;

- Активізація пізнавальної діяльності учнів на заняттях в процесі роботи з наочними посібниками і дидактичним матеріалом.

- Методика використання ІКТ в процесі викладу нового матеріалу , перевірки знань , міжпредметних зв'язків тощо.

Форми і методи

Тип і форма проведення уроку, методи організації роботидітей можуть бути будь-які. Але при цьому необхідно пам'ятати , що відкритий урок- не час для апробації нових способів організації навчальної діяльності учнів . Відкритий урок повинен пройти у звичній , відомій і вчителю , і учням формі , тільки тоді і вчитель , і його підопічні зможуть відчувати себе впевнено і комфортно.

1. Відкритий урок –це демонстрація інноваційних технологій освіти.

Відкритий урок – це форма обміну досвідом, демонстрація інноваційних технологій освіти, творчого пошуку, удосконалення майстерності педагогів. У процесі підготовки та проведення відкритих уроків (заходів) педагоги керуються Законом України про освіту; Законом України про професійно-технічну освіту; Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України № 419 від 30.05. 2006 р.; Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затвердженим наказом МОН України № 582 від 12.12.2000 року; Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (із змінами, затвердженими наказом МОН молодьспорту від 20.12.2011 № 1473); даним Положенням.

Відкрите навчальне заняття є формою поширення та пропаганди передового досвіду , елементом методичної роботи викладача . метою відкритого навчального заняття є показ передових форм і методів навчально- виховної роботи , аналіз дидактичної ефективності використання технічних засобів навчання та застосування ІКТ, узагальнення прийомів наукової організації та контролю якості навчального процесу . застосування нових педагогічних технологій , прийомів і методів викладання , за допомогою яких реалізуються цілі заняття , формування знань , умінь і навичок на основі самостійної пізнавальної діяльності учнів , є основними вимогами до відкритого уроку.

Відкрите заняття повинно служити ілюстрацією висновків, до яких прийшов викладач в результаті педагогічного експерименту , роботи над педагогічної темою , результату роботи з педагогічної технології або на підставі багаторічного досвіду роботи.

Методична мета відкритого заняття може бути сформульована наступним чином: методика використання персонального комп'ютера у вирішенні практичних завдань; методика організації самостійної роботи учнів; активізація пізнавальної діяльності учнів на заняттях в процесі роботи з наочними посібниками і дидактични матеріалом;методика використання ІКТ в процесі викладу нового матеріалу ,перевірки знань , міжпредметних зв'язків .

Впроцесі підготовки до відкритих уроків навіть найбільш досвідчений майстер виробничого навчання ще раз критично аналізує свою систему роботи, особливо старанно аналізує методи, щозастосовує, прийоми, засоби навчання і виховання учнів. Така ретельна підготовка і обмін думками про урок не тільки надає впевненості викладачу або майстру виробничого навчання в правильності його пошуків, ефективності застосування методів, прийомів, засобів, але і нерідко допомагає педагогічну знахідку спрямувати в правильне русло навчально-виховного процесу.

1.1 Методичні рекомедації до проведення відкритого уроку

Методичні рекомендації до відкритого заняття повинні відображати питання організації та конкретизацію методики навчально-виховного процесу на занятті. Майстер виробничого навчання, який готує відкрите заняття, розглядає в методичній розробці цілісний навчально-виховний процес на уроці у світлі тих педагогічних завдань, які покладені в основу заняття. Методи та засоби, що використовуються, взаємодія педагога з учнями, способи організації їх навчальної діяльності мусять допомогти іншим педагогам критично оцінити всю систему роботи вчителя, що була продемонстрована на уроці та викликали бажання її удосконалення.Структура методичної розробки повинна містити анотацію, схему уроку, детальний конспект заняття, зразки дидактичного матеріалу, список літератури, що використана та інтернет ресурси. Особливу увагу в анотації слід приділити педагогічній технології чи методиці, за якою проводиться відкрите заняття.Методична розробка може доповнюватись і частково перероблятись після проведення відкритого заняття, щоби все цінне, що отримане у процесі проведення відкритого заняття, знайшло в ній віддзеркалення і могло використовуватись іншим майстрем виробничого навчання.

До підготовки та проведення відкритих уроків пред’являється ряд вимог:

Відкриті уроки проводять педагоги, які мають високий рівень науково-методичної підготовки та забезпечують високу ефективність навчально-виховного процесу. Урок педагога, працюючого по-старому, не може бути джерелом інноваційного досвіду.Молоді педагоги, що мають менше трьох роківпедагогічного стажу не повинні проводити відкриті уроки. Молоді майстри виробничого навчання можуть тільки відвідувати відкриті уроки, що є джерелом інноваційного досвіду.Показ уроків, в яких реалізується широко поширена на практиці методика, не сприяє професійному зростанню інших вчителів. Відкритий урок обов’язково повинен мати новизну. Новизна може відноситися до змісту навчального матеріалу або методиками його вивчення. Урок як форма організації навчального процесу сам може містити нове, наприклад, особливу структуру. Але в будь-якому випадку відкритий урок повинен містити щось нове для менш досвідчених колег, які його відвідали.

Відкритий урок показує рішення методичної проблеми, над якою працює майстер виробничого начання. Його індивідуальна проблема повинна бути пов’язана ззагальною методичною проблемою ліцея. Це показник реалізації системного підходу до організації методичної роботи.

Відкритий урок повинен показати переваги та високу ефективність новації. Тому майстер виробничого навчання, який показує відкритий урок, вибирає тему, зміст якої дозволяє це зробити. Наприклад, в моїй роботі показано приклад проведення відкритого інтегрірованого уроку методична мета, якого показати застосування іннваційних методів проведення уроків виробничого навчання. Характеристика та навчально - виховні задачі теми вибраної для відкритого уроку: “Виконання основних операцій при підготовці та обробці поверхонь під обклеювання шпалерами“. Маляр 2 розряду повинен уміти виконувати підготовку обуштукатурених і бетоних поверхонь, гіпсокартоннх поверхонь, дерев ‘яних поверхонь під обклеювання шпалерами, гіпсових поверхонь під обклеювання шпалерами. Також виконувати відбивання верхньої межі шпалер , очищення від набілу стін , перетирання . Справжній маляр 2 розряду повинен вміти приготувати грунтовки та правильно грунтувати поверхні. Тема:“ Виконання основних операцій при підготовці та обробці поверхонь під обклеювання шпалерами “ дає можливість учням навчитися правильно виконувати всі підготовчі операції різних поверхонь, тому, що виконання без помилок підготовку поверхонь дає можливість правильно обклеювати шпалерами.Навчально– виховними задачами цієї теми є вміння виконання підготовчих робіт , при цьому правильно використовувати інстументи маляра Вивчити властивості матеріалів та навчитися приготуванню грунтовок , шпаклівок.Застосовувати їх відповідно технології. Навчитися необхідним операціям при підготовці обуштукатурених і бетоних, гіпсокартоннх поверхонь, дерев ‘яних поверхонь під обклеювання шпалерами .Творчо підійти до правильного виконання технологічного процесу, дотримання правил охорони праці. Виховувати особистість, що відповідатиме усім критеріям усебічно розвиненої людини. Розвивати логічне мислення при підготовці поверхонь під обклеювання шпалерами та самостійно розвивати мислення у плануванні й організації робочого місця маляра. Розвивати в учнів систему швидкості та якісного виконання робіт.Виховати в учнів почуття відповідальності за якість виконаної роботи. Сформувати почуття етики і естетики в майстерні, повагу до обраної професії .

При проведенні відкритого уроку дотримуються всі вимоги до навчально-виховного процесу. Урок повинен проводитись у звичайних умовах, з узвичаєного тривалістю. Створення особливих умов для відкритих уроків, по-перше, порушує усталений режим навчально-виховної роботи, по-друге, ідеалізовані умови ставлять під сумнів тиражованою інновації.Відкритий урок не повинен завдавати шкоди системі знань, умінь і навичок учнів. Учні повинні отримати стільки знань, скільки вони засвоїли б на звичайному уроці. Також неприпустимо пояснення лише тієї частини теми, яка дозволяє найбільш яскраво демонструвати новий методичний прийом, залишаючи на самостійне вивчення, що залишилася. Для відвідувачів обов’язково готується робоче місце. Місця повинні розташовуватися за спиною учнів, щоб відвідувачі не відволікали їх увагу. Не можна садити відвідувача поруч з учнями; учень, що сидить за однією партою зі стороннім, навряд чи зможе сконцентрувати увагу на змісті навчального матеріалу.Число відвідувачів на відкритих уроках не може бути безмежним. Відкриті уроки та їх зміст не повинні суперечити навчальним програмам. Не можна непомірно розширювати зміст навчального матеріалу, щоб показати нову методику, неприпустима організація вивчення проблем, які не включені в програму. Не рекомендується також збільшувати час, відведений на вивчення тем.Відкриті уроки проводяться відповідно до плану методичної роботи ліцея та методичних об’єднань. Вчителі повинні мати у своєму розпорядженні достатній час для його підготовки. Не можна проводити в одній групі в один день кілька відкритих уроків. Небажано проведення декількох відкритих уроків в одній і тій жегрупі і протягом місяця. Це пояснюється великим психологічним навантаженням, яку відчувають і учні, і майстрів виробничого навчання. Дотримання вимог до підготовки і планування відкритих уроків входить у функціональні обов’язки старшого майстра . На такий урок запрошується методист, голова методичної комісії. Це дозволить майстру виробничого навчання психологічно підготуватися до відкритого уроку, на якому буде присутньо багато людей. Всі свої рекомендації, поради, особи, що приймають участь в підготовці уроку, повинні зробити в процесі цієї підготовки, не відкладаючи їх до обговорення результатів уроку. В майстерні для запрошених заздалегідь готуються місця, які вони займуть до дзвінка, але ні в якому випадку не після нього. Кожному із запрошених роздається план уроку. Присутність адміністрації обов'язкова. Проведення відкритого уроку вимагає від майстра виробничого значного психологічного навантаження. Тому дуже важливий педагогічний такт присутніх. Не допускається в процесі уроку вмішуватись в його хід, обмінюватись думками, перешіптуватись входити і виходити з майстерні. Кожен запрошений робить запис по ходу уроку, який використовує при його обговоренні. Дуже добре б записувати такі уроки на відеокамеру і поступово створювати в методичному кабінеті ліцею відповідну відеотеку. Це б сприяло більш широкому розповсюдженню кращого педагогічного досвіду.

1.2Використання електронних засобів навчального призначення для проведення відкритих уроків з виробничого навчання

Одним із пріоритетних напрямів Національної доктрини розвитку освіти в Україні є запровадження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій, створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, повне забезпечення ними закладів освіти. Це пояснюється стрімким розвитком сучасного інформаційного суспільства, однією з базових вимог якого є володіння знаннями та вміннями ефективно використовувати у своїй професійній діяльності комп'ютерну техніку.

Першо черговим завданням профтехосвіти є формування творчого, всебічно розвиненого фахівця. Практичний досвід роботи показує, що сучасні учні цікавляться всім, що пов'язане з комп'ютером. Саме тому майстрам в /н та викладачам необхідно вміти застосовувати мультимедійні засоби навчання для пробудження інтересу учнів, їх активності в навчанні.

Електронні засоби багатокомпонентне середовище, що дає змогу використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію. Електронні засоби подають інформацію багатоаспектно, у різних формах, чим роблять процес навчання ефективнішим. Економія часу, потрібного для вивчення конкретного матеріалу.

Час, у якому ми живемо, характеризується потужним інформаційним вибухом. В умовах значного зростання кількості нової інформації традиційний навчально-методичний супровід освіти не спроможний забезпечити виконання таких дидактичних завдань, як оновлення змісту освіти, активізації розвитку творчих здібностей учнів, мотивація їх навчальної діяльності.

Тому перед кожним навчальним закладом стоїть проблема підвищення якості навчально-виховного процесу, його адаптації до нових життєвих реалій. Одним з напрямків вирішення даної проблеми є використання електонних засобів навчального призначення, які відкривають перед педагогом практично безмежні можливості по вдосконаленню процесу навчання.

Добираючи той чи інший електонний засіб навчання для проведення відкритого уроку, викладачеві та майстрові в/н необхідно враховувати своєрідність і особливості конкретної навчальної теми , передбачати специфіку проведення уроку . Електонні засоби повинні відповідати цілям і завданням курсу навчання і органічно вписуватися в навчальний процесс . Враховуючи зазначені вище переваги використання електонних засобів навчання, для забезпечення високого рівня викладання й засвоєння дисципліни оптимальним, на нашу думку, є поєднання інноваційних і традиційних методик викладання.

За сучасних умов економічного розвитку країни, науково-технічного прогресу значно підвищилися вимоги до рівня кваліфікації робітників. Спеціальні знання, висока професійно-практична підготовка, загальна культура фахівця є обов’язковими умовами продуктивної праці будь-якого кваліфікованого робітника.

Одним із шляхів розв’язання проблеми професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців нової генерації є докорінна зміна змісту та методів навчання , забезпечення набуття учнями професійних (ключових) компетенцій, створення ефективних механізмів їх подальшого використання у трудовій діяльності.

Сучасна система освіти постійно оновлюється, зазнає змін. Важливим фактором, що визначає характер зміну системи освіти , є науковий прогрес , який не мислиться без комп‘ютерних технологій .

Комп‘ютерні технології постійно вдосконалюються , стають більш доступними , гнучкими. Все частіше впроваджуються в начальний процес профтехосвіти електронні засоби. Ця форма навчання дозволяє подати матеріал, як систему яскравих опорних образів , наповнених вичерпною структуровавною інформацією . Мета такого подання навчальної інформації, перш за все, у формуванні учнів системи образного мислення .

Кожен майстер виробничого навчання знає, як відбувається запам’ятовування інформації сриймається тільки слухом , засвоюється 20% , а за допомогою зору 30 % , За умови комбінованого поєднання слухового та зорового каналів інфомації учень спроможний засвоїти до 60 % інформації . А застосування різних електонних засобів дає змогу об’єднати текст , звук , графічне зображення , відеозображення . Систематичне використання електонних засобів навчання , на відкритих уроках виробничого навчання, на мою думку, сприяє: підвищенню якісного рівня використання наочності; зростанню продуктивності виконанню операцій ; реалізації міжпредметни зв ‘язків; структуванню навчального матеріалу , що значно підвищує рівень знань учнів. На уроках виробничого навчання найчастіше я використовую мультімедійні презентації, відеофільми, тестові завдання з використуванням мультімедійної доски. Самий улюблений вид електорнних засобів навчання є мультімедійні презентації .

Застосування мультимедійних презентацій доцільне на будь-якому етапі відкритого уроку виробничого навчання: на вступном, поточном, заключному інструктажів . Слайди можна використати для повідомлення теми й мети заняття, у процесі пояснення матеріалу для розгортання дискусії чи визначення проблемних завдань, для первинного закріплення знань, формування вмінь і навичок, для контролю знань тощо. Я помітила, що застосовуючи мультімедійні презентації на відкритих уроках виробничого навчання , учні краще засвоюють новий матеріал, швидше та якісніше працюють, розвивають творче мислення. При використанні електорнних засобів навчального призначення на відкритих уроках виробничого навчання дещо змінюється в підготовці майстра виробничого навчання до відкритого уроку . Щоб чітко організувати урок, у першу чергу треба аналізувати методику його проведення та зіставляю фактичний час, витрачений на окремі структурні елементи із запланованим, та удосконалити методику проведення уроку для досягнення позитивних результатів. Для цього майстру виробничого навчання треба займатися самоосвітою, що підвищує рівень педагогічної майстерності. У процесі дослідження, пошуку необхідної інформації покращилася і пошукова творча діяльність майстрів виробничого навчання.Важливим аспектом є те, що майстри виробничого навчання творчо підходять до підготовки кожного відкритого урокувиробничого навчання, шукають нестандартні рішення проведення.І коли на відкритому уроці вони вміло демонструють свої проекти, творчі роботи, то підвищується їх самооцінка, що спонукає до більшої активності та працювання. Наведу декілька прикладів застосування електронних засобів навчального призначення на уроках виробничого навчання. Для проведення вступного інструктажу відкритого уроку майстри виротбничого навчання іноді використовую для кращого сприяття інструкційно- технологічна карту у вигляді презентації . Наприклад інстркційно – технологічна карта “Підготовка гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами “ з професії “ Маляр-2 розряду. (Додаток № 1 ).Також майстри виробничого навчання використовую презентації для проведення повторення вивченого матеріалу ні відкритих уроках, наприклад вивчення інструментів , які потрібні для підготовки поверхні презентація “Інструменти маляра“ з професії: “Маляр2 розряду“.(Додаток № 2). Викорстання цього електронного засобу дає можливість економити час, потрібного для вивчення конкретного матеріалу .

Під час проведення відкритих уроків виробничого навчання часто використовують відеофільми. Які дають можливість показати всю можливістьпроведення відкритих уроків.

Крім того майстри виробничого навчання використовують ІКТ, різні комп’ютерні програми, для підготовки до відкритого уроку, що дає змогу удосконалити педагогічний досвід та майстерність. Найчастіше ці програми використовують на вступному інструктажі, для перевірки пройденого матеріалу. Відкритий урок проходить цікаво.

1.3 Самоаналіз уроку, як ілюстрація висновків , до яких прийшов майстер виробничого навчання в результаті педагогічного експеременту .

Група, кількість присутніх учнів, кількість за списком. Тема уроку та її місце у структурі навчального предмета, навчальній темі, взаємозв’язок даного уроку з попередніми та наступними. Тип уроку та його організаційна структура.Стисла психолого-педагогічна характеристика групи. Як поставлена триєдина мета уроку (навчальна, розвивальна, виховна), її конкретність. Дати оцінку успішності в досягненні цілей уроку, обґрунтувати показники результативності відкритого уроку. Відбір навчального змісту, форм і методів навчання відповідно до мети відкритого уроку. Виділити головні етапи уроку та дати їх повний аналіз, ґрунтуючись на результативності уроку.Чи раціонально було розподілено час, відведений на всі етапи уроку? Чи логічні "зв’язки" між етапами? Показати, як інші етапи працювали на головний етап.Відбір дидактичних матеріалів, мультимедійного обладнання, наочних посібників, роздавальних матеріалів відповідно до цілей заняття.Як організовано оцінювання навчальних досягнень учнів на уроці? На яких етапах заняття проводилось? В яких формах і якими методами здійснювалось? Як організовано регулювання та корекція навчальних досягнень учнів? Психологічна атмосфера на занятті.Самооцінка результативності уроку. Чи вдалось реалізувати всі поставлені завдання уроку? Якщо не вдалось, то чому? Намітити перспективи своєї діяльності.Під час проведення відкритих уроків майстри виробничого навчання бачуть свої недоліки в методиці проведення уроків виробничого навчання

2. Практична частина.

План уроку виробничого навчання .

Тема програми: “Виконання основних операцій при підготвці та обробці поверхонь під обклеювання шпалерами “ .

Тема уроку : “ Підготовка гіпсокартоних поверхонь під обклеювання шпалерами “ .

Мета уроку :

Навчальна –

.Навчитися необхідним операціям при підготовці гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами .

. Вивчити властивості матеріалів для підготовчих робіт .

.Навчитися правильно використовувати інструменти маляра для підготовчих робіт .

Розвиваюча –

.Розвивати логічне мислення при підготовці гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами.

.Розвивати самостійність у плануванні й організації робочого місця маляра.

. Творчо підійти до правильного виконання технологічного процесу, дотримання правил охорони праці .

.Розвивати в учнів систему швидкості та якісного виконання робіт.

Виховна –

. Виховувати особистість , що відповідатиме усім критеріям усебічно розвиненої людини .

.Виховати в учнів почуття відповідальності за якість виконаної роботи.

.Сформувати почуття етики і естетики в майстерні, повагу до обраної професії .

Тип уроку –Урок формування первинних умінь .

Вид уроку –Інтегрірований .

Методи проведення уроку –рольова гра , робота в групах , індивідуальне опитування , лекція- бесіда .

Мотивація - Сучасне опорядження не можливо представити без гіпсокартонних поверхонь , тому кожний маляр повиннен знати , як правильно підготувати під обклеювання шпалерами . Опорядження шпалерами дуже широко використовується в сучасному будівництві .

Матеріально- технічне забезпечення уроку –інтерактивна доска ; Презентація : “Інструменти для виконання малярних робіт “ з предмету : “ Технологія малярних робіт II розряду “ ; інструкція №2 з охорони праціі для виконання малярних робіт в приміщеннях ; кросворд – маляра по темі : “ Підготовка гіпсокартоних поверхонь під обклеювання шпалерами “ з виробничого навчання для професії : Маляр II розряду ; інструкційно- технологічна карта “ Підготовка гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами “ з професії “ Маляр – II розряду « ; презентація : “Інструкційно- технологічна карта підготовка гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами “ з професії “ Маляр – II розряду ";опорні конспекти для учнів по темі : “ Підготовка гіпсокартоних поверхонь під обклеювання шпалерами “ з виробничого навчання для професії : Маляр II розряду .

Міжпредметні та міжтемні зв ‘язки –Предмет :Матеріалознавство малярних робіт II розряду тема : “ Матеріали для обклеювання шпалерами “ та предмет Технологія малярних робіт IIрозряду тема : “ Способи підготовки поверхонь для фарбування та обклеювання “

Список основної та допоміжної літератури -Є . К . Карапузов , В . Г . Соха , Т . Є . Остапченко « Матеріали і технології в сучасному будівництві « ; Т. Є. Остапченко « Технологія опоряджувальних робіт « ; О. Ю. Старченко , Д. В . гулін « Технології сухого будівництва « ; А . С . Нікуліна , А . С заславська , Н . Г . Ничкало , В.В . Томашенко , Д . В . Панькова , Л . В . Яценко « Малярні роботи I, II,III томи .

Стукатура уроку

I . Організаційна частина ( 5 хвилин ) .II . Вступний інструкатаж ( 40 хвилин ) : 1 . Повідомлення теми , мети , мотивації , методу проведення уроку .

2 . Актуалізація знань .

3 . Ознайомлення з інструментами та матеріалами , які потрібні для виконання практичного завдання .

4 . Повторення правил охорони праці .

5 . Прийоми виконання робіт .

6 . Перевірка учнів засвоєння прийомів .

7 . Пояснення змісту навчально-технологічної документації .

II . Поточний інструктаж ( основна частина 195 хвилин ) :

1 . Цільовий обхід №

1 .2. Цільовийобхід № 2 .3.

Цільовий обхід № 3 .4.

Цільовийобхід № 4 .5.

Цільовий обхід № 5 .6 .

Цільовий обхід № 6 .

III . Заключний інструктаж ( 30 хвилин ) :

1. Перевірка та оцінка виконаних робіт .

2. Закріплення нового матеріалу .

3 . Підведення підсумків .

4 . Повідомлення домашнього завдання .

Хід уроку .

Організаційна частина ( 5 хвилин) .

Майстер виробничого навчання :Перевіряє підготовку учнів до початку уроку, організацію робочого місця , наявність спеціального одягу , допуск з охорони праці ( мається на увазі запис у журналі проведення інстру тажі ).

Учні :Готують робочі місця до уроку , звертають увагу на свій зовнішній вигляд.

Вступний інструктаж ( 40 хвилин ) .

1 . Повідомлення теми , мети , мотивації , методу проведення уроку .

Майстер виробничого навчання :Повідомляє тему та мету уроку , проводить мотивацію .

Сьогодні урок проведемо у формі гри , в якій ви братимите безпосередню участь . Уявіть собі , що ви влаштовуєтесь на роботу у будівельну фірму “Форум “ . Для того щоб визначити кращю бригаду опоряджувальників директор фірми “ Форум “ влаштував відбірний конкурс. Так , як фірма має направлення виконання шпалерних робіт , то дуже важливо мати досвід з підготовчих робіт під наклеювання шпалер . В сучасних опоряджувальних роботах найчастіше використовують гіпсокатронні поверхні, тому директор фірми має бажання визначити кращу бригаду по підготовці гіпсокартонних поверхонь .

Директором будівельної фірми буде викладач будівельного циклу , помічником буде майстер виробничого навчання . Тепер треба поділитися на три бригади .

Учні :Починають ділитися на три бригади. Якщо можлива проблема , то майстер виробничого навчання допомагає в поділу на бригади . Так , як майстерня має 6 кабінок по 2 робочих місць , то учнів може бути 12 . Кожна бригада має по 4 учня

Майстер виробничого навчання помічник директора фірми “ Форум “:

Кожна бригада повинна вибрати бригадира и придумати назву .Якщо знову можлива проблема , то майстер виробничого навчання допомагає вибирати назву бригади .

У нас є три бригади: “ Майстер “ , “ Фаворит “ , “ Супер-опоряджувальник “ . Кожна бригада має свого бригадира . ( Повідомляє майстер виробничого навчання ) .

Викладач (директор фірми “ Форум “): Для визначення кращої бригади , яка буде працювати в моїй фірмі “ Форум “ сьогодні буде запропоновано декілька завдань і конкурсів .

1. Завдання №1, 2, 3, 4 на перевірку знань з предметів: матеріалознавства малярних робіт II розряду по темі : “ Матеріали для обклеювання шпалерами “ та технології малярних робіт II розряду по темі :“ Способи підготовки поверхонь для фарбування та обклеювання “ у вигяді : тестів –завдань , практичних завданнь . Тестові завдання можуть бути не більш 6 балів , в нашому випадку - максимально 3 бали.

2 . Завдання на перевірку знань з охорони праці при виконанні малярних робіт у вигляді індивідуальних запитань . Питання початкового рівня , тому максимально – 1 бал .

3. Показ дій ( Максимально - 1 бал ) .4 . Практичне завдання .( Максимально- 6 балів ) .5 . Завдання для закріплення нового матеріалу . ( Максимально- 1 бал ) .

За кожне завдання бригада отримує залікові бали у вигляді карточок .Кожна карточка оцінюватимиться в 1 бал .Чим більше , тим краще . Максимально 12 балів . У кінці уроку , яка бригада отримуватиме більш карточок , та стає переможцем і буде прийнята на роботу в фірму “ Форум “ .

Карточка оцінювання .

Для того щоб практичне завдання виконати без ускладнень , треба мати деякі теоретичні знання. Отже , переходимо до актуалізації опорних знань .

2 . Актуалізація знань .

Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) : Бригади : “ Майстер “ , “ Фаворит “ , “ Супер-опоряджувальник “ получають папки з завданнями . В яких є завдання на перевірку знань з предметів : матеріалознавства малярних робіт II розряду по темі : “ Матеріали для обклеювання шпалерами “ та технології малярних робіт II розряду по темі : “ Способи підготовки поверхонь для фарбування та обклеювання “. Ці папки мають чотири завдання у вигяді : тестів –завдань , практичних завданнь . Максимально 3 бали .

Початковий рівень .

Завдання № 1 .

Тести-завдання для бригад :“ Майстер “ , “ Фаворит “ , “ Супер-опоряджувальник “ .

Оберіть правильні відповіді .

1 . Чи можно наклеювати шпалери на сиру поверхню ? ( Так чи ні )

2 . Чому поверхня має бути рівною :

а ) для зниження витрат шпалер ;

б ).для поліпшення естетичного вигляду приміщення ;

в ) . для підвищення міцності приклеювання шпалер ?

3 . Які технологічні операції додаються під час наклеювання цупких шпалер на бетонну поверхню :

а) . обклеювання паперовою макалатурою ;

б ) . шліфування пемзою стиків макулатури ;

в ) . повторне нанесення клейової суміші на полотнища шпалер ;

г ) .суцільне шпаклювання поверхні ?

Бажаємо успіхів .

Середній рівень .

Завдання № 2.

Практичне завдання для бригад : “ Майстер “,

Фаворит “,“Супер-опоряджувальник “

Виберіть потрібні матеріали для підготовки поверхонь під обклеювання шпалер .

1 . Штукатурний розчин ;

2 . Шпаклівка ;

3 . Грунтовка ;

4. Пігменти ;

5 . Клей шпалерний ;

6 . Водні фарби ;

7 . Підмазувальні пасти ;

8 . Оліфа ;

9. Антигрибок ;

10. Картон .

Бажаємо успіхів .

Достатній рівень .

Завдання № 3 .

Практичне завдання для бригад : “ Майстер “ , “ Фаворит “ , “ Супер-опоряджувальник “ .

Назва операцій: Підготовка під обклеювання шпалерами .

Інструменти . пристосування,інвентар

Техніка безпеки

Технологія виконання.

Матеріали.

1

Обштукатурені поверхні .

Бажаємо успіхів .

Високий рівень .

Завдання № 4 .

Практичне завдання для бригад : “ Майстер “ , “ Фаворит “ , “ Супер-опоряджувальник “ .

Опишіть технологію виконання підготовки відбивання верхньої межі шпалер .

Бажаємо успіхів .

Виконання актуалізації знань можно виконати за допомогою компьютера . Це пройде цікавіше для учнів .

Учні :Готуються разом . Кто підготовився починають давати відповіді .

Викладач (директор фірми “ Форум“ ): Дає оцінку роботі кожній бригаді . Корегує відповіді учнів . Повідомляє кількість зароблених карточок і оцінює в балах.

Майстер виробничого навчання( помічник директора фірми “ Форум “): А тепер перейдемо до ознайомлення з інструментами та пристроями , які будуть застосовуваться на уроці при виконанні практичного завдання директора фірми .

Для цього проведимо не велике повторення у вигляді презентації , які потрібні інструменти для виконання підготовки поверхні .

Проводиться огляд мультімедійної презентації : “ Інструменти маляра “ з предмету : “ Технологія малярних робітII розряду “ .

Учні: Переглядають презентацію. Сприймають інформацію, розглядають інструменти .

Викладач (директор фірми “ Форум“ ) : Для того щоб в моїй фірмі працювали самі кращі маляри , я пригласила для показу вправ свого помічника . ( Показує на майстра виробничого навчання ) . Який зараз вас познайоме з інструментами та пристосуваннями , які потрібні для виконання практичного завдання бригад , покаже як потрібно правильно виконувати дії при підготовці гіпсокартонних поверхонь. Також навчить вас правильно організовувати робоче місто та дотримуватись правил з хорони праці при виконанні малярних робіт .

3 . Ознайомлення з інструментами та матеріалами , які потрібні для виконання практичного завдання .

Майстер виробничого навчання( помічник директора фірми “ Форум “): Починає показ дій , які виконують при підготовці гіпсокартонних поверхонь при наклеювання шпалер .

Підходе до гіпсокартонної поверхні. Показує організацію робочого місця. Використовує інвінтарний столик на , якому лежать підготовлені інструменти та матеріали : шпателі – 10 ,15, 25 см ; скребок , ніж , щітка, шліфувальний прилад , наждачний папір , щітка макловиця , армірована стрічка, губка, відро з водою , посуд для приготування шпаклівки, мірний стаканчик , суха шпаклівка фірми Кнауф – фініш ( 1 кг ), клейовий розчин 1 літр . Знайоме учнів з інструментами .

4 . Повторення правил з охорони праці .

Використовує інструкцію № 12С з охорони праці для виконання малярних робіт в приміщеннях.

Нагадує про правила з охорони праці при виконанні малярних робіт .

- Шпаклівки та грунтовки готують тільки у спеціальних приміщеннях , де є вентиляція .

- При готуванні шпаклівок треба одягати індивідуальні засоби захисту органів захисту ( фільтрувальні респіратори ) .

- При виконанні робіт в закритих приміщеннях має бути від 10 до 20 градусів , відносна вологість повітряі за цих умов не повинна перевищувати 60 %, а швидкість руху повітря -0,3 м/с .

- Для захисту тіла людини застосовують спеціальний одяг ( комбінезон або штани і куртку , головний убір та взуття ) .

- Засобами індивідуального захисту рук є захисні рукавички .

- Для захисту органів зору треба одягати спеціальні окуляри .

- При підготовці поверхонь та матеріалів до опорядження велику увагу слід приділяти дотриманню безпечних методів роботи з електроінструментом ( корпус має бути заземлений , елекропровід српавний ).

В процесі своєї розповіді майстер виробничого навчання задає питання учням .

Питання : Що належить до індивідуального захисту рук ?; Чи можно залишити машину , що працює , без нагляду ? ; Хто допускається до роботи з машинами та механізмами ? ; Що належить до перших засобів гасіння пожежі ? ; Яких правил гігієни слід дотримуватися на виробництві ?

Відповіді : Захисні рукавички ; Не можна ; До роботи з електрикою допускаються особи віком від 18 років , відповідних кваліфікаційних груп з електробезпеки і з оформленням наряду-допуску; Первинними засобами гасіння пожежі є азбестове рідно . вогнегасники, сухий пісок , водопровідна вода ; Використовувати спеціальний одяг , рукавички , окуляри , прцювати при нормальних умовах праці .

Учні : Пригадують правила з охорони праці і відповідають на питання . Майстер виробничого навчання допомагає .

Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) : Оцінює відповіді бригад і видає карточку оцінювання . ( Правільні відповіді оцінюються в 1 бал тому , що це початковий рівень , тобто 1 карточка , максимально карточка ) .

5 . Приийоми виконання робіт .

Майстер виробничого навчання( помічник директора фірми “ Форум “ ): Для підготовки гіпсокартонних поверхонь треба виконати такі операції.

( Показує на поверхню ) .

Поверхня має бути без масляних плям і висолів , чистою , сухою , міцною , рівною , мати добру вбирну здатність . Перш ніж почати підготовку поверхні необхідно уважно обстежити стан . Майстер виробничого навчання обстежує стан поверхні ) . Показує учням , що поверхня має деякі недоліки ( очищає її від пилі і грязі задопомогою щітки макловиці ) . Потім показує тріщини на стиках гіпсокартонній поверхні. Для наклеюванні шпалер ці тріщини повинні бути замазані .

Вз’язку з тим , що для замазування тріщин потрібна не велика кількість шпаклівка , то можно приготувати вручну .

Одягає рукавички і іде приготувати шпаклівку у відвідене для цього місце .

Приготовлює шпаклівку ( висипає шпаклівку в посуд , добавляє воду ) .

Показує спочатку трудовий процес в нормальному темпі . А дії для замазування тріщин на стиках гіпсокартонній поверхні показує в сповільненому темпі .

Починає виконувати та розповідати про дії для замазування тріщин на стиках гіпсокартонній поверхні :

- За допомогою шпателя завширшки 10 см нанести тонкий шар шпаклівки обобіч кута ; перегнути арміровану стрічку під кутом 90 градусів .

- Накласти стрічку на кут і шпатель злегка втиснути її шпаклівку ; відрізати зайву частину стрічку .

- Шпателем для внутрішніх кутів занурити стрічку у шпаклівку , тримаючи його під кутом 45 градусів , і рухати його по стрічці , достатньо сильно притискуючи до неї так , щоб з під стрічки вичавлювалося деяка кількість шпаклівки ; рух шпателя здійснюватити до її кінців .

- Розрівняти шпаклівку шпателем для внутрішніх кутів або шпателем завширшки 15 см .

Дати їй затужавити протягом 24 години ; злегка зачисити зашпаровану поверхню наждачним папером або протерти вологою губкою до видалення плям шпаклівки ; Нанести другий шар , а потім у разі потреби і третій . ( Розповідає майстер виробничого навчання ) .

Учні : Спостерігають за показом дій майстра та усвідомлюють способи виконання кожної операції .

Майстер виробничого навчання( помічник директора фірми “ Форум “ ) : Обшивка з гіпсокартонних плит можна пошкодоти,як під час будівництва , так і при тривалій експлуатації будівель . Такі пошкодження повинні усунені через відповідний ремонт . ( Показує на пошкодженні елементи гіпсокартонної поверхні ) .

Починає показувати , як треба усунити пошкоджені міста . ( Виконує дії ) .

Показує спочатку трудовий процес в нормальному темпі , як треба усунити пошкоджені міста на гіпсокартонній поверхні , а потім показує в сповільненому темпі .

За допомогою шпателя завширшки 15 мм нанести на пошкоджену ділянку тонкий шар шпаклівки , розрівняти його і залишити на 24 години для тужавлення . Після цього зашпаровану шпаклівкою поверхню треба зачистити наждачним папером і протерти вологою губкою . В разі потреби можно нанести другий шар шпаклівки .( Повідомляє майстер виробничого навчання)

Учні :Спостерігають за показом дій майстра та сприймають інформацію

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “ ) : Інноді потребує замазування тріщин на кутовій захисній накладці гіпсокартонних поверхонь . Підходить до поверхні , показує спочатку трудовий процес в нормальному темпі , а потім замазування тріщин на кутовій захисній накладці на гіпсокартонній поверхні показує в сповільненому темпі .

Для цього потрібно здійснювати такі операції :

- Очистити від шпаклівки отвори кутової захисної накладки і укріпити її планки шурупами з кроком не більше як 15 см по всій довжині тріщини ; шпателем завширшки 10 см нанести тонкий шар шпаклівки .

- Розрівняти шпаклівку за допомпгою шпателя завширшки 15 см і дати їй затужавіти протягом 24 години ; для видалення плям шпаклівки зачистити всю зашпакльовану поверхню наждачним папером або протерти її вологою губкою ; нанести другий шар шпаклівки .

Дуже часто бувають виступи на стиках гіпсокартонних поверхнях .Продовжує майстер виробничого навчання і підходить до поверхні. Для замазування таких виступів потрібно виконати такі дії :

_ З метою якомога більшого вирівнювання виступної частини стику з поверхнею треба зачистити її , уникаючи при цьому надмірних пошкоджень картону або армірованої стрічки .

- Шпателем завширшики 25 см нанести тонкий шар шпаклівки на стик ; розрівнювати шпаклівку на відстані приблизно 25 см від виступу ; дати шпаклівці затужавіти протягом 24 години ; для видалення плям шпаклівки злегка зачистити зашпакльовану поверхню або протерти її вологою губкою ; шпателем завширшки 25 см нанести другий шар у разі потреби – третій шар шпаклівки .

Учні : Спостерігають за показом дій майстра та сприймають інформацію та усвідомлюють способи виконання кожної операції .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “): Якщо гіпсокартона поверхня ідеальна , то її потрібно очистити від пилі , виконати обклеювання стиків та проклеювати поверхню . ( Показує поклеювання ) . Виконує такі дії :

- Наносить клей на поверхню , за допомогою щітки макловиці.

6 . Перевірка учнів засвоєння прийомів .

Після показу дій для підговки гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами майстер визиває з кожної бригади бажаючих показати , як треба підготовити виступи на стиках гіпсокартонних поверхнях .

Учні : Виходять по черзі , показують дії , які потрібні для підговки гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “Форум“): Інформірує про типові помилки та їх виправлення .

Викладач(директор фірми “ Форум “): Дивиться на роботу учнів і разом з майстром виробничого навчання оцінює роботу , видаваючи карточки . (Правільні дії оцінюються в 1 бал , тобто 1 карточка ) . Потім проводить оцінку роботи за перший етап бригад“ Майстер “ , “ Фаворит « , “ Супер-опоряджувальник “ . Повідомляє учням .

Учні : Йдеться обговорення оцінок .

Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) : А тепер , як директор фірми “ Форум “ , хочу перевірити , як ви можете працювати .

7 . Пояснення змісту навчально-технологічної документації .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “ ): Видає інструкційо- технологічні картки . Пояснює учням зміст навчально - технологічної документації та правила користування нею .

Інструкційно-технологічні картки одержує кожен учень . Дуже добре для сприяття інформації інстркційно- технологічну картку виконати у вигляді презентації.

Методичні рекомендації щодо проведення вступного інструктажу .

Метод проведення цього уроку - інтегрірований . Дуже часто , як показує досвід , уроки виробничого навчання не зо всім пов’язані з уроками теоретичного навчання , що погіршує знання учнів .Тому мета цього уроку показати міжпредметні зв’язки , що надають підвищення рівню освіти учнів .

Використання міжпредметних зв’язків повинно допомагати рішенню конкретних задач уроку, таким чином можна зробити висновок, що вивчення виробничого навчання з опорою на міжпредметні зв’язки покращує рівень виробничої підготовки учнів і добре впливає на засвоєння знань учнів з теоретичного навчання. Впровадження між предметної інтеграції у професійно-технічних навчальних закладах є однією з умов підвищення якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

Методи активного сприйняття інформації учнями розпочинається з чіткого повідомлення майстром теми і мети уроку з послідовним викладанням завдань вступного інструктажу.

Мета проведення вступного інструктажу перевірка знань учнів з предметів теоретичного навчання:“Технологія малярних робіт II розряду“ та “Матеріалознавство малярних робіт II розряду “ , ознайомлення зі змістом роботи , прийомами виконання роботи , організації правильно робочого місця , перевірка знань з правилами охорони праці .

Ігрова форма роботи вибрана для того , щоб вступний інструктаж не був скучним , як іноді це буває . Учні на протязі проведення вступного інструкатажу ведуть себе активно , якщо вибрана ця форма проведення .

При поділі учнів на бригади іноді можуть виникати проблеми , для цього майстер виробничого навчання повинен підготовити списки бригад раніше початку уроку . Найкраще ділити дітей з різними рівнями успішності , що дає змогу працювати слабкішому учню разом з сильним. Завдання для бригад найкраще давати одинакове, щоб учні мали різні відповіді , могли між собой сперичатися, проводити дискусію і прийти до правильного рішення питань. Але іноді відбуваються проблеми , в вигляді сперичання , тоді викладач або майстер повинні допомогти у вірішені проблем .

При проведенні вступного інструктажу для перевірки знань учнів використовувались тести завдання та практичні завдання, над якими можно працювати за допомогою компьютера . Що дасть можливість зацікавити учнів і швидше виконати ці завдання .

З метою зацікавлення учнів вступний інструктаж на уроках з виробничого навчання вважаю доцільним проводити з використанням мультимедійної презентації. Для проведення цього вступного інструктажу вибрані мультімедійні презентації : “ Інстументи маляра “ та “Інструкційно-технологічна картка “ Підготовка гіпсокартоних поверхонь під обклеювання шпалер “, для того щоб учні згадали інструменти маляра , які вивчали на уроках : “ Технології малярних робіт “ . Але також можно використовувати різні мультімедійні презентації , наприклад : “ Гіпсокартонні листи “ , “ Види шпаклівок “.

Ефективність уроку з виробничого навчання багато в чому залежить від вступного інструктажу. Тому готуючись до показу прийомів і способів виконання трудової дії, важливо правильно відібрати, що демонструвати учням. Показувати треба тільки ті прийоми і способи виконання навчально-виробничих робіт, які для учнів на даному уроці є новими. Раніше вивчені прийоми і способи, які будуть застосовуватися в процесі вправ, показувати немає необхідності, потрібно тільки переконатися, що учні вміють їх виконувати.Тому для вступного інструктажу майстер виробничого навчання починає виконувати дії для замазування тріщин на стиках ; замазування тріщин на кутовій захисній накладці ; замазування виступів гіпсокартонних поверхонь виконуючи тільки правильно всі дії .

Спочатку майстер показує прийом втому темпі, у якому його виконують у виробничомупроцесі, а потім в уповільненому темпі з зупинками на окремих трудових діях.

Після показу пояснення прийому організовується тренувальні вправи , також у ігровій формі. Дуже важливий елемент вступного інструктажу - аналіз можливих помилок і шляхи їх попередження.

Окремої уваги потребує пояснення правил з охорони праці при виконання малярних робіт. Для закріплення зань з охорони праці використовано індивідуальне опитування , яке дає можливість закріпити знання з охорони праці . Також слід пам’ ятати про типові недоліки при проведенні вступного інструктажу та слід їх уникнення. А саме правильно демонструвати організацію робочого місця при підготовці гіпсокартоної поверхні під обклеювання шпалерами .

Мистецтво майстра виробничого навчання та викладача при проведенні вступного інструктажу полягає в тому, щоб зміст і методика його були спрямовані на використанні міжпредметних зв'язків,застосуванні інтерактивних методів навчання ,показу правильних дій при підготовці гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами .

Типові недоліки при проведенні вступного інструктажу : відсутність міжпредметних та міжтемних зв’язків, тому я хотіла показати інтегрірований урок; не використовуються інновації, тому вибрані були мультімедійні презентації ; не надаються відповіді на запитання учнів , тому використала індивідуальне опитування ; не проводиться правильно показ прийомів виконання роботи , тому звернула увагу на покази дій майстром виробничого навчання .

Поточний інструктаж ( основна частина 195 хвилин ) .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “Форум“ ): Видає завдання кожному учню з бригади , становить учнів до робочих місць , але щоб вони працювали рядом в одній бригаді .

Учні : Виконують вправизамазування тріщин на стиках гіпсокартонній поверхні.

1 . Цільовий обхід № 1 .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “Форум“): Проводить цільовий обхід №1 . Передбачає контроль та коригує в процесі замазування тріщин на стиках гіпсокартонної поверхні .

Учні: Виконують вправи усунення пошкоджених міст на гіпсокартонній поверхні.

2 . Цільовий обхід № 2 .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум“): Проводить цільовий обход № 2. Передбачає контроль та коригує в процесі усунення пошкоджених міст на гіпсокартонній поверхні.

Учні : Виконують вправи замазування тріщин на кутовій захисній накладці на гіпсокартонній поверхні .

3 . Цільовий обхід № 3 .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “ ): Проводить цільовий обход № 3 . Передбачає контроль та коригує в процесі замазування тріщин на кутовій захисній накладці на гіпсокартонній поверхні .

4 . Цільовий обхід № 4 .

Учні : Виконують вправи очищення від пилу .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “): Проводить цільовий обход № 4 .

Учні : Виконують вправи обклеювання стиків гіпсокартонних поверхонь .

5 . Цільовий обхід № 5 .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “Форум“): Проводить цільовий обход № 5 .

Учні : Виконують вправи по ґрунтуванні поверхні .

6 . Цільовий обхід № 6 .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “Форум“): Проводить цільовий обход № 6 .

В процесі обходів майстер виробничого навчання перевіряє правильність організації робочих місць учнів та дотримування правил з охорони праці . Також перевіряє правильність виконання учнями прийомів роботи . Обов‘язково перевіряє вміння користування учнями навчально- технологічною документацією . Якщо потрібно надає допомогу учням .Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) :Перевіяряє хід виконання роботи , якість роботи учнів та виконання ними норму часу . Записує помилки учнів при виконанні робіт по бригадам .

Методичні рекомендації щодо проведення поточного інструктажу та організації самостійної роботи учнів .

Поточний інструктаж передбачає контроль та коригування майстром виробничого навчання процес виконання учнями практичних завдань . Майстер виробничого навчання в процесі роботи контролює та коригує виконання учнями практичних завдань . Якщо майстер виробничого навчання в процесі виконання учнями роботи помітив будь- які помилки , він додатково повинен пояснити та показати учнями виконання роботи : виконування вправ по усуненню пошкоджених міст на гіпсокартонній поверхні ; виконування вправзамазуванні тріщин на стиках гіпсокартонній поверхні;виконування вправ замазуванні тріщин на кутовій захисній накладці на гіпсокартонній поверхні ; виконуванні вправ обклеювання стиків гіпсокартонних поверхонь ; виконування вправ по ґрунтуванні поверхні . При проведенні основної частини уроку майстру виробничого навчання слід дотримуваться таких вимог : вникати в роботу кожного учня , не випускаючи з поля зору роботи всіх бригад ; розвивати в учнів до самоконтроль ; спостерігати за раціональним використанням учнями робочого часу ; формувати вміння знаходити причини виникнення помилок та засоби їх усунення ; забезпечення умов праці . Типові недоліки , що можуть виникати при проведенні основної частини уроку : відсутня система практичної діяльності учнів ; відсутня чітка ситема в організації поточного інструктажу ; не береться до уваги майстром виробничого навчання порушення учнями правил організації робочого місця та правил з охорони праці ; не виконується міжопераційний контроль якості виконання робіт ; формально проводяться цільові обходи . Треба правильно застосовувати методичні засоби : інструкційно – технологічні картки “ Підготовка гіпсокартоної поверхні під обклеювання шпалерами ; Інструкціяї № 2 охорони праці для виконання малярних робіт в приміщенні .

Заключний інструктаж ( 30 хвилин ) .

1. Перевірка та оцінювання виконаних робіт .

Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) : Зараз , як директор , я маю право прийняти роботу кожного маляра . ( Підходить з майстром виробничого навчання до кожного учня , приймає роботи учнів , аналізує якість виконання робіт , визнає типові помилки допущені учнями ) .

Учні :Здають роботи майстру виробничого навчання , сприймають інформацію , аналізують помилки .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “ ): Повідомлює та обгрунтовує оцінки учням. ( За кожну правильну виконану операцію кожен учень получає 1 бал , тобто 1 карточка ) . Оцінює роботу бригад і видає карточки оцінювання кожній бригаді , максимально 6 балів , 6 карточок , тому , що було 6 завданнь по інструкційно- технологічній карті .

Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) : Повідомляє загальну кількість балів бригад “ Майстер “ , “ Фаворит “ , “ Супер-опоряджувальник “ .

2. Закріплення нового матеріалу .

Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) :Для того , щоб отримати ще бали , кожна бригада зараз матиме можливість . Для закріплення нового матеріалу Вам пропонуються розгадати кросворд .( Кожній бригаді пропонується кросворд – малярів ). Якщо виникає проблема з відповідями можно користуватися опорним конспектом для учнів по темі : “ Підготовка гіпсокартоної поверхні під обклеювання шпалерами “ .

Учні : Решають кросворд .

Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) :Кто перший відповідає получає 1 бал , тобто 1 карточку.

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “ ): Повідомляє переможців цього змагання .

3 . Підведення підсумків .

Викладач ( директор фірми “ Форум “ ) : Підведемо підсумки уроку . Для цього кожній бригаді потрібно порахувати всі карточки .

Учні : Рахують карточки .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “ ): Повідомляє переможців . Поздоровляє .

Викладач (директор фірми “Форум“):Переможців запрошуємо на роботу з високою заробітною платою . Дякуємо усім за роботу на уроці .

4 . Повідомлення домашнього завдання .

Майстер виробничого навчання ( помічник директора фірми “ Форум “ ): На наступному уроці ми будемо виконувати підготовку дерев ‘яних поверхонь під обклеювання шпалерами , тому вам необхідно повторити матеріал попередніх уроків пов ‘ язаних з підготовчими роботами та охороною праці .

Викладач (директор фірми “Форум“ ) :А на уроки технології та матеріалознавства малярних робіт підготовити реферати або презентації на такі теми : “ Підготовка гіпсокартонних поверхонь під обклеювання шпалерами “ , “ Види шпалер “ , “ Як підготовити поверхні під шпалери “.

Учні : Записують зміст домашнього завдання в щоденниках виробничого навчання .

Методичні рекомендації щодо проведення заключного інструктажу .

Назаключному інструктажі майстер виробничого навчання стисло повторює навчальний матеріал, який вивчався на уроці . Для цього в даному випадку використовується кросворд – маляра , в якому є всі основні ключіві знання по даному уроці . Але вз‘ язку з тим , що тема не проста , учням для рішення кросворду дається на допомогу опорний конспкет по новій темі уроку . В процесі виконання учнями практичних робіт виникали помилки , які треба аналізіровати при повідомлені оцінок . Оцінки обгрунтуати . Тобто підведення підсумків виконання завдань уроку треба завжди слід проводити на підставі аналізу успіхів та недоліків діяльності учнів . Але не треба акцентувати увагу на помилки , якщо їх причиною є недосвідчність .Починати аналіз діяльності учнів на прикладі досягнень .Аналіз підсумків уроку проводити об’єктивно та аргументовано , дотримуватися педагогічного такту. Я практикую порівняння робіт учнів із зразками – еталонами .

Типові недоліки при проведенні заключого інструктажу : часто не проводиться підсумки уроків , а тільки формально ; не видається домашнє завдання , тому в даному прикладі завдання видається інтегріроване ; не обгрунтованість оцінок учнів , тому я велике значення надала оцінюванні знань учнів .

Висновки

Мету дослідження досягнуто та виконання такі завдання:

Підібрано і опрацьовано 11 джерел педагогічної та методичної інформації з теми.

Результати аналізу і систематизації інформації, отриманої з опрацьованих літературних джерел, представлено теоретичною частиною даної роботи. Встановлено, що проведення відкритих уроків удосконалює педагогічну майстерність майстрів виробничого навчання. Підготовка до відкритого уроку дає можливість самоосвіти. Проведення відкритих уроків є необхідним і корисним , якдля самого майстра в/н , так і для колег.Тому, що розкриваються деякі теоретичні, методичні, практичні аспекти тем уроків з виробничого навчання.

При проведенні відкритих уроківчасто використовують електронні засоби навчання. При використанні електорнних засобів навчального призначення на відкритих уроках виробничого навчання дещо змінюється в підготовці майстра виробничого навчання до відкритого уроку, майстер постійно займається самоосвітою . В нашому навчальному закладіу багато молодих майстів в / н , яким є занеобхідне та корисне відвідування відкритих уроків, більш досвічених майстрів в/н . Вони навчаються новим методикам викладання та поведінки взаємовідносин майстер-учень, бо в молодого покоління бракує досвіду та спілкуванняз учніми.

Створено методичну розробку уроку виробничого навчання»Підготовка гіпсокартонних поверхонь пвд обклеювання шпалерами” по темі:” Виконання основних операцій при підготовці та обробці поверхонь під обклеювання шпалерами” з професії : “ Маляр 2 розряду”. Вид уроку інтнгрірований, що дає змогу показати міжпредметні зв язки з виробничим навчанням та технологією малярних робіт. Цей відкритий урок показує інноваційні підходи проведення відкритих уроків, що удосконалює педагогічну майстерність майстра виробничого навчання.

Література

1.Кравцов Н.И. Организация методической работы в СПТУ и рукодство ею. М.; Высшая школа, 1986

2. Ковальчук В.І. Як стати майстерним педагогом. Київ, 2007

3. Освітянський науково - методичний журнал «Відкритий урок» №5 – 6, 2009

4. Рюмина А.А. Организация и проведение открытых уроков в учебных заведениях ПТО. М.; 1989

5.Профтехосвіта №2, 2009 Навчально-методичний супровід діяльності ПТНЗ. Л.Шевчук ст..12-14

6. Профтехосвіта №2, 2010 Система методичної роботи в ПТНЗ Т.Петренко ст..36-40.

7. Галіцина Л. Шкільний методкабінет. Новий ритм роботи. К.; «Шкільний світ», 2008

8. Мурашко Н. Аналіз уроку. К.; «Шкільний світ», 2008.

9. Л.Є.Винокурова. Основи охорони праці: навчальний посібник для професійно технічних навчальних закладів./К.:факт, 2005р

10. Науково-виробничий журнал «Охорона праці».

11. В.П.Іващенко. Тематичний посібник з охорони праці та профілактики виробниого травматизму.-К.:Фенікс, 2007 р.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.