Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Методи, що застосовуються у фізичному вихованні

Фізичне виховання та спорт

Для кого: 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас

19.10.2021

197

9

0

Опис документу:

Фізичне виховання здобувачів освіти є важливим педагогічним процесом, що має на меті вдосконалити фізичний розвиток учнів/учениць, функціональний стан організму та зв'язок з основними життєво важливими руховими навичками та вміннями. Саме тому під час фізичного виховання вчитель чітко має розуміти важливість використання різноманітних груп методів, що сприятимуть розвитку учнів/учениць.

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Методи, що застосовуються у фізичному вихованні Виконала студентка 41бПО–ПП групи Карина КОВАЛЬ
Слайд № 1

Методи, що застосовуються у фізичному вихованні Виконала студентка 41бПО–ПП групи Карина КОВАЛЬ

План Методи організації діяльності і способи виконання фізичних вправ на заняттях 4 Базові поняття “метод”, “методика”, “методичний прийом” 1 Сучас...
Слайд № 2

План Методи організації діяльності і способи виконання фізичних вправ на заняттях 4 Базові поняття “метод”, “методика”, “методичний прийом” 1 Сучасні підходи до класифікації методів, що застосовуються у фізичному вихованні 2 Характеристика методів, що застосовуються у фізичному вихованні 3

Кошелева О. О., Михайленко Ю. М. Теорія і методика фізичного виховання (крочений курс лекцій, 1 частина). Дніпро: ПДАФКіС, 2020. 67 с. Круцевич Т. ...
Слайд № 3

Кошелева О. О., Михайленко Ю. М. Теорія і методика фізичного виховання (крочений курс лекцій, 1 частина). Дніпро: ПДАФКіС, 2020. 67 с. Круцевич Т. Ю., Пангелова Н. Є., Кривчикова О. Д. та ін. Теорія і методика фізичного виховання: підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. Виховання і спорту: частина 1. Київ: Олімп. Л-ра, 2017. 384 с. Тулайдан В. Г., Тулайдан Ю. Т. Практикум з теорії і методики фізичного виховання. Львів: “Фест-Прінт”, 2017. 179 с. Ярошик М. Я. Методи, що застосовуються у фізичному вихованні. Рухові ігрияк предмет навчання: лекція. URL: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/5032/1/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%204.pdf (дата звернення: 25.09.2021). Список використаних джерел

1. Базові поняття “метод”, “методика”, “методичний прийом” Реалізація принципів фізичного виховання здійснюється шляхом застосування у навчально-ви...
Слайд № 4

1. Базові поняття “метод”, “методика”, “методичний прийом” Реалізація принципів фізичного виховання здійснюється шляхом застосування у навчально-виховному процесі різноманітних методів та методичних прийомів.

Методи – це способи взаємної діяльності учня/учениці й вчителя спрямованої на вирішення навчально-виховних завдань (Шиян Б. М.). Методи (вправи) – ...
Слайд № 5

Методи – це способи взаємної діяльності учня/учениці й вчителя спрямованої на вирішення навчально-виховних завдань (Шиян Б. М.). Методи (вправи) – це організаційно-методична форма виконання тренувального завдання (Линець М.). Методи – це способи виконання конкретної вправи або застосування інших засобів (слово, показ), які забезпечують досягнення поставленої мети (Круцевич Т. Ю.).

В діяльності вчителя фізичної культури, тренера, інструктора крім поняття “метод” використовується термін “методичний прийом”. Методичний прийом – ...
Слайд № 6

В діяльності вчителя фізичної культури, тренера, інструктора крім поняття “метод” використовується термін “методичний прийом”. Методичний прийом – способи реалізації того чи іншого методу в конкретній педагогічній ситуації. Прийом – це складова частина метода, що визначає одиничні, одноразові дії педагога. В середині кожного методу використовуються різноманітні методичні прийоми.

Методика – спеціально упорядкована сукупність методів, методичних прийомів, засобів та форм навчання. Методика у вузькому значенні – як сукупність ...
Слайд № 7

Методика – спеціально упорядкована сукупність методів, методичних прийомів, засобів та форм навчання. Методика у вузькому значенні – як сукупність різних методів, що забезпечують успішність оволодіння окремими вправами; у широкому значенні – як сукупність не тільки різних методів, прийомів, але й форм організації занять

У процесі фізичного виховання формуються: методики навчання конкретних рухових дій (наприклад, методика навчання стрибку в довжину з розбігу); мето...
Слайд № 8

У процесі фізичного виховання формуються: методики навчання конкретних рухових дій (наприклад, методика навчання стрибку в довжину з розбігу); методики навчання певних видів рухових дій (наприклад, методика навчання гімнастичних вправ); методики фізичного виховання осіб певного віку (наприклад, методика фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку).

Методичний підхід – це сукупність способів дії педагога на учнів, вибір яких обумовлений логікою організації і проведення процесу навчання, вихован...
Слайд № 9

Методичний підхід – це сукупність способів дії педагога на учнів, вибір яких обумовлений логікою організації і проведення процесу навчання, виховання і розвитку. Методичний напрямок – це один з шляхів в методиці навчання рухам або розвитку рухових якостей, які орієнтовані на використання однотипних завдань, методів, методичних прийомів, які дозволяють вирішити поставлене завдання за допомогою дії якогось одного домінуючого фактора.

2. Сучасні підходи до класифікації методів, що застосовуються у фізичному вихованні Б. Шиян у процесі фізичного виховання вділяє три групи методів:...
Слайд № 10

2. Сучасні підходи до класифікації методів, що застосовуються у фізичному вихованні Б. Шиян у процесі фізичного виховання вділяє три групи методів: практичні методи, методи використання слова та методи демонстрації. Практичні методи навчання рухових дій (загалом, по частинам, підвідних вправ) удосконалення та закріплення рухових дій (ігровий метод та змагальний); тренування (безперервний, повторний, комбінований).

В запропонованій класифікації Т. Ю. Круцевич методи поділяються на три великі групи: Спрямовані на оволодіння знаннями Спрямовані на оволодіння рух...
Слайд № 11

В запропонованій класифікації Т. Ю. Круцевич методи поділяються на три великі групи: Спрямовані на оволодіння знаннями Спрямовані на оволодіння руховими уміннями і навиками Спрямовані переважно на розвиток рухових якостей та вдосконалення рухових навиків

3. Характеристика методів, що застосовуються у фізичному вихованні Методи спрямовані на оволодіння знаннями методи використання слова метод демонст...
Слайд № 12

3. Характеристика методів, що застосовуються у фізичному вихованні Методи спрямовані на оволодіння знаннями методи використання слова метод демонстрації метод ідеомоторного тренування Знання – один з основних компонентів змісту фізичної освіти особистості.

Метод використання слова Словесний метод у процесі фізичного виховання дає можливість вчителю: встановити необхідні стосунки з учнями; організувати...
Слайд № 13

Метод використання слова Словесний метод у процесі фізичного виховання дає можливість вчителю: встановити необхідні стосунки з учнями; організувати діяльність учнів і керувати ними; активізувати творче ставлення учнів до навчально-виховного процесу; передавати необхідні знання і ставити завдання; вирішувати виховні завдання. оцінювати якість виконання учнями завдань;

У процесі фізичного виховання використовується загально педагогічні прийоми методу слова: Розповідь – лаконічна форма викладення інформації, що зас...
Слайд № 14

У процесі фізичного виховання використовується загально педагогічні прийоми методу слова: Розповідь – лаконічна форма викладення інформації, що застосовується при ознайомленні учнів з вправою, організації ігрової діяльності учнів, повідомленні завдань уроку. Опис – використовується для ознайомлення з технікою вправ та тактичними діями при створенні уяви про вправу або тактичні прийоми.

Пояснення – служить прийомом передачі інформації про техніку виконання вправи. Пояснюючи треба говорити не лише, як виконується вправа, але і чому ...
Слайд № 15

Пояснення – служить прийомом передачі інформації про техніку виконання вправи. Пояснюючи треба говорити не лише, як виконується вправа, але і чому треба робити та, а не інакше. Супроводжуюче пояснення – лаконічні коментарі і зауваження якими супроводжують демонстрацію наочних посібників або хід виконання вправи учнями з метою спрямування і поглиблення сприймання.

Інструкції і вказівки даються для оперативної передачі інформації про допущені помилки та шляхи їх усунення, правила техніки безпеки, самострахуван...
Слайд № 16

Інструкції і вказівки даються для оперативної передачі інформації про допущені помилки та шляхи їх усунення, правила техніки безпеки, самострахування і т.д. Бесіда – служить формою вільного обміну думками. Словесні оцінки – відіграють роль мовного схвалення або осуду. Підрахунок – допомагає визначити необхідний темп і ритм дій. Команда – служить сигналом для спільних дій і використовується для швидкого виконання дій.

Метод демонстрації Дві основні форми показу демонстрацію поз і рухів (безпосередній показ або пряма наочність) використання з метою демонстрації по...
Слайд № 17

Метод демонстрації Дві основні форми показу демонстрацію поз і рухів (безпосередній показ або пряма наочність) використання з метою демонстрації поз і рухів ілюстративних матеріалів (опосередкована наочність).

Прийоми передачі інформації при вивченні техніки рухових дій Звукові і світлові сигнали можуть дати уявлення про правильність виконання рухів, їх т...
Слайд № 18

Прийоми передачі інформації при вивченні техніки рухових дій Звукові і світлові сигнали можуть дати уявлення про правильність виконання рухів, їх темп і ритм, послідовність і своєчасність зусиль. Сліди, що залишаються після виконання рухових дій, інформують учителя про розмах рухів, правильність постановки рук і ніг на опору. Орієнтири мають можливість сформувати уявлення про правильний напрямок і розмах рухів, співвідношення окремих частин тіла одна до другої.

Метод ідеомоторного тренування Метод ідеомоторного тренування прискорює оволодіння рухами, підвищує якість навчання. Велике значення має цей метод,...
Слайд № 19

Метод ідеомоторного тренування Метод ідеомоторного тренування прискорює оволодіння рухами, підвищує якість навчання. Велике значення має цей метод, коли не можливо практично виконати дію (довгий переїзд, хвороба, травма…). В цих умовах виконання вправи подумки сприяє швидкому відновленню і навіть вдосконаленню рухових навиків.

Методи спрямовані на оволодіння руховими вміннями і навиками метод навчання вправ загалом метод навчання вправ по частинах
Слайд № 20

Методи спрямовані на оволодіння руховими вміннями і навиками метод навчання вправ загалом метод навчання вправ по частинах

Метод навчання вправ загалом застосовується на вcix етапах i передбачає їх багаторазове повторення в тому вигляді в якому вони є предметом (кінцево...
Слайд № 21

Метод навчання вправ загалом застосовується на вcix етапах i передбачає їх багаторазове повторення в тому вигляді в якому вони є предметом (кінцевою метою) навчання. На початковому етапі навчання він може використовуватись, якщо учні/учениці мають високий рівень підготовленості, а вправа, яка вивчається, порівняно проста. На заключному етапі використовується завжди.

Метод навчання вправ по частинах полягає в тому, що складну рухову дію спочатку розділяють на частини, вивчають окремі рухи, а потім об’єднують їх....
Слайд № 22

Метод навчання вправ по частинах полягає в тому, що складну рухову дію спочатку розділяють на частини, вивчають окремі рухи, а потім об’єднують їх. Це на початковому етапі полегшує оволодіння цілісною дією. При цьому вправу рекомендують ділити на такі найбільші частини (одиниці), які доступні учням для засвоєння, враховуючи їx підготовленість.

Методи спрямовані на удосконалення рухових дій та розвиток фізичних якостей: Ігровий метод; Змагальний метод; Метод строго регламентованої вправи.
Слайд № 23

Методи спрямовані на удосконалення рухових дій та розвиток фізичних якостей: Ігровий метод; Змагальний метод; Метод строго регламентованої вправи.

Ігри виступають, як засіб фізичного виховання. Ігровий метод Підвищене емоційне тло виконання навчальних завдань ігровим методом сприяє адаптації у...
Слайд № 24

Ігри виступають, як засіб фізичного виховання. Ігровий метод Підвищене емоційне тло виконання навчальних завдань ігровим методом сприяє адаптації учнів до тренувальних впливів. Захоплюючись сюжетом, учні можуть без перевтоми виконати набагато складніші завдання, ніж іншими методами.

Ігрова діяльність повинна відповідати таким вимогам: Форма ігрової діяльності, її зміст визначається метою. В ній головними є дії, пройдені за прог...
Слайд № 25

Ігрова діяльність повинна відповідати таким вимогам: Форма ігрової діяльності, її зміст визначається метою. В ній головними є дії, пройдені за програмою навчання. Дії, що здійснює учень у грі, повинні відповідати його вмінням управляти собою та його силі і спритності. Ігри повинні поступово і послідовно ускладнюватись та урізноманітнюватись.

Змагальний метод Найбільш характерними ознаками змагального методу є наступні: Зіставлення сил учнів з метою виявлення переможця; Дає можливість по...
Слайд № 26

Змагальний метод Найбільш характерними ознаками змагального методу є наступні: Зіставлення сил учнів з метою виявлення переможця; Дає можливість повністю розкрити функціональні та психічні можливості учнів і вивести їх на новий рівень підготовленості; Стимулювання творчої активності самостійності, ініціативи тощо; Обмежені можливості регулювати навантаження учнів;

Змагальний метод – це школа загартування волі і характеру, виховання бійцівських якостей, мобілізаційної готовності, стійкості, вміння ефективно пе...
Слайд № 27

Змагальний метод – це школа загартування волі і характеру, виховання бійцівських якостей, мобілізаційної готовності, стійкості, вміння ефективно перемагати та гідно програвати, мужньо переносити невдачі. Для забезпечення таких ефектів змагання та ігри можуть проводитись в ускладнених або полегшених умовах порівняно з тими, що характерні для офіційних змагань.

Методи строго регламентованої вправи Методи строго регламентованої вправи (тренування) побудовані на закономірностях чергування рухової активності ...
Слайд № 28

Методи строго регламентованої вправи Методи строго регламентованої вправи (тренування) побудовані на закономірностях чергування рухової активності і відпочинку, напруження і розслаблення, співвідношення між обсягом виконаної роботи та її інтенсивністю. Класифікація методів тренування метод безперервної вправи методи інтервальної (повторної) вправи метод комбінованої вправи

Характерною особливістю методів безперервної вправи є тривале виконання одного тренувального завдання без відпочинку. Засобами можуть бути: циклічн...
Слайд № 29

Характерною особливістю методів безперервної вправи є тривале виконання одного тренувального завдання без відпочинку. Засобами можуть бути: циклічні вправи, ациклічна вправа, що виконується багато разів без пауз для відпочинку, або різні ациклічні вправи (аеробіка).

В залежності від режимів навантаження у процесі виконання тренувального завдання метод інтервальної вправи має чотири різновиди Метод інтервальної ...
Слайд № 30

В залежності від режимів навантаження у процесі виконання тренувального завдання метод інтервальної вправи має чотири різновиди Метод інтервальної (повторної) рівномірної (стандартизованої) вправи характеризується незмінністю усіх його компонентів від початку до кінця виконання конкретного тренувального завдання. Метод інтервальної (повторної) прогресуючої вправи характеризується прогресивним збільшенням сили тренувального впливу від початку до кінця ваконання конкретного тренувального завдання.

Метод інтервальної (повторної) регресуючої вправи характеризується такою інтенсивністю тренувального впливу на початку і поступовим його зниженням ...
Слайд № 31

Метод інтервальної (повторної) регресуючої вправи характеризується такою інтенсивністю тренувального впливу на початку і поступовим його зниженням до кінця виконання (тренувального завдання). Метод інтервальної (повторної) варіативної вправи характеризується хвилеподібною зміною величин тренувального впливу у процесі виконання тренувального завдання.

Метод комбінованих вправ Характерною ознакою методів комбінованої вправи є поєднання в одному тренувальному завданні безперервної і інтервальної ро...
Слайд № 32

Метод комбінованих вправ Характерною ознакою методів комбінованої вправи є поєднання в одному тренувальному завданні безперервної і інтервальної роботи та різних режимів навантаження.

Специфічною організаційно-методичною формою методу комбінованої вправи є метод колового тренування. Характерною рисою методу колового тренування є ...
Слайд № 33

Специфічною організаційно-методичною формою методу комбінованої вправи є метод колового тренування. Характерною рисою методу колового тренування є почергове дозоване виконання комплексу із 6–10 вправ (станцій), тренувальний вплив яких спрямований на розвиток конкретної рухової якості чи певних функціональних систем організму. Тренувальне завдання складається із 2–4-разового повторення певного комплексу за точно визначений час.

4. Методи організації діяльності і способи виконання фізичних вправ на заняттях Для організації учнів на практиці користуються: елементарними спосо...
Слайд № 34

4. Методи організації діяльності і способи виконання фізичних вправ на заняттях Для організації учнів на практиці користуються: елементарними способами управління; різними способами виконання учнями вправ; методами організації їхньої діяльності.

Елементарні способи управління: шикування і перешикування для спільних дій, показу і виконання вправ; перехід від одного місця занять до іншого. ро...
Слайд № 35

Елементарні способи управління: шикування і перешикування для спільних дій, показу і виконання вправ; перехід від одного місця занять до іншого. розпорядження для виконання окремих завдань щодо обслуговування занять; індивідуальні завдання під час засвоєння вправ і виховання фізичних якостей;

Серед способів виконання вправ розрізняють одночасний, почерговий, поточний, поперемінний і позмінний. Одночасне виконання вправи, коли учні одноча...
Слайд № 36

Серед способів виконання вправ розрізняють одночасний, почерговий, поточний, поперемінний і позмінний. Одночасне виконання вправи, коли учні одночасно виконують одне або різні завдання, може бути пов’язане із завданнями в парах, трійках. Почерговий спосіб полягає в тому, що кожен учень починає виконувати вправу тільки після закінчення роботи попереднім, і застосовується переважно на першому етапі навчання.

За поточного способу кожен учень залучається до роботи перед закінченням виконання вправ попередніми. Цей спосіб використовується в тих випадках, к...
Слайд № 37

За поточного способу кожен учень залучається до роботи перед закінченням виконання вправ попередніми. Цей спосіб використовується в тих випадках, коли вправа вже засвоєна і забезпечена належна страховка. Досить поширений поперемінний спосіб виконання вправ. Цей спосіб виконання вправ дає змогу налагодити взаємонавчання і взаємооцінку учнів. Він може застосовуватися на всіх етапах. Позмінне виконання вправ використовується залежно від якості обладнання місць занять, наявності приладів, дрібного інвентаря.

Практичні методи роботи Фронтальні Групові Індивідуальні Суть фронтального методу полягає в тому, що всі учні класу водночас залучаються до виконан...
Слайд № 38

Практичні методи роботи Фронтальні Групові Індивідуальні Суть фронтального методу полягає в тому, що всі учні класу водночас залучаються до виконання одного завдання. Груповий метод дозволяє певною мірою індивідуалізувати процес фізичного виховання за рахунок диференціації методів. Суть індивідуального методу організації навчальної праці школярів полягає в тому, що окремі учні, отримавши те чи інше завдання, повинні тут же самостійно його виконувати.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.