і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • МАЙСТЕР-КЛАС "ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІКТ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ"

МАЙСТЕР-КЛАС "ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІКТ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ"

Перегляд
матеріалу
Отримати код

тема: Виховний потенціал ІКТ в системі заходів впливу на формування патріотичної особистості

Мета:

 • сприяти оволодінню педагогами основними засобами впливу на формування компетентної особистості;

 • розширити знання вчителів про основні методи національно-патріотичного виховання учнів;

 • удосконалити практичні навички педагогів у роботі з національно-патріотичного виховання учнів.

Патріотизм – це коли ви вважаєте,

що ця країна краща за всі інші

лише тому, що ви тут народились.

Б. Шоу

Зміст

Теоретична частина

 1. Патріотизм та національна ідея як ціннісні складові компетентної особистості в інформаційному суспільстві.

 2. Використання ІКТ у національно-патріотичному вихованні учнів.

 3. Віртуальні екскурсії як засіб формування національної свідомості та історичної пам’яті.

Практична частина

 1. Метод «Прес»

Шляхи формування патріотизму та національної ідеї як ціннісних складових компетентної особистості

 1. Використання ІКТ у національно-патріотичному вихованні учнів. З досвіду роботи педагогів гімназії.

 2. Робота в групах

Розробка моделі уроку та позакласного заходу з використанням ІКТ

 1. Практична робота на ПК

Створення скрайбінг-ролику «Моя країна – Україна»

Література

 1. Закон України «Про Національну програму інформатизації» // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр

 2. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16

 3. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_163

 4. Антонченко М.А. Інформаційна культура як складова загальнолюдської культури // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004, - № 1(8). – с.161-166.

 5. Аствацатуров, Г. О. Дизайн мультимедийного урока: методика, технологические приемы, фрагменты уроков / Г. О. Аствацатуров, канд. ист. наук. - Волгоград: Учитель, 2009. - 133 с.

 6. Кремень В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – №6. – С. 5–9.

 7. Ладиченко Т. Електронний педагогічний програмний засіб з історії – новий крок в оволодінні навчальним матеріалом // Історія в школах України. – 2005. – №4.

 8. Лазуріна Н. П., Патріотизм та національна ідея як ціннісні складові громадянської компетентності особистості // Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (72). Філософські науки

Зміст заняття

Тези теоретичної частини

Ключові поняття

Патріотизм – сукупність морально-етичної та емоційної прив'язаності до Батьківщини, яка визначає особу як громадянина

Національна ідея – це уявлення певної нації про те, яке місце вона займає в об’єктивній реальності, усвідомлення свого історичного минулого і формулювання на основі аналізу минулого і теперішнього стану мети свого існування

Компетентність – набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.

Інформаційне суспільство – соціологічна концепція, що визначає головним фактором розвитку суспільства виробництво та використання науково-технічної та іншої інформації.

Патріотизм та національна ідея виступають одночасно як мотивуючі чинники розвитку сучасної української держави і ціннісні складові громадянської компетентності особистості.

Основними чинниками, що будуть впливати на процес становлення патріотизму та національної ідеї як ціннісних складових громадянської компетентності особистості можна виділити такі:

 • формування та поширення ідеології державного розвитку,

 • підвищення відповідальності держави перед суспільством,

 • формування відкритості влади,

 • формування відчуття особистісної соціальної значущості та відповідальності у громадян;

 • виведення національної ідеї із догматизованого стану,

 • наповнення її новим, таким, що відповідає сьогоденнім суспільним потребам, змістом;

 • практична підтримка державою розвитку домінування патріотичних цінностей у суспільстві.

(Н. П. Лазуріна, Патріотизм та національна ідея як ціннісні складові громадянської компетентності особистості // Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (72). Філософські науки)

Переваги використання ІКТ у процесі патріотичного виховання:

 • можливість моделювання і демонстрації наочності, підвищення якості її використання;

 • логізація та структурування поданого матеріалу, що значно підвищує рівень сприйняття учнями нової інформації;

 • урізноманітнення форм проведення виховних заходів;

 • інформаційна насиченість матеріалу;

 • удосконалення в учнів уміння стисло формулювати свою думку, виступати перед аудиторією;

 • розвиток особистісних і соціальних навичок, упевненості в собі;

 • чітке визначення мотивації до навчання та виховання;

 • ширші можливості для використання інтерактивних технологій у виховному процесі;

 • активізація інтересу кожного учня;

 • можливість публікувати результати досліджень, висвітлювати поточну інформацію, спілкуватися з широкою аудиторією в мережі Інтернет;

 • здійснювати пошук інформації, обмінюватися думками;

 • розширення можливостей учителя, удосконалення його діяльності, поштовх до творчого пошуку.

Використання ІКТ

у національно-патріотичному вихованні учнів

Пошуково-дослідницька робота

Віртуальні екскурсі

Мультимедійні презентації

Створення публікацій

Скрайбінг-ролики

WEB – додатки

Хмарні технології

Он-лайн сервіси

Бібліотеки

Файлообмінники

Медіатеки

Електронні освітні ресури

Метод «Прес»

Шляхи формування патріотизму та національної ідеї як ціннісних складових компетентної особистості

ПОЗИЦІЯ

Я вважаю, що ... (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваш погляд).

ОБҐРУНТУВАННЯ

...тому, що... (наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції).

ПРИКЛАД

... наприклад... (наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони підсилять вашу позицію).

ВИСНОВКИ

Отже (тому), я вважаю... (узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно робити; тобто, це є заклик прийняти вашу позицію).

Віртуальну екскурсію як форму уроку слід віднести до такої доволі поширеної категорії нестандартних уроків як «уявні екскурсії», назва якої підказана темою і специфікою навчального матеріалу. За своєю дидактичною метою ці заняття можуть бути віднесені, як правило, до уроків засвоєння нових знань, коли вчитель, перетворюючись на екскурсовода, «проводить» учнів-туристів по визначних місцях чи запрошує завітати до уявного музею. Такими можуть бути уявні мандрівки до культурно-історичних місць України, музеїв, виставок.

Виходячи з дидактичної мети та завдань уроку, вчитель може обрати різні форми та методи роботи з використанням мультимедійних ресурсів музею:

 • провести оглядову і тематичну віртуальну екскурсію;

 • використати мультимедійні ресурси музейного сайту для створення електронної бази наочних засобів різних видів: картин, портретів, фото- і відеоматеріалів тощо;

 • організувати практичну роботу учнів на уроці з віртуальними образами музейних експонатів;

 • залучити учнів до використання мультимедійних та інформаційних ресурсів музею в процесі написання повідомлень, рефератів та учнівських пошуково-дослідницьких робіт.

Віртуальні подорожі до музеїв допомагають учням відчути колорит епохи, дух старовини, спробувати себе у ролі дослідників. Більшість музеїв швидко відреагували на тенденції в розвитку електронних засобів масової інформації та медіа-технологій, вдало інтегрувавши візуальні засоби у традиційну музейну практику, пропонуючи сьогодні відвідувачам своїх сайтів здійснити віртуальні екскурсії.

Віртуальні екскурсії доцільно використовувати і як фрагмент уроку, і як окремий позакласний захід. Вони сприяють формуванню ключових компетентностей учнів.

Інтернет-ресурси для організації віртуальних екскурсій

 1. Національний музей Тараса Шевченка http://museumshevchenko.org.ua/?lang=ru

 2. Музей Григорія Сковороди http://skovoroda.in.ua/

 3. Національний Музей Народного Мистецтва Гуцульщини та Покуття http://hutsul.museum/

 4. Музей «Писанка» http://hutsul.museum/pysanka/exposition/virtual/

 5. Історико-меморіальний музей М.С. Грушевського http://kyivhistorymuseum.org/istoriko-memorialniy-muzey-mihayla-grushevskogo/

 6. Музей Волинської ікони http://volyn-ikona.at.ua/index/0-2

 7. Затурцівський меморіальний музей В'ячеслава Липинського http://incognita.day.kiev.ua/muzej-lipinskogo.html

 8. Музей історії Національного університету «Острозька академія» http://museum.oa.edu.ua/

 9. Музей Гетьманства http://www.getman-museum.kiev.ua/

 10. Літературний музей Уласа Самчука http://incognita.day.kiev.ua/museums/samchuk/

 11. Національний художній музей України http://namu.kiev.ua/

 12. Львівський музей історії релігій http://www.museum.lviv.ua/

 13. Музей археології Батурина http://www.baturin-capital.gov.ua/b-museum/22-museumofarchaeology.html

 14. Львівський історичний музей http://www.lhm.lviv.ua/

 15. Національний музей «Чорнобиль» http://chornobylmuseum.kiev.ua/ru/главная/

 16. Музеї онлайн http://incognita.day.kiev.ua/exposition

Модель уроку з використанням ІКТ

Урок вивчення нового матеріалу

Організація роботи з пошуку необхідної інформації в мережі Інтернет

Гра «Картинний аукціон», тестові завдання

Гра «Пазли», «Відгадай країну/особу», робота з інтерактивною заставкою музею, обрання залу для перегляду

Мультимедійна презентація

Відео, скрайбінг, презентація, віртуальна подорож, слайд-шоу, інтерактивна карта, інфорграфіка, створення електронних записників/словників уроку, анімовані схеми, буктрейлер

Гра «Що? Де? Коли?», «Своя гра», вікторина, виконання тестових завдань

Оцінювання результатів роботи учнів

Створення публікацій, буклетів, тестових завдань

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  23.02.2018
 • Розділ
  Виховна робота
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  7191
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  2
 • Номер матеріала
  ZC852824
 • Вподобань
  0
Курс:«Формування навчальної мотивації в учнів. Теорія і практика»
Черниш Олена Степанівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь