Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Майстер-клас "«Формування математичної грамотності учнів засобами інновацій»

Опис документу:
Мета: познайомити колег з інноваційними технологіями навчання; створити умови для професійного спілкування, самореалізації та стимулювання зростання творчого потенціалу педагогів; впроваджувати нові підходи у викладанні і навчанні в практику.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Майстер-клас

Мета: познайомити колег з інноваційними технологіями навчання; створити умови для професійного спілкування, самореалізації та стимулювання зростання творчого потенціалу педагогів; впроваджувати нові підходи у викладанні і навчанні в практику.

Обладнання: ноутбук, SMART-дошка, картки, роздатковий матеріал.

Хід майстер-класу

Вітаю всіх присутніх на моєму майстер – класі.

Я, Тиха Інна Володимирівна, учитель математики, працюю над методичною темою «Формування математичної грамотності учнів засобами інновацій».

Мій предмет є унікальним засобом формування не тільки освітнього, а й розвивального та інтелектуального потенціалу особистості. Інновацій, безумовно, багато, які використовую. Але я хочу зупинитися на 2х напрямках: використання інформаційних технології ( у т.ч. тих, які дозволяють організувати дистанційне навчання учнів, яке є нагальною потребою сьогодення) і впровадження елементів STEM-освіти, так як НУШ приділяє значну увагу не тільки формуванню математичної компетентності, а й прикладній спрямованості математики.

Завдання мої: показати, як я впроваджую елементи STEM-освіти: дослідницький метод (навчання сприймається як природний процес, що задовольняє цікавість учня), вимірювання, використання ІКТ ,знайти такі прийоми, які б розвивали навички: вміння працювати в команді, не боятися брати на себе відповідальність.

«Найбільш глибокий слід залишає те, що тобі вдалося відкрити самому» (Д. Пойа)

При виконанні дослідницьких математичних робіт знання учням не повідомляються. Учні самостійно здобувають їх у процесі вирішення (дослідження) проблем, порівнюючи різноманітні варіанти отриманих відповідей. Як я це роблю? Наприклад, учням 6 класу

пропоную практичні завдання, які дозволяють їм самостійно (учитель -консультант) визначити чи є зв'язок між радіусом і діаметром кола; знайти відношення довжини кола до його діаметра та ввести поняття «число ℼ».

Майстер: Пропоную вам виконати наступні вправи за збірником «Я дослідник» та записати зв'язок між радіусом і діаметром кола у вигляді формули

1.

Учасник: за допомогою вимірювання та обчислення ми отримали формули

Майстер: Виконуючи практичну роботу, учні знайомляться зі способом вимірювання довжини кола, крім того, удосконалюють уміння виконувати точні вимірювання. Шановні учасники, давайте виконаємо цю роботу, поділившись на дві групи: І група виконує завдання 1-5, а ІІ група завдання 6

(учасники працюють)

Майстер: Під час цієї роботи, я слідкую за роботою учнів-адже я знаю, що відношення мають бути рівними, тож можу легко вказати учню, яке з трьох вимірювань потрібно виконати повторно.
Об'єднайте свої дослідження та порівняйте відношення в пунктах 5 і 6, зробіть висновок

Учасник: Незважаючи на розмір кола, відношення його довжини до діаметра – це стала величина, яка є нескінченним десятковим дробом, приблизно дорівнює 3,14

Майстер: Так, це число має назву «число П». І щоб розширити знання про число П та підвищити інтерес до вивчення англійської мови пропоную учням перекласти речення Pi Day is celebrated on March 14. What do you think, why? (День числа П святкують 14 березня. Як ти думаєш, чому?) і за допомогою логічних міркувань пояснити, чому в саме цей день відбувається святкування

Учасник: 3-й місяць, 14-й день – 3,14

Майстер: Кожна з прикладних задач є STEM- задачею, тобто поєднує в собі знання кількох галузей, стимулює до активної пошукової, дослідницької, творчої роботи та ілюструє прикладну направленість математики

Такі завдання я пропоную дітям, реалізовуючи 4 наскрізна лінії Програми

Майстер: У вас на столах є картки з задачами, кожна з яких розкриває одну з чотирьох наскрізних ліній, пропоную вам розв'язати ці задачі та визначити наскрізну лінію (на картці є картинка-підказка та вказано для якого класу ця задача)

Щомісячний бюджет сім'ї становить 15168 грн. Третина сімейного бюджету витрачається на фіксовані витрати – це купівля продуктів харчування, сплата за житло, комунальні послуги. Скільки грошей сім'я витрачає на фіксовані виплати? Скільки грошей залишається після сплати фіксованих виплат? (5клас)

Учасник: 5056 грн сім'я витрачає на фіксовані витрати; 10112 грн залишається після сплати фіксованих виплат. Запропонована задача на сімейний бюджет, сприяє формуванню фінансової обізнаності та розвитку фінансової грамотності, характеризує наскрізну лінію «Підприємливість та фінансова грамотність»

Майстер: Своїм учням пропоную задачі про розподіл фінансів у родині, про податки та їх розподіл, про банківські послуги, страхування та ризики тощо

Кожна тонна розлитої у воду нафти вкриває тонкою плівкою приблизно 12 км2 водної поверхні й забруднює близько 1000000 тонн води. Яку територію і яку масу води буде забруднено, якщо під час промивання танкера у море зіллють 1,5 тонни нафти? (6 клас)

Учасник: 18км2 водної поверхні та 1500000 т води буде забруднено. Задача сприяє формуванню загальнолюдських цінностей, що стосуються екології, збереження здоров'я та ресурсів, характеризує наскрізну лінію «Екологічна безпека й сталий розвиток»

Майстер: Мої учні розв'язують задачі про економне та ефективне використання природних ресурсів, складають графіки і діаграми, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу тощо

Найвищим у світі пам'ятником Тарасу Шевченку вважається монумент у місті Ковелі на Волині. Його висота близько 7 м, об'єм – приблизно 2,2 м3. Знайдіть масу бронзи, яка знадобилася для виготовлення цього пам'ятника (густина бронзи 8800 кг/м3) (7 клас)

Учасник: 19360 кг маса бронзи. Просліджується міжпредметний зв'язок з фізикою, задача краєзнавчого характеру, що характеризує наскрізну лінію «Громадянська відповідальність»

Майстер: Своїм учням пропоную також задачі на такі теми: права людини і механізми їх захисту, роль законів у житті суспільства, демократична держава та активна участь громадян в її житті тощо

Дітям 11-15 років на кожен кілограм своєї маси необхідно вживати на день 2,6 г білків, жирів – 2,3 г, вуглеводів – 10,4 г. Обчисліть скільки повинен вжити на день білків, жирів і вуглеводів хлопчик 14 років, маса якого 36,9 кг.

Учасник: 95,94 г білків; 84,87 г жирів; 383,76 г вуглеводів повинен вжити за день хлопчик, задача надає учням життєві знання, що сприяють фізичному здоров'ю, характеризує наскрізну лінію «Здоров'я і безпека»

Майстер: Пропоную учням завдання з даними про безпеку і охорону здоров'я (задачі пов'язані з дорожнім рухом, раціональним харчуванням, руховою активністю, аналізом проблем і прийняття рішень тощо)

Майстер: У викладанні математики впроваджую сучасні інформаційні технології, переваги яких у тому, що я організовую пізнавальну діяльність учнів шляхом моделювання; можу  імітувати ситуацію за допомогою мультимедіа; організовую ефективне тренування знань, умінь і математичних навичок за допомогою вправ, створених за допомогою таких сервісів Padlet, MindMeister, LearningApps, WordArt тощо; організовую  автоматизований контроль результатів навчання,   здійснюю зворотній зв'язок, використовуючи сервіс My test, платформу Microsoft, додатки Google. Перевагу надаю сервісу LearningApps.org, де представлено багато інтерактивних  вправ, які я використовую в роботі з інтерактивною дошкою, або як індивідуальні вправи для учнів, а також створюю свої вправи.

Що і пропоную зараз зробити

(Створення вправи в LearningApps.org

Учасники за чіткою інструкцією створюють вправу в сервісі LearningApps.org--

Створення вправи—Класифікація—Кожен учасник отримує покрокову інструкцію)

(учасники діляться враженнями від роботи в запропонованому сервісі)

Майстер: Дієвим засобом організації процесу творчого мислення за допомогою схем, побудованих за певними правилами є карти пам'яті, або ментальні карти.

Автор методу Тоні Бьюзен наголошує на тому, що Інтелект –карта озброїть учня найважливішим умінням – умінням самостійно здобувати знання і використовувати їх у своїй діяльності.

Інтелект- карти ми будуємо вручну, створюємо з учнями колажі із заготовлених малюнків, а також використовую онлайн платформи: MindMeister, Miro, Bubbl.us.

З ментальною картою мої учні працюють протягом уроку для закріплення, формування нових понять. Це дає можливість візуалізувати ключові поняття та узагальнити їх взаємозв'язок. Учні доопрацьовують вдома або створюють мапи в якості виконання випереджувального домашнього завдання.

(демонструю мапи, створені онлайн та на папері, пропоную учасникам створити ментальні мапи: «Конус», «Циліндр»)

(учасники демонструють свою роботу)

Майстер: Після вивчення теми «Тіла обертання» учні розпізнають види тіл, їх елементи, застосовують властивості до розв'язування задач.

Заключний етап

Майстер: Із власного досвіду я запропонувала вам декілька інноваційних прийомів. Пропоную доповнити «хмарину» слів, створену в WordArt новими чи важливими поняттями, які ви взяли з майстер-класу.

(учасники доповнюють «хмарину» слів)

Тож, у нас вийшла ось така «хмаринка слів», яку можна створити з будь-якого предмета і на будь-якому етапі уроку.

Я бажаю, щоб тільки такі «хмари» дарували вам ваші учні. Постійного пошуку інновацій, професійного успіху. Дякую за роботу!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.