Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

КТП з фізики 8 клас з наскрізними змістовними лініями,та ключовими компетенціями 2021-2022 н.р.

Фізика

Для кого: 8 Клас

21.09.2021

99

13

0

Опис документу:

КТП з фізики 8 клас з наскрізними змістовними лініями,та ключовими компетенціями 2021-2022 н.р.Умовні позначення: Підбиваємо підсумки розділу –ППР, Завдання для самоперевірки – ЗДС Експериментальне завдання – ЕЗ

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Фізика, 8-А, клас

(2 год на тиждень, І семестр – 32 год, ІІ семестр – 38 год)


Програма: ФIЗИКА 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.


Підручник: Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. – 268 с. : іл., фот.


Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

ТО

3

3

Контрольні роботи

1

1

Лабораторні роботи

2

3

Наскрізні змістовні лінії : «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність».

Ключові компетентності : Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами Спілкування іноземними мовами Математична компетентність Основні компетентності у природничих науках і технологіях Інформаційно-цифрова компетентність Уміння вчитися впродовж життя Ініціативність і підприємливість Соціальна та громадянська компетентності Обізнаність та самовираження у сфері культури Екологічна грамотність і здорове життя

Умовні позначення: Підбиваємо підсумки розділу –ППР, Завдання для самоперевірки – ЗДС Експериментальне завдання – ЕЗДата

Примітка

Зміст уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Ключові компетентності

Наскрізні змістовні лінії

д/з

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА (30 год)
Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри.

Знаннєвий компонент: розуміє властивості теплового руху; володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (температура) та їхні одиниці; Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Діяльнісний компонент:

користується термометром,

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§1(1-3), впр1Температурна шкала. Теплова рівновага.

Знаннєвий компонент:

знає способи вимірювання температури; принципи побудови температурної шкали Цельсія;

Ціннісний компонент: користується термометром,

Ціннісний компонент:

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту

Математична компетентністьОсновні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§1(4), впр1Залежність розмірів фізичних тіл від температури.

Знаннєвий компонент:

Розуміє особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини; фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів; залежність розмірів фізичних тіл від температури.

Математична компетентність


«Громадянська відповідальність»,

§2, впр2Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії тіла.

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (внутрішня енергія) та їхні одиниці; знає два способи зміни внутрішньої енергії тіла

Математична компетентність

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§3-4, впр3-4Види теплообміну. Теплопровідність

Знаннєвий компонент:

знає види теплообміну, Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§5-7, впр5Види теплообміну. Конвекція

Знаннєвий компонент:

знає види теплообміну, Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Математична компетентність


Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§6, впр6Види теплообміну. Променевий обмін

Знаннєвий компонент:

знає види теплообміну, Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Математична компетентність


Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§7, впр7Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла.

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (кількість теплоти, питома теплоємність) та їхні одиниці;

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Математична компетентністьОсновні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§8, впр9Розв'язування задач на теплообмін

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів та виконання лабораторних робіт; застосовує рівняння теплового балансу;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§9, впр9Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу під час змішуванні води різної температури.

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі виконання лабораторних робіт; дотримується правил безпеки під час проведення експериментів, користується термометром, калориметром

Екологічна грамотність і здорове життя

Соціальна та громадянська компетентності

«Здоров'я і безпека»,

§8-9, впр8-9

ЕЗІнструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини.

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі виконання лабораторних робіт; дотримується правил безпеки під час проведення експериментів, користується термометром, калориметром

Екологічна грамотність і здорове життя

Соціальна та громадянська компетентності

«Здоров'я і безпека»,

§8-9, впр8-9

ЕЗЗахист навчального проекту № 1 Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування. Енергозбережувальні технології.

Ціннісний компонент:

усвідомлює необхідність використання енергозбережувальних технологій; оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту

Інформаційно-цифрова компетентність

Соціальна та громадянська компетентності

«Підприємливість та фінансова грамотність».

Екологічна безпека та сталий розвиток

§ 18,ТЗ, ЕЗ, *Розв'язування задач на теплообмін та тепловий баланс (ТО № 1)

Діяльнісний компонент:

Розвʼязує ситуативні вправи і задачі на аналіз перебігу теплових процесів;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

ППР,с92, ЗДС,1-10Агрегатні стани речовини. Фізичні властивостей твердих тіл, рідин і газів. Кристалічні та аморфні тіла.

Знаннєвий компонент:

розуміє особливості руху атомів i молекул речовини в різних агрегатних станах речовини; фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів;

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§10, впр10Температура плавлення.

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (температура, питома теплота плавлення,) та їхні одиниці;

Діяльнісний компонент: аналізує графіки теплових процесів

Математична компетентність
Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§11, впр11Розрахунок кількості теплоти при плавленні/ твердненні тіл.

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§12, впр12Розв’язування задач на плавлення та кристалізацію

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§11-12,впр11-12Захист навчального проекту № 2 Унікальні фізичні властивості води. Рідкі кристали та їх використання. Полімери. Наноматеріали.

Ціннісний компонент:

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про теплоту

Інформаційно-цифрова компетентність

Соціальна та громадянська компетентності

«Підприємливість та фінансова грамотність».

С.98-100Пароутворення і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні /конденсації.

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (питома теплота пароутворення) та їхні одиниці; пояснює графіки теплових процесів (пароутворення/ конденсація)

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Математична компетентність

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§13, впр13Кипіння. Температура кипіння. (ТО № 2)

Діяльнісний компонент:

пояснює графіки теплових процесів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§14, впр14Рівняння теплового балансу.

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§13-14, впр13-14Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива.

Знаннєвий компонент:

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (згорання палива) та їхні одиниці;

Діяльнісний компонент: застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Математична компетентність
Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§15, впр15Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.

Діяльнісний компонент:

пояснює принцип дії теплових двигунів; застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів

Інформаційно-цифрова компетентність

«Громадянська відповідальність»,

Екологічна безпека та сталий розвиток

§16-17,

впр16-17Розв'язування задач на теплообмін та тепловий баланс

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Інформаційно-цифрова компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§8,13-15,

впрРозв’язування комплексних задач

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Інформаційно-цифрова компетентність

«Громадянська відповідальність»,

ЗДС,с.95, 13-15Розв’язування комплексних задач

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Інформаційно-цифрова компетентність

«Громадянська відповідальність»,

ЗДС,с.97, 14-17Захист навчального проекту № 3 Холодильні машини. Кондиціонер, теплові насоси.

Ціннісний компонент:

визначає переваги і недоліки впливу теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля; усвідомлює важливість енергозбережувальних заходів у масштабах родини, громади, країни; вплив теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля

Екологічна грамотність і здорове життя

«Здоров'я і безпека»,

Екологічна безпека та сталий розвиток

С.98-100Розв’язування задач на теплові явища

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

ППР,с.93Контрольна робота № 1 (ТО № 3)

Діяльнісний компонент:

застосовує набуті знання в процесі розв’язування задач різних типів, застосовує рівняння теплового балансу; аналізує графіки теплових процесів;

Інформаційно-цифрова компетентність


«Громадянська відповідальність»,
Електричні явища. Електризація тіл.

Знаннєвий компонент:

знає поняття електричного заряду, механізми електризації Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику;

Математична компетентністьІнформаційно-цифрова компетентність
«Підприємливість та фінансова грамотність».

§19, впр19Електричний заряд. Два роди електричних зарядів.

Знаннєвий компонент:

знає поняття електричного заряду, механізми електризації Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику;

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§20, впр20Взаємодія заряджених тіл.

Знаннєвий компонент:

Знає характер взаємодії заряджених тіл;

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§21, впр21Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду.

Знаннєвий компонент:

формулює закони Кулона, збереження електричного заряду,

Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Математична компетентність
«Підприємливість та фінансова грамотність».

§22, впр22Захист навчального проекту № 4 Електрика в житті людини.

Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Інформаційно-цифрова компетентність

Соціальна та громадянська компетентності

«Підприємливість та фінансова грамотність».
Електричне поле.

Діяльнісний компонент:

графічно зображає електричне поле;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§19-22,Електричний струм. Провідники, напівпровідники, діелектрики.

Знаннєвий компонент:

розуміє природу електричного струму в різних середовищах;

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§23, впр23Дії електричного струму.

Ціннісний компонент: оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

Екологічна грамотність і здорове життя

«Здоров'я і безпека»,

§24, впр24Джерела електричного струму.

Знаннєвий компонент:

знає умови виникнення електричного струму;

Ціннісний компонент: оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

Математична компетентністьЕкологічна грамотність і здорове життя

«Здоров'я і безпека»,

§25, впр25Електричне коло та його основні елементи. (ТО № 4)

Діяльнісний компонент:

креслить схеми простих електричних кіл; складає прості електричні кола

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§26, впр26Сила струму. Амперметр.

Знаннєвий компонент:

формулює визначення фізичної величини (сила струму) і їхні одиниці;

Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Математична компетентністьЕкологічна грамотність і здорове життя

«Здоров'я і безпека»,

§27, впр27Електрична напруга. Вольтметр.

Знаннєвий компонент:

формулює визначення фізичної величини (напруга) і їхні одиниці; Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Математична компетентністьІнформаційно-цифрова компетентність

«Підприємливість та фінансова грамотність».


§28, впр28Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола.

Знаннєвий компонент:

формулює визначення фізичної величини (опір провідника) і їхні одиниці; формулює закон Ома для ділянки кола,

Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Математична компетентність

Інформаційно-цифрова компетентність


«Підприємливість та фінансова грамотність».

§29, впр29Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу.

Діяльнісний компонент:

застосовує формули залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§30(1-2), впр. 30,1,2,4-6Реостати.

Діяльнісний компонент:

застосовує формули залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу,

Ціннісний компонент: оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

Основні компетентності у природничих науках і технологіяхЕкологічна грамотність і здорове життя«Здоров'я і безпека»,

§30(3), впр30, 3,7Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра.

Діяльнісний компонент:

застосовує формули залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу

під час виконання лабораторних робіт;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

§29, впр29-30Закон Ома для ділянки електричного кола. Розв'язування задач.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Ома для ділянки кола формули сили струму, напруги, опору, залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§29-30, впр 29-30Електричний струм. Закон Ома.


Діяльнісний компонент:

застосовує закони Ома для ділянки кола формули сили струму, напруги, опору, залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

ЗДС, с.220-221,

1-8,11,14Послідовне з’єднання провідників.

Діяльнісний компонент:

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного з’єднання провідників

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§31, впр31Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.

Діяльнісний компонент:

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного з’єднання провідників під час виконання лабораторних робіт; користується вимірювальними приладами для визначення сили струму, напруги, опору

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

§31, впр31,ТЗ,*,

ЕЗПаралельне з’єднання провідників.

Діяльнісний компонент:

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для паралельного з’єднання провідників

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§32, впр32Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.

Діяльнісний компонент:

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для паралельного з’єднання провідників під час виконання лабораторних робіт; користується вимірювальними приладами для визначення сили струму, напруги, опору

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Соціальна та громадянська компетентності

«Громадянська відповідальність»,

§32, впр32,ТЗ,*,Розв'язування задач (впр.31, 5,6, впр.32,6-9)

Діяльнісний компонент:

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§31-32, впр.31-32Розв'язування комплексних задач (ТО № 5)

Діяльнісний компонент:

Застосовує формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,
Робота й потужність електричного струму

Знаннєвий компонент:

формулює визначення фізичної величини (робота і потужність електричного струму)) і їхні одиниці

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§33, впр33Закон Джоуля -Ленца.

Знаннєвий компонент:

формулює закон Джоуля–Ленца, Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Математична компетентність
«Підприємливість та фінансова грамотність».

§34, впр34Електронагрівальні прилади. Розв'язування задач.

Діяльнісний компонент:

застосовує формули роботи і потужності електричного струму в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§35, впр35Захист навчального проекту № 5. Сучасні побутові та промислові електричні прилади.

Діяльнісний компонент:

розраховує спожиту електричну енергію за допомогою побутового лічильника електроенергії;

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Підприємливість та фінансова грамотність».

«Здоров'я і безпека»,

С.224-226Струм у металах

Знаннєвий компонент:

знає умови виникнення електричного струму;

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§36, впр36Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів.

Знаннєвий компонент:

формулює визначення фізичної величини (сила струму, напруга, опір провідника, робота і потужність електричного струму, електрохімічний еквівалент) і їхні одиниці

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»

§37, впр37Закон Фарадея для електролізу.

Знаннєвий компонент:

формулює визначення фізичної величини (електрохімічний еквівалент) і їхні одиниці; формулює закон Фарадея для електролізу;

Ціннісний компонент: оцінює роль видатних учених у розвитку знань про електрику; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Математична компетентність

Інформаційно-цифрова компетентність«Підприємливість та фінансова грамотність».

Закон Фарадея для електролізу. Розв'язування задач

Діяльнісний компонент:

застосовує закони

Фарадея для електролізу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

§38, впр38Електричний струм у газах.

Знаннєвий компонент:

розрізняє види електричного розряду в газах.

Математична компетентність

«Громадянська відповідальність»,

§39, впр39Розв'язування задач.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Фарадея для електролізу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,

ЗДС,с.222-223Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.

Ціннісний компонент: оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

Екологічна грамотність і здорове життя

«Здоров'я і безпека»,

§40, впр40Захист навчального проекту № 6. Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини. Вплив електричного струму на людський організм.

Ціннісний компонент: оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом; значення енергії електричного струму в побуті й техніці

Екологічна грамотність і здорове життя

«Здоров'я і безпека»,

ППР,с.218-219,Розв'язування задач.

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Фарадея для електролізу в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,
Контрольна робота № 2

(ТО № 6)

Діяльнісний компонент:

застосовує закони Кулона, збереження електричного заряду, Ома для ділянки кола, Джоуля–Ленца, Фарадея для електролізу, формули сили струму, напруги, опору для послідовного й паралельного з’єднання провідників, залежності опору провідника від його довжини, площі перерізу та питомого опору матеріалу, роботи і потужності електричного струму в процесі розв’язування фізичних задач різних типів

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

«Громадянська відповідальність»,
Віртуальна екскурсія. Електрика і безпека людини

Діяльнісний компонент:

розв’язує ситуативні вправи і задачі на усвідомлення важливості заощадливого використання електроенергії з метою зменшення витрат сімейного бюджету;

Ініціативність і підприємливість

«Підприємливість та фінансова грамотність».
Віртуальна екскурсія. Електрика і екологія

Діяльнісний компонент:

розв’язує ситуативні вправи і задачі на формування свідомості дотримання правил безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями

Екологічна грамотність і здорове життя

«Здоров'я і безпека»,

Екологічна безпека та сталий розвиток
Віртуальна екскурсія. Вплив електричного струму на людський організм

Ціннісний компонент: оцінює параметри струму, безпечні для людського організму, можливості захисту людини від ураження електричним струмом;

Екологічна грамотність і здорове життя

«Здоров'я і безпека»,
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.