КТП з алгебри 8 клас

Алгебра

Для кого: 8 Клас

23.09.2021

107

1

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування з алгебри 8 клас 5 годин на тиждень за новою програмою за шкільним підручником А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, M.С. Якір 2021.

Підручник Алгебра 8 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, M.С. Якір 2021

  • Видавництво: Гімназія, Харків

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Погоджено:

Заступник директора школи

__________КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з предмету

«Алгебра»

8 клас, I семестр 2021-2022 н.р.Вчитель:

Погоджено:

Заступник директора школи

__________


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з предмету

«Алгебра»

8 клас, IІ семестр 2021-2022 н.р.Вчитель:
8 клас

Алгебра

Календарний план складено відповідно до Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. М. І. Бурда, Ю.І.Мальований, Є.П.Нелін, Д.А.Номіровський, А.В.Паньков, Н.А.Тарасенкова, М. В. Чемерис, М.С.Якір (Наказ МОН від 07 червня 2017 року № 804);

до підручника: Мерзляк А.Г., Полонський В.В., Якір М.С. Алгебра: підруч. для 8-го кл. загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Гімназія, 2016 .

3 год на тиждень, І семестр - 47 год ; ІІ семестр - год ; навч.рік - год.

№ уроку

Дата

8 клас


Тема уроку

Примітка

І СЕМЕСТР

1


Повторення вивченого матеріалу. Цілі вирази


2


Повторення вивченого матеріалу. Функції. Лінійні рівняння та їх системи.


3


Розв’язування вправ та задач на повторення.


4


Діагностична контрольна робота.


Тема №1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ (27 години)

5


Раціональні вирази . Раціональні дроби. Допустимі значення змінних.


6


Основні властивості раціонального дробу.


7


Основні властивості раціонального дробу.


8


Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками


9


Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Самостійна робота.


10


Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.


11


Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.


12


Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.


13


Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Самостійна робота.


14


Розв’язування вправ і задач.


15


Розв’язування вправ і задач.


16


Розв’язування вправ і задач. Підготовка до контрольної роботи


17


Контрольна робота №1 «Додавання і віднімання дробів»


18


Аналіз контрольної роботи. Множення раціональних дробів.


19


Множення раціональних дробів. Піднесення дробу до степеня


20


Піднесення дробу до степеня


21


Піднесення дробу до степеня


22


Ділення дробів


23


Ділення дробів


24


Ділення дробів. Самостійна робота.


25


Тотожні перетворення раціональних виразів


26


Тотожні перетворення раціональних виразів


27


Рівносильні рівняння .Раціональні рівняння. Розв’язування раціональних рівнянь.


28


Розв’язування раціональних рівнянь. Самостійна робота.


29


Розв’язування типових задач


30


Розв’язування типових задач


31


Розв’язування вправ і задач. Підготовка до контрольної роботи


32


Контрольна робота № 2 « Множення та ділення дробів»


33


Означення степеня з цілим показником


34


Властивості степеня з цілим показником


35


Властивості степеня з цілим показником


36


Стандартний вигляд числа


37


Стандартний вигляд числа


38


Стандартний вигляд числа. Самостійна робота.


39


Функція її властивості і графік


40


Функція її властивості і графік


41


Функція її властивості і графік. Самостійна робота.


42


Розв’язування вправ і задач


43


Розв’язування вправ і задач. Підготовка до контрольної роботи


44


Контрольна робота № 3 «Раціональні вирази»
ІІ СЕМЕСТР

Тема №2 КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА. (12 годин)

45


Функція , її графік і властивості


46


Функція , її графік і властивості


47


Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь.


48


Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Самостійна робота.


49


Числові множини . Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа.


50


Числові множини . Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа.


51


Властивості арифметичного квадратного кореня


52


Властивості арифметичного квадратного кореня.

Самостійна робота.


53


Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня


54


Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня


55


Добуток і частка квадратних коренів.


56


Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. Самостійна робота.


57


Функція y= , її графік і властивості.


58


Функція y= , її графік і властивості.


59


Розв’язування вправ і задач. Підготовка до контрольної роботи


60


Контрольна робота №4. Квадратні корені. Дійсні числа


Тема №3 КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ (18 годин)

61


Аналіз контрольної роботи. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння.
Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння. Розв`язування неповних квадратних рівнянь


62


Неповні квадратні рівняння. Розв`язування неповних квадратних рівнянь


63


Формула коренів квадратного рівняння


64


Розв'язування квадратних рівнянь


65


Розв'язування квадратних рівнянь


66


Розв'язування квадратних рівнянь. Самостійна робота.


67


Теорема Вієта та теорема, обернена до теореми Вієта


68


Теорема Вієта та теорема, обернена до теореми Вієта


69


Розв’язування вправ та задач.


70


Розв'язування квадратних рівнянь. Підготовка до контрольної роботи


71


Контрольна робота №5 « Формула коренів квадратного рівняння»


72


Аналіз контрольної роботи. Квадратний тричлен та його корені.


73


Квадратний тричлен та його корені.


74


Розкладання квадратного тричлена на множники


75


Розкладання квадратного тричлена на множники


76


Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.


77


Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. Самостійна робота.


78


Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних .


79


Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних .


80


Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних. Самостійна робота.


81


Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі


82


Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь


83


Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь


84


Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь, які зводяться до квадратних.


85


Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь, які зводяться до квадратних.


86


Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок. Підготовка до контрольної роботи


87


Контрольна робота №6 «Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних»


Тема№4 ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (6 годин)

88


Аналіз контрольної роботи. Тотожні перетворення раціональних виразів.


89


Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.


90


Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.


91


Функція , її графік і властивості.


92


Властивості та графіки функцій , ,


93


Степінь з цілим показником. Квадратні корені. Квадратні рівняння


94


Квадратний тричлен та його корені.


95


Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних .


96


Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь, які зводяться до квадратних.


97


Розв’язування вправ і задач. Підготовка до контрольної роботи


98


Підсумкова контрольна робота.


99


Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач підвищеної складності.


100


Розв’язування задач підвищеної складності.


101


Розв’язування задач підвищеної складності.


102


Узагальнення і систематизація знань. Підсумкове оцінювання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.