Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Розвиток читання у дошкільному віці. Посібники серії «Розглядай та пізнавай»
»
Взяти участь Всі події

КТП Алгебра 7 клас

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Алгебра

Для кого: 7 Клас

20.10.2021

58

3

0

Опис документу:

Календарні плани для алгебри 7 класу 2021/2022н.р.до підручника Кравчук 2015 року з ключовими компетентностями і наскрізними лініями відповідно до чинної програми розміщеної на сайті Міністерства освіти і науки України

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Алгебра 7 клас

Програма. Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник. Кравчук та ін.. Алгебра : Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –2015.

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Всього годин

І

34

70

II

36


Календарне планування з алгебри 7 класуроку

Тема уроку

Дата

Очікувані результати

Примітка


проведенняПовторення навчального матеріалу ( 4 год.)


1

Розв’язування задач і вправ на всі дії з десятковими та звичайними дробами..

2

Рівняння. Основні властивості рівнянь.

3

Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

4

Діагностична контрольна робота.


Тема 1. Цілі вирази ( 30 +2 год.)

5

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу


Учень/учениця:

наводить приклади: числових виразів; виразів зі змінними; одночленів; многочленів

пояснює:

· як знайти числове значення виразу зі змінними при заданих значеннях змінних;

· що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу, одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт;

формулює:

· означення: одночлена, степеня з натуральним показником; многочлена, подібних членів многочлена, степеня многочлена;

· властивості степеня з натуральним показником;

· правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів;

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень6

Тотожні вирази. Тотожність.
7

Тотожні перетворення виразів.
8

Степінь з натуральним показником
9

Властивості степеня з натуральним показником.
10

Властивості степеня з натуральним показником.

Самостійна робота
11

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена
12

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня
13

Розвязування вправ.

Самостійна робота
14

Контрольна робота № 1
15

Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення. Степінь многочлена.
16

Додавання і віднімання многочленів.
17

Додавання і віднімання многочленів. Самостійна робота
18

Множення одночлена на многочлен
19

Розв’язування вправ.
20

Множення многочлена на многочлен
21

Множення многочлена на многочлен
22

Розвязування вправ
23

Розвязування вправ Самостійна робота
24

Розвязування вправ
25

Контрольна робота № 2
26

Квадрат двочлена27

Квадрат двочлена.
28

Різниця квадратів
29

Розвязування вправ
30

Розв’язування вправ Самостійна робота
31

Контрольна робота № 3 з теми «Формули скороченого множення. Квадрат двочлена. Різниця квадратів»
32

Сума і різниця кубів
33

Розв’язування вправ.Самостійна робота
34

Розкладання многочленів на множники
35

Розв’язування вправ.Самостійна робота
36

Контрольна робота № 3
«Екологічна безпека й сталий розвиток»

Формує критичне мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища


«Громадянська відповідальність»

Викликає в учнів якомога більше позитивних емоцій, виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності.


«Здоров'я і безпека»

Становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Вироблення вміння розв’язувати завдання про безпеку і охорону здоров’я


«Підприємливість і фінансова грамотність»

Розв’язує практичні задачі щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету.


Тема 2. ФУНКЦІЇ (10 год)


37

Функція. Область визначення та область значень функції. Способи задання функції. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних явищ


Учень/учениця:

наводить приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій;

пояснює, що таке: аргумент; функція; область визначення функції; область значень функції; графік функції;

формулює означення понять: функція; графік функції; лінійна функція; пряма пропорційність;

називає та ілюструє на прикладах способи задання функції;

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду – прямої пропорційності;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; знаходження за графіком функції значення функції за даним значенням аргументу і навпаки; визначення окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі);38

Функція. Область визначення та область значень функції. Способи задання функції

Розв’язування вправ
39

Графік функції.
40

Графік функції.Самостійна робота
41

Лінійна функція, її графік та властивості
42

Лінійна функція, її графік та властивості
43

Розв’язування вправ.
44

Розв’язування вправ.Самостійна робота
45

Розв’язування вправ
46

Контрольна робота № 4

«Екологічна безпека й сталий розвиток»

Формує критичне мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини.


«Громадянська відповідальність»

Викликає в учнів якомога більше позитивних емоцій, виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Формує толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.


«Здоров'я і безпека»

Становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Вироблення вміння розв’язувати завдання про безпеку і охорону здоров’я


«Підприємливість і фінансова грамотність»

складає та розв'язує задачі на: пряму пропорційність на основі життєвого досвіду; побудову графіків при моделюванні реальних процесів з використанням лінійної функції тощо


Тема 3. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ (18 год.)


47

Лінійне рівняння з однією змінною.


Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з однією та двома змінними; лінійних рівнянь з однією та двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

пояснює:

· що таке система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

· скільки розв’язків може мати система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

формулює означення: лінійних рівнянь з однією та двома змінними; розв’язку рівняння з двома змінними; розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

будує графіки лінійних рівнянь із двома змінними;

описує способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

характеризує випадки, коли система двох лінійних рівнянь з двома змінними має один розв’язок; має безліч розв’язків; не має розв’язків;

складає: рівняння та системи рівнянь за умовою текстової задачі;

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, вказаними у змісті способами; текстові задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними48

Лінійне рівняння з однією змінною.
49

Розв’язування рівнянь, що зводяться до лінійних
50

Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь
51

Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь .Самостійна робота
52

Контрольна робота № 5
53

Лінійне рівняння з двома змінними.
54

Графік лінійного рівняння з двома змінними
55

Розв’язування вправ.
56

Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними та їх розв’язок. Графічний спосіб розв’язування систем


57

Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки.
58

Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки.
59

Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання
60

Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання
61

Розвязування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними
62

Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними.
63

Розв’язування вправ і задач Самостійна робота
64

Контрольна робота № 6

«Екологічна безпека й сталий розвиток»

Формує критичне мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку людини.


«Громадянська відповідальність»

Формує толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.


«Здоров'я і безпека»

Вироблення вміння розв’язувати завдання про безпеку і охорону здоров’я


«Підприємливість і фінансова грамотність»


Розв'язує сюжетні задачі: на рух з точки зору його безпеки; на розпорядження власними та родинними фінансами; фінансового змісту крізь призму історичних подій тощоТема 4. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ( 6 год.)


65

Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей

66

Функції
67

Розв’язування лінійних рівнянь та їх систем
68

Розв’язування задач
69

Підсумкова контрольна робота
70

Підсумковий урок
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.