КТП для 9 класу за підручником А.Несвіт

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з англійської мови до підручника А.Несвіт. Складено у відповідності до діючої програми. Календарно-тематичне планування складено для 9 класу на 1 семестр. Відповідає навантаженню 3 години на тиждень зі змістовими лініями.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

Introduction. Back to School.

Вступ. Повернення до школи.

1.

Вступ.

Ми девятиклас-ники.

Освітня

Впр.1, ст.7

Соці-альна та громадянсь-ка компетентності

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

Впр.4, ст.8,

Впр.5,

ст.8

Впр.2, ст.7

Впр.3,

Ст.8

Впр.6,

7,

ст.8

2

Ми девятиклас-ники.

Розвиток навичок мовлення.

Освітня

Впр.7, 8, ст.9

Соці-альна та громадянсь-ка компетентності

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

Впр.7, 8, ст.9

Впр.9, ст.9

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

3

Освіта в Україні.

Освітня

Впр.1 (а) ст.9

Умін-ня вчитися у продовж жит-тя

Дискутує довкола питань про свою роль і місце у сучасному мультилінгваль- ному та полікультурному середовищі.

Впр.1 (а) ст.9

Впр.2, (в)

ст.10

Впр.2, ст.10

Впр.4,

ст.11

Впр.3, ст.11

4

Освіта в Україні.

Розвиток навичок письма.

Освітня

Впр.3, ст.11

Умін-ня вчитися у продовж жит-тя

Дискутує довкола питань про свою роль і місце у сучасному мультилінгваль- ному та полікультурному середовищі.

Впр.7, ст.12

Впр5, 6,

Ст.11

Впр.8, ст.12

5

Домашнє читання.

Розвиток навичок читання.

Освітня

За завданнями вчителя

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

Unit 1: I, my family and my friends.

Тема 1: Я, моя родина та мої друзі.

6

Розкажи про себе та риси свого характеру.

Осо-бис-тіс-на

Впр2, ст.16

Соці-альна та громадянсь-ка компетентності

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

Розповідає про розподіл обов’язків у родині

Аргументує необхідність дотримання особистої гігієни

Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту

Впр.1, ст.15

Впр.2, 3,

ст.16

Впр.2, ст.16

Впр.4,

Ст.16

7

Риси твого характеру.

Осо-бис-тіс-на

Впр.5, ст.17

Соці-альна та громадянсь-ка компетентності

Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

Розповідає про розподіл обов’язків у родині

Аргументує необхідність дотримання особистої гігієни

Демонструє розуміння цінності праці та працьовитості для досягнення добробуту

Впр.7, 8, 9,

Ст.18

Впр.6, ст.17-18

Впр.10,

Ст.19

Впр.11,

Ст.19

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

8

Мода у школі.

Розвиток навичок аудіювання.

Осо-бис-тіс-на

Соці-альна та громадянсь-ка компетентності

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я.

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

Впр.1, ст.19

Впр.2, ст.

19

Впр.3, ст.20

Впр.5, ст.22

9

Мода тінейджерів.

Розвиток навичок говоріння.

Осо-бис-тіс-на

Соці-альна та громадянсь-ка компетентності

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

Впр.6, 7,

Ст.22

Впр.8, ст.23

10

Зовнішність тінейджерів.

Особистісна

Впр.1, ст.24

Соці-альна та громадянсь-ка компетентності

Пояснює вибір особистих символів.

Впр.1, ст.24

Впр.3, ст.25

Впр.2, ст.25

Впр.3, ст.25

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

11

Зовнішність тінейджерів.

Осо-бис-тіс-на

Впр.4, ст.26

Соці-альна та громадянсь-ка компетентності

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я.

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

Впр.6, 7,

Ст.26-27

Впр.

4,

Ст.

26

Впр.5, ст.26

Впр.8,

Ст.28

12

Молодь сьогодні.

Розвиток навичок читання.

Осо-бис-тіс-на

Соці-альна та громадянсь-ка компетентності

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

Впр.1,

Ст.27

Впр.4,

Ст.29

Впр.2,

Ст.28

Впрн.3,

Ст.29

Впр.5,

Ст.29

13

Молодь сьогодні.

Особистісна

Впр.1, ст.24

Соці-альна та громадянсь-ка компетентності

Пояснює вибір особистих символів.

Впр.6, смт.29

Впр.8,ст.30

Впр.7, ст.29

Впр.9,

Ст.30

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

14

Автобіогра-фія.

Осо-бис-тіс-на

Впр.3,

Ст.32

Соці-альна та громадянсь-ка компетентності

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я.

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

Впр.1, ст.31

Впр.

2, ст.31

Впр.3,

Ст.32

Впр.4,

Ст.32

15

Автобіогра-фія.

Розвиток навичок письма.

Осо-бис-тіс-на

Впр.3,

Ст.32

Соці-альна та громадянсь-ка компетентності

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

Впр.5, ст.33

Впр.6, ст.33

16

Молодіжні організації.

Особистісна

Впр.2,

Ст.35

Соці-альна та громадянсь-ка компетентності

Пояснює вибір особистих символів.

Впр.4 (а),

Ст.35

Впр.1, ст.34

Впр.3,

Ст.35

Впр.4 (б),

Ст.35

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

17

Життєві

правила для підлітків.

Осо-бис-тіс-на

Соці-альна та громадянсь-ка компетентності

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я.

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

Впр.2, ст.37

Впр.3, ст.37

Впр.5, ст.38

18

Домашнє читання. Розвиток навичок читання.

Осо-бис-тіс-на

Соці-альна та громадянсь-ка компетентності

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я

Розповідає про доцільне використання кишенькових грошей.

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

19

Закріплення вивченої теми. Розвиток навичок письма. Тематична.

Особистісна

Соці-альна та громадянсь-ка компетентності

Пояснює вибір особистих символів.

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

Впр.1, ст.36

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

Unit 2: Nature Magic. Web of Life .

Тема 2: Природа.

20

Наша планета – Земля.

Особистісна

Впр.3, ст.42

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Розглядає природу як цілісну систему ..

Робить повідомлення про складні погодні умови

Впр.2, ст.41

Впр.3,

Ст.42

Впр.1,

Ст.

41

Впр.4, ст.42

Впр.5, ст.43

21

Наша планета – Земля

Осо-бис-тісна

Впр.3, ст.42 Впр.5, ст.43

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Розглядає природу як цілісну систему ..

Робить повідомлення про складні погодні умови

Впр.9,

Ст.43

Впр.7, ст.43

Впр.6, 8, ст.43

Впр.11,

Ст.44

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

22

Запрошуємо в Асканія-Нова.

Особистісна

Впр.1, ст.44

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічних заходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свого регіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.1, ст.44

Впр.3,

Ст.44-46

Впр.5, ст.46

23

Запрошуємо в Асканія-Нова.

Осо-бис-тіс-на

Впр.4, ст.46

Relative Clauses

Впр.8,

Ст.48

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічних заходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свого регіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.7, 8, ст.47-48

Впр.6, ст.46-47

Впр.10, ст.48

Впр.13,

Ст.49

24

Національні парки

Великобританії.

Розвиток навичок аудіювання.

Осо-бис-тіс-на

Впр.2, ст.50

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.4 ст.52-53

Впр.3, ст.51

Впр.1, ст.50

Впр.5, ст.54

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

25

Національні парки

Великобританії.

Розвиток навичок усного мовлення.

Осо-бис-тіс-на

Впр.6, ст.54

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.9, ст.56

Впр.7, ст.55

Впр.8, ст.55-56

Впр.10.

Ст.56

26

Національні парки світу.

Осо-бис-тіс-на

Еко-логіч-на гра-мот-ність і здо-рове жит-тя

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.1, ст.57

Впр.2,

Ст.57

Впр.3,

Ст.57

27

Закріплення вивченої теми.

Осо-бис-тіс-на

Еко-логіч-на гра-мот-ність і здо-рове жит-тя

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.3, ст.58

Впр.5, ст.59

Впр.4 ст.59

Впр.6,

Ст.60

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

28

Розвиток навичок письма. Тематична.

Осо-бис-тіс-на

Еко-логіч-на гра-мот-ність і здо-рове жит-тя

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

29

Домашнє читання.

Розвиток навичок читання.

Еко-логіч-на гра-мот-ність і здо-рове жит-тя

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

За завданнями вчителя.

Unit 3: Environmental Protection.

Тема 3: Захист навколишнього середовища.

30

Захист навколиш-нього середовища.

Осо-бис-тіс-на

Впр.1, ст.63

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.2, ст.63

Впр.3, ст.64

Впр.5,

Ст.65

31

Захист навколиш-нього середовища.

Розвиток навичок аудіювання.

Осо-бис-тіс-на

Впр.4,

Ст.64

Еко-логіч-на гра-мот-ність і здо-рове жит-тя

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.8,ї

Ст.65

Впр.6ст.65

Впр.7, ст.65

Впр.9, ст.66

32

Сміття.

Розвиток навичок усного мовлення.

Осо-бис-тіс-на

Впр.1,

Ст.66

Впр.3,

Ст66-67

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.6,

Ст.68

Впр.2ст.66

Впр.4, ст.67

Впр.5, ст.67

Впр.7,

Ст.68

33

Використан-ня землі та ландшафт.

Осо-бис-тіс-на

Впр.3,

Ст.70

Еко-логіч-на гра-мот-ність і здо-рове жит-тя

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.1,

Ст.69

Впр.3,в

Ст.70

Впр.2, ст.69

Впр.4,

Ст.71

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

34

Використан-ня землі та ландшафт.

Розвиток навичок письма.

Осо-бис-тіс-на

The Present Continuous Passive Voice

See Grammar Reference p. 240, 242–243)

Еко-логіч-на гра-мот-ність і здо-рове жит-тя

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.6,

Ст.71

Впр.7,

Ст.71

Впр.5,

Ст.71

Впр.7,ст.71

35

Розвиток граматич-них навичок.

Осо-бис-тіс-на

The Present Continuous Passive Voice

See Grammar Reference p. 240, 242–243)

Еко-логіч-на гра-мот-ність і здо-рове жит-тя

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.8,

Ст.72

Впр.10

Ст.73

Впр.9,

Ст.72

Впр.11,

Ст.74

36

Вимираючі види тварин.

Осо-бис-тіс-на

Впр.1,

Ст.74

Еко-логіч-на гра-мот-ність і здо-рове жит-тя

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.2,

Ст.74

Впр.1,

Ст.74

Впр.3,

Ст.75

Впр.4,

Ст.76

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

37

Вимираючі види тварин.

Осо-бис-тіс-на

Впр.5,

Ст.76

Fоrmal Transac-tional Letter

Еко-логіч-на гра-мот-ність і здо-рове жит-тя

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.6,

Ст.77

Впр.7,

Ст.77

Впр.8,

ст.77

38

А ти – захисник природи?

Розвиток навичок усного мовлення.

Осо-бис-тіс-на

Впр.1,

Ст.78

Впр.3,

Ст.80

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.4,

Ст.80

Впр.5,6,

Ст.81

Впр.2,

Ст.79

Впр.7,

Ст.81

39

Сталий розвиток.

Осо-бис-тіс-на

Впр.3,

Ст.82

Впр.4,

Ст.83

Еко-логіч-на гра-мот-ність і здо-рове жит-тя

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.2,

Ст.82

Впр.3,

Ст.82

Впр.1,

Ст.82 Впр.3,

Ст.82

Впр.6,

Ст.85

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

40

Що таке наше навколишнє середовище?

Осо-бис-тіс-на

Еко-логіч-на гра-мот-ність і здо-рове жит-тя

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.1,

Ст.85

Впр.2,

Ст.86

Впр.3,

Ст.87

41

Домашнє читання.

Розвиток навичок читання.

Осо-бис-тіс-на

Еко-логіч-на гра-мот-ність і здо-рове жит-тя

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

За завданнями вчителя.

42

Закріплення вивченої теми.

Осо-бис-тіс-на

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Впр.5,

Ст.88

Впр.2,

Ст.87

Впр.4,

Ст.88

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

43

Розвиток навичок письма.

Тематична.

Освітня

Еко-логіч-на гра-мот-ність і здо-рове жит-тя

Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічнихзаходів..

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свогорегіону.

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

За завданнями вчителя.

44

Контроль аудіювання.

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

45

Контроль читання.

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

46

Контроль письма

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

47

Контроль мовлення.

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

48

Узагальнення знань.

Підсумок I семестру.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інноваційна методика творчо-пізнавальної діяльності особистості: «Rory’s Story Cubes» »
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн