КТП для 8 класу за підручником А. Несвіт

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з англійської мови до підручника А.Несвіт. Складено у відповідності до діючої програми. Календарно-тематичне планування складено для 8 класу на 1 семестр. Відповідає навантаженню 3 години на тиждень зі змістовими лініями.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвен-тар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Очікувані результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

Тема 1: Mass Media: The Press.

Unit 1: Засоби масової інформації

1

Вступ.

Повернен-ня до школи.

Пуб-лічна

Впр.4

Ст.5

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple

Інформаційно- цифрова компетентність

.

Демонструє розумін-ня ос-нов медіа грамотності.

Пояснює правила безпечної поведін-ки онлайн

Ex.5 P.5

Ex.6 P.6

Висловлювати свої враження, почуття та емоції

Ex.4

P.5

Вивчи-ти нову лексику

2

Вік інфор-маційних технологій

Пуб-лічна

Впр.1

Ст.8

Present Simple

Інформаційно- цифрова компетентність

Визначає достовірність інформації.

Пояснює правила безпечної поведін-ки онл.

Ex.4 P.10

Ex.6 P.11

Ex.5 P.10

Ex.8 P.11

Ex.7a P.11

Розповідати про сучасні електронні та друковані засоби масової інформації

Ex.3b

P.9

Вивчи-ти нову лексику

3

Вік інфо-рмаційних технологій

Розвиток навичок читання

Пуб-лічна

Present Simple,

Past Simple

Інформаційно- цифрова компетентність

Визначає дос-товірність інформації.

Пояснює правила безпеч. поведін-ки онл.

Ex.2 P.13

Ex.1b P.12

Ex.1a,4b P.12

Ex.5,6 P.13

Ex.3,4a P.13

Запитувати на надавати інформа-цію

Ex.7

P.14

Вивчи-ти нову лексику

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвен-тар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Очікувані результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

4

Звідки ти дізнаєшся про новини? Розвиток навичок аудію-вання.

Пуб-лічна

Інформаційно- цифрова компетентність

.

Демонструє розумін-ня ос-нов медіа грамотності.

Пояснює правила безпечної поведін-ки онлайн

Ex.1 P.14

Ex.2 P.14

Ex.3 P.15

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необ.відпов.

Ex.7

P.16

Вивчи-ти нову лексику

5

Як отриматиінформа-цію.

Розвиток навичок усного мовлення

Пуб-лічна

Впр.3

Ст.15

The Present Simple Passive Voice

Інформаційно- цифрова компетентність

Визначає достовірність інформації.

Пояснює правила безпечної поведін-ки онл.

Завдання за карточками

Завдання за карточками

Розпитувати з метою уточнення інформації

Ex.4

P.18 Вивчи-ти нову лексику

6

Що ми читаємо.

Розвиток навичок граматики

Пуб-ліч-на

A reporter, to rely on, to speed up, a telegraph, a cable, a fax machine,

The Present Simple Passive Voice

Інформаційно- цифрова компетентність

Визначає дос-товірність інформації.

Пояснює правила безпеч. поведін-ки онл.

Ex.2 P.17

Ex.1,3 P.17

Аргументувати власну думку про інформацію, яку отримуєш із газет

Ex.7

P.19 Вивчи-ти нову лексику

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвен-тар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Очікувані результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

7

Що ми читаємо.

Розвиток навичок граматики

Пуб-лічна

The Present Simple Passive Voice

Інформаційно- цифрова компетентність

Визначає дос-товірність інформації.

Пояснює правила безпеч. поведін-ки онл.

Ex.3 P.21

Ex.2 P.20

Ex.1a,b P.20

Розповідати про структуру газети

Ex.8

P.22 Вивчи-ти нову лексику

8

Преса.

Пуб-лічна

The Present Simple Passive Voice

Інформаційно- цифрова компетентність

Визначає дос-товірність інформації.

Пояснює правила безпеч. поведін-ки онл.

Ex.4a P.24

Ex.1 P.23

Ex.2,3 P.23

Ex.4b P.24

Ex.5,6 P.26

Ex.6 P.27

Аргументувати власну думку про інформацію, яку отримуєш із газет

Ex.8

P.26 Вивчи-ти нову лексику

9

Читаючи пресу. Розвиток навичок мовлення

Пуб-ліч-на

A qu-ality newapaper, a tabloid, a local pa-per

The Present Simple Passive Voice

Інформаційно- цифрова компетентність

Визначає дос-товірність інформації.

Пояснює правила безпеч. поведін-ки онл.

Ex.1a,2,3 P.27-28

Ex.1b P.26

Ex.4 P.28

Ex.5

P.29

Висловлювати свої враження, почуття та емоції

Ex.6

P.28

Вивчи-ти нову лексику

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвен-тар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Очікувані результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

10

Урок домашнь-ого читання

The Present Simple Passive Voice

Інформаційно- цифрова компетентність

Визначає дос-товірність інформації.

Пояснює правила безпеч. поведін-ки онл.

Завдання по текс-ту

Висловлювати думку з приводу прочитаного

Вивчи-ти нову лекси-ку

11

Плануємо шкільну газету. Проектна робота

The editor-in-chief, a copy editor, an art

Present Simple,

Past Simple

Інформаційно- цифрова компетентність

Визначає дос-товірність інформації.

Пояснює правила безпеч. поведін-ки онл.

Ex.1 P.29

Ex.2 P.30

Аргументувати власну думку щодо матеріалу

Ex.2 P.30 Вивчи-ти нову лексику

12

Повторен-ня граматики

Пуб-лічна

The Present Simple Passive Voice

Інформаційно- цифрова компетентність

Визначає дос-товірність інформації.

Пояснює правила безпеч. поведін-ки онл.

Ex.4 P.32

Ex.1,3 P.31

Ex.2 P.31

Аргументувати власну думку

Ex.5

P.32

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвен-тар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Очікувані результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

13

Розвиток навичок письма.

Тематич-на.

Інформаційно- цифрова компетентність

Визначає дос-товірність інформації.

Пояснює правила безпеч. поведін-ки онл.

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

Тема 2: Щкільне життя.

Unit 2 : School Life.

14

Моє навчання у школі

Освітня

To get good

social skills, flexible, to enrich, to get on with smb.

Present Simple

Ініціативність і підприємливість

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

Ex.2 P.34

Ex.3 P.35

Ex.4b P.35

Ex.1 P.34

Ex.4a P.35

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

Ex.5

P.36 Вивчи-ти нову лексику

15

Навчання в українській школі Розвиток навичок аудіювання.

Освіт-ня

A seco-ndary school, a lyce-um, a gymnasium

Present Simple

Ініціативність і підприємливість

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способ

Ex.3 P.39

Ex.1a P.38

Ex.1b P.38

Ex.2 P.39

Розповідати про різні види навчальних закладів в Україні

Ex.8

P.41 Вивчи-ти нову лексику

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвен-тар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Очікувані результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

16

Навчання у школі

Освіт-ня

Акти-віза-ція лекси-ки

Present Simple

Ініціативність і підприємливість

Свідчить на користь необхідності толерантного ставлення до людей з особливими навчальними потребами..

Розповідь про своє навчання

Розповідати про своє навчання у школі

Ex.3,

P.42 Вивчи-ти нову лексику

17

Початкова та середня освіта в Україні

Освіт-ня

Compulso-ry, free, primary school, the humanities,

to apply

Present Simple

Ініціативність і підприємливість

Пропонує варіанти участі школи/класу в житті громади

Ex.2b P.41

Ex.1,2a P.41

Ex.5 P.43

Ex.3,4 P.42

Розповідати про початкову та середню освіту в Україні

Ex.5

P.43 Вивчи-ти нову лекси-ку

18

Шкільні предмети

Home Economics,ICT, Relligious Education

Present Simple

Ініціативність і підп-риємливість

Обговорює шкільні правила

Ex.1,3 P.45

Ex.1a,b P.44

Ex.2 P.44

Ex.5 P.45

Ex.6 P.46

Ex.4 P.45

Розповідати про школу та шкільні предмети

Ex.7,8, P.46 Вивчи-ти нову лексику

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвен-тар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Очікувані результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

19

Школи у Великій Британії Розвиток навичок мовлення

Освітня

A preschool education, a nursery school, a preparatory school

Present Simple

Ініціативність і підприємливість

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя

Ex.2 P.47

Ex.1 P.47

Ex.3a,b P.48

Ex.4 P.48

Розпитувати з метою роз’яснен-ня і уточнен-ня інформації та надання необхід-них відповідей

Ex.3a,b P.48 Вивчи-ти нову лексику

20

Школи у Великій Британії

освітня

Present Simple

Ініціативність і підприємливість

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

Впорядковує вл-асний робочий день з дотриманням здор.спос.ж

Ex.3 P.48

Ex.6 P.49

Ex.5 P.49

Ex.7a,b P.50

Розповідати про школи у Британії та України

Ex.8 P.50 Вивчи-ти нову лексику

21

Після уроків

освітня

A school bulletin board, a schedule, to require, competitive

Present Simple

Ініціативність і підприємливість

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способ

Ex.3,4 P.52

Ex.5a P.53

Ex.1,2 P.51

Ex.5b P.53

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації

Ex.4

P.52 Вивчи-ти нову лексику

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвен-тар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Очікувані результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

22

Шкільні гуртки.

Мої захоп-лення.

Освітня

Активізація вивченої лекси-ки

Present Simple, Past Simple

Ініціативність і підприємливість

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя

Ex.4 p.52

Завдання у зошиті

Розпитувати з метою уточнення інформаці та надання необхідних відповідей

Ex.6

p.53

23

Школа в новинах

Освітня

A struggle, a reward,

a pilot program

Ініціативність і підприємливість

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового

Ex.2,3 P.54

Ex.1 P.54

Аргументувати власну думку

Ex.3

P.54-55

24

Урок домашньо-го читання Розвиток навичок читання.

Освітня

Завдання по текс-ту

Аргументувати власну думку

Ex.8

P.56

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвен-тар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Очікувані результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

25

Плануємо шкільну газету. Проектна робота

Освітня

Ініціативність і підприємливість

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя

Ex.1 P.57

Ex.2 P.57

Розпитувати з метою уточнення інформації та надання необхідних відповідей

26

Повторен-ня граматики

Освітня

Sentences with the Conjunctions II … and Uniess

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя

Ex.4 P.58

Ex.1 P.58

Ex.5 P.59

Ex.2,3 P.58

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

Ex.7

P.57

27

Розвиток навичок письма.

Тематич-на.

Освітня

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвен-тар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Очікувані результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

Тема 3: Книги та письменники.

Unit 3: Books and writers.

28

Оповідан-ня, оповідан-ня…

Пуб-лічна

An occasion, to be chewed,

Уміння вчитися упродовж життя

Обговорює розмаїття літературної спадщини

Ex.1a P.62

Ex.2 P.63

Ex.3

P.64

Ex.1b P.63

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації

Ex.4

P.64

Вивчити нову лексику

29

Оповідан-ня, оповідан-ня…

Пуб-лічна

вибір книг для читання улюблений письменник, поет, книга, літературний герой літературні жанри

Future Simple Pasive Voice

Уміння вчитися упродовж життя

Обговорює розмаїття літературної спадщини

Ex.5, 7,

P.65

Ex.2 P.63

Давати необхідні відповіді

Ex.8

P.65 Вивчити нову лексику

30

Історія книги Розвиток навичок мовлення

Пуб-лічна

A papyrus, bark, to carve, runes,

Future Simple Pasive Voice

Обговорює розмаїття літературної спадщини

Ex.3 P.67

Ex.1,2 P.66

Запитувати і надавати інформацію про історію розвитку книги

Ex.4

P.67 Вивчити нову лексику

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвен-тар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Очікувані результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

31

Розвиток граматич-них навичок.

Grammar.

Пуб-лічна

Future Simple Pasive Voice

Уміння вчитися упродовж життя

Обговорює розмаїття літературної спадщини

Ex.5, 6,

P.68

Ex.8

P.69 Вивчити нову лексику

32

Екскурсія до бібліотеки

Пуб-лічна

To sign up, fiction, non-fiction, interlibrary exchange

Present Simple,Past Simple,Present Continuous,Present Perfect

Уміння вчитися упродовж життя

Обговорює розмаїття літературної спадщини

Ex.2b,3 P.70

Ex.2a P.70

Ex.1 P.70

Розповідати про сучасну бібліотеку

Ex.4

P.71 Вивчити нову лекси-ку

33

Тренуваль-ні вправи на повто-рення граматич-ного матеріалу.

Пуб-лічна

Активізація лексич-ного матері-алу

Present Simple,Past Simple,Present Continuous,Present Perfect

Уміння вчитися упродовж життя

Обговорює розмаїття літературної спадщини

Ex.5,6, P.72

Повторити лексичний мате-ріал

Ex.8

P.73

Вивчити нову лекси-ку

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвен-тар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Очікувані результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

34

Тарас Шевченко Розвиток навичок читання.

Пуб-лічна

A serf, a shepherd, to orphan, poverty, misery

Уміння вчитися упродовж життя

Обговорює розмаїття літературної спадщини

Ex.4 P.75 Ex.3 P.75

Ex.2 P.74

Ex.1 P.74

Запитува-ти і надавати інформацію про Тараса Шевченка

Ex.5

P.75-76 Вивчи-ти нову лексику

35

Шевченко та його «Кобзар»

Пуб-лічна

Повторен-ня вивченої лексики

Уміння вчитися упродовж життя

Обговорює розмаїття літературної спадщини

Ex .7,

p.77

Ex .6,

p.77

Ex 3 p.75

Запитувати та надавати інформацію про твори Шевченка

Ex 8 p.77 Вивчи-ти нову лексику

36

Британсь-кі письменники.

Розвиток навичок аудію-вання.

Пуб-лічна

A lyricist, schooling, to revise, to adopt

Уміння вчитися упродовж життя

Обговорює розмаїття літературної спадщини

Ex.2 P.78

Ex.4a P.80

Ex.1 P.78

Ex.3 P.79

Ex.4b,5 P.80

Запитувати і надавати інформацію про Роберта Бернса

Ex.6

P.80 Вивчи-ти нову лексику

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвен-тар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Очікувані результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

37

Відгук на прочитану книгу

Пуб-лічна

Enchanting, to convince, exclusively, perfect

Reported Speech

Уміння вчитися упродовж життя

Обговорює розмаїття літературної спадщини

Ex.2 P.81

Ex.3 P.83

Ex.1a,b P.81

Ex.4b P.83

Ex.4a P.83

Розповіда-

nи про прочи

тану книгу

Write a book Review

38

Урок домашнь-ого читання

Розвиток навичок читання.

Пуб-лічна

Reported Speech

Уміння вчитися упродовж життя

Обговорює розмаїття літературної спадщини

Надавати інформа-цію

про прочита-

не

39

Про читачів у новинах

Пуб-лічна

To survive, phenomenal, long-term, a trend, to sponsor, a chairman

Reported Speech

Уміння вчитися упродовж життя

Обговорює розмаїття літературної спадщини

Ex.1,2 P.84

Ex.3 P.84

Ex.4 P.85

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації

Ex.5 P.86 Вивчи-ти нову лексику

п.п.

Дата

Тема уроку

Cфера спілкування

Мовний інвен-тар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компе-тентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприй-мання (читання)

Писемне продукування (письмо)

Очікувані результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

40

Тренувал-ьні вправи на повто-рення граматич-ного матеріалу

Пуб-лічна

Пов-торення вивче-ної лекси-ки

Reported Speech

Уміння вчитися упродовж життя

Обговорює розмаїття літературної спадщини

Ex.3,

P.87

Ex.1,2

P.87

41

Мої улюблені автори та книги. Проектна робота Повторення граматики

Пуб-лічна

Уміння вчитися упродовж життя

Обговорює розмаїття літературної спадщини

Ex.52

P.87 Вивчи-ти нову лексику

42

Розвиток навичок письма.

Тематич-на.

Пуб-лічна

Уміння вчитися упродовж життя

Обговорює розмаїття літературної спадщини

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

43

Директорський контрольний замір

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

п.п.

Дата

Тематика уроку

Cфера спілкування

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Змістова лінія

Усна взаємодія та усне продукування (мовлення)

Сприймання на слух (аудіювання)

Зорове сприймання (читання)

Писемне проду-кування (письмо)

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоровя та безпека

Підприємливіст ь та фінансова грамотність

44

Контроль

аудіюван-ня.

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

Підготу-вати-ся до конт-ролю

читання

45

Контроль читання.

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

Підго-ту-ватися до конт-ролю

Пись-ма

46

Контроль письма.

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

Підго-тува-ти-ся до конт-ролю

мовлення

47

Контроль мовлення.

За завданнями вчителя.

(тестові завдання)

Пов-торите вивчене в I семестр

48

Підсумок знань.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00