КТП для 11 класу за підручником О.Карпюк

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з англійської мови до підручника О.Карпюк. Складено у відповідності до діючої програми. Календарно-тематичне планування складено для 11 класу на 1 семестр. Відповідає навантаженню 3 години на тиждень зі змістовими лініями.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

п.п.

Дата

Тема уроку

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінан-ова грамот-ність

Тема 1: Повторення.

Unit 1: Welcome Back!.

1.

Вивчення англійської мови

Впр.1, 2, 3,

с.4-5

Впр.4,

с. 5,

Соціальна та громадянська компетентності

+

Згадати вивчений у минулому році матеріал.

Впр.5,

с. 6

2.

Вивчення англійської мови

С.7-8

Впр.1, с. 9

Впр.2,

с. 9-10

Present Time

Соціальна та громадянська компетентності

+

Вміти вживати часові форми тепериш-нього часу

Впр.3,

с.10 вивчити нові лексичні одиниці

3.

Повторення часових форм дієслова.

Впр.4,

с.10-11,

впр.6, с. 12

Впр.5,

с. 11

Revision of Tense Forms (in Present, Past and Future)

Соціальна та громадянська компетентності

+

Вміти вживати правильні часові форми.

Впр.7,

с. 12 вивчити нові лексичні одиниці

4.

Англійська мова - мова міжнарод-ного спілкування.

Впр.1, 2, 3,

с. 13,

впр.4а,

с. 14,

Revision of Tense Forms (in Present, Past and Future)

Соціальна та громадянська компетентності

+

Вміти вживати правильні часові форми

Впр.4b,c,

с. 14-15

п.п.

Дата

Тема уроку

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінан-ова грамот-ність

5.

Англійська мова - мова міжнародного спілкування.

впр.5,

с. 15

Впр.1, 2,

с. 16

Revision of Tense Forms (in Present, Past and Future)

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти вживати правильні часові форми

Впр.3,

с. 17 вивчити нові лексичні одиниці

6.

Порівняння англійської та української мов.

Розвиток навичок письма.

Впр.4, 6,

с.18

Revision of Tense Forms (in Present, Past and Future)

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти вживати правильні часові форми

впр.5,

с. 18

Тема 2 : Будучи студентом.

Unit 2: Being a Student.

7.

Учнівська автономія у вивченні іноземних мов. Розвиток навичок аудію-вання.

Впр.1, 2,

с. 20

Впр.3,

с. 23

Умовні речення 1 типу

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розрізняти умовні речення 1 типу.

Впр.4

с. 23

8.

Словники Розвиток навичок мовлення.

Впр.5,6,

с. 24-25

Впр.1, 2,3,

с. 26

Умовні речення 1 типу

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розрізняти умовні речення 1 типу.

Впр.3,

с. 26

п.п.

Дата

Тема уроку

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінан-ова грамот-ність

9.

Узгодження часів в умовних реченнях 1 типу

Впр. 1, 2,

с. 27

Впр.3,4,

с. 28

Умовні речення 1 типу

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розрізняти умовні речення 1 типу.

Впр.5,

с. 28

10.

Підготовка до іспитів

Впр.1, 2,

с. 29

Впр.3,

с. 30

Умовні речення 1 типу

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розрізняти умовні речення 1 типу.

Впр.5,

с. 30

11.

Складання іспитів

Впр.1,

с. 31

Впр.2,

с. 31-32

Умовні речення 1 типу

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розрізняти умовні речення 1 типу.

Впр. 4,

с. 32

12.

Оцінювання. Гендерний фактор у навчанні.

Розвиток

навичок читання

Впр.1,

с. 33,

Впр.2, 3,

с.34

Умовні речення 1 типу

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розрізняти умовні речення 1 типу.

Впр.4,

с. 35

п.п.

Дата

Тема уроку

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінан-ова грамот-ність

13.

Міжнародні іспити. Робота над проектом.

Розвиток навичок письма.

Тематична.

Впр.6,

с. 38

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти вживати правильні часові форми

Впр.5,

с. 37

Тема 3: Прийми правильне рішення.

Unit 3: Make up your Mind

14.

Огляд

майбутніх перс- пектив випускни-ків школи.

Впр.1, с. 44,

Впр.3, с.46, Впр.2,

с. 44-46,

Perfect Continuous Aspect

(Revi-

sion)

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розповісти про свої плани на майбутнє

Впр.4

с.47,

15.

Участь молоді в екологічних та соціальних проектах

Впр.6,

с.47,

Впр.5,

с.47,

Continuous vs Perfect Continuous

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розповісти про участь у своїх шкільних та інших проектах.

Впр.8,

с.48,

п.п.

Дата

Тема уроку

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відпо-відальність

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотні-сть

43

Контроль навичок аудіювання.

Listening Comprehension

(the first term)

Ініціатив-ність і підприєм-ливість

+

Написати контроль аудіювання.

Підготу-ватися до ко-нтролю читання

44

Контроль навичок читання.

Reading

Comprehension

(the first term)

Ініціатив-ність і підприєм-ливість

+

Написати контроль читання.

Підготу-ватися до ко-нтролю письма

45

Контроль навичок письма.

Writing

Comprehension

(the first term)

Ініціатив-ність і підприєм-ливість

+

Написати творчу роботу.

Підготу-ватися до конт-ролю мовлення

46

Контроль навичок говоріння.

Speaking Comprehension

(the first term)

Ініціативність підприєм-ливість

+

Розказати обрану тему.

Повторити вив-чене

47

Підсумок знань за 1 семестр.

Повторити вивчене у 1 семестрі.

п.п.

Дата

Тема уроку

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінан-ова грамот-ність

16.

Професійні уміння і здібності людини. Розвиток

навичок читання

Впр.1, 2,

с. 51-52,

Впр.9, b

с.50,

Впр.9,

с.49-50,

Perfect Continuous Aspect

(Revi-

sion)

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розказати якими навичками треба володіти для обраної майбутньої професії.

Впр.3,

с. 52,

17.

Вимоги

працедавців.

Розвиток

навичок грамматики.

Впр.1,

с. 53,

Впр.2,

с. 54,

Continuous vs Perfect Continuous

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розказати про вимоги працедавців до обраної професії.

Впр.3,

с. 54,

18.

Вибір май- бутньої професії. Розвиток навичок аудію.

Впр.2, с. 56,

Впр.1, с. 56,

Впр.4,

с.55,

Continuous vs Perfect Continuous

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розказати якими навичками треба володіти для обраної майбутньої професії.

Впр.3,

с. 57,

п.п.

Дата

Тема уроку

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінан-ова грамот-ність

19.

Часові форми дієслова .

Розвиток навичок мовлнення.

Впр.2,

3,4,

с. 58,

Continuous vs Perfect Continuous

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти вживати правильні часові форми

Впр.5,

с. 59,

20.

Навчання за кордоном.

Впр.1, 2,3,

с. 60,

Continuous vs Perfect Continuous

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти обгрунтувати переваги навчання за кордоном.

Впр.4,

с.61-63,

21

Навчання після школи.

Впр.5,6,7,

с. 63

Continuous vs Perfect Continuous

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розказати якими навичками треба володіти для обраної майбутньої професії.

Впр.8,

с. 64-65

(презентація)

22.

Робота над проектом «Акаде-мічна відпустка»

Розвиток навичок письма.

Впр.1, с. 66,

Впр.2, с. 66,

Continuous vs Perfect Continuous

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Впр.4

с. 68

п.п.

Дата

Тема уроку

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінан-ова грамот-ність

Тема 4: Сімейні стосунки.

Unit 4: Family Relationship.

23.

Сімя. Стосунки з батьками.

Розвиток

навичок читання

Впр.1,

с. 74,

Впр.2,

с. 75-76,

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розповідати про стосунки з батьками.

Впр. 3,

с. 77

24.

Сім’я. Стосунки з батьками.

Впр.6,

с. 78,

Впр.7,

с. 78,

3rd Conditional

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розповідати про стосунки в сімї.

Впр.1,

с. 79,

25.

Проблема батьків і дітей.

Розвиток

навичок грамматики.

Впр.1,

с. 80

Впр.2,

с. 79

Впр.2,

с. 81

3rd Conditional

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розповідати про проблеми в стосунках з батьками та іншими членами родини.

Впр.3,

с. 81

26.

Умовні речення 3 типу

Впр.7,

с. 82,

Впр.4,5,

с. 81-82

3rd Conditional

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Впр.6,

с. 82,

п.п.

Дата

Тема уроку

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінан-ова грамот-ність

27.

Конфлікти в сімї та шляхи їх подолання Розвиток навичок мовлнення.

Впр.1, 2, 3,

с. 83

Впр.4,5 , 6,

с. 84

3rd Conditional

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розповідати про проблеми в стосунках з батьками .

Впр.7, с. 85

28.

Психологи про стосунки між підлітками і батьками.

Впр.1, 2

с. 86

Впр.3, с. 86-87

3rd Conditional

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розповідати про проблеми в стосунках з батьками .

Впр.4, с. 87

29.

Дружна сім’я - запорука взаєморо-зуміння і благопо-луччя у родині.

Впр.1,

с. 89

Впр.2, с. 90

3rd Conditional

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Впр.3,

с. 90

30.

Дружна сім’я - запорука взаєморо-зуміння і благопо-луччя у родині.

Впр.7,8

с. 92

3rd Conditional

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Впр.9

с. 93

п.п.

Дата

Тема уроку

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінан-ова грамот-ність

31

Написання офіційного листа.

Впр.3,4,5,

с. 97

Впр.2, с. 96

3rd Conditional

Соціальна та грома-дянська компетен-тності

+

Впр.6,

с. 97-98

32

Повторення теми «Сімейні стосунки»

Впр.3,

С.100

Впр.1, с. 99

Впр.2, с. 99

3rd Conditional

Соціальна та грома-дянська компетен-тності

+

Впр. 4,

с. 100 вивчити нові лексичні одиниці

33

Закріплення теми. Розвиток навичок граматики.

3rd Conditional

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

п.п.

Дата

Тема уроку

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінан-ова грамот-ність

Тема 4: Харчування за межами дому.

Unit 4: Eating out.

34

Система громадського харчування.

Розвиток

навичок читання

Впр.1,

с. 102

Впр.2,

с. 102-104

Reported Speech 2nd Conditionals

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

+

Вміти розповідати про систему громадсь-кого харчування в Україні.

Перека-зувати текст впр. 2,

с. 102-104

35

Типи закладів харчування та критерії їх оцінки

Впр.3,4,

с. 105

Reported Speech 2nd Conditionals

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

+

Вміти розповідати про типи закладів харчування.

Впр.6,

с. 106 вивчити нові лексичні одиниці

36

Типи закладів харчування та критерії їх оцінки

Впр.1, 2,

с. 107

Впр.3,

с. 107

Reported Speech 2nd Conditionals

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

+

Вміти розповідати про типи закладів харчування.

Впр.3,

с. 107

37

Непряма мова. Розвиток

навичок грамматики.

впр.1, с.108

Впр.2, 3,

с. 108

Grammar Point,

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

+

Впр.4,

с. 109-110

п.п.

Дата

Тема уроку

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика

(категорія та структура)

Ключові компетентності

Інтегровані змістові лінії

Очікувані

результати

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я та безпека

Підприємливіст ь та фінан-ова грамот-ність

38

Відвідування кафе

Розвиток

навичок аудіювання.

Впр.1, 2.3,

с. 111-112

Впр. 4а,

с. 113

Reported Speech (Revision)

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

+

Вміти розповідати про відвіду-вання кафе.

Впр. 4b, с, с. 113

39

Меню. Замовлення страв Розвиток навичок мовлення.

Впр.1, 2,

с. 114

Впр.3,

с. 115

Reported Speech (Revision)

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

+

Вміти розповідати про типи закладів харчування.

Впр. 5,

с. 116 написа-ти меню

40

Зарубіжна кухня

Впр.3,

с. 118

Впр.2,

с. 118

Reported Speech (Revision)

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

+

Вміти роз-повідати про улюб-лену зару-біжну кухню.

Впр. 4,

с. 119

41

Вегетаріанство. Здоровий спосіб харчування.

Впр.6,

с. 122

Впр.7,

с. 120-121

Reported Speech (Revision

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Вміти розповідати про здоровий спосіб харчування.

Впр. 9,

с. 122.

42

Здоровий спосіб харчування. Закріплення.

Впр.3,

с. 129

Впр.1,2,

с. 129

Reported Speech (Revision

Соціальна та гро-мадянська компетентності

+

Впр.4,

с. 130

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!