КТМ з Української мови для учнів 3 класу з інклюзивною формою навчання ( ЗПР) I семестр

Інклюзивна освіта

Для кого: 3 Клас

19.11.2019

665

32

0

Опис документу:
КТМ з Української мови для учнів 3 класу з інклюзивною формою навчання ( ЗПР) I семестр Українська мова : підруч. для 3 кл. загальноосвітн. навч. закл. / М.С.Вашуленко, О.І.Мельничайко, Н.А.Васильківська. – К.: Освіта, 2013. – 192с.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Українська мова 3 клас

119 год

( І семестр - 4 год на тиждень)

Підручник. Українська мова : підруч. для 3 кл. загальноосвітн. навч. закл. /

М.С.Вашуленко, О.І.Мельничайко, Н.А.Васильківська. – К.: Освіта, 2013. – 192с.

I семестр

п/п

Тема уроку

Підруч-ник

Дата

Приміт-ки

Мова і мовлення

1.

Мова — найважливіший засіб людського спілкування

в.1-9

2.

Культура усного і писемного мовлення. Вимова і написання слова сантиметр.

в.10-19

3.

Культура спілкування.

в.20-23

Текст

4.

Текст. Добір заголовків до тексту.

в.24-28

5.

Типи текстів: розповідь, опис,есе; їх характерні ознаки. .

в.29-35

6.

Зв’язок між реченнями в тексті.

в.36-40

7.

Текст-розповідь.

в.41-46

8.

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Складання розповіді «Мої літні канікули»

в.53-56

9.

Текст-есе, його характерні ознаки.

в.47-52

10.

Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів

в. 53-59

11.

Абзац. Поділ тексту на абзаци.

в.60-64

12.

Складання художніх та науково-популярних текстів(без уживання терміну) за поданими зразками з урахуванням ситуації мовлення.

в.65-67

13.

Особливості текстів-листів, привітань, запрошень.

в.68-74

14.

Урок розвитку мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом..

15.

Контрольна робота : письмовий переказ тексту

Речення

16.

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про речення.

в.75-79

17.

Види речень за метою висловлювання та інтонацією.

в.80-84

18.

Питальні речення. Побудова питальних речень за змістом розповідних

в.85-87

19.

Звертання. Розділові знаки при звертаннях.

в.88-92

20.

Головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченнях. .

в.93-97

21.

Закріплення знань про члени речення. Встановлення зв’язку слів у реченні. .

в.98-102

22.

Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення»

Контрольна робота: діалог (усно)

в.103-107

23.

Урок розвитку мовлення.

Слово. Значення слова

24.

Слова з прямим і переносним значенням.

в.108-111

25.

Слова, що мають кілька значень.

в112- 118

26.

Слова, що звучать і пишуться однаково.

в.116-120

27.

Слова, близькі за значенням (синоніми)

в.121-125

28.

Ознайомлення з фразеологізмами.

в.126-128

29.

Слова, протилежні за значенням (антоніми)

в.129-134

30.

Контрольна робота: диктант.

Будова слова

31.

Аналіз контрольної роботи. Закінчення слова

в.135-139

32.

Урок розвитку зв’язного мовлення.

33.

Основа слова.

в.141-146

34.

Частини основи. Розбір слів за будовою.

в.147-151

35.

Спільнокореневі слова. Корінь слова.

в.152-155

36.

Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та різних форм одного й того самого слова

в.156-159

37.

Розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення

в.160-163

38.

Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів. Вимова і написання слова пиріг

в.164-168

39.

Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’].

в.169-173

40

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях.

в.174-178

41.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-есе «Книга - твій друг, без неї - як без рук»

42.

Ненаголошені [е], [и], які перевіряються наголосом

в.179-183

43.

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Поняття «орфограма».

в.184-189

44.

Контрольна робота. Перевірка знань і вмінь з теми «Речення», «Слово. Значення слова», «Будова слова»

45.

Аналіз контрольної роботи. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.

в.190-193

46.

Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими

в.194-197

47.

Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

в.198-204

48.

Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими

в.205-209

49.

Урок розвитку зв’язного мовлення.

50.

Префікс. Словотворча роль префіксів.

в.210-214

51.

Префікси і прийменники

в.215-219

51.

Правопис префіксів роз-, без-

в.220-224

52.

Написання префіксів з- (с-)

в.225-228

53.

Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня.

в.229-232

54.

Апостроф після префіксів.

в.233-236

55.

Перенос слів із префіксами.

в. 237-240

56.

Урок розвитку зв’язного мовлення.

57.

Контрольна робота: списування

58.

Аналіз перевірної роботи. Суфікс

в.241-245

60.

Закріплення знань про роль суфіксів у словах

в.246-250

61.

Розбір слів за будовою

в.251-255

62.

Розбір слів за будовою

63.

Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса

в.256-258

64.

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.