Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

КТМ з математики для учнів 3 класу з інклюзивною формою навчання (ЗПР) I семестр

Інклюзивна освіта

Для кого: 3 Клас

04.11.2019

1477

75

0

Опис документу:
Календарно - тематине планування з математики для учнів 3 класу з інклюзивною формою навчання( затримка психічного розвитку) за підручником Богданович М.В, Г.П. Лишенко - К. : Генеза" 2012. - 136 с. ;
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Математика 3 клас

Розвантаження програми відбулося за рахунок суттєвих змін у Державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. В оновленій програмі реалізується принцип «ножиць» (учитель зміст може подати глибше, а перевіряти - лише обов’язковий мінімум і то на рівні їх застосування при виконанні практично.) В оновленій програмі відбулося зміщення акцентів зі знаннєвих результатів на діяльнісні.

У програмі 3-го классу перенесено акцент з теоретичних знань на вироблення обчислювальних навичок при розв’язуванні вправ, задач («застосовує, а не «знає») правило множення суми на число у випадку множення двоцифрового або трицифрового числа на одноцифрове та ін..

Вилучені вимоги

• «розуміє, що через одну точку можна провести безліч прямих; класифікує кути та многокутники за певними ознаками; будує коло (круг) заданого радіуса за допомогою циркуля; позначає на рисунку елементи кола та круга: центр, радіус, діаметр» (змістова лінія «Просторові відношення. Геометричні фігури», 3-й клас);

• «знає означення периметра многокутника; розв’язує задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомими периметром і довжиною однієї сторони прямокутника» (змістова лінія «Величини», 3-й клас)

Зведений перелік тематичних перевірних робіт,

які проводять в 1-4 класах з математики

Вид перевірки

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

Тематична контрольна робота

4

3

4

3

4

3

Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

1

1

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

1

Загальна кількість перевірок за семестр

1

4

4

4

4

4

5

Математика 3 клас

136 год (4 год на тиждень)

Календарно - тематичне планування складено

за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1 - 4 класи: Математика / О.В.Онопрієнко, С.О.Скворцова, Н.П.Листопад -К.: Видавничий дім «Освіта», 2011

(з урахуванням змін відповідно до наказу МОН України від 05.08.2016 № 948)

Підручник. Богданович, М. В. Математика : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч.

закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. – К. : Генеза", 2012. – 136 с. : іл.

І семестр

уро

ку

Тема уроку

№№ завдань

Дата

Примітка

Повторення матеріалу 2 класу. Ознайомлення з рівнянням.

  1. 1

1.

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел.

1-13

2.

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток.

14-22

3.

Табличне додавання і віднімання з переходом через десяток.

23-33

4.

Зв’язок дій додавання і віднімання.

34-41

5.

Ознайомлення з поняттям рівняння. Розв'язок (корінь) рівняння.

42-51

6.

Додавання і віднімання виду 38 + 2, 80 - 4.

52-59

7.

Повторення випадків додавання і віднімання виду 36+7, 73-8.

60-69

8.

Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням.

70-79

9.

Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь.

80-88

10.

Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування рівнянь.

89-98

11.

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток.

99-107

12.

Дія множення. Таблиці множення чисел 2 і 3.

108-116

13.

Табель-календар. Століття.

117-122

14.

Дія ділення. Назви чисел при діленні.

123-131

15.

Таблиця ділення на 2 і 3. Знаходження значень числових виразів. .

132-138

16.

Контрольна робота №1

17.

Аналіз контрольної роботи. Таблиці множення числа 4 і ділення на 4.

139-147

18.

Таблиці множення числа 5 і ділення на 5.

148-155

19.

Таблиця множення числа 6 і ділення на 6.

156-164

20.

Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником.

165-173

21.

Співвідношення ціни, кількості, вартості. Дії з іменованими числами.

174-180

22.

Таблиця ділення на 6. Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці.

181-188

23.

Засвоєння таблиці ділення на 6. . Рівняння.

189-198

24.

Задачі на спосіб зведення до одиниці. Рівняння.

199-206

25.

Таблиця множення числа 7 і ділення на 7.

207-215

26.

Рівняння на знаходження невідомого від’ємника. .

216-224

27.

Розв’язування задач на кратне порівняння.

225-232

28.

Нерівності. Знаходження значень нерівностей.

233-239

29.

Розв’язування виразів і задач, які включають ділення на 7.

240-247

30.

Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці (другий вид).

248-256

31.

Розв’язування задач за таблицею. Самостійна робота.

257-263

32.

Контрольна робота №2

33.

Таблиці множення числа 8 і ділення на 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид).

264-272

34.

Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Порівняння виразів.

273-280

35.

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення.

281-288

36.

Робота над задачами на кратне порівняння двох часток.

289-296

37.

Повторення таблиць множення числа 9 і ділення на 9.

297-304

38.

Розв'язування задач на дві і три дії.

305-313

39.

Складання задач за поданим виразом. Розв'язування задач двома способами.

314-321 322-329

40.

Переставний закон множення.

330-337

41.

Сполучний закон множення.

338-346

42.

Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 1.

347-356

43.

Ділення на 1. Ділення рівних чисел.

357-365

44.

Ділення 0. Неможливість ділення на 0.

366-373

45.

Контрольна робота № 3

Тисяча. Нумерація трицифрових чисел.

46.

Аналіз контрольної роботи. Лічба в межах 199. Додавання і віднімання 1.

374-385

47.

Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду.

386-396

48.

Лічба сотнями. Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. .

397-404

49.

Читання трицифрових чисел записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел.

405-414

50.

Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці.

415-423

51.

Запис і читання трицифрових чисел. Порівняння чисел.

424-433

52.

Визначення числа сотень і десятків у трицифровому числі. Віднімання від трицифрового числа одиниць певного розряду.

434-443

53.

Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини.

444-453

54.

Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. .

454-464

55.

Міри маси. Грам. Тонна. Центнер. Відношення між одиницями мір маси.

465-472

56.

Контрольна робота № 4.

Додавання і віднімання в межах 1000

Усне додавання і віднімання чисел

57.

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання круглих десятків з переходом через десяток.

473-482

58.

Додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків.

483-491

59.

Додавання виду 520+340.

492-499

60.

Усне віднімання виду 670-420. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень.

500-509

61.

Додавання і віднімання виду 430+500, 430+50, 760-40, 760-400.

510-518

62.

Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел. .

519-525

63.

Порівняння способів усного віднімання круглих трицифрових чисел.

526-534

64.

Додавання і віднімання виду 230+70, 200-60. Дії з іменованими числами.

535-543

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.