Взяти участь
Поспішайте взяти участь в акції «Методичний тиждень 2.0».
Головний приз 500грн + безкоштовний вебінар.
До визначення переможців залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »

Креативне навчання на уроках німецької мови

Курс:«Інтернет-ресурси для опитування і тестування»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
249 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №YT795337
За публікацію цієї методичної розробки Островчук Ольга Ігорівна отримав(ла) свідоцтво №YT795337
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Виступ на педраду (лютий)

"Креативне навчання на уроках німецької мови"

Вчитель: Островчук О.І.

Креативне навчання на уроках німецької мови базується на творчих здібностях. .
Тобто, креативність - це „ здібність до творчості та створення умов, які полегшують і стимулюють творчий процес, забезпечують оцінювання його продуктів. Креативність виявляється в тому, що свідомість людини відбирає асоціації , яких немає в зовнішньому світі й пам’яті, та утилізує їх відповідними засобами, орієнтуючись на певні установки".
Суть творчості - дивувати і пізнавати , це вміння знаходити рішення у нестандартних ситуаціях , це зацікавленість і відкриття нового і здатність до глибокого пізнання особистого досвіду.
Одним з основних завдань освіти є формування творчої особистості. Звичайно , не всі у класі мають одинакові здібності. Тому завдання вчителя я вбачаю у виявленні та розвитку їх у кожного учня на кожному уроці. Допомагає в цьому проектна технологія.
Проектна технологія навчання полягає у спрямуванні та стимулюванні інтересу учнів до нових знань , розвитку пошукових зусиль дитини через пошук оптимальних шляхів вирішення проблеми і застосування їх у конкретній діяльності.
Проектна робота сприяє не тільки розвитку комунікативної компетентності учнів , а й збагаченню знань з предмета, створює сприятливі умови для розкриття та виявлення творчих, креативних здібностей дитини . Проектуючи , учень навчається творчо мислити , самостійно планувати свої дії, естетично реалізовувати засвоєні засоби і способи роботи , удосконалює свої навички і культуру міжособистісного спілкування та співпраці.
Проектний метод передбачає стимулювання активності учнів щодо формування запитів інформації, вміння консультувати , допомагати , оцінювати тощо .
Завдання вчителя іноземної мови, яке я ставлю на уроках - наблизити навчальну ситуацію на уроці до умов сучасного життя , соціалізації учнів .
З метою розвитку інтересу до вивчення іноземної мови , урізноманітнення форм і методів роботи в практиці своєї роботи я застосовую інноваційні технології, але в жодному разі не перевантажую ними уроки .
Як відомо , творчість не терпить насилля . Оптимальним середовищем , яке сприяє виявленню креативних можливостей , є демократична, відкрита, емоційно насичена , позитивна атмосфера креативної співпраці, взаєморозуміння , доброзичливості, поняття ( інколи з обговоренням ) пропозицій учнів , довіра і віра в розумові особистістні можливості учнів .
На уроках намагаюся всіляко заохочувати діяльність учнів , переконую в необхідності свідомого засвоєння матеріалу , знань , які знадобляться їм у майбутньому , стимулюю
їхню мотивацію , створюю ситуацію успіху . Це знижує психологічне навантаження . допомогає учням подолати страх помилок, вільно долучатися до роботи , тобто створюючи необхідні умови для успішного засвоєння навчального матеріалу . Це сприяє самовираженню і саморозвитку , підвищує комунікабельність , творчу активність та ініціативу.
Уроки проводжу в швидкому темпі. Це дає можливість опрацювати більше матеріалу , використати заощаджений час для країнознавчої інформації, додаткового матеріалу і не дає учням можливості нудьгувати чи „ відходити” від мовного середовища, дає змогу імпровізувати , займатися творчим пошуком та креативно працювати .
З першої хвилини уроку намагаюсь зацікавити учнів , поставити перед ними посильні для них завдання , які б вони хотіли виконати . Мовна зарядка, як правило , базується на знайомому матеріалі і є комунікативним початком уроку .
Наприклад , вивчаючи тему „ Schule“ на мовну зарядку пропоную запитання . Широко використовую парну , групову роботу , яка сприяє спілкуванню , розвиває навички співпраці, виховує почуття товаристськості, прагнення не підвести друзів , бути надійним партнером . В умовах дружнього змагання кожен учень намагається відповідати як найкраще . Використовую завдання та ігри індивідуального спрямування , які розвивають особистість учня , дають змогу випробувати свої сили , знання , стимулюють постійне прагнення до самоствердження в колективі. Прикладом цього є кросворди ( діти самі охоче складають кросворди з ключовими словами і з великим ентузіазмом розв’язують їх), вправи на словотворення , ігри в ланцюжок (нарощування однорідних членів речення, фраз , цілих речень , а в старших класах - індивідуальні проекти і мій і проекти, як правило з аннотаціями 2-3 учнів ) на різні теми ( „ Die ukrainischen Komponisten“ , „ Die ukrainischen Schriftsteller“ , "Sport, „Die Hauptstadt der Ukraine“ usw.)
Учні з радістю виконують завдання , якщо почуваються рівноправними партнерами вчителя . В таких умовах урок перетворюється на жвавий діалог , обмін інформацією . Цьому сприяють різні форми роботи .
„ Коло ідей” ( „ Kreis der Ideen“ ). Метою такої гри є складання переліку ідей , пропозицій , залучення всіх учнів до обговорення питання . Кожний учень по черзі дає відповідь на поставлене питання , доки вичерпуються всі ідеї . Це дає змогу кожному учню взяти участь у такому виді роботи . До того ж можна уникнути ситуації, коли перший учень має змогу висловити все . Можна пропонувати учням висловити свою думку письмово на картці . Учитель або ведучий збирає картки й записує на дошці зазначений на них перелік ідей або починає дискусію користуючись інформацією з карток (наприклад : „ Was können wir am Wochenende unternehmen ?“ , „ Wie können wir die Natur schützen ?“ )
„ Мікрофон” („Mikrofon“). Гра дає змогу кожному учню сказати щось швидко , по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку . Інші учні не можуть говорити , підказуючи з місця , оскільки право говорити має тільки той , у кого мікрофон . Наприклад : таким чином можна переказувати тексти , робити повідомлення або опитування думки з теми ( „Das Glück . Was bedeutet es für dich ?” s організувати розрядки ( щоб зарядитися знову ) : „ Wann bist du glücklich ?“ , „ Wann ärgrst du dich ?“ , „ Wann faulenzt du ?“ , „ Wie kann ein Mensch sein ?“ тощо .
Мозковий штурм ( Gehiriisturm ) . Ефективний та добре відомий інтерактивний метод колективного обговорення , який спонукає виявляти свою творчість та уяву шляхом вираження думок усіх учасників , допомагає знаходити кілька рішень щодо поставленої проблеми . Цей вид роботи використовую як правило на підсумкових роботах з теми ( наприклад : „ Wie können wir zum Umwelschutzt beitragen ?”).
Креативний підхід та використання сучасних технологій в процесі викладання іноземних мов дають змогу дітям здобувати знання із задоволенням , а вчителю - отримувати радість від успіху дітей . Особливе значення тут має стратегія заохочення (мені подобається , як ти це сказав, зробив . дякую , що спробував , насмілився ) .Головне - підтримати учня і спонукати його мислити , вносити пропозиції, шукати виходу з певних ситуацій , наприклад , під час написання стислих відповідей , завдань :
-
продавж речення ( Wenn es kalt ist,... Wenn das Wetter schön ist
-
заповнити таблицю .
Експрес - опитування” ( Expreßbefragung ) застосовую для розвитку в учнів мислення , уміння швидко орієнтуватися і робити повідомлення або висловлювати свою думку на основі вивченого матеріалу . Так можна проводити перевірку розуміння прочитаного , прослуханого тексту або завдань на зразок :
Вислов свою думку стосовно цитати : „ Geld stinkt niсht. Одним з найефективніших шляхів підвищення результативності креативного навчання іноземних мов є рольові ігри (Rollenspiele ). які дають змогу реалізувати основний методичний принцип - комунікативне спрямування навчання . Рольові ігри сприяють мотивації вивчення іноземної мови , допомагають врахувати психологічно — вікові особливості дітей, їхні інтереси , сферу діяльності, відображають особистий досвід учнів , а головне - моделюють ситуацію реального спілкування .
Зупинюся на основних факторах , які забезпечують реалізацію практичних навчальних завдань :
- доцільність та функціональність гри ;
- мовна спрямованість ;
- ведення гри тільки іноземною мовою ;
- нескладність завдань гри ;
- залучення усіх учнів до ігрової діяльності ;
- логічне долучення до контексту уроку ;
- елемент змагання ;
- визначення переможців.
Наприклад , під час повторення теми „ Погода” (
Das Wetter) проводжу таку рольову гру :
Zu uns ist heute ein Reporter aus Deutschland gekommen . Er möchte euch intervieren . Wer will heute Reporter sein ? Der Reporter muss sich vorstellen und die Fragen über das Wetter im Süden der Ukraine stellen .
Оскільки ця тема вже повторюється , учні добре і швидко відповідають на запитання . Або : Du bist der bekannte deutsche Fußballspieler . Du bist mit deiner Mannschaft nach Kyjiw gekommen . Du bist guter Laune und möchtest mehr über diese schöne Stadt ertahren.
Або після закінчення теми „ Beim Arzt“ учні отримують картки з завданням , за яким вони повинні розіграти ситуацію :
Учень 1 .
Du simulierst eine Krankheit. Du kommst mit deiner Mutter ( deinem Vater) zum Arzt. Du musst ihn überzeugen , dass du wirklich krank bist.
Учень 2. Sie sind ein Arzt. Zu Ihnen kommt eine Frau ( ein Mann) mit ihrem Sohn (ihrer Tochter), der (die ) eine Krankheit simuliert. Befragen Sie ihn ( sie) und stellen Sie die Diagnose fest.
Учень 3. Du biest Mutter (Vater). Du hast ienin ... jährigen Sohn ( eine ... jährige Tochter) der ( die ) sagt, dass er ( sie) krank ist.
На уроках іноземної мови жоден вчитель не може обійтися без гри . Ігрова модель навчання допомагає реалізувати , крім основної дидактичної мети ще й комплекс завдань :
- забезпечення контролю виведення емоцій ;
- надання дитині можливості самовизначення ;
- сприяння та допомога в розвитку творчої уяви ;
- надання можливості удосконалення співпраці в соціальному аспекті;
- допомога у висловлюванні своїх думок .
В ігровій моделі навчання учитель є інструктором , суддею , ведучим . Діти завжди охоче грають у „ пантоміму” ( das Pantomime - Spiel) .
der Lehrer zeigt jeder der zwei Mannschaften ein Wort. sie sollen dieses Wort als Pantomime zeigen und die andere Mannachaft soll dieses Wort raten .
Dieses Wort ist ein Substantiv ( Lehrer - S chüles ) (Melkerin - Friseurin).
Dieses Wort ist ein Adjektiv (kalt - heiß lustig - traurig ).
Dieses Wort ist ein Verb ( lesen - denken. malen- schreiben , suchen - telefonieren ).
Оцінюється робота обох команд .
Пакування валізи” (Kofferpacken ) , найбільше використовується в початкових класах.
1. Ich packe in Koffer ein Ei.
2. Ich packe in meinen Koffer ein Ei, ein Brötchen ...
Це може бути лексика з будь - якої вивченої теми .
Підготовчим етапом до усного чи письмового мовлення є асоціативні ігри (Assoziatoinspiele ) :
Словниковий їжачок” ( „ Wortigel“ ) стромлю є на свої голки або лише певні частини мови , або , незалежно від частин мови , слова, які асоціюються з головним словом (темою ).
Словникове сонце” ( „Wortsonne“ ) дає учням змогу згадати лексику , утворити всі можливі словосполучення , скласти речення (і, якщо достатній рівень знань учнів - невеликі повідомлення або ситуації).
Ordne die Verben den Wörtern in der Sonne zu . (Manchmal passen auch zwei Verben ) gehen , baden , fahren , liegen , besuchen, hören, legen, lernen, lesen , kochen , tanzen , segeln , spielen , surfen . wandern , schwimmen , züchten .
„ Словниковий павук” ( „ Wortspinne“ ) передбачає ширше охоплення лексики в логічній послідовності аж до складання невеликого оповідання .
Для збагачення словникового запасу учнів , повторення вивченої лексики та зацікавлення учнів у самостійному вивченні нової лексики використовую різноманітні словникові ігри ( Wortspiele): (Rate das Wort! Wer weiß mehr Wörter zum Thema ? Bilde die Sätze mit einem Buchstaben ! Bilde neue Wörter ! Sammle die Silben in Wörtern . Ein Wort in einer Reihe passt nicht. Suche Wortpaare . Was passt zusammen ? Das Wort ist zu finden . „ Wörtersee“ . „ Das Alphabet - Spiel“ , „ Wörterdomino“ , „ Wörterstufen“ u. a.
Для розвитку інтуїції, фантазії. мовної компетенції застосовую креативні вправи - різноманітні тести Lesetest (Leseverständnistest), Grammatiktest, Wortschatztest, Hörverständnistext, Lückentest, складання розрізненого на частини тексту і придумання заголовку до нього .
Дедуктивні завдання . Вибіркова поступова заміна частин тексту , його елементів аж до утворення нового за змістом тексту , зміна перспективи ( переказ тексту від іншої особи),розширення (придумання закінчення тексту , вставляння діалогу , подій ). утворення словникових ланцюжків ( Gasthaus- Haustür), розвязання та складання кросвордів , складання розповіді за малюнком (гумористичного характеру ), вікторини ( підготовка та проведенння), написання читацьких щоденників , подорожі (індивідуальні, парні, групові маршрути , але в усіх різні ) , складання власного повідомлення за 5 - 10 вибраними з тексту ключовими словами , „Neun Strophen finden“ (z. В /zum Lied „ Wenn sich die Igel lüssen , dann müssen, müssen, müssen, sie ganz ganz fein behutsam sein . Wenn sich die Mensch en küssen ... Wenn Elefanten küssen ... )
Das Hobby Lied - Jeden Tag zur Schule ! Ach das tut mir Leid Ich hab“so viele Hobbys . doch leider keine Zeit. Ins Kino gehen und Freunde sehen . Doch Fußball spielen ,
іns Kino gehen und Freunde sehen . Doch ... und Fußball spielen . .
Mach das Lied in jeder Strophe länger , finde erst ein Hobbys wiederhole dann die anderen .
Написання мікроробіт . Наприклад , вивчаючи в 10 класі тему „ Freundschaft , Liebe“ практикую таке завдання : „ Schreibe einen Liebesbrief an irgendjemand aus deiner Grepp . Die Gruppe muss erraten, wer der Empfänger sein soll. Der schönste und gefühlvollste Liebesbrief wird prämiert“ .
Розвитку навичок писемного мовлення сприяєВнутрішній діалог” ( „ Der innere Dialog“ ) ,суть якого полягає у висловленні учнем у письмовій формі суджень , думок ( 2 - 5-7 речень ) певної теми ( „ Погода” , „ Враження про прочитану книжку , переглянутий фільм" , „ Розповідь про другатощо )
Для ефективного та оптимального засвоєння мовного матеріалу , історії, географії . традицій , для інтелектуального розвитку учнів я використовую також інтелектуальні ігри:
Чи знаєш ти країну , мову якої вивчаєш ?” . „ Чи знаєш ти географію (історію . культуру) німецькомовних країн ?”Отримуючи знання , учні вчаться спілкуватися , розвиватися і виховуватися . Виховна атмосфера підвищує якість навичок , їхню результативність, розвиває креативність..

Креативна технологія цікава , корисна , пропонує для вчителя широке поле діяльності і, залежно від фахово - психологічних особливостей педагога та індивідуальних особливостей учнів , варта застосування , використання в процесі викладання іноземних мов . Використання креативної технології сприяє вирішенню поставлених перед сучасною школою завдань , реалізації особистісних якостей учнів - креативних ( творчих ), когнітивних ( пізнавальних ), діяльнісних ( сприяють соціалізації школярів ).
Використання креативної технології :
- допомагає у формуванні творчої особистості, її розвитку в умовах педагогіки співпраці, толерантності, які випливають з концепції прав людини як вищої цінності. як мети суспільного прогресу . а не його засобу ;
- створює сприятливий психологічний клімат на уроці;
- забезпечує свідоме засвоєння навчального матеріалу ;
- урізноманітнює уроки застосуванням різноманітних завдань , вправ . тренувань , різних видів навчального контролю;
- збуджує та розвиває інтерес до вивчення предмета і прагнення бути активною дійовою особою . співавтором уроку ;
- вчить учнів самостійно здобувати знання , користуватися довідниковою літературою ;
- дає змогу отримувати задоволення від досягнутого . але не заспокоюватися , а розширювати , вдосконалювати знання , уміння , навички .

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
з досвіду роботи вчителя німецької мови
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Німецька мова
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  501
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  8
 • Номер матеріала
  YT795337
 • Вподобань
  0
Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
1400 грн
290 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №YT795337
За публікацію цієї методичної розробки Островчук Ольга Ігорівна отримав(ла) свідоцтво №YT795337
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Шкільна міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвiта Зима – 2018-2019»

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти