Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Використання наскрізної інтеграції святкових днів та пам’ятних дат в освітньому процесі
»
Взяти участь Всі події

КОРОТКИЙ СЛОВНИК АКТУАЛЬНИХ ІНШОМОВНИХ СЛІВ І ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ (частина 2)

Самоосвіта

Для кого: Дорослі

08.01.2022

116

0

0

Опис документу:

Словник являє собою термінологічний довідник з проблем сучасної освіти, у якому відтворено сучасний стан розвитку освіти в Україні, що характеризується динамічними змінами, обумовленими євроатлантичними інтеграційними процесами, поєднанням традицій та інновацій, поступовим переходом від знаннєвої до гуманістичної освітньої парадигми.

У словнику враховані зміни, відтворені в сучасному законодавстві України, що охоплює питання освітньої діяльності. У процесі підготовки словника використані наукові дослідження в галузі педагогіки, соціальної педагогіки, загальної психології, соціальної психології, психології особистості, культурології, соціології освіти, етики, естетики, інклюзивної освіти. У словнику подаються відомі терміни та поняття іншомовного походження, що відтворюють новітні процеси й тенденції в цій галузі, пояснюють сутність сучасних методологічних підходів до навчання і виховання особистості.

Терміни й поняття розташовані в алфавітному порядку. Словник містить понад 40 термінів і понять.

Видання може бути цікавим і корисним для широкого кола читачів: керівників, педагогічних працівників, батьків, учнів, усіх, кого цікавлять сучасні проблеми освіти.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

8


Комунальна установа

«Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Путивльської міської ради

























КОРОТКИЙ СЛОВНИК

АКТУАЛЬНИХ ІНШОМОВНИХ СЛІВ І ТЕРМІНІВ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ В СУЧАСНОМУ

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

(частина 2)











2022

Схвалено нарадою при директорові Комунальної установи «Путивльський центр професійного розвитку педагогічних працівників»

Путивльської міської ради

(протокол від 12.01.2022 № 1)


Короткий словник актуальних іншомовних слів і термінів, які вживаються в сучасному освітньому процесі (частина 2) – Путивль, 2022.



Підготувала:

Бикова Олена Миколаївна – консультант КУ «Путивльський ЦПРПП»


































ПЕРЕДМОВА


Словник являє собою термінологічний довідник з проблем сучасної освіти, у якому відтворено сучасний стан розвитку освіти в Україні, що характеризується динамічними змінами, обумовленими євроатлантичними інтеграційними процесами, поєднанням традицій та інновацій, поступовим переходом від знаннєвої до гуманістичної освітньої парадигми.

У словнику враховані зміни, відтворені в сучасному законодавстві України, що охоплює питання освітньої діяльності. У процесі підготовки словника використані наукові дослідження в галузі педагогіки, соціальної педагогіки, загальної психології, соціальної психології, психології особистості, культурології, соціології освіти, етики, естетики, інклюзивної освіти. У словнику подаються відомі терміни та поняття іншомовного походження, що відтворюють новітні процеси й тенденції в цій галузі, пояснюють сутність сучасних методологічних підходів до навчання і виховання особистості.

Терміни й поняття розташовані в алфавітному порядку. Словник містить понад 40 термінів і понять.

Видання може бути цікавим і корисним для широкого кола читачів: керівників, педагогічних працівників, батьків, учнів, усіх, кого цікавлять сучасні проблеми освіти.

























 1. Адженда (з лат. agenda) - програма, план, порядок денний, список питань чи проблем, які розсилаються учасникам завчасно перед діловою зустріччю.

 2. Акаунт (від англ. account) – профіль, обліковий запис, що містить набір відомостей, які користувач передає будь-якої комп'ютерній системі. Зазвичай для того, щоб завести акаунт, користувачеві пропонують пройти процедуру реєстрації.

 3. Апсайклінг (від англ. upcycling - переробка) - це не просто переробка старих речей, а виготовлення із них нових. Він передбачає повторне використання вживаних речей. Це потрібно, щоб зменшити виробництво і його вплив на зміни клімату, а також кількість відходів і ресурсів, які йдуть на їхню переробку.

 4. Баддінг (від англ. buddy - приятель) - як допомога, керівництво і захист однієї людини іншою. Іноді баддинг називають неформальним наставництвом або рівноправним коучингом. Баддинг відрізняється від наставництва або коучингу повною рівноправністю учасників.

 5. БарКемп (від англ. BarCamp) — неформальні, демократичні, відкриті інтерактивні зустрічі людей, метою яких є інтеграція середовища, обмін досвідом і ідеями, а також добрий відпочинок.

 6. Бекґраунд (від англ. background - «тло», «задній план») – досвід, підґрунтя, нажиток. Це інформаційний матеріал, який надає необхідні та/або додаткові відомості. Все, що відноситься до життя, освіти, зв'язків, досвіду людини: інтелектуальний рівень, культурна підготовка, ступінь освіченості, життєвий і професійний досвід.

 7. Беклог – (від англ. backlog - відставання) це документ, який має список невиконаних завдань, які необхідно виконати; завдання упорядковані згідно зі ступенем важливості.

 8. Бенчмаркінг (від англ. Benchmarking) — це процес пошуку стандартного чи еталонного економічно ефективнішого підприємства-конкурента для порівняння із власним та переймання його вдалих методів роботи. В освіті це означає безупинний систематичний пошук і впровадження найкращих практик, що приведуть освітній процес до досконалішої форми.

 9. Блог (від англ. blog, web log «мережевий журнал чи щоденник подій») — це вебсайт, головний зміст якого — регулярно додавати записи, зображення чи мультимедіа. Для блогів характерні короткі записи тимчасової значущості.

 10. Браузер (від англ. browser - переглядач, вебпереглядач, вебоглядач, вебнавігатор) - програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій вебсторінці. Тексти та малюнки можуть містити посилання на інші вебсторінки, розташовані на тому ж вебсайті або на інших вебсайтах. Вебпереглядач з допомогою гіперпосилань дозволяє користувачеві швидко та просто отримувати інформацію, розміщену на багатьох вебсторінках.

 11. Брендінг (від англ. branding) - процес створення бренду і управління ним. Він може включати в себе створення, зміцнення, репозиціонування, оновлення і зміну стадії розвитку бренду, його розширення і закріплення. Це метод створення особливого враження, який робить свій внесок в загальний імідж закладу. Брендувати — означає робити щось більш цінним.

 12. Веб'юзабіліті (від англ. web-usability — дослівно «зручність користування веб») - це підхід, покликаний зробити вебсайти простими у використанні для кінцевого користувача без потреби проводити спеціальне навчання. Користувач повинен мати можливість інтуїтивно пов'язувати дії, які йому необхідно виконати на вебсторінці.

 13. Візуалізація - це графічна презентація інформації, завдяки якій можна лаконічно представити в зображенні те, що в текстовому еквіваленті займе не один абзац. Найпоширеніші способи візуалізації даних: графіки, діаграми, інфографіка, схеми, інтерактивний сторітеллінг, карти і картограми.

 14. Ґаджет (від англ. gadget — пристрій) — як правило, цікава технічна новинка у вигляді електронного пристрою або іншого засобу, що поєднує в собі високі технології і цілком реальне застосування. Сьогодні ґаджетом можна вважати будь-який цифровий прилад, досить невеликий, щоб одягти на руку, покласти до кишені або під'єднати до персонального комп’ютера або смартфона.

 15. Ґайд (від англ. guide - гід) – путівник, посібник, покрокова інструкція, орієнтир.

 16. Дайджест (від англ. digest — стислий виклад, резюме) — інформаційний продукт (видання, стаття, підбірка), що містить виклад творів у вигляді витягів з оригіналу чи у формі його вільного перекладу або добірку у повному чи скороченому вигляді найцікавіших творів, вибраних з інших видань.

 17. Інтервізія (від лат. inter – між, visio – бачення) – це міжколегіальний спосіб навчання у групі спеціалістів, які займають рівні позиції, з метою покращення професійних навичок та ефективності роботи зі здобувачами освіти.

 18. Інтерфейс (від англ. interface — перегородка, поверхня розділу) - сукупність засобів, методів і правил взаємодії (управління, контролю) між елементами системи. Графічний інтерфейс - система засобів для взаємодії користувача з комп’ютером, заснована на представленні всіх доступних користувачеві системних об'єктів і функцій у вигляді графічних компонентів екрану (вікон, значків, меню, кнопок, списків тощо); при цьому користувач має довільний доступ (за допомогою клавіатури або пристрою координатного введення типу «миша» до всіх видимих екранних об'єктів. Зовнішня оболонка.

 19. Інфографіка (від англ. Information graphics; infographics) - це графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації. Процес створення інфографіки можна розглядати як візуалізацію даних, створення інформаційних схем та моделей подання інформації.

 20. Консалтинг (від англ. consulting — консультування) - діяльність з консультування директорів, педагогічних працівників, батьків, учнів у сфері освітньої діяльності. Основна мета консалтингу - допомогти у досягненні поставлених цілей.

 21. Континуум (від лат. continuum – безперервно)тетематична інтеграція навчального матеріалу з різних предметів з метою вивчення наскрізних тем; інтеграція видів навчальної діяльності учнів (несхожих між собою способів діяльності, що підпорядковані одній темі).

 22. Коучинг (від англ. coaching — тренерство) — метод здійснення консалтингу й тренінгу, в якому спеціальна людина, «коуч», допомагає іншим людям досягнути певної цілі в професії чи в особистому житті. На відміну від наставництва, коучинг зосереджується на досягненні конкретної цілі способом, який людині належить зрозуміти самотужки. Завдання коуча полягає передусім у допомозі з відшукування цього способу.

 23. Лайфхак (від англ. hacker, life hacking - злом життя) - це трюк, маленька хитрість, корисна порада, яка значно спрощує життя, економить час для досягнення мети.

 24. Левел (англ. level)рівень.

 25. Лінк – посилання в гіпертекстових документах, зв'язка між електронними сторінками, яка дозволяє переходити з одної сторінки на іншу.

 26. Менторінг це побудова неформальних стосунків між наставником (ментором) та його учнем.

 27. Нетворкінг - (від англ. networking) — діяльність, спрямована на обмін інформацією між людьми, об'єднаними спільними професійними чи особистими інтересами, що зазвичай відбувається в неформальній обстановці. В основі нетворкінгу лежить побудова довгострокових довірчих відносин за принципом соціальної мережі. Мета нетворкінгу полягає в тому, щоб за допомогою кола друзів і знайомих максимально швидко і ефективно вирішувати складні життєві завдання і професійні питання.

 28. Пост – допис, стаття у блог, у соціальній мережі.

 29. Рефреймінг (від англ. frame — рамка) — термін, який широко використовується в психології для опису процедур переосмислення та перелаштування механізмів сприйняття, мислення, поведінки з метою позбутися від невдалих (можливо, навіть патогенних) психічних шаблонів. Слово дослівно означає «змінити раму для картини». «Рамка» в нейролінгвістичному програмуванні — це те, як людина сприймає інформацію. Виходить, що рефреймінг — це зміна мислення, сприйняття тієї чи іншої події, переосмислення, розгляд з іншої сторони або ракурсу.

 30. Синергія (від грец. συνεργία — разом; той, що діє, дія) — це сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії двох або більше факторів їхня дія суттєво переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді простої їхньої суми. Це коли два об'єкти, а то й дві людини, діють однаково для досягнення певної мети.

 31. Скілл (від англ. skill) – навичка.

 32. Скіллсет (скілл-сет) (від англ. skill set) – набір навичок.

 33. Скріншот (від англ. screenshot - зняток) — зображення, отримане комп'ютером, телефоном або планшетом, що зображує дійсно те, що бачить користувач на екрані монітора. Це зображення створене із запису видимих елементів екрана комп'ютера або іншого візуального пристрою виведення інформації.

 34. Спіч (від англ. speech ) – промова, монолог.

 35. Стрім (від англ. Stream - потік) – це процес потокової передачі даних через інтернет. Як правило, у якості переданих даних використовуються відео або аудіо розважального, навчального або інформаційного характеру. Це пряма трансляція відео або аудіо через інтернет. Людину, яка транслює відео, називають стрімер. Стріми часто використовуються в освітніх цілях, до таких можна зарахувати різні вебінари та майстер-класи.

 36. Таймінг (від англ. time - час) – вибір часу, розподіл роботи, завдань, виконання плану тощо з вказівкою дат та часу.

 37. Тімбілдинг (англ. Team – команда, build - будувати) – командотворення, побудова команди. Спосіб з окремих професіоналів створити команду, яка орієнтована на досягнення спільних цілей.

 38. Фабінг (англ. phubbing; від англ. Phone — «телефон» і snubbing — «зневажливе ставлення») — психологічний термін, що позначає звичку постійно відволікатися на свій телефон під час розмови зі співрозмовником.

 39. Фідбек (від англ. feedback) - відгук, критичний коментар до чогось; зворотній зв'язок.

 40. Флешмоб (від англ. flash mob, flash - миттєвість, mob - юрба) - Це заздалегідь спланована акція розрахована на масове виконання. Учасники флешмоба до початку дій не повинні ніяк виділятися з натовпу. Акція повинна бути продумана так щоб здивувати людей, викликати почуття подиву.

 41. Хайп (від англ. hype) - галас, ажіотаж, криклива реклама і в тому числі обман, збудження (емоційне). Важливо, що хайп розводять навколо чогось або когось модного в даний момент.

 42. Хакатон (від англ. hackathon, від hack (див. хакер) та marathon — марафон) — захід, під час якого різні спеціалісти однієї галузі разом працюють над розв'язанням якоїсь проблеми. Зазвичай хакатони тривають від одного дня до тижня.

 43. Шедоуінг (від англ. shadow - тінь) - полягає в тому, що працівник, який навчається слідує «як тінь» за більш досвідченим працівником і спостерігає за тим, як той виконує свої обов'язки. При цьому новий співробітник, як правило, нічого не робить, не коментує те, що відбувається, не ставить питання і взагалі практично не втручається в процес.

 44. Юзер (від англ. use - користуватися) – користувач комп'ютера або абонент (коли мова йде про інтернет).



Джерела:


1. Вільна енциклопедія Вікіпедія https://uk.wikipedia.org/

2. Центр інноваційної освіти ПРО.СВІТ http://prosvitcenter.org/dlya-chogo-consultyng-osvityanam

3. Платформа Нова українська школа

https://nus.org.ua/articles/apsajkling-shho-tse-5-idej-dlya-spilnoyi-tvorchosti-ditej-i-batkiv/

4. Словник MyСлово

http://myslovo.com/?dictionary=%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0

5. Пошукова система ReversoContext https://context.reverso.net/

6. Сайт Словотвір https://slovotvir.org.ua/words/skil

7. Сайт Термін.ін.юа https://termin.in.ua/strim-stream/





Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.