« Корекційно - розвиткові заняття для дітей із затримкою психічного розвитку з елементами арт-терапевтичних методів»

Опис документу:
Дана індивідуальна корекційно- розвивальна програма розроблена для роботи з учнями початкових класів, що навчаються на інклюзивній формі навчання в закладі загальної середньої освіти. Робота спрямована на корекцію з елементами арт-терапії порушень психічного розвитку дитини шляхом розвитку пiзнавальної дiяльностi, емоцiйно-вольової сфери оcобистості дитини .

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Заклад загальної середньої освіти «Цирська гімназія»

Любешівської селищної ради

« Корекційно - розвиткові заняття для дітей із затримкою психічного розвитку з елементами арт-терапевтичних методів»

Корекційно - розвиткова програма

Автор:

практичний психолог

ЗЗСО «Цирська гімназія»

Шевчик Р.В.

1.Теоретичні основи програми

Діти із затримкою психічного розвитку - це особлива категорія дітей з органічними й функціональними порушеннями нервово-психічних процесів, що зумовлюють уповільненість темпу розвитку психіки дитини, що проявляється в недостатності загального запасу знань, нестійкості уваги, поверховості сприймання, ослабленій пам'яті, незрілості мислення, швидкій втомлюваності під час пізнавальної діяльності.

Тому, діти із затримкою психічного розвитку потребують спеціально організованих умов навчання і виховання, а також корекції пізнавальної сфери.

Дана робота спрямована на корекцію з елементами арт-терапії порушень психічного розвитку дитини шляхом розвитку пiзнавальної дiяльностi, емоцiйно-вольової сфери оcобистості дитини .

Арт-терапія або «лікування мистецтвом» – досить новий, проте популярний засіб психотерапії. Особливо актуальною арт-терапія є для дітей з особливими потребами. Мистецтво – це чудова можливість для малюка «відкритися», поділитися своїми емоціями та страхами. Адже іноді так важко висловити словами всі ті емоції, що вирують у душі. Саме арт-терапія допомагає віднайти душевну гармонію та досягнути позитивні зміни в емоційному, інтелектуальному та особистісному розвитку дитини.

В.О.Сухомлинський писав: «Витоки здібностей та обдарувань дітей – на кінчиках їх пальців. Від пальців ідуть струмочки, які дають наснаги творчій думці. Іншими словами, чим більше майстерності в дитячих долоньках, тим розумніша дитина.»

Дана індивідуальна корекційно- розвивальна програма розроблена для роботи з учнями початкових класів, що навчаються на інклюзивній формі навчання в закладі загальної середньої освіти. Вправи програми зручні і прості у використанні, із задоволенням виконуються учнями. Їх можна використовувати по декілька разів, поступово ускладнюючи умови. Запропоновані вправи універсальні, так як сприяють підвищенню психічного розвитку дитини, формуванню довільності та саморегуляції.

Важливість даної програми в тому, що вона забезпечує психологічний супровід дитини, який охоплює пізнавальну, емоційну, мотиваційну та поведінкову сфери розвитку учня, враховуючи при цьому індивідуальні та вікові особливості.

Програма проходила апробацію протягом 27 вересня- 27 грудня 20182019 навчального року.

В процесі занять в дитини створювався позитивний емоційний настрій, доброзичливість, позитивне ставлення до оточуючих.

2.Науково-методичне обґрунтування програми

Актуальність:

Актуальність проблеми  інклюзивної освіти пов’язана, насамперед, з тим, що число дітей, які потребують корекційного навчання, неухильно росте. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення і яка створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами.

У дітей c ЗПР недостатньо сформована готовність до засвоєння знань і предметних понять, що пов'язано з низьким рівнем їх пізнавальної діяльності, який веде до недорозвинення мови і мислення. Таким дітям важко вливатися в соціум, адже не кожен здатний адекватно сприймати дітей з даним порушенням.

Використання арт-терапевтичних методів у практиці роботи психолога допомагають дитині з вадами розвитку розширити уявлення про навколишній світ, усвідомити його цілісність та розвинути моторику рук.

Тому актуальним стає питання організації та проведення корекційно-розвивальної роботи з елементами арт-терапевтичних методів з даною категорією дітей, спрямованої на гармонізацію їх внутрішнього світу, покращення соціально-психологічної адаптації, підвищення рівня загального розвитку

Мета програми — сприяння розвиткові дитини з особливими освітніми потребами, створення умов для реалізації її внут­рішнього потенціалу, допомога в подолан­ні і компенсації відхилень, що заважають її розвиткові.

Завдання програми:

 1. Зниження емоційної напруги, відновлення емоційної рівноваги.

 2. Корекція та розвиток пізнавальних процесів.

 3. Активізація та удосконалення розумових операцій.

 4. Розвиток комунікативних вмінь та навичок.

 5. Удосконалення рухів та сенсорно-моторного розвитку.

 6. Збагачення словникового запасу.

 7. Навчання прийомів ауто релаксації.

Цільова група:

Дитина з особливими освітніми потребами, яка перебуває на інклюзивній формі навчання у 2 класі.

3. Структура та зміст програми:

Дана індивідуальна корекційно-розвивальна програма розроблена для роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі загальноосвітнього закладу.

Програма складається з трьох етапів:

 1. Діагностичний етап-2 заняття;

 2. Корекційно-розвитковий етап-12 занять;

 3. Етап оцінки ефективності кореційного впливу-2 заняття.

Тривалість заняття - 25 хв. (основна частина заняття – 20 хв, релаксаційні хвилинки – 5 хв.)

Кількість занять – 16.

Структура корекційно-розвиткового заняття:

1.Традиційне привітання.

2.Вправи на розвиток моторики рук.

3.Вправи на розвиток пізнавальних процесів, когнітивної сфери.

4.Арт-терапевтичні вправи.

5.Релаксація

6.Рефлексія.

7.Прощання.

 1. Опис використаних методик і технологій із зазначенням джерел.

1. Методика запам'ятовування десяти слів (О. Лурія)

2. Методика визначення рівня сформованості загальної самооцінки дитини

(Методика Дембо-Рубінштейна у модифікації, запропонованій
Т.Д. Марцинковською)

3.Тест «Коректурна проба»

4. Методика «Які предмети заховані у малюнках?» (Р.С. Немов)

Методи та техніки проведення: словесні, наочні, практичні, ігрові методи та прийоми; пальчикова гімнастика.

 1. Перелік необхідних матеріалів та обладнання для реалізації програми:

гумовий м‘яч, білий папір різного формату, кольоровий папір, клей, ножиці, кольорові олівці, маркери, бланки тестів, рознос із манкою, піском; піпетка, кольорова вода, кольорові нитки, картон, ручка, голка, мильні бульбашки, пластилін, дзеркальце.

6. Строки та етапи реалізації:.

Програма розрахована на 16 занять. Заняття проводяться 1 раз на тиждень індивідуально.

7. Очікувані результати:

Програма « Корекційно - розвиткові заняття для дітей із затримкою психічного розвитку з елементами арт-терапевтичних методів» допоможе сприяти розвиткові дитини з особливими освітніми потребами , створити умови для реалізації її внутрішнього потенціалу, підвищити рівень розвитку пізнавальних процесів та загальних інтелектуальних здібностей дитини із зпр, а також покращити стан загальної та дрібної моторики. Створити позитивний емоційний настрій,сформувати атмосферу довіри, доброзичливості, позитивного ставлення до оточуючих.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА СТРУКТУРА ЗАНЯТЬ

заняття

Мета заняття

Зміст роботи

Години

1.

Психодіагностичне обстеження розвитку пізнавальних процесів дитини з особливими потребами.

1. Вправа – привітання «Подаруй усмішку» 2.Методика запам'ятовування десяти слів (О. Лурія)

3.Методика визначення рівня сформованості загальної самооцінки дитини

4.Релаксація . «Сонечко в долонях».

5. Прощання

25 хв.

2.

Психодіагностичне обстеження розвитку пізнавальних процесів дитини з особливими потребами.

1. Вправа – привітання

2.Тест «Коректурна проба»

3.Методика «Які предмети заховані у малюнках?» (Р.С. Немов)

4.Релаксація . «Сонечко в долонях».

5. Прощання

25хв.

3.

Створення позитивного емоційного настрою, розвиток пізнавальних психічних процесів та дрібної моторики.

1. Вправа – привітання

2. Вправа для пальчиків «Квіточки»

3.Вправа «Манкотерапія» 4.Дидактична вправа «Метелики»

5.Вправа «Загадкові малюнки»

6. Релаксація

7.Рефлексія 8. Прощання

25 хв.

4.

Розвиток пізнавальних процесів: пам’яті,уваги, мислення, уяви, емоційно-вольової та когнітивної сфери, здатності до узагальнення форм, уміння аналізувати об’єкти.

1. Вправа-привітання 2. Вправа для пальчиків

3. Вправа «Знайди пару» 4. Вправа «Краплетерапія» 5.Вправа «Знайди усі відомі тобі геометричні фігури».

6.Релаксація «Слон»

7.Рефлексія

8. Прощання «Подаруй усмішку»

25 хв.

5.

Розвиток концентрації уваги та рухового контролю, образного та словесно-логічного мислення, уяви, вміння знаходити спільне та відмінне, дрібної моторики.

1. Вправа – привітання 2. Вправа «Слухняні пальчики»

3. Вправа «Знайди відмінності»

4.Казкотерапія «Казка про Єнота» 

5. Вправа «Склади пазли і розкажи хто де живе».

6. Релаксація «Палуба»

7. Рефлексія

8. Прощання

25 хв.

6.

Створення позитивного емоційного настрою. Розвиток мислення, уваги, уяви, зорової пам’яті, дрібної моторики та розвиток уміння порівнювати та логічно поєднувати окремі елементи в ціле.

1. Вправа – привітання 2.Вправа для пальчиків «Нагодуймо горобця»

3.Вправа «Створи собі друга»

4. Вправа «Запам’ятай і повтори»

5. Ігротерапія

6. Релаксація «Потяглися-зламалися»

7.Рефлексія 8. Прощання

25хв.

7.

Розвиток пізнавальних процесів, загальної та дрібної моторики;збагачення словникового запасу, розвиток вміння групувати предмети. Створення позитивних психологічних умов для роботи.

1. Вправа – привітання. 2. Вправа «Малюємо свій настрій»

3.Вправа для «слухняних» пальчиків «Хто попереду»

4.Вправа «Пори року»

5.Дидактична вправа «Пори року»

6.Мультфільм «Пори року»

7. Релаксація «Усмішка»

8.Рефлексія 9. Прощання

25хв.

8.

Створення емоційного настрою, розвиток пізнавальної сфери, збагачення словникового запасу. Покращення стану загальної та дрібної моторики, розвиток уміння визначати призначення предметів, їх функціональне застосування, місце розташування.

1. Вправа – привітання 2.Вправа для пальчиків «НЕ ЙДИ, НЕ ЙДИ, ДОЩИКУ»

3.Вправа «Арт-малюнок»

4. Рухлива гра

5.Вправа. «Що де розташоване»?

6.Вправа «Ниткографія»

7. Релаксація «Чарівний сон»

8.Рефлексія

10.Прощання

25хв.

9.

Активізація процесів мислення, уваги, пам’яті, розвиток емоційно-вольової сфери дитини, розвиток вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів.

1. Вправа – привітання 2.Вправа для пальчиків «ВИШЕНЬКИ»

3. Вправа «Клоун»

4.Вправа «Знайди відмінності»

5.Вправа «Вільний малюнок»

6. Релаксація «Веселка»

7.Рефлексія

8. Прощання

25хв.

10.

Розвиток та корекція пам’яті, уваги, мислення. Активізація емоційної сфери.

1.Вправа – привітання 2.Вправа для пальчиків «ЗАЙЧЕНЯТА»

3.Вправа «Обведи та розфарбуй» 4. Вправа «Тітонька сова» 5. Вправа «Цікавий кросворд»

6.Вправа «Знайди пару»

7. Релаксація «Сонечко в долонях»

8.Рефлексія

9.Прощання

25хв.

11.

Розвивати мислення,пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, фонематичний слух, координації рухів.

1.Вправа - привітання

2. Вправа «Слухняні пальчики»

3.Вправа «Ігри з м’ячем»

4.Ізотерапія

5.Вправа «Зроби сам»

6.Дидактична гра «Будь уважним»

7.Релаксація «Веселка»

8.Рефлексія

9.Прощання

25хв.

12.

Розвиток пам’яті, фантазії, дрібної моторики, уваги . Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання.

1.Вправа - привітання

2. Вправа «Бульбашки» 3.Цікаві вправи для пальчиків

4.Ниткографія

5.Вправа «Що наплутав художник?»

6.Вправа «Перетворення»

7.Релаксація «Чарівний сон»

8.Рефлексія

9.Прощання

25хв.

13.

Розвиток дрібної моторики , активізація мовного словника, розвиток концентрації уваги, мислення ,фантазії.

1.Вправа - привітання

2. Вправа «Сонячний зайчик»

3.Цікаві вправи для пальчиків

4.Лялькотерапія «Пальчиковий театр»

5.Вправа «Знайди пару»

6.Вправа «Графічний диктант»

7.Вправа «Ліплення фігурок»

8.Релаксація «Чарівний сон»

9.Рефлексія

10.Прощання

25хв.

14.

Розвиток дрібної моторики рук, уваги, мислення, уяви.

1.Вправа - привітання

2.Цікаві вправи для пальчиків

3.Фізкультхвилинка «Веселка»

4.Вправа «Смайлик»

5.Вправа «Веселий художник»

6.Вправа «Впізнай по контору»

7.Відеорелаксація «Світ океану»

8.Рефлексія

9.Прощання

25хв.

15.

Психодіагностичне обстеження розвитку пізнавальних процесів дитини з особливими потребами.

1. Вправа – привітання «Подаруй усмішку» 2.Методика запам'ятовування десяти слів (О. Лурія)

3.Методика визначення рівня сформованості загальної самооцінки дитини

4.Релаксація . «Сонечко в долонях».

5. Прощання

25хв.

16.

Психодіагностичне обстеження розвитку пізнавальних процесів дитини з особливими потребами.

1. Вправа – привітання

2.Тест «Коректурна проба»

3.Методика «Які предмети заховані у малюнках?» (Р.С. Немов)

4.Релаксація . «Сонечко в долонях».

5. Прощання

25хв.

КОНСПЕКТ ЗАНЯТЬ

Діагностичний етап

Заняття 1

Мета заняття: Психодіагностичне обстеження розвитку пізнавальних процесів дитини з особливими потребами.

Матеріали: бланк відповідей до методики Дембо-Рубінштейна у модифікації, запропонованій Т.Д. Марцинковською (додаток 1).

1. Привітання (традиційне) (Для дітей із затримкою психічного розвитку важливо, щоб такі елементи занять, як вітання, рефлексія, прощання були традиційними. Оскільки вони створюють дружню атмосферу та носять момент готовності дитини до виконання цих вправ).

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось, друже.

2. Методика запам'ятовування десяти слів (О. Лурія)

Мета: Визначення обсягу корот­кочасної і відстроченої пам'яті.

Обладнання. Набір із 10 односкладових чи двоскладових слів, не пов'язаних за змістом.

Інструкція. «Зараз я прочитаю десять слів. Слухайте уважно. Коли закінчу читати, відразу ж повторіть те, що запам'ятали. Повторювати можна в будь-якому порядку. Зрозуміло?»

Читайте слова повільно, чітко. Коли дитина повторює слова, ставте у протоколі хрестик під цим словом. Потім продовжить інструктування (другий етап):

«Зараз я знову прочитаю слова, і ти знову повториш їх - і ті, які вже були названі, і ті, що першого разу пропустив, усі разом, у будь-якому порядку».

Знову ставте хрестики під тими словами, які повторила дитина. Далі дитину просять повторити слова 3-й, 4-й і 5-й раз. Ніякі нові інструкції не додаються, просто говорять: «Назви слова ще раз».

Жодних розмов із боку дитини не допускається (бо розмова може відволікти увагу й погіршити результат).

Після п'ятиразового повторення слів робиться перерва на 50-60 хвилин, після чого дитині знову пропонується пригадати й назвати слова. В результаті протокол може набути такого вигляду:

Ліс

Хліб

Вікно

Стіл

Вода

Брат

Кінь

Гриб

Мед

Вогонь

І

+

+

+

+

+

+

2

+

+

+

+

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+

+

+

4

+

+

+

+

+

5

+

+

+

+

+

+

Через

годину

+

+

Інтерпретування результатів

Рівні розвитку:

Низький - після першого озвучування слів дитина запам'ятала 2 із них, після 5-го повторення - 5.

Середній - першого разу дитина повторила 3-4 слова, на п'ятий - до 7-ми слів. Добрий - перший раз дитина повторила 5-6 слів, п'ятий - до 8-ми слів. Високий - перший раз дитина повторила 7—10 слів, п'ятий - 9-10 слів.

Через годину знайдіть можливість перевірити результати тестування.

3.Методика визначення рівня сформованості загальної самооцінки дитини

(Методика Дембо-Рубінштейна у модифікації, запропонованій
Т.Д. Марцинковською)

Мета: визначення загальної, безпосередньої та опосередкованої самооцінки дитини.

Зміст методики. Методика складається з бланку, на якому зображені сходи, що мають 7 сходинок, та набір з двох фігурок дітей – хлопчика та дівчинки. За цією методикою, самооцінка оцінюється за такими аспектами: власна самооцінка дитини (на скільки позитивно дитина оцінює себе); відображена оцінка мами (на скільки позитивно, на думку дитини, її оцінює мама); відображена оцінка тата (на скільки позитивно, на думку дитини, її оцінює тато); відображена оцінка вихователя (на скільки позитивно, на думку дитини, її оцінює вихователь).

Хід проведення. Експериментатор демонструє дитині бланк (додаток 1) із зображенням семи сходинок, дає фігурку із зображенням дитини відповідної статі та дає інструкцію. Інструкція складається зі вступу та чотирьох питань, кожне з яких стосується певного аспекту самооцінки. Після кожного запитання дитині дається час на виконання завдання і лише після цього ставиться дитині наступне запитання. Четверте запитання можна повторити двічі, оскільки, як правило, у дитини є два вихователі. При цьому варто називати їх імена. До протоколу заноситься номер сходинки, яку обирає дитина у кожному окремому випадку.

Інструкція для дитини: Подивись, на ці сходинки. Тут по середині стоять хороші діти, на верхній сходинці – найкращі, а на нижній – найгірші.

1. На яку сходинку ти поставиш себе, постав туди фігурку?

2. А на яку сходинку, на твою думку, тебе поставить твоя мама, постав туди фігурку?

3. А на яку сходинку, на твою думку, тебе поставить твій тато, постав туди фігурку?

4. А на яку сходинку, на твою думку, тебе поставить твоя вихователька, постав туди фігурку?

Оцінювання результатів

Кількісна оцінка результатів. При оцінці за кожним аспектом можуть нараховуватися бали від 1 до 7 в залежності від того, на яку сходинку ставить себе дитина, тобто нижня сходинка – один бал, а найвища сходинка – 7 балів. За балами можна визначити рівень самооцінки окремо за кожним аспектом та загальний за вирахуванням середнього значення.

Бал (сходинка)

Рівень прояву

Рівень сформованості

7 – 6

Високий рівень

Недостатня сформованість

5 – 3

Середній рівень

Сформованість

2 – 0

Низький рівень

Низька сформованість

Якісна оцінка результатів. При безпосередній самооцінці дитиною мають вибиратися верхні сходинки або середні, оскільки вибір нижніх сходинок говорить про негативне ставлення до себе, невпевненість у власних силах. Це порушення структури особистості може призвести до депресії, неврозів, асоціальності. Для нормального, комфортного самовідчуття, що пов’язане з появою почуття захищеності, важливо, щоб хтось з батьків, на думку дитини, ставив її на високі сходинки. Такий вибір сходинок свідчить про те, що дитина впевнена у прийнятті її та любові до неї батьків. При неблагополуччі як у структурі особистості дитини, так і її стосунків з батьками, є відповіді, коли всі рідні ставлять її на нижні сходинки. Однак, розташування себе на нижній сходинці з погляду вихователя є нормальним і може бути доказом адекватної, вірної оцінки, особливо в тому випадку, коли дитина дійсно погано себе поводить і часто отримує зауваження від вчителя. Тож в ідеальному варіанті сама дитина може поставити себе на другу сходинку зверху, з погляду когось з батьків – на саму верхню, а з погляду вчителя – на одну з нижчих сходинок.

З огляду на все це, визначається адекватна самооцінка, неадекватна занижена та неадекватна завищена.

4. Релаксація «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

5.Прощання

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньками торкнись.

Заняття 2

Мета заняття: Психодіагностичне обстеження розвитку пізнавальних процесів дитини з особливими потребами.

Матеріали: таблиці з малюнками (додаток 2), олівець, секун­домір, малюнки із захованими у них предметами (додаток 3).

1.Привітання (традиційне)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось, друже.

2.Тест «Коректурна проба»

Мета: визначити рівень розподілу, продуктивності та стійкості уваги, довільної регуляції поведінки, втомлення, виснаження (астенічність дитини).

Обладнання: таблиці з малюнками (додаток 2), олівець, секун­домір.

Стимульний матеріал. Аркуш паперу А-4 із рядами геометричних фігур (квадрати, трикутники, прямокутники, крути і т.д.), що чергуються, а також зразок, який допоможе дитині орієнтуватися в завданні, фактично схема інструкції.

Інструкція. Подивися уважно на ці фігури. Ти повинен будеш викреслювати деякі з них за певним правилом. Запам'ятай його гарненько. Круг ти викреслюєш косою лінією справа наліво, квадрат - зліва направо, а трикутник перекреслюєш хрест на хрест. Повторюю: всі кружечки ти закреслюєш справа наліво, квадрати - зліва направо, а трикутники перекреслюєш хрест - навхрест. Ти запам'ятав, що і як треба робити? Повтори, будь ласка, а потім починай працювати. За сигналом «Починай» дитину просять шукати і закреслювати необхідні фігури до команди «Зупи­нись. Кожні ЗО сек. дитину просять проводити вертикальну межу там де вона працювала, або показати дорослому, на якому предметі вона зупинилася. Час на виконання завдання - 2,5 хв.

Проведення тесту. Спочатку дітям дають лист паперу з намальованими фігурами і простій олівець. Після усної інструкції діти повторюють завдання, щоб можна було перевірити, чи правильно вони його зрозуміли і чи добре запам'ятали. Потім їх просять проводити вертикальну межу після кожних 30 сек. роботи. Якщо діти погано зрозуміли інструкцію, покладете перед ними заготовлений зразок-схему, сказавши, що на цій схемі зображено все, що треба робити, і у випадках утруднення можна дивитися на неї. Після того, як дитина почала виконувати завдання, дорослий засікає час і через кожну хвилину нагадує: проведи лінію. Сама дитина стежити за часом не повинен. В процесі роботи відзначають, через який час починає знижуватися працездатність дітей. Коли з'являється багато помилок і пропущених фігур, а дитина більше дивиться у вікно, чим на лист, дорослий говорить: «Ну все, ти втомився, але тобі залишилося попрацювати всього лише ще одну хвилину, а потім ти вільний». Фразу можна небагато змінити, сказавши, що залишилося закреслювати ще одну строчку. Після цього Ви повинні уважно подивитися, чи змінилася діяльність дитини, чи підвищилася його працездатність.

Оцінка результатів: Визначається кількість предметів на малюнок, переглянутих за 2,5 хв (150 cек), а також за кожні ЗО сек.

S= 0,5N - n

150

S - показник продуктивності і стійкості уваги. N - кількість предметів, що переглянула дитина. п - кількість помилок. t - час.

Шкала оцінювання

Значення

Рівень

S більше 1

високий рівень.

S від 0,5 до 1,0

середній рівень.

S менше 0,5

низький рівень.

Якісний аналіз результатів. Перш за все аналізують уміння дітей прийняти завдання, а також форму, в якій це завдання приймається. Так, діти з низькою довільністю, тобто діти, у яких не сформована вольова готовність, взагалі не можуть прийняти завдання, відволікаються навіть за наявності схеми, роблять багато помилок вже в перші хвилини роботи, іноді навіть починають малювати або розфарбовувати фігурки. Помилкою вважається не тільки неправильно закреслена, але і пропущена фігура. Тільки нагадування дорослого, його постійний контроль здатні повернути таких дітей до роботи. На більш високому рівні знаходяться діти, які приймають завдання, але тільки у вигляді схеми. Цей рівень вольової регуляції - норма для дітей 5-5,5 років. Проте вже шестирічки, а особливо діти 6,5-7 років в нормі повинні сприймати інтеріорізовану, тобто словесну інструкцію. Схема діяльності «шикується» в свідомості дитини, і тому він не потребує зовнішніх опор і підказок. Саме такий рівень оптимальний для школи. Діти, які в цьому віці потребують зовнішньої схеми, в принципі готові до навчання, оскільки вони все-таки приймають завдання. Просто їм необхідне додаткове тренування, особливо тренування довільного запам'ятовування. Діти, які не приймають завдання в принципі, до учбової діяльності не готові.

Не менш важливим показником є рівень концентрації уваги. Він визначається по кількості помилок, які робить дитина. У нормі діти 5-6 років можуть пропрацювати безпомилково 4-5 хвилин, до семи років цей час збільшується до 10 хвилин. За наявності 1-2 помилок, допущених дитиною протягом однієї хвилини роботи, рівень концентрації уваги вважають нормальним, хоч і не найвищим. Цей рівень достатній для хорошої роботи і навчання дітей.

Після 5 хвилин роботи (або 10 хвилин у семирічних дітей) кількість помилок різко збільшується, діти починають відволікатися. У цей момент ви і даєте нову інструкцію: «Увага! Тобі залишилося працювати ще одну хвилину». Ця інструкція в нормі повинна змінити діяльність дітей. Після того, як зникає невизначеність і стає ясно, що кінець роботи близький, робота повинна нормалізуватися, а помилки - зникнути. Саме це уміння зібратися особливо чітко і об'єктивно реєструє здатність дитини довільно регулювати свою діяльність і зосередитися, що необхідне не тільки для хорошого навчання в школі, але і для успішної діяльності взагалі.

Таким чином, в даному завданні вимірюють рівень концентрації уваги (кількість помилок), ступінь довільної регуляції поведінки (зменшення кількості помилок після того, як з'являється чіткий критерій закінчення роботи), і рівень вольової готовності (ухвалення інструкції і форма, в якій вона приймається, - зовнішня схема або внутрішня, словесна інструкція). Крім того, цей тест показує і ступінь стомлюваності, астенічності дітей. Слабкі діти дуже швидко втомлюються і починають робити багато помилок не через 5-10 хвилин, як в нормі, а вже через 2-3 хвилини. Проте будьте уважні і не плутайте цих дітей з дітьми, у яких дуже низький рівень вольової готовності, оскільки астенічні діти в першу хвилину завдання приймають і починають правильно закреслювати фігури, але порушення діяльності у них починається раніше, тоді як у дітей з низькою довільністю помилки, спроби відходу і відвернення з'являються із самого початку.

3.Методика «Які предмети заховані у малюнках?» (Р.С. Немов)

Мета: визначення рівня розвитку цілісного сприймання

Обладнання: малюнки із захованими у них предметами (додаток 3), секундомір.

Методика проведення: Дитині презентують кілька малюнків, у яких приховані предмети, що добре їм відомі. Це є підготовчий етап. Час виконання залікового завдання обмежений однією хви­линою. У заліковому завданні дитині послідовно пред'являється три картинки. Кожна наступна картинка дається дитині тільки після того, як вона знайшла усі предмети на попередній.

Оцінка результатів:

Названі предмети

Кількість балів

Час виконання

14

10 балів

20 сек

всі предмети

8-9 балів

21-30 сек

всі предмети

6-7 балів

31-40 сек

дитина вирішила задачу пошуку

4-5 балів

41-50 сек

дитина справилася з задачею

2-3 бали

51-60 сек

дитина не змогла вирішити задачу з пошуку

0-1 бал

більше 60 сек

Інтерпретація результатів:

10 балів - дуже високий рівень розвитку;

8-9 балів - високий; 4-7 балів - середній;

2-3 бали - низький; 0-1 бал - дуже низький.

4.Релаксація «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

5.Прощання

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньками торкнись.

Корекційно-розвитковий етап

Заняття 3

Мета заняття: створення позитивного емоційного настрою, розвиток пізнавальних психічних процесів та дрібної моторики.

Матеріали: рознос із манкою, малюнки до вправ.

1.Привітання ( традиційне)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось, друже.

Хід вправи: психолог вітається і дарує посмішку.

2. Вправа для пальчиків «Квіточки»

Мета: розвиток дрібної моторики

Повільно розгинаємо пальці з кулачків.

Наші гарні квіточки розпускають пелюстки.

Похитуємо кистями рук праворуч-ліворуч.

Вітерець тихо повіває, він пелюсточки гойдає.

Повільно стискаємо кулачки.

Наші гарні квіточки постуляли пелюстки,

Похитуємо кулачками вгору-вниз.

Голівоньками хитали,тихо-тихо засинали.

3.Вправа «Манкотерапія»

Мета: стабілізувати емоційний стан дитини, навчити її прислухатися до себе і розповідати свої відчуття.

Хід вправи: поклади долоні на манку, закрий очі, відчуй, яка вона. - Відкрий очі, розкажи, що ти відчула (відповідь дитини). - Зроби те ж саме, повернувши долоні іншою стороною. Розкажи про свої відчуття. Ковзай по поверхні манки як змійка або як машина. Пройдись долоньками, як слон, як маленьке слоненя, як швидкий зайчик. Залиш відбитки долоньок, кулачків, ребер долонь. Створи візерунки та малюнки - сонечко, метелик, буква А або ціле слово. Просій манку крізь пальці або висій доріжку з манки.

4.Дидактична вправа «Метелики»

Мета: розвиток розподілу уваги.

Хід вправи: Дитині пропонується знайти усіх метеликів та обвести їх.

5.Вправа «Загадкові малюнки»

Мета: розвиток сприйняття.

Хід вправи: Дитині пропонується знайти всі предмети, які заховані на малюнку.

6. Релаксація

Танцювальна вправа «Зобрази квітку, зайчика, метелика»

Хід вправи: під музичний супровід дитина танцює і зображає квіточку, зайчика, метелика. Обговорення відчуттів, вражень, ділиться емоціями.

7. Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили повтори.

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

8.Прощання

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньками торкнись.

Заняття 4

Мета заняття: розвиток пізнавальних процесів: пам’яті,уваги, мислення, уяви, емоційно-вольової та когнітивної сфери, здатності до узагальнення форм, уміння аналізувати об’єкти.

Матеріали: піпетка, кольорова вода, листок А4, малюнки до вправ.

1.Привітання (традиційне)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось, друже.

Хід вправи: психолог вітається і дарує посмішку.

2. Вправа для пальчиків

Мета: розвиток дрібної моторики.

3.Вправа «Знайди пару»

Мета: розвиток мислення, уваги.

Хід вправи: психолог пропонує дитині уважно розглянути малюнок і знайти однакові малюнки

4.Вправа «Краплетерапія»

Мета: розвиток дрібної моторики та концентрації уваги.

Хід вправи: дитина набирає піпеткою кольорову воду і «малює» крапельками на пластиковій дошці або папері, активно експериментує з водою, папером, кольором, губкою. З крапельок складаємо доріжки, по яких буде гуляти Клякса (її теж малюємо), будиночок, в якому живе Клякса, промальовуємо траву, квіти, погодні умови (сонце з променями, хмари, дощик, грозу).

5.Вправа «Знайди усі відомі тобі геометричні фігури».

Мета: розвиток памʼяті, уваги, здатності до узагальнення форм, уміння аналізувати об’єкти.

Що ти бачиш на малюнках? Назви усі відомі тобі геометри фігури? Де вони розташовані, що саме зображують (сонце, квітку, тощо)?

6. Релаксація "Слон"

    Хід вправи: під музичний супровід   поставити стійко ноги, потім представити себе слоном. Повільно перенести масу тіла на одну ногу, а іншу високо підняти і з "гуркотом" опустити на підлогу. Рухатися по кімнаті, по черзі піднімаючи кожну ногу і опускаючи її з ударом стопи об підлогу. Вимовляти на видиху "Ух!".

7.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили повтори.

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

8.Прощання

Сідає сонечко за гай

І я кажу тобі «Бувай»

Але мене не забувай

На нову зустріч ти чекай.

Заняття 5

Мета заняття: розвиток концентрації уваги та рухового контролю, образного та словесно-логічного мислення, уяви, вміння знаходити спільне та відмінне, дрібної моторики.

Матеріали: малюнки до вправ.

1.Привітання ( традиційне)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось, друже.

Хід вправи: психолог вітається і дарує посмішку.

2. Вправа «Слухняні пальчики»

Мета: розвиток дрібної моторики.

Хід вправи:

3. Вправа «Знайди відмінності»

Мета: розвиток мислення, уваги.

Хід вправи:

4.Казкотерапія «Казка про Єнота» 

Мета: розвиток концентрації уваги, мислення.

Жив-був маленький смугастий Єнот. Він боявся всього-всього на світі, і тому у нього не було друзів. Йому було дуже важко з ким-небудь познайомитися. Щоранку він ходив через струмок за дерев'яними палицями. Це була його робота. Але з палицями він не міг розмовляти, і тому йому було дуже нудно.

Одного ранку, переходячи струмок, він зауважив Белочку, яка мила гриби і складала їх в корзину. Він злякався і тихо перейшов струмок, щоб вона його не помітила. Єнот йшов лісом і думав про те, що Білочка йому дуже сподобалася. Але як з нею познайомитися, він не знав.

Щоранку по дорозі в ліс Єнот бачив Белочку, але підійти до неї і заговорити він не наважувався. Єнот втратив апетит і майже не міг спати, тому що весь час думав про Белочке. Він схуд, ослабли працював ледве-ледве.

Одного разу, переходячи струмок по дрібному місця, він зупинився і став здалека спостерігати за нею. В цей час Білочка ненароком упустила кошик з грибами в струмок, і вона стала повільно спливати за течією в бік Єнота. Білочка намагалася зловити її палицею, але корзина була вже далеко від берега. Ці гриби Білочка збирала цілий рік, їй було дуже гірко і прикро, вона сіла на берег і стала плакати. Єнот стояв в заціпенінні і нічого не міг вдіяти з собою. Це був його єдиний випадок, коли він міг би допомогти Белочке. Але дуже боявся це зробити, сам не розуміючи чому. Кошик повільно наближалася до єнота і вже стала пропливати повз нього, а він все ніяк не міг нічого зробити. Коліна його тремтіли, до горла підступала нудота, на лобі виступив піт, а самому йому стало дуже, дуже холодно. І коли корзина початку відпливати від Єнота, він все ж таки зважився. Ступивши вперед і потонувши по пояс у воді, він схопив кошик за ручку і витягнув на берег.

Від холодної води все його страхи зникли. Єнот сміливо підійшов до Белочке, поставив кошик і сказав: "Ось ваша корзина, не турбуйтеся". Білочка дуже зраділа, вдячно подивилася на Єнота і сказала: "Велике спасибі. Ти справжній друг". Маленький Єнот весь засвітився від щастя, йому ще ніхто не говорив таких добрих слів. "Але ти весь мокрий, - сказала Білочка, - підемо до мене, ти повинен обсохнути". Вони пішли до Белочке, пили чай з смачним варенням і довго розмовляли.

З тих пір Єнот і Білочка стали дружити і завжди один одному допомагали. Той день став найщасливішим у житті Єнота, тому що у нього з'явився друг.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Через що сумував Єнот? Ти коли-небудь сумував через те ж?

Що заважало єнота подружитися?

Як би ти вчинив на місці Єнота, коли повз нього пропливала кошик?

Що допомогло єнота подружитися з Білочкою?

5. Вправа «Склади пазли і розкажи хто де живе».

Мета: розвиток уміння знаходити взаємозв’язок між явищами і предметами.

6.Релаксація "Палуба"

      Уяви себе на кораблі. Качає. Щоб не впасти, потрібно розставити ноги ширше і притиснути їх до підлоги. Руки зчепити за спиною. Хитнуло палубу - перенести масу тіла на праву ногу, притиснути її до підлоги (права нога напружена, ліва розслаблена, трохи зігнута в коліні, носком стосується статі). Випрямитися. Розслабити ногу. Хитнуло в іншу сторону - притиснути ліву ногу до підлоги. Випрямитися! Вдих-видих!

        - Стало палубу качати! Ногу до палубі притиснути!

        Міцніше ногу притискаємо, а іншу розслаблюємо.

7. Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили повтори.

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

8.Прощання

Сідає сонечко за гай

І я кажу тобі «Бувай»

Але мене не забувай

На нову зустріч ти чекай.

Заняття 6

Мета заняття: створення позитивного емоційного настрою. Розвиток мислення, уваги, уяви, зорової пам’яті, дрібної моторики та розвиток уміння порівнювати та логічно поєднувати окремі елементи в ціле.

Матеріали: малюнки до вправ, конструктор, вирізані геометричні фігури.

1.Привітання ( традиційне)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось, друже.

/

2.Вправа для пальчиків «Нагодуймо горобця»

Мета: розвиток дрібної моторики

Указівний та середній пальці обох рук випрямлені й ритмічно стукають по столу.

Горобчик прискакав на пружинках-ніжках

Повільно розправляємо долоні перед собою.

І благально сказав: «Дай поїсти трішки!»

Імітуємо кришення хліба та насипання дрібного корму в годівницю.

Насипаю мерщій Хліба та зерняток,

Ритмічні рухи складеними в пучку пальцями по столу.

Став малий горобчик весело дзьобати.

3.Вправа «Створи собі друга»

Мета: розвиток уміння порівнювати та логічно поєднувати окремі елементи в ціле.

Хід вправи: роздивись малюнок, за поданим зразком із поданих геометричних фігур зроби собі друга.

4. Вправа «Запам’ятай і повтори»

Мета: розвиток зорової пам’яті, мислення, уваги.

Хід вправи: психолог пропонує дитині розглянути картинки (10 секунд), а потім прокоментувати і назвати побачене.

5.Ігротерапія

Мета: розвиток дрібної моторики, уваги.

Хід вправи: за допомогою конструктора склади замок, як на зображенні.

6. Релаксація  «Потяглися - зламалися»

Стати прямо. При вдихові сильно потягнутися вгору, витягуючи руки, напружуючи тіло. Поступово видихнути повітря і розслабити тіло. Спочатку розслабити кисті рук, потім - в ліктях, потім повністю (руки впали вниз).

Розслабити шию (голова опускається на груди). Розслабити м'язи спини і зігнутися навпіл. Тулуб розслабилося і обвисло. Розслабити коліна і м'яко впасти на підлогу. Полежати так.

7. Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили повтори.

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

8.Прощання

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньками торкнись.

Заняття 7

Мета заняття: розвиток пізнавальних процесів, загальної та дрібної моторики;збагачення словникового запасу, розвиток вміння групувати предмети. Створення позитивних психологічних умов для роботи.

Матеріали: листок А4, кольорові олівці, ноутбук, малюнки до вправи.

1.Привітання (традиційне)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось, друже.

2.Вправа « Малюємо свій настрій»

Мета: розвиток уяви. Вправа спрямована на висловлення усвідомлення свого емоційного стану.

Хід вправи: дитині пропонується намалювати свій настрій .

3.Вправа для «слухняних» пальчиків «Хто попереду»

Мета: розвиток дрібної моторики.

Хід вправи:

Однією рукою погладжуємо великий і вказівний пальці другої.

Хто попереду,

Зображуємо витягнутими вказівними пальчиками та мізинцями обох рук «корівок».

Той пасе череду.

Погладжуємо мізинець і підмізинний палець.

Хто позаду,

Складаємо долоні разом і розводимо їх: «жаба відкриває рота».

Той пасе жабу.

Погладжуємо середній пальчик.

Хто в серединці,

З’єднуємо пальці обох рук і показуємо «скриньку».

Той у золотій скринці .

4.Вправа «Пори року»

Мета: розвиток мовлення, розширення словникового запасу.

Хід вправи: Які пори року зображено на малюнках? Розкажи про прикмети кожної з них. Що роблять діти? Чим ще можна займатися взимку, навесні, влітку і восени?

5.Дидактична вправа «Пори року»

Мета:розвиток вміння групувати предмети.

Хід вправи: Дитині пропонується з'єднати лініями сніжинку, підсніжник, метелика і жовтий листок із відповідною порою року. У яку пору року ти народився?

6.Мультфільм «Пори року»

Мета:розвиток памяті.

https://www.youtube.com/watch?v=rV3moZGK_Kk

7.Релаксація "Усмішка"

      Уяви собі, що ти бачиш перед собою на малюнку красиве сонечко, рот якого розплився в широкій посмішці. Посміхайся у відповідь сонечку і відчуй, як посмішка переходить у твої руки, доходить до долонь. Зроби це ще раз і спробуйте посміхнутися ширше. Розтягни губи, напружуються м'язи щік ... Дихай і посміхайся ..., твої руки і долоньки наповнюються усміхненої силою сонечка (повторити 2-3 рази).

8. Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили повтори.

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

9.Прощання

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньки торкнись.

Заняття 8

Мета заняття: створення емоційного настрою, розвиток пізнавальної сфери, збагачення словникового запасу. Покращення стану загальної та дрібної моторики, розвиток уміння визначати призначення предметів, їх функціональне застосування, місце розташування.

Матеріали: кольорові олівці, арт-малюнок, картки з геометричними фігурами, малюнок до вправи, кольорові нитки, картон, клей.

1.Привітання ( традиційне)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось, друже.

2.Вправа для пальчиків «НЕ ЙДИ, НЕ ЙДИ, ДОЩИКУ»

Мета: розвиток дрібної моторики.

Хід вправи:

«Сваримось» по черзі вказівними пальчиками правої і лівої рук.

Не йди, не йди, дощику,

Одна кисть стиснута в кулачок, друга над нею виконує кругові рухи.

Зварю тобі борщику

Складаємо заокруглені долоні — «горщик».

У новому казані.

Долоні одна навпроти одної, зап’ястя разом, пальці розставлені — «дерево».

Вилізу на дуба,

Великі пальці зчеплені, решта пальців рухається — «пташка махає крилами».

Спіймаю голуба .

3.Вправа «Арт-малюнок»

Мета: зняття емоційного напруження.

Хід вправи: психолог пропонує дитині розглянути арт-малюнок і під музичний супровід замалювати.

4.Рухлива гра

Мета: розвиток рухової пам'яті, уваги.

Хід вправи: психолог знайомить дитину із новою грою. Картки з намальованими гео­метричними фігурами означають виконання певного руху, а саме:

Прямоугольник 983 - руки в сторони;

Овал 982 - руки вгору;

Равнобедренный треугольник 981 - руки вниз.

Психолог показує дитині картки, а вона виконує відповідні рухи (мож­ливо, під спокійну музику).

5.Вправа. «Що де розташоване»?

Мета: розвиток уміння визначати призначення предметів, їх функціональне застосування, місце розташування.

Роздивись зображення та скажи де на картинці розташовані предмети, які ти бачиш у клітинках, як ми їх використовуємо для чого вони людині.

6.Вправа «Ниткографія»

Мета: розвиток пам’яті,фантазії, дрібної моторики , мислення.

Хід вправи: викладаємо малюнок за допомогою нитки.

7.Релаксація «Чарівний сон»

Хід вправи: психолог під музичний супровід:

Повіки спати хочуть,

Заплющуються очі...

Ми тихо засинаємо,

У сон ми поринаємо.

Гріє сонечко сильніше,

Відпочинемо у тиші…

Всіх нас огортає спокій,

І ласкавий, і глибокий.

8. Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили повтори.

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

9.Прощання

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньки торкнись.

Заняття 9

Мета заняття: активізація процесів мислення, уваги, пам’яті, розвиток емоційно-вольової сфери дитини, розвиток вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів.

Матеріали: кольорові олівці, малюнок із клоуном, листок А4, малюнки до вправ.

1.Привітання ( традиційне)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось, друже.

2.Вправа для пальчиків «ВИШЕНЬКИ»

Мета:розвиток дрібної моторики.

Хід вправи:

Імітуємо збирання вишень: простягаємо руки вгору і «щипаємо» повітря.

Ми вишеньки зірвали,

«Вибираємо» ягоди з руки.

А потім перебрали.

Ворушимо пальцями, ніби у воді.

Ми вишеньки помили,

Стиснутим кулачком тримаємо уявну ложку, імітуємо помішування варення.

Варення з них зварили.

3. Вправа «Клоун»

Мета: розвиток уваги, мислення.

Хід вправи: психолог пропонує дитині розглянути малюнок, обчислити приклади, а відповідь замалювати відповідним кольором (за інструкцією малюнка).

https://vseosvita.ua

 1. Вправа «Знайди відмінності»

Мета: розвиток вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів.

Хід вправи:Дитині пропонується уважно розглянути два малюнка і знайти п’ять відмінностей.

5.Вправа «Вільний малюнок»

Мета: розвиток уяви.

Хід вправи: дитині пропонується намалювати малюнок на вільну тему, що їй хочеться.

6.Релаксація «Веселка»

Займи зручну позицію, заплющ очі і протягом 1-2 хвилин уяви собі легку, чарівну, веселку. Прекрасну гру фарб і себе – у спокійному, приємному, розслабленому стані. Ти відпочиваєш. Ти спокійний, розслаблений…Роздивися уважно всі кольори веселки. Які ти бачиш кольори? Зупинися на кожному з кольорів. Відчуй, як зміна кольорів приносить тобі задоволення, приємні відчуття: ось червоний колір переходить у жовтогарячий. Тепер жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий.

Зупинися на кольорі, який тобі зараз найприємніший. А зараз, на рахунок 3, відкриєте очки: 1,2,3. Сподобалась тобі подорож по Веселці?

7. Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили повтори.

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

8.Прощання

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньки торкнись.

Заняття10

Мета заняття: розвиток та корекція пам’яті, уваги, мислення. Активізація емоційної сфери.

Матеріали: бланк до вправ, ножиці, клей.

1.Привітання ( традиційне)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось, друже.

2.Вправа для пальчиків «ЗАЙЧЕНЯТА»

Мета:розвиток дрібної моторики.

Хід вправи:

З’єднуємо подушечки пальчиків обох рук — зображуємо «дах» хати. Потім обома руками показуємо «зайчиків».

У лісі є під дубом хатка ,

А живуть там зайченятка .

Великим та вказівним пальцями правої руки «вмиваємо» «зайчика», зробленого з лівої.

Зранку прокидаються — Лапками вмиваються.

Почергово загинаємо пальчики на правій і лівій руках.

Раз, два, три, чотири, п’ять —

Указівними й середніми пальцями «стрибаємо» по столу.

Вмилися та й ну стрибать!

3.Вправа «Обведи та розфарбуй»

Мета: розвиток дрібної моторики рук.

Хід вправи: Дитині пропонується навести зображення по крапочках і розфарбувати. Під час розфарбування потрібно намагатися рухати пальчиками і кистю руки, а не всією рукою разом з плечем.

4.Вправа «Тітонька сова»

Мета: розвиток дрібної моторики, уваги, мислення.

Хід вправи : виріж частинки малюнка та склей їх, щоб у тебе вийшла Тітонька сова.

5.Вправа «Цікавий кросворд»

Мета : розвиток мислення.

6.Вправа «Знайди пару»

Мета:розвиток мислення, уваги.

7. Релаксація «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

8.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили повтори.

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

9.Прощання

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньки торкнись.

Заняття 11

Мета заняття: розвивати мислення,пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, фонематичний слух, координації рухів.

Матеріали: м’яч, картон, голка, кольорові нитки, малюнок до вправи.

1.Привітання ( традиційне)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось, друже.

2. Вправа «Слухняні пальчики»

Мета: розвиток дрібної моторики.

3.Вправа «Ігри з м'ячем».

Мета: розвиток уваги, координації рухів.

Хід вправи: дитині потрібно навчитись ударяти об підлогу м'ячем і, перш ніж вона зловить м'яч, плескати в долоні один раз.

4.Ізотерапія

Мета: ізотерапія сприяє розвитку дитини, зокрема:

- дрібна моторика пальців рук, що позитивно впливає на мовні зони кори головного мозку, сенсорного сприйняття;

- логічне мислення, уява;

- тренує окомір, уважність та посидючість,

- вольові якості (посидючість, терпіння, уміння доводити роботу до кінця);

- знайомить з основними геометричними поняттями,

- вчить орієнтуватися на аркуші паперу і тренує розвиток креслярських навичок,

- розвиває творчі здібності, естетичний смак.

5.Вправа «Зроби сам»

Мета:розвиток уваги, мислення, дрібної моторики.

Хід вправи:розрізаний малюнок потрібно склеїти відповідними смужками.

6.Дидактична гра «Будь уважним»

Мета: розвивати фонематичний слух, увагу, мислення.

Хід гри: дитина слухає плутанину та розповідають, що в ні було неправильно і які слова «заблукали».

Корова мукає: «Ко – ко! Дам всім дітям молоко!»

Киця каже: «Гав – гав – гав! Я ганяла з ганку гав!»

Лоша ірже: «Мур – мур – мур. Їсти я піду до кур!»

Ну, а песик каже: «Бе – е – е! Курки клюнуть там тебе!»

7. Релаксація «Веселка»

Займи зручну позицію, заплющ очі і протягом 1-2 хвилин уяви собі легку, чарівну, веселку. Прекрасну гру фарб і себе – у спокійному, приємному, розслабленому стані. Ти відпочиваєш. Ти спокійний, розслаблений…Роздивися уважно всі кольори веселки. Які ти бачиш кольори? Зупинися на кожному з кольорів. Відчуй, як зміна кольорів приносить тобі задоволення, приємні відчуття: ось червоний колір переходить у жовтогарячий. Тепер жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий.

Зупинися на кольорі, який тобі зараз найприємніший. А зараз, на рахунок 3, відкриєте очки: 1,2,3. Сподобалась тобі подорож по Веселці?

8. Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили повтори.

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

9.Прощання

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньки торкнись.

Заняття12

Мета заняття: розвиток пам’яті, фантазії, дрібної моторики, уваги . Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання.

Матеріали: мильні бульбашки, кольорові нитки, картон, клей, малюнки до вправ, вирізані геометричні фігури.

1.Привітання ( традиційне)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось, друже.

2.Вправа Бульбашки»

Мета: зняття емоційного напруження.

Хід вправи:дитина глибоко вдихає та пускає мильні бульбашки.

3.Цікаві вправи для пальчиків

Мета: розвиток дрібної моторики.

«Дім» - підняти руки вгору долонями одна до одної, розташувавши пальці горизонтально, з'єднати кінчики середнього та безіменного пальців обох рук.

«Прапорці» - усі пальці з'єднати разом, крім великого, який виправити вгору.

«Стіл» - одну руку стиснути в кулак, на неї зверху покласти іншу долоню.

«Стілець» - одну руку стиснути в кулак, долоню іншої приставити до неї вертикально.

«Крісло» - одну руку стиснути в кулак, ледь зігнуту долоню іншої приставити горизонтально, великий палець загнутий всередину (дідусь відпочиває)

4.Ниткографія

Мета: розвиток пам’яті, фантазії, дрібної моторики, уваги та мислення. 

Хід вправи: за допомогою шнурка або товстої нитки зобразити зображення різних предметів, тобто «малювання» за допомогою нитки.

5.Вправа «Що наплутав художник?»

Мета: розвиток мислення, уваги.

Хід вправи: дитині пропонується роздивитись малюнок і відповісти на запитання: «Що наплутав художник?».

6. Вправа. «Перетворення».

Мета: Розвиток наочно-образного мислення засобом конструювання. Навчатись добирати необхідні деталі відповідно до зразка. Добиватися точного з'єднання конструкторських деталей при відтворенні зразка.

Хід вправи: із запропонованих елементів склади сюжетну картинку «Веселі чоловічки на прогулянці».

7.Релаксація «Чарівний сон»

Хід вправи: психолог під музичний супровід:

Повіки спати хочуть,

Заплющуються очі...

Ми тихо засинаємо,

У сон ми поринаємо.

Гріє сонечко сильніше,

Відпочинемо у тиші…

Всіх нас огортає спокій,

І ласкавий, і глибокий.

8.Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили повтори.

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

9.Прощання

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньки торкнись.

Заняття 13

Мета заняття: розвиток дрібної моторики , активізація мовного словника, розвиток концентрації уваги, мислення, фантазії.

Матеріали: дзеркальце, ноутбук, паперовий ляльковий театр, пластилін, малюнок до вправи.

1.Привітання ( традиційне)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось, друже.

2.Вправа «Сонячний зайчик»

Мета: зняття емоційного напруження.

Хід вправи: дитина за допомогою дзеркальця пускає сонячного зайчика, який весело переміщається із стільчика на двері і т.д.

3.Цікаві вправи для пальчиків

Мета: розвиток дрібної моторики.

.

4.Лялькотерапія «Пальчиковий театр»

Мета:активізації мовного словника, розвиток пам’яті.

Хід вправи: https://www.youtube.com/watch?v=7afMGHNrUVs

Дитина переглядає мультик про пальчики. Водночас вдягає на пальчик відповідний персонаж.

5.Вправа «Знайди пару»

Мета: розвиток уваги та мислення.

6.Вправа «Графічний диктант»

Мета:розвиток мислення.

7.Вправа «Ліплення фігурок»

Мета: розвиток фантазії, дрібної моторики рук, концентрації уваги, терпіння, ретельність та самоконтролю.

Хід вправи: за допомогою пластиліну ліпити фігурки, які хоче дитина.

8.Релаксація «Чарівний сон»

Хід вправи: психолог під музичний супровід:

Повіки спати хочуть,

Заплющуються очі...

Ми тихо засинаємо,

У сон ми поринаємо.

Гріє сонечко сильніше,

Відпочинемо у тиші…

Всіх нас огортає спокій,

І ласкавий, і глибокий.

9. Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили повтори.

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

10.Прощання

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньки торкнись.

Заняття 14

Мета заняття: Розвиток дрібної моторики рук, уваги, мислення, уяви.

Матеріали: ноутбук, смайлики різної тематики 30 шт., малюнки до вправ.

1.Привітання (традиційне)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось, друже.

2. Цікаві вправи для пальчиків

Мета: розвиток дрібної моторики.

3.Фізкультхвилика «Веселка»

Мета: зняття емоційної напруженості.

https://www.youtube.com/watch?v=t7FLa2FF2AI

4.Вправа «Смайлик»

Мета: розвиток уваги, мислення,дрібної моторики.

Хід вправи: дитині роздати смайлики 30шт. двох тематик, вони мають перемішенні. Потрібно розложити смайлики відповідно до своєї тематики.

5. Вправа «Веселий художник»

Мета: розвиток уяви, мислення, емоційної сфери.

Хід вправи: згідно інструкції.

6. Вправа «Впізнай по контуру»

Мета:розвиток уваги.

Хід вправи:роздивись уважно малюнок,що ти тут бачиш.

7. Відеорелаксація «Світ океану»

https://www.youtube.com/watch?v=7pP0Br22v9g&t=36s

8. Рефлексія

Скоро нам прощатись час.

Похвалити треба нас.

Друже, гарно ми трудились.

Може трішки притомились?

На занятті грали ми,

Що робили повтори.

Чи можеш ти повторити, що ми робили на занятті? Що тобі сподобалось? Що було важко? Чому навчився?

9.Прощання

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньки торкнись.

Етап корекційного впливу

Заняття 15

Мета заняття: психодіагностичне обстеження розвитку пізнавальних процесів дитини з особливими потребами.

Матеріали: бланк відповідей до методики Дембо-Рубінштейна у модифікації, запропонованій Т.Д. Марцинковською (додаток 1).

1.Привітання (традиційне)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось, друже.

2. Методика запам'ятовування десяти слів (О. Лурія)

Мета: Визначення обсягу корот­кочасної і відстроченої пам'яті.

Дивимось заняття 1.

3.Методика визначення рівня сформованості загальної самооцінки дитини

(Методика Дембо-Рубінштейна у модифікації, запропонованій
Т.Д. Марцинковською)

Мета: визначення загальної, безпосередньої та опосередкованої самооцінки дитини.

Дивимось заняття 1.

4.Релаксація «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

5.Прощання

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньками торкнись.

Заняття 16

Мета заняття: психодіагностичне обстеження розвитку пізнавальних процесів дитини з особливими потребами.

Матеріали: таблиці з малюнками (додаток 2), олівець, секун­домір, малюнки із захованими у них предметами (додаток 3).

1.Привітання ( традиційне)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Ми хороші дуже
Привітаймось, друже.

2.Тест «Коректурна проба»

Мета: визначити рівень розподілу, продуктивності та стійкості уваги, довільної регуляції поведінки, втомлення, виснаження (астенічність дитини).

Обладнання: таблиці з малюнками (додаток 2), олівець, секун­домір. Дивимось заняття 2.

3.Методика «Які предмети заховані у малюнках?» (Р.С. Немов)

Мета: визначення рівня розвитку цілісного сприймання.

Обладнання: малюнки із захованими у них предметами (додаток 3), секундомір. Дивимось заняття 2.

4.Релаксація «Сонечко в долонях».

Склади руки таким чином ніби у тебе там щось сидить живе. Уяви собі, що до тебе у долоньки спустилось сонечко. Закрий очі і відчуй яке воно тепленьке, як зігріває тобі ручки, як росте, і його теплі промінчики уже не поміщаються у руках та «вилазять» на зовні. Відкрий очі та поділись своїм сонечком зі мною (другом).

5.Прощання

Прощавай мій любий друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньками торкнись.

Додаток 1

Бланк

Полотно 37

Аспекти самооцінки

Безпосередня

Опосередкована

Власна самооцінка дитини

Відображена самооцінка мами

Відображена самооцінка тата

Відображена самооцінка вихователя

Відображена самооцінка вихователя

Бал (сходинка)

Додаток 2

Прізвище, ім’я ___________________________________

Oval 978Rectangle 979AutoShape 980

Rectangle 678AutoShape 679Rectangle 680Rectangle 681AutoShape 682Oval 683AutoShape 684AutoShape 685AutoShape 686AutoShape 687Rectangle 688Oval 689Oval 690AutoShape 691AutoShape 692

AutoShape 693Rectangle 694Oval 695AutoShape 696Rectangle 697AutoShape 698AutoShape 699Oval 700AutoShape 701AutoShape 702Oval 703Oval 704AutoShape 705AutoShape 706Oval 707

AutoShape 708AutoShape 709AutoShape 710Oval 711Oval 712Oval 713Rectangle 716Rectangle 719AutoShape 720AutoShape 721AutoShape 722AutoShape 723AutoShape 725AutoShape 727Rectangle 730

Rectangle 715Rectangle 717Rectangle 718AutoShape 724AutoShape 726AutoShape 728Rectangle 731AutoShape 732AutoShape 733AutoShape 734Oval 735Oval 736AutoShape 740AutoShape 742AutoShape 745

Rectangle 714AutoShape 729Oval 737AutoShape 738AutoShape 739AutoShape 741AutoShape 743AutoShape 744AutoShape 746Rectangle 747AutoShape 750Oval 755Oval 756AutoShape 766Rectangle 776

Rectangle 748Rectangle 749AutoShape 751AutoShape 752Oval 757Oval 761Oval 762AutoShape 764AutoShape 765AutoShape 773AutoShape 775Rectangle 777Rectangle 778AutoShape 779AutoShape 780

AutoShape 753AutoShape 754Oval 758Oval 759Oval 760Oval 763AutoShape 767AutoShape 768AutoShape 774AutoShape 781Rectangle 798AutoShape 803Rectangle 808AutoShape 814Oval 819

AutoShape 769AutoShape 770AutoShape 771AutoShape 782AutoShape 783AutoShape 784AutoShape 785Rectangle 799AutoShape 804Rectangle 809Rectangle 810AutoShape 815Oval 820Oval 821Rectangle 829

AutoShape 772AutoShape 786AutoShape 787AutoShape 788AutoShape 789Rectangle 800AutoShape 805Rectangle 811AutoShape 816Oval 822Oval 824Oval 825Rectangle 830AutoShape 832AutoShape 833

AutoShape 790AutoShape 791AutoShape 792AutoShape 793Rectangle 801AutoShape 806Rectangle 812AutoShape 817Oval 823Oval 827Rectangle 831AutoShape 835AutoShape 836AutoShape 837Rectangle 840

AutoShape 794AutoShape 795AutoShape 796AutoShape 797Rectangle 802AutoShape 807Rectangle 813AutoShape 818Oval 826Oval 828AutoShape 834AutoShape 838AutoShape 839Oval 841Rectangle 842

AutoShape 843AutoShape 844Rectangle 858Rectangle 859AutoShape 866AutoShape 869AutoShape 870AutoShape 883AutoShape 885Oval 895Oval 896Oval 897Rectangle 914Rectangle 917AutoShape 921

AutoShape 845AutoShape 846AutoShape 865AutoShape 868AutoShape 884AutoShape 886AutoShape 887Oval 894Oval 898Oval 899Oval 902Oval 903Rectangle 916AutoShape 922Rectangle 927

AutoShape 847AutoShape 848AutoShape 849Rectangle 860Rectangle 861AutoShape 867AutoShape 871AutoShape 872AutoShape 873AutoShape 888Oval 904Oval 906Rectangle 919AutoShape 924Rectangle 928

AutoShape 850AutoShape 851AutoShape 875AutoShape 889AutoShape 891AutoShape 892Oval 901Oval 905Oval 908Oval 909Oval 910Rectangle 915AutoShape 923Rectangle 929Rectangle 930

AutoShape 852AutoShape 853AutoShape 854Rectangle 862Rectangle 863AutoShape 874AutoShape 876AutoShape 877AutoShape 878AutoShape 890Oval 907Oval 911Rectangle 918AutoShape 925Rectangle 931

AutoShape 855AutoShape 856AutoShape 857Rectangle 864AutoShape 879AutoShape 880AutoShape 881AutoShape 882AutoShape 893Oval 900Oval 912Oval 913Rectangle 920AutoShape 926Rectangle 932

AutoShape 933AutoShape 937Rectangle 940Rectangle 941Rectangle 945Rectangle 946AutoShape 948AutoShape 950AutoShape 951AutoShape 957AutoShape 959Oval 963Oval 964Oval 972AutoShape 973

AutoShape 935AutoShape 939Rectangle 944AutoShape 949AutoShape 956AutoShape 958AutoShape 960AutoShape 961Oval 965Oval 966Oval 967Oval 970Oval 971AutoShape 974AutoShape 975

AutoShape 934AutoShape 936AutoShape 938Rectangle 942Rectangle 943Rectangle 947AutoShape 952AutoShape 953AutoShape 954AutoShape 955AutoShape 962Oval 968Oval 969AutoShape 976Rectangle 977

Додаток 3

Перелік використаної літератури та Інтернет-ресурсів:

 1. Арт – терапевтичні техніки у роботі практичного психолога: рекомендації щодо використання арт-терапевтичних технік у роботі практичного психолога закладів освіти.

URL: static.klasnaocinka.com.ua/.../ art_terapiya_u_roboti_psiholo.

 1. Вознесенська О. Особливості арт-терапії як методу. Психолог. 2005. № 39. С. 5.

 2. Волкова І. Пальчикові вправи. Для всіх вікових груп. — Х.: Вид-во «Ранок», 2017. — 64 с. (Серія «Сучасна дошкільна освіта»).

 3. Діагностика психічного розвитку молодших школярів [Електронний ресурс]http://osvita.ua/school/lessons_summary/psychology/19851/

 4. Збірник корекційних вправ для розвитку психічних процесів у дітей із затримкою психічного розвитку [Електронний ресурс] http://osvita.ua/school/lessons_summary/psychology/31668/

 5. Керик О.Є. Використання ігрових та арт-терапевтичних засобів у педагогічній роботі з дітьми з особливими потребами // Імідж сучас. педагога. – 2015 №5 с.49-51

 6. Корекційна робота психолога. Психолог. Бібліотека. - Київ :
  Шкільний світ, 2002.

 7. Корекційно-розвивальні заняття для молодших школярів, які мають порушення психофізичного розвитку // Психолог. - №14. - 2005.

 8. Коробко С. Робота психолога з молодшими школярами / Коробко С., Корбко О. - Київ : Літера ЛТД, 2006.

 9. Учні з особливими потребами. Корекційно-розвивальна робота психолога//Психолог.- № 15-16. – 2012.

 10. Кушнірюк С.В. Програма індивідуальних корекційно-розвиткових занять з розвитку психічних процесів для дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання ⁄ Кушнірюк С.В. - Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи , 2019.- 33 с.

 11. https://vseosvita.ua

 12. https://infourok.ru

 13. https://naurok.com.ua

 14. https://dytpsyholog.com

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»