• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Українська мова
  • Контрольна робота з української мови для учнів 4 класу. перевірити рівень сформованості знань учнів. розвивати мислення учнів, увагу, самостійність; виховувати культуру оформлення письмових робіт.Перевірити знання і рівень сформованої вмінь.

Контрольна робота з української мови для учнів 4 класу. перевірити рівень сформованості знань учнів. розвивати мислення учнів, увагу, самостійність; виховувати культуру оформлення письмових робіт.Перевірити знання і рівень сформованої вмінь.

Опис документу:
Мета даної контрольної роботи перевірити рівень сформованості знань учнів.розвивати мислення учнів, увагу, самостійність; виховувати культуру оформлення письмових робіт.Перевірити знання і рівень сформованої вмінь, набутих під час опрацювання розділів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

5 клас. Українська мова

Підсумкова (річна) контрольна робота

____________________________________ дата___________

Тести

1. Іменниками є всі слова в рядку:

А держава, намисто, три, двічі;

Б двійка, спина, настрій, радість;

В зрання, ранок, байдужість, золото;

Г читання, два, тричі, велич.

2. В алфавітному порядку записано всі слова в рядку:

А краса, автобус, хліб;

Б сіль, сільський, сором;

В малюк, маяк, манеж;

Г альбом, арія, ананас.

3. Слово серце вжито в прямому значенні в рядку:

А хворе серце;

Б ніжне серце;

В материнське серце;

Г серце України.

4. НЕ є словосполученням сполука слів:

А спів пташок;

Б читати книгу;

В сонячний ранок;

Г батьки і діти.

5. М’який знак замість пропусків слід писати в усіх наведених словах у рядку:

А пул..с, комп..ютер, тін..;

Б українс..кий, Пол..ща, Хар..ків;

В діл..ниця, нен..ці, їдал..ня;

Г гір..кий, Гор..кий, пол..ський.

6. Установіть відповідність між частинами фразеологізмів.

1 гордіїв А горб

2 дамоклів Б ковчег

3 прометеїв В меч

4 ноїв Г вузол

Д вогонь

7. Укажіть речення з фразеологізмом:

А Мої дні течуть тепер серед степу… (М. Коцюбинський).

Б До місяця рукою подати… (М. Литвин)

В Ще сонячні промені сплять — Досвітні вогні вже горять (Леся Українка).

Г Ой у лузі червона калина похилилася (Народна творчість).

8. Поширеним є речення:

А Тетяно, будь відвертою.

Б Іванко, мабуть, заснув.

В Мені радісно.

Г Таємниці білими нитками шиті.

9. Апостроф уживається в усіх словах у рядку:

А м..ята, мавп..ячий, в..юн;

Б роз..яснити, п..єдестал, б..юро;

В пам..ять, комп..ютер, м..язи;

Г ін..єкція, зів..ялий, св..ято.

10. Синонімами є слова в рядку:

А свіжий, ранній, пухкий;

Б багатобарвний, барвистий, кольористий;

В байдужий, нецікавий, сторонній;

Г м’який, білий, пухнастий.

11. Префікс при- слід писати в усіх словах у рядку:

А пр..пишний, пр..йти, пр..йменник;

Б пр..єднання, пр..сісти, пр..мусити;

В пр..чепити, пр..багатий, пр..лягти;

Г пр..їхати, пр..міський, пр..добрий.

12. Що означає фразеологізм «як кіт наплакав»?

А дуже багато;

Б дуже швидко;

В дуже мало;

Г лити сльози.

13. До якого типу мовлення належить наведений уривок тексту?

Ліс ще дрімає в передранішній тиші. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Тихо навкруги, мертво… (М. Коцюбинський).

А розповідь;

Б опис;

В роздум;

Г розповідь з елементами роздуму.

14. Префікс с- мають усі слова в рядку:

А ..питати, ..шити, ..фотографувати;

Б ..чесати, ..гуртувати, ..бігати;

В ..пекти, ..трусити, ..кривдити;

Г ..танцювати, ..чистити, ..тримати.

15. Укажіть рядок слів, які не можна перенести з рядка в рядок:

А меч, паста, заєць;

Б олія, гімн, око;

В нора, тінь, сіль;

Г міст, місто, смак.

16. Яким членом речення є виділене слово?

Ласкаве слово — що весняний день.

А підметом;

Б присудком;

В додатком;

Г означенням.

17. З подвоєними літерами пишемо всі слова в рядку:

А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий;

Б блажен..ий, швидкоплин..ий, осін..ій;

В склян..ий, юн..ат, без..убий;

Г спросон..я, лист..я, кам’ян..ий.

18. Букву е слід поставити замість пропусків в усіх словах рядка:

А в..селий, д..рев’яний, в..сокий;

Б пр..летіти, пр..звище, мар..во;

В пр..красний, с..льський, д..тина;

Г в..ликий, пр..мудрий, кол..со.

19. НЕправильно розставлено розділові знаки в реченні:

А Максим Рильський закликав: «Як парость виноградної лози, плекайте мову!»

Б «Книги для мене необхідні, як хліб насущний», — говорив Т. Шевченко.

В «У слова немає крил, але воно літає»: говорить узбецьке прислів’я.

Г «Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати», — писав В. Симоненко.

20. Синоніми — це слова, що:

А мають однакову форму, але різне значення;

Б близькі за значенням, але різні за формою;

В протилежні за значенням;

Г вживають жителі певної місцевості.

21. Яким членом речення є виділене слово?

Осінь зачаровує мене завжди.

А підметом;

Б означенням;

В обставиною;

Г додатком.

22. Наголошеним є перший склад в усіх словах у рядку:

А олень, вимова, сани;

Б приятель, донька, камінь;

В читання, випадок, розмір;

Г спина, ненавидіти, новий.

23. У якому слові на місці виділеного звука слід писати літеру г?

А ле[х]кий;

Б во[ґ]зал;

В е[ґ]замен;

Г рю[ґ] зак.

24. Для якого стилю мовлення характерним є вживання слів: ранкова сльоза, світанковий розмай, тихий вечір?

А розмовного;

Б художнього;

В наукового;

Г публіцистичного.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Акція «Методичне літо»
Призовий фонд 50 000 грн!
Взяти участь

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
0
міс.
2
2
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!