Контрольна робота на тему: «Козацька Україна наприкінці 50-х років 17 ст. – на поч. 18 ст.».

Опис документу:
Шановні колеги, пропоную вашій увазі контрольну роботу на тему: «Козацька Україна наприкінці 50-х років 17 ст. – на початку. 18 ст.». Текст роботи має два варіанти і завдання різного рівня: завдання з однією правильною відповіддю, впорядкування подій, знання термінів та понять

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас. Історія України

Контрольна робота по темі: «Козацька Україна наприкінці 50-х років 17 ст. – на початку 18 ст.».

Варіант 1

Тести (по 0,5 б.):

 1. Повстання проти польсько-шляхетського панування на Правобережній Україні: а) Самійло Іванович (Самусь); б) А. Абазин; в) З. Іскра; г) С. Палій.

 2. Перший кримський похід відбувся: а) 1786 р.; б) 1689р.; в) 1687 р.; г) 1699 р.

 3. Знищенням Батурина та розправою з його жителями керував: а) В. Голіцин; б) О. Меншиков; в) Ф. Головнін; г) С. Вельямінов.

 4. У 1710 р. в Бендерах гетьманом був обраний: а) Д. Апостол; б) І. Скоропадський; в) П. Полуботок; г) П. Орлик.

 5. Скарга московському уряду на обмеження автономії Гетьманщини була складена в 1723 р. на річці: а) Ворскла; б) Сіверський Донець; в) Коломак; г) Псел.

Завдання:

 1. (1 б.): Розкрийте зміст понять: редут, синод.

 2. (1,5 б.)(3): Вкажіть наслідки укладення українсько-шведського договору 1708 р.: а) знищення Батурина; б) визволення українських земель з-під влади московського царя; в) зруйнування Чортомлицької Січі; г) направлення українських козаків на спорудження каналу Волга-Дон; д) розширення торговельних зв’язків України із західною Європою; з) розширення прав і вольностей Гетьманщини.

 3. (2 б.): Поставте у відповідний стовпчик таблиці номери наведених положень відповідно до того, яку з названих угод вони характеризують: 1) уведення додаткового гарнізону в Батурині; 2) створення Генерального суду з трьох українців та трьох росіян; 3) заохочення шлюбів між українцями та росіянами; 4) обов’язкове призначення старшини царським указом; 5) заборона торгівлі з Кримом; 6) підпорядкування гетьмана у військових питаннях російському фельдмаршалу.

  Коломацькі статті

  «Рішительні пункти»

 4. (2 б.): Установіть відповідність між іменем історичного діяча та стислою характеристикою його діяльності

 1. Д. Апостол

А) наказний гетьман Лівобережної України

 1. І. Мазепа

Б) Гетьман, обраний після відновлення гетьманства в 1727 р.

3.П. Полуботок

В) гетьман, автор «Пактів і конституцій законів і вольностей Війська Запорозького»

4І. Скоропадський

Г) державний діяч, блискучий політик, знаний у світі меценат у 1708 р, уклав союз із Карлом XII.

Д) гетьман,обраний у Глухові в 1708 р. за підтримки московського уряду.

5.(3 б.): Охарактеризувати реформи Данила Апостола.

8 клас. Історія України

Контрольна робота на тему: «Козацька Україна наприкінці50-х років 17 ст. – на початку 18 ст.».

Варіант 2.

Тести (по 0,5 б.):

 1. Договір між І. Мазепою та московським урядом був підписаний: а) у Москві; б) у Коломаці; в) у Батурині; г) у Глухові.

 2. Другий кримський похід відбувся: а) 1686 р.; б) 1689 р.; в) 1687 р.; г) 1699 р.

 3. Кошовий отаман Запорозької Січі, який підтримав союз Мазепи з Карлом XII: а) К. Гордієнко; б) С. Палій; в) П. Орлик; г) І. Ніс.

 4. У 1727 р., після відновлення гетьманства, гетьманом став: а) Д. Апостол; б) П. Полуботок; в) І. Скоропадський; г) П. Орлик.

 5. Першу Малоросійську колегію, утворену в 1722 р., очолив: а) В. Голіцин; б) А. Ізмайлов; в) Ф. Головнін; г) С. Вельямінов.

Завдання:

 1. (1 б.): Розкрийте зміст понять: монополія, резидент.

2. (1,5 б.)(3): Укажіть історичні події, які належать до періоду Північної війни: а) битва на Переволочній; б) усунення гетьмана Самойловича з посади; в) облога Перекопа; г) зруйнування Батурина; д) Полтавська битва; з) підпал степу, що призвів до порушення постачання російської армії.

3. (2 б.): Поставте у відповідний стовпчик таблиці номери наведених положень відповідно до того, гетьманування якого з названих історичних діячів вони характеризують: 1) підписання «Рішительних пунктів»; 2) проведення «генерального слідства про маєтності»; 30 укладення зводу «права, за якими судиться малоросійський народ»; 4) спорудження «Української лінії»; 5) видання царського указу про заборону книгодрукування українською мовою; 60 відправлення козаків на будівництво Санкт-Петербурга, фортець на Каспійському морі.

І. Скоропадський

Д.Апостол

4.(2 б.): Установіть відповідність між іменем історичного діяча за стислою характеристикою його діяльності:

 1. С. Палій

А) чернігівський полковник, який не підтримав І. Мазепу.

 1. В. Кочубей

Б) перший гетьман в еміграції

 1. П. Орлик

В) кошовий отаман запорожці. Який узяв бік І. Мазепи.

 1. К. Гордієнко

Г) генеральний суддя, один з авторів доносу на Івана Мазепу

Д) фастівський полковник, який очолив антипольське повстання на Правобережній Україні.

 1. (3 б.): Охарактеризувати реформи Івана Мазепи.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»