Консультативний центр "Світ економіки"

Опис документу:
Запропоновано для батьків ро'зяснення деяких термінів: що таке економіка, загальна схема економічної діяльності, що таке потреби та споживання, економічні ресурси та економічні завдання. Корисними для пізнання будуть довідкові матеріали про те, що є економічним продуктом, тощо.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Що таке економіка?

Термін економіка має два значення:

  1. це господарство району, країни, групи країн чи всього світу («господарство» тут − діяльність, спрямована на підтримку людського існування);

  2. це наука про господарювання, тобто про те, як виробляються потрібні людям блага та послуги і як їх розподілити так, щоб отримав кожен.

Поняття «господарство» включає все те, що необхідно нам для підтримки існування:

  • піклування щодо їди (й це головне!);

  • піклування щодо житла одягу;

  • захист від небезпек;

  • піклування про нащадків (дітей);

  • забезпечення зв’язку та торгівлі.

Саме господарство (або економіка) − основний стимул розвитку культури.

Засоби задоволення природних людських потреб визначають загальний характер людської культури.

Отже, основна ціль економіки − задовольнити потреби людей.

Загальна схема економічної діяльності така:

Виробництво матеріальних благ


Розподіл

Споживання

Потреби та споживання

Оскільки саме людські потреби є двигуном економічної діяльності, почнемо з їхньої характеристики.

Споживання − це застосування та використання будь-якого економічного продукту для задоволення перших людських потреб:

Економічним продуктом може бути продукція, товари, послуги, інформація.

Потреби бувають різні: особисті, виробничі, суспільні. Тому різняться й рівні споживання.

Рівні потреб та споживання

Потреби

Споживання

Що споживається

Особисті

Особисте та сімейне

жа, одяг, взуття, житло, особистий транспорт, предмети побуту, побутові послуги, предмети культурного призначення, духовні цінності, знання

Виробничі

Виробниче

Сировина, матеріали, енергія, інформація, знання, духовні цінності, засоби виробництва, будинки та споруди

Суспільні

Суспільне

Матеріальні та духовні цінності для задоволення потреб у захисті, охороні навколишнього середовища, освіті, охороні здоров’я, науці, культурі, спорті, відпочинку, міжнародних зв’язках

Для того, щоб споживання було розумним, вчені розробили орієнтовні норми споживання.

Споживання завжди обмежується можливостями: виробництва: не можна спожити більше, ніж вироблено. Це один із головних законів економіки.

Розподіл рівний та нерівний

Перш ніж спожити який-небудь продукт, треба його розподілити. Розподіл може бути рівним і нерівним. Від рівного розподілу людина поступово переходила до розподілу з урахуванням трудового внеску кожного.

Рівний розподіл

Переваги: Простота і уявна справедливість розподілу.

Недоліки. Відсутність стимулу до праці і як наслідок − застій в економічною житті.

Нерівний розподіл

Переваги: Поява нових, більш сильних стимулів праці.

Зростання виробництва.

Зростання потреб.

Недоліки. Розшарування суспільства на багатих бідних.

Обмеження можливостей розвитку частини людей. Поява конфліктів між людьми.

Як бачимо, головна сила економічного розвитку − суперечність. Між рівністю та нерівністю в розподілі та споживанні йде постійна боротьба. Почавшись у стародавні часи, вона продовжується і зараз.

Економічні ресурси та економічні завдання

З чим має справу економіка?

Праця

Об’єкти праці + Ресурс Продукти праці

Об’єкти праці: засоби (знаряддя) праці і предмети праці.

Ресурси: трудові, матеріальні, природні, інформаційні, фінансові.

Продукти праці: продукція, товари, робота, послуги.

Характеристика ресурсів

Трудові − головне в економіці − людина та її праця. Трудові ресурси − це люди з їхніми здібностями, силами, здоров’ям, освітою, які можуть брати участь у виробництві матеріальних благ.

Природні: земля та її надра з корисними копалинами, вода, повітря, ліси, пасовиська, луки, рослинний та тваринний світи.

Матеріальні: предмети праці (сировина, матеріали, енергія) і засоби праці (машини, прилади, інструменти, обладнання, виробничі будинки та споруди).

Фінансові: гроші, які використовуються для виробництва.

Інформаційні: знання та інтелектуальні цінності.

Використані матеріали:

Економічний довідник школяра

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.