Конспект уроку з правознавства. Екологічне право України

Опис документу:
Тема є складовою теми «Основи публічного права України» і посідає важливе місце у курсі. Проаналізовано зміст та джерела екологічного права, визначено екологічні права учнів, знайомство з Червоною книгою України, робота з Конституцією України, дослідження та аналіз джерел в підручнику.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема уроку: Екологічне право України(10 кл.)

Мета уроку: Ознайомити учнів із змістом та джерелами екологічного

права, дати загальну характеристику Червоної книги України;

навчити учнів розрізняти екологічні права та обовязки

громадян; виробити в учнів уміння використовувати правові

знання для реалізації і захисту своїх прав, свобод та законних

інтересів; оцінювати і регулювати свої взаємини з іншими;

здійснювати вибір моделі поведінки у повсякденних життєвих

ситуаціях, орієнтуючись на норми права; опрацьовувати окремі

положення нормативно-правових актів; застосовувати в

правовому матеріалі критичне мислення, аналіз, уміння

спілкуватись, розв’язувати проблеми; сформувати

навички правомірної поведінки;

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу, формування вмінь і навичок.

Обладнання: підр. «Правознавство». 10клас (С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковський,

Т.М. Філіпенко), Конституція України, Правова енциклопедія

школяра

Основні поняття: «екологічне право», «природокористування».

Хід уроку

Епіграф

«Закони потрібні не для страху, а

для допомоги громадянам.»

(Вольтер)

І Організаційний момент

II. Повідомлення нової теми і мотивація навчальної

діяльності Мотивація

Тема сьогоднішнього уроку: «Екологічне право України», яка є

складовою теми «Основи публічного права України» і посідає важливе місце у курсі. У ході уроку ми ознайомимось із змістом та джерелами екологічного права, з Червоною книгою України; продовжимо формувати уміння використовувати правові знання для реалізації і захисту своїх прав, свобод та законних інтересів; будемо працювати з Конституцією України, досліджувати та аналізувати джерела в підручнику. 1

Протягом останніх двох століть людина посилено почала втручатися у природні процеси. Це зумовило загрозу для навколишнього середовища. Сьогодні в суспільстві є розуміння, що людство повинно співвідносити свої потреби з можливостями природи.

План

 1. Загальна характеристика екологічного права.

 2. Екологічні права та обовязки учнів.

 3. Використання природних ресурсів

 4. Червона книга України.

IІІ. Вивчення і засвоєння нових знань

Проблемне питання

Чи раціонально використовуються природні ресурси в Україні?

 1. Загальна характеристика екологічного права

Дослідження тексту з подальшим складанням тез

Запитання учням: Як ви розумієте поняття «екологія»?

Формулюємо визначення екологічного права, його методи та предмет.

Аналіз документу Конституція України (ст.16, ст.66.)

Джерела екологічного права:

 • Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.1991р.

 • Лісовий кодекс України

 • Земельний кодекс України

 • Водний кодекс України

 • Кодекс України «Про надра»

 • Закон України «Про рослинний світ»

 • Закон України «Про природно-заповідний фонд»»

 • Закон України «Про тваринний світ»

2 Екологічні права та обовязки громадян

Робота в групах

(учні об’єднуються в групи з поданого переліку прав і обов’язків вибирають:

І група – права

ІІ група – обов’язки

 • Берегти природу, раціонально використовувати її багатства (о.)

 • Не порушувати законні інтереси інших суб’єктів (о.)

 • Одержання екологічної освіти, виховання (п.)

 • Здійснення загального використання природних ресурсів (п.)

 • Здійснення діяльності з додержанням вимог екол. безпеки (о.)

 • Участь у проведенні громадської експертизи (п.)

 • Компенсація шкоди, заподіяної природі (о.)

 • об’єднання в громадські природоохоронні формування (п.)

3. Використання природних ресурсів

Розповідь учителя

Природокористування – це процес раціонального використання людиною

природних ресурсів.

Аналізуємо і порівнюємо види природокористування

Загальне Спеціальне

(приклади) (приклади)

Аналіз документу: Закон України «Про охорону навколишнього

природного середовища» (ст. 4.)

Учні визначають права і обов’язки природокористувачів.

4. Червона книга України

Червона книга України – державний документ, що містить узагальнені відомості

про сучасний стан видів рослин і тварин України, що перебувають

під загрозою зникнення, і заходи щодо їх збереження та наукового

відтворення.

29.10.1992р. – «Положення про Червону книгу України», затверджене

Верховною Радою

07.02.2002р. – Закон України «Про Червону книгу України»

Самостійна робота в парах з документом

«Положення про Червону книгу України» п. 6. ( учні наводять приклади)

Зниклі –

Зникаючі –

Вразливі –

Рідкісні –

Невизначені –

Недостатньо відомі –

Відновлені –

IV. Підсумки уроку

Відповідь на проблемне питання

Чи раціонально використовуються природні ресурси в Україні?

ІV. Узагальнення вивченого матеріалу

Які з тверджень є вірними? Чому?

 • Природні ресурси України є власністю народу України, який має право на володіння, користання та розпорядження природними багатствами держави;

 • Від імені народу України право розпорядження природними ресурсами здійснює Кабінет Міністрів України;

 • Право на судовий захист при порушенні екологічних прав і свобод потребує додаткового закріплення в нормативно-правових актах;

 • В окремих випадках, згідно з законодавством, загальне природокористування є оплатним.

VІ. Домашнє завдання (на вибір)

Початковий рівень

 1. Опрацювати матеріал п.21

Середній рівень

 1. Скласти розгорнутий план відповіді на питання: «Різновиди правокористування»

Достатній рівень

 1. Підготувати повідомлення на тему «Які види тварин та рослин, занесені до Червоної книги, є у нашому регіоні»

Високий рівень

 1. Прокоментуйте вислів Г. Сковороди: «Одарив вас Бог грунтами – це пропасти може, знай!»

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»