+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Конспект уроку з англійської мови на тему:"Зовнішність"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема: Опис зовнішності

Мета:

  • навчальна: повторити вивчені раніше лексичні одиниці, структури з дієсловом “has/have got”, закріпити лексичний та граматичний матеріал, формувати навички вживання лексичних одиниць, розвивати вміння та навички читання, аудіювання й усного мовлення, слухати співрозмовника;

  • розвивальна: вчити уважно стежити за презентованою інформацією, розвивати різні типи пам’яті – слухову, зорову, вчити працювати в парі, логічно висловлювати думку, вміння спілкуватися, підтримувати високий рівень мотивації до вивчення англійської мови, розвинути і доповнити лексичний запас за темою «Зовнішність. Частини тіла»;

  • виховна: виховувати культуру співбесіди, уміння концентруватися, слухати інших, формувати доброзичливу атмосферу в класі.

Обладнання уроку: підручник, РЗ, роздатковий матеріал, дидактичні матеріали, ілюстрації, презентація Power Point.

Тип уроку - урок узагальнення та систематизації знань

Хід уроку

І. Організаційний момент

1. Привітання

T: Good morning, children!

P: Good morning, Good morning,

Good morning to you.

Good morning, Good morning,

I am glad to see you.

T: I am glad to see you too!

Sit down, please.

2. Повідомлення теми й мети уроку

T: Look at the blackboard. What can you see?

Ps: Частини тіла.

T: You are right. So our topic is “Parts of the body or Eppearence”. Today we’ll learn how to describe things or people in english.

Подивіться, будь-ласка, на дошку. Що ви там бачите?-Частини тіла

Правильно . Тема сьогоднішнього нашого уроку «Частини тіла або зовнішність» .Сьогодні ми навчимося як правильно описувати речі або людей на англійській мові.

2.Уведення в іншомовну атмосферу

Т: To speak about our appearance we should revise how to pronounce some parts of body. Сan you help me to remember some sounds?I’ll spell the sound and you name me the words with the same sound all together .Look at the screen:

Щоб говорити про зовнішність нам потрібно згадати як вимовляються деякі частини тіла. Я б хотіла щоб ви допомогли мені згадати деякі звуки. Я вимовлятиму звуки а ви всі разом називатимете мені слова які містять ці звуки. Подивіться, будь-ласка, на слайд.

Фонетична зарядка :

[e] head, leg, pet , bell

[a:] dark, arm, car

[ ei] face, tail, plane

[ou] no, go, nose, rose

T:And we’ll also revise the other words that we have learnt before.- Ми також повторимо слова ,які ми вивчили раніше.

(На слайдах картинки з частинами тіла. Діти також повинні назвати їх ).

3.Перевірка домашнього завдання.

T: Before we start working we must remember grammar structures, that we use in the description. Your home task was to learn the rules and to do the exercise in your exercise books.Your home exercise you’ll hand over me after the lesson. Let’s cheek the rules.

Перед тим як описувати зовнішність ми повинні згадати які граматичні конструкції ми використовуємо при описі. Вашим домашнім завдання було вивчити правила вживання граматичних структур та виконати вправу у робочих зошитах.Робочі зошити ви здасте мені на перевірку після уроку.А зараз давайте перевіримо правила!

Учні відповідають на запитання вчителя

ІІ. Основна частина уроку:

1. Повторення граматичного матеріалу

I, we, you, theyhave got (мати )

She, he, ithas got(мати)

2. Розвиток навичок читання. (Робота з підручником.)

Now open your books page 66 exercise 2. Read the text and match it with the picture .-Відкрийте підручники на ст.66 впр.2.Прочитайте тексти та зєднайте їх з малюнками.

3. Розвиток навичок письма (Робота з картками)

T: Now let’s practice! You have cards on your desks! Look! Your task is fill in the blanks.Have got\Has got

  • Зараз Давайте трішки попрактикуємося. Ви маєте картки на своїх партах.Ваше завдання правильно вжити в реченнях граматичну структуру Have got\Has got.Учні виконують завдання.

  1. FILL IN THE BLANKS. HAVE GOT/ HAS GOT

  1. I __________ a nice smile.

  2. Sam ________ a big nose.

  3. Adam and Bob are brothers. They ________ green eyes.

  4. My sister ___________ long fair hair.

T: Let’s check! Change your cards with your neighbor and check his or her work. –Давайте перевіримо правильність написання. Обміняйтеся картками з сусідом та звіряйтеся з дошкою (один учень біля дошки)

4. Фізкультхвилинка

Т:Are you tired? Lets sing a song and gymnastic. – Ви втомилися? Давайте заспіваємо нашу пісню.

Song Head, Shoulders, Knees & Toes

5. Розвиток навичок усного мовлення

Розмова в режимі Т-Р-Т-Р (Учні дивляться на малюнок та відповідають на запитання вчителя)

T;Look at the sсreen. What can you see?

P;We can see a doll.

T;What has it got?

P;It has got…

(Відповіді учнів)

  1. Повторення та активізація лексичного матеріалу .(робота в парах)

Complete using these words

Т:Now we’ll practice our lexical vocabulary. Look at your desks. all of you have cards. You must complete the picture using words that we had learnеd before. You work in a groups of two.

Зараз давайте пригадаємо слова які стосуються нашої теми .На партах у вас є карти з завданням. Вам потрібно підписати частини тіла на які вказано на малюнку.

(Діти виконують завдання)

Т:You’ve done the exercise and now you can name the missing words

(Діти називають слова на які вказано у завданні)

7. Розвиток навичок аудіювання (Робота в парах)

Т: Today we’ll read, speak, write but don’t listen. I wont that you’ll listen the description of an appearance and drew it down. You have papers and pencils on your desks. Listen to the description and paint the monster.

Сьогодні ми читали, писали, розмовляли але ще нічого не слухали .Я хочу щоб ви прослухали текст опису зовнішності та намалювали її. Ви маєте папір та олівці в себе на партах. Прослухайте опис монстра та намалюйте його.

Діти слухають текст та малюють малюнки.

Text Is this your monster? No. My monster has got long hair, four blue eyes, one nose, a long neck, six arms and two short legs.

Після виконання завдання діти гуртом показують вчителю свої малюнки. Вчитель контролює правильність виконання вправи.

ІІІ. Заключна частина уроку

1. Підсумок уроку

T: Today we’ll learnt how to describe the appearance. You are good pupils. Thank you for your work. Tell me, please :What do you like best of all?(Відповіді учнів)

Thank you for the lesson. You may be free. Good bye!

I’ll give you the marks after the lesson.

Сьогодні ми вивчили як описувати зовнішність. Що вам сподобалося найбільше? Ви гарно працювали. Урок завершено .До побачення.

Оцінювання учнів після уроку.

2. Домашнє завдання

Well, let’s write your home task.

You must be ready for the Test.

Підготуватися до контрольної роботи.

5

Опис документу:
Тема: Опис зовнішності-урок узагальнення та систематизації знань

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«ZOO-психологія: як навчитися розуміти тварин»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись