Конспект уроку Робочий час і час відпочинку

Опис документу:
Конспект уроку може бути використаний при вивченні основ трудового законодавства слухачам учнівського процесу 10-11 класів. Учні ознайомляться з основними видами робочого часу і часу відпочинку, окремо звернуть увагу на працю неповнолітніх.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

БРЦПО у Черкаській області

28 листопада 2019року

Група17/2, курс І

Професія: «Продавець

продовольчих товарів 3-4 р»

(СП(ПТ)О 5220.G47.1-2-2018)

Затверджую

Заступник директора з НВирР

__________________Л.О.Безугла

Методична проблема: Розвиток предметних компетентностей на

уроках суспільних дисциплін.

План уроку: «Основи правових знань та трудового законодавства в

професійній діяльності» (ЗПК-1), (ЗПК- 2).

Тема уроку: Робочий час і час відпочинку.

Мета уроку формувати компетентності:

 • предметні: ознайомлення здобувачів освіти з особливостями працевлаштування неповнолітніх, довести до відома основні види робочого часу та часу відпочинку, вміти аналізувати та застосовувати на практиці законодавство про працю неповнолітніх;

 • ключові: розвивати увагу, пам'ять, мислення, вміння аналізувати та робити висновки, висловлювати власні судження; виховувати почуття відповідальності за свої дії.

Тип уроку: комбінований (урок-лекція з елементами бесіди, розповіді,

робота в групах і т.д.)

Методи проведення:

Словесні: лекція з елементами бесіди, робота з порівняльною таблицею, робота зі статтями Кодексу законів про працю (ст. 50-56)

Наочні: опорний конспект (додаток 1), «буква закону» (додаток 2), презентація на тему: «Робочий час і час відпочинку», таблиця №1 «Порівняльна таблиця скороченого та неповного робочого часу», таблиця №2 «Робочий час неповнолітніх», схеми: схема №1«Види робочого часу», схема №2«Види відпочинку»

Інтерактивні: «Мікрофон».

Комплексно-методичне забезпечення:

Презентація уроку: «Робочий час і час відпочинку»

Дидактичне забезпечення: опорний конспект – 15шт., витяги з Кодексу законів про працю («Буква закону») – 15шт., підручник «Основи правознавства», 10 клас (О. Д. Наровлянський) – 15 шт.

Інформаційно-комунікаційне забезпечення: мультимедійний проектор, ноутбук ASUS

Міжпредметні зв’язки: історія, основи галузевої економіки і підприємництва, основи правових знань.

Список довідкової літератури, необхідної для проведення уроку«Робочий час і час відпочинку»:

1.Наровлянський О.Д. Правознавство: Підруч.для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2010. – 232 с.

2.Андрусишин Б.І., Гуз А.М. Методика викладання шкільного курсу «Основи правознавства»: Підручник, 2008

3.Конституція України. – К.: Атіка, 1996. – 30 с.

4.Кодекс законів про працю України //Верховна Рада України//Відомості Верховної Ради України. – 2001. – ст.134

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 1. привітання з учнями;

 2. перевірка присутності;

 3. перевірка готовності до уроку;

 4. створення психологічного клімату.

 1. Актуалізація опорних знань учнів.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

1.Повідомлення теми та мети уроку.

Кожна людина повинна забезпечувати собі засоби для існування. Поки ви ще діти, про вас дбають батьки. Вони задовольняють ваші потреби: оплачують квартиру, у якій ви разом проживаєте, забезпечують одягом, взуттям, їжею. Однак мине не так багато часу, і вам доведеться самим думати про "хліб ваш насущний" - про те, як заробити на життя. І від того, наскільки правильно підготуєтесь до трудової діяльності, забезпечите себе необхідними знаннями і навичками, залежатиме ваш життєвий шлях.

Сьогодні на уроці ми познайомимося із загальною характеристикою трудового права України. З’ясуємо значення понять «робочий час», «час відпочинку». Розглянемо основні статті Кодексу законів про працю

Які вам потрібні будуть протягом всього свого життя, а особливо коли будете працювати за обраною професією.

Тому і тема нашого уроку – «Робочий час і час відпочинку» Слайд №6

Щоб поєднати наші знання по даній темі, нам необхідно підняти багаж попередньої теми

Пропоную звернути увагу на слайд №2 та заповнити пропуски в тексті.

«Метод мікрофон»(термін виконання2 хв. Оцінюється 2 бали)

Перш ніж приступити до роботи, потрібно укласти (трудовий договір). На загальних умовах на роботу можуть прийняти особу, яка досягла (16) років. За згодою батьків, на роботу може влаштуватися і (14)-річна особа. Основний нормативний акт, який регулює відносини у трудовій сфері – (Кодекс законів про працю). При прийомі на роботу, повнолітня особа має надати (паспорт), (трудову книжку) та (диплом). Підставою для звільнення є (прогул) без поважних причин, а також поява на робочому місці у стані (алкогольного сп’яніння). Не допускається звільнення працівника у той час, коли він знаходиться у (відпустці). У день звільнення працівнику мають видати (трудову книжку) та провести (грошовий розрахунок).

Вправа «Третій зайвий». (термін виконання- 2 хв. Оцінюється

3 бали) Слайд №3-6.

Дивлячись на слайди №3-6 Оберіть у кожному рядку зайве. Свій вибір обґрунтуйте.

Відповідь:

Слайд №3 (зайве – свідоцтво про шлюб, необхідне в разі зімни прізвища)

Слайд №4 (зайве – посвідчення члена політичної партії, адже працівник має право бути і безпартійним, це не впливає на ефективність виконання трудових обов’язків)

Слайд №5 (зайві – кредитні картки, адже працівник має право на власні фінансові збереження)

 1. Вивчення нового матеріалу.

Слово вчителя

Слайд №7.

Дивлячись на слайди, давайте пригадаємо події та імена, які ви бачите перед собою. Ви бачите історичну постать – Карла Маркса – відомого німецького економіста, відомого своєю працею «Капітал», де розкривав суть робочої сили. Наступне – чартисти – відомий масштабний соціальний та політичний рух у Великій Британії, одним з напрямків якого була боротьба за права працівників, адже в результаті кризи безробіття сягнуло максимального рівня.

Також ви бачите зображення південноросійського союзу робітників, який був утворений в 1875 році, головною метою цієї організації проголошувалася пропаганда ідеї звільнення робітників з-під гніту капіталу

На слайдах ми бачимо боротьбу за права робітників, за надання сприятливих умов праці та врегулювання робочого часу. Тому і тема нашого уроку – «Робочий час і час відпочинку»

Слайд №8

Перші закони щодо врегулювання робочого часу були прийняті в Англії (1349,1496,1582 рр.). Ці акти встановлювали 13-годинний мінімальний робочий день. Таким чином, було обмежено не максимальну, а мінімальну тривалість робочого часу.

В Росії законом від 2 червня 1897 р. "Про скорочення робочого дня на фабриках і заводах і про встановлення святкового відпочинку" було встановлено робочий день тривалістю 11,5 години на добу.

А от про робочий час в Україні, ми з вами сьогодні дізнаємося.

Законодавство України установлює права та обов’язки працівників. Особливо закон захищає права неповнолітніх, які працюють. Згідно до Кодексу законів про працю, для неповнолітніх працівників встановлено низку пільг і переваг щодо їхньої праці та відпочинку.

Одним із важливих питань при прийомі на роботу є робочий час.

Звернемо увагу на слайд №9, де є визначення поняття що таке робочий час та запишемо визначення в робочі зошити.

Робочий час — це час, протягом якого працівник має виконувати свої трудові обов’язки згідно із чинним законодавством про працю, правилами внутрішнього трудового розпорядку й колективним і трудовим договорами.

Давайте обгрунтуємо слайд №10, де ви бачите, що відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України, нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень, тобто в середньому – 8 годин на добу.

Щоб ознайомитися зі змістом наступних видів робочого часу пропоную за допомогою опорного конспекту (додаток 2) заповнити порівняльну таблицю №1

Питання для порівняння

Скорочений робочий час ст.51

Неповний робочий час ст. 56

Кому надається

Особам, що працюють на роботах із шкідливими умовами праці, неповнолітнім, працівникам окремих професій ( лікарі, педагоги), роботах в нічний час

Будь-яким категоріям працівників

Обов'язковість надання

Обов'язково надається незалежно від бажання адміністрації і працівника

За заявою працівника, жінкам, які мають дітей до 14 років, дитину-інваліда, для догляду за хворим членом сім'ї – надається обов'язково, в інших випадках – за угодою з адміністрацією

Заробітна плата

Не зменшується із скороченням робочого часу

Оплата пропорційна робочому часу або фактичному виробітку

Робота з таблицею №2

Охарактеризуйте таблицю «Тривалість робочого часу неповнолітніх» за слайдом №12 та дайте відповіді на запитання:

 • Скільки годин має становити тривалість вашого робочого тижня, якщо ви вирішите зараз піти працювати? (12 годин на тиждень)

 • Який робочий час передбачений для вашої мами? (40 годин)

 • Скільки часу може працювати ваш 17-річний друг? (36 годин)

 • Визначте, який вид робочого часу встановлено в Україні для неповнолітніх? (скорочений робочий час)

Слово вчителя.

Згідно Конституції України Стаття. 45 гарантує кожному право на відпочинок.

Дивлячись на слайд №13, давайте з’ясуємо визначення терміну, що є часом відпочинку та запишемо в робочі зошити.

Часом відпочинку є встановлений законодавством час, протягом якого працівники звільняються від виконання своїх трудових обов’язків і який можуть використовувати на власний розсуд. Перерва протягом робочого дня – обідня перерва – не має перевищувати 2 години.

Так як і робочий час поділяється на основні види, так і час відпочинку відповідно, тому охарактизуйте схему на слайді №14 та дайте відповіді на запитання( Робота зі схемою №2):

 • Як зазвичай називають перерви протягом робочого дня? (обідня перерва)

 • Як людина може проводити свій щоденний відпочинок? (на власний розсуд)

 • Які дні відводяться на щотижневий відпочинок? Як ми їх називаємо?(вихідні)

 • Які дні відносять до святкових? (державні та релігійні свята)

 • Що таке відпустка? (час відпочинку, який обраховується в календарних днях із збереженням місця роботи та заробітної плати)

Давайте з'ясуємо за допомогою опорного конспекту, які дні належать до святкових.

Робота з опорним конспектом (додаток 1 ). Учні зачитують витяг з Кодексу законів про працю.

Розповідь викладача.

Розглянувши та опрацювавши час відпочинку, давайте зупинимось на видах відпусток:

 • Щорічна (найменша тривалість 24 календарні дні, для неповнолітніх – 31 день) – Ст 74 КЗпП

 • Додаткова відпустка в зв’язку з навчанням( від 35 до 40 днів на рік)-Ст.211-214 КЗпП

 • Творчі відпустки – Ст.77 КЗ пП

 • Соціальні відпустки

 • Без збереження заробітної плати – Ст 84 КЗпП( до 15 календарних днів на рік)

Також Кодекс законів про працю гарантує пільги для жінок, тому опрацюємо слайд №14 та запишемо в зошити наступні положення:

 • Не дозволяється використовувати працю жінок на важких, шкідливих та деяких підземних роботах;

 • Забороняється відрядження вагітних та жінок, які мають дітей до 3-х років;

 • Відпустка під час вагітності та пологів: 70 днів до пологів та 56-після них;

 • Жінкам, що мають дитину до 1,5 року, надається додаткова перерва для відпочинку та годування дитини через кожні 3 години тривалістю не менше 30 хвилин

 • Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 6-ти річного віку.

 1. Закріплення вивченого матеріалу.

На сьогоднішньому уроці ми познайомилися з загальною характеристикою трудового права України, з’ясували значення понять «робочий час» , «час відпочинку» та його види. Тож перевіримо ваші знання з даної теми. Опрацюйте правові ситуації та проаналізуйте їх за допомогою витягів з Кодексу законів про працю України.

Робота в парах.

Робота з правовими документами. (термін виконання- 5 хв. Оцінюється 5 балів)

1-ша група.

Павло М. працював за трудовим договором у кав’ярні «Надія». Під час прибирання залу хлопець скористався пилососом, вмикаючи який, випадково вимкнув холодильник. Однак Павло цього не помітив. У результаті того, що холодильник тривалий час не працював, більшість продуктів була зіпсована. Адміністрація закладу зобов’язала Павла відшкодувати збитки, сума яких становила 4000 грн і значно перевищувала суму заробітної плати хлопця.

Відповідь: згідно ст.130 КзпП, що містить загальні підстави та умови матеріальної відповідальності працівників, нанесена пряма дійсна шкода, за яку несеться матеріальна відповідальність.

2-га група.

Робітник подав заяву про звільнення із заводу 1 березня. 15 березня він був запрошений до директора заводу, який повідомив, що його буде звільнено 28 березня, тому що заява потрапила до директора лише напередодні. Крім того, він зажадав від працівника, щоб той зазначив у заяві причини свого звільнення. Робітник відмовився виконати цю вимогу й вимагав негайного звільнення. Хто правий у цій ситуації?

Відповідь: дії адміністрації є правомірними, тому що працівник мав зареєструвати свою заяву на звільнення.

3-тя група.

Лаборант Сергій влаштувався на роботу в травні. У серпні він звернувся до директора заводу з проханням надати йому двотижневу відпустку для поїздки до родичів разом з батьками. Але адміністрація відмовила йому, пояснюючи, що це не можливо, по-перше, за виробничими обставинами, а по-друге, він відпрацював на підприємстві менше шести місяців. Проте Сергій не погодився з аргументами адміністрації. Хто правий?

Відповідь: дії адміністрації є правомірними, тому що працівник мав пропрацювати на робочому місці безперервної роботи мінімум – 6 місяців, вже потім претендувати на основну щорічну відпустку.

4-та група.

Андрій вирішив піти працювати та влаштувався теслею на завод. Два місяці Андрій старанно працював. Але потім хлопець почав запізнюватися на роботу, за що йому було оголошено догану. Внаслідок власної неуважності та недбалості, він зіпсував деталь, яку виготовляв. Після цього адміністрація видала наказ про його звільнення з роботи. Чи дотримано в цій ситуації вимоги до трудового законодавства?

Відповідь: в цій ситуації дотримано основні вимоги до трудового законодавства: працівника звільнено за невиконання сумлінних обов’язків та недотримання трудової дисципліни.

Завдання №1 (термін виконання-2 хв. Оцінюється 2 бали)

Перегляньте слайд №16 та розташуйте зазначених осіб відповідно до тривалості їхнього робочого часу (від найменшого до найбільшого).

А 17-річний слюсар, який працює після закінчення загальноосвітньої школи

Б 25-річний викладач

В 15-річний десятикласник, який працює прибиральником протягом навчального року після занять

Г 14-річна учениця, яка працює кур’єром під час літніх канікул

Відповідь: В,Г,А,Б.

Завдання№2 (термін виконання-2 хв. Оцінюється 2 бали)

Користуючись опорним конспектом та слайдом №17, з’ясуйте хто із перерахованих осіб має право на скорочений, а хто на неповний робочий час:

1) 33-річний лікар;

2) 38-річний водій, що доглядає стареньку матір;

3) 15-річний токар

4); 40-річний вчитель;

5) 19- річний лаборант рентген кабінету;

Відповідь: (2 – неповний робочий час, 1,3,4,5 – скорочений робочий час)

 1. Підсумки уроку. Рефлексія. Оцінювання.

Чи варто вивчати трудове законодавство, беручи до уваги вашу обрану професію? Чому?

Бесіда за запитаннями.

1.Що таке робочий час?

2. Які існують види робочого часу?

3. Час відпочинку.

4. Види відпочинку.

Проаналізувавши ваші відповіді, хочу сказати, що матеріал ви опанували добре.

Хочу відмітити Ушакову Тетяну, Буткевича Максима, Мацуняк Яну, які активно працювали на уроці та отримали відповідні бали: Мацуняк Яна- 10б., Буткевич Максим-10б., Ушакова Тетяна -10б.. (заповнювали порівняльну таблицю, аналізували правові ситуації та працювали з Кодексом законів про працю), а інших відзначу при виставленні тематичного оцінювання.

Підсумовуючи дану тему, хочу сказати, що ваші набуті знання допоможуть вам та вашим знайомим керуватися у практичній діяльності та в поведінці правовими знаннями та переконаннями, а також запобігти дуже багатьом трудовим спорам в майбутньому, адже ви обрали таку професію, де знання трудового законодавства вкрай необхідні. І пам’ятайте, що незнання законів не звільняє від відповідальності.

 1. Домашнє завдання.

 1. Наровлянський О.Д. Правознавство: Підруч.для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Грамота, 2010. – 232 с.:іл. опрацювати § 27 – 28

 2. Підібрати ситуації з життя членів вашої сім'ї, де були допущені порушення трудового законодавства

 3. Підготувати презентацію «Праця неповнолітніх»

Викладач загальнопрофесійної підготовки К.С. Вдовиченко

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»