До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
5
міс.
1
2
дн.
0
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Конспект уроку на тему: "Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність"

Опис документу:
Конспект уроку на тему: "Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність".Методична розробка буде корисною вчителям для підготовки до уроку, а також тим, хто цікавиться правознавством чи шукає нові ідеї для уроків.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність

Мета: ознайомити учнів з поняттями цивільна-правових відносин , учасниками цивільно-правових відносин.

Цільові завдання:

 • Охарактеризувати особливості цивільної правоздатності та цивільної дієздатності

 • Розкрити зміст понять «цивільна правоздатність» та «цивільна дієздатність»

 • Формування навичок аналізу правових ситуацій.

 • Виховувати почуття відповідальності за свої рішення в цивільно-правових відносинах

Очікуваний результат

Після уроку учні зможуть:

 • Характеризувати особливості цивільної правоздатності та цивільної дієздатності

 • Тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття «цивільна правоздатність» та «цивільна дієздатність»

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань та умінь учнів

Вчитель організовує колективну роботу, пропонуючи виконати наступні завдання:

 1. Назвіть галузі права

 2. Дайте визначення понять «дієздатність» і «правоздатність»

 3. Визначте осіб, які можуть брати участь у правовідносинах.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

В ході розповіді вчитель розкриває терміни цивільно-правових відносин та цивільне право

Цивільно-правові відносини - врегульовані нормами цивільного права майнові та особисті немайнові відносини, учасники яких виступають юридична рівними носіями прав та обов'язків.
Відповідно до статей 1, 2 Цивільного кодексу України зазначені відносини виникають у: державних, кооперативних та інших громадських організацій між собою; громадян із державними, кооперативними та іншими громадськими організаціями; громадян між собою.
Для цивільно-правових відносин е характерними специфічні ознаки, які вирізняють їх з-поміж інших видів правових відносин, що виникають у суспільстві. Зокрема, слід відзначити такі особливості:
- цивільно-правові відносини - це майнові та особисті немайнові відносини;
- учасники цих відносин характеризуються майновою відокремленістю та юридичною рівністю;

- юридичні права та обов'язки суб'єктів цивільно-правових відносин виникають, змінюються або припиняються на підставі юридичних фактів. Цивільно-правові відносини складаються з трьох основних елементів: суб'єктів, об'єктів і змісту.

Цивільне право - це сукупність цивільно-правових норм, які регулюють на засадах юридичної рівності відносини власності в її різноманітних формах, товарно-грошові відносини і деякі особисті немайнові відносини

2. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність

В ході розповіді вчитель розкриває терміни цивільна правоздатність та цивільна дієздатність

Цивільна правоздатність — це здатність людини бути носієм цивільних прав та обов'язків, здатність мати цивільні права і нести цивільні обов'язки.

Змістом цивільної правоздатності є можливість мати майно у власності або в користуванні, одержувати його у спадок або на інших законних підставах, обирати вид діяльності і місце проживання, бути стороною в договорах, мати авторські та винахідницькі права, право на недоторканність особистого життя, на честь, гідність, ділову репутацію та ін.

Громадяни можуть мати і інші цивільні права, які не передбачені в нормативно-правових актах, якщо вони не суперечать законам України та моральним засадам громадянського суспільства.

Правоздатність однакова за обсягом у всіх громадян, вона не залежить від статі, раси, національності, віросповідання, мови, освіти, місця проживання та інших обставин. Усі громадяни рівні перед цивільним законодавством.

Правоздатність виникає з моменту народження громадянина і припиняється з його смертю. Жоден громадянин за своє життя не може бути позбавлений цивільної правоздатності. Правоздатність може бути частково обмежена лише судом на певний строк у випадку покарання за вчинений злочин. Особа, позбавлена за вироком суду волі, втрачає право вільного вибору місця проживання, вільного вибору роду занять. Вона обмежується в праві користування своєю власністю тощо.

Дієздатність

Повна (ст. 34 ЦК) — для осіб, що досягли вісімнадцяти років (вони можуть набувати і здійснювати будь-які цивільні права та брати на себе й виконувати будь-які цивільні обов'язки, а також нести відповідальність за їх порушення); 
   неповна (ст. 32 ЦК) — для осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (вони відповідають за заподіяну шкоду на загальних підставах та можуть самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами; бути учасником (засновником) юридичних осіб; самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним на своє ім'я, а за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників вчиняти також і інші правочини); 
   часткова (ст. 31 ЦК) — для осіб, які не досягли чотирнадцяти років (вони мають право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини і здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної чи творчої діяльності та не несуть відповідальність за завдану ними шкоду); 
   обмежена (ст. 36 ЦК) — встановлюється лише за рішенням суду для осіб, які страждають на психічний розлад, що істотно впливає на їх здатність усвідомлювати значення своїх дій чи керувати ними, а також для осіб, які зловживають спиртними напоями, наркотичними засобами тощо і тим ставлять себе чи свою сім'ю у скрутне матеріальне становище (такі особи можуть самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини); 
   визнання фізичної особи недієздатною (ст. 39 ЦК) — здійснюється винятково судом та стосовно осіб, які внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатні усвідомлювати значення своїх дій чи керувати ними (зазначені особи самостійно не можуть вчиняти жодних правочинів).

 1. Поняття юридичної особи

В ході розповіді вчитель розкриває значення поняття юридичної особи

Поряд з фізичними особами, юридичні особи - суб'єкти приватноправових відносин, тобто приватного права (цивільного права).

Юридична особа - це організація, що має відособлене майно, може від свого імені здобувати майнові й особисті немайнові права й мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному суді або в третейському суді (ст.23 ГК України).

Ознаки юридичної особи:

Наявність відособленого майна, тобто приналежного винятково юридичній особі, відособленого від майна яких-небудь інших осіб (наприклад, засновників юридичної особи).

Наявність організаційної єдності, тобто організаційної цілісності юридичної особи: існування й участь у цивільному обороті як єдиного цілого закріплених в уставі (положенні) юридичної особи його різного роду органів, структурних підрозділів.

Участь у цивільному обороті від свого імені, тобто не від імені яких-небудь інших осіб (наприклад, засновників юридичної особи). Керівники філій і представництв юридичних осіб діють на підставі доручення, отриманої ними від юридичної особи до складу якого вони входять. Юридична особа завжди має своє найменування, що індивідуалізує (персоніфікує) його в загальній масі інших юридичних осіб.

Самостійна майнова відповідальність, тобто юридична особа відповідає за своїми обов'язками винятково своїм майном (відособленим від майна інших осіб), а не майном, наприклад, його засновників.

Правоздатність і дієздатність юридичних осіб здобуваються одночасно, виникають із моменту державної реєстрації юридичної особи.

IV. Закріплення нових знань

Вчитель організовує колективну роботу та пропонує вирішити наступні завдання:

Визначте чи мають місце цивільно-правові відносини чи правомірно вчинено правочин.

 1. Учень 9 класу Л. придбав у магазині музичний центр на гроші які йому лишили батьки на харчування

 2. Студент третього курсу взяв у борг 2000 грн, оформивши відповідну розписку

 3. Громадянин К. перейшов дорогу на червоне світло світлофора

 4. Учень третього класу отримав у спадщину будинок дідуся.

V. Домашнє завдання.

1. Опрацювати текст параграфу

2. Заповнити таблицю

Питання для порівняння

Правоздатність

Дієздатність

Час виникнення

У чому полягає

Можливість обмеження

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розроблення і використання цифрового освітнього контенту в освітньому процесі Нової української школи »
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.